EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Dark Dawn několikaletá milsim kampaň z fiktivní evropské budoucnosti od AIRSOFTWARS o.s.

 21. 12. 2013      kategorie: Airsoftové akce      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Velitel čety Zelená 30 se krčil ve svém postavení v hustém porostu jehličnaté školky. Po jeho pravici i levici se v improvizovaných obranných postaveních připravovali muži jeho jednotky. Četa, kterou měl na starosti, byla součástí 3.roty z 1. Svobodné brigády svobodných Irů. Postavení jeho jednotky bylo kolmo po levé straně komunikace. Byla to skvělá pozice. Na velitelském tabletu viděl pozice dalších dvou čet. Zelená 10 byla vysunuta 50 metrů před jeho muže na samotném okraji školky a Zelená 30 vyčkávala v záloze. V rádiu zaslechl zprávu Zelené 10, že má kontakt s postupující obrněnou kolonou protivníka. Jeho muži si byli vědomi, že jejich protivníci z Unie měli s sebou obrněné transportéry. Planinu před postavením Zelené 10 prořízly první výstřely a výbuchy granátů ...

darkkampan_00Foto: Milsim kampaň Datk Dawn

Tento článek má za úkol představit kampaň Dark Dawn, jenž se odehrává v Evropě blízké budoucnosti a pojednává o fiktivním konfliktu Evropské Unie a jejich amerických spojenců s nadnárodní super-korporací TWC.

Pojďme se podívat podrobněji na zmíněné fiktivní pozadí celé kampaně.

V roce 2018 světová ekonomická a finanční krize nepolevuje. Evropská unie je na okraji rozpadu a několik evropských zemích se připravuje zahájit radikální opatření k zabránění zkázonosného státního bankrotu. Jinými slovy, tyto evropské země prodávají státní průmyslové podniky, půdu a další klíčové státní majetky soukromému sektoru a globálním průmyslovým a ekonomickým korporacím. Nejpokročilejší a nejprogresivnější z těchto zemí je členská země Evropské unie Irsko. Přes tvrdý a krvavý odpor veřejnosti se podařilo irské vládě prodat nejcennější státní podniky a velkou část irské půdy jedné z největších soukromých globálních společností – The World Corp. Tato společnost následně zahájila masivní a plošné skupování soukromých podniků a majetků, a to buď penězi, nebo silou.

darkkampan_01
Foto: Milsim kampaň Datk Dawn

V roce 2019 vlastnila a ovládala TWC většinu irské půdy, průmyslu a vládních institucí včetně nepřímé kontroly nad irskými ozbrojenými složkami. Ty byly neoficiálně využívány jako žoldáci ve službách TWC. Oslabené vlády Evropské unie nebyly schopny zabránit této kritické situaci a ostrovní země do konce roku opustila společenství. TWC vyhrála veřejné a demokratické volby a převzala kontrolu nad celým Irskem. Následně došlo k úpravě ústavy a přijetí nového jména státu – Svobodné Irsko.

V roce 2020 se napětí mezi Svobodným Irskem a Velkou Británií z důvodu občanských nepokojů v Severním Irsku skokově zvýšilo. V průběhu jara 2020 byly hlášeny první ozbrojené pohraniční střety mezi britskými jednotkami a silami Svobodného Irska. Evropská unie podpořila Velkou Británii v právu na vládu nad Severním Irskem a volala po článku kolektivní obrany NATO. O dva dny později se ozbrojené síly Svobodného Irska podporované žoldáky TWC vylodily na Isle of Man, osamoceném ostrově v Irském moři, a obsadily Port Erin, Port Saint a Castletown. Evropští vůdci a generálové byli v šoku. Naštěstí pouze na čas...

darkkampan_03
Foto: Milsim kampaň Datk Dawn

Jinými slovy tedy velice nepravděpodobná fikce ... :)

Kampaň byla uvedena v roce 2013 dvěma menšími operacemi. V srpnu to byla operace Eurowar a v říjnu operace Obrněná Pěst. Tyto operace měly za úkol představit účastníkům kampaně Dark Dawn příběh a uvést jednotlivé strany konfliktu na scénu. Obě operace byly navrženy formou rychlých a taktických bojových operací jednotlivých družstev a čet, které v operační oblasti plnily širokou škálu úkolů a činností. Operací se účastnila bojová technika včetně obrněných transportérů BVP. Byla též

využita nejmodernější technika, například velitelský systém PES. V zamýšleném výsledku se obě operace vyznačovaly intenzivní a nepřerušovanou bojovou činností a vysokou akčností.

darkkampan_04
Foto: Milsim kampaň Datk Dawn

Poslední úvodní operací před samotným prvním velkým dílem kampaně Dark Dawn bude únorová akce Zimní Válka, která se bude odehrávat ve Středočeském kraji poblíž městečka Pyšely u Čerčan. Tato třetí akce nebude nijak vybočovat z charakteru předchozích dvou akcí – opět se bude jednat o velmi intenzivní menší akci, tentokrát ale v zimních podmínkách a v náročném kopcovitém terénu. Touto akcí bude ukončena série úvodních operací a kampaň Dark Dawn bude zahájena.

Co to tedy je Dark Dawn a proč používáme slovo kampaň – zkuste si představit konflikt dvou velkých a silných stran, v Evropě takzvaných mocností. Konflikt, který bude trvat několik let a který se bude skládat z velkých i menších operací. Operací, které budou vhodné jak pro obyčejné airsofťáky, tak i pro hardcore airsofťáky. V našich plánech jsou jedno- i vícedenní akce, mise pro hloubkový průzkum, mechanizovanou pěchotu, výsadkáře i speciální jednotky anebo mise pro samostatnou činnost mimo organizaci jednotlivých stran konfliktu. Součástí kampaně a jednotlivých operací bude strategické i taktické plánování a bude využito kvalitní technické zázemí a podpora, stejně tak i zkušené osazenstvo jednotlivých štábů od nejvyššího velení přes velitele jednotlivých rot a čet. A další vychytávky, které přiblíží celkový dojem a charakter co nejvěrněji ke skutečnému střetu dvou stran.

darkkampan_06
Foto: Milsim kampaň Datk Dawn

Kampaň Dark Dawn se bude pochopitelně vyvíjet a směřovat dle skutečných výsledků jednotlivých stran a splněných úkolů. Může se stát, že se většina operací bude odehrávat na irské půdě. Může se také ale jednoduše stát, že v případě úspěchů svobodných Irů se operace přesunou na území Evropské Unie. Budeme reagovat na výsledky každé jednotlivé operace a dle toho vymýšlet další pokračování. Nic nebude dopředu jasné.

darkkampan_08
Foto: Milsim kampaň Datk Dawn

Zní to zajímavě a vyzývavě? Pevně věříme, že ano.

Také pevně věříme, že Vám tento článek pomohl se zorientovat.

Dark Dawn bude prostě a jednoduše sandboxová airsoftová simulace ozbrojeného konfliktu silně zaměřená na věrné a zároveň zábavné napodobení skutečného konfliktu.

 Autor: AIRSOFTWARS

Komentáře