EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Belgie a Lucembursko zřizují společný průzkumný prapor

 20. 06. 2023      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Ve čtvrtek 15. června 2023 podepsali Ludivine Dedonderová, ministryně obrany Belgie, a François Bausch, místopředseda vlády a ministr obrany Lucemburska, dohodu o spolupráci týkající se zřízení a společného působení dvounárodního průzkumného praporu.

shutterstock_1601693425Foto: Belgie a Lucembursko zřizují společný průzkumný prapor (ilustrační foto) | Shutterstock

Belgicko-lucemburský průzkumný prapor bude konkrétním příkladem realizace koncepcí NATO a Evropské unie zaměřených na podporu posílené mnohonárodní spolupráce. Zřízení a společné působení praporu bude probíhat ve třech fázích:

1) Počáteční fáze, zaměřená na Marche-en-Famenne pro belgickou obranu a Diekirch pro lucemburskou armádu, s počáteční integrací v Marche-en-Famenne;

2) přechodná fáze, vyznačující se postupným zřízením dvounárodního praporu v Arlonu a postupným zprovozněním zařízení v Lucembursku;

3) závěrečná fáze do roku 2030, vyznačující se maximální integrací s Arlonem jako těžištěm a s významnou stopou v Lucemburském velkovévodství.

Zřízení dvojnárodního praporu bude pilotovat řídící výbor, jemuž budou spolupředsedat zástupci náčelníka generálního štábu lucemburské armády a belgického náčelníka obrany. Rozhodnutí týkající se zřízení a fungování dvojnárodního praporu, zejména ta, která mají finanční dopad, jsou přijímána na základě vzájemné dohody obou stran.

Soldats_luxembourgeoisFoto: Lucemburští vojáci při přehlídce v den státního svátku | Disquatufais / CC BY-SA 3.0

Struktura a organizace dvojnárodního praporu umožní reagovat na cíle v oblasti schopností navržené Belgii a Lucembursku v rámci procesu obranného plánování NATO a bude v souladu s rozhodnutími učiněnými v rámci strategického partnerství a spolupráce navázané mezi Belgií a Francií v oblasti pozemní mobility u příležitosti obnovy jejich příslušných motorizovaných složek, nazvané CaMo (Motorized Capacity).

Dvounárodní prapor bude vycvičen, vybaven a schopen plnit širokou škálu misí, a to v národním, multilaterálním rámci nebo na podporu mezinárodní či regionální organizace, jako je NATO, Evropská unie nebo OSN. Organizace spojených národů. Belgická a lucemburská obrana se zavazují, že budou rovnoměrně přispívat na personální potřeby dvounárodního praporu, který má více než 700 příslušníků.

„Dnes vstupujeme do klíčové etapy z hlediska vojenské spolupráce, která vychází z našich cenných zkušeností získaných v průběhu let v rámci dvounárodní jednotky A400M. Tento prapor bude mít zásadní význam z hlediska transformace lucemburské armády, která dokonale odpovídá očekáváním NATO nebo EU," prohlásil François Bausch. A dodal: "Tento podpis je silným signálem pro naše spojence a demonstruje náš závazek, naši solidaritu a naše odhodlání posunout regionální spolupráci do nové dimenze.“

Ministryně obrany Ludivine Dedonderová řekla: „Vytvoření našeho dvounárodního průzkumného praporu s lucemburskými ozbrojenými silami je pokračováním vynikající obranné spolupráce, kterou naše dvě země již dnes mají. Důvěra, spolupráce a interoperabilita jsou klíčem k úspěšnému partnerství. Naše dvounárodní jednotka A400M a lucemburští studenti Královské vojenské akademie jsou toho dokonalým příkladem. Naše dvě země byly základem Evropské unie a nyní spolupracují na dalším rozvoji obranné Evropy, pro silnější a bezpečnější Evropu v rámci NATO.“

Lucemburská armáda čítá asi tisíc vojáků a země vydává na obranu nejméně ze všech členských zemí Aliance (0,62 % HDP v roce 2022). Belgická armáda má asi 25 tisíc vojáků a země vydává na obranu 1,18 % HDP.

Zdroj: armyrecognition.com

Komentáře