EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

„Zahajte palbu na naše pozice!“ - zraněný velitel fort „Stalin“ neviděl u Sevastopolu jiné východisko

 01. 09. 2021      kategorie: Vojenská historie      28 komentářů
Přidat na Seznam.cz

V historii obrany Sevastopolu sehrála 365. protiletadlová baterie, nazývaná fort „Stalin“ (pevnost „Stalin“), zvláštní roli. Držela kopec s kódovým označením 60 a byla jedním z klíčových opevnění bránících postupu německé armády na cestě k Sevastopolu. Podle očitých svědků i vojenských historiků pojmenovali obrannou pozici kolem Sevastopolu Němci slovem „fort“ proto, že sovětská obrana kladla vytrvalý a nečekaný odpor a Němci chtěli výrazem „fort“ ospravedlnit své opakující se neúspěchy v prolomení tamní obrany.

krym_01Foto: Sovětští vojáci Krymského frontu, duben - květen 1942 | RIA Novosti archive, image #668428 / Anatoliy Garanin / CC-BY-SA 3.0

Například 35. pobřežní baterie byla pojmenována fort "Maxim Gorkij", protiletadlová baterie v oblasti Severní pevnosti fort „Lenin“ a legendární 365. protiletadlová baterie byla nazvána fort „Stalin“. V prosinci 1941 a červnu 1942 dosáhla 365. baterie dvou úspěchů, které ji proslavily. V knihách, článcích, historických výzkumech a vzpomínkách účastníků obrany Sevastopolu byla tato baterie nazývána "baterií poručíka Vorobjova". Kopec 60 byl pro Sověty strategicky důležitým bodem a pro Němce byl po dlouhou dobu vážnou překážkou.

Historie pozice držené 365. baterií se začala psát již v roce 1855, kdy byla na trojbokém kopci postavena reduta. V roce 1876 byla reduta přestavěna a na přelomu 19. a 20. století byla pod redutou postavena velká kasárna. V roce 1914 pak byly v redutě instalovány čtyři 75mm kanóny na betonových podstavcích, rozmístěné podél obvodu. Prvním velitelem baterie byl Nikolaj Andrejevič Vorobjov.

Dne 31. prosince 1941, po masivním bombardování budoucího fortu „Stalin“, přešli Němci s pomocí tanků a pěchoty do útoku. Pro boj s tanky měla 365. baterie dvě 76mm děla, z nichž jedno dělo dokázalo zničit tři německé stroje. Nikolaj Vorobjov v této bitvě použil lstivost, kdy pomocí signalizačního zařízení (raketometu) odebraného německému odstřelovači-pozorovateli „řídil“ palbu německých děl tak, aby dopadala do vlastních pozic. Přibližně za hodinu se německý útok opakoval, ale s pomocí dělostřelectva se obráncům podařilo útok opět odrazit. Po dalším neúspěšném útoku začali Němci dosud nedobyté baterii říkat fort „Stalin". Polní maršál Erich von Manstein, velitel 11. armády, ve svých pamětech "Ztracená vítězství" napsal doslova: "V bojích o opevnění vytrvale bráněná nepřítelem utrpěla naše vojska těžké ztráty. S nástupem silně chladného počasí jsme museli vyvíjet mimořádné úsilí".

Sovětské velení mezi 26. a 30. prosincem 1941 uskutečnilo vylodění vojsk 51. armády v okolí Kerče a 44. armády u Fedosije ve východní části Krymu s cílem ulehčit obráncům obležené pevnosti. Němci měli v tomto prostoru pouze jednu divizi podporovanou nepočetnými rumunskými jednotkami, takže vojákům Rudé armády se po vylodění podařilo uchytit na pobřeží a proniknout do vnitrozemí. Prokázali přitom neuvěřitelnou fyzickou zdatnost. Při dvacetistupňovém mrazu se museli brodit po krk v ledové vodě.

Němcům nyní reálně hrozilo, že by jejich divizím před Sevastopolem mohli Rusové vpadnout do zad. Manstein tak stál před rozhodnutím, co dál. Věděl, že pokud by nápor proti Sevastopolu přerušil a poslal odtud jednotky k Fedosiji, splnil by záměry sovětského velení, které přesně o tohle svým vyloděním usilovalo. Proto uvažoval o tom, že na Kerčský poloostrov pošle pouze jednu divizi a ostatní jednotky vyvinou maximální úsilí k dobytí pevnosti. Jenže velitel XXXII. sboru generál hrabě Sponeck nařídil mezitím Kerčský poloostrov vyklidit a Manstein nakonec vydal rozkaz boje u Sevastopolu ukončit. Sovětům se tedy jejich plán zdařil a mělo trvat dlouhých pět měsíců, než Wehrmacht u Sevastopolu obnoví nápor.

bundesarchiv_n_1603_bild-117_russland_sewastopol_zerstocc88rte_festung_maxim_gorki-741x484Foto: Zničený sovětský bunkr | Bundesarchiv / Public domain

Jestliže se zpočátku kerčsko – fedosijská operace Rudé armády jevila jako velký úspěch, nakonec skončila katastrofou. Němci totiž po přísunu posil podnikli protiofenzívu a v průběhu května 1942 zničili na Kerčském poloostrově tři sovětské armády. Nově vzniklá příznivá situace pak umožnila von Mansteinovi soustředit veškeré své síly k dobytí Sevastopolu.

Rozhodující úder začal 3. června těžkými nálety strojů Luftwaffe, které za jediný den svrhly na pevnost 525 tun bomb. Letecká převaha byla důležitým faktorem úspěchu celé operace a slabost Sovětů nejlépe ilustrovala skutečnost, že za celý 3. červen ztratili Němci přes silnou protiletadlovou palbu pouze jediný střemhlavý bombardér Ju 87. Také v dalších dnech pokračovaly nálety s neztenčenou silou a do zahájení pozemního útoku 7. června provedly německé letouny celkem 3 069 bojových letů, přičemž shodily 2 264 tun výbušných bomb a 23 800 kusů zápalných pum. Sovětská obranná postavení byla zároveň zasypávána hustou dělostřeleckou palbou všech možných ráží. Právě pětidenní důkladná dělostřelecká a letecká příprava měla být podle Mansteinových představ klíčem k dosažení úspěchu.

Nad ránem 7. června 1942 pak vyrazila do útoku pěchota. Hlavní těžiště úderu leželo na severu, kde útočily jednotky LIV. sboru, ze západu a z jihu útočil XXX. sbor posílený rumunskými jednotkami. Sovětští vojáci však i po předchozí mohutné protivníkově palbě vykazovali vysokou bojovou morálku a o první obranná postavení se ihned rozpoutaly tvrdé boje. Toho dne utrpěl Nikolaj Vorobjov vážné zranění hlavy a byl evakuován. Za toto své zranění později obdržel vyznamenání Hrdina Sovětského svazu. Dne 8. června 1942 převzal velení celé baterie poručík Matvějev. Následujícího dne však během bitvy byla budova, kterou používal jako úkryt, zasažena projektilem a Matvějev byl v mžiku pohřben pod sutinami. Když byl se po čase podařilo Matvějeva ze sutin vyprostit, byl hluchý a téměř neviděl. Musel být proto také evakuován.

Dne 10. června 1942 Matvějeva nahradil starší seržant Ivan Pjanzin, který se stal posledním velitelem baterie č. 365. Pod jeho velením vojáci baterie zničili údajně až nepřátelských 11 letadel, další tři tanky a zabili asi 100 německých důstojníků a vojáků. Každodenní útoky německé armády obránce fortu „Stalin" velmi vyčerpávaly. Počet raněných a mrtvých každým dnem rostl, avšak pevnost nebylo možné opustit. Největším problémem byl fakt, že docházelo střelivo, voda a potraviny.

V noci 12. června 1942 bylo na místo 365. baterie vysláno šest námořníků. Jejich hlavním cílem bylo doručit vojákům 365. baterie potraviny a munici.  Němci si toho vůbec nevšimli. Námořníci nechali vozidlo u hřbitova a část cesty se přesunovali pěšky. Stejným způsobem pak byla před svítáním evakuována většina zraněných vojáků.

13. června 1942 provedli němečtí vojáci další útok. Během boje byl Pjanzin vážně zraněn, ale své palebné postavení neopustil. Tentokrát se Němcům podařilo dostat se do blízkosti děl. Na Pjanzinův rozkaz přešli zbývající obránci do protiútoku a střetli se s Němci v boji zblízka. I tento německý útok byl odražen, ale většina sovětských vojáků zahynula.

Po krátké době, za podpory sedmi tanků, Němci na fort „Stalin" zaútočili znovu. Pjanzin si uvědomil bezvýchodnost své situace, doplazil se k radiostanici a poslal zprávu na velitelství: "Nemáme se čím bránit. Téměř veškerý personál je zlikvidován. Zahajte palbu na naše pozice." To byla jeho poslední slova. Po nich několik sovětských dělostřeleckých baterií zahájilo soustředěnou palbu na pozice na kopci 60. Téměř všichni zbývající obránci pevnosti „Stalin" byli mohutnou dělostřeleckou palbou usmrceni, avšak sovětský útok na vlastní pozice způsobil německým jednotkám značné škody a donutil je k ústupu.

Později bylo pod sutinami nalezeno Pjanzinovo tělo, které bylo pohřbeno na hřbitově ve vesnici Dergači u Sevastopolu. Dne 24. července 1942 byl staršímu seržantu Ivanu Pjanzinovi posmrtně udělen titul Hrdina Sovětského svazu a Leninův řád. Na jeho počest byl v Sevastopolu postaven pomník, byla po něm také pojmenována škola a ulice.

365. protiletadlová baterie se podílela na obraně Sevastopolu celkem 213 dní. Během této doby sestřelila 11 německých letadel, zničila 8 tanků a odrazila 15 německých útoků. Téměř celé posádka baterie během bojů zahynula. Tři z příslušníků baterie obdrželi titul Hrdina Sovětského svazu. Přes mimořádné úsilí všech obránců se německým vojskům nakonec podařilo Sevastopol dobýt. Sovětská informační kancelář podala 3. července 1942 souhrnnou zprávu o ztrátě Sevastopolu: "Sevastopol byl sovětskými vojsky opuštěn, ale obrana Sevastopolu se zapíše do dějin Vlastenecké války Sovětského svazu jako jedna z jejích nejsvětlejších stránek."

Sevastopol byl nyní v německých rukách, ovšem za cenu značných ztrát. Němci přišli během bojů o 27 000 padlých a raněných vojáků, dalších 8 500 ztratili Rumuni. Sovětské ztráty lze odhadnout jen těžko, ale mohly se pohybovat okolo 18 000 mrtvých a 5 000 raněných. Němci prohlašovali, že zajali celkem 90 000 příslušníků Rudé armády, ale toto číslo se zdá být nadnesené. Každopádně dobytí Sevastopolu přispělo k uvolnění von Mansteinovy 11. armády pro další postup směrem na Kavkaz a stalo se velmi vítanou událostí pro nacistickou propagandu, která pád nejsilnější pevnosti na světě náležitě vyšperkovala. Manstein byl oslavován jako hrdina a získal hodnost polního maršála. Ze svého triumfu se však Wehrmacht příliš dlouho netěšil. Už za půl roku přišla porážka u Stalingradu a následoval postupný přechod strategické iniciativy do rukou Rudé armády.

Zdroj: warhistoryonline

 Autor: Petr Žák

Komentáře

Czert

05. 09. 2021, 13:09

Karlik
Spekulace bez jedineho dukazu?
Ktera?
To ze by se nikdonepostavil strane? To je prakticky jistota.
A ze by nemci vyhladili slovany? Co vis o nemecke bibli ? Mk? Tam mas vse popsano a nemci se z jejiho plneni nikdy neodchylyly.

A k tomu tvojemu chovani cechu k zidum... Chtit po tobe aby si vysvetlil onen paradox oroc spousta nemeckych zidu po 1933 utikala do csr misto francie ci zapadu obecne by bylo na tvuj prolhany slovansky mozek moc.
A co se asi tak zmenilo, ze hon na zidy zacal az za druhe republiky... A proc si nemci stezovali hachovi ze cesi sou vuci pronasledovani zidu moc laxni.
Proc pises udajnych 360k?
Mas neco cim to zpochybnis?
A proc nezpochybnujes pocty zidu?
A proc je pro tebe dulezite, ze to byly zidi? Ses nacek?
Pro normalniho cecha to byly obcane csr a proto je tam pravem radi.

Petr Hertel / ČERT

05. 09. 2021, 00:06

Jenom když už se tu v diskusi objevuje otázka nacistické myšlenky vlastně ještě z počáteční fáze druhé světové války o deportaci evropských Židů konkrétně na Madagaskar...
Tak zrovna Madagaskar, jako součást francouzského zámořského impéria, se po červnu 1940 (tj. po kapitulaci Francie) nacházel pod vládou vichystické Francie, čili vlastně vazala Německa, ale když povážíme, kde Madagaskar leží (v Indickém oceáně při jihovýchodním pobřeží Afriky), je těžko představitelné, že by tam Němci mohli tehdy realizovat nějaké masové deportace lidí z Evropy, když si zcela jasnou převahu nad světovými oceány (a jistě se to týká i námořních přístupů k Madagaskaru) drželi jejich britští nepřátelé.
Samozřejmě, nacisté v tomto směru "překročili svůj Rubikon", tj. ve směru k fyzické likvidaci evropských Židů, pak s operací "Barbarossa", tj. invazí do SSSR, v jejímž průběhu byli už od léta 1941 přímo masově vražděni i sovětští Židé, příp. byli na sovětská území přiváženi Židé odjinud a tam vražděni (týkalo se to třeba i případu berlínských Židů v Lotyšsku). Ta známá konference ve Wannsee z ledna 1942 dala tomu "konečnému řešení" (Endlösung) už jen takový jasný organizační charakter.

Jinak, za pozornost může stát otázka skutečného nacistického přístupu k tomu, co se později stalo realitou (vznik státu Izrael v roce 1948), a co tehdy jako idea už dávno existovalo v sionistických kruzích a k čemu se směřovalo i v praxi (stěhování Židů do Palestiny/Judey jako do své původní domoviny)... Vždyť to taky je mimo Evropu...
Jasně, je známo, že při tehdy už taky existujícím arabsko-židovském antagonismu to byla i nacistická politika vůči Židům v Evropě, co přidávalo proněmeckým sympatiím v arabském prostředí, a konkrétně s touhle problematikou (tj. usazováním Židů v Palestině) stojí určitě za připomenutí jméno takového proněmeckého aktivisty, jako byl velký jeruzalémský muftí al-Hussejni...

Czert

04. 09. 2021, 13:58

Mark
Kdyby nemci valku vyhrali, tak to dotahnou do konce, i kdyby adla brzo umrel, strana by mela moc a ji by se nekdo nepostavil.
To, ze by armada svrhla stranu je naprosza iluze, vezmi si ze VESKERE pokusy odstranit adlu ARMADOU se tykali valecne situace, nikdy politiky.
Mozna ze by po valce trochu omezili vrszdeni slovanu,
ale velmi silne pochybuji ze by ho zrusili.
A vrazdeni zidu by nezmirnily nikdy.

A k madagaskaru,
je vubec otazka jestli by se ho jakykoliv evropsky zid dozil, a jestli by se ho rozhodli realizovat, prece jenom stehovat je na madagaskar by bylo drazsi nez je jednoduse vyvrazdit.

Mark

03. 09. 2021, 11:55

czert
MilanZ má pravdu s tím Madagaskarem.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1n_Madagaskar

Vraždy postižených sice odsoudila hlavně katolická církev, ale skrytě se na nich pokračovalo až do konce války.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Akce_T4

Generalplan Ost jsem bral vždy vážně a je úplně jedno ,jestli by lidé spadající pod ten plán byli zplynování, zastřelení, umřeli hladem někde na Sibiři nebo při otrocké práci v továrnách či statcích. Němci měli v plánu toto uskutečnit. Otázka je jestli by ho nakonec zrealizovali po případně vyhrané válce. Hitlerovi bych stejně moc času nedával, kdoví jestli by se stejně dožil konce války a ti někteří další psychopati kolem něho by stejně ztratili vliv a je dost možné, že by nakonec převzal moc někdo z armády a tam přece jenom tolik psychopatu s velkým vlivem nebylo.

Radek

03. 09. 2021, 11:17

Dnes by se z toho vojáci nevzpamatovali,by se zbláznili, to co zažívali každý den ti vojáci tehdy, to je neuvěřitelné, bombardování, dělostřelecká palba, a vy tady melete takový kydy

Czert

03. 09. 2021, 11:01

Mysak
Absolutne si neopovedel na otazku
Zetam se tedy jeste presneji
Proc nemci delali gheta v 39 v polsku, ale ne v rajchu?
Kdyz teda podle tebe onen plan na reseni zidovske ci slovanske otazky neexistoval.

Apokud se nepletu, madagskar mel byt pro cechy, ne zidy.

A ten nesmysl o tom, ze nemci zastavily vrazdeni postizenych si prisel jak?

Vyhlazeni slovanu bylo planovane, zvovu si preti mk. Od neho se nemci neodchylyli.

A co se tyka smysenych manzelstvi, je to jednoduche, ti by se germanizovali.
Ti co by nemeli smisene manzelstvi by meli smulu.

Milan Z

02. 09. 2021, 23:00

Czert

Dobře, že se ptáš. Ghetta zakládali pro židy už i Římani, z jednoho prostého důvodu, chceš v nich koncentrovat obyvatele, kteří jsou jiní než ostatní, se kterými mají ti ostatním problém v soužití. Ghetta tedy neslouží k přípravě nějakého vyššího cíle, ale prostě ke koncentraci lidí, které ve své společnosti nechceš. Tov jakou zrůdnost se to za války zvrhlo už je jen využití těchto prostorů k něčemu dalšímu. Vezmi si třeba ten nápad s Madagaskarem, ano byla to pitomost, ale bylo vidět, že měli náckové alespoň ze začátku podobné řešení jako Američani. Nechat založit židy svůj vlastní stát, někde mimo Evropu. To je samozřejmě neospravedlňuje k tomu aby jim kradli majetek a násilně je někam přesouvali, ale jak říkám, jejich plány se s časem měnili. Těžko pochopit co měli s Evropou v plánu, když jí nějakou dobu okupovali skoro celou, silně ale pochybuji, že její vyvraždění, spíše jen určitých menšin jako byly romové, či židi. Vždyť i vyvražďování postižených museli stopnout kvůli silnému odporu veřejnosti. Pochybuji, že by sáhli k vyvražďování Slovanů. Spoustu Němců mělo české ženy a naopak.

Czert

02. 09. 2021, 16:59

Mysak
". Tady se ale bavíme o možnosti, že by vyhráli. To samé by museli udělat na všech územích, buď oblast asimilovat (což je dlouhodobý proces, který trvá staletí), nebo dosadit loutkové vlády a odejít. O"

A nebo jednoduse puvodni lidy vyresit, at uz odsunem jinam nebo fyzickou likvidaci.
A na dane uzemi poslat rodile nemce.
Coz je otazka par let.

Tak jak to stihli praktikovat na cadti uzemi polska.
A uz meli nachystane plany i pro cesko. Klidne si je muzes najit v archivech.

Czert

02. 09. 2021, 16:55

Mysak z

Mas pravdu v tom, ze se casem menily zpusoby reseni ceske otazky, ale konecny cil byl vzdy stejny.
To jak nackum cim dal vic teklo do bot, tak jen urychlovali svoje konecne cile, aby alespon toho dasahli nez prohraji.

Skutecne vysvetli, proc uz v 39 zacali v polsku zakladat zidovske gheta, ruzne koncetraky - byt jeste ne cilene likvidacni - kdyz dle tebe jeste ani nevedeli co s zidy?

Czert

02. 09. 2021, 16:48

Karlik
A muzes me vysvetlit co maji komu istcke plany pro e ropu spolecneho s plany jake mely nemci pro evropu a slovany?

Predvadis dokonaly whataboutism, jako kazdy slovansky srabek kdyz nema zadny protiargument.

Milan Z

02. 09. 2021, 13:33

Czert

Čertíku, druhým píšeš o zopakování základky a neznáš pořádně ani Českou otázku. Ta nebyla danná, ale časem se vyvíjela, všimni si jak málo pozornosti jí Němci věnovali roku 1943, měli už prostě jiné problémy. Na základce se toho mimochodem o České otázce moc nedozvíš, takže tvoje rada Karlovi, vrať se na základku je zbytečná. Normální člověk chce o tématu, které ho zajímá vědět víc, studovat ho do hloubky, ne jen povrchově. Maximálně se tam dozvíš to, co znáš ty sám. Ten žvást co prohlásil Heydrich, který koluje po internetu. Všechno to ale bylo trošku složitější, než-li jeden výrok, jednoho nácka a pokud by Němci dosáhli stabilní Evropy, pod svou nadvládou a současně nějaké formy příměří se spojenci, tak pochybuji, že by někoho likvidovali, ostatně i k cílené likvidaci židů přistoupili až když se jim věci začaly vymykat z rukou a když jim nevyšla Barbarossa ( což byl mimochodem příšerný plán). Nejspíše by došlo k asimilaci Českého národa. Možná by byla nějakou formou umožněna jeho existence, jako za Rakouska-Uherska, těžko říct, čím více náckové prohrávali, tím byli radikálnější, a to nejen ve vztahu k nám, ale ke všem okupovaným národům. Tady se ale bavíme o možnosti, že by vyhráli. To samé by museli udělat na všech územích, buď oblast asimilovat (což je dlouhodobý proces, který trvá staletí), nebo dosadit loutkové vlády a odejít. Okupovat nemohli pořád.

Czert

02. 09. 2021, 11:33

Carlo
"opět příspěvek totálně nevzdělaného člověka. Kdy už se se konečně začnete zajímat o historii a přestanete poslouchat tu dnešní propagandu! Sovětský svaz byl poslední, opakuji poslední zemí, která uzavřela smlouvu s Hitlerem, před ní ji uzavřela namátkou Francie, Británie, ale hlavně POLSKO! Polsko, které nám poté zaútočilo na Těšínsko, po boku hrdinné nacistické armády. "

Ano, sssr byl posledni co s adlou uzavrel smouvu...... Ale byly prvni a jedini co s adlou se dohodli na parcelaci jinych statu.

A jakykoliv odkaz na boje csr a poska proti sobe po 1933?

Czert

02. 09. 2021, 11:27

Karlik
Zopakni si zakladku, to ze kdyby nemci vyhrali valku, ci lroste do dneska existovaly bez valky proti sssr, tak to ze by cesi prestali existovat je proste historicky dolozeny fakt.
Je jen tvoje fantazie, ze by te nechali nazivu.
Pokud bys nemohl dokazat ze nejhur tvoji prarodice byl nekdo custokrevny nemec, tak bys but vyletel kominem nebo by ti urizly kulky.

Czert

02. 09. 2021, 11:21

Harry
A od kdy dve spatnosti se meni v dobro?
Zlocina natura nemcu neni omluva pro zlociny rusu.

A za me, ano sem rusum vdecny za porazku nacku, ale nevidim je za rudy teror po 45.

Harry

02. 09. 2021, 10:00

Karlíčku
Dejte si chladný hadříček na hlavičku.
V okamžiku kdy jste usvědčen z neznalosti, přeskočíte jinam jako křivá deska.
Územní zisky byli a budou kórem a příčinou a válek. Jste zoufalec a začìnám mít pocit že kdyby se němci vrátili, budete první kdo jim bude mávat.

Francl

02. 09. 2021, 09:03

obránce Sevastopolu spálil lejzrem Jára Cimmerman

Carlo

02. 09. 2021, 04:21

Karel3

,,Hloupé žvásty, ke kterým lze přidat jedině slovo možná.Nakonec, Sovětský svaz začal 2. světovou válku po boku nacistů a Adolfa Hitlera."

opět příspěvek totálně nevzdělaného člověka. Kdy už se se konečně začnete zajímat o historii a přestanete poslouchat tu dnešní propagandu! Sovětský svaz byl poslední, opakuji poslední zemí, která uzavřela smlouvu s Hitlerem, před ní ji uzavřela namátkou Francie, Británie, ale hlavně POLSKO! Polsko, které nám poté zaútočilo na Těšínsko, po boku hrdinné nacistické armády. To že s nima pak Áďá vyběhl, je druhá věc. Takže veškeré země, které šly Hitlerovy na ruku, byly vlastně totalitní (podle vaší rétoriky). To byl totalitní celý svět! Ale co bylo Nejhorší, byla zrada (zde vidím začátek 2. světové já, jelikož tady se dalo ještě něco dělat. Hitler se napakoval zbraněma na obsazených územích. Nebyl tak silný). Zrada západu a nevůle pustit přes hranice sovětské vojáky, kteří jediní nám chtěli pomoci (nemohli, jelikož Polsko, a Maďarsko šlo na ruku Hitlerovi).

Taková blbá otázka, co by jste dělal vy, kdyby Jste měl proti sobě protivníka, který by proti vám (teď mám na mysli proti sovětskému svazu) zblnul celou Evropu a vy by jste nebyl připraven?

Tohle není propaganda ale čistá skutečnost. Stačí se jen zajímat a bádat.


karel3
01. 09. 2021

Harry
"Vy co tu házíte špínu na Sověty a omlouváte německou palbu a čísla obětí na sovětský straně chybami obránců , ať to s nimi bylo jak chce, uvědomte si , žeby tu většina z vás bez jejich obětí nebyla..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hloupé žvásty, ke kterým lze přidat jedině slovo možná.
Nakonec, Sovětský svaz začal 2. světovou válku po boku nacistů a Adolfa Hitlera.
Když už jsi u těch spekulací. Mohly tady vedle sebe také existovat 2 totality. Nacistická a komunistická. Že si nakonec řeazali hlavy navzájem je čistě jejich smluvní vztah. :smile:
Že se Rusáci nechali vyvražďovat po statisících není žádná jejich morální zásluha ani hrdinství, ale hloupost a primitivní taktika boje. Určitě by bylo zajímavé vědět, kolik si Rusové zabili svých Rusů. Třeba elitní jenotky NKVD, které z týlu stříleli uprchlíky z boje, kteří se nenechali nesmyslně zmasakrovat, nebo zajmout beze zbraní a munice...

MilanZ

01. 09. 2021, 23:33

vladimir

Co to žvaníš za nesmysly? To dělo vystřelilo zhruba jen 20x :D, Němci to město ostřelovali asi tak 16 tisíci děly, několik měsíců, bombardovali lodě, které do Sevastopolu přivážely vše potřebné a byli bezmocní? No, vzhledem k těm ztrátám na obou stranách a že byli Sověti uvěznění v úzkém několikakilometorvém koridoru, ze kterého vedla cesta jen po vodě, nebo po vzduchu, nevím, co označuješ jako bezmoc... Jako bezmocné bych označil spíše ty chudáky, co se Němcům vylodili do zad a veleli jim takový experti, že když se do nich Němci pustili, tak skákali strachy do ledové vody a plavali zpátky, no měli to zhruba 20 kiláků, takže se většina z nich utopila. Jinak jsem rád, že se i pětileté děti zajímají o historii. :D Ještě máš ale hodně co dohánět.

Milan Z

01. 09. 2021, 23:24

Harry

Vem si prášek na spaní a zalez si laskavě na tu zavšivenou pryčnu a neopruzuj, tady se nepořádá konkurz na nabírání komunistů, ale diskuze o válce, případně o bitvě o Sevastopol. Kdyby chyby. Kdyby to nebyli Sověti, byli by to Američani. Němci válku vyhrát nemohli, chyběla jim k tomu jedna velmi důležitá surovina, kvůli které Sovětský svaz napadli, ropa.

Harry

01. 09. 2021, 22:12

Vy co tu házíte špínu na Sověty a omlouváte německou palbu a čísla obětí na sovětský straně chybami obránců , ať to s nimi bylo jak chce, uvědomte si , žeby tu většina z vás bez jejich obětí nebyla. Ten váš slavný rajch by z vašich rodičů udělal otroky (pokud by se vůbec narodili)
Chrápali by jste někde zavšivený na pryčnách v německých lágrech a v 5 ráno vstávali na 16 hodinový šichty do Siemensu nebo budovali kamený chodníky sudeťákům na Sněžku.
Kdejaký německý dítě by mělo právo si s vámi dělat co chtělo a těla vašich rodičů by po upracování byla jistě nějakým způsobem zrecyklována (pokud by ješte měla nějakou hodnotu)
A než začnete mlet o tom kolik zla se tu sověti napáchali , tak si uvědomte , kdo je sem přitáhnul.

Czert

01. 09. 2021, 21:35

Vlada
Az na to ze to obri delo vypalilo jen par desitek ran a pak cirkus skoncil.
A ne proto ze by palba toho dela byla niciva

vladimir

01. 09. 2021, 17:17

Sevastopol se držel dlouho. Němci, aby ho vůbec dobyli přitáhly ohromné dělo, které bylo sestaveno na místě a to potom začalo ničít pevnost. Jinak Němci byli bezmocní.

Czert

01. 09. 2021, 17:07

Kwk
Fun fakt
Maxim gorkij apod, pouzivali jen nemci a od nich zapad, u rusu zadny nazev ty baterie nemeli, jen cisla.

Czert

01. 09. 2021, 17:05

Misak z
Ok, tak to byly jen zajati primo v sevastopolu, a i kdyby 1/3 byla civilisti, porad to dava slusne cislo 60k zajatych vojclu.

JWK

01. 09. 2021, 13:09

Fotografie "Zničený bunkr" není fotografie zničeného bunkru, ale nejmohutnějších zbraně obrany Sevastopolu. Konkrétně jde o BATERII MAXIM GORKIJ...

Josef Kořenský

01. 09. 2021, 11:54

Fort Stalin i ostatní pevnosti měly za  úkol ochranu Sevastopolu. Mohutná děla 355,6 mm nebyla určena k boji s letadly.

Milan Z

01. 09. 2021, 11:14

Czert

Čerte, Čerte, opět ukazuješ nejen svou negramotnost, ale, že si ani nic nepochopil, co je prosím tě ,,dodahly"? Interpunkce ti nic neříká. Ty ztráty, které jsou zde uvedeny jsou pouze z bojů o Sevastopol. Ztráty z Kerčské ofenzívy se do toho nepočítají. Pro tvou informaci, tam přišli Sověti o 170 tisíc mrtvých, zraněných a zajatých ( přesné počty mrtvých nejsou známy), zatím co Němci o pouhých 9 tisíc. Vskutku, to číslo je obrovské, jenže je nutné si uvědomit, že mezi těmi 170 tisíci bylo i spoustu zajatých civilistů, stejně jako u oněch 90 tisíců, kterými se Němci chlubili. Některé zdroje uvádějí, že až třetina. Ať tak, jako tak, Kerč byla pro Sovětské velení katastrofa obrovských rozměrů, do nezdaru ofenzívy velku měrou přispěli političtí komisaři, kteří zakazovali budovat pěchotě obranná postavení s tím, že jsou tady aby útočili, ne se bránili.

Co se mi na konečných statistikách nelíbí je, že je Armyweb uvedl tak aby vyzněly ve prospěch Sovětů. Ve skutečnosti měli Němci jen něco kolem 4 tisíc mrtvých a Rumuni kolem 2 tisíc. Většina z 35 tisícových ztrát Osy byli zranění. Zdroj: Krivosheev, Grigoriy (1997) Soviet Casualties and Combat Losses in the Twentieth Century,
Melvin, Mungo (2010). Manstein: Hitler's Greatest General. London: Weidenfeld & Nicolson.

Czert

01. 09. 2021, 10:28

Zajimavy clanek, ale ma nekolik chyb. Autor pise ze pojmenovani fort bylo chybne, ze to zadne opevneni nebylo, aby pak pozdeji v clanku napsal ze tobylo staticke obrane postaveni se zazemim o jakem si muzou polni vojska jen snit, jak to tedy bylo?

A ten pocet zajatych by souhlasil, nejen ze zajali vetsinu obrancu, ale jako bonus dostali muze onech 3 armad ktere dodahly docasneho uspechu pri vysadku.