EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Zahájení studia posluchačů kariérových kurzů na Univerzitě obrany

 30. 08. 2013      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V pondělí 2. září 2013, respektive 9. září 2013 v 10.00 hodin se uskuteční v aule školy slavnostní zahájení studia posluchačů kariérových kurzů na Univerzitě obrany.

Jedná se o Kurz Generálního štábu a Kurzy pro vyšší důstojníky, které jsou realizovány v rámci programů celoživotního vzdělávání důstojníků Armády České republiky. Jejich garantem je Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany.

Desetiměsíční Kurz Generálního štábu je určen pro vybrané vyšší důstojníky k přípravě na významné funkce se stanovenou hodností plukovník a v již 26. běhu se bude vzdělávat šest důstojníků české armády. Výuka v kurzu je zaměřena na strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku a vojenské umění. Posluchači kurzu budou získávat zkušenosti i v zahraničí v rámci studijních cest a návštěv velitelských struktur NATO v Evropě. Ve středu 11. září 2013 v 10.00 hodin se jeho účastníci setkají s náčelníkem Generálního štábu AČR generálporučíkem Petrem Pavlem. Na setkání byl pozván také hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor města Brna Roman Onderka. Účastníci kurzu budou seznámeni s aktuálními úkoly Armády České republiky a perspektivami jejího rozvoje a se záměry dlouhodobého rozvoje Jihomoravského kraje
a města Brna.

unob01
Foto: Ilustrativní foto / UNOB

V Kurzu pro vyšší důstojníky se vzdělávají důstojníci v hodnosti od kapitána mající předpoklady pro zastávání velitelských a štábních funkcí se stanovenou hodností major až plukovník. V novém akademickém roce bude kurz organizován v prezenční a kombinované formě. Druhého září bude zahájen první běh Kurzu pro vyšší důstojníky v kombinované formě a 9. září druhý běh kurzu v kombinované formě a jeden běh v prezenční formě. Prezenční forma kurzu trvá 4,5 měsíce a kombinovaná forma 10 měsíců s využitím elektronického systému řízení studia MOODLE. Výuka je zaměřena na bezpečnostní a obrannou politiku, obranné plánování a vojenské umění. Náročnost kombinovaného kurzu spočívá v tom, že studium je realizováno při výkonu služební činnosti. Účastníci musí zvládnout úkoly v rámci svých funkcí u útvarů a zařízení armády a souběžně i velké množství studijních povinností.

Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973 442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Komentáře