EXCALIBUR
CZUB
CZUB

Americký plán nukleárního holokaustu od Berlína po Vladivostok by strčil do kapsy i ty nejfantastičtější filmové scénáře

 21. 10. 2020      kategorie: Army zábava      70 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Před šestapadesáti lety natočil Stanley Kubrick jeden ze svých klasických filmů o pomateném generálovi, válečném šílenství a zatoulaném letadle s atomovou bombou. Dnes úsměvná satira "Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu", nicméně tento snímek poměrně dobře odrážel náladu i strach, který v široké společnosti a bohužel i u paranoidní generality nejen na západ od nás v minulých letech panoval. Odtajněné dokumenty Pentagonu s názvem "Studie potřeb pro užití atomových zbraní z roku 1959" přesto strčily do kapsy i ty nejfantastičtější filmové scénáře.

nuklear_TIT
Foto: Odtajněné dokumenty Pentagonu s názvem "Studie potřeb pro užití atomových zbraní z roku 1959" by strčily do kapsy i ty nejfantastičtější filmové scénáře. (ilustrační foto) | Shutterstock

Spojené státy americké pod vedením prezidenta Eisenhowera z počátku Studené války počítaly s uplatněním doktríny tzv. "masové odplaty". Ta byla založena zejména na obavách z nedostatečných kapacit pro vedení konvenčních bojů a podpoře spojenců NATO v Evropě a Asii. Pozemní útok, dejme tomu například na Západní Berlín, tak měl být oplacen naprosto disproporčním shozením asi 80 % dostupného jaderného arzenálu na nepřítele.

Nukleární smršť měla podle dokumentů vypracovaných Velitelstvím strategického letectva (SAC) v roce 1959 zasáhnout zejména prioritní cíle "vzdušných sil" tak, aby pokud možno nedošlo k odvetě protistrany. Následovat pak měla "systematická destrukce" nepřátelských armád, průmyslu atd. Každá ze zaměřených lokací je podrobněji rozebrána, a v jejich seznamu tak nalezneme jaké vojenské nebo průmyslové kapacity musí být zničeny za použití vypočítaného počtu nukleárních a nebo termonukleárních zbraní. Poněkud šokující a blíže neupřesněnou položkou pak může být "populace" jako jeden z cílů útoku. SAC dále prosazovalo iniciaci bomb při dopadu nebo těsně nad zemí. To sice oproti výbuchům ve vzduchu zvyšovalo účinek tlakové vlny, do ovzduší se ale také dostalo mnohem více radioaktivního spadu. Zdá se, že v boji na život a na smrt dvou znepřátelených idejí by šly veškeré zákony a válečné zvyklosti stranou.

Odtajněné spisy obsahují spoustu vyjmutých částí a tak se momentálně nedá přesně říct, kolik jaderných pum bylo zamýšleno k odpálení v první a případné druhé vlně. Avšak jakou prioritu hrály jaderné zbraně v případném konfliktu nám může napovědět urychlené navyšování jejich stavů. V roce 1955 disponovaly Spojené státy asi 2 400 kusy jaderných bomb. O čtyři roky později to bylo přes 12 000 a konečně v roce 1961 už neuvěřitelných 22 229 jaderných bomb různých typů a výkonů.

Dodejme, že v této době ještě neexistovaly mezikontinentální balistické rakety schopné donést náklad nad své cíle. Bomby by musely být dopraveny nad nepřátelské území pomocí proudových bombardérů B-47 a B-52. Ty byly dislokovány na předsunutých základnách "železného prstence" kolem SSSR. Těžiště amerického strategického letectva leželo na "nepotopitelné letadlové lodi" Britských ostrovů, další letadla mohla startovat ze Západního Německa, Španělska, Maroka, Egypta, Turecka a dalších. Strůjci tohoto plánu tak museli úzce spolupracovat s nadřízeným vedením Amerického vojenského letectva. To obecně nemělo námitky proti ztrátám na civilnímu obyvatelstvu, pokud ovšem byly cílem strategicky významné vojenské zařízení. Útoky proti hustě obydleným sídlům nepřítele ale byly v přímém rozporu s morálkou i standardy, kterými se USAF snažilo řídit. Zajímavostí je, že v roce 1990 bylo několik pilotů SAC interviewováno ohledně jejich názoru na shazování atomových bomb na města plná lidí. Odpovědi, jak se na vojáky sluší a patří, byly pozoruhodně pragmatické - vlastenecká povinnost a práce, která by se musela udělat, nic víc.

Až 1200 cílů od Východního Berlína, přes Leningrad a Moskvu až po Peking a Vladivostok bylo seřazených podle důležitosti. Nepřekvapí, že města Moskva a Leningrad obsadila první místa se 178 respektive 145 shozenými bombami. Pamatovalo se i na hlavní města sovětských satelitů. Varšavu, podobně jako Budapešť, například mělo zasáhnout kolem 40 atomovek. A ani Československu se neměly tyto útoky vyhnout. Mezi potenciální cíle byla počítána i Praha (pořadí podle priority 58, počet cílů 69), Bratislava, Brno, Košice nebo třeba Pardubice. Další bomby měly dopadnout na letecké výrobní závody ve Vodochodech a také na leteckou základnu v Milovicích.

Jak už jsme zmínili, hlavními cíli první vlny byla velitelství sovětského letectva a základny dálkových bombardérů schopných nést jaderné bomby. Menší cíle měly být zničeny bombami se silou do 1,7 megatun ekvivalentu TNT. SAC nicméně požadovalo i zařízení o síle 60-70 megatun, to jest 4000x více než měly bomby dopadající na Hirošimu a Nagasaki. Taková bomba měla fungovat hlavně jako odstrašující prvek, ale v případě nenadálého sovětského útoku i způsobit "rozhodující výsledky".

Celá tato strategie je překvapivě založena na vizi obrany jediného muže s poněkud nepřiměřenou mocí. Generál Curtis LeMay převzal velení nad SAC v roce 1947. Sice můžeme spekulovat, jestli byl skutečným předobrazem Kubrickova paranoidního generála J.D. Rippera, ale LeMayovi se do roku 1957 podařilo pozoruhodně rozšířit zanedbávanou složku letectva. Když přebíral velení nad Velitelstvím strategického letectva, dostalo se mu do rukou necelých 50 tisíc špatně vycvičených vojáků se 713 druhoválečnými letadly, z nichž asi jen polovina byla provozuschopná. Během několika let je proměnil ve strategickou sílu se kterou bylo nutné počítat. V době jeho odchodu (v roce 1957) tvořilo SAC dvě stě tisíc profesionálních a dobře motivovaných mužů s více než dvěma tisíci proudovými bombardéry a osmi sty upravenými tankovacími letouny. Stovky strategických bombardérů B-47 a B-52 tak byly v permanentní pohotovosti, dotankovávané ve vzduchu a připravené kdykoliv zasáhnout nepřátelské cíle.

Už během druhé světové války byl LeMay jedním z hlavních zastánců strategického bombardování v Tichomoří. Stál tak za zničujícími nálety na Tokio i shozením atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. K jednomu z nejtěžších a nejvíce zničujících náletů druhé světové války prohlásil: "I kdyby moje bombardéry zkrátily válku jen o jediný den, tak splnily svůj účel. Předpokládám, že kdybychom válku prohráli, byl bych souzen jako válečný zločinec".

Dodejme, že nejvíce zničujícím náletem druhé světové války byl právě nálet na Tokio v březnu 1945. LeMay nařídil odstranit z bombardérů palubní zbraně, aby se do nich vešlo více bomb. Zápalné bomby, magnéziové bomby, bomby s bílým fosforem i napalm způsobily hotové peklo. V Tokiu, postaveném převážně ze dřeva, tehdy lehlo popelem přes 41 km² zástavby. Počet obětí nelze zjistit, ale odhaduje se, že uhořelo nejméně 100 000 lidí. Posádky bombardérů letící ve výšce šesti kilometrů prý hlásily, že jejich letadla jsou nasycena pachem spáleného masa.

Dokumenty nicméně dokazují, že generál vedl svou vlastní agendu s cílem vyprovokovat Sověty k útoku. V období takzvané Kubánské krize, jako tehdejší vrchní velitel amerického letectva, prosazoval jaderný útok na sovětská zařízení na Kubě. Jakou reakci by taková akce vyvolala, si můžeme jen představovat. V souvislosti s jadernými útoky na Východní blok byla předpokládána smrt kolem 520 milionů lidí.

Naštěstí během vlády J. F. Kennedyho došlo k postupnému uvolnění napětí mezi oběma znesvářenými bloky. Také doktrína masové odplaty díky postupnému zařazování mezikontinentálních raket s jadernými hlavicemi a možnosti druhého úderu zastarala, a tak byla nahrazena "flexibilní reakcí". Ta ve zkratce znamenala diverzifikaci jaderného arzenálu do tzv. jaderné triády. Čili mezi strategické bombardéry, mezikontinentální balistické rakety a balistické rakety odpalované z ponorek. Tím chtěla Kennedyho administrativa odradit Sověty od prvotního útoku a zároveň jí to umožnilo upouštět od politicky i ekonomicky těžko udržitelných závodů ve zbrojení. Navíc to poskytovalo větší flexibilitu v konfliktech nižší intenzity a Američané tak mohli reagovat přiměřenou silou na správném místě raději, než sázet na možnost "všechno nebo nic".

Článek byl přejat s laskavým svolením autora a redakce stránky "Válka. Válka se nikdy nemění." 

CENOVÉ BOMBY (267)

Komentáře

Barzoj

29. 10. 2020

Nakonec i my jsme měli plán zničit západ jadernými údery! Před 50 lety jsme dokonce "bojovali" u Lyonu a zahnali západ do moře! Jenže náš bojový útvar 1. sledu měl životnost po vyhlášení války 5 minut!!!! Podobně na tom byla celá ČSSR, ty boje na západě už pak vedly vojska VS, především SSSR! Jenže SSSR měl také své asi největší armádní síly na březích Tichého oceánu, kde je k USA blíže a pak za polárním kruhem, kde zase přes Severní pól je fakticky nejblíže. Navíc má i nynější Rusko velice dlouhé pobřeží právě na severu a uhlídat tamější síly je přímo nadlidský úkol!!!!

karel3

28. 10. 2020

Omny
"Mamlas
jenže na východě nikdy žádná chudoba nebyla to je další tvůj omyl."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
No slovanský chytrolíne, už přes 100 let migrovalo a migruje víc lidí do USA, Kanady, Austrálie, Velké Británie, Francie, Švýcarska, Německa, posledních 27 let do EU, nebo do Ruska, RF (zemí Sovětského svazu) ?
Já myslím, že socialisticko-komunistický kolektivní chudobinec pod vedením rusky mluvící hordy, zatím nikdo v kolektivní, mentální a ekonomické chudobě nepřekonal. Jak je nakonec vidět i na tvém projevu. :slight_smile:

bombero

28. 10. 2020

omny- to je mi jasné, že žádný nepoužíváte. Ale ostatní by ho potřebovali na tu vaší větnou stavbu. Ani k žádnému nářečí se mi to nepodařilo připodobnit. Takže mi bohužel ta vaše hluboká myšlenka stále uniká
....Já narodil od sebe jsem byl v Rusku několikrát....
narodil jste se v rusku? Sobě, nobo někomu jinému?Několikrát?
No, vychází mi z toho, že to psal bud skutečný dement, nebo někdo s 3 na žíle...

Omny

27. 10. 2020

Mamlas
jenže na východě nikdy žádná chudoba nebyla to je další tvůj omyl. U nás , v Německu rozhodně ne, jiné země mohly být chudší, ale to je to samé jako na západě, kde byly země také chudší a bohatší, takže zase dementíš
Bombero
páč žádný překladaš nepoužívám demente

karel3

27. 10. 2020

Omny
"Mamlasi pro smích jsi tú jenom ty a když nas Čechy nazývá Slovany tak jenom ukazujes jaky jsi zkurvysym který už zapomněl odkud pochází...."
--------------------------------------------------------------------
Proč se pleteš mezi Čechy Slovane? Nemohu za to, že se cítíš být Rusákem.
Já dávám přednost genetické informaci a zkušenosti K.H.Borovského.
Tvé zdejší projevy jasně ukazují odkud pocházíš a kam patříš. :slight_smile:
Nejen díky raketám Pershing, ale díky Marshallově plánu a přítomnosti USA má dodnes "západní" Evropa vysokou životní úroveň a klid od primitivů a kolektivní chudoby z Východu. :slight_smile:

bombero

27. 10. 2020

Omny- ještě že tohle byly atomovky míru
https://g.cz/ceskoslovensko-plne-jaderne-munice-aneb-jak-si-z-nas-sssr-udelal-atomovy-sklad/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=444941&dop_req_id=zhidX9zilUr-202010270603&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
a toto je psáno jakým jazykem?
.....Já narodil od sebe jsem byl v Rusku několikrát.....
žádný překladač si s tím neporadil...

Omny

26. 10. 2020

Mamlasi pro smích jsi tú jenom ty a když nas Čechy nazývá Slovany tak jenom ukazujes jaky jsi zkurvysym který už zapomněl odkud pochází. Ano v 80.letech v rámci zachování míru rozmistoval US rakety Pershing v Evropě a konaly se plno "oslavnych" demonstraci k tomu a jenom hovadku jako jsi ty to připadalo úsměvné.

Omny

26. 10. 2020

ROBO
ty nejsi nic jiného než rusofobni dement. Já narodil od sebe jsem byl v Rusku několikrát a rád se tam vrátím až to bude možné. Jet se tam podívat ty ať víš ocem píšeš.

karel3

26. 10. 2020

Pamatuje si někdo v 80. letech na redaktora československé televize Jiřího Jambora (StB), který míval v tv myslím, že páteční promluvy k pracujícímu lidu o napjaté mezinárodní situaci ?
Jeho přednáška se vždy hemžila raketami USA, neutronovými bombami a jestřáby z Washingtonu,... Skvělá zábava. :smile:

karel3

25. 10. 2020

Belagi
V roce 2008 představila společnost Tesla Motors svůj první automobil, zcela elektrický Roadster a během 3 týdnů prodala 100 kusů.
Tesla dodala po celém světě přibližně 2 450 Roadsterů v období od února 2008 do prosince 2012. (Kde jsou ti tvoji "další" výrobci?)
V roce 2012, dodala Tesla 2650 kusů Model S....
Dokonce, kdybys netrpěl slovanskou slepotou a neměl Hydrocephalus , tak bys do roku 2016 viděl na tom svém doporučeném grafu, jehož odkaz mimochodem neumíš ani slušně zkopírovat "www.statista.com/chart/amp/17178/global-electric-car-ownership/", že největší, modré políčko mají United States. :smile:
Úplně chápu, že pro takové jako ty začal rozvoj elektromobility až v roce 2019. Důsledek smutného dědictví po komunistické převýchově. Určitě ti v grafu také chybí matka všech Slovanů Rusko a my ostatní víme proč. :smile:

karel3

25. 10. 2020

Belagi
"Prave proto rikam ze s vami blbeckama nema cenu vubec ztracet cas. Nevim proc jses jeste stale tady a proc ses do ty svy Ameriky uz davno neodstehoval.."
-------------------------------------------------------------------------------
Nemohu za to Slovane, že nejsi schopen pochopit jednoduchou větu:
"Masovější používání elektromobilů začalo právě v USA a to s příchodem Elona Muska a Tesly."
To by mě ještě tak chybělo, aby mě nějaký Slovan kecal do života. :smile:
Já zase nechápu proč při své averzi na USA používáš patenty a vynálezy USA, PC (IBM), internet (US Army), Windows (Microsoft), Unix (AT&T), Google (Google), mobilní telefon (Motorola), GPS, atd...
Nebylo by ti lépe s bratry Slovany, vylézt na strom, lemtat vodku a používat dřevěný ruský sčot? :smile:

zombie

25. 10. 2020

No tak aspoň víme,jak dobře to s námi naši západní "přátelé" mysleli...:-)
Jen aby jsme do toho Ruska jednou neutíkali všichni,včetně i těch největších internetových rusobijců!!!

Belagi

25. 10. 2020

Bombero
Nemate za co. S ucenim mate pravdu..

Brlagi

25. 10. 2020

ROBO
1. "..kdyby museli.." :joy:
2. Ja jsem snad vychvaloval nekde Rusko?

To je problem tohoto statu, neponaucitelnost.. Stale musi hloubeji a hloubeji lezt nekomu do zadku a vzdy to skonci stejne..

ROBO

24. 10. 2020

Belagi
Normální lidi kdyby museli tak se do USA klidně a rádi odstěhují .
Ale místní proruský postbolševivici by do toho vašeho zavšivenýho RuSSka nejeli ani chcípnout . To by ještě rádi táhli do USA a odtut zase pokrytecky trolily .

bombero

24. 10. 2020

Belagi- dík za info, o tom jsem neměl vůbec tušení. Člověk se holt učí celý život...

Belagi

24. 10. 2020

Karle ty jses normalne komik :joy::joy::joy:
Naplacal jsi tady totalni kraviny, kdyz uz nevis co normalne odpovedet tak vytahujes jak vsichni lzou a jako tecku tvuj originalni podpis o Borovskem :joy::joy:

Podivej se tady jen na graf, dle neho me teda rok 2008 neprijde jako "masovy zavadeni"
https://www.google.com/amp/s/www.statista.com/chart/amp/17178/global-electric-car-ownership/

Prave proto rikam ze s vami blbeckama nema cenu vubec ztracet cas. Nevim proc jses jeste stale tady a proc ses do ty svy Ameriky uz davno neodstehoval..

Belagi

24. 10. 2020

Bombiku cti :person_facepalming:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Toyota_RAV4_EV

karel3

24. 10. 2020

Belagi
"Karle, ano ty emise obchazela spousta vyrobcu, a to vcetne tech americkych..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jasně, amerických taky. Důkazy nepředkládáš, jenom po slovansku plácáš. :slight_smile:

"Nevim proc jses neustale privazany k roku 2008?"
--------------------------------------------------------------------
Protože nečteš text a jenom plácáš. Abys neumřel jako nevzdělaný Slovan, tak ti zopakuju.
V roce 2008 rozjel Musk sériovou výrobu modelu Tesla Roadster a ty jsi vytasil Toyotu a tu Čínu. Bez důkazů.

Vadí ti USA a lžeš, takže jsi Slovan, jak říkala (vaše)soudružka učitelka. Matička Rus je matkou všech Slovanů a já jsem naštěstí Čech. Na rozdíl od tebe vím, kdo se zasloužil o vznik Československa... a mnoho další pomoci k dnešní demokracii.
Přečti si třeba kapitolu "kupčíci" v knize "Obrazy z Rus" od K.H.Borovskýho. Možná si potom přečteš celou knihu a konečně se dovíš kdo lže, krade a je cítit pižmem. :slight_smile:

pařez

24. 10. 2020

to Autor
Díky za reakci. Já jsem v tom počtu bomb taky tápal, určující jsou - dle mého - uvedené zeměpisné souřadnice. Jinak přeji příjemnou zábavu...

bombero

24. 10. 2020

oprava druhého odkazu, nevšiml jsem si, že se mi to nezkopírovalo a tak vložil 2 stejné
https://fdrive.cz/clanky/historie-elektromobilu-2-dil---kdyz-dojde-ropa-354

bombero

24. 10. 2020

Belagi- myslím, že tu vaší elektrickou toyotu EV si pletete s tímto
https://en.m.wikipedia.org/wiki/General_Motors_EV1
V tu dobu nic jiného nebylo,takže žádný japonec, ale američan. Toyota v 97roce pustila do prodeje po 6 letech vývoje prius, což byl hybrid,el motor byl jen pomocný a první elektroauto začínají vyrábět až ted
https://en.m.wikipedia.org/wiki/General_Motors_EV1

Belagi

24. 10. 2020

Bombiku ja opravdu nechapu ze mas za potrebi se ponizovat. Ze vsech tvych komentaru je ocividny ze vygooglis probirane tema, prvni co te trefi do oci tak vyzobes, ale sam o tom nevis totalne nic..

Navíc Toyota myslím elektromobily nedělá - nenapsal jsi to nahodou ty?

Jakych 7 let po Tesle?? Zkus si to jeste jednou precist a jeste jednou prepocitat, muzes si klidne vygooglit scitani a odcitani, ale dej tomu cas at si opet neuriznes ostudu..

Navic tvoje odpoved Omnymu dalsi tomu dukaz.

1, Pri cem je tady sakra Rusko?? Bavil se nekdo o tom??
2, Kdyz uz jsi s tim zacal a neco vygooglil tak si zjisti vsechno kolem toho. V rusku se pres milion aut rocne vyrobi, clanek je o koronaviru coz zasahlo vsechny vyrobce.. spousta dilu je z Ciny kde se to zastavilo, ve spousta statech byla zastavena vyroba.. byly problemy s logistikou atd. atd. Octavii melo bylo byt taky o 50% procent vyrobeno vice tenhle rok, zastihlo to proste vsechny... a s tim automobilovym prumyslem to jeste bude mit dlouhou dobu dopady..

bombero

23. 10. 2020

Omny- vase tradiční slinty na úrovni pomocné školy už nechám bez komentáře(vím,že je to vaše metoda, ale milion jak se říká, retardú umořilo genia. Tím samozřejmě nemyslím sebe, ale vzhledem k důkazúm jím oproti vám jsem.)
Zatto ten váš superruský stát tu výrobu aut za tu dobu zvedl na závratných30 000. slovy třicet tisíc vozů. Gratuluji. Cítím se zahanben svoji nedůvěrou v putinovskou ekonomiku
https://www.investicniweb.cz/news-vyroba-aut-v-rusku-klesla-kvuli-koronaviru-o-temer-80-procent/

bombero

23. 10. 2020

Belagi-Já jsem mimo mísu? já jsem nenapsal, že žádné nedělali, ale výroba cca 7 let po tesle a cca 7000ks a ukončená výroba?Opavdu megaúspěch.A když někdo zminuje meriku/ teslu/, tak beru plný elektro

Omny

23. 10. 2020

US vlezdoprdelisté nikdy nečetli o tom, že v USA byl obvinění Chrysler a GM také falšování a upravy softwaru, samozřejmě takové pokutyjako Volkwagen a Daimler nedostali.
Jinak US automobilový průmysl je v hajzlu -Prodej automobilů ve Spojených státech v srpnu meziměsíčně klesl o pět procent na 997 tisíc vozů. To byl pro tento měsíc nejhorší výsledek za 27 let

Belagi

23. 10. 2020

Kdyby tu rec sla o hybridech tak to by jsi tam vubec nikdo neskrtl.. stejne jako s vodikem a jejich pruserem co jim to jezdi jenom z kopce :joy::joy:

Belagi

23. 10. 2020

Bombiku ty jses uplne mimo misu :joy::joy:
Bavil se tu nekdo o hybridech?
Toyota RAV 4 EV neni zadny hybrid

Belagi

23. 10. 2020

Karle, ano ty emise obchazela spousta vyrobcu, a to vcetne tech americkych...
Vubec teda nechapu pri cem jsou tu Slovani? Ty placnes totalni blbost a pak odpoved je Slovani.. :person_shrugging: Tohle je uroven 1. stupne..

Nevim proc jses neustale privazany k roku 2008? Nevim kolik kusu ceho se prodalo v tomhle roce, vim jaka je situace ted a jaka byla ze zacatku a jeste jednou ti rikam ze Toyota se svym EVeckem prisla o jedenacet let drive, nebylo urceno k volnymu prodeji , vypustila jen cirka 300 kusu za jeden rok pro volny prodej a ty byly hned pryc..a to je o desetileti drive nez 100 kusu/rok tvoji Tesly..

bombero

23. 10. 2020

Karel3- i asijci podvádějí. Tuším před 10 lety měl ten samý problém ve státech hyundai, na mimosoudním vyrovnání ho to stálo skoro miliardu dolarů.
Navíc Toyota myslím elektromobily nedělá , ale někdo tady nedokáže pochopit, co je plug-in hybrid.(prius atd...) a jaký je rozdíl oproti tesle- elektromobilu
http://www.hybrid.cz/toyota-se-pripravuje-na-vyrobu-elektromobilu-ma-dohody-s-byd-catl

karel3

23. 10. 2020

Belagi
Z logiky věci je jasné, že VW i Mercedes podváděly, aby obešly federální úřad, tedy aby obešly normu. Kdyby jejich auta normu normálně splňovala, nemusely by podvádět.
Švejci v Evropě mají sice přísné normy, ale kromě asijských výrobců je zřejmě každý obchází.
Někdy mám pocit, že se Slované rozlezli po EU i jejich institucích. :slight_smile:

Masovější používání elektromobilů začalo právě v USA a to s příchodem Elona Muska a Tesly.
Tvoje slovanské okecávání na tom nic nezmění.
Argumentoval jsi Toyotou a čínskou produkcí. Na moji otázku, kolik toho ty automobilky prodaly lidem v roce 2008 jsi neodpověděl.

Belagi

22. 10. 2020

Karle
V USA mají daleko přísnější normy, jinak by neodhalili podvody s emisema u evropských výrobců (VW)
To je to co jsi napsal, coz je naprosty blabol. Diselgate v americe neni o tom ze by nesplnovali jejich normy, ale o tom ze lhali a upravovali auta SWem.. Jaky emise presne vypousteli to jim bylo uplne ukradeny.

S tou Teslou a masovym zavadenim.. Porovnej to treba s EVeckem ktery vyrabeli uz od r. 1997 ale nebylo k prodeji pro fyzicky osoby, pro ne vyrobili par stovek kusu a ty ihned sly pryc. Dalsi vec r. 2008 se mozna elektromobily v americe objevovali jako boom, ale moc dlouho to opravdu nevydrzelo.. a momentalne jsou to ve srovnani s Evropou a Cinou miziva cisla..

bombero

22. 10. 2020

10z 9 scénářů atomových úderů na rozpoutání další sětové války pocházelo z ruska na likvidaci západní evropy

Martin23

22. 10. 2020

4 z 5 scénářů zahájení třetí světové války začínalo preventivním úderem USA na SSSR.

Autor

22. 10. 2020

to pařez: Záměrně jsem neuváděl počet shozených bomb, protože zcela evidentně měli některé smést více cílů najednou. Bohužel k dokumentům není žádná vysvětlivka ani legenda, takže jsem vycházel z původního článku, kde počet *unikátních* čísel například u Moskvy vycházel na 178 -> čili z toho původní autor soudil tolik shozených pum. U Prahy některé cíle měli shodné výše zmíněné číslo a proto jsem se takové dedukce raději zdržel. Jinak článek není ani pro-americký ani proti-ruský nebo naopak. Vždycky se bavíme tím flamewarem, který z podobných článků vznikne, to mi věřte :)

karel3

22. 10. 2020

Belagi
Kajo, tim oteviranim myslim tvoje neskutecne vymysly.
USA je na 2. miste ve vypustenych emisich.
------------------------------------------------------------
S 2. místem souhlasím.

Dieselgate u nich nebyl o tom ze by VW nesplnovalo normy, soudili je za to ze lhali, jim vubec neslo o emise ale o to aby z nich vytahli balik. Srovnej si emise jejich a evropskych aut..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VW nesplňoval emise které deklaroval.
Když vezmu evropká auta. Kolik evropských aut skutečně splňuje papírové emise ? 10% po dieselgate ? Auta v USA splňují americké normy určitě stejně, jako ta evropská normy evropské.

Psat ze Tesla je prulom v elektromobilech je taky nesmysl. Toyoty stavi ty auta o hodne dele a mnohem kvalitneji a momentalne cislo jedna v elektromobilite je Cinsky trh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Možná by ses měl naučit chápat psaný text. Nepsal jsem o průlomu a kvalitě.
"Masovější používání elektromobilů začalo právě v USA a to s příchodem Elona Muska a Tesly."
Kolik prodávala Toyota a čínský trh elektromobilů v roce 2008, když Tesla prodala svých prvních 100 aut Tesla Roadster během měsíce ?

Belagi

22. 10. 2020

Kajo, tim oteviranim myslim tvoje neskutecne vymysly.
USA je na 2. miste ve vypustenych emisich. Dieselgate u nich nebyl o tom ze by VW nesplnovalo normy, soudili je za to ze lhali, jim vubec neslo o emise ale o to aby z nich vytahli balik. Srovnej si emise jejich a evropskych aut.. Psat ze Tesla je prulom v elektromobilech je taky nesmysl. Toyoty stavi ty auta o hodne dele a mnohem kvalitneji a momentalne cislo jedna v elektromobilite je Cinsky trh.

karel3

22. 10. 2020

Jarouch
A teď trochu vážně.
V 90. letech jsem si myslel, že by z Ruska mohl být normální stát. Velká spolupráce. Kosmické projekty, robotizace, moderní zdroje a zásobníky energie a pod. Celá planeta Země se mohla pohnout kupředu. Dokonce jsem byl takový dětina, že jsem si myslel, že podají přihlášku do NATO a bude to vespolek pěkná protiváha arabského světa islámu...
Potom srovnali se zemí Groznyj, Putin ukrad v USA prsten vítězi super bowlu, ještě pár drobností a bylo vymalováno. Zase straší sousedy, kradou území, dřou bídu s nouzí, mají z ostudy kabát, staví Súčka, svařují pláty na tanky, oligarchové s Putinem se napakují a lepší život obyčejné Rusy nečeká. Je to jejich logika a jejich volba.
Já hlupák věřil, ale Karel Havlíček Borovský to věděl už v roce 1846.

karel3

21. 10. 2020

Jarouch
"Jinak mi to nedá, ale patenty Vámy uvedené jsou epesní, ale pro život lidstva celkem nepodstatné."
--------------------
Bez PC, Windows (nebo Unixu) a Internetu (vše USA) bys v této chvíli nepsal svoje oduševnělá moudra, ale se slovanskými bratry-ruskýma špindírama, byste mohli jedině tak sedět na stromě s flaškou, halekat do tmy a tlouct se dřevěnýma koulema ze ščotu do dutých hlav, dokud dutiny nevyplní vodka. :laughing:

ROBO

21. 10. 2020

Jarouch
Bejt na místě proruského trola jako vy , tak Muska s Ruskem radši nesrovnávám . . Je to právě Musk kdo poslal Ruskou 50 let stagnující a zastaralou kosmonautiku absolutně do pravěku .
Rusové ještě před 10lety ovládaly 70až80 procent komerčních letů na světě . Loni to už bylo žalostných 10procent a nyní se limitně blíží nule . V podstatě dojíždějí jenom pár starších smluv .
Musk funguje spolehlivě , kvalitně a hlavně neuvěřitelně levněji .
Je to smutné vidět jak i výstavní skříň bývalého SSSR - kosmonautiku , dokázala současná oligarchisticko-mafianská nomeklatura zašlapat do bahna .

Jarouch

21. 10. 2020

OK :-) 11 let používání je celkem slušné číslo a dost tun vyneseného nákladu, až to dotáhne Musk na polovinu, nebo někdo podobný, tak si o tom něco napíšeme :-)
Jinak mi to nedá, ale patenty Vámy uvedené jsou epesní, ale pro život lidstva celkem nepodstatné.
Celkem dobrý vynález, ale nepatentovaný je kolo, nebo třeba, uměle zažehnutý oheň, i pálená hlína je super, nebo takový pazourek. Z těch novějších, co třeba penicilin, bohužel i dynamit.
No, jdu si zas schovat hlavu :-)

karel3

21. 10. 2020

Jarouch
"i raketa USA Atlas používá ruské motory RD-180, což je jeden z nejlepších motorů, ale to jen na okraj."
-----------
Na okraj. ... používala ... což byl jeden z nejlepších motorů ...
Ano,pro 1. stupeň raket Atlas III a V. To se ovšem psala léta2000-2011. Od té doby nic. Atd.:slight_smile:

karel3

21. 10. 2020

Omny - slovanský chytrolín
namátkou "5) IBM, MOtorola už dávno nejsou US firmy ale čínské mamlasi"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Už jsme to tady probírali slabě vzdělaný Slovane. :slight_smile:

V době, kdy Motorola postavila mobilní telefon byla čistě firmou USA.
To samé IBM v době, kdy postavila PC. IBM prodala sice divizi na výrobu PC a software SPSS Lenovu, ale zbytek zůstal USA.
V lednu 2019 IBM představila svůj první komerční kvantový počítač IBM Q System One.
Hlavní centrála IBM sídlí ve městě Armonk, NY.
V roce 2012 se hodnota značky IBM vyšplhala na sumu 75,5 miliard dolarů a byla označená společností Interbrand jako 2. nejlepší společnost na světe. Ve stejném roku byla společnost vyhlášena za nejlepší společnost pro leadery, druhou nejlepší společnost z hlediska ekologie ve Spojených státech a mnohé další. V roce 2015 byla magazínem Forbes vyhlášena jako 5. nejhodnotnější značka. ...

Lenovo Group Limited - nadnárodní firma s hlavním sídlem v Číně (Hongkongu) a dalšími dvěma ve Spojených státech a Singapuru, která kromě výroby počítačů a periferií vyvíjí i související technologie. V lokalitách, kde sídlí, a též v městech jako Šanghaj, Šen-čen, Sia-men a Čcheng-tu v Číně a Jamato v Kanagawské prefektuře v Japonsku, vede výzkumná střediska. Krom toho má 7 výrobních center v Číně, Malajsii, Indii, USA a Mexiku; a čtyři hlavní obchodní pobočky – opět v Pekingu, Singapuru a Morrisville v USA a též v Paříži.
Lenovo je veřejnou obchodní společností, obchodovatelnou na Hongkongské burze a americkém OTC Bulletin Board. Je z 50,4 % ovládána veřejnými akcionáři, 42,3 % si drží Legend Holdings Limited, 6,6 % Texas Pacific Group a dalšími. Společnost IBM měla ještě v roce 2005 podíl 18,9 %, ale od té doby jej postupně snižovala, až klesl pod 5% úroveň. Zajímavé je, že 65 % akcií Legend Holdings Limited (a tedy 27 % Lenovo) vlastní vláda Čínské lidové republiky. Legend Holdings též z části patří Čínské akademii věd.

9) ad raketové motory, kdo byl první v kosmu, kdo pro US dělal dlouhé roky taxikáře na ISS?? Kolikrát US bouchl raketoplán v přímém přenosu?
----------------------------------------------------------------------
Jojo. První v kosmu byli Němci s V2 (Výškový dostup se pohyboval okolo 85 km.)
Rusové taky. S motory "von Braun" od té doby nic.
Proč vyrábět, když si mohly USA motory lacino koupit a Rus bažil po dolarech.
Nemůžeme vědět kolikrát Rusům něco bouchlo, protože vše tají.
"Nedělinova katastrofa, oficiální počet mrtvých 78 (uhořelo)."
Mají sice rakety, ale index kvality života na světovém žebříčku No.:70 před Libanonem a Kazachstánem.
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
atd... To je donekonečna.
Aktuální kurz 1 USD = 76.79 RUB :slight_smile:

Jarouch

21. 10. 2020

Nemůžu si pomoct, byla řeč o Muskovi, vyrábi sice Teslu, což je super auto, až na nějaké drobnosti, ale co baterie, co jiné vzácné a těžké kovy, které jsou k tomu zapotřebí, co třeba ta hromada pidi satelitů, které mají zprostředkovat internet třeba v Africe a v noci se na místo hvězd budeme koukat na ryhle letící roje teček. Afrika je velká a je tam mnoho chudých lidí, lidí, jenž nemají ani přístup k elektřině, to se nebavím o pitné vodě. Není to mrhání, stejně jako jsem psal o víkendových aktivitách. Nebo co Las Vegas, spotřeba vody a energie (je jedno, že je z Hooverovy přehrady). Ale zpět prvotnímu příspěvku. Až si přečtete dějiny USA a né jen zhlédnutím akčních filmů, ve kterých zachraňují svět, tak bude svět o trochu lepší.
Mmj. ruské technologie jsou jiné než technologie USA, ale proto na co jsou stavěné fungují.

Jarouch

21. 10. 2020

:-) Nu, tak pane Karel3, nemám pocit, že třeba Von Braun byl Američan a srovnání motorů z třicátých let a sto let novějších s Muskovýma je asi trochu přehnané. Samozřejmě, pokud se o to trošku zajímáte tak mmj. i raketa USA Atlas používá ruské motory RD-180, což je jeden z nejlepších motorů, ale to jen na okraj.
Dále se nebavím o zamoření nepotřebným zbožím, to by bylo na trošku déle, ale samozřejmě můžu načrtnout. USA 12% světového odpadu a jsou jich 4% světové populace, (Čína a Indie 27% světového odpadu a je jich 36% světové populace)
To se nebavíme o víkendových zábavách trucků, traktorů, dragsterů, monster a rychlých oválů.
Ano, nedávný únik chemikálií je průser, ale USA na tom není o moc lépe. Co takhle si vzpomenout na Atoliy Bikini, pokud Vám to nic neříká, lehce připomenu. Krom pokusných jaderných výbuchů tam USA naváželo kontaminovanou půdu ze svých jaderných střelnic a odpady z výroby jaderných bomb.
Netuším, proč sem také taháte používání patentů, se kterýma si mmj. v rámci národní bezpečnosti USA dělá co chce a né jen ona.
Jo, elektromobil :-) V sedumdesátých letech společnost GM vyrobila spousty elektromobilů EV1, jenž i na prostest zákazníků, kteří je chtěli odkoupit (neb byly formou pronájmu) sešrotovala bez náhrady.
Nu a že bych měl vytáhnout hlavu, jak říkáte z prdele, abych se rozhlédnul a ještě, když to pronesl někdo v televizi a někdo, kdo se neumí slušně v televizi chovat, tak to mě nerozhodí.
Ale pokud máte rád hlášky z televize, tak použiju jednu filmovou.
Pane profesore, jak člověk pozná, že je blbec? To máš tak Šafránku, chytrej člověk to nepozná nikdy a blbci je to jedno.

karel3

21. 10. 2020

"zřejmě původní článek v NYT"
https://www.nytimes.com/2015/12/23/us/politics/1950s-us-nuclear-target-list-offers-chilling-insight.html?_r=0

"Trocha historie a svobody slova"
https://nsarchive.gwu.edu/

"Seznamy jaderných cílů USA z dob studené války"
https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/

"ČESKOSLOVENSKÉ VÁLEČNÉ PLÁNY PO ROCE 1945 DO ROKU 1990."
http://www.csla.cz/armada/taktika/plany002.htm
"Sověti měli v ČSSR od roku 1969 jaderné zbraně, tvrdí generál Vacek"
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/soveti-meli-v-cssr-od-roku-1969-jaderne-zbrane-tvrdi-general-vacek-40198372

Omny

21. 10. 2020

Mamlas
US:
1) COVID nejvyšší počet případů na světě 8,3 mil. obyvatel z toho 230 tis. mrtvých, s tím souvisí, že to, že chudí tam nemají nárok na zdravotní péči, respetive nejsou pojištěni
2) je to nejzadluženější stát na světě letos překročí 24 Bilionů USD (billion je 12 nul)
3) jako jediná na světě hodila AZ na civilní obyvatelstvo
4) mají na rukou smrt statisíce civilních obyvatel v Iráku a miliony ve Vietnamu
5) IBM, MOtorola už dávno nejsou US firmy ale čínské mamlasi
6) sprostě donutili Německo zaplatiti 10tky miliard USD jako pokutu za dieselgate, nic jiného než krádež se to nedá nazvat, tím neomlouvám automobilku
7) existuje na světě nějaká jiná země, kde člověk, který si sám vědomě kouřením způsobí rakovinu plic dostane za to od tabákové firmy milionové odškodnění???
8)Deepwater Horizen - 147 milionů litrů ropy uniklo do moře teda 7x více než v Norilsku mamlasi
9) ad raketové motory, kdo byl první v kosmu, kdo pro US dělal dlouhé roky taxikáře na ISS?? Kolikrát US bouchl raketoplán v přímém přenosu??
10) .....
11) ...
........

Jo vyndej tu hlavu z té US p........a nejenom ty

karel3

21. 10. 2020

Belagi
"Kajo to snad nemyslis vazne..
Verim ze toho dokazes naplacat hodne ale otevirat tema o emisich, dieselgate a Tesle je uz az na tebe moc ne?"
--------------------
Emise jsem neotevřel já.
Nemohu za to, že jsi nečetl Jarouchův příspěvek a soustředíš se pouze na posmívání mimo téma.
Hodně to vypovídá o tvé inteligenci. K technickým znalostem snad ani nepůjdem, aby sis neuřízl větší ostudu. :smile:

pařez

21. 10. 2020

Zdravím, v článku je nepřesnost - počet bomb na Prahu neměl být 69. Článek vychází z odtajněného materiálu, který byl publikován před několika lety - byl to seznam cílů (měst) seřazených podle abecedy bez ohledu na zemi Východního bloku. U každého města bylo uvedeno číslo priority, stát, zeměpisné souřadnice místa konkrétního úderu a číselná charakteristika zničeného cíle. Tuto číselnou chrakteristiku zaměnil autor článku za jednotlivý shoz, proto uvádí toto nesmyslně vysoké číslo. Pokud si pamatuji, bylo pro Prahu uvedeno 5 míst shozů, jakožto rodilého Brňáka mě zajímalo mé město, takže pro Brno měli rezervovány 3 bomby - cíle byly Královopolská strojírna, ZKL v Líšni a Hlavní nádraží. Další cíle v okolí byly Kuřim, Adamov a Blansko (po 1 bombě), Vír měl 2 - holt jsou tam 2 přehrady...

Belagi

21. 10. 2020

Kajo to snad nemyslis vazne..
Verim ze toho dokazes naplacat hodne ale otevirat tema o emisich, dieselgate a Tesle je uz az na tebe moc ne? :joy:

karel3

21. 10. 2020

Jarouch
"Omlouvám se Vám všem, jenž vzhlížíte k USA."
--------------------------------------------------------------------
To není otázka vzhlížení, ale znalostí.
Za své nechytré řeči by ses měl nejspíše omluvit USA a ne nám.
Používáš patenty USA ?
PC - IBM, USA, Internet - US Army, Windows - Microsoft, USA, Unix -AT&T, USA, Google - Google, USA, mobilní telefon - Motorola, USA, GPS - USSF, USA, platební karta - Air Travel Card, USA, Nylon (polyamidu 6.6) - DuPont, USA ,....
A co třeba raketové motory ?
Ruské "von Braun" vs. Elon Musk "Merlin 1D+" s možností restartu, "Raptor" na metan ... ?
A co příroda, národní parky USA ? Horší péče než v Krkonoších, nebo dokonce v Rusku ?
(Více než 20 000 tun ropných látek v Norilsku do řeky Ambarnaja...)
Jak to říká kuchař pan Pohlreich. Je potřeba si vytáhnout hlavy z p.... :slight_smile:

karel3

21. 10. 2020

Jarouch
"Skoro celý svět řeší menší auta, menší motory, ale USA ani náznakem, průmysl vůbec neřeší nějaké emisní normy, atd. .."
-----------------------------------------
Možná bys měl opustit ideologické bláboly Slovane a skutečně se podívat na používané technologie, normy a jak si stojí ten tvůj vymyšlený "celý svět" vs. USA.
Výrobci směšných pidi motorů s malým objemem zamořili nejen Evropu hromadou neužitečného šrotu, který nejen, že nejede, ale pro normální jízdu potřebuje stále pedál plynu na podlaze a s tím i příval emisních škodlivin. Lehké motory, které nevydrží déle než dva roky a hromady odpadu.
V USA mají daleko přísnější normy, jinak by neodhalili podvody s emisema u evropských výrobců (VW).
Masovější používání elektromobilů začalo právě v USA a to s příchodem Elona Muska a Tesly. Kam se hrabe Evropa s Čínou? Možná by ti také prospělo, podívat se, kde je patentována většina moderních technologií...
Starobní bolševici by měli konečně sundat masky hlouposti, lhaní a podívat se technologické pravdě do očí. :slight_smile:

Jarouch

21. 10. 2020

Omlouvám se Vám všem, jenž vzhlížíte k USA.
Projděte si prosím pečlivě dějiny tohoto světadílu. Je to dlouhé čtení, ale stojí to za to, pokud to dáte.
Nepíšu, že bývalá SSSR a Carské Rusko je příkladné, to zdaleka není a děly se tam a dějí děsné věci.
Mám rád přírodu USA, stejně jako Afriky, či Evropy a Asie, taktéž i výrobky, lidi, všechno a všichni jsme něčím úžasní, ale hlad po americkém snu, mi je proti srsti. Skoro celý svět řeší menší auta, menší motory, ale USA ani náznakem, průmysl vůbec neřeší nějaké emisní normy, atd. Není nad jejich: Bůh ochraňuj Ameriku. Myslím, že to odpovídá na spousty otázek, které po přečtení dějin budete mít. Jo a co je vlastně USA, světadíl, emigranti? Neb původní obyvatelé, tedy co z nich zbylo, vlastně už nejsou.

Zeberdee

21. 10. 2020

Díky Karle3 za přesnějši vysvětlení.

Zeberdee

21. 10. 2020

Naopak si myslim že Generál Curtis LeMay musel být velice schopný a inteligetní muž!!!:slight_smile::stuck_out_tongue_winking_eye:

karel3

21. 10. 2020

Omny
"tady se ukazuje, proč je Rusko tak důležité, protože drží US vrahouny na uzdě. Existuje bipolarita. Kdyby nebylo Ruska, tak všichni tančíme jak píská US,..."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Československo vzniklo v USA díky přijetí Washingtonské deklarace 18.10.1918.
2/ USA nikdy nepodepsaly s nacistickým Německem smlouvu o rozdělení Evropy, nezačaly po boku Adolfa Hitlera 2.světovou válku na rozdíl od Sovětského svazu, který v letech 1939-1940 napadl Polsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Severní Bukovinu a Besarábii. Okupoval území větší než Francie s 25 mil. obyvatel - sovětských otroků.
3/ USA nebyly nikdy vyloučeny ze Společnosti národů jako Sovětského svazu 14.prosince 1939 za napadení Finska.
4/ Československo nikdy armáda USA neokupovala na rozdíl od ruských primitivů (21.8.1968-21.6.1991)
Klidně si tanči jak ti zpívá ruský chudobinec a hlupákov.
Hlavně to netahej zpátky do Evropy, když jsou díky Bohu a Ronaldu Reaganovi zpátky v Asii.
Hned jak jsem potkal prvního Rusáka, prvního komunistu a první socialistickou zelenou gumu, tak mi selský rozum napověděl, že s těmito druhy mě nic dobrého nečeká. :slight_smile:

Omny

21. 10. 2020

Zeberdee
už tvoje přezdíva je dementní a navíc vzhledem ktomu, že jsi klasický rusofob, reagovat na tebe nebudu US vlezdoprdelko

Zeberdee

21. 10. 2020

Tak koukam dneska je tady samej inteligent a mužu se pane OMNy zeptat jak se choval Sovětsky svaz po celou dobu svoji existence každa velmoc se chová jako agressor a určuje pravidla hry silnějši pes prostě mrda pro meně chápave a vzpomeň me se na rok 1968 prosim kdo zvas je tu českoslovák!!!!!!Ty seš pako Omny co to je za lidi pro krista pána :D

Omny

21. 10. 2020

tady se ukazuje, proč je Rusko tak důležité, protože drží US vrahouny na uzdě. Existuje bipolarita. Kdyby nebylo Ruska, tak všichni tančíme jak píská US, což se částečně děje i dnes v případě čr například, ale přeci jenom má to své meze.
Že by si US přály dodnes ovládnout svět a zničit RUsko je jasné, ale mají naštěstí peška díky silnému Rusku.
Ostatně pár příkladů kdo tu hraje první a druhé housle. Díky Rusku - US válku v Syrii prohrály....puč ve Venezuele se jim také nepovedl a v Bělorusku to samé.
Takže dnes je to naštěstí o tom, že si US nemůže dělat co chce a to především díky Rusku.
US holt vždycky v minulosti byl a chová se jako agresor

Madoqx

21. 10. 2020

Tady je jasně vidět, jakej byl LaMay čurák a psychopat, což je jasně vykresleno v knize od Olivera Stonea. Argumentovat tady Stalinem a komunismem, znamená nereflektovat tento disproporční zájem na totální destrukci Ruského světa, znamená to nevědět nic o nadnárodním a globálním řízení. KSB a DVTŘ je nástroj jak toto celé pochopit. Všechno ostatní jsou sračky!

Zeberdee

21. 10. 2020

škoda že taťka šmoula nevyhral valku komunismus je ta nejhorši věc na tahle planetě, 26,3 milionu málo josef málooooo!

karel3

21. 10. 2020

Cateye
"LeMay byl psychopat non plus ultra.... Když se srazil B-52 s tankovacím KC-135 nad Palomares,..."
------------------------------------------------------------------------------------
Curtis LeMay odešel od letectva US v roce 1965.
Nehoda u Palomares se stala 17.ledna 1966.

O šesti ze sedmi pojistek jsem nic neslyšel.
Po zničení B-52 spadly tři vodíkové pumy na pevninu a jedna do moře. U dvou ze čtyř vodíkových pum došlo k výbuchu konvenčních náloží a bylo zamořeno španělské území. Při výbuchu uvolněné částice z mraku plynů zamořily okolí dopadu stejně jako by to bylo po "špinavé bombě".
Asi z 2,5 ha byla vrchní kontaminovaná zemina odebrána do sudů, odvezena do USA a zlikvidována v závodě někde v Savannah v Jižní Karolíně. 17 ha půdy bylo zaoráno do hloubky 30 cm...
Nehody se prostě stávají. Co třeba připomenout nehodu sovětské ponorky K-19 u Grónska?
Dne 1. února 2006 navrhl prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov v dopise norskému Nobelovu výboru, aby posádka K-19 byla nominována na Nobelovu cenu za mír, aby byla oceněna za statečnost a činy ze dne 4. července 1961.

Josef

21. 10. 2020

Zítra se bude
vraždit všude
až vítězné vlajky rudé
na stožáry světa vyletí !

Zeberdee

21. 10. 2020

Juro to není výmluva tak to prostě je když chceš něčeho takticky a strategicky dosáhnout nechapu jak lidi jako ty si představuj že vyhraješ válku musiš prostě plánovat nic víc!!!

Zeberdee

21. 10. 2020

No Josefe doufam že to mysliš ironicky jinak si totalni debil :D

Cateye

21. 10. 2020

LeMay byl psychopat non plus ultra a jak se píše v článku on šel opravdu třetí světové válce naproti. Především kvůli jeho prosazované strategii mít ve vzduchu bombardéry 24 hodin 7 dni v týdnu civilizace jen se štěstím unikla globální katastrofě. Když se srazil B-52 s tankovacím KC-135 nad Palomares, u jedné z vodíkových bomb na jeho palubě se po dopadu na zem odjistilo šest ze sedmi pojistek...

Josef

21. 10. 2020

Se Sovětským Svazem na věčné časy! Kdyby došlo k nejhoršímu a naše země nebyla obyvatelná,Sovětský Svaz by nás přijal za své,usadili bychom se na Sibiři a zušlechťovali tajgu!
A dnes?? Dnes kam půjdeme?? Však vy víte kam,a to jen proto,že už není SSSR!

karel3

21. 10. 2020

Díky odtajněným materiálům Pentagonu...
Kdy se také dočkáme: "Díky odtajněným materiálům ze Sovětského svazu, nebo Ruska..." ?
Zveřejňování dokumentů funguje evidentně na té normální straně.

Zatímco USA a NATO počítaly s odvetnou jadernou odplatou, Varšavská smlouva tvářící se navenek jako obranný pakt v dochovaných operačních plánech počítala "po odražení útoku NATO" s následným obsazením západní Evropy během několika týdnů.

"V Tokiu postaveném převážně ze dřeva lehlo popelem přes 41 km² zástavby. Počet obětí nelze zjistit, ale odhaduje se, že uhořelo nejméně 100 000 lidí."
Pokud se pamatuji, napadlo Japonsko USA bez vyhlášení války a nehodlalo kapitulovat, nikoliv naopak. O "lidském chování" Japonců pamětníci vyprávěli mnoho příběhů.
Takže pouze problém agresora.

Generál LeMay sloužil své zemi a jak vidno sloužil skvěle. Žádný komouš si na USA ani země NATO nic nedovolil a nedošlo ani k žádné chybě, která by vedla ke katastrofě.
Generál Curtis LeMay byl skutečný vlastenec a skvělý voják, což se nedá vůbec říct o zbabělé armádě a obyvatelstvu bývalého Československa (30.září 1938, 15.března 1939 a 21.srpna 1968), které nebojovalo ani 1 minutu o svoji zemi a dokonce po okupaci Sovětským svazem 21 let průběžně kolaborovalo s okupanty 2 mil. členů KSČ.

Jan

21. 10. 2020

Lidstvo drží jako rukojmí hrstka psychopatů a nikdo vlastně neví proč : ).

Jura

21. 10. 2020

Vlastenecká povinnost a práce která se musi udělat, nic víc. Tak to nebylo potřeba ani dělat s nima rozhovor, stačilo obšlehnout nejčastější výmluvu co padala v Norimberském procesu.

Přidat komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací