EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Chorvatská válka za nezávislost a operace Blesk a Bouře

 14. 08. 2022      kategorie: Vojenská historie      38 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Občanská válka v Jugoslávii začala, když 25. června 1991 Slovinci vyhlásili slovinskou nezávislost a svrchovanost. Protože ve Slovinsku nežila žádná větší srbská komunita, jugoslávská armáda tehdy nedělala Slovincům žádné větší problémy a v tzv. Desetidenní válce byli Jugoslávci po krátkých bojích slovinskou Teritoriální obranou ze Slovinska vyhnáni. Jugoslávské vedení se raději soustředilo na Chorvatsko, kde žily statisíce Srbů a Miloševič se nemínil některých chorvatských území tak snadno vzdát, jak to udělal ve Slovinsku. Srbové žijící v Chorvatsku vyhlásili Republiku Srbská Krajina, zablokovali dopravní komunikace a požádali vládu v Bělehradu o pomoc. Miloševič neváhal ani minutu, mohutná jugoslávská armáda se dala do pohybu a za asistence srbských polovojenských oddílů zaútočila na Dalmácii, Slavonii a oblast středního Chorvatska. Chorvatský prezident Tudžman na to reagoval mobilizací všech chorvatských mužů s výzvou, aby všichni vojáci a důstojníci chorvatské národnosti, kteří slouží v jugoslávské armádě, opustili síly agresora a přidali se k chorvatskému vojsku. Tak se skutečně v mnoha případech i stalo a Chorvaté díky tomu získali armádní sklady a mnoho kasáren a začali se Jugoslávcům (Srbům a Černohorcům) tvrdě bránit. I když se Chorvaté bránili jako lvi, tamní terén chorvatské krajiny příhodný pro nasazení těžké vojenské techniky a obrovská početní převaha jugoslávské armády hrály v jejich neprospěch.

Srbové dokonale využívali svou převahu v dělostřelectvu a tancích a bez ohledu na civilisty jimi drtili opevněná chorvatská města. Dubrovník, Šibenik, Zadar, Karlovac nebo Osijek byly silně poničeny a do Evropy se vrátily hrůzy druhé světové války. Těžké boje probíhaly v Dalmácii, kde jugoslávská armáda usilovala o získání území, které by Srbsku zajistilo přístup k moři. V Dalmácii na sebe poprvé upozornil brigádní generál Ratko Mladič, jehož 9. sbor těžce tlačil na chorvatské obránce. Nejslavnější a asi i největší bitva se svedla o Vukovar, který v srpnu 1991 obklíčil 12. sbor jugoslávské armády, který podporovala krajinská domobrana a srbské milice. Vukovar bránilo 2500 mužů, kteří dokázali obrovské přesile vzdorovat celých 87 dní. I když Chorvaté doslova bojovali o každý dům, 18. listopadu 1991 město nakonec padlo a ovládli ho srbští ozbrojenci. Okamžitě začaly represe proti civilnímu obyvatelstvu, které přežilo dosavadní ostřelování a pouliční boje a stovky Chorvatů skončily v koncentračních táborech. Zajatí chorvatští vojáci skončili daleko hůře –⁠ byli povražděni srbskými milicionáři. Známí Arkanovi tygři například postříleli 250 zraněných chorvatských vojáků v obsazené vojenské nemocnici. Tato zvěrstva se často děla za přítomnosti vojáků pravidelné jugoslávské armády, kteří byli chováním milicionářů znechuceni a i díky tomu rostl mezi jugoslávskými vojáky odpor k další válce. Ve vojsku docházelo k dezercím a v Bělehradu proběhlo několik velkých protiválečných demonstrací. Miloševič proto začal brzdit, na podzim roku 1991 se válečná fronta stabilizovala a 2. ledna 1992 bylo podepsáno příměří.

V srbském držení zůstala část chorvatského území, přičemž se jednalo především o Východní Slavonii na východě Chorvatska a Republiku Srbská Krajina s hlavním městem Knin. Nastal často porušovaný mír a boje se přesunuly do Bosny. Chorvatská armáda dostala čas, aby se vyzbrojila a vycvičila a mohla nepříteli vrátit úder. I když na země bývalé Jugoslávie platilo zbrojní embargo, do Chorvatska přes Maďarsko masívně proudily zbraně a američtí poradci cvičili chorvatské vojáky. Miloševič, který začal hrát své vlastní hry a navíc musel brát ohled na sankcemi dušené Srbsko, dával stále více od srbských nacionalistů v Bosně ruce pryč a omezoval jejich podporu. Díky tomu v květnu 1992 chorvatská armáda poprvé vyzkoušela svou sílu a zahájila operace Tygr, která měla za cíl osvobození obklíčeného Dubrovníku. Krajinští Srbové byli oslabeni válkou v Bosně a taky ztratili podporu Bělehradu, a proto nedokázali Chorvatům tehdy čelit a operace nakonec skončila chorvatským úspěchem. V lednu 1993 následovala operace Rohatá zmije, která měla za cíl získání strategicky důležitého Maslenického mostu přes Novskou úžinu, který měl Chorvatům zajistit spojení Dalmácie se zbytkem země. I tato operace byla úspěšná a Chorvaty přesvědčila, že je čas na osvobození zbytku země.

K osvobozenecké válce došlo v dubnu 1995, když chorvatská armáda zahájila operaci Blesk, která měla osvobodit západní část Slavonie včetně města Vukovar. Miloševič o chystané ofenzívě věděl a dal veliteli srbské armády Mile Mrkšičovi, který ve Slavonii velel 50 000 srbským vojákům, rozkaz, aby v okamžiku, kdy Chorvaté zaútočí, oblast s vojskem opustil. Mrkšič Miloševiče poslechl, a když Chorvaté zaútočili, vojáci pravidelné srbské armády se stáhli do Srbska. Opuštění a demoralizovaní vojáci krajinských Srbů pak nedokázali moderní chorvatské armádě dlouho čelit a byli rychle poraženi. Zbytky poražené armády musely utéct do Bosny či Srbska, přičemž je následovaly tisíce srbských uprchlíků, kteří se báli chorvatské pomsty. Chorvaté, kteří dosáhli v západní Slavonii velké vítězství a dobyli zpět většinu ztraceného území, se začali chystat na Republiku Srbská Krajina, která měla představovat daleko těžší oříšek. Chorvatská armáda měla k dispozici 140 000 vojáků, stovky tanků a děl a desítky vrtulníků a stíhaček. Krajinští Srbové mohli proti Chorvatům postavit jen 50 000 mužů, přičemž byli na rozdíl od vítězných Chorvatů demoralizovaní ztrátou Slavonie i Miloševičovou zradou. 4. srpna 1995 byla zahájena operace Bouře, které velel generál Ante Gotovina.

1280px-HVO_Army_T-55_Glamoc_setupFoto: Chorvatská armáda měla na opětovné dobytí ztraceného území Republiky Srbská Krajina dispozici 140 000 vojáků, stovky tanků a děl a desítky vrtulníků a stíhaček. (ilustrační foto) | Wikimedia Commons / Public domain

Chorvaté byli na ofenzívu dobře připraveni a vybaveni leteckými snímky srbských pozic, které jim poskytli Američané. Ofenzívu zahájila mohutná dělostřelecká a raketová palba, která drtila srbské pozice. Cílem bombardování se stalo i krajinské hlavní město Knin. Chorvaté chtěli palbou z těžkých děl z města vyhnat co nejvíce civilistů, aby tím oslabili krajinskou armádu. Ta se totiž skládala především z členů místních milic, kteří se spíš starali o své rodiny než o frontovou linii, a když se jejich rodiny daly na útěk, milicionáři je většinou následovali. Toto se neminulo účinkem a obrana krajinských Srbů tak byla vážně oslabena ještě před pozemním útokem. Ten byl zahájen po několika hodinách těžké střelby z děl. Do pohybu se tehdy daly celkem tři chorvatská vojenská uskupení. Chorvatský velitel Gotovina, bývalý příslušník francouzské Cizinecké legie velel hlavnímu uskupení, které mělo za cíl dobýt Knin. V čele útočné kolony byly chorvatské gardové brigády vyzbrojené sovětskými tanky T-55. Chorvaté nejdříve zaútočili na Knin od jihu, ale tam museli čelit prudkém protiútoku krajinských Srbů. Gotovina proto změnil směr útoku a útočná kolona začala k městu postupovat z východu. Srbský odpor rychle slábl, a když se velitelé krajinských Srbů dozvěděli, že ze Srbska žádná pomoc nepřijde, nařídili svým mužům, aby utekli do Bosny. I když prezident Tudžman vyzval srbské obyvatelstvo, aby neopouštělo své domy a nemělo z chorvatských vojáků strach, jeho slovům nikdo nevěřil, nemluvě o tom, že se Chorvaté nijak netajili přáním potrestat všechny zrádce, kteří sloužili v krajinském vojsku. Do pohybu se dalo 200 000 uprchlíků, kteří byli chorvatskými vojáky často atakováni. Už 5. srpna byl dobyt Knin, do kterého vjely chorvatské tanky. Tehy začal hon na srbské civilisty, kteří nestihli utéct a na venkově byly drancovány srbské domy. Ne všechny oddíly krajinských Srbů zachvátila panika a zejména u hranice s Bosnou srbští obránci bojovali daleko tvrději než u Kninu. Jedna chorvatská jednotka přišla při jednom takovém čelním útoku o 40 % svých tanků. To ale samozřejmě chorvatský postup zastavit nemohlo a 7. srpna bylo nakonec osvobozeno celé území Republika Srbská Krajina. Většina srbských civilistů utekla ze země, přičemž tuto oblast obývali jejich předkové přes 500 let. Zbytek Srbů byl z Krajiny vyhnán etnickou čistkou, která přišla krátce po vítězství.

Chorvaté oficiálně přiznali ztrátu 409 padlých a 2460 zraněných vojáků. Ztráty srbských vojáků a civilistů šly do desetitisíců. Ante Gotovina se stal chorvatským národním hrdinou, byl však souzen za válečné zločiny Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii a v roce 2011 dostal 24 let. O rok později byl odvolacím soudem zproštěn všech obvinění a propuštěn.

Zdroj: Historie válek

Komentáře

Im Bier steckt Wahrheit

16. 08. 2022, 21:54

Všichni chorvatští váleční zločinci byli později soudem osvobozeni.
Je velice zajímavé, že srbští váleční "zločinci" žádným soudem osvobozeni nebyli. Za Radko Mladiče a Slobodana Miloševiče by měl každý svobodomyslný občan zapálit svíci. Čest jejich politice

bombero

16. 08. 2022, 15:29

nostrdamus- jj, ještě chvíli a máme tady konečně ten slibovaný zlatý rubl. Za komárů jsme taky měli pevnou měnu a ekonomiku. západní marka za oficiálně cca 5kčs. Jenže byl problém, že se za ty peníze nedala nikde koupit, jen to od vás vykoupil stát. Ale u veksláků byla za 20 a měli jich dost. A stejný je to ted s russkem. Kdo myslíte, že byl tenkrát blíž realitě. Stát, nebo veksláci?

bombero

16. 08. 2022, 15:25

VV- a bota okupanta....

Veritas vincit

16. 08. 2022, 13:53

Nostradamus
"Rubl pevnější než před válkou, ekonomika se po vrcholu inflace již zvedá. Evropa zabředne do svrabu."
*
"již zvedá" :joy:
Na ten další ruský "ekonomický zázrak" si s chutí počkám a nebudu čekat dlouho. :laughing:
Kdybys věřil svým žvástům, tak už v EU nebydlíš, Slovane. :laughing:

Jak říkali legionáři: "Z Ruska do Evropy může přijít jedině svrab a neštovice."

Nostradamus

16. 08. 2022, 13:20

Článek pouze jednostranný nepopisuje události a zvěrstva, kterých se dopustila chorvatska armáda a jejich velitelé včetně etnických čistek. Obě strany mají značně ruce krví zmočené... Smutné a jednostranně PR článek.
Kosovo pak uměle a soudně vytvořený precedens, kterého Putin obratně využil. Viz rozhovor Putin - vyslanec OSN.
Rubl pevnější než před válkou, ekonomika se po vrcholu inflace již zvedá. Evropa zabředne do svrabu. Po vítězství republikánů USA změní svůj postoj min obchodní. Evropě zůstanou oči pro pláč... Tak to vidím.

Im Bier steckt Wahrheit

16. 08. 2022, 13:05

Vv - vylhat se vždy
Nejen, že jsi schizofrenik, lhář, ale i sklerotik.
Tušil jsem, že jsi starý člověk, který neudrží myšlenku i moč, ale sklerózu jsem u tebe nepředpokládal. Má chybs, měl jsem si ten diskuzní výtvor s Munzarem okopírovat.
O Munzarovi jsi psal cca 8 dní nazpět.

Mark

16. 08. 2022, 10:51

Veritas vincit
Že ti ten hlupák vůbec stojí za reakcí.

Veritas vincit

16. 08. 2022, 10:15

Im Bier steckt Wahrheit
"Možná ti popíše jak zavodil Munzar a Hlaváčová mu měnila pneumatiky..."
*
Ukaž mi, kde jsem napsal to o čem tady lžeš, Slovane. :slight_smile:
Bez inteligence a znalostí se tady snažíš vpašovat svá "moudra" do vět, které nikdo jiný než ty nenapsal. :slight_smile:
Volební právo máš?

Luk

15. 08. 2022, 20:59

Im Bier steckt Wahrheit

Aha, tak to je dost smutné :D Díky za upozornění. Souhlasím s Vámi ohledně bránění se.

Im Bier steckt Wahrheit

15. 08. 2022, 18:55

Luk
Promiň, ale dáváš otázkou velice neinformovaným lidem a tím je Vv, který má nick "Pravda vítězí," ale po několika jeho odpovědí zjistíš, že lež je jeho pravé jméno. Možná ti popíše jak zavodil Munzar a Hlaváčová mu měnila pneumatiky:smile: Mark, nechápe skoro nic, protože má mindrák z neznalosti.

Samozřejmě, že jsme se měli bránit i za cenu porážky. Nebudu více rozebírat.

Im Bier steckt Wahrheit

15. 08. 2022, 18:48

Mark
Bavit se s Polákem o hrdinství, může je neznalec. Poláci vyhnali Židy z Polska do Německa a ti měli velký problém je dostat zpět rok 1938, Poláci jim odebrali polské občanství. Následovali pogromy na Židy a vlastně pokracovali i po válce. Mohl bych pokračovat, treba proč okupovali Těšínsko v roce 38 a chovali hůř než SS?
Jsi zřejmě velice málo informovaný o historii a to tě deklasuje na hlupáka.

Luk

15. 08. 2022, 18:19

Četl jsem knihu Edvard Beneš od Antoine Marés a on (uznávaný francouzký historik) tam hodnotí čekoslovenské legie a českolovenský odboj velice vysoko. Beneše nikoliv. Doporučuji přečíst. Ona česká nehrdost je způsobená především výchovou v totalitě, kdy pro bolševické učitelky byl největší hrdina idiot Švejk. Bohužel se to tak učilo i po revolici, stejně tak jako se neučili (ze zištných důvodů) moderní dějiny.

Omlouvám se za OT.

Luk

15. 08. 2022, 16:38

Mark

Souhlasím s Vámi. Bohužel tuto chybu jsme si nesli dál (především 1948, 68 beru jako třešničku na dortu a vlastně dobře nám tak). Myslíte že bylo tenkrát proveditelné se vzepřít vládě? To jest neuposlechnout. Například Turecko, kde prezident zmobilizoval obyvatelstvo přes internet (tedy zrovna opačná situace, ale jako příklad docela názorná), přecijenom tenkrát nebyli takové možnosti v komunikaci. Ale mobilizaci jsme zvládli velice rychle a lidi bojovat chtěli. Ubránění se je otázka druhá, ale myslím že za čest a hrdost by to stálo, především s přihlédnutím k pozdějším událostem.

Mark

15. 08. 2022, 13:05

Luk

Je to jen můj názor a pohled na věc.
Pravděpodobně by se Československo Německu neubránilo. Ale ne vždy jde jen o to provést nějaký kalkul, jestli se to vyplatí?, jaká bude cena?, má to vůbec cenu?......Vím, že v tomto případě to není jednoduché a ne každý je schopen někoho zabít, ale někdy je čest a hrdost více než nějaký kalkul. A Čechů ochotných do toho jít by se našlo dost i když by jich nebylo přesto dost. Kalkul by se mohl uplatnit kdyby šlo o celoplošnou kolektivní sebevražednou obranu, v tomto případě to neplatí. Československo mělo své problémy, hlavně s menšinami a armáda nebyla 100 % připravena, ale ty samé problémy měli i Němci. Nakonec Anšlus dost ukázal velké problémy Němců ve zvládnutí logistiky. Vím, že obrana Československa byla velmi složitá i z důvodů problému s menšinami, kde jsme si za to mohli sami, ale stačí se podívat na Polsko, ze všech stran nepřátelé a přesto prolili ohromné množství krve za svobodu. Jugoslávie, kolem dokola to samé, samí nepřátelé od Němců, Italů, Maďarů až po Bulhary a bránili se. Holandsko, země taky velmi špatně bránitelná a taky pozvedli zbraň. Všechny tyto zěmě i jiné se bránili v době největšího zvednutí Německa, kdy Němcům vydatně pomáhaly české zbraně, zbrojovky, továrny, tzn. v době největší síly Německa. Je dost argumentů, že bychom byli sami, to asi jo, ale třeba takový Poláci měli slíbenou pomoc a ta nakonec nepřišla.
Vím, že s odstupem času se lehko vše soudí a je jasné, že obrana by byla velmi těžká a i potom krutá, ale určitě by za to Češi nebyli vyhlazení, Němci Čechy potřebovali do továren a moc dobře věděli, že za pár koláčku navíc budou poslušní.

Luk

15. 08. 2022, 10:05

Díky za článek. Militarybox se vrací a to je dobře :)

Mark a Veritas vincit myslíte že byla reálná možnost se bránit v roce 38? Zajímá mě otázka toho, že by armáda a lidi neuposlechli politiky. Něco jako puč a dočasné převzetí moci armádou například.

Mark

15. 08. 2022, 09:06

Veritas vincit
"Ono asi bude hodně záležet na přístupu všech stran, toleranci, domluvě a hlavně politickém uspořádání. V neposlední řadě o inteligenci."

S tímto názorem musím souhlasit. Když bude řeč o moderních dějinách, tak v mnohonárodnostních zemích vzájemné vraždění se dělo a děje jen ve slovanských zemích, anebo někde v Africe. Proto mě vždy uráží, když mi někdo řekne, že jsem slovan. To slovanství mám spojené jen s vražděním, krádežemi, leností, neochotou, celkovým bordelem.

Tomáš

15. 08. 2022, 08:14

Současná historická realita je taková, že jak Československo, tak Jugoslávie jsou relikty minulosti. Historici mají o čem bádat a bývalí politici z obou federaci mluvit o minulosti a o tom jak jsou proflakli.

Honza85

14. 08. 2022, 22:51

Dobrý článek a co americká pmc MPRI (Military Professional Resources Inc.), která naplánovala a údajně řídila celou operaci. To tady chybí.

Veritas vincit

14. 08. 2022, 22:02

Tony
Ono asi bude hodně záležet na přístupu všech stran, toleranci, domluvě a hlavně politickém uspořádání. V neposlední řadě o inteligenci. :slight_smile:

Švýcarům konfederace fungujem skvěle.
USA jsou také pěkná směs států...
Kdyby TGM neobelhal Slováky, W.Wilsona a založil konfederaci, jak původně všem slíbil...
Komouši to všem "ukázali" a co po nich dodnes zůstalo za bordel.
Inu Slované. :smile:

Tony

14. 08. 2022, 21:26

Vytvoření umělého státu Jugoslávie po 1. světové válce je podobné jako vytvoření mnohonárodnostní ČSR se stejným komcem. Nejdříve se v roce 38 odtrhli Slováci, Němci jako druhá nejvíce zastoupená národnost byli vyhnání v roce 1945, zakarpatská Ukrajina se stala součástí SSR, pak se podruhé odtrhli slováci v roce 1992 a zůstaly jim problémy s Maďary na jihu země. Z toho vyplývá, že nemá smysl spojovat uměle národy do jednoho státu, nikam to nevede. V Rusku je to podobné, násilně spojené národy po roce 1918 se začátkem 90let všechny od ruska odtrhly a vznikly samostatné státy.

Mark

14. 08. 2022, 18:17

Veritas vincit
"jugoslávští" bojovníci opravdu za svoji zemi bojovali.
Na rozdíl od těch "československých bojovníků"

To je pravda, nakonec jako spousta jiných národů. V 68. jsme znovu promarnili šanci ukázat, že si jen tak lehko nenecháme ohnout hřbet....no jo.....ne nadarmo Poláci o češích říkají, když dojde řeč na politiku, historií, že jsme národ zbabělců a švejků. Když mi to už pár Poláků řeklo, mohl jsem jen mlčet a bohužel souhlasit. Nakonec kdo jiný, než třeba Poláci mají právo toto říct. I když jedná má polovina je polská, tak tou druhou jsem Čech a není to moc příjemné poslouchat.

K tomu království SHS, v podstatě tato země vznikla hlavně nejen ambicí těch národů o samostatnost, ale spíš z obav Itálie, která si dělala zálusk na podstatné částí této země a taky z Bulharska a Maďarska. A z té komunistické lůzy měli obavy už ve dvacátých letech, ve 30tých už tam se začaly projevovat dost silně nacionalistické choutky jednotlivých národů, jen pozdějí Tito to dočasně stmelil, jeho smrtí se zase začaly projevovat velké neshody mezi národy. Proto, aspoň z mého pohledu tato země byla umělá spleť, která chtěla zabránit pohlcení sousedy, ale zavdala tragickým malérům do budoucna.

Veritas vincit

14. 08. 2022, 15:14

Mark
"Jugoslávie jako stát neměl nikdy existovat..."
*
Jugoslávie (vznikla jako království) byla v podstatě normálním státem jako Československo, dokud se k moci nedostala "lidová" lůza s komunisty v roce 1945.
Představ si některé zdejší rudé debatéry, kteří by měli to štěstí a přijeli by po útěku německé armády do města, nebo vesnice se samopalem na rameni... se svoji inteligencí, rozhledem, viděním světa a nerozborným přátelstvím s ruskými šváby. :slight_smile:
A to ti "jugoslávští" bojovníci opravdu za svoji zemi bojovali.
Na rozdíl od těch "československých bojovníků", kteří hodili ukradenou pušku přes rameno, nasadili pásku RG a vstoupili do řad komunistických hord až týden po 9.květnu 1945. :slight_smile:

Mark

14. 08. 2022, 14:55

Po obsazení Srby Vukovaru došlo k masakrů Chorvatů na farmě Ovčara. Použijí výňatek z jiného článků, jak řádění Srbů na Chorvatských vojenských zajatcích a civilistech probíhalo. Byl to vlastně největší masakr po WWII, bohužel ne poslední, další přišly zanedlouho poté v Bosně.


Stovky civilistů čekaly ve vukovarské nemocnici na evakuaci. Zadržené osoby však vojáci Jugoslávské lidové armády autobusy odvezli na prasečí farmu Ovčara.
Večer nařídil plukovník Mile Mrkšić, aby se jeho jednotka z Ovčary stáhla, a tím byl osud více než 264 zadržených Nesrbů zpečetěn. Ve skupinách po dvaceti je odvezli na krytém valníku zapřaženým za traktor asi kilometr jižně od obce Ovčara do míst, kam se před válkou pohřbívala uhynulá prasata. Na tomto místě příslušníci srbských paravojenských formací vyhloubili buldozerem velkou jámu. Zajatcům přikázali postavit se na okraj prohlubně a krátkými dávkami ze samopalů je postupně popravili. Většina těl se skácela do jámy sama a ta, která zůstala ležet mimo masový hrob, tam pak naházeli. Nakonec Srbové hrob zahrnuli buldozerem a místo 21. listopadu 1991 nad ránem opustili.

Mark

14. 08. 2022, 14:47

Jugoslávie jako stát neměl nikdy existovat. Byl to jen nevydařený slepenec mnoha národů, které v minulostí vždy provázela nevraživost a násilí. A to nejen díky odlišným etnickým příslušenstvím, ale taky náboženstvím. Celá ta oblast Balkánu je jeden velký shluk národů, které k sobě více či méně vždy cítily určitou nevraživost, stačí zmínit třeba obě Balkánské války. No, ale taky poslední Balkánskou válkou se víceméně územní rozepře, dalo by se říct vyřešili. Bohužel, ale vzniklo království SHS a pak jeho následovník Jugoslávie a tím na budoucí konflikt bylo zaděláno, takový malý Balkán na Balkáně. Je jen dobře, že nakonec tento stát se rozpadl, dalo to konečně prostor k seberealizací všech zúčastněných národů, došlo k ukázce toho, který národ je pokrokovější, schopnější, anebo, který zase zpátečnický se sklony znovu někoho, něco ovládat. Co na tom všem bylo jen velmi špatné, je to, že to vše bohužel muselo stát tolik nevinné krve. Snad se ty národy poučily z minulostí a nedají vzniknout dalším zbytečným krveprolitím.

Veritas vincit

14. 08. 2022, 13:04

vlady
"Jo, ale to, co se povedlo ustašům, ..."
*
Ty máš jenom polovinu hlavy, že jsi zapomněl na druhou polovinu - srbské "četniky" ?
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cetnici

" Dopadne to oddělením Donbasu od UA, jako Krymu, zkrátka status quo. Rus nepovolí, ať to stojí, co chce. Takový je nejpravděpodobnější scénář a rozdělení jako v Koreji."
*
To by ses měl honem přestěhovat ke svým do Ruska.
Spadne Východní železná opona a já díky Bohu už nebudu potkávat ruské šváby v Evropě. Nádherná představa.:slight_smile:
Už se těším na ty kusé zprávy, jak tam na Východě, Rusáci tahají dřevěné trakaře...:joy:
"Rusko se propadá do stále hlubší krize. Výběr daní v červenci klesl o 26 procent, DPH o 41 procent."
https://ekonomickydenik.cz/rusko-se-propada-do-stale-hlubsi-krize-vyber-dani-v-cervenci-klesl-o-26-procent-dph-o-41-procent/

NATO!

14. 08. 2022, 11:10

Jojo, vrazi z volstritu, mandelinka a NATO. Hezký den.

NATO!

14. 08. 2022, 11:08

Ano, nikdy neměla vzniknout. Všichni věděli, že je to nesourodý slepenec a že se rozpadne. Srbové to chtěli udržet silou.

Barel

14. 08. 2022, 11:07

ideologie ti zatemnila mozek. a jako nick si das vrahy z NATO. musíš tam zaskrtnout nejsem robot ale nevím nevím

Jura

14. 08. 2022, 11:04

Jugoslavie byla jen uměle vytvořený stát.

NATO!

14. 08. 2022, 10:59

Ten článek je o srbskem nacismu a přepadávání sousedů. Kdybys jako obvykle něco nepochopil.

nand

14. 08. 2022, 10:58

trochu mimo článek - ale Ukrajinci utrpěli zdrcující porážku a přišli o jednu z největších pevností na Donbase - město Pisky a o 56 specializovanou brigádu která byla prakticky vyhlazena
Více zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Bdv3uN1G2gE&t=158s

Barel

14. 08. 2022, 10:57

možná to hude tim o čem je tento článek

NATO!

14. 08. 2022, 10:46

Někomu se nehodí, co dělá Srbsko a rusácko v SOUČASNÉ době, tak musí vytáhnout něco 80 let starého jako "omluvenku".

Barel

14. 08. 2022, 10:42

no spíše ti došly argumenty a nehodi se ti historická fakta o nacistických hovadech z Chorvatska. i nemci od nich davali ruce pryč takže monopol jistě neměli.

NATO!

14. 08. 2022, 10:25

Jojo, Německo bylo nacistické a tím pádem nemůže bejt nacistický vůbec nikdo. Asi měli Němci monopol na tuhle ideologii. No nic, nemám tu správnou náladu na primitiva.

Barel

14. 08. 2022, 10:21

nacistických Srbů:-) :-). jasně vynechalnsi putina a Babiše,ti vedli Srby. o nacismu by mohl vyprávět jiný narod ale myslím že jasenovac nebyl srbský a srbsko nebylo na straně nacistického Německa. ale klidne si zij v bludu jen asi budes pro smích

NATO!

14. 08. 2022, 10:16

Ano, "cizí zájmy" rozbily Jugoslávii. Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Montenegro, Kosovo..... Všichni chtěli pryč od nacistických Srbů. Ale.... tobě to sdělili jinak.

Barel

14. 08. 2022, 09:31

přes zbraňové embargo byli silně vyzbrojení.....dostal 24let pak najednou osvobozen....byl to největší exodus statisíce lidí vyhnáno pocet obětí běsnění neudáno.. křišťálová noc. cizi zájmy na rozpadu Jugoslávie jsou naprosto zřejmé. bylo jedno kolik lidi zemre nemeli cenu ničeho. nepíšu zadny ortel stejne se nikdy nedomluvite ale to ze tu zem bylo nutno rozbít za jakoukoliv cenu je nevyvratitelné