EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Jak probíhá výcvik AZ

 29. 05. 2014      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Rádi bychom vám formou níže uvedeného článku přiblížili, jak vypadá takové cvičení Aktivních záloh AČR. Konkrétně se jedná o členy čety AZ, 41. mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení.

az_cviceni_00
Foto: Odstřelovač na pozici kryje postup družstva nebezpečným úsekem

PONDĚLÍ

Ráno v šest hodin budíček a četa najela na běžný kasárenský život. Před vyvedením do VVP bylo potřeba absolvovat lékařskou prohlídku na posádkové ošetřovně, navštívit praporní obvaziště a zajistit zdravotnický materiál, nafasovat spojovací prostředky, noční vidění, dalekohledy, zbraně a spoustu dalších věcí tak, aby jednotka mohla nezávisle na útvaru fungovat v prostoru po celou dobu výcviku.
V jednu hodinu bylo vše naloženo na Tatry a četa vyrazila do asi 35 km vzdáleného VVP Hradiště kde měla být ubytována v osadě Tureč. Po příjezdu a uložení materiálu zbyla asi hodinka na osobní volno, aby si vojáci mohli připravit osobní výstroj. Kolem 16. hodiny byl vyhlášen nástup a četa byla seznámena s prvním výcvikovým úkolem. V plné taktické výstroji, což znamená věci na přežití na 3 dny, včetně jídla a vody, plynové masky a dalších osobních věcí, zbraní, spojovacího a speciálního materiálu, budou jednotlivá družstva vysazena na neznámém místě kde zakreslí terén, vzdálenosti k různým orientačním bodům a provedou zhodnocení terénu pro případné zaujetí obrany.

Po provedení se družsta přesunou pod taktickým námětem na určené místo označené jako rande-vous point (RVP), kde dojde k setkání obou jednotek, které bude provedeno podle SOP. Byly určeny frekvence pro spojení, volací znaky, hesla a kódy a už za tmy Tatra vyrazila.

Asi za 30 minut bylo druhé družstvo vysazeno. Po zorientování se velitel zjistil, že místo které mělo být zakresleno, je vzdáleno cca 3 km, ale celková vzdálenost kterou musíme urazit zpět na Tureč, je cca 13 až 15 km. V taktické sestavě „šachovnice"ůjsme se přesunuli na pozici, kde byla zaujata kruhová obrana a velitel družstva během 30 minut zakreslil orientační body a další markanty terénu. Bohužel se mezitím zhoršilo počasí a k teplotě kolem nuly a k silnému větru se přidalo drobné sněžení s deštěm. Proto všichni přijali s úlevou další přesun, při kterém jsme se alespoň trošku zahřáli. Cesta ubíhala bez problémů a bez zbytečných zastávek a za hodinku a čtvrt jsme se přiblížili k RVP. Velitel dal rozkaz zaujmout kruhovou obranu a spojil se se žlutým družstvem. Po potvrzení, že k místu dorazí během 20 min, se vydal připravit označení místa setkání.
Při samotném postupu setkání došlo k nedorozumění a to neproběhlo přesně podle SOP (standartizované operační postupy) , proto jsme si postup ještě jednou zopakovali. Zdržení, které tímto vzniklo, bylo asi půl hodinky, takže nebylo potřeba pospíchat. Ještě stále jsme měli časovou rezervu. Po celou dobu s modrým družstvem postupoval ZVČ, jehož funkci zaujal pro nepřítomnost rtm. Nohejl a se žlutým družstvem VČ por. Šustek a působili jako rozhodčí. Hned po provedení úkolu došlo k vyhodnocení činnosti obou družstev a rozhodčí nám sdelili svoje připomínky k jejich působení a provádění úkolú. To bylo velice výhodné, protože členové obou družstev měli všechno v živé paměti a mohli si své chyby uvědomit a ihned je napravit.
Pro další přesun se do čela sestavy přesunulo žluté družstvo a zadní krytí zabezpečovali modří. Kolem půl jedné ráno jsme bez dalších potíží dorazili do osady Tureč, kde došlo k ošetření materiálu a všichni co nejdřív zalehli k odpočinku.

ÚTERÝ

Budíček byl vyhlášen v 6 hodin. Hodinka byla vyhrazena na osobní hygienu, snídani a další osobní činnnost a nástup byl v 7. hodin.

Dopoledne a část odpoledne bylo věnováno zdravotní a spojovací přípravě. Členové čety si zopakovali obsluhu radiostanic 1305 a naučili programovat pro některé z nás nové radiostanice 01. Ty jsou určeny ke spojení v rámci čety a družstev. Používání utajovačů hovorů a používání flash zpráv bylo pro některé z nás novinkou, takže čas utíkal rychle a byl naplněn novými věcmi.

To samé nás čekalo při zdravovědě, kde nám byly předvedeny nové typy izraelských obvazů, turniketů a dalších zdravotních pomůcek. Všechny byly určeny jako spotřební materiál, takže jsme si je mohli prakticky a bez omezení vyzkoušet.
Pozdní odpoledne, večer a část noci jsme byli určeni jako OP FOR pro zbytek 3. roty, která cvičila přesuny konvojů v bojovém prostoru. Četa byla rozdělena na několik 2 až 3 členných skupin, které měly přesné zadání, jak mají působit proti příslušníkům ISAF. Podle předpokládaných úkolů byla nafasována munice a imitační materiál. Spektrum úkolů bylo velice široké a přesně dané. Od přípravy a použítí IED proti projíždějící koloně, přes simulaci civilního obyvatelstva (nápad prodat manželku za hamburgera byl mezi vojáky koaličních sil velice populární, ovšem jen do doby než manželku viděli na vlastní oči ), objevení raněných spojeneckých vojáků, až po klasické nástřely a minometné přepady. Kolona se pohybovala velice pomalu, byl prováděn průzkum a zabezpečení každé vodní propusti, mostku, křižovatky a dalších potencionálně kritických míst, takže všichni kteří se podíleli na OP FOR promzli až do „morku kostí". Počasí nám přálo.

az_cviceni_01
Foto: Evakuace raněného člena družstva

Teploty se sice stále držely kolem nuly a vítr stále foukal, ale naštěstí nepadal sníh s deštěm. Celá akce byla ukončena kolem 22. hodiny večer a v ubytovacích prostorech se celá četa nalézala kolem 23. hodiny, takže na odpočinek zbyla spousta času. Ale i tak někteří členové čety, kteří na kolonu působili na odlehlejších a vzdálenějších místech, strávili vleže a zamaskovaní několik hodin, což bylo fyzicky i psychicky velice náročné. Příslušníci ISAF totiž používali prostředky nočního vidění, takže každý pohyb nebo nedůslednost při maskování mohl mít fatální následky a kolona by do míst léčky vůbec nevjela.

STŘEDA

Ve středu byl posunut budíček až na 7. hodinu, ale většina z nás ani nedospala. Dopoledne a část odpoledne bylo znovu věnováno spojovací a zdravovědě. Tentokrát v obou případech nešlo o seznamování se s technikou a postupy, ale šlo o praktické použití toho, co jsme se den předtím naučili. Při zdravotnické přípravě nám každému instruktor nastínil zranění figuranta a zvolený voják pak prakticky předvedl postupy ošetření včetně požití turniketu, fixace pacienta nebo zavádění dýchací trubice.

Při spojovací to bylo využití flash zpráv, nebo podávání METANE. Na odpoledne, kdy se smrákalo už kolem 16 hodiny, byla naplánovaná taktická příprava. Činnost družstva při pohybu v neznámém terénu, jeho nastřelení, stáhnutí se a evakuace raněného.

Znovu vše probíhalo pod dohledem VČ a zastupujícího ZVČ, a také zdravotníka roty, který nám vše pečlivě vysvětlil a přímo do výcviku zasahoval svými postřehy a ujasňoval nám některé situace.Po setmění přišly ke slovu osobní prostředky nočního vidění, které byly použity při patrolovaní, řešení konfliktních situací a mnoho dalších ukolů, které nám velení připravilo. Asi nejkritičtější situace nastala při nácviku setkání dvou skupin podle SOP, když došlo ke ztrátě spojení mezi skupinami a shromaždiště modrého bylo napadeno palbou protivníka. Podle rozkazu velitele družstva, který odešel připravit místo setkání, bylo zastupujícím velitelem rozhodnuto o okamžitém stažení s prozrazeného shromaždiště. Bohužel jsme však kvůli nefunkčnímu spojení nevěděli, že žlutý, který na nástřel zareagoval, provádí obchvat k zneškodnění protivníka. Vznikla tak situace, kdy jeho postup terénem nebyl kryt palbou modrého a situaci zachraňoval VČ, který ustupující modré znovu zkonsolidoval a vedl družstvo zpět na pozice.


Video: Cvičení Aktvních záloh AČR / YouTube

Po několika dalších situacích, které otestovaly operativní rozhodování velitelů, byla vystřílena všechna cvičná munice a vyčerpány imitační prostředky. Poté se četa stáhla kolem 23. hodiny do ubytovacích prostor.

ČTVRTEK

Ve čtvrtek byl budíček znovu posunut na 7. hodinu. Nebylo potřeba nikam pospíchat, protože v plánu bylo předat budovu a vyrazit na nácvik taktiky na heliport na Turči. V jedenáct hodin jednotka vyrazila na přesun s taktickým námětem, při němž byly procvičovány přechody z pochodových do bojových sestav, reakce na napadení, například útok odstřelovače, minometný přepad, nástřel jednotky z různých směrů, překonávání křižovatek a mnoho dalšího. Nejvíce se ale všichni těšili na odpoledne, kdy sme byli znovu přizváni k výcviku 3. roty, jejíž někteří příslušníci se chystají na misi ISAF. Tentokrát velitel nechal vše na nás, abychom projevili vlastní inicativu a léčky a situace vymysleli sami. To se ukázalo být velice dobrým nápadem. Celou cestu, kterou musela kolona Landroverů a Tater absolvovat, byla napadána palbou. Několikrát se podařilo odpálit IED i v sestavě kolony a naší iniciativě se nekladly žádné meze. Asi největším oceněním naší kreativity bylo vyjádření některých budoucích příslušníků ISAF slovy : „To ste kolegové? To ste spíš pěkný svině". Rozhodně to však nebylo myšleno zle, spíše naopak. Kontrolní orgán, který se s nimi pohyboval a hodnotil jejich postupy, ocenil naší činnost jako rafinovanější, než jakou měl možnost poznal od členů Al-Kaidy v Afganistánu.

Po ukončení akce se celá 3. rota na vozidlech vrátila kolem 21:30 zpět do kasáren v Žatci. Zbývalo už jen ošetřit materiál, připravit si věci na páteční ukončení výcviku a zanedlouho poté rota usnula spánkem spravedlivých.

PÁTEK

V pátek se už četa probudila v Žateckých kasárnách. Znovu se ošetřil materiál, zejména zbraně, zkompletovaly spojovací prostředky. Práce bylo mnoho, znovu navštívit ošetřovnu, finanční oddělení, vrátit zbraně, oběhat mnoho kanceláří a zařídit spousta dalšího. V 11 hodin jsme odebrali teplou stravu v posádkové jídelně. V ubytovacích prostorech naší čety pak proběhlo neformální posezení. Probralo se mnoho ze života čety, jak v době výcviku, tak mimo něj. Bylo předběžně oznámeno, jaké výcvikové úkoly nás čekají příští rok, bylo upřesněno personální obsazení míst SO, zdravotníka a spojařů. Dále byly vyhlášeny specializované kurzy pro kulometníky a odstřelovače čety. Zejména návrh na letní cvičení byl přijat s nadšením, protože je naplánováno navádění vrtulníků, výsadky a nízká infiltrace a pokud to situace dovolí tak snad i výsadky do vody.

Kolem 14. hodiny jsme opustili brány kasáren a příslušníci čety se vrátili do svých civilních životů...

 Autor: Spalda

Komentáře