EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Modernizace Armády ČR by měla podporovat český zbrojní průmysl

 25. 06. 2020      kategorie: Vojenská technika      9 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Pandemie koronaviru způsobila značné zpomalení ekonomiky a vyžádala si a ještě vyžádá obrovské finanční náklady, což se zákonitě projeví na stavu státní pokladny. Vláda proto musí zvýšit zadlužení a současně hledat úspory, takže se okamžitě začalo mluvit o škrtech v armádním rozpočtu, resp. o zrušení některých akvizicí. Část obav rozptýlily prohlášení vlády, premiéra i ministra obrany z května i června, že hlavní modernizační programy Armády České republiky musejí pokračovat. Avšak přesto dosud zůstává řada nezodpovězených otázek, které se týkají dalších důležitých projektů a možností pro uplatnění domácího zbrojního průmyslu.

Na jedné z květnových tiskových konferencí se předseda vlády Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník generálního štábu generál Aleš Opata vyjádřili v tom smyslu, že se již nesmí a nebude opakovat dřívější situace, kdy je armáda první „obětí“ při potřebě úspor ve veřejných financích. Ostatně právě skvělé výkony armády v krizi zřejmě přispěly k tomu, že by se obranný rozpočet neměl redukovat tak, jak se někteří v uplynulých měsících obávali. Premiér Babiš a ministr Metnar se zmínili i o potřebě podporovat domácí zbrojní průmysl, kde pracuje množství kvalifikovaných zaměstnanců a z něhož plynou daňové příjmy a moderní technologie. Modernizace armády by tedy měla maximálně zohledňovat zapojení českých podniků. Jako konkrétní příklady byly na konferenci uvedeny nákupy útočných pušek BREN od České zbrojovky a nákupy balistických vest od STV Group. Zazněl rovněž příslib, že by měly pokračovat čtyři rozsáhlé modernizační programy, které se týkají „velké“ vojenské techniky.

Nová bojová vozidla pěchoty

Na prvním místě je to nákup 210 nových bojových vozidel pěchoty za sumu 53 miliard korun. Právě o této akvizici, vůbec největší v historii Armády ČR, se v poslední době hovořilo jako o nejvíce ohrožené zamýšlenými škrty. Potřeba vystřídat stávající vozidla BVP-2 je však prostě již natolik akutní, že tento plán zrušit nelze, ačkoliv na konferenci bylo avizováno, že se hledá způsob, jak dodávky a platby rozložit do delšího časového horizontu. Na tomto projektu by se měly české firmy podílet minimálně ze 40 %, což znamená, že by měly získat přes 21 miliard korun z celkové hodnoty projektu. To je nepochybně pozitivní zpráva bez ohledu na to, kterou z nabídek ministerstvo vybere, byť je také nutno podotknout, že největší část domácího podílu patrně získá státní podnik VOP CZ, který má působit jako systémový integrátor, resp. který se bude zabývat finální kompletací obrněnců. V současnosti jde o podnik silně ztrátový a již dřív se vyskytovaly spekulace, že lpění ministerstva na rozsáhlém zapojení VOP CZ do projektu je především projevem snahy tento podnik zachránit. Tím spíše by proto mělo platit, že by celou zakázku na vozidla měl získat uchazeč, který kromě „povinného“ angažmá VOP CZ nabídne i maximální možný podíl pro další české dodavatele.

Tři další rozsáhlé projekty

Také bylo oznámeno, že se zakoupí samohybná děla ráže NATO (tzn. 155 mm), která nahradí současné 152mm houfnice DANA, a nové protivzdušné systémy krátkého dosahu (SHORAD) jako náhrada za komplety Kub. Dle původních plánů má jít o 52 samohybných děl za sumu až 6 miliard korun a čtyři protivzdušné baterie za sumu až 10 miliard korun. V prvním případě se už bylo rozhodnuto o francouzském typu CAESAR, kdežto ve druhém případě se neoficiální zdroje shodují, že mezi favority náleží americký systém SL-AMRAAM a izraelský SPYDER.

CAESAR 2
Foto: V prvním případě se už bylo rozhodnuto o francouzském typu CAESAR (na snímku) | Nexter

Samohybná děla i protivzdušné komplety by každopádně měly obdržet podvozky Tatra, takže u obou projektů se dá počítat s nějakým (byť menšinovým) zapojením českých firem. Čtvrtým velkým projektem modernizace, jenž pokračuje, je pořízení 600 až 1200 osobních terénních automobilů za sumu až dvou miliard korun. Také tady jde o akutní náhradu, neboť vozy Land Rover už dosluhují a sovětské automobily UAZ již vůbec nevyhovují. Nad zapojením českých firem se však vznáší otazník, protože žádný z vážných kandidátů se v Česku nevyrábí, ačkoliv se mluví o možnosti pořízení na Slovensku vyráběného vozu Land Rover New Defender ve vojenské verzi, do kterého jsou zabudované některé komponenty českých subdodavatelů.

LR Defender (4)
Foto: Nad zapojením českých firem se však vznáší otazník, protože žádný z vážných kandidátů se v Česku nevyrábí, ačkoliv se mluví o možnosti pořízení na Slovensku vyráběného vozu Land Rover New Defender ve vojenské verzi, do kterého jsou zabudované některé komponenty českých subdodavatelů. | Jaguar Land Rover

Osudy dalších programů

Tím výčet modernizačních programů Armády ČR samozřejmě nekončí, ale na oné tiskové konferenci se o dalších položkách v seznamu nemluvilo a žádný z přítomných novinářů bohužel potřebné otázky nepoložil. Musí se totiž zdůraznit, že kromě oné výše popsané čtveřice existuje mnoho dalších záležitostí, které si zasluhují pozornost, a to jak z hlediska zajištění funkčnosti armády (a tedy bezpečnosti země), tak z hlediska zapojení domácího průmyslu. V uplynulých týdnech se navíc vyskytly určité neoficiální spekulace, které naznačují, že některé z těchto projektů by se měly zrušit, a to navzdory skutečnosti, že podíl českých firem na jejich realizaci je výrazně vyšší než u těch, jejichž pokračování bylo přislíbeno. Jde např. o samohybné minomety, které by mohla používat jak 7. mechanizovaná brigáda, tak 4. brigáda rychlého nasazení. Někdy na počátku roku se údajně rozhodlo, že armáda zakoupí minometnou obměnu kolového bojového vozidla Pandur II, ale tento záměr byl aktuálně zrušen. Stejně tak se údajně nepočítá s nákupy dalších vozidel řady Pandur II (kromě 20 již objednaných velitelských a spojovacích vozidel), ačkoli produkce této platformy probíhá z 80 % v Česku.

120 mm ShM Pandur II 8x8 CZ (2)
Foto: Někdy na počátku roku se údajně rozhodlo, že armáda zakoupí minometnou obměnu kolového bojového vozidla Pandur II (na snímku) | TDV

Obrněná vozidla TITUS

Obdobně je tomu i s šestikolovými obrněnými vozidly TITUS, která mají český původ v ještě vyšší míře, a to z 85 %, jelikož využívají podvozky firmy Tatra. Armáda chtěla nejprve zavést 62 exemplářů pro velitelské a spojovací účely a výhledově i další vozidla (celkem prý snad až tři stovky), která by sloužila hlavně jako platformy pro nejrůznější podpůrné účely, které dnes zastávají vozidla na šasi Tatra T 815 a Tatra T 810, případně dokonce ještě Praga V3S. Právě onen posledně uvedený, kdysi zajisté vynikající, ovšem nyní již beznadějně zastaralý vůz se dodnes používá mj. jako základ mobilních velitelských a spojovacích stanovišť, tedy právě v roli, pro niž by měly být koupeny první obrněnce TITUS.

TITUS KOVS
Foto: TITUS KOVS | TDV

Známá vojenská poučka říká, že bez spojení není velení, takže náhrada prostředků této kategorie by se určitě neměla podceňovat. Zastaralá vozidla Praga V3S jsou dnes v takovém stavu, že nedokážou držet krok s novější technikou už ani na běžných silničních komunikacích. Tady lze připomenout, že vozidlo TITUS kombinuje velkou odolnost s vysokou pohyblivostí na silnici i v terénu a díky modulární koncepci má potenciál zastat v armádě velmi širokou škálu úkolů.

Dopravní a ženijní technika

Povážlivě stárne také vozový park 14. pluku logistické podpory a 15. ženijního pluku, protože oba tyto útvary stále provozují převážně techniku na podvozcích Tatra T 815 starých sérií, které pocházejí nejen z 90. let, ale často ještě z 80. let.

P1210200
Foto: Povážlivě stárne také vozový park 14. pluku logistické podpory a 15. ženijního pluku, protože oba tyto útvary stále provozují převážně techniku na podvozcích Tatra T 815 starých sérií, které pocházejí nejen z 90. let, ale často ještě z 80. let. | archiv autora

Právě činnost armádních nákladních vozidel se během pandemické krize projevila jako vysoce významná, protože vojáci se podíleli mj. na distribuci ochranných pomůcek. Pro logistický pluk již byl předběžně plánován nákup nových valníkových automobilů a kromě toho hákových nakladačů, které standardně slouží pro práce s nákladními paletami a kontejnery. Mohou však plnit rovněž mnoho dalších rolí, protože řada druhů speciální výbavy se dnes konstruuje právě v paletové či kontejnerové podobě, a proto ji mohou tyto nakladače převážet. Obdobná situace panuje u ženistů, v jejichž případě je potřeba nahradit mj. mostní a vyprošťovací automobily. Také v tomto případě se naplánovaly akvizice moderních nástupců, díky jejichž novým podvozkům firmy Tatra a českým nástavbám by měl podíl domácích dodavatelů přesáhnout 90 %. Na vysoké představitele armády a státu by proto měly směřovat i otázky ohledně osudu těchto akvizicí.

Plány pro tankové vojsko

Vyskytly se též zprávy, že armáda odstoupila od plánů zavést ještě do konce 20. let 20. století nový typ tanku. „Tabulkově“ dnes existuje 30 modernizovaných tanků T-72M4 CZ, ale realita současnosti je bohužel taková, že kvůli nedostupnosti náhradních dílů pro systém řízení palby se několik exemplářů nachází mimo provoz, takže jedna ze tří rot 73. tankového praporu musí používat beznadějně zastaralá vozidla T-72M. Již dříve se objevily informace, že armáda chce u třiceti tanků provést „prodloužení životního cyklu“ (jakousi „malou modernizaci“), která by se kromě systému řízení palby týkala rovněž motoru a dovolila by prodloužit jejich provoz do doby, než se vybere nástupce. 

P1190884
Foto: „Tabulkově“ dnes existuje 30 modernizovaných tanků T-72M4 CZ, ale realita současnosti je bohužel taková, že kvůli nedostupnosti náhradních dílů pro systém řízení palby se několik exemplářů nachází mimo provoz. | archiv autora

Mluvilo se mj. o variantě jít cestou lehkých tanků na podvozku nového bojového vozidla pěchoty a v poslední době si získal značnou pozornost rovněž návrh inspirovat se u Poláků, resp. dohodnout se s Jižní Koreou na nákupu a „lokalizaci“, případně i na licenční výrobě tanků K2 Black Panther. V obou případech by se jistě výrazně angažovaly domácí firmy, zatímco na modernizaci T-72M4 CZ se český průmysl bude podílet pouze omezeně (a patrně půjde opět zejména o státní podnik VOP CZ), a navíc není jasné, jak má vypadat další budoucnost českého tankového vojska.

Závěr

Poslední týdny přinesly několik pozitivních zpráv pro Armádu ČR i zbrojní průmysl, protože obranný rozpočet by neměl utrpět fatální škrty a minimálně několik významných modernizačních projektů by mělo běžet dál. To se týká především záměru koupit nová bojová vozidla pěchoty, houfnice či protiletadlové systémy. Otázky se však vznášejí nad jinými programy, které možná nejsou tolik atraktivní, ale pro armádu jsou vysoce významné a vyznačují se vysokým podílem zapojení českého průmyslu. Jde zejména o obrněnce Pandur II a TITUS či logistickou a ženijní techniku na podvozcích Tatra. Velmi nejistou budoucnost má před sebou také tankové vojsko. Příslib nešetřit na schopnostech armády a zároveň maximálně podporovat domácí zbrojní průmysl je jistě chvályhodný a prozíravý, je však třeba dohlédnout na to, aby se s ním shodovaly rovněž konkrétní činy.

 Autor: Petr Žák

Komentáře

Jura

26. 06. 2020, 19:46

Máme 30 obstarožních tanků a z toho jich i pár funguje, co nakoupíme dál? co třeba SUV od Land Roveru, vždyť na parkovišti před obchoďákem vypadaji tak drsně a neohroženě. Ne to nemá smysl komentovat.
Když už by njaký názor dával smysl tak asi Martin23.

Martin23

26. 06. 2020, 17:04

Deff
Tak o tom dost pochybuju, že by Panziry obsluhovali Vagneři.
Události za poslední týden.

Generální sekretariát Ligy arabských států uvedl, že v úterý se na žádost Egypta uskuteční mimořádné zasedání o Libyi, kterého se zúčastní ministři zahraničí.

Egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí v sobotu prohlásil, že Egypt má legitimní právo na to vojensky zasáhnout v sousední Libyi. As-Sísí nařídil egyptské armádě, aby se připravila na možné nasazení za hranicemi země.

Macron: Francie „nebude tolerovat“ roli Turecka v Libyi, Ankara hraje „nebezpečnou hru“ a egyptský prezident Sisi má „legitimní obavy“
https://uk.reuters.com/article/uk-libya-security-france-turkey-idUKKBN23T2UK

Turecko tvrdí, že Francie porušuje zbrojní embargo v Libyi tím, že poskytuje Haftarovi zbraně. "Nejsme země, jako je Francie, která je podvratná a separatistická. Francouzská prohlášení [která obviňují turecké námořnictvo z špatného zacházení s francouzskými loděmi] jsou nevhodná a bezvýznamná.

Turecko obvinilo v sobotu Francúzsko z "ohrozovania bezpečnosti NATO" v súvislosti s jeho údajnou podporou líbyjského poľného maršala Chalífu Haftara. Turci zároveň Haftara vyzvali, aby stiahol svoje jednotky zo strategicky dôležitého pobrežného mesta Syrta, píše agentúra AFP.

Do roku 2019 se Francie spoléhala na LNA Haftara, která souhlasila s ochranou zájmů francouzské společnosti Total, zatímco italská společnost ENI se opírá o smlouvy uzavřené s GNA Libye a Sarraj.

Egyptský ministr zahraničí Sameh Shoukry včera podle libanonské agentury oznámil, že egyptská armáda byla opět uvedena do stavu plné bojové pohotovosti. „Sirte je červená čára, přes kterou Egypt nenechá tureckou armádu přejít. Pokud teroristé z GNA s podporou turecké armády vstoupí do Sirte egyptská armáda vstoupí do Libye a pomůže LNA teroristy vyhnat“, řekl egyptský ministr v rozhovoru pro Al-Masdar.


Zkrátka Egypt se už na Turky v Libyi chystá.
https://www.youtube.com/watch?v=3V4yuLUNBTc


Náše humoristická média sice vše staví do roviny, že Libye je o Rusku, ale to je nesmysl. Primárně jde o konflikt Turecka a protiturecké koalice vedené Egyptem.
A jak je vidět, rozdílné zájmy mají v Libyi i třeba Francie a Itálie.

Deff

26. 06. 2020, 14:46

Edit: balistickou raketu krátkého dosahu. A možná že jedna politicky a cenově dostupná možnost by tu byla, ten ukrajinský Iskander, Grom/Grim/Hrim nebo jak tomu říkají.

Deff

26. 06. 2020, 14:38

@Martin23 Měl jsem za to, že Panciry v Libyi provozují ruští žoldáci. Jistý si tím nejsem. Také jsem měl za to, že problém Panciru s drony není v jejich rychlosti, ale v tom že je těžké je zaměřit. Ty druhé zroje co mluví o Tureckých ztrátách bych si rád přečetl, byl by link?

Iskander :D no, kdyby AČR vyhlásila že chce raketu středního doletu, asi by se v zahraničí hodně nasmáli. To je prostě nereálné.

Martin23

26. 06. 2020, 12:26

Snad jediný dodatek. Omlouvám se za hrubice typu střed a střet.
Píšu to v časovém presu a bohužel nelze to dodatečně opravit.
Člověk až žasne, co ve větách zanechá za zlotřilosti, když přemýšlí nad obsahem.

Martin23

26. 06. 2020, 09:46

​Deff Tak já tak nějak nemohu v jednom příspěvku mluvit o všem.
Ale co se týče Libye, tak bych vás trochu opravil.
1. V Libyi neoperuje ruská PVO. Pouze v Rusku vyrobená. v tomto smyslu pokud není povstalecká, tak je egyptská.
2. Jsou i jiné zdroje, které střed tureckých ​Bayraktar TB2 a Pancirů popisují trochu jinak. turci měli přijít o desítky těchto dronů.
Maximální rychlost 250 km/h nemůže být pro Panciry žádný problém.


Ukrajinci sice šíří zvěsti o tom, že tyhle drony zničily 15 Pancirů, ale pak je trochu s podivem, že podobné úspěchy nejsou Sýrii, kde si syrská PVO drží od těla všechny hráče.
Tak je jasné, že nic není nezničitelné a když je třeba Pancir bez munice nebo ho přepravují jinam, je lehce zranitelný. Ale naprosto nevěřím tomu, že drony ničí Panciry jako na běžícím pásu, jak to popisují některé zdroje.
Drony jsou totiž velmi zranitelné. Tím zásadním je mimo omezenou rychlost fakt, že na větší vzdálenost je problém s ovládáním a jsou tam logicky jisté prodlevy mezi příkazem a reakcí. zkrátka sofistikovaná PVO by musela být zahlcena stovkami dronů.
Ale i to není sranda. Turecký stojí 5 mega, US mají Predatora za 17 mega.

Já ale nemluvil o raketometech. V případě raket by bylo potřeba získat něco na úrovni Iskanderu s doletem do 500 km.

Deff

26. 06. 2020, 09:13

@Martin23 Souhlasím v obecných bodech, ano, je potřeba investovat do vlastního průmyslu a infrastruktury a v první řadě nebýt lákavým cílem. Co se týká konkrétních řešení, inspirujme se u probíhajících konfliktů.


PVO je logické, letadla jsou drahá. Ale u nás se nemluví o dronech. Přitom v Libyi podle nedávného článku dostává ruské PVO na zadek od Tureckých dronů. V otázce PVO bych se tak soustředil spíš na efektivní způsob boje proti dronům a zároveň v armádě zavedl různé druhy těchto potvůrek. Nakonec, existuje jich spousta druhů pro různé úkoly, od malých sebevražedných vlaštovek s náloží (pro pozemní vojska) až po velké stroje schopné odpalovat ATGM (pro letectvo).

AČR vyřadila raketomety, což je velká ztráta schopností. Na Ukrajině se ukázaly účinné i staré Grady. I když třeba nedojde k přímému zničení tanku, ztráta ERA nebo zaměřovacích přístrojů znamená ústup. A také velkou ekonomickou škodu, vždyť to je dneska to jediné drahé na modernizovaných strojích ze studené války.

Tanky stojí za to udržet v provozu aby armáda neztratila schopnost jako takovou. Jinak si myslím, že teď není vhodná nabídka je modernizovat nebo nahrazovat.

Tutidek

26. 06. 2020, 07:48

Armáda by se mela zmodernizovat to je fakt. Ale nejen stále sypat do tanku a stihacek-kuchari stále vaří na starých polních kuchyních PV3S POKA, PK60,jezdí se stále na starých tázacích s nebezpečnými podvalniky na přepravu hlavně pásové techniky, uazy uz to maji Zoe za par ale furt se dela ze to nejak funguje. Vždy nějaký pan generál slíbí výměnu ale nic se nedeje.

Martin23

26. 06. 2020, 07:19

Podle mého názoru pokud chceme efektivně zajišťovat vlastní bezpečnost (nejen z hlediska armádního) je naprosto nezbytné do toho zapojit vlastní průmysl.
Druhá věc je, že po roce 1989 byly armáda a systém obrany zcela rozvráceny a to včetně zbrojního průmyslu a včetně schopnosti armády a zbrojního průmyslu techniku dál rozvíjet a hlavně servisovat.
Čím později začneme, tím víc to bude bolet.
Ale rozhodně se vyplatí vrazit 210 miliard do obnovení toho, co se zničilo než koupit x bojových vozidel ze zahraničí.

Například Poláci, kteří dávají do armády obrovské prostředky, počítají s modernizací T 72 přestože takový projekt vůbec nemají. Důvody jsou zjevné, co s těmi tanky budou dělat a jak to jinak vyřešit, když se chtějí dál vymezovat proti RF, která má masivní tankovou převahu?
U nás jsou dva projekty modernizace T72 - T72M4 a T72 Scarab.

O tomhle by se dalo psát dlouho, ale faktem je, že podle mého názoru tanky bezpečnost této země nezajistí a je jedno, jestli budeme mít 200 T72M4 nebo 50 Leorard 2 či jiný analog.
Dnes bezpečnost stojí a padá na PVO a schopnosti ohrozit protivníka - tedy rakety co největšího doletu.
Je totiž zřejmé, že stát, který je schopn útočníkovi způsobi závažné ekonomické škody (ať již na letadlech nebo vlastní infrastruktuře), nebude oblíbeným cílem.
Představy, že se při obraně státu srazí tankové jednotky v rozhodující bitvě je směšná.
Kdyby na nás někdo zaútočil, tak leteckými a raketovými údery zničí letiště, vojenská zařízení a strategické dopravní uzly a průmyslové komplexy v prvních 48 hodinách a je po válce. Tanky by nikam nikdy nevyjely.
Takže schopnost naší sebeobrany by stála na tom, že by si útočník řekl, že nebude riskovat ztráty drahých letadel a nějaké raketové odvety.
To jak vyzbrojujeme naši armádu je pouze o tom, že vytváříme jakýsi intervenční sbor pro protřeba NATO.
Takže zpět k tématu. Když už chceme nějaké tankové vojsko, tak aspoň a´t z toho tato země něco má. Tedy vlastními silami modernizovat T72. Zaměstnáme vlastní lidi a ušetříme za nákup techniky ze zahraničí. No a když se jednou rozhodneme kupovat něco na úrovni Leopard 3, tak budeme mít tank, který půjde dobře prodat a nebudeme platit ještě za jeho likvidaci.