EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Dark Dawn - Armored Fist

 30. 10. 2013      kategorie: Airsoftové akce      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Hlasem 300 koňských sil se řvoucí obrněné bestie prodíraly lesní cestou. Kolem nich postupovala pěchota. Najednou se ozvala exploze a z cesty před obrněnou kolonou se vyvalil dým. Stroje se zastavily, pěchota zalehla a kryla se. Velitele kolony začal zajišťovat okolí a zasažené vozidlo. První voják se svalil na zem s hlasitým výkřikem „Mám" – ze zalesněných svahů kolem cesty udeřili do znehybněné kolony muži se zelenou páskou na rukávu. Muži Svobodného Irska ...

war2013_05
Foto: Dark Dawn - Armored Fist 2013

V roce 2018 světová ekonomická a finanční krize nepolevuje. Evropská unie je na okraji rozpadu. Evropské země rozprodávají státní průmyslové podniky, půdu a další klíčové státní majetky. Nejpokročilejší a nejprogresivnější z těchto zemí je členská země Evropské unie Irsko. Velkou část skoupila jedna z největších soukromých globálních společností – The World Corp. V roce 2019 vlastnila a ovládala TWC většinu irské půdy, průmyslu a vládních institucí včetně nepřímé kontroly nad irskými ozbrojenými složkami. TWC vyhrála veřejné a demokratické volby a převzala kontrolu nad celým Irskem. Následně došlo k úpravě ústavy a přijetí nového jména státu – Svobodné Irsko.

war2013_04
Foto: Dark Dawn - Armored Fist 2013

V roce 2020 se napětí mezi Svobodným Irskem a Velkou Británií z důvodu občanských nepokojů v Severním Irsku skokově zvýšilo. V průběhu jara 2020 byly hlášeny první ozbrojené pohraniční střety mezi britskými jednotkami a silami Svobodného Irska. Evropská unie podpořila Velkou Británii v právu na vládu nad Severním Irskem a volala po článku kolektivní obrany NATO. O dva dny později se ozbrojené síly Svobodného Irska podporované žoldáky TWC vylodily na ostrově Man, osamoceném ostrově v Irském moři, a obsadily Port Erin, Port Saint a Castletown. Evropští vůdci a generálové byli v šoku. Naštěstí pouze na čas...

war2013_07
Foto: Dark Dawn - Armored Fist 2013

Zatímco hlavní síly britské armády byly nasazeny v Severním Irsku společné evropské ozbrojené síly (Synchronised Armed Forces Europe – SAFE) se vylodily na ostrově a zahájily bleskový protiútok. V rámci dvoudenní operace (akce AIRSOFTWARS v srpnu 2013 – EUROWAR) se vojskům SAFE podporovaných několika dobrovolnickými jednotkami USA podařilo vytlačit jednotky TWC a Svobodného Irska z celého ostrova.

war2013_06
Foto: Dark Dawn - Armored Fist 2013

A takto začíná několikaletá kampaň Dark Dawn z pera týmu lidí kolem AIRSOFTWARS o.s.. Jedná se o fiktivní kampaň z blízké budoucnosti (někdy mám dojem, že ne až tak nepravděpodobné) o střetu sil Evropské unie (a později i za podpory přímého zapojení jednotek Spojených států) s mocnou nadnárodní soukromou organizací, která ovládá Irsko. Kampaň se bude rozvíjet v úseku několika let a bude se skládat ze široké palety menších, větších i velkých akcí. V rámci této kampaně plánujeme opravu velké a unikátní věci.

war2013_09
Foto: Dark Dawn - Armored Fist 2013

Po úspěšném protiútoku spojených evropských jednotek SAFE na ostrově Man se situace v oblasti načas uklidnila. Probíhala zdlouhavá politická jednání mezi Evropskou Unií a Svobodným Irskem o řešení vzniklé situace. Evropští leadeři nechtěli válku. Jednání byla ze strany TWC pouze zdržovací taktikou. Ozbrojené síly Svobodného Irska a žoldáků WTC se vylodili na severu Anglie a ze základny královského letectva uloupili jadernou střelu. S uloupenými střelami se záškodníci přeplavili na irskou půdu. Na irském pobřeží se v rámci sil rychlé reakce vylodil český 42.mechanizovaný prapor z uskupení SAFE. Vzhledem k vážnosti situace s jadernou střelou byla na podporu operace vyslána 172.peší brigáda americké armády, toho času spěšně dislokována na americké vojenské základně ve Velké Británii. Úkol operace Obrněná Pěst je jasný – zajistit střely a vrátit je zpět na anglickou půdu.

war2013_10
Foto: Dark Dawn - Armored Fist 2013

Pojďme se tedy podívat, jak probíhal a jak dopadl v pořadí již druhý prequel ke kampani Dark Dawn s podtitulkem Obrněná Pěst. V BVP Oldřichov se nás za neuvěřitelně krásného a romantického počasí o víkendu 18.-20.10. sešlo celkem 200 účastníků, 3 BVP, 1 BRDM a několik nákladních a terénních vozidel. Proběhlo klasické rozdělení účastníků – na straně obránců byli hlavní bojovou silou aliance DSO, SAVE a střelci z Plzně a okolí, velení strany měl na starosti Igor a Riggs. Na straně útočníků velel zkušený a lstivý Harry. Následně proběhl krátký briefing a udělení prvních úkolů. Svobodní Irové a žoldnéři korporace se odebrali na své pozice a obrněná kolona jednotek Evropské unie si začala klestit cestu náročným a nepřátelským terénem, protkaným nástrahami a zátarasy.

war2013_11Foto: Dark Dawn - Armored Fist 2013

Kolona byla od samého začátku pod silným tlakem obránců. Nástřel střídal nástřel, přepady a léčky byly připravené každých pár desítek metrů a postup kolony se brzy změnil v kravou lázeň. O rozličnou pyrotechniku nebyla nouze – dým, výbuchy, létající bahno, létající plast, křik a povely – to vše zároveň a se vzrůstající intenzitou jak se kolona probíjela hlouběji do nepřátelského území. Velení obránců přizpůsobilo taktiku násobné přesile protivníků a každý bod na trase konvoje bránilo v několika hustě obsazených liniích. Obrněná kolona měla za úkol projet operačním prostorem po vytyčené trase (celková délka 3000 m) a při postupu nepřátelským územím splnit několik vyzývavých a náročných dílčích úkolů. Například obsazení skladu PHM, zajištění jaderných střel ze znehybněného transportu, obsazení telekomunikačního uzlu a obsazení a zajištění bodu vyzvednutí zajištěných střel. Tyto dílčí úkoly se vždy nacházely vzdálené od hlavní trasy postupu a jednotkám SAFE bylo umožněno jejich plnění v závislosti na postupu obrněné kolony po hlavní trase. V průběhu sobotního dne se útočící kolona probila k bodu C zhruba v polovině celkové trasy. Odpor obránců byl hned od začátku rozhodný a houževnatý a obrněná kolona nabírala čím dál větší skluz proti plánu. Po definitivním zastavení kolony irskými obránci s podporou žoldnéřů TWC byl denní scénář ukončen a všechny roty se stáhly na offzónu k odpočinku a občerstvení.

war2013_01_1
Foto: Dark Dawn - Armored Fist 2013

V 21.00 začala noční operace, ve které se jednotky SAFE pokusily zajistit znehybněný transport jaderných střel na bodě D. Nejdříve po lehkém a rychlém střetu obsadily bod C a následně tvrdě zaútočili na bod D a transport. Výsledný boj byl o to zábavnější díky jasné noční obloze a měsíci v úplňku. Boje byly tvrdé a bolestivé pro obě strany a trvaly více než 2 hodiny. Samotný bod D změnil majitele v průběhu jasné noci několikrát. Nakonec byli úspěšnější obránci, kterým se tímto vítězstvím podařilo opravit znehybněné vozidlo se střelami pro nedělní dopolední scénář. Noční operace tímto skončila a roty se vydaly k zaslouženému odpočinku.

war2013_02
Foto: Dark Dawn - Armored Fist 2013

Opakování je matka moudrosti. Útočníci se v neděli díky částečnému úspěchu z nočního scénáře posunuli do východní oblasti prostoru, kde jim terén a draze vykoupené zkušenosti z předchozího dne daly jiné možnosti a taktiku pro zdolávání zakopaných obránců. V týlu obránců působily malé týmy s úkolem narušovat operace a přesuny svobodných Irů a žoldnéřů TWC. Při jednom takovém přepadu se povedlo 200 metrů západně od bodu E opět znehybnit transport jaderných střel. Tento husarský

kousek dal jednotkám SAFE tolik potřebného času k dostižení transportu a při zuřivé bitvě kolem kóty 434 střely zajistit. Tento zásadní úspěch nalil útočníkům do žil tolik potřebné nové síly a jejich závěrečnému tlaku již obránci nebyli schopni odolávat.

war2013_03
Foto: Dark Dawn - Armored Fist 2013

Operace Obrněná pěst skončila v neděli v 13.15 obsazením H neboli bodu pro vyzvednutí střel a jejich převoz zpět do Anglie.

Poslední akce AIRSOFTWARS v roce 2013 skončila a my se už teď těšíme na další akce v roce 2014 a na pokračování kampaně Dark Dawn ...

 Autor: Igor

Komentáře