EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Bitva u Nassau: První vyloďovací operace americké námořní pěchoty

 08. 04. 2023      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Bitva u Nassau byla námořní operací a obojživelným výsadkem nově zformovaného kontinentálního námořnictva a námořní pěchoty. Jednalo se o první obojživelné vylodění americké námořní pěchoty, které povstalcům proti britské koruně umožnilo zásobit se tolik potřebnými zbraněmi a municí.

V říjnu 1775 vytvořil Druhý kontinentální kongres Kontinentální námořnictvo. K vybudování svého loďstva pořídil obchodní a pomocná plavidla, která přestavěl na válečné lodě. Dne 5. listopadu byl kapitán Samuel Nicholas jmenován velitelem nového oddílu námořních sil, kontinentální námořní pěchoty, kterou doplnil muži, s nimiž se seznámil ve filadelfské hospodě Turn Tavern.

nassauFoto: Vylodění na Bahamách v roce 1776 | Wikimedia Commons / Public domain

Přibližně v této době pociťovala kontinentální armáda nedostatek střelného prachu a munice. Bylo to způsobeno opatřeními lorda Dunmora, britského guvernéra provincie Virginie. Po vypuknutí války poslal veškeré zásoby z kolonie na ostrov New Providence na Bahamách. Nedostatek vedl k tomu, že Kongres zorganizoval námořní expedici s komodorem Esekem Hopkinsem v čele. Dostal instrukce hlídkovat v zálivu Chesapeake a na pobřeží Severní Karolíny a podnikat nájezdy na britské lodě.

Předpokládá se však, že tajně dostal další rozkazy, aby prováděl operace, které by byly "nejpřínosnější pro americkou věc" a nepříteli co nejvíce ublížily.  Pro Hopkinse to znamenalo zinscenovat invazi na Bahamy, přičemž se chtěl zmocnit střelného prachu.

Dne 4. ledna 1776 se Hopkinsova eskadra složená z lodí Alfred, Fly, Andrew Doria, Providence, Columbia a Cabot vydala na cestu po řece Delaware. Po šestitýdenním zdržení u ostrova Reedy Island kvůli ledovým podmínkám se výprava dostala na otevřený oceán ve společnosti dalších dvou lodí, Wasp a Hornet.

Flotila vyplula z mysu Henlopen ve státě Delaware 17. února. U mysů Virginia Capes zažili vichřici, která vedla ke srážce mezi Fly a Hornet. V důsledku toho byly odděleny od eskadry a Hornet se vrátil do přístavu k opravám. Fly se nakonec vrátil k výpravě a dostihl flotilu v Nassau.

Mezitím na Bahamách obdržel guvernér Montfort Browne o výpravě zprávu, což bylo jeho druhé varování před takovým pokusem. V srpnu 1775 ho varoval loajalistický generál Thomas Gage, že se povstalečtí vojáci mohou pokusit zmocnit zásob. Přesto se nepokusil připravit odpovídající obranu. Jeho nečinnost byla vzhledem k nedostatečné obraně Nassau sporná. Na pobřeží stály dvě pevnosti, Nassau a Montagu, ale obě byly k obraně špatně vybaveny. Hradby pevnosti Nassau nebyly dostatečně silné, aby odolaly palbě děl, zatímco pevnost Montagu měla k dispozici málo střelného prachu.

Americká flotila dorazila k Hole-In-The-Wall na jižním konci ostrova Abaco 1. března 1776. Cestou byly zajaty dvě šalupy vlastněné loajalisty a jejich majitelé a posádka přinuceni ke službě. Přesto bylo připlutí flotily prozrazeno – místní lodní kapitán George Dorsett guvernéra Browna na jejich příjezd upozornil. Podle plánu měly lodě 3. března v časných ranních hodinách doplout do Nassau. Výsadek byl přesunut na dvě šalupy a Providence, ale lodě byly spatřeny. Browne byl upozorněn na jejich blížící se příjezd a nařídil vypálit čtyři rány z děla z pevnosti Montagu. V důsledku toho byla mise přerušena.

Po opětovném připojení k ostatním lodím v Hanover Sound byl vypracován nový plán vylodění jihovýchodně od Fort Montagu. Mezi dvanáctou a čtrnáctou hodinou dorazil vyjednávač. Poručík umístěný na Nassau si uvědomil, že je proti invazním silám ve značné početní nevýhodě. Mezitím dorazil Browne a nařídil vypálit z děl, načež většinu svých vojáků stáhl. To zavdalo Nicholasovi příčinu k obavám, ale nezabránilo jeho mužům v obsazení pevnosti. Informoval poručíka, že eskadra se zde zmocnila střelného prachu a zbraní, a zpráva o tom se dostala i k Brownovi.

Místo dalšího vpádu do Nassau zůstal Nicholas se svou jednotkou 50 námořníků a více než 200 příslušníků námořní pěchoty v pevnosti. To se ukázalo jako chyba, protože uprostřed noci nechal Browne naložit více než tři čtvrtiny ostrovního střelného prachu na dvě lodě, Mississippi Packet a HMS St John, a odeslat je do St. Augustine na Floridě.
Následujícího rána, 4. března, Nicholasův tým vstoupil do Nassau bez odporu. Stalo se tak díky letáku, který byl rozeslán. Napsal ho Hopkins a uváděl v něm důvod vylodění flotily a sliboval bezpečnost osob a jejich majetku, pokud nedojde k odporu. Během následujících dvou týdnů naložili námořníci a námořní pěšáci na své lodě tolik zbraní, kolik se jich tam vešlo, včetně zbývajících zásob střelného prachu. Získali také třetí šalupu, která jim pomohla náklad přepravit. Dne 17. března 1776 flotila opustila Nassau a vydala se na cestu k průlivu Block Island u Newportu na Rhode Islandu. Většina cesty byla bezproblémová až do začátku dubna, kdy 4. a 6. dubna Hopkinsova eskadra zajala lodě HMS Hawk a Bolton, z nichž druhá byla naplněna další výzbrojí a střelným prachem.

Zajatci ze zajatých lodí Hopkinse informovali, že Britové zavedli u pobřeží Newportu rozsáhlou námořní blokádu. Když se to dozvěděl, rozhodl se změnit kurz a plout na západ do New Londonu v Connecticutu. Zdálo se však, že je pozdě. V časných ranních hodinách 6. dubna kapitán Tyringham Howe z lodi HMS Glasgow zpozoroval Hopkinsovu flotilu, kterou omylem považoval za obchodní lodě. Glasgow v nerovném boji způsobil značné škody Cabotu a Alfredu a podařilo se mu ustoupit.

Hopkins a jeho muži dorazili do přístavu v Novém Londýně 8. dubna 1776. Ačkoli byli zpočátku za své úsilí oslavováni, chvála neměla dlouhého trvání poté, co se objevily stížnosti na jejich neschopnost zajmout HMS Glasgow. Objevily se také problémy s chováním některých kapitánů flotily. Hopkins byl pokárán za to, že nedodržel rozkazy, které mu byly stanoveny ohledně hlídkování u pobřeží Virginie, a byl kritizován za způsob, jakým rozděloval kořist z cesty. V roce 1778 byl po několika dalších chybných krocích nucen kontinentální námořnictvo opustit.

Zdroj: warhistoryonline

 Autor: Petr Žák

Komentáře