EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Čeští vojáci zachránili Míšu

 15. 04. 2017      kategorie: Armáda ČR      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

Během patrol naši vojáci občas jezdí jednat s představiteli Afghánské národní armády na jejich základnu, která je poblíž té naší. Četař Tomáš S. níže vypráví příběh o tom, jak naši chlapi pomohli malému štěněti k lepšímu životu.

"Během jednoho z našich jednání s představiteli Afghánské národní armády se k nám přibatolilo malé štěně a chtělo si hrát. Pokaždé, když jsme příště jeli na toto místo, brávali jsme pro něj s sebou pamlsky na přilepšenou. Znalí místních poměrů vědí, že místní psi často nemívají právě veselý osud.

misa_00
Foto: Míša - štěně základny

Postupně se nám v hlavách začal rodit nápad, že by bylo dobré Míšu, jak jsme ji pojmenovali, dostat pryč. Když nám ji dokonce afghánští vojáci nabídli s tím, že ji nechtějí, bylo rozhodnuto. Zbývalo jenom najít cestu. V Afghánistánu v dnešní době již funguje několik organizací z USA a Evropy zabývajících se zlepšováním podmínek života místních domácích zvířat. Jednu takovou společnost jsme kontaktovali a od té doby vše šlo jako na drátkách."

misa_01
Foto: Malá Míša

Po nějakou dobu byl pak Míša v kábulském psím útulku provozovaným americkou ligou pro opuštěná afghánská zvířata a čekal na převoz do USA, kde ji adoptovala americká vojačka, která se vrátila ze služby v Afghánistánu a již si odsud jednoho psa přivezla. Pro vojáky bylo velkým potěšením na sociálních sítích sledovat odezvu a podporu, kterou akce na záchranu Míši mezi lidmi v Evropě a USA měla. Jejich počáteční snaha tak nepřišla vniveč a pomohli této němé tváři k lepšímu osudu.

misa_02
Foto: Čekání v útulku

Komentáře

runner

28. 04. 2017, 14:45

Proč je pes nečistý, pak vysvětluje samotný zakladatel islámu Mohamed v hadíthu Sahih Muslim 4:1032: „Posel Alláhův (mír s ním) řekl: Modlitba je neplatná, pokud před modlícím se muslimem projde žena, velbloud nebo černý pes. Ptal jsem se Mohameda, co když ten pes bude červený nebo žlutý a on mi řekl: Černý pes je převlečený ďábel.„

Vyprávěl Abu Huraira: Apoštol Alláhův řekl, "Pokud se pes napije z nádoby kohokoliv z vás, je nezbytné ji sedmkrát umýt."

Vyprávěl Abdullah ibn Abbas: Apoštol Alláhův (mír s ním) zakázal platit cenu za psa; pokud někdo přijde a zeptá se na cenu psa, naplň mu ruku hrstí prachu.

Vyprávěl Jabir ibn Abdullah: Prorok Alláhův (mír s ním) nařídil zabíjet psy a my jsme zabili dokonce i psa, kterého si žena přivedla s sebou z pouště. Pak zakázal jejich zabíjení, a řekl: Omezte se na psy, kteří jsou černí.

Vyprávěl Abdullah ibn Mughaffal: Prorok (mír s ním) řekl: Kdyby psi nebyli (Alláhem) stvořené bytosti, přikázal bych je všechny pozabíjet. Zabijte ale všechny psy, kteří jsou černí.

Maimuna podal zprávu, že jednoho rána byl Apoštol Alláhův (mír s ním) tiše zarmoucen. Maimuna řekl:Apoštole Alláhův, vidím dnes změny ve tvé náladě. Apoštol Alláh§v (mír s ním) řekl: Gabriel mi slíbil, že se dnes v noci setkáme, ale nepřišel. Při Alláhu, nikdy nezlomil svůj slib, a Apoštol Alláhův (mír s ním) strávil celý den ve smutku. Pak se mu přihodilo, že pod lůžkem našel štěně. Přikázal a štěně se ukázalo. pak vzal trochu vody do svých rukou a to místo pokropil. Když nadešel večer, Gabriel se s ním setkal a (Prorok) mu řekl: Slíbil jsi mi, že se se mnou předešlé noci setkáš. On řekl: Ano, ale my (andělé) nevstoupíme do domu, ve kterém je pes, nebo obraz. Pak, druhého rána (Mohamed) nařídil pozabíjet psy, dokud, jak prohlásil, nebudou pozabíjeni i psi držení v zahradách, ale ušetřil psa určeného na ochranu rozlehlých polí (nebo velkých zahrad).