EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Blufování Donalda Trumpa

 16. 03. 2024      kategorie: Úvaha      15 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Česká republika slaví již 25 let svého členství v NATO. Tyto oslavy jsou přitom zcela na místě, protože díky členství v NATO jsme získali tu nejlepší bezpečností garanci, jakou kdy Česká republika (potažmo i bývalé Československo) měla. Obecně pak lze říci, že NATO se i přes některé pochybovačné hlasy osvědčilo, a dává bezpečnostní záruku pro celou Evropu.

Zároveň ale nelze zakrývat, že se NATO potýká s celou řadou problémů a dílčích krizí. Z vnějších problémů je tím největším problémem současná ukrajinská válka a agresivní politika  putinovského Ruska, která se bezprostředně dotýká i některých členských zemí NATO. Stejně tak se ale NATO potýká i s různými vnitřními problémy, které jsou obvykle dány chováním jednotlivých členských států a jejich představitelů. V současnosti zřejmě nejzávažnějším vnitřním problémem jsou nedávné výroky bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že pod jeho vedením by USA nešly na pomoc tomu členskému státu NATO, který na obranu nevydává dohodnutá 2 % HDP (což je považováno za minimální hodnotu pro vybudování efektivní armády).

White_House_Press_Briefing_(49666120807)Foto: Bývalý prezident USA Donald Trump | Wikimedia Commons / Public domain

Tato slova vyvolala velkou bouři. Hovořilo se o nejtěžší vnitřní krizi v celé historii NATO; o tom, že USA NATO pomalu, ale jistě opouštějí, a místo toho se orientují na region jihovýchodní Asie, kde se připravují na globální střet s Čínou. Je až pozoruhodné, jak rozsáhlou reakci vyvolal pouhý jeden výrok, pronesený v rámci předvolební kampaně, když navíc není jisté, že se Trump prezidentem USA skutečně stane. Přesto stojí za to se na tento výrok podívat trochu hlouběji, a především si analyzovat, co by to znamenalo v praxi.

Předně je třeba říci, že požadavek na vojenské výdaje ve výši minimálně 2 % HDP je zcela oprávněný. Nejde jen o nějaký požadavek Trumpa, když na tom, že jednotlivé země by měly vydávat nejméně 2 % HDP na obranu se dohodlo celé NATO, všechny členské státy. 2 % HDP na obranu navíc nejsou jen nějakým umělým konstruktem. Tyto výdaje jsou považovány za minimální hodnotu, kdy jde budovat skutečně efektivní ozbrojené síly, schopné se potýkat s různorodými bezpečnostními problémy. Jistě, lze na obranu vydávat i nižší prostředky, nižší procento HDP. Jenže pokud je na obranu vydáváno nižší procento HDP, pak u takových ozbrojených sil dramaticky klesá jejich bojeschopnost; mnohem více, než by se zdálo z absolutních čísel. Co je možná ještě důležitější, u takto podfinancovaných ozbrojených sil se začíná vytvářet vnitřní dluh, vzniklý rozporem mezi tím, co armáda pro plnění svých úkolů potřebuje, a na co dostává prostředky. Tento vnitřní dluh se pak obvykle projeví v případě nečekané bezpečnostní krize. To je ostatně zkušenost i samotné AČR, která dlouhodobě dostávala prostředky jen okolo 1 % HDP, a dnes jen obtížně dohání, co se zanedbalo.

Stejně tak je oprávněná kritika evropských států, které udržovaly své vojenské výdaje na nedostatečné úrovni obvykle silně pod 2 % HDP. Tuto kritiku nepřinesl jen Donald Trump, obdobně své evropské partnery kritizují i další představitelé USA, potažmo i centrála NATO. USA totiž dlouhodobě udržují své vojenské výdaje na úrovni cca 4 % HDP, tedy na úrovni dostatečné a vysoce převyšující dohodnutou hodnotu. USA tak de facto ochraňují své evropské partnery před vnějším ohrožením a do značné míry je ekonomicky dotují. Není proto divu, že se to mnohým představitelům USA nelíbí, a chtějí tuto americkou podporu Evropě omezit. Vše navíc podtrhuje i to, že Evropa je dostatečně bohatá, její ekonomický výkon je minimálně srovnatelný s USA, a mohla by si adekvátní vojenské výdaje dovolit.

Přesto má tato kritika Trumpa, potažmo dalších amerických představitelů i své četné slabiny. Vždyť USA coby světová mocnost č. 1 mají vzhledem ke své globální politice zcela jiné potřeby, a tedy i vyšší nároky na své ozbrojené síly. Americké ozbrojené síly jsou koncipovány tak, aby byly schopny zasahovat po celém světě, a aby USA byly schopny obstát v konfliktu s dalšími mocnostmi (dnes především Čína). U takového státu jsou 
4 % HDP zcela adekvátní (v době studené války USA běžně vydávaly na obranu běžně kolem 6 % HDP). Oproti tomu především menší evropské státy, jako je třeba právě Česká republika, mají politické potřeby výrazně nižší, a nižší jsou i jejich požadavky na ozbrojené síly.

Evropské státy by ona 2 % HDP na obranu vydávat skutečně měly, avšak tomu tak bohužel není, respektive tomu tak není ve všech případech. Je tomu i proto, že Evropa naprosto různorodá. Evropské státy jsou různě velké, s odlišnými politickými potřebami, ale i různě bohaté. Jsou zde země, které se cítí v bezpečí a tak je jejich ochota vydávat peníze na obranu nižší; jsou země, které se cítí být ohroženy a jsou proto více ochotny vydávat peníze na obranné účely. Je to dobře vidět právě dnes, kdy Rusko vede válku na Ukrajině, a kdy jeho představitelé hovoří o válce proti Evropě. Ty státy, které jsou Rusku blízko, vydávají na obranu dostatečně vysoké částky, adekvátní podíl svého HDP, často i značně převyšující ona obligátní 2 % HDP. Oproti tomu státy, které jsou dostatečně daleko od Ruska, které se cítí být v bezpečí, vydávají na obranu jen nízkou část svého HDP. Je to poněkud smutné, ale je to tak. 

Tradičně nízké vojenské výdaje má např. Belgie. Belgické výdaje na obranu dlouhodobě jen lehce převyšují 1 % HDP. V důsledku toho belgická armáda patří k nejmenším v rámci NATO, a postrádá celou řadu obvyklých bojových systémů, např. tanky či pásová BVP. Belgická ekonomika přitom patří k nejsilnějším, a svým HDP na obyvatele patří na přední příčky v Evropě, mohla by si tedy dovolit adekvátní výdaje na obranu. Přesto Belgie počítá s tím, že se na výši 2 % HDP na obranu dostane až v dlouhodobějším horizontu, po roce 2030 (některé zdroje hovoří o roce 2035). Belgie tak představuje příklad toho, jak by to být nemělo.

Poněkud jiným příkladem je sousední Nizozemí. Také Nizozemí obdobně jako Belgie dlouhodobě udržovalo politiku nízkých výdajů na obranu, jen kolem 1 % HDP. I v důsledku toho nizozemská armáda postupně oslabila, a byla nucena se zbavit řady důležitých zbraňových systémů, např. tanků či raketometů. Na druhou stranu u Nizozemí lze na rozdíl od Belgie pozorovat snahu o zlepšení. Nizozemí dynamicky navyšuje své vojenské výdaje, takže by mohlo brzy dosáhnout na 2 % HDP. Nizozemí chce také obnovit své schopnosti v celé řadě klíčových bojových systémů. Nezanedbatelnou hodnotu má i to, že Nizozemí se výrazně podílí na financování některých zbrojních akvizic, kdy jsou od středoevropských států nakupovány zbraně pro válčící Ukrajinu (což přitom není počítáno do výdajů na obranu, i to ukazuje složitost problematiky vojenských výdajů). Přínos Nizozemí pro obranu Evropy tak i přes stále nedostatečné výdaje pod 2%HDP lze hodnotit vysoko.

Nedostatečné vojenské výdaje, zdaleka nedosahující 2 % HDP, má také Portugalsko. Zde je to ovšem dáno do značné míry i celkově slabou portugalskou ekonomikou, která stále není schopna vygenerovat dostatečné prostředky. Na druhou stranu Portugalsko své vojenské výdaje postupně navyšuje; je ale otázkou, kdy se na ona 2 % HDP dostane. Zcela specifickým je příklad Německa. Také Německo dlouhodobě vydává na obranu nedostatečné prostředky, hluboko pod 2 % HDP. Jenže tato politika je do značné míry stále důsledkem druhé světové války, jíž bylo Německo iniciátorem. Německo se proto po svém znovusjednocení obávalo, aby nebylo obviněno z militarismu, a i proto šlo cestou nízkých výdajů na obranu. Německý příklad je ovšem specifický i tím, že Německo je nejlidnatějším státem Evropy, nadto státem s velmi silnou ekonomikou, s vysokým HDP na obyvatele. V důsledku toho má sice Německo nízké vojenské výdaje vůči HDP, nicméně v absolutních číslech jde o částky vysoké. To, že i přesto má Německo vzhledem k svému potenciálu jen slabou armádu, je dáno spíše nekoncepčním přístupem k výstavbě ozbrojených sil. Důležité ale je, že Německo se ve své vojenské politice výrazně zlepšuje. Německo navyšuje své vojenské výdaje, a to i vůči svému HDP, takže se na ona 2 % HDP v dohledné době dostane. Nezanedbatelný je také přínos německého zbrojního průmyslu pro celou Evropu. Německo tak přispívá k obraně Evropy víc, než by se mohlo na první pohled zdát.

Zcela odlišná je situace na východě Evropy. Mnohé zdejší státy se oprávněně cítí ohroženy agresivní politikou Ruska, některým z nich ostatně Rusko, resp. jeho představitelé otevřeně vyhrožují. Nejvíc ohroženy se přitom pochopitelně cítí ty státy, které s Ruskem bezprostředně sousedí. I proto tyto státy vydávají na obranu nemalé prostředky, často značně převyšující 
2 % HDP.

Týká se to především pobaltských států. U těchto států je pocit ohrožení dán i tím, že tyto státy byly součástí sovětského impéria. Vzhledem k tomu, že Vladimir Putin neustále hovoří o touze obnovit sovětské impérium a pobaltským státům opakovaně vyhrožuje, je pravděpodobnost nějakého ruského útoku na tyto země bohužel velmi vysoká.

Situaci pobaltských zemí dál zhoršuje i to, že jde o státy relativně malé, s malou populací a nízkým výkonem ekonomiky. To jim pochopitelně brání vydávat na obranu dostatečné prostředky, dostatečné především z hlediska absolutních částek. V poměru vůči HDP jde ale o výdaje vysoké. Všechny tři pobaltské země vydávaly 2 % HDP na obranu již před zahájením ruské války proti Ukrajině. Po jejím vypuknutí v r. 2014 pak tyto státy své vojenské výdaje navýšily. Běžně se proto dnes výdaje na obranu těchto zemí pohybují kolem 4 % HDP. A nutno říci, že výsledky se již objevují. Všechny tři země výrazně navýšily početní stavy svých armád, především ale realizovaly akvizice moderní vojenské techniky. Příznačná je akvizice dělostřelecké a obrněné techniky, ale také výkonných protiletadlových systémů. Především je ale důležité, že jejich vojenské výdaje vůči HDP vysoce převyšují dohodnutá minimálně 
2 % HDP na obranu. Ona Trumpova výhrůžka, že USA nepůjdou na pomoc zemi, která nevydává 2 % HDP na obranu, se tedy na tyto státy nevztahuje – a přitom právě tyto státy jsou nejpravděpodobnějším cílem Putina.

V mnohém podobná je situace Polska. Také Polsko coby přímý soused Ruska dlouhodobě vydává značné prostředky na obranu. Již před ruskou anexí Krymu Polsko vydávalo 2 % HDP na obranu (v Polsku to bylo dokonce uzákoněno, podobně jako je tomu nyní i v České republice). Po zahájení ukrajinské války Polsko své vojenské výdaje zvýšilo na 3 % HDP, přičemž mnohé akvizice vojenské techniky (např. obří dodávky jihokorejských zbraní) jsou realizovány mimo běžné vojenské výdaje, a reálně tak polské výdaje na obranu sahají na úroveň téměř 4 % HDP. Na rozdíl od pobaltských států je přitom Polsko lidnaté, s vysokým HDP. Proto i absolutní částky vydávané na obranu jsou vysoké, a Polsku se díky nim podařilo vybudovat jednu z nejsilnějších armád v Evropě.

Dalším přímým sousedem Ruska je Finsko, nový člen NATO. Finsko coby stát, který má s ruskou imperiální politikou smutné zkušenosti, se dlouhodobě obává agrese ze strany Ruska. Proto Finsko klade na budování ozbrojených sil značný důraz. Finské výdaje na obranu nedosahují 2 % HDP, nicméně se této úrovni blíží, a je pravděpodobné, že brzy jí dosáhnou. Výhodou Finska je navíc to, že Finsko své ozbrojené síly buduje velmi promyšleně, a finská armáda tak disponuje velkým množstvím moderních zbraňových systémů včetně amerických. Finsko je tedy pro NATO značným přínosem, a rozhodně na něj neplatí Trumpova výtka. Také Norsko, které je přímým sousedem Ruska, navyšuje své výdaje na obranu na úroveň  2 % HDP. Je to usnadněno i ropným bohatstvím Norska. Nemalou hodnotu má i to, že Norsko (obdobně jako zmíněné Nizozemí) financuje některé dodávky vojenské techniky od středoevropských států bojující Ukrajině.

Specifické postavení mají země představující jihovýchodní křídlo NATO, Bulharsko a Rumunsko. Tyto země sice nejsou přímým sousedem Ruska, nicméně jsou mu až příliš blízko, a dělí je od něj jen Černé moře. Také tyto postkomunistické země dlouhodobě vydávaly jen nižší procento svého HDP na obranu, a to i vzhledem k nižšímu výkonu své ekonomiky. Nicméně i tyto země se nyní cítí být ohroženy ze strany Ruska, a proto své vojenské výdaje výrazně navyšují, takže se (zejména v případě Rumunska) oněm 2 % HDP přibližují. Jak Rumunsko, tak i Bulharsko si navíc pořizují americkou vojenskou techniku (obě země jsou uživateli letounů F-16 atd.), Rumunsko nadto na svém území hostí americkou vojenskou základnu. Je proto nepravděpodobné, že by USA nechaly tyto země padnout, že by nečinně přihlížely tomu, jak je Rusko napadne.

Jiným případem jsou Slovensko a Maďarsko. Tyto země nesousedí s Ruskem, ale zato sousedí s Ukrajinou; dnešní situace se jich proto silně dotýká. V obou státech navíc dneska vládnou politici s proruskými postoji, což jejich postavení v rámci NATO  komplikuje. Na druhou stranu je ale třeba říci, že Maďarsko systematicky buduje své ozbrojené síly, a vydává na ně částky převyšující 2 % HDP. Obdobně Slovensko, které dlouhodobě udržovalo své výdaje na obranu na nízké úrovni, je v posledních letech navyšuje, takže se již blíží 2 % HDP. Ani na tyto dva státy tedy neplatí výtka Donalda Trumpa.

Problematická je otázka Moldávie. Moldávie sice není přímým sousedem Ruska, nicméně dnes je asi v největším ohrožení ze strany Ruska, jak naznačují i výroky Vladimira Putina. Situaci Moldávie dál komplikuje i to, že na jejím území existuje separatistická proruská Podněsterská republika, a že jsou zde obří vojenské sklady ruské armády. Moldávie nadto své vojenské výdaje dlouhodobě zanedbávala, a to i kvůli špatnému ekonomickému stavu země. Je ale třeba podotknout, že Moldávie není členem NATO (byť o členství v NATO usiluje). Bylo by ale chybné nad osudem Moldávie mávnout rukou. Vždyť jakákoliv vojenská akce Ruska vůči Moldávii (byť by byla těžko realizovatelná) by fatálně poškodila již tak napjatou bezpečnostní situaci v regionu, a znamenala by ohrožení i pro další země, členy NATO (především Rumunsko). Obrana Moldávie je proto bytostným zájmem celé Evropy, a tedy i NATO. A lze pochybovat o tom, že i USA by něčemu takovému jen nečinně přihlížely.

I vzhledem k výše zmíněnému výroky Trumpa o tom, že pod jeho vedením USA nepřijdou na pomoc zemi, která nevydává na obranu 2 % HDP, působí poněkud absurdně. Vždyť všechny země, u kterých je pravděpodobné, že by je mohlo Rusko napadnout (pobaltské státy, Polsko), požadovaná 2 % HDP na obranu vydávají, a obvykle tuto hodnotu značně přesahují. Oproti tomu země, které mají jen nízké výdaje na obranu, hluboko pod 2 % HDP, se nacházejí v západní části Evropy. Výrok by tedy platil jen v případě, že by Rusko plánovalo obojživelnou výsadkovou operaci vůči Belgii nebo Portugalsku. Něco takového ovšem patří spíše do kategorie sci-fi.

Slova Donalda Trumpa tak lze vnímat jako typický předvolební výrok, určený k zaujmutí voličů, přičemž realita bývá obvykle zcela jiná. Především lze ale však daný výrok považovat za blufování, za jakési vyneseni falešné karty, jejímž úkolem je především zmást spoluhráče. Problémem je, že tím spoluhráčem jsme my, Evropa. I proto bychom výrok i přes jeho rozpor s fakty, ba téměř absurdnost, měli brát vážně.

Zdroj: RAND, The Guardian

 Autor: David Khol

Komentáře

Pepík Knedlík

17. 03. 2024, 18:07

Něco k pobavení. Dementní Biden po infuzi ožil a tohle z něj vypadlo: "Americký prezident Joe Biden v nočním projevu označil svého soupeře v prezidentském klání Donalda Trumpa za mentálně nezpůsobilého k působení v čele Spojených států. Trump, který neuznal výsledek posledních prezidentských voleb a pokoušel se jej zvrátit, zase v sobotu prohlásil, že pokud nevyhraje listopadové volby, bude to pravděpodobně znamenat konec americké demokracie."
Novinky.cz
Donald T. má pravdu když kritizuje NATO.
A teď z ČT: "Sedm ze třiceti členských států Severatlantické aliance vydalo v roce 2022 dvě procenta HDP na obranu, uvedl v úterý generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. To je o jednu zemi méně než v roce 2021 před ruskou invazí na Ukrajinu."

Navrhuji tenhle spolek rozpustit a začít řešit obranu Unie pred migranty ochranou hranic a vybudovat stabilní jednotky rozmisteny na zakladnach USA v Evropě. Ti by meli odpochodovat zpět za oceán.

Pepík Knedlík

17. 03. 2024, 08:32

Omlouvám se za překlepy.
Ti se taky nechtěli vzdát svého postu ....

Czertik

17. 03. 2024, 06:08

nekdo muze napsat, ze to bylo blufovani, jiny ze to myslel celkem vazne.

ale dulezite je podivat se, jak braly vyrok trumpa evropske zeme nato. neni bez zajimavosti, ze vychodni kridlo nato "nove nato", nechal jeho vyrok tamejsi politiky vesmes klidnymy, kdezto na zapade "stare nato" to vzbudilo vzruseni a odsuzovani...a zvlastni dilem nahody u statu ktere nedavaji 2% hdp na obranu.

Martin23 .

17. 03. 2024, 15:38

Czertik:

těšíte se až se NATO rozpadne? Nebo si myslíte že se jedná pro nás o důležitý pakt?

Czertik

18. 03. 2024, 01:59

martin

to jestli se nato rozpadne nebo ne, bude zalezet hlvne na tom, jak bude vedeno. ale je skutecne vrcholem naivity a stupidity si nalhavat, ze nato je jednotne ci ma stejne cile u svych clenu.
podivej se na roztrzku mezi reckem a tureckem, oba cleny nato a nato to nijak neresi.
turcka invaze na kypru - a nato delalo ze se nic nedeje. ale provest podobnou invazi clen vs - hned je ohen na  strese.

ale abys nebyl smutny, muzem se podivat primo na dnesek a situaci na ukrajine.
kdo nejcasteji z politiku "řve" o tom, jaka je rusko hrozba ? spravne, predstaviteele stareho nato. a co udelali pro to, aby se postavily rusku ci zlepsily obranu svych novych clenu, nejvice ohrozenych ruskem ?
absolutne nic.
nebo pokud si myslis ze vyslani nekolika desitek vojaku z ruznych statu (a jeste na omezenou dobu) do litvy apod, by odstrasilo rusy, tak si skutecne neuveritelne naivni.
ucine odstraseni a demonstace by bylo vyslat tam aspon brigadu, jenze tu stare nato na vychod nikdy neposle. proc ? protoze nektere zapadni staty brigadu ani nemaji (a pritom sou dostatecne bohate aby meli alespon divizi), a ty staty co brigadu maji tam neposlou. za pripadne riskovani tolika vojaku a techniky jim vychod nestoji.
zapad jednoduse pocita s tim, ze vychod poslouzi jako kanonenfuter proti rusku, a oni pak s velkou slavou rusy vyzenou, za minimalnich nakladu a ztrat.
kdyby chtei branit vychod, vyslou svoje jednotky na vychod, do polska, pobalti, rumunska ci moldavie.

Vaclav Flek

17. 03. 2024, 00:27

Dekuji za prehledny clanek, nejenom o tom, jak hodnotit vyroky Donalda Trumpa, ale i o vydajich jednotlivych statu NATO na obranu. Asi jsem stav financovani armady v jednotlivych statech NATO takto predpokladal, ale ty presne udaje, umoznujici orientaci v problematice, mne mile prekvapily. Kez by podobnych hodne informativnich clanku bylo na tomto serveru vice...

K clanku asi nemohu mnoho dodat, jenom vzpominku na leta, kdy se rozpadal Sovetsky svaz a kdy pod tlakem glasnosti zacaly byt dokonce i v Rudem pravu uverejnovany udaje o vydajich na zbrojeni. Ty americke vysoce prevysovaly ty sovetske, cehoz se komentatori v komunistickem tisku okamzite chopili. Zapomneli (nebo si mozna vubec neuvedomili), ze skladba vojenskych vydaju v obou velmocich byla zcela odlisna. V USA sly vsechny vydaje z rozpoctu ozbrojenych sil, zatimco v tehdejsim SSSR byla vetsina "schovana" v rozpoctech ministerstev, zodpovednych za prumyslovy rozvoj (ktera ovsem misto traktoru vyrabela prevazne tanky).

Pepík Knedlík

16. 03. 2024, 20:50

Sakra, Donald je zástupce jiný politiky nez je dementní Biden. V USA netradice, že prezident je invalidní nebo dementní ..

Vaclav Flek

17. 03. 2024, 00:33

pro Pepík Knedlík

Priznam se, ze vam vubec nerozumim, asi jste to psal v pozdni hodinu. (?). Ze je Trump predstavitel jine politiky nez Biden, je jasne, od toho jsou volby. Druhou vetu jste asi zkomolil, invalidni prezident USA byl pouze F.D. Roosevelt, o dementnim prezidentovi teto zeme nic nevim.

Czertik

17. 03. 2024, 06:10

vaclav flek

videl ste verejne bidenovo vystoupen od doby co se stal prezidentem ? tech jeho nesrozuminitelnych vyroku, mluveni a chovni od cesty je vic nez dost, aby bylo kazdemu jasne ze neni zdravotne v poradku.

Pepík Knedlík

17. 03. 2024, 07:25

Vaclav Flek
Když zapatram v naší bistoroi, tak jako dementní Biden byl Masaryk a Svoboda. Ti de taky nevhtrli vzdát sveho postu, až jim musel zakon ukoncit jejich bídu
Toho chudaka Bidena v tom nechaji plácat až do konce. I to o něčem vypovídá

Zdeněk

17. 03. 2024, 15:43

Czertiku, a viděl jsi ty poslední (a tím nemyslím jedno) vystoupení Trumpa? Ten člověk si už ani nepamatuje jména svych dětí, evidentně není zorientován v čase a prostoru a není schopen se ani zamyslet nad důsledky svých výroků - a tím teď vůbec nemyslím otázky geopolitiky, ale jeho vlastní osobní soudní spory.

A to, že si z GOV dělá osobní kašičku a rodinný podnik by se mu mohlo docela vymstít, ostatně nejvíce mu to ro schvalují demokraté...

p.s. mimochodem Bidenovo vystoupení v Kongresu bylo velmi dobré, možná nejlepší v jeho kariéře.

p.p.s. A tohleto si určitě pusť...
https://x.com/RpsAgainstTrump/status/1769358588353393128?s=20

Vaclav Flek

17. 03. 2024, 20:05

pro Czertik

Nebyt zdravotne v poradku a byt dementni jsou dve ruzne veci, viz u nas treba byvaly prezident Zeman. Ten rozhodne nebyl zdravotne v poradku, nejenom po fyzicke, ale i psychicke strance (psychopaticka osobnost, na jejiz poruse se zcasti podilela nadmerna konzumace alkoholu), ovsem dementnim jej asi nikdo nazvat nemohl.

Vaclav Flek

17. 03. 2024, 20:11

Pepik Knedlik

Ano, mate pravdu, jak Masaryk, tak Svoboda jiz nemeli byt pro dalsi funkcni obdobi voleni. nebot nebyli schopni svuj urad zastavat. U obou se vsak spise nez o demensi jednalo o ubytek dusevnich funkci na zaklade pokrocile aterosklerozy, tedy pokrocilou senilitu. Je skutecnosti, ze priklad techto dvou by mel byt varovanim pro oba prezidentske kandidaty v USA. Myslim, ze v pripade zvoleni ani jeden z nich svuj mandat nedokonci.

Czertik

18. 03. 2024, 02:11

zdenek

a muuzes me dat link na vide kde trump nevi kde je ci si nepamatuje jmena svych deti ?

to ze demokrate mu schvaluji ze si dela z politiky rodiny podnik se ani nedivim, vzdyt obchodni znacka biden a klinton je ve svete velmi znama a zadana, zvlast u ciny.

a ten tvuj link, co je na nem tak spatneho ? ach ano, milost pro "vzbourence z utoku na kapitol" - jen se te musim zeptat, videl si videa z onoho "utoku" ? mira nasili tam byla velmi, velmi mala.
a pokud chces argumentovt mrtvymy, tak skutecne napred si vrelmi dobre zjisti kdo a jak zemrel.
nezapomineej, ze se to odehravalo v obdobi "leta lasky" kdy teroriste (jinak je skutecne nemuzu nazvat) z blm a antify po celych statech pusobili miliardove skody a zpusobily stovky mrtvych.

Czertik

18. 03. 2024, 02:20

vaclav flek

jiste ze demence a nebyt zdravotne v poradku sou dv ruzne veci.
v tom, ze se zemanuv psychicky a fyzicky stav zhorsil v jeho druhem obdobim souhlasim.

zeptam se vas
- je dle vas biden zdravotne v poradku ?
- trpi demenci ?

myslim ze na prvni otazku je jedoducha odpoved, existuje vic nez dost videji kdy se biden "zatoula" ci jeho slova a vety nedavaji absolutne zadny smysl. nemluve o zcela bezduvodnych vybusich vzteku. nemluve o poruse jeho pameti kdy si nemuze vzpomenout kde je, jak se jmenuji jeho deti, ci kde byl naposledy.
na diagnozu demencee existuji tabulky a body.
otazka zni, splnuje dle vas biden dostatek bodu na dignozu demence ?