EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Zvrhlé choutky Rudé armády

 08. 10. 2019      kategorie: Vojenská historie      57 komentářů
Přidat na Seznam.cz

2. světové válka byla v plném proudu a vojáci Rudé armády se nestačili divit. Při osvobozování sovětského území se doslova brodili v záplavě vypálených vesnic a znásilněných a utýraných ruských žen. Byli svědky strašlivých válečných jatek, o kterých se jim zdálo ještě řadu nocí. Němcům tyto masakry nemohly jen tak projít – museli být potrestáni. Na sovětské vojáky působily nejen vlastní zážitky, ale i okolí.

Bundesarchiv_Bild_146-1970-043-52,_Russland,_bei_Minsk,_tote_ZivilistenFoto: Vojáci Rudé armády byli svědky strašlivých válečných jatek, o kterých se jim zdálo ještě řadu nocí.  (Na snímku zavraždění sovětští civilisté poblíž města Minsk) | Bundesarchiv

Sovětský spisovatel židovského původu Ilja Grigorjevič Erenburg se za 2. světové války zabýval protiněmeckou propagandou. V roce 1942 psal články, v nichž líčil Němce jako fašisty, přinášející s sebou divošství, zvěrstva, kult násilí, smrt a v článku otištěném 24. listopadu 1944 ve vojenském deníku Krasnaja zvezda vyzýval vojáky: „Zabíjejte Němce! Pokud nezabiješ Němce, Němec zabije tebe.“ Není divu, že vojáci Rudé armády, hlavně ti ze sovětských asijských republik, našli v německých ženách snadný cíl, jak se pomstít. V jejich znásilňování viděli pokračování bojového úkolu i zvláštní druh válečné zbraně.

ra_01
Foto: Není divu, že vojáci Rudé armády, hlavně ti ze sovětských asijských republik, našli v německých ženách snadný cíl, jak se pomstít (ilustrační foto) | printscreen z YouTube

„Najednou se rozrazily dveře a do kláštera vpadly desítky ruských vojáků. Byli opilí a okamžitě se na nás vrhli. Na každé z nás se vystřídalo hned několik mužů. Nic jsem nevnímala, jen sem se modlila a doufala, že to brzy skončí,“ vyprávěla svůj příběh jedna ze 182 jeptišek, které znásilnila horda ruských vojáků při dobytí slezské Nisy. Dne 25. března 1945 vtrhli do tamního kláštera a abatyši, která se snažila své svěřenkyně chránit rozpaženýma rukama, několikrát střelili do hrudníku. Rusové si zkrátka nebrali servítky už od samého vstupu na území nepřítele.

Když byl 30. duba 1945 dobyt Gdaňsk (tehdy Danzig), nastalo pro místní ženy nesmírné utrpení. Jak vzpomínal jeden starý učitel, jeho tehdy patnáctiletá neteř byla znásilněna celkem sedmkrát a na druhé neteři, dvaadvacetileté ženě, se vystřídalo dokonce 15 vojáků. Jeden z mladých velitelů se přitom dopustil zvrhlé lsti. Skupině místních žen sliboval ochranu v místní katedrále. Jakmile se vystrašené ženy s důvěrou v čestné slovo důstojníka skutečně v chrámu shromáždily, vpadla dovnitř celá jednotka. Ta dávala za zvuků varhan a zvonění zvonů naplno průchod svému libidu. Ovšem to nejhorší něžné pohlaví teprve čekalo. Úplný ráj pro ruské vojáky byl Berlín na samém konci války.

800px-Germans_killed_by_Soviet_army
Foto: Výsledek řádění sovětských vojáků: mrtvá těla dvou německých žen (nesoucích stopy po znásilnění) a tří dětí. 1944/1945, Metgethen (Německo) | Wikimedia Commons

Zvěsti o krutých praktikách vojáků se donesly až na nejvyšší místa. Josif V. Stalin nejprve vše ignoroval. Pak si ale uvědomil, že takové počínání přináší úplně opačný výsledek – Němci se bránili o to více a úporněji. Rychle proto nastala změna postoje. Dne 20. dubna 1945 vydal sovětský vůdce jasný rozkaz, v němž mimo jiné nařizoval změnit postoj k Němcům a chovat se k nim lépe. Už však bylo pozdě. Vlnu pomstychtivých Rusů nešlo zastavit. Násilí se začínalo stupňovat a celá tato hanebná záležitost nakonec dosáhla jen těžko představitelných rozměrů.

Obrovská masa vojsk Rudé armády se 22. dubna 1945 objevila v severních a východních předměstích Berlína. Po týdnu těžkých bojů, za kterých měli Sověti obrovské ztráty (asi 300 000 padlých a raněných), byla citadela nacismu dobyta a 2. května 1945 se vydala kapitulačním aktem na milost a nemilost vítězům. Nikdo nikdy již zřejmě nezjistí, kolik žen skončilo "v náruči" dobyvatelů, ale podle odhadů lékařů bylo pouze v Berlíně znásilněno asi 100 000 až 130 000 žen ve věku od deseti do sedmdesáti let. V celé východní okupační zóně se údajně jedná o jeden milion až dva miliony znásilněných německých žen.

Německé ženy byly v o to horší situaci, že je neměl kdo chránit. Jejich muži byli – když se některý přece pokusil ženu chránit – okamžitě zastřeleni. Ovšem ne všichni ruští důstojníci s pomstou na Němkách souhlasili. Ti, kteří byli proti, neváhali dokonce obrátit zbraň proti vlastním řadám, když zjistili, co jejich muži provádějí. Ostře reagovali  například v okamžicích, kdy byly znásilněny velmi mladé, jedenáctileté nebo dvanáctileté dívky. Provinilce nechávali okamžitě bez soudu zastřelit. Někdy se role vykonavatelů takového rozkazu ujímali sami. Pár velitelů násilí na německém obyvatelstvu – a to nejen znásilňování žen, ale i krádeže a zabíjení nevinných – se skutečně snažilo zastavit na základě vlastního rozhodnutí. Pokoušelo se o to i několik generálů. Ale jediným způsobem, jak to mohli udělat, bylo, že potrestali pouze jednoznačně prokázané zločiny jedinců. Maršál Konstantin Rokossovskij, velitel 2. běloruského frontu, ve svém rozkaze číslo 006 nařizoval: „Aby se pocity nenávisti vojáků zaměřovaly výhradně proti nepříteli na bojišti.“ Později pronikl na veřejnost případ, kdy sovětský poručík nechal nastoupit své vojáky před německou ženu s roztaženýma nohama. Když se to dozvěděl jeho nadřízený generál, důstojníka popadl a osobně ho na místě zastřelil.

Konstanty_Rokossowski,_1945
Foto: Maršál Konstantin Rokossovskij (na snímku), velitel 2. běloruského frontu, ve svém rozkaze číslo 006 nařizoval: „Aby se pocity nenávisti vojáků zaměřovaly výhradně proti nepříteli na bojišti.“ | Wikimedia Commons

Z plátna biografu se ozval drsný výkřik, Komm Frau! Mnohým starším Němcům, divákům německo – polského filmu režiséra Maxe Färberböcka a Woman in Berlin ještě po tolika letech běhal mráz po zádech. Komm Frau – dvě slova, která se ruští vojáci snadno naučili. Jejich prostřednictvím nařizovali kolemjdoucí ženě mezi troskami rozbořeného Berlína, že jim musí být po vůli. Film "Žena v Berlíně", který měl v polovině října 2008 premiéru v berlínských kinech, byl natočen podle deníku německé žurnalistky Marty Hillersové. Tato žena si jako 34letá v zaprášeném sklepě polozbořeného berlínského domu začala od 20. dubna psát deník. Sama ještě netušila, co ji v následujících letech čeká. Den po dni popisovala dramatické ovzduší, jaké panovalo v posledních dnech Třetí říše, než nad Říšským sněmem zavlála rudá vlajka se srpem a kladivem.

Už brzy přišly dny, které byly již poznamenány její vlastní hořkou zkušeností, když byla několikrát znásilněna. V jedné chvíli, když se cítila nejvíce ohrožena, se sama nabízela jednomu ruskému důstojníkovi s tím, aby se stal jejím patronem. I o takových případech Hillersová psala v deníku. Ovšem nestalo se to jen jí. Řada berlínských žen byla nucena v zájmu své bezpečnosti zaprodat duši Rusovi a sloužit mu, kdykoliv se mu zamanulo. Po válce se snažila svůj deník vydat jako knihu. Ale obavy z odezvy německé veřejnosti ji nutily, aby toto vlastní otřesné svědectví svěřila zahraničním nakladatelům. Proto kniha vyšla v roce 1954 ve Velké Británii a ve Spojených státech pod anglickým názvem A Woman in Berlin. Namísto obvyklého jména autorky bylo na její výslovné přání pod titulem knihy vytištěno pouze jedno slovo – Anonymous. A teprve o šest let později dala souhlas, aby kniha vyšla i v jejím rodném jazyce s názvem Eine Frau in Berlin. Samozřejmě že i nyní trvala na své anonymitě. Nedovedla si vůbec představit, že se kdy přizná. Teprve po její smrti v roce 2001 bylo možno knihu vydávat přímo pod jejím jménem.

ra_04
Foto: Snímek z filmu Žena v Berlíně (2008) | Constantin Film

V bývalé Německé demokratické republice se mlčelo o znásilňování německých žen ruskými vojáky, protože Sovětský svaz byl oslavován jako přítel a ochránce. Na temné dny poválečného násilí bylo třeba zapomenout. A v pozdější Spolkové republice Německo byly zase všechny tyto hořké vzpomínky uzamčeny jako rodinné tajemství. Němečtí vojáci, kteří se vraceli domů z války, nechtěli vědět o pokoření svých žen, dcer a dokonce i matek. Působilo zde dvojí ticho. Muži mlčeli o tom, co sami dělali na frontě. Ženy mlčely o tom, jak trpěly. Němci se tehdy vskutku styděli. Pro německé ženy – pro oběti, které přežívaly – to znamenalo tabu. Bylo pro ně nesmírně ponižující a zraňující o tom mluvit a psát, tak jako prohra ve válce a celá nacistická éra pro všechny Němce.

Znásilňování německých žen bylo tabu i v Rusku. Z rozhovorů žurnalistů s veterány Rudé armády, bojujícími v Berlíně, jednoznačně vyplynulo, že se nechtěli přiznat k tomu, co se v Německu ke konci 2. světové války skutečně odehrávalo. Obvykle mluvili jen o několika výstřelech a pak vše zlehčovali stereotypním odkazem na nevyhnutelný důsledek každé války. Pouze několik jednotlivců odhodilo veškerý stud a otevřeně a pravdivě mluvilo i o osudu německých žen. Tato svědectví byla ale bez kousku viny. Jeden z nich, bývalý tankista, uváděl, že mnohé Němky samy vyhledávaly ruské vojáky, protože měly hlad a byly ochotné za kus žvance ke všemu.

Britský historik Antony Beevor se ve své knize Berlin: The Downfall 1945, jež vyšla v roce 2002, snaží přijít na příčiny těchto zvěrstev. Podle něj bylo jednou z nich chování ruských vojáků v Německu a to tkvělo v kasárenské erotičnosti, kterou vytvářela Stalinova politika potlačování sexu ve 30. letech. Důvody byly nesmírně složité, hodně se to týkalo samotné sovětské společnosti. Stalinismus totiž potlačoval ve své době všechno, co mělo cokoliv společného se sexem nebo s individuální láskou či náklonností. Lidské touhy a emoce musely být překonány, Freudovo dílo zakázáno, rozvod a cizoložství se staly záležitostí tvrdého stranického nesouhlasu. Opětovně se zaváděly sankce proti homosexuálům. Nová doktrína se dokonce rozšířila až do úplného zrušení sexuální výchovy. Nepřipouštělo se, aby dámská móda zvýrazňovala linie ženského těla. Všechno se muselo proměnit v lásku ke komunistické straně a k vůdci Stalinovi.

Komentáře

Hop

15. 08. 2020, 14:29

Dnes se už nemluví nic o tom, že v předvečer operace Barbarossa Hitler uložil svým maršálům, že zahajují jinou válku, než jaké byly ty na Západě. A sice že válka proti SSSR bude válkou vyhlazovací. Úkolem je dobýt území, které bude zcela germanizováno. Na živu bude ponechána jen hrstka lidí, kteří budou na Němce pracovat jako otroci bez jakýchkoliv práv.
Tohoto nařízení se celou dobu fašistická armáda držela. Proto tolik mrtvých, tolik zmizelých beze stop.
Proto i ta obrovská nenávist vojáků Rudé armády vůči mučitelům jejich otců, matek...

Mimochodem - v článku je naprosto správně zmínka o maršálu SSSR Konstantinu Rokosovském, který vydal svým vojákům přísný zákaz, aby se na civilním obyvatelstvu a na zajatcích jakkoliv mstili. Mnozí mi to dnes nebudou věřit vzhledem k převažujícím negativním názorům ve společnosti, ALE: Byl to rozkaz a za jeho porušení bylo několik sovětských vojáků bez dalšího postaveno ke zdi a zastřeleno.

Mimochodem - nic takového se nestalo v armádách tehdejších západních spojenců. Jejich vojáci si vybíjeli své choutky i na českých ženách bez omezení. Narodila se zde řada dětí, jejichž otcové nosili americkou či britskou uniformu. Dnes se o tom moc nemluví, ale není problém dodat fakta.

KH

05. 07. 2020, 21:45

Proč název Zvrhlé choutky Rudé armády. Tento název spíše straní prašivým němcům, kdy čtenář má nabýt dojmu, že ruští vojíci byli horší než němečtí. A přitom opak je pravdou. Nezměrné utrpení ruského lidu a všech méněcených ras. Na našem území na Moravě se podle vyprávění dopustil jeden vojáček pokusu o znásilnění jedné občanky. Velitel jej chtěl zastřelit a a ona žena jej schválně nepoznala a prosilila o jeho život. Nenávist vůči němcům byla obrovská a to se týkalo nejen vojáků RA. Také v jejich řadách bojovala řada kriminálníků, kteří se dostali z gulagů do služby(Malinovská armáda) a mnohdy páchali podobná zvěrstva a tak se chovalo i mnoho vlasovců ve službách Německa na územích SSSR

alex

23. 06. 2020, 10:06

karel3
pre vojakov USA znasilnovanie nemyslitelne, To ste akoze zartoval, co nemate ziadne vedomosti co robili britski vojaci, USA vojaci a francuzski vojaci taktiez?
Sovieti ano, to sa vie, znasilnovali, nicili, a ak teraz vidim co robili nacisti pocas vojny v Sojuze, tak sa im nedivim. Ale Briti a USA vojaci? Preco znasilnovali nemecke zeny?

....„Najmenej 860-tisíc dievčat a žien, ale aj mužov a chlapcov, bolo na konci vojny a po vojne znásilnení vojakmi spojencov. Dialo sa to všade," napísala nemecká historička Miriam Gebhardt vo svojej svoje knihe Keď prišli vojaci (Als die Soldaten kamen), ktorá v roku 2015 podala rozsiahle svedectvo o znásilnených ženách.

Z asi 860-tisíc znásilnených Nemiek pripadá podľa historičky až tretina (270-tisíc) na západných vojakov (asi 180-tisíc žien znásilnili Američania, 50-tisíc Francúzi, 30-tisíc Briti). Sovieti majú na svedomí najmenej 590-tisíc znásilnení.

Stonepet

03. 06. 2020, 19:27

Nerozumím, jak někdo může napsat, že Němci se v Rusku chovali slušně. Jak píše Mirek a ostatní. Níže jen výčet z Běloruska.

Bělorusko (tehdy Běloruská sovětská socialistická republika) patřila mezi části Sovětského svazu, kterou nacisté okupovali jako jednu z prvních v průběhu léta 1941 a zároveň toto území téměř celé drželi až do začátku léta 1944. Z 9200 běloruských obcí bylo 5295 nacistickými jednotkami částečně nebo zcela vypáleno. 243 vesnic ve Vitebské oblasti bylo během války vypáleno dvakrát, 83 třikrát a 22 dokonce čtyřikrát nebo vícekrát. V Minské oblasti bylo dvakrát vypáleno 92 vesnic, třikrát 40 vesnic, 9 vesnic vypálila nacistická vojska čtyřikrát a 6 dokonce 5 a vícekrát. V Bělorusku zahynulo během německé okupace 2 230 000 lidí, tedy téměř čtvrtina tehdejšího obyvatelstva země.[6] Tyto ztráty přesahují ztráty USA, Spojeného království a Francie v celé druhé světové válce dohromady.

JR

23. 05. 2020, 19:47

to Mirek. Svým komentářem ukazujete nebo chcete ukázat svoji hloupost. Hitlerovým rozkazem se válka na východě stala jinou válkou, než byla ta na západě. Vojáci byli za spáchání válečných zločinů prakticky nepotrestatelný, rozkaz o komisařích. Hodně záleželo na velitelích. Co vesnice vypálené a „vylidněné" při protipartizánských operacích? Nebo chcete tvrdit,]že se Němci nejen v SSSR, ale na všech okupovaných územích chovali, jako kavalíři? Dalo by se pokračovat dál, jen si myslím, že při vašem intelektu je to zbytečné. Pomsta za „lásku" okupantů vůči obyvatelům SSSR je chápatelná, bohužel zasáhla i neněmecké obyvatelstvo. Též záleželo na velitelích.

Krokodýl,volič SPD

08. 04. 2020, 23:26

Kolik se narodilo v německu negerských bastardů díky vzorné US army???Výborně zásobované žrádlem,chlastem,cigaretama???O tom se nemluví.Rusové ,hladoví,špinaví a čtyři roky v zákopech,táhli na hřbetě tíhu války a druhá fronta byla otevřena až když viděli anglosaští zmetci,že rusové zaženou germány do atlantiku.Kolik negrů se narodilo po znásilněních US army ve Francii,kolik Milionů ruských dívek a žen bylo znásilněno germánskými okupanty v Rusku???Tady je ticho,že???

Frank

05. 02. 2020, 10:33

Jdi a dívej se - dvouhodinový film natočený na podkladě skutečných událostí o II.WW v Bělorusku očima 15 letého chlapce. https://www.youtube.com/watch?v=UkkJZweYaLI

Vaclav

22. 01. 2020, 10:47

Mezi Rudou armadou a Nemci az tak velky rozdil nebyl. Do roku 1939 se objimali uprostred porazeneho Polska, koncentraky a gulaky moc rozdilne nebyly, tedy az na technickou vyspelost Nemcu a to i ve vrazdeni a Finove by mohli vypravet o Ruske agresi cele hodiny. Pouze Hitlerova nenazranost zpusobila, ze se Stalinova politika otocila po napadeni SSSR a vlastne diky tomu nas Ruda Armada osvobodila, ovsem jen na 2,5 roku, aby si u nas dosadila sve vlastni lokaje, kteri se nestitili ani justicnich vrazd a ani skutecnych vrazd politicky vlivnych, jako byl Masaryk. Fakt nevim, koho tady chcete obhajovat. Valka a chtic po moci je svinstvo.

ota.karel

26. 12. 2019, 10:19

Jen 1x se objevila zpráva, že po osvobození Ořechova u Brna byli všichni muži zamčeni v kostele a velitel Rusů svým vojákům řekl, že vesnice je jejich = začali hledat a znásilňovat ženy.

procházka

29. 11. 2019, 18:29

a přitom stačilo nestrkat nos na východ, historie se zdá se neodvratně opakuje,ale po dalším tažení na východ už nebude co z Evropy zachraňovat.

jiří krutý

10. 11. 2019, 15:35

jak se chovali němci,měli právo se tak chovat i sověti.a vubec,po likvidaci německa měl být celý německý národ povražděn.

Old Joe

06. 11. 2019, 21:19

Opravdu je správné umožnit tzv. diskusi na úrovni, jaká se zde produkuje?

děda

04. 11. 2019, 15:12

:innocent:ahoj.děda.

tvuj nix

24. 10. 2019, 19:15

:rage: Jen tak dál je pozitivní

Vojtěch Jírů

18. 10. 2019, 21:19

Učástníci nechcou hovořit ,proč.Tato neuvěřitelná zvěrstva nezle vyjádřid a kdo tam nebyl a komentuje to jsou stejné zvířata co to provádělí

Julius Thrax

17. 10. 2019, 17:31

Ještě toto -Já o válce dost vím,protože jsem viděl řadu filmů a proto můžu zcela zodpovědně říct,že Sovětský člověk byl osvoboditel a naděje utlačovaných a proto by ho tamto nikdy ani nenapadlo.Zato však víme,že NKVD a Směrš pozatýkaly statisíce německých špionů a miliony těch co padly do zajetí se stali zrádci. Proto ty skutky o kterých je řeč jsou dílem fašistických špionů v sovětských uniformách.Nejlepším důkazem je jazyková bariera- Němka nemohla rozumět,co po ní Rus chtěl a proto mohla být znásilněna jen německými špiony převlečenými za sovětské vojáky-.

Julius Thrax

17. 10. 2019, 12:35

Která žena by nemilovala svého osvoboditele? Jen ta,která osvobozena být nechtěla! Takových bylo za války v Německu mnoho,a některé zatvrzelé.Možná i u nás se takové našly.A Němci a to jsem sám viděl často,jezdili i řadu let po válce za peníze znásilňovat naše děvčata.- Smrt fašismu!

mtgne

17. 10. 2019, 10:06

Leskovice u Pelhřimova, květen 1945
„Alois Pavlů byl přibit za ruce na vrata své stodoly a musel přihlížet mučení a znásilnění svých dcer Věry a Jarmily a manželky, které byly poté svázány drátem a vhozeny do hořícího domu,“ popsal jeden z případů Padevět.
Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/vypalene-leskovice-do-serialu-zanikla-mista.A170817_345891_jihlava-zpravy_mv
Co čekali ýbermenšové, havlovskou humanitu?

Mirek

11. 10. 2019, 11:04

Rád bych věděl odkud autor čerpal prameny že údajně : Při osvobozování sovětského území se doslova brodili v záplavě vypálených vesnic a znásilněných a utýraných ruských žen.???
Znásilnováni a rabování bylo u Wehrmachtu přísně a dragonicky trestáno. Tak jako u každé armády k tomu jistě docházelo..ale o nějakém masovém případu nemůže být řeč. To mi připomíná propagandu za bolševika.
Ilja Erenburg ale k masovému znásilnováni nabádal a prosazoval a to už je jiná domenze.:!!!

Karel626

11. 10. 2019, 06:54

Článek jistě hovoří o skutečných případech znásilňování a vražd. Nijak je neomlouvám.
JENŽE
My všichni zde komentujeme zpoza klávesnice počítače v hlubokém míru. Nikdo z nás (tedy drtivá většina) nezažil válku a mrtvého člověka třeba na ulici viděl také málokdo.
Nikdo z nás není naprosto schopen říct, jak by se choval sám, kdyby musel prožít to, co vojáci na kterékoliv straně konfliktu. Tu nepředstavitelnou hrůzu, strach, nenávist. To z člověka smyje veškeré nánosy civilizace a stane se z něj jen stroj na zabíjení, který zjistil, že jen jeho pudy a výcvik, později už jen ty pudy, jej drží při životě a naučí se jim důvěžovat, neboť v tom vidí prostředek pro přežití.
A, co si budeme povídat, po pudu sebezáchovy nejsilnější u jakéhokoliv živého tvora je rozmnožovací pud. A jak jsme si už řekli, po měsících a letech bojů o holé přežití je z tvora, nazývajícího se člověk, už jen uzel nervů a vlastních pudů.
Ne, nedělám z každého vojáka nemyslící bytost, myslící jen na to, jak přežít a jak si zaš.kat (omluvte ten výraz). Každý voják je také myslící bytost, ale tato část jeho osobnosti ve válce musí být zákonitě potlačena, protože by bránila přežití.
Snad jste tedy pochopili, co jsem chtěl vyjádřit.
A dovolte mi ještě na závěr jednu poznámku. Tito vojáci sice jsou částečně vini za své činy, ale největší vina spočívá na bedrech politiků, kterí válku dopustili a v samotném principu války, která dělá z myslící lidské bytosti uzlíček nervů a nástroj svých pudů, které mu pomáhají přežít. Ještě jednu rouhavou myšlenku si neodpustím: Válečné zločiny by měl soudit jen ten, kdo válku sám prožil a na vlastní kůži pocítil její zrůdnost. Teprve pak může být proces spravedlivý.
No, přidám ještě jednu poznámku.
Samozřejmě neříkám, že ti vojáci jsou nevinní. Jenže spíš, než že by měli být potrestáni by měli být léčeni. Jenže, co si budeme povídat, trest je levnější. Že?

Martin

10. 10. 2019, 14:51

Nepište o zvrhlých choutcích Rudé armády, ale jedinců. Také by se zde jistě nepsalo o zvrhlých choutcích americké armády.
Na druhou stranu, ti vojáčci za poslední roky, znali jen tvrdou disciplínu až buzeraci. Daleko od domova a možná i od fašistů povražděných rodičů a svých dětí. Neustále za pochodu, v nepřetržitém stresu a pravděpodobné smrti. Viděli krutosti a desítky mrtvých kamarádů. Bylo potřeba se drobet odreagovat. Bordelů podél fronty bylo málo a stejně ti chrabří vojáci, ani při sobě asi moc peněz, a určitých měn, neměli.
A ty převážně fanatické Němky, velké a oddané fananyky zbožného Ády, nutně potřebovali pokořit, od pro ně slovanských podlidí.
A z jiné cynické strany. Statisíce německých vojáků padlo, takže se to občasné znásilňování také může brát jako plošná, nedobrovolná, inseminace, aby se v poválečném období, opět zvedla ve střední Evropě populace.
Samozřejmě násilí a vraždy na dětech a nemohoucích také odsuzuji. Sadisté jsou všude.

Nick

10. 10. 2019, 03:06

Tak mě se strašně líbí, že v úvodu to odůvodníte tím, co  ruská armáda viděla při osvobozování dobytých území a nakonec to odůvodníte nějakou pofiderní psychologickou teorií o potlačování sexu. (Což je blbost, jak vám každý, kdo byl někdy na Artěku potvrdí)

Bulock3.8

09. 10. 2019, 23:44

Každopádně je to hnus vybíjet se na ženách a dětech!!!! Že na to mají muži vůbec žaludek,ubožáci hnus uřezat jim ptáky.Muži chtějí válčit ,tak ať se pobijí a znásilňují mezi sebou debilové úchylný.

H

09. 10. 2019, 22:42

Ma babicka mi vypravela: kdýz byla mala chodila 7 km do obecne skoly. V dobe, kdy nas osvobozovali Rusove a mirili k nasi vsi Americane - vracela se domu a uz z dalky videla kour nad statkem. V zahrade meli podzemni chodbu, sklepeni do staveni. vzdy si pamatovala, ze ji maminka ( ma prababicka) rikavala, kdyz prijdou vojaci tam se schovej, tudy utec..... cekala tam strachy schoulena 2 dny. Vse slysela..... nekonecnou pitku a narek sve maminky, devecky Marusky a pradedecka. Kdyz odtahli, statek vydrancovany, vyrabovany, kone, kravy vse zvirectvo krom par slepic a uprchleho kralika odvedeno, pobito, snezeno a jine. Za 9 mesicu se narodila jeji sestra, ktera, uz na prvni pohled byla jina. Pradedecek to vzdy tezce nesl, od te doby kulhal, mel podlomene zdravi a ani jeho milovane kone mu uz nevratili radost do zivota. Umrel, kdyz mi bylo devet let.... Maruska se nikdy nevzpamatovala z proziteho traumatu a nez umrela ma prababicka, tak se ji plod sovetskeho drancovani ( teta) stale jizlive posmivala a mela hloupe reci.

rancer

09. 10. 2019, 16:15

Předmětem zájmu amerických vojáků se po vylodění v Normandii v červnu 1944 nestali jen ustupující němečtí vojáci, ale také místní ženy. A to natolik důrazně, že za znásilnění během francouzského tažení bylo k smrti odsouzeno 49 amerických vojáků, z nich 21 skončilo na šibenici. Ne všichni pachatelé ale byli vypátráni a dopadeni. V archivech amerických válečných soudů se nachází 181 případů znásilnění na francouzské půdě od června 1944 do června 1945 – to ale nebude konečné číslo, protože mnoho žen znásilnění nenahlásilo....................Počet znásilnění spáchaných americkými vojáky loni prudce vzrostl. Příslušníci amerických ozbrojených sil byli v roce 2008 aktéry 2923 činů sexuálního násilí včetně znásilnění, uvedl Pentagon ve zprávě. Představuje to nárůst počtu případů o osm procent. Oběťmi jsou jak vojáci a vojačky, tak civilisté.

petrkpk

09. 10. 2019, 16:01

Pokud vím z vyprávění, tak se to dělo všude i v Praze, když se rus pokusil znásilnit 10-leté děvče tak ho jeho nadřízený na místě zastřelil. Násilí plodí násilí-o tom jsou všechny války.

Tonda

09. 10. 2019, 11:43

Dobytek jako dobytek, jedno jestli z Německa nebo z Ruska.
Nejspravedlivější trest by byl ,,oko za oko zub za zub,,.
Místo nástupu s šátkem na očích před popravčí četu, nástup s vystrčeným zadkem před homočetu.
Těm co takové činy, které dělali vojáci na obou stranách, obhajují jako spravedlivou pomstu, bych doporučil, aby si doplnili ,,emocionální vzdelání,, opakováním studia v mateřské školce.
Nechápu, jak se podílely ženy na činech svých mužů/synů do takové míry, že si zasloužily za ně trpět takovým způsobem.
Také nechápu, jaký smysl má oplácet něco, čím jsem znechucen, tak že spáchám stejnou nechutnost?
Takže když mi někdo zavraždí babičku, tak já taky půjdu a zavraždím mu babičku? Co s tím má ta babička společného? A jak potom můžu něco takového odsuzovat?
No, protože o utrpení babičky tu vůbec nejde, jde tu jen o to, že mi někdo něco udělal a já se chci prostě jenom po opičácku pomstít.
Ubohé, primitivní, animální a zvrhlé uvažování, takové lidi bych posílal na doživotí do blázince.

infi

09. 10. 2019, 10:15

Velmi doporucuji shlednout tento dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=dzMOJnia2m8

Snad vsem otevre oci, kdo vlastne byly nemecke zeny... zadna z dozorkyn koncentracnich taboru nepodala zadost o prelozeni. Proste zily tou svou fasistickou masinerii, verili, ze masove zabijeni podradnych ras je spravne a pomahaly tomu. Nic jineho pro ne neexistovalo. To ze je soveti "jenom" znasilnili a nasledne neupalili zaziva, tak jak to delali nemci na vychode je pro me nepochopitelne, protoze za to co nemci delali zidum a na vychode slovanum by je meli pobit do jednoho...

egoist

09. 10. 2019, 08:44

Ano tak jste nám vysvětlili , že sověti trpěli kasárenskou erotičností ?! A co spojenci , kteří podle německé autorky Miriam Gebhardtová v knize Als die Soldaten kamen znásilnili 270 000 Němek ? Ale chápu, že dnes musejí být Sověti resp. Rusové ti nejhorší na světě. A kdo ví možná se blíží doba , kdy budou horší jak Němci.

Bigi

09. 10. 2019, 07:54

Smutné..... ale není kouře bez ohně a je třeba vše vidět vždy v širších souvislostech. Bohužel nejsmutnější je, že si ve válce navzájem ubližují lidé kteří takové šílenství nerozpoutali. Můj děda padl v 1945 a já si nikdy nepřipustím že by se mohl něčeho takového zůčastnit....ale to ví jen on. Jen na okraj - jedná se o aktuální téma a nejde jen o Rusko nebo Německo. Nedávno Bosna, Kongo, Sýrie, atd.... Kdo asi tahá za nitky toho dnešního dění???????????

Věra

08. 10. 2019, 23:40

Znásilnění je svinstvo. Kdos neprožil frontovou válku - nevíš cos neprožil. Nedivím se mladému muži, který od Stalingradu došel do Berlína. Viděl jen mrtvoly, utrpení a smrt. Každý den se jí díval do očí, zažil pro nás nepředstavitelné útrapy a zvěrstva, které vyvolalo nacistické Německo. Tam hledejme příčiny všech nenormálnotsí války. Kdo viděl umírat svoji rodinu, kamarády, přátele - chtěl se mstít. Neomlouvám znásilňovatele, ale dovedu si představit proč to dělali. Byly to příslušnice Hitlerova národa, který zavinil vyvoláním světové války smrt 60 milionů lidí. A neznásilňovali jen vojáci RA, kdo chce, najde si informace o znásilněných němkách ( nejenom ) vojáky západní fronty. O znásilňování žen a dívek ve Vietnamu nemluvě.

Přemek

08. 10. 2019, 19:42

Hmmm válka je nekutečně krutá, velitelé cvičí vojáky k zabíjení a ničení nepřítele a to všemi prostředky, to bylo a bude. Z mužů se ve válce stanou vojáci, kteří neznají nic než zabij nebo budeš zabit. Zní to hrozně, ale je to tak, ve všech válkách vojáci vždy kořistnili a znásiňovali. Vítěz si bere všechno. Ženy válku přežili, proto, že ve vojácích se rozkaz zabít změnil na chuť znásinit. Mysle te si o tom co chcete, ale zkuste si představit, že máte na výběr - smrt a nebo znásilnění.

nowhere

08. 10. 2019, 19:25

Pro Cal.:
Já se nehádám a nemůžu oponovat, protože jsem samosebou přítomen nebyl. Mám to zprostředkovaně od člověka, jehož dědeček byl v té době ve Štěpánově starostou (ten člověk je můj tchán). O masakru německého lazaretního vlaku se zmiňoval taky.
Ale jen okrajově. Asi to nebyly věci, o kterých se po konci války intenzivně mluvilo. Celkem by mě zajímalo, jestli ta jáma byla ve směru ze Štěpánova na Olomouc nebo na druhou stranu, tedy ze Štěpánova na Červenku. V druhém případě tam je letos (a myslím, že i minulý rok) kukuřice, takže by to asi moc vidět nebylo.

Kažodpádně mimo téma: Ten stejný starosta po nějakou dobu ukrýval Polku (údajně na sobě měla roztrhané šaty a byla dost zubožená a údajně měla uprchonout z vlakového transportu,). Nevěděli odkud přišla ani jak se jmenovala a nevěděli ani kam odešla a jestli vůběc přežila. Prostě se jednoho rána probudili a Polka byla pryč.

žena

08. 10. 2019, 18:53

Říct, že měli Rusové právo se takhle chovat, protože Němci se tak chovali, může jen člověk, který znásilnění neprožil. Ponížení, bolest duše, psychické problémy... Trvalo mi skoro 20 let, než jsem dokázala odpustit. Naštěstí jsem našla muže, který dokázal přestat i ve chvíli, kdy jsme se už v posteli mazlili.Chápal, že třeba udělal gesto, které mi vrátilo minulost.Nedovedu si představit, co musely ty ženy prožít, uzamknout to v sobě a tvářit se, že se nic nestalo. Je jedno, kdo byl jaké národnosti.

S

08. 10. 2019, 18:43

Jedna vec je zabijeni na bojisti a jedna znasilneni deti l,jeptisek a buh vi kolika zen.Je jedno zda v Berlíně Rusove nebo v Rusku Nemoci.Tohle je hnusny a nedela se to.Když zabijes abys nebyl zabit, je to strasny.Ale kdyz znasilnis a jeste u toho máš srandu tak je tady neco hodne spatne.

Galina Svobodová

08. 10. 2019, 16:47

Německé ženy řvali CHCI HITLERA ,chtěli dítě od fůrera,možná pak vychovávali Ivanovo. Zapomněli jste,a čemu se divit,máte vyběravou pamět,co vyvadely nacisti v Rusku. Možná ruským ženám znasilneni připadalo jak nejmenší zlo,když před jejich oči popravovali malé děti včetnš mimin

Cal.

08. 10. 2019, 16:05

Pro Nowhere:
K tomu Štepánovu na Olomoucku si od několika pamětníků pamatuji z vyprávěn že:
Tam byla hlavní železniční trasa, kudy se vraceli vraceli lidé z front a údajně tam Němci povraždili vagón Rusáků co tudy projížděli z fronty, nebo na frontu. Povraždili, nikoho neznásilňovali, ani neokrádali. Prý to byla pomsta za zastřelené Německé kulometčíky na radnici, co místní zahrabali přímo na místě pod velký strom a jsou tam dones.
Na konci války projížděl vlak s raněmými Němci a zdravotním personálem Rusy obsazeným Štěpánovem, kdy vlak zastavil a čekal na uvolnění průjezdu. Tam údajně došlo k nějhorším zvěrstvům co místní pamětníci za celou válku, i za celý svůj život vůbec kdy viděli, či zažili.
Rusáci vlak obsadili, začali vraždit a okrádat všechny raněné německě muže a hanobit jejich mrtvoly.
Ženy pak znásilňovali, střídalo se na nich bezpočet Rusů, jejich těla zaživa probodávali bajonety, aby si je "přišpedlili" do poloh, které preferovali. Následně je pak povraždili, jejich těla vysvlékali a hanobili.
Tento vlak hrůzy tam údajně stál na nádraží pár dní, než se rozhodlo co s těly. Nakonec byla vybagrována velká díra kousek vedle kolejiště, kde byla všechna těla masově pohřbena a jednotlivé vrstvy prosypány vápnem.
Dodnes, když jedu vlakem je jasně patrnné obdelníkové místo hrobu a z dálky rozpoznatelné jinou barvou obilí než okolní rostliny.

Když pak Rusácí Štěpánov opouštěli, ukradli naprosto vše, co se jim hodilo ... tehdy desetiletý kluk mi vprávěl, že k nim vthli domů a zebrali mu mimo jiné i budík. Rusák si je zabalil do celty a jak odcházel, budík začal zvonit, ten se prý tak leknul, že budík, který nikdy před tím neviděl hodil na zem a rozstřílel samopalem.
Neprezentuji žádný názor, ani nic netvrdím ... takto jsem vzpomínky slyšel nezávysle na sobě od lidí, kterým nemám jediný důvod nevěřit.
Čest jejich památce

PD

08. 10. 2019, 15:41

Válka je to nejhorší, ale znásilňovat malé děti, mladé dívky, jakékoliv ženy - to je opravdu strašné. Ony za válku nemohly, nebojovaly... :( tohle by se němělo stát nikdy žádné ženě!

Lolo

08. 10. 2019, 14:56

Zdravím.
Byl jsem na vojně za indiánů. Z toho co jsem viděl. V každém z nás je  dobro i zlo. Je otázka zda se snažíme s tím zlem bojovat. Pokud je člověk vnitřně zrůda a brzdí ho jen veřejná hanba před jinými tak v prostředí restriktivně nekontrolovaném se postupně projeví naplno. Dejme bokem celou justici a ochrance práva. Copak se asi bude dít? To si asi každý umí představit a nemusí být k tomu válka. Přeju všem hodně klidu bez obav … kde kdo má zvrhlé choutky. Člověkem se nazývá proto že se umí ovládat.

Surcuf

08. 10. 2019, 14:46

Kdo seje vítr , sklízí bouři - absolutně mi těch Němek není líto a to nejen proto, co způsobili Němci celé Evropě, ale zejména co napáchali němečtí vojáci v Rusku, zvěrstva nevypověditelná....Oči za oko.

Duff MK

08. 10. 2019, 14:31

Valka je vůl

Waki

08. 10. 2019, 14:26

1.Německo mělo před válkou docela rozvinutý pornografický průmysl. Homosexuálů bylo tolik, že byly problémy dostat je do koncentráků. Filmy, šprcky, umělé vaginy či penisy byly artiklem v exportu. Zájem o sex tu byl. 2. Němky měly sexuální pauzu - jejich muži byli na frontě či v zajetí. Daly rádi. 3.Byl nedostatek úplně všeho - za sex dostaly všechno. 4. Některé to považavaly dokonce za odboj. Daly / i nedaly, ale vymysleli si to/ a ukázaly na toho vojáka- ten byl zastřelen.----Květu Fialovou znásilnily ustupující Němci. Rusové ani Vlasovci v ty dny tam vůbec nebyli.

JPrecan

08. 10. 2019, 13:57

Kdo seje vítr,sklízí bouři. Dostali Skopčáci co si zasloužili. Byl by také zajímavý článek o masaktu obyvatel ve Vietnamu ve vesnici My-lay, spáchaném Američany.

nowhere

08. 10. 2019, 13:55

Od pamětníků jsem slyšel, že například kolem Olomouce (konkrétně ve Štěpánově) si po znásilnění jedné z obyvatelek nechal velitel nastoupit vojáky do řady, vyvolal provinilce a na místě ho pro výstrahu bez mrknutí oka zastřelil.

Wotan

08. 10. 2019, 13:29

LADA: A ve Waffen SS snad Rusove nebyli? Co treba Kaminski a jeho SS Sturmbrigade RONA? Za Ochotsky masakr (vrazdy civilistu, loupeze, znasilnovani) muzou take Nemci?

JB

08. 10. 2019, 13:23

1. obě strany válek financují ti samí
2. ti sami se snaží vyvolat válečný konflikt
3. ti samí půjčují na obnovu po válce

Závěr: svinstvo

Vit

08. 10. 2019, 13:16

On nenaznačoval, že je to v pohodě. jen konstatoval rozdíl. Proč tam hned vidíte to "v pohodě"?

MildaS

08. 10. 2019, 12:58

Když si rusáci přišli někam pro ženy, tak některé němky nastrkovali mladé dívky aby nemusely samy. To je ze vzpomínek tehdy čtrnáctilété holky

Kerim

08. 10. 2019, 12:53

Při čtení článku se mi vybavily dva momenty z filmových dokumentů případně knih, nebo jiných článků...
První byl, že vzpomínala jedna německá žena, že když jí znásilňoval na schodech domu ruský voják, tak si nakonec řekla "Lepší Rus na mně, než Američan nad hlavou..."
A druhý, že když jeden starší ruský voják znásilňoval německou ženu, se na něj obrátil jeden starý němec, co uměl rusky a ptal se ho, proč to dělá, že dívka za nic memůže...Ruský voják se údajně otočil a odpověděl ..."A moje žena a dcera za něco mohly?"

anodomini7

08. 10. 2019, 12:12

Pro Pepin
Viděl jste film z FRANCIE ( hl. role Noare a Romy Schneidrová) Stará puška?
Ano, znásilňovali a pak upalovali Němci a to i děti.

Pepin

08. 10. 2019, 11:59

To Jerry:
ty jsi mel nejake spatne sny ne? takovy blaboly, to si vycetl v bobkovym liste, ty historiku?
zalez nekam s tema svyma sadomaso uchylkama!

Wotan

08. 10. 2019, 11:35

Jerry, zapominas na to, ze na utoku na Sovetsky Svaz se nepodileli jenom Nemci. Operace Barbarossa se zucastnili vojaci Nemecka, Finska, Slovenska, Madarska, Rumunska, Chorvatska a take Waffen SS, ve kterych slouzili obcane dvaceti ruznych zemi vcetne samotneho Sovetskeho Svazu. Pricemz prave "Esesaci" ze Sovetskym Svazem okupovanych uzemi (Baltske zeme, Ukrajina, ruzne Tatarske a Turkicke narody) se casto chovali jeste hur nez Nemci, protoze se chteli pomstit Stalinovi za 30. leta.

68.stanley

08. 10. 2019, 11:25

Podle toho kam svět kráčí se dívky, slečny, mladé ženy nemusí příštího světového konfliktu vůbec bát. Vždyť je to tu samý homosexuál:thinking:.

bam-bam

08. 10. 2019, 11:18

Běžte se podívat do osvětimi atd.Mě už němci a ani rusi nezajimají.Ten kdo vraždí malé děti nemůže nic čekat.

Jerry

08. 10. 2019, 11:01

To, co se dělo německým ženám na konci války bylo jistě dost hrozné, ale na rozdíl od ruských žen nebyly v drtivé většině poté zastřeleny, umučeny nebo zaživa upáleny. A řekněme si upřímně, pokud by vám Němci hromadně znásilnili matku, manželku, a dceru, poté je bestíálně mučili a nakonec zaživa upálii, oběsili, rozčtvrtili, vašeho malého syna zaživa stáhli z kůže atd., a to samé udělali s vaší sestrou, tetou, kamarádkami atd., co byste poté udělali s jeho manželkou, sestrou .....? Němky mohou být rády že to aspoň přežily. Rusky to štěstí neměly. Němci se v Rusku chovali jako ty největší bestie v historii. Zaseli vítr, sklidili bouři. A jen tak mimochodem, pokud si někdo myslí, že spojenecká vojska na západní frontě se znásilňování nedopouštěla, tak je na velkém omylu. Existují dokumenty o trestech pro americké a britské vojáky za znásilnění německých žen, a to i za hromadné znásilnění. Jen se o tom dneska nesmí mluvit. Rozhodně je však lež to, jak nám dnes propaganda tvrdí, že armáda zápaních spojenců se v Evropě chovala jako společnost čestných gentlemanů. Byla válka, a z toho plynou i činy, které byly tehdy zcela "normální", i když z našeho pohledu se nám dnes jeví jinak.

Robert S.

08. 10. 2019, 10:48

Kuba: Tak pokud bys tento web četl pravidelně, určitě by ses dopátral, že se tu psalo o německých i amerických zvěrstvech, takže podle mě je to tematicky naprosto
vyrovnané a hlavně je dobře, že se o tom vůbec píše, aby se nezapomínalo!!!

Kuba

08. 10. 2019, 10:44

Dělaly to všechny armády,ale chápu v dnešní době je na prvním místě špinit jenom Rusko...