EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Rusko-český incident v rámci mise KFOR v Kosovu roku 2000

 18. 05. 2021      kategorie: Vojenská historie      45 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Na zahraničních misích bývá běžné, že je dlouho klid a pak najednou nastane akce, ve které člověk neví, zdali vůbec přežije. Jeden takový příběh se stal v rámci operace KFOR (Kosovo 2000), který se odehrál u vesničky Sekirača a jeho účastníky byla naše 2. česká průzkumná rota a kolona ruských výsadkářů působících v misi KFOR. 

Naše rota působila v prostoru mnohonárodní brigády STŘED v podřízenosti britského bojového uskupení s velitelstvím v Podujevu na území severozápadní části provincie Kosovo. 2. česká průzkumná rota KFOR, byla třetí rotace v misi KFOR. Koncem července 2000 vystřídala v misi 4. průzkumnou rotu. 2. průzkumná rota byla převážně tvořena vojáky 2. průzkumného praporu z Vimperka, vojáky dalších útvarů 2. mechanizované brigády „Dunkerské“  ze Strašic, Písku, Janovic nad Úhlavou a Klatov. Čety hloubkového průzkumu a průzkumná četa byly pak doplněny vojáky 4. průzkumného praporu z Bechyně.

kosovo_03Foto: Společné střelby s Brity, kde si navzájem zkoušíme své zbraně | Jaroslav Dolejška / CC BY-NC-ND

Ruský vojenský kontingent nebyl v misi KFOR nasazen poprvé. Na území bývalé Jugoslávie byl již nasazen v misi UNPROFOR a SFOR, kde byli nasazení ruští vojáci (převážně výsadkáři), veteráni z kavkazských válek a někteří ještě i z Afghánistánu. Má osobní zkušenost s nimi začala už v Bosně v misi SFOR. Tam se daly, bohužel, podle toho, co jsem viděl, některé kontingenty rozlišit podle své náklonnosti k jednotlivým národnostem, mnohdy vycházejícími z historie. Turci tak převáželi ve svých vozidlech muslimy (Bosňáky). Řekové, Francouzi a Rusové pak sympatizovali se Srby. Rusové ještě měli takovou zvláštnost. Jejich základny byly zodolněny pouze proti jednotkám SFOR, avšak již ne na srbskou stranu, a Rusové asi nás nepovažovali za své spojence.

Český prapor se choval ke všem stranám stejně, což je asi ten nejlepší způsob, jak zvládnout misi. Při službách na spojovacím stanovišti 01B nad základnou 1. mechanizované roty na Starim Majdanu jsme často v noci na vysílačkách slyšeli provoz ruských patrol i kolon. Vzhledem k tomu, že jsem před misí sloužil u radioelektronického boje u 1.smp REB (dnes EW) v Kolíně, tak jsem si v noci krátil službu (a nebyl jsem sám) tím, že jsem jim zarušoval části nebo celé relace a nebo po odposlechnutí volacích znaků se vydával v ruštině za jednoho z účastníků provozu a trochu jim dělal paseku v přesunech tak, jak nás cvičili v Kolíně. Bylo pak zajímavé pozorovat, jak se nad ránem Rusové vykašlali na radiovou disciplínu a začali používat jména a nadávky, když se ocitli trochu někde jinde, než měli původně být. Ve škole jsem na ruštinu nebyl, ale armáda mě rychle naučila znát jazyk protivníka.

No, a právě z tohoto kontingentu vznikl základ jejich jednotky v KFOR tím, že jim Srbové umožnili volný průjezd do Kosova, kde na sebe narazili s Brity u letiště v Prištině. Naštěstí tehdy nedošlo k použití zbraní. Ovšem první jednotka, která vstoupila oficiálně na území Kosova v roce 1999, byla naše 6. průzkumná rota pod velením plk. Karla Klinovskýho. Ruský kontingent se časem rozrostl na 3 600 vojáků a za rychlý volný průjezd Srbskem jim Putin zvedl služné na 1 000 USD (pouze těm co projeli). Když jsme se pak se skupinou Rusů bavili na základně BOND STEEL, tak to byli většinou bývalí vojáci základní vojenské služby, kteří podepsali kontrakt a sloužili dlouho v kuse, bez dovolené a mnozí z nich až od roku 1996 (v Bosně), kdy pak v roce 1999 přejeli přes Srbsko do Kosova. Brali 600 USD měsíčně, což bylo 2x méně než naši vojáci na základních funkcích, ovšem na poměry v tehdejším Rusku to bylo hodně. Celou dobu byli bez dovolené. Opravdu nebylo nic, co jim závidět. Téměř všichni měli tehdy nezapomenutelný „ocelový“ úsměv, ke kterému přišli při šikaně („dědovštině“), kdy jim během prvního roku zuby vybili mazáci, a tak měli kovové zuby, v Kosovu měli i svůj MASH.

kosovo_02Foto: Ruské BTR na základně BOND STEEL | Jaroslav Dolejška / CC BY-NC-ND

Kvůli pochopení souvislostí jsem musel výše uvedené popsat trochu ze široka, aby bylo jasné, proč k níže popsanému vlastně došlo. Rusové v té době neměli moc peněz, a tak veškerou logistiku a zásoby měli v Bosně a Hercegovině u jejich původního praporu SFOR a na základě dohody mezi velením mise KFOR a jejich vládou si pro ně jezdili přes předem stanovené přechody do Srbska. Tyto přechody se nazývali GATE. Byly očíslované (v našem sektoru to byl např. přechod GATE 3) a Rusové tehdy kdy jeli přímou trasou po BULLu (vojenské kódové označení cesty) přímo z Kosovské Mitrovice.

V té době již v Rusku v podstatě vládl V. Putin, tehdy ještě jako předseda vlády, a tak Rusové začali znovu zkoušet, co si mohou dovolit. Jednoduše pokračovali ve své osvědčené hybridní taktice, kterou prováděli už od 50. let a občas nedodrželi domluvenou trasu a zkoušeli projet přes jiné trasy. Velení KFOR to však netolerovalo, a tak se stalo, co bylo nevyhnutelné a padlo to tehdy na naší rotu zařazenou pod britské velení v mezinárodní brigádě.

Bylo to někdy ke konci léta, i když v Kosovu byly jen dva druhy počasí: ku.evsky velká vedra nebo ku.evsky tvrdá zima. Na Sekirači byla zrovna 3. průzkumná četa se svými BVP-1. Naše 3. skupina hloubkového průzkumu byla ten den na mobilní patrole s Land Roverem v prostoru mezi základnou Šajkovac a jezerem Batlava ve složení: velitel prap. Zsoltan Keken (2.pz prapor), starší průzkumník pprap. David „Marína“ Marek (2. pz. prapor), náčelník stanice (spojení) pprap. Jaroslav „Doly“ Dolejška (4. pz. prapor), řidič LRD rtm. René „Maxa“ Kopal (řidič tanku 24. mpr.), průzkumník čet. Jan „Boris“ Schejbal (4.pz. prapor) a rtn. Jan „Čejen“ Čejka (2. pz. pr.). Někdy po obědě jsme zachytili zvýšený provoz ve vysílačce v autě s tím, že se něco děje na Sekirači. Chvilku potom jsme dostali rozkaz, okamžitě všeho nechat a vyrazit na Sekiraču, stejně jako další skupiny, co byli venku.

kosovo_01Foto: Část naší supiny (zleva „Marína“, uprostřed Zsoltan Keken, vpravo „Čejen“) | Jaroslav Dolejška / CC BY-NC-ND

Maxa sešlápl plyn a velmi rychle jsme projeli kolem Batlavy a po polních cestách dojeli před Sekiraču. A tam jsme uviděli, do čeho jsme to vlastně vlítli. To je na misích běžné, že je dlouho klid a pak najednou akce. Vyjeli jsme ze zatáčky a před námi se objevilo několik ruských kolových transportérů ověšených výsadkáři se zbraněmi a cestu dál přes Sekiraču do Srbska, jim pro změnu blokovaly naše tři BVP-1 plus nějaká terénní auta. My jsme se zahlásili a dostali jsme od velení rozkaz zablokovat cestu zpět. Na jedné straně tak byly naše bevka s našimi vojáky se zbraněmi, uprostřed se nacházely ruské transportéry s jejich vojáky se zbraněmi a na konci jsme byli my.

Následně se odehrávala válka nervů, kdo s koho. Rusové trvali na průjezdu a naše velení (už si nevzpomínám, kdo tenkrát velel, jestli velitel 3. čety nebo už tam byli ze základny) jim dokola opakovalo rozkaz velení brigády i KFOR, že tudy neprojedou, a že pokud se otočí, tak jim uvolníme průjezd a oni se vrátí na původně stanovenou trasu, která byla úplně jinde. Celý incident trval neskutečně dlouho, alespoň se to tak zdálo a Rusové si pořád hráli se svými zbraněmi. My měli své zbraně také v pohotovostní poloze a věže obrněnců mířily na sebe. Situace pořád eskalovala, my jsme nemínili ustoupit, oni také ne a my se jen mezi sebou tiše bavili, jak to celé asi skončí.

S přibývajícím časem a vedrem stoupala i nervozita všech zúčastněných. Pak náhle, nevím, zdali Rusové dostali rozkaz nebo jim došlo, že se Češi prostě nevzdají, nám Rusové oznámili, že žádají o možnost odjezdu zpět. My jsme pak dostali rozkaz jim uvolnit cestu a ruské transportéry se neochotně otočily a v koloně zamířili zpět kolem nás do Kosova.

kosovo_04
Foto: Mapa z mise s označením cest | Oto Žallman / CC BY-NC-ND

Když Rusové odjížděli, byla na jejich tvářích vidět zlost, ale i respekt. Zkusili to, my jsme se postavili, nevyšlo jim to a tak odjeli. Kus cesty měli snad i doprovod a my jsme ještě chvíli čekali na místě, jestli Rusové nezkusí zkrze nás opětovně projet. Když pak přišla zpráva, že jsou Rusové na cestě zpět na svoji základnu, také jsme se otočili a jeli zpět za naším cílem.

Odjezd Rusů ovšem proběhl nakonec jinak, než to vypadalo v okamžiku našeho odjezdu, ale to předávám slovo kolegovi rtn. Pavlovi S., který mnou výše uvedený text doplnění a upřesnění z druhé strany přehrazení. Naše skupina byla složena z vojáků ze 4.průzkumného praporu z Bechyně a velel ji mjr. Juraj Schwartz. Celý incident pro nás na Sekirači začal tak, že pozorovací stanoviště OKO na Sekirači zachytilo kolonu asi 40 obrněnců a dalších vozidel na obzoru nad kosovskou vesnicí. Pak „prohučelo“ ruské BTR směrem k hranici - zkoušeli, jestli to půjde. Za ním ihned vyrazil hotovostní Land Rover Defender, s hotovostní jednotkou (QRT). My jsme si mezitím na sebe na Sekirači navlékli full gear, přichystali „kobylky“ (RPG-75, protitankový reaktivní granát) a munici.

Hotovost v Land Roveru dojela BTR, donutila ho zastavit a vrátila se s ním na Sekiraču. Na ní měl velení kapitán G. (2.mb), který byl kovaný v ČSLA a vše na východ bylo super, ale klasicky neuměl pořádně rusky. Tak se velení a jednání chopil kpt. Schwartz (v Bosně u nás měl přezdívku GAPA), a to byl jiný kalibr. Provedl přehrazení z naší strany a vedl komunikaci s mezitím zastavenou ruskou kolonou přes OKO a pak s naší základnou na Šajkovaci a s kolegy co bránili druhou stranu zátarasu.

Po několikahodinovém dohadování, vyhrožování zbraněmi pak došlo se všemi stranami k dohodě, že se kolona před Dragomirovou kučou a u Jakovlevičů otočí zpět do Kosova a pojede stanovenou trasou na GATE 3 kolem Batlavského jezera. Dohlédnout a doprovodit  ze „Sekiry“ je měl kpt. G.

První bodem akce bylo, že se stáhlo zadní zajištění,  proto jste se otočili a odjeli pokračovat v patrole. Mezitím se kolona seřadila a za kpt. G. vyrazila k Jakovlevičům. Ten ovšem nesplnil rozkaz a pustil je do Srbska a ještě jim salutoval. Takže na podruhé jim to vyšlo. Kapitán byl za tento čin potrestán 15 % ze svého českého platu. Nejlepší bylo, že se to celé snažil hodit na naše kluky na OKU (pozorovací stanoviště). Ti ovšem byli pečliví, všechno přesně zapisovali do deníku spojení, takže mu to nakonec nevyšlo. Celá akce tak skončila poněkud ostudně, ovšem vinou jednoho konkrétního kapitána. Rusové se pak už nikdy znovu přes nás nepokusili projet, vzhledem k tomu co předcházelo. Dodnes vidím, jak ruský důstojník v koloně polkl nasucho, když na Sekirači viděl připravené roztažené kobylky a hromady munice.

Komentáře

David

08. 08. 2021, 19:33

Nostradámus říká:
Spojená Evropa se pomalu stane neuskutečněným snem. Dříve měla Evropu spojit víra a dnes peníze. Začne to pomalu odchodem Velké Británie z EU. Příliš dlouho se Evropané spojovali v bývalé Jugoslávii. Příliš nekalých zájmů a rozpadajících států i Itálie se časem rozpadne(proč by měl bohatý Sever doplácet na chudý Jih).
Marasmus a asocialita (nejen) uvnitř Evropy jen posílí fundamentalistické tendence v Asii i samotné orientální vládce. Až se znovu rozhoří boje v bývalé Jugoslávii a klid bude až to obsadí Unie muslimských států.
Pokračující rozkladný proces EU bude svědkem propojení muslimsko-arabských států v jeden nadnárodní celek, jenž se stane, společně s Čínou velkým přítelem a spojencem třetího světa. Jenotícím faktorem bude víra (paradoxně je fundamentalismus schopen nabídnout ochranu před drogovými mafiemi a organizovaným zločinem). Připojí se k tomuto celku i státy Severní Afriky. Rusko a Ukrajina bude neutrání. USA bude řešit pád své dolarové jistoty a budou mít plno problémů doma, pak bude míru pomalu konec. Na řadě bude Izrael, bude několik měsíců odolávat, ale nakonec padne. USA se k němu přes Středozemní moře nedostanou. Němci později zažijí své "muslimské Sudety". Západní Evropa doplatí na vítání muslimských utečenců. Snad se Nostradámus mýlí.

Krizak81

08. 08. 2021, 11:22

Zdravím hoši.Otočil jsem KFOR dvakrát,a zažil dva odlišný světy. Na začátku to byla konfrontace se Srby, která díky kontaktům s nimi rychle přešla ve spolupráci. Pak jsme začaly řešit škodnou na naší straně. Hledal jsem zbraně po barácích v Ruském sektoru, pomáhal ruskýmu poručíkovy, na kterýho někdo střílel z proti jedoucího auta. A to v ve spolupráci s Brity. V druhý misy jsme chodily se Srby společný patroly. Je to všechno o lidech. Jak se chováš tam venku,tak bude hodnocena tvá zem! Pracoval jsem s některými hochy co tu popisuje autor a nebyl to zrovna výkvět a vzor morální síly,byl jsem u několika jejich profesních selhání,později na jednotce.Ale byly jsme mladí a .......Rád vzpomínám na to, že jsem tam mohl lidsky pomoct lidem,kerý to tenkrát neměly lehký. Ty ušmudlaný Albánský děti, a nebo starý Srby na Sekyrači nezajímala prašivá politika, ti ocenily pomoc přímo na místě. Britové oceňovaly naši schopnost komunikovat s oběma stranama konfliktu a přitom tvrdě prosazovat své úkoly. Válka je svinstvo a neexistuje spravedlivý konflikt.

Czert

22. 05. 2021, 11:18

Kaja 1
Navic nechapu, proc si myslis ze rusum jakoliv zalezi na evropanech a ne na sobe.
Nebo uz si zapomel jak bez ohledu na dotycne staty oni a nemci prepsali evropu v paktu molotov ribentrop?
A nebo i preditm kdyz rusove a nemci + rakusaci si predtim 3x rozdeli polsko? A taky pak vliv v evrope.
Rusum dnes i drive lezi osud malych statu u srde uplne stejne jako nemcum, nijak.

Czert

22. 05. 2021, 11:13

Kaja 1
A co se tyka postupimi, tak je absolutne jedno co se tam pise nebo ne, protoze spojenci uznali platnost bd.
Proto veskere odvolavani se na posrumim ze strany nacku je bezpredmetne.
Proto se taky snazi o zruseni bd, coz je jednodusi, nez se snazit o revizi postupimi.
Navic, uz za valky spojenci odsouhlasili ze skopcaci z cele evropy se budou pakovat do rajchu.
Postupim to jen potvrdila. Jak budou presne nakladat s jejich majetky, uz nechala na dotycnych statech.

Czert

22. 05. 2021, 11:02

Kaja 1
Zvatlas nesmysly.
Csr bylo ve valecnem stavu jak s rajchem, tak i italy.
A taky, bohuzel, kvuli tlaku zapadu muselo po valce byplatit prachy tzv novousedlikum, tj nemcum co se do byvale csr nastehovali po 38.
Ano, platili skopcakum orachy za zabaveny majetek, ktery nebyl jejich, kteryukladli cechum a zidum po 38.
To je takova ironie.

Dale sudetaci se dodnes snazi o zruseni bd a toho, aby jim byl vracen zabaveny majetek.
Dodnes nekteri sudetaci povazuji onen majetek za svuj a ze ho maji cesi je jen docasny stav.

Karel I.

22. 05. 2021, 00:25

A to nás tu desetitisíce bydlí v majetcích tzv. "po Němcích"! I díky Vám vy hrdinové bez bázně a hany museli poražení Srbové mj. souhlasit i s odškodněním po německých občanech, které jako my tady i oni tam v roce 1945 vyhnali. Oni na to měli alespoň morální právo, protože na rozdíl od nás byla Jugoslávie ve válečném stavu s nacistickým Německem a fašistickou Itálií. Dnes ve všech nástupníckých státech bývalé Jugoslávie každý kdo bydlí v domě, nebo si postavil dům na pozemku. Nemovitosti patřící do roku 1945 jugoslávskému občanu německé národnosti. Má na Listě vlastníctví plombu ve formě předkuního práva dědiců právoplatného německého vlastníka. Němci dnes považují nabytí nemovitostí ve zdejších (zase) Sudetech za právně vyhaslé, tedy neplatné. Proč? Protože se právně odkazují na Dohodu vítězných mocností II. Světové války v Postupimi. Avšak, ta byla uzavřena až čtvrt roku po vyhlášení dekretů! A v článku, který tam prosadilo tehdejší SSSR se o plošném odsunu a vyvlastnění majetku na základě národnosti nikde nepíše! Předseda tzv. Košické vlády Klement Gottwald vyslaný za Stalinem prezidentem tehdejší ČSR E. Benešem to opět nezvládl. Nebo to byla pojistka SSSR, jehož právním nástupcem je nyní Rusko? Oni věděli a vědí, že západní spojenci nás mají na háku. Až nastane čas a situace, předhodí nás Němcům. Tedy budeme od Němců za nedlouho kupovat jejich plyn a pak i vracet domy a pozemky! Už dnes je mně upřímně líto všech rusobijců. Češi umí být velmi krutí!

Czert

21. 05. 2021, 10:43

Kajo
Tak kde sou argumenty? Nebo uznavas ze ses prolhany cechacek?

Czert

20. 05. 2021, 23:28

Kaja
Tak zrovna reflex ktery je bulvar, nejde brat zrovna jako bsrnou minci k historii.
Navic se vyjadruje k situaci ve 45, po tom co si sssr zakarpati ukradl a nehodlal vratit.
Cili de fakto nastala jen legalizace stavu.
Vydavat to za dobrovolne vydani ci darovani muze jen blb nebo lhar.

A k tomu pdf osmlouve, jakou stranku mas konkretne na mysli?
At sem hledal, kde sem hledal, nikde sem tam dobrovolne dani zakarpati nenasel.
Skutecne napis me konkretni stranku, jinak ses cechackovsky lhar.

Czert

20. 05. 2021, 23:17

Kaja
No jo, opet gramar nazi a argumenty zadne.

czert

20. 05. 2021, 19:50

A to, ze si nereagoval ze stejne jako benes jednali politici i na zapade, je pro tebe typicke, pokrytecke a znaci o tvpjem nedostatku znalosti historie.
Cili dalsi prohra pro politruka kaju.

czert

20. 05. 2021, 19:48

Ale ja te chapu proc benese nenavidis. Vzdyt on byl mezi prvnimi politiky co oshalil zrudnou podstatu nacku, jako ses ty.

czert

20. 05. 2021, 19:46

Kaja
Ano, ted si dokazal ze si dokonaly nacek zerouci nacistickou propagandu nacistickeho landmasaftu.

Bylo csr vitezem nad nacky ?
Bylo.
Byl benes vrchnim predstavitelem csr ?
Byl.

Ze vydal zbrane ?
Nacek jako ty by mu pak vicital obeti pri jejich likvidaci.

Ze zdrhl ?
Ok,ok, napis me sem kohokpliv jineho koho by zapad uznal jako vudce exiloveho odboje.
Ale to me nedas, jmeno ti landmansaft uz nerekl.
A gugl ti to 5 min nenajde, na to nemas distatek inteligence a znalosti historie aby si sam napsal jmeno a dokazal ho obhajit.

Ze daroval 1/7 uzemi sssr ?
Nemusis dokazovat ze si dokonaly ulhany cechacek.
Skutecne by sis mel precist smouvu co benes uzavrel se stalinem.
Ale lhani sme u tebe zvykly, cechacku.

A ano, mas pravdu, sudetaky nemel dekrety vyhnat, mel je poslat na 30 let nucenych tezkych praci do basy, to by jim germanskou nadutost vyhnalo z hlavy.
Ale exedovat je bylo nutne, lidi si velmi dobre pamatovali jak sudetaci chteli nahnat vsechny cechy do plynu a udelat z cech 100% germanske uzemi.
Vsak sam henlain se tim nijak netajil, ze chce vsechny cechy vyhladit nebo poslat vychcipat na sibir.
Holt sudetaci nepocitali s tim, ze nadrazena hetmanska rasa prohraje valku.

A ten upadek csr po 45 je jen diky tvoji milovanym vlastizradnym sudetakum, kdyby nezacali valku, tak by v csr kpmunisti nikdy neprevzali moc.

Cateye

20. 05. 2021, 19:17

Ano Karle, vy tím obviňováním ze lhaní zrovna nešetříte (stejně tak demagogicky jste to dělal u debaty ohledně TTD ruských letadel), protože je pro vás jednoduché se skrývat za internetovou anonymitu a pak chtít po ostatních aby něco dokazovali - hrdino! Ale za svým si stojím ROBO a až se má karma naplní budu se zpovídat nějaké mimozemské civilizaci, na které se odvoláváte... :rofl:

Czert

20. 05. 2021, 18:58

Kaja
A co spatne na metalu pro benese za porazku nacku?
Schvalne si najdi kolik zappadnich politiku si priplo jeho obdobu, a to pro vitezstvi nad nacky udelali min.

Czert

20. 05. 2021, 18:56

Kaja
Jde videt, ze ti benes hodne lezi v zaludku, jako vsem nackum.

A to, co si sem zkopiroval, kdo predlozil onen navrh, meni vyjadrovani komunistu obenesovi jako prezidentoviburzoazie se ketrou je potreba zatocit/ bylo zatoceno presne jak?

Jak rikam, si dokonaly politruk ktery si vyzdobkava jenom to co se hodi do jeho pokroucene propagandy, zbytek ignoruje.

Czert

20. 05. 2021, 13:14

Altman
Vsimni si, ze kaja nevidi benese.
A pritom historicky benese nenavideli hlavne nackove a pak komousi - s taktickymy prestavkami predstirani pratelstvi.

Czert

20. 05. 2021, 13:11

Kaja
Krasne tu dokazujes ze si osobaplna paradoxu, ale to u narcisu a pokrytcu neni nic zvlastniho.

Na komarech ti vadila nesvoboda a ze za svoje zlociny nebyly potrestáni, ale havla co to spichl obdivujes.

Ja si pamatuju havlovo heslo - nejsme jako oni, proto je za jejich zlociny nepotrestame.

A to tvoje vyjadreni o navsteve cinskeho prezidenta.. .. Jakze ze se to havel vyjadroval o lidech co chteli zavrit komunisty a znarodnit majetky ssm a ty pak regulerne prodat?
Ale havel to ne, to si do vedeni ssm dosadil svoje kamarady co je pak krasne vytunelovaly. A ted se tvari jako svati podnikatele.

Ilja

20. 05. 2021, 12:32

Jen velmi krátce. Priština je zajímavá i tím, že na letišti již byli rozmítěny ruské jednotky a naúzemí vstiupil anglický plukovník jako první ze jednotek NATO, do rána s ruským velením popíjeli, vojáci v klidu. Anglický velitel byl pobízen američany aby zahájil palbu a na to on-Angličan, odvětil: "Nebudu tím, kdo zahají III.Světovou..." Co tam píše český vojáček,že v noci ručil spojení nepřítele? Jakého nepřítele. Prostě tak to je bvlábol napsaný na objednávku. Měl jsem o našich vysoké mínění, ale hlupák se najde vždy. Rusové na tuto akci dokonce vydali pro prapor medaile, stříbrnou dostal i Putin. Snad na toto téma je natočen i film, také přehání, ale tento článek je docela hnusný. Je to tím, že autor se spůoléhá, že nic nevíte a tak "rusákyů napílím. Je to jen propaganda. Jsem hodne stručný, omlouvám se.V anglické jednotce sloužil kapitán, kterého znáte jako anglického zpěváka a tan napsal také zajímavé vzpomínky.

Cateye

20. 05. 2021, 12:30

Copak Karle, opět potřebujete sám sebe přesvědčovat o pocitu vlastní důležitosti, že nam tady servirujete osobní zpověď, která nikoho nezajímá. U věty že nejste žádná důvěřivá ani věřící ovce jsem se s vaším černobílým viděním světa upřímně zasmál. Obzvláště když jste na mne předevčírem přivolával kletbu samotných nebes... :joy:

Czert

20. 05. 2021, 10:39

Kaja
A kde ja sem probiral ekonomiku?

A kajo, uvedom si, ze jedini lide co resili genetiku byly nackove a ty.
Normalni lidi urcuji slovany a germany dle kultury.

Czert

20. 05. 2021, 10:34

Kaja
Opet si prohral.
Kdyz slovickatis ty, je to v richtigu a sam sobe pripisujes vitezstvi, ale kdyz slovickarim ja, hned se dle tebe vyhybam odpovědi.
Jak rikam, ses dokonaly politruk.
Ti taky meli jen tu jedinou pravdu.

Czert

20. 05. 2021, 10:28

Kaja
A k te polulazaci na zapade.. .. SCHVALNE si dej do guglu masakry civilu v jugoslavii, ci v obcanske valce apod, proste univerzalni ternimy... A pak se zamysly proc ti gugl na zacatku cpe jenom masakry co spachaly srbove a ty co pachali albanci az od xxx stranky, kdy na prvnich 5 strankach o nich nenajdes ani zminku.

Karel

20. 05. 2021, 10:27

Ano mas pravdu, nikde si to nenapisal ale nehrajme sa tu na slovicka. Odpoved si mi dal a akceptujem, ze je vyhybava.

A k tvojej otazke. Ekonomicky tahuni sa pravidelne napriec historiou striedaju a isteho casu to bolo aj Ceske kralovstvo so svojimi banami na striebro. A ano nemusis to povazovat za slovansku krajinu. Nepoznam presne cisla ale suhlasim, ze v ramci uzemia europy po ktorej lietali armady zoldnierov cele starocia je tvrdenie "Ja som Slovan(German,Kelt)" skor viera ako pravda.Co sa tyka moralneho tahuna tam je to horsie. Taky nie je. Vzdy je to iba otazka casu kym sa k moci dostanu ludia pre ktorych je moralka horsia ako prave kiahne. A vtedy ide moralka bokom a nie je krajiny ktora by vo svojej historii nemala "kostlivcov v skrini".

Z tvojich prispevkov vidim, ze ti historia nie je cudzia a prave preto ma zaraza pausalizovanie vychodu.

Czert

20. 05. 2021, 10:23

Kaja
Ses skutecne prvotdidni politruk.
Se divim ze sis nevsiml toho ze sem nenapsal jenom za one valky.
Evidentne si nectl muj link o tom jak albanci masakrovali srby po valce, ale co cekat od moralniho pokrytce jako ses ty.

A ze ses nijak nevyjadril k masakrum na zacatku stoleti je vic nez rikajici vse.
Ano, musi to byt velmi jedoduche zit takovy jednoduchy zivot jako ty. Kdy jedna strana je dokonala, vse ostatni spatne.
Jak rikam, dokonaly politruk.
Nebyl si v minulom zivote jezov?

Martin

20. 05. 2021, 07:04

Karel dokážem pochopiť tvoju "nenávisť" k rusom a Slovanom. Ale prosím skus mi vysvetliť ako môžeš obhajovať to co je v článku pod ktorým diskutujeme. Autor sa v prvej polovici otvorené priznal, že trasy ruských konvojov len tak pre zábavu smerovali po iných trasách. Ako sa potom dá veriť tomu, že pred incidentom sa nestalo to iste? Ze niekto len tak zo zábavy neposlal na svojich spolubojovníkov rusky konvoj alebo, že to nebol priamo úmysel. Ešte nakoniec dodávam, že nie som žiadny rusofil. Pre mna existujú len ľudia a zmrdi. A žiaľ zmrdi sú aj na západe aj na východe. Vid konanie autora článku.

Mark

19. 05. 2021, 12:52

Karel3 :thumbsup:

Jura

19. 05. 2021, 11:06

Rusové mají na určitém stupni velení v nějakých situacích poměrně samostatné rozhodování a tak pokud někdo dojde k názoru že bude jiná trasa lepší prostě se jede. Z vojenského hlediska to má pár nesporných vyhod a nehledal bych v tom njaké politikum. Že to u zkostnatělejšího velení mezinárodní operace může narazit se stát může.

hb

19. 05. 2021, 10:35

jeroným, ty budeš dobře vypatlanej. Budovatel komunismu, kterému se to na staří trochu posralo a zjistil, že mu celý život kecali.
A na karlovi3 Vás sere, že Vám to dost neomaleně připomíná. hb

jeroným

19. 05. 2021, 09:50

ten Karel3 je koukám dobře vypatlanej. Jo holt mládí vpřed.

jeroným

19. 05. 2021, 09:47

Autor je opravdu hrdina. Na misi KFOR kde by měli všichni táhnout za jeden provaz, aby se ušetřilo co nejvíc životů se klidně přizná, že úmyslně narušoval ruskou komunikaci.

Dofám že s písní na rtech bude v první linii, až potáhnem na rusa.

czert

19. 05. 2021, 00:06

Kaja

A co rikas na tohle ? Takze doufam ze uznas a napises o sobe ze si daleko vetsi lhar nez slovani a horsi nez svejk.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/War_crimes_in_the_Kosovo_War
https://www.independent.co.uk/news/world/serbs-murdered-hundred-liberation-1128350.html
https://en.m.wikipedia.org/wiki/1901_massacres_of_Serbs
Zlociny uck apod si snad uz najdes sam, politruku.

Cateye

18. 05. 2021, 21:21

Karle při vašem obviňování ostatních z různých podvratných aktivit a stereotypního nálepkování... nechcete to prohlášení v poslední větě ještě odvolat? Aby se vám něco nestalo, obzvláště když na to věříte...

Cateye

18. 05. 2021, 19:33

Člověk, který se schovává za několika nicky tady poučuje o dětinském lhaní... To se vám Karle povedlo. Každá země potřebuje své naivní užitečné idioty, kteří budou věřit všemu co se jim nabulíkuje. V tomto směru odvádíte výbornou práci a jsem si jistý že i vaší zásluhou brzy budeme nejcivilizovanější zemí na světě...

Czert

18. 05. 2021, 18:12

Kaja
Na kopirovani wiki ci jinych linku co ti najde gugl ses expert ty. Ja ti nechci kazit radost z jedine tvoje schopnosti.

Rostislav

18. 05. 2021, 17:13

No jo po 21 rocích se budou vytahovat věcí ...nic neříkajíci rovněž tak jak po 7 rocich Vrběnice ....toť naše armáda

Czert

18. 05. 2021, 16:17

Kaja
Budes se divit, ale albanci a ostatni masakrovali srby stejne vesele jako oni je, v poctu obeti si budou rovnoceni.
Jen masakry na srbech nejsou tak na zapade popularizovane.

Byt ti nereknu kdo zacal prvni masakrovat.

Czert

18. 05. 2021, 16:10

Mxm
Po jakych 10 letech proti sobe stavet cechy a rusy?
Normalni ceyi jenesnaseli od invaze a okupace v 68.

Jedine co mohli rusove ziskat, bylo duveru svym chovanim.
Padem komunismu v csr a v sssr cesi magicky rusum neodpustily a nemeli je mit radi.

Czert

18. 05. 2021, 16:02

Kaja
Ano, krasne si napsal projev zemana, ale unika ti ze zeman mluvil o tobe.

Martin23

18. 05. 2021, 15:31

Kosovo byl těžký zločin NATO. Stejně tak to byl podraz ze strany NATO vůči nám - blíže to popisuje Ivan David. Jediný, kdo se z naší vlády, která se svým způsobem ocitla v situaci Mnichova (byla vydírána Západem), postavil na odpor byl ministr kultury Pavel Dostál.

Oceňuji, že se prezident Zeman Srbsku omluvil a docela bych uvítal, aby se naše vzájemné vztahy pozitivně rozvíjely.

Srbsko (Jugoslávie) neudělalo nic jiného a horšího, než co dnes dělá Izrael. Akorát jeho pozice byla v tomto smyslu mnohem spravedlivější.

hrd

18. 05. 2021, 15:04

Nějak nechápu, jak může někdo pro zábavu a bez rozkazu rušit komunikaci jednotce, která je oficiálně spojenecká? Incident s průjezdem, dejme tomu, to se dá pochopit. I když zajímalo by mě, jestli by stejně bylo postupováno i v případě, že by se jako Ruské chovaly třeba Turecké jednotky.

MXM

18. 05. 2021, 11:29

docela síla, ale věřím že to byl americko britský úmysl po cca 10 letech proti sobě postavit české a ruské vojáky jaká bude reakce. Jedna věc je nějaké pošťuchování či blokování na cestě, ale připravit si celý arzenál či provádět radiovou diverzi už je jiný kalibr.
Ostatně celá jednotka byla určitě pečlivě složena a ten proruský důstojník jako vějička kolik lidí v kritické chvíli nebude loajálních novým spojencům. Jestli to byl test tak museli být nadmíru spokojeni.

Czert

18. 05. 2021, 09:16

Josef
Ano, rozpad csr a jugo nebylanahoda.
Kdo ze to rozbijel csr? Jmena sou znama. A to, ze na slovensku obdivuji hlinku a v cr sudetaky taky neni nahoda.
Jugoslavie se musela rozpadnout, bez tmelu tisa byla odsouzena k zaniku.

Czert

18. 05. 2021, 09:13

Martin
Ano, kosovo nebyl nejlepsi napad, zvlast kdyz sevezme co se z kosova vyvazi do evropy.
A mozna to pro tebe divne, ale papirove rusove byly v kfor spojenci. Byt se ne vzdy tak chovali.

Josef

18. 05. 2021, 08:00

Rozpad Jugoslávie a Československa a sjednocení Německa, nebyl to náhodný jev. Byl to zamysl nějakých mocných ekonomických sil Evropy.To se podařilo s Versailskou smlouvou, Trianon je i po bsto letech platný a vyvolává vMadavrech nostalgii, kterou známe se Slovenskem. A

Martin23

18. 05. 2021, 07:24

Kosovo byl obrovský zločin, v podstatě jako vše, co se díky intrikám Západu odehrálo na Balkáně, díky čemuž vzrostl vliv Islámu v regionu.
Tyhle "hrdinské historky", které k tomu přispěly považuji za něco, čím bych se jako voják rozhodně nechlubil.
Možná jim to dojde, stejně jako třeba vojákům ve Francii, až za delší dobu, na jakém průseru se podíleli. Jak nám bylo ozřejmeno - za dolary.

A jak si asi vysvětlit tenhle výrok? ​"Rusové ještě měli takovou zvláštnost. Jejich základny byly zodolněny pouze proti jednotkám SFOR, avšak již ne na srbskou stranu, a Rusové asi nás nepovažovali za své spojence". +++++ Oni to jako byli nebo jsou naši spojenci?