EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Králická pevnostní oblast má nejrozsáhlejší systém naučných stezek – je věnován československému opevnění

 02. 08. 2015      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V Králické pevnostní oblasti (KPO) se v minulých letech podařilo postupně, v rámci různých projektů, realizovat tři naučné stezky věnované tématu čs. opevnění.

U výhledu na město Králíky stojí informační tabule ukazující na mapách i fotografiích hustotu a mohutnost zdejšího opevnění
Foto: U výhledu na město Králíky stojí informační tabule ukazující na mapách i fotografiích hustotu a mohutnost zdejšího opevnění

Realizace probíhala podle jednotného propracovaného scénáře a se sjednoceným mobiliářem informačních tabulí. Na tuzemské poměry je mimořádnou skutečností nejen jednotný scénář a grafika tabulí, ale zejména skutečnost, že obsah informačních tabulí má provedení v pěti jazykových mutacích – česky, anglicky, německy, francouzsky a polsky.

KPO má dvě přirozená centra, turisticky hojně navštěvovaná, která však dosud nebyla propojena. Prvním je blízké okolí města Králíky s Vojenským muzeem, dělostřeleckou tvrzí Hůrka, pěchotním srubem K – S 14 U cihelny a lehkým objektem vzor 37 č. 111. Zde je situována Naučná stezka vojenské historie Králíky (13 informačních tabulí). Odtud, směrem na východ i západ se nachází řada zajímavých pevnostních objektů a existují zde tři veřejnosti zpřístupněné lokality, z nichž nejvýznamnější je muzeum v pěchotním srubu K – S 5 U potoka.

Druhé přirozené centrum je tvořené Suchým vrchem s Kramářovou chatou, dělostřeleckou tvrzí Bouda a Muzeem Vysoký kámen. V tomto prostoru se potkávají dvě naučné stezky: Betonová hranice (23 informačních tabulí) a Naučná stezka Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda (7 informačních tabulí).

Mohutný pěchotní srub K - S 18 U kostela v Dolních Boříkovicích leží na nové turistické trase propojující tvrze Bouda a Hůrka
Foto: Mohutný pěchotní srub K - S 18 U kostela v Dolních Boříkovicích leží na nové turistické trase propojující tvrze Bouda a Hůrka

V letošním roce Sdružení obcí Orlicko realizovalo Mikroprojekt „Informační systém Králické pevnostní oblasti". Jím se všechny naučné stezky podařilo propojit do jednoho logického celku a také vytvořit páteřní trasu, procházející rozsáhlým úsekem pevnostní linie od Mladkova až na Dolní Moravu.

Informační systém Králické pevnostní oblasti doplnil celkem 23 tabulemi všechny významné nástupní trasy do obou center, tato centra propojil a zajistil provázání s turisticky významnou lokalitou se sportovními, rekreačními a ubytovacími kapacitami na Dolní Moravě.

U rozcestníku Tvrz Hůrka - odbočka je umístěna informační tabule s názvem Pracovní tábor FAMO Grulich - nedaleko leží základy budov lágru pro vězně určené k práci v podzemní továrně s krycím názvem Farn
Foto: U rozcestníku Tvrz Hůrka - odbočka je umístěna informační tabule s názvem Pracovní tábor FAMO Grulich - nedaleko leží základy budov lágru pro vězně určené k práci v podzemní továrně s krycím názvem Farn

Součástí realizace se díky vstřícnosti KČT stane v nejbližší době také úprava turistických tras, jejich přeložení, případně vznik nových tam, kde citelně schází. Propojení obou center je vedeno linií opevnění, tedy místy, kde pohyb turistů dlouhá desetiletí probíhá neřízeně a kde dosud docházelo k narušování vlastnických vztahů i občanského soužití. Realizovaný projekt tyto nedostatky pomůže odstranit.

Kde se nové informační tabule nachází?

- Tři stojí na trase bývalé pevnostní silnice propojující tvrz Boudu s obcí Těchonín.
- Pět je situováno na propojení tvrze Bouda a města Králíky. Trasa spojuje naučnou stezku Betonová hranice s Naučnou stezkou vojenské historie Králíky. Čtyři tabule se nachází u pěchotních srubů (K – S 20, 19, 18 a 17), jedna v centru obce Dolní Boříkovice.
- Tři tabule jsou osazeny na značeném propojení tvrze Bouda s Červenovodským sedlem přes Suchý vrch.
- Devět informačních tabulí, umístěných u jednotlivých srubů těžkého opevnění (K – S 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3) a na přístupové trase od hotelu Vista do KPO tvoří napojení Naučné stezky vojenské historie Králíky s rekreačním a sportovním centrem v Dolní Moravě.
- Zbývající tři tabule zahustily mobiliář Naučné stezky vojenské historie Králíky v blízkosti města, který tak vhodně doplnily.

Cílem zřízení těchto naučných stezek (celkem sedm desítek tabulí!) bylo informační zpřístupnění pozůstatků obranné linie čs. opevnění a to i cizincům, dále usměrnění pohybu návštěvníků ke zpřístupněným a zajímavým lokalitám, správná orientace a vedení návštěvníků v terénu a podávání relevantních informací. Provedením obsahu a jeho komplexností jsou informační tabule mimořádným zjevem a to nejen v rámci ČR. V Evropě se nenachází rozsáhlejší a v pěti jazycích provedená naučná stezka s fortifikační tématikou. Provedení stezky odpovídá významu Králické pevnostní oblasti. Ta představovala na konci 30. let 20. století jeden z nejvíce opevněných prostorů tehdejší Evropy, s bohatou typologií pevnostních staveb. V době 2. světové války zdejší prostor sloužil jako významný zkušební polygon německé branné moci. Právě zde se testovala řada projektů, včetně těch nejpřísněji tajených... I o tom tabule nových naučných tras přináší informace, mnohde doplněné unikátními dobovými fotografiemi.

 Autor: Martin Ráboň

Komentáře