EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nedostatečná vojenská kapacita Ruska může zapříčinit jeho pád

 21. 09. 2022      kategorie: Události      216 komentářů
Přidat na Seznam.cz

I když mají ruské vojenské jednotky palebnou sílu, svůj potenciál nedokážou plně využít. Pokud se na ruskou armádu podíváme čistě z hlediska jejích formací a vybavení, ruské jednotky stále představují, a to i přes nedávné porážky na Ukrajině, velké nebezpečí. V praxi je však velice nepravděpodobné, že by Rusko v budoucnu mohlo vojensky výrazně postoupit do nitra Ukrajiny, ovšem porážka Rusů na Ukrajině bude vyžadovat dlouhé a krvavé boje. Abychom pochopili proč tomu tak je, je nutné zhodnotit ruskou armádu i jinak, než jen pouze podle počtu personálu a vojenské techniky.

Destroyed_T-72B3_with_cope_cage_(1)Foto: Zničený ruský tank T-72B3 na Ukrajině | Wikimedia Commons / Public domain

Spojené státy posuzují vojenskou vyspělost podle systému DOTMLPFI. Jedná se o zkratku, která znamená: Doctrine, Оrganization, Training, Materiel, Leadership, Personnel, Facilities, and Interoperability, tedy:  Doktrína, Organizace, Výcvik, Vojenský materiál, Vedení, Personál, Základny a zařízení a Interoperabilita. Pokud se tedy podíváme na ruskou armádu skrz tato kritéria, zjistíme, proč ruská armáda ani zdaleka nedosahuje svého potenciálu.

Pro začátek zmiňme silné stránky: Ruská vojenská doktrína - teorie o tom, jak má armáda bojovat – je jasná, přesná, dobře doložená a koncepčně elegantní. Ruská vojenská doktrína je v lecčem výrazně lepší a propracovanější než u „západních protivníků“. To vytváří metodickou výzvu pro zpravodajské hodnocení ruských operací, protože pokud jsou vojenské operace prováděny tak, jak je popsáno ve vyšších vojenských rozkazech, velice často končí ruským vítězstvím. Praxe se však málokdy shoduje s teorií, a to hlavně díky nepružnosti nižších velitelů upravit si doktrínu pro nastalou situaci. 

Co se týče ruského vojenského materiálu, ten je veskrze dobrý, hlavně co se týče nových konstrukcí. Za ideální příklad lze např. považovat ruský průzkumný dron Orlan-10, který není nikterak složitý, avšak je velice účelný. Orlan-10 je v porovnání s ostatními drony velice levný (jeden Orlan-10 stojí zhruba 2 miliony korun) a velice snadno se ovládá. Nejedná se o žádný sofistikovaný stroj, ale je schopen letu ve velkých výškách, čímž se dostává z dosahu ručních rušiček dronů a často i z dosahu MANPADSů, jako je například americký Stinger. K jeho sestřelení je tak mnohdy potřeba protivzdušný systém středního dosahu, kdy vypálená raketa několikanásobně přesáhne hodnotu dronu Orlan-10.

Orlan 10Foto: Ruský dron Orlan-10 je levný, nenáročný na údržbu a tím i velice efektivní. Jedná se o jednu z největších předností ruské armády. | Wikimedia Commons / Public domain

Jako slabinu lze považovat fakt, že ruský vojenský materiál je velmi neflexibilní a je určen pouze k jednomu typu úkolů. Údržbu také komplikuje fakt, že ruská armáda nasazuje zároveň několik generací vojenských systémů, přičemž každý potřebuje jinou údržbu, což se ukazuje hlavně v posledních měsících, kdy moderní zbraně docházejí a ztráty se doplňují dlouho uloženými zbraněmi, které ovšem vyžadují specifický typ údržby, což je vidět primárně u tanku T-62, kterým ruská armáda zaplňuje bojové ztráty. Jedná se o zastaralý tank, který není kompatibilní s jinými ruskými tanky, tanky T-62 tak např. potřebují svou speciální munici, neboť na rozdíl od jiných ruských tanků, T-62 nedisponuje kanónem ráže 125mm, ale 115mm. Problém je také v náhradních dílech, které se již (stejně jako munice) téměř 50 let nevyrábějí. Další komplikaci u tanku T-62 představuje také role nabíječe, kterou u ostatních tanků již nahradil nabíjecí automat, nemluvě o absenci moderních systémů, jako je moderní balistický počítač, laserový dálkoměr, termální vidění, či systémy nočního vidění. 

ParkPatriot2015part10-16Foto: Ztráty tankové techniky řeší Rusové dodávkami zastaralých tank T-62. Ty samozřejmě kromě nestandardního kanónu, chybějícícm automatickým nabíječem a absencí jakéhokoliv dynamického či reaktivního pancéřování nebo moderních přístrojů mají jen velice malou bojovou hodnotu. | Wikimedia Commons / Public domain

Rusko má však stále velmi efektivní železniční síť a z dob Sovětského svazu podědilo také velké množství muničních továren, které jsou schopny chrlit velké množství dělostřelecké, minometné i tankové munice. Avšak i to se ukazuje v současném konfliktu jako nedostatečné. Většina továren je totiž schopna vyrábět munici ještě sovětského typu, tedy se standardním dostřelem. Mnohem horší situace pak panuje v sektoru přesně naváděných zbraní, jako jsou rakety. V rámci jejich výroby totiž Rusko ve velkém využívalo západní vyspělý mikroelektronický průmysl, kdy si samo nebylo schopné odpovídající elektroniku vyrobit. 

Mezi výrazné nedostatky ruské armády je její organizace. Moderní ruská armáda byla vystavěna k vedení krátkých konfliktů vysoké intenzity na základě bojů v Gruzii. Organizace ruské armády k vedení vleklých vojenských operací potřebuje národní mobilizaci, k tomu však nedostačuje logistické zázemí, Rusko totiž nepředpokládalo účast ve vleklém a zdlouhavém konfliktu, jako byla například v minulosti válka v Afghánistánu. Podle posledních zveřejněných rozkazů vrchního velení ruské armády z podzimu roku 2021 je současná ruská armáda schopna pokrýt konflikt trvající maximálně 9 měsíců (Současná invaze na Ukrajinu trvá již zhruba sedm a půl měsíce, nicméně je možné, že se logistická organizace od té doby mohla změnit). Naproti tomu Ukrajinská armáda se na dlouhý a vleklý konflikt připravovala od roku 2014.

Pokud se dostaneme k dalšímu bodu DOTMLPFI, dostaneme se k vedení, což je jeden z největších nedostatků ruské armády. Ruské vedení postupuje velice přísně a každý přešlap tvrdě trestá. Strach z trestu ovšem ve výsledku vytvořil extrémně zkostnatělou a nepružnou armádu, ve které vojáci ze strachu slepě a zarputile plní rozkazy, které ani daná situace nevyžaduje. To jsme mohli vidět např. v rámci dělostřeleckých útoků, kdy ruští dělostřelci vedli palbu bez kontextového uspořádání a často do míst, kde nepřítel již nebyl přítomen. Dělostřelecké jednotky mají k dispozici drony Orlan-10, a mají tak poměrně dobrý přehled o bojišti, nicméně díky byrokracii přicházejí rozkazy pozdě, čehož začali ukrajinští vojáci využívat zavedením vysoce mobilních dělostřeleckých baterií, které se po vystřelení několika přesunou na jiné místo, odkud vedou další palbu. I když o ukrajinské přesunu ruští dělostřelci díky dronům vědí, nemohou svévolně navést dělostřeleckou palbu na novou ukrajinskou pozici, protože jim k tomu nebyl vydán rozkaz a za nesplnění rozkazu vždy následuje trest.

Kultura strachu je k vidění v celé ruské armádě, což bylo patrné i při nedávném chaotickém úprku z Charkovské oblasti, kde Rusové zanechali Ukrajincům obrovské množství vojenské techniky, včetně plných muničních skladů. Každý voják ví, že pokud nemůže techniku použít, musí zabránit tomu, aby ji mohl využít nepřítel, což se nejjednodušeji děje pomocí výbušniny, která například tank vyřadí z provozu. Toho jsou si vědomi i ruští vojáci, ovšem na rozdíl od západních zemí, kde v tomhle mají vojáci víceméně volnou ruku a zničení vybavení závisí na jejich vyhodnocení aktuální situace, v ruské armádě musí vydat rozkaz ke zničení nadřízený důstojník, což se často během chaotického ústupu z Charkovské oblasti nestalo. Ruští důstojníci tehdy pravděpodobně vydali jen rozkaz k úprku, nikoliv ke zničení techniky. Nejednou Ukrajincům padl do rukou tank, ve kterém již byly nálože k odstřelení tanku připraveny, ovšem ruští vojáci tank ze strachu nezničili, díky čemuž má nyní Ukrajina velmi tučnou válečnou kořist v podobě stovek tanků, bojových vozidel pěchoty, nákladních vozů, či několika kusů dělostřelectva. Stejné to bylo i u skladů zbraní a střeliva, odkud ruští vojáci prostě uprchli. V minulých dnech bylo na telegramových kanálech ruských blogerů a vojáků velmi rušno a nadávalo se na ruské velení, proč nevydalo ani po několika dnech rozkaz k útokům na opuštěné muniční sklady. Ruské velení si tuto chybu po několika dnech sice uvědomilo a vydalo rozkaz k útokům na lokace bývalých ruských vojenských skladů, avšak tam se již nic nenacházelo. Ukrajincům totiž došlo, že dříve nebo později na sklady Rusové zaútočí, a tak okamžitě po nalezení takovéhoto skladu nastala evakuace vojenského materiálu, který byl převezen na místa, o kterých Rusové nevěděli. Ruské nálety tak dopadly na již opuštěné budovy bez žádného válečného materiálu. 

Špatné vedení také způsobuje problémy s personálem. Dlouhodobě sloužící vojáci mají jen mizivé šance na kariérní postup, ať se snaží jakkoliv, což často vede k problémům udržení početních stavů ruských útvarů, protože u nich ruští vojáci nevidí budoucnost. Vojáci jsou tak do značné míry demotivováni k podávání výkonů, protože vědí, že tyto stejně vyjdou vniveč. Ruská armáda se tak opírá hlavně o nové rekruty a brance. Ruská populace ovšem již několik desetiletí stárne, a tak je nových rekrutů stále méně. Nízká životní úroveň ve většině Ruska navíc produkuje vojáky, které neznají mnoho moderních technologií, drtivá většina nových rekrutů totiž pochází ze zaostalých částí Ruské federace, jako je například Burjatsko, Dagestán, Baškortostán, Tuva, Čuvašsko, Kalmycko nebo Tatarstán, což jsou jedny z nejchudších a nejzaostalejších regionů Ruské federace. Branci tak mají jen málo zkušeností s moderními technologiemi a ruská armáda má problém s výcvikem odborných profesí, jako jsou třeba letečtí mechanici, operátoři dronů nebo ženisté, neboť k tomu branci nemají předpoklady a výcvik je tak velmi náročný. 

V ruské armádě není výjimečný ani rasismus. Neetničtí Rusové mají tedy jen velmi malé šance probojovat se ve vojenské hierarchii na vyšší pozice a zůstávají tak na nízkých hodnostech, kdy se většinou jedná o prosté vojíny. I tento fakt má za následek silné ztráty ruské armády, jelikož etničtí Rusové se svými spolubojovníky příliš nesoucítí, a tak v mnoha případech ani nejsou ochotni jeden za druhého bojovat. Etnický Rus ve vedení jednotky nemá sociální cítění se svými podřízenými, například s Burjaty, či Dagastánci, a tak je ochoten vytrvat v boji i přes enormní ztráty. Jedná se však o promyšlený systém vedoucí od vrchních velitelů až po velitele čet. Když probíhala válka v Čečensku, bojovali v ní hlavně etničtí Rusové. Lidé se tehdy milně domnívali, že půjde o krátký nekrvavý konflikt, ve kterém půjde snadno získat statut veterána, povýšení a nějaké ty medaile a s tím samozřejmě i větší finanční kompenzaci. Do války se tedy hlásili především etničtí Moskvané a Rusové ze západu Ruska. Jak se však válka prodlužovala a stala se velice krvavou (stála životy tisíců synů prominentních moskevských činitelů), mezi obyčejnými lidmi se tento konflikt stal velice nepopulárním a vznikaly dokonce výbory za okamžité ukončení války v Čečensku. Tomu se Ruské vedení snažilo při současné invazi na Ukrajinu vyhnout, proto jsou do bojů nasazovány primárně jednotky z nejchudších zákoutí Ruské federace. Přeci jen, když budou za ukončení války protestovat v Ulan Ude, jde o něco jiného, než kdyby se protestovalo v Moskvě. Na jednoho mrtvého etnického Rusa na Ukrajině tak připadá průměrně 87 mrtvých Dagestánců nebo 275 Burjatů či 350 Tuvinců. Vysoké číslo mrtvých Tuvinců je velice zajímavé, jelikož ministr obrany RF Sergej Šojgu je totiž sám Tuvinec.

JunarmijaFoto: O dodávky mladých rekrutů se stará dětská polovojenská organizace Junarmija (ruská obdoba Hitlerjugend). Ta se stará o vojenskou výchovu mládeže od 8 let. V březnu 2022 vydal ministr obrany Šojgu rozkaz, že se do bojů na Ukrajině mohou zapojit i 17leté děti z Junarmije. | Wikimedia Commons / Public domain

Největší slabinou ruské armády je ovšem výcvik. Pár dní před invazí na Ukrajinu se u Ukrajinských hranic nacházely letecké jednotky, které měly jen 100 plně vycvičených pilotů, nicméně do útočných operací se zapojilo nejméně 317 letadel. Většina ruských pilotů, kteří nad Ukrajinou létají, tak prodělala jen základní letecký výcvik, bez dodatečného výcviku, jako je například navigace, či přesné bombardování. To je jeden z ukazatelů, proč jsou na Ukrajině tak velké civilní ztráty. Ruští piloti totiž neumějí přesně bombardovat, ani létat v bojových podmínkách. Ruští bojoví piloti nalétají ročně cca 85 letových hodin, což je velice málo, například piloti Royal Air Force, nebo piloti amerického letectva nalétají průměrně 185-240 letových hodin ročně a podle vlastních slov mají problémy s udržením bojeschopnosti. Piloti českých gripenů nalétají v průměru 150 hodin ročně, tedy téměř dvakrát tolik, co ruští piloti. Je tedy zcela očividné, že 85 letových hodin ročně v žádném případě nestačí ani k udržení získaných zkušeností, natož k výcviku nějakých nových technik, jako je například použití nových raket. Ruští piloti tak nejsou zvyklí létat za bojových podmínek, a ani provádět bojové operace. Z dostupných zdrojů ruského ministerstva obrany víme, že bombardovací výcvik ruských pilotů spočívá v podstatě pouze z vypuštění bomby na terč a to je vše. 

Nedostatečný výcvik ovšem nesouvisí pouze s leteckým personálem, ale i s pozemními jednotkami. Ruští vojáci jsou cvičeni striktně na jeden úkol a nejsou tak schopni v případě změny situace pružně reagovat, případně „zaskočit“ za zraněného nebo padlého kolegu. To je dáno i formou velkých cvičení ruských jednotek, jako je například Vostok nebo Západ, kterého se účastní desítky tisíc ruských vojáků. Cvičení jsou totiž konstrukčně postaveny tak, aby ruské jednotky nad protivníkem vždy vyhráli, ruští vojáci tak necvičí postupy, kdy jejich obranou pronikne nepřítel nebo pokud jejich útok selže a je potřeba se stáhnout. Ruští vojáci tyto taktické postupy neznají a v teoretické rovině je cvičí pouze vyšší důstojníci. Častokrát je tak na sociálních sítích možné vidět videa, ve kterých je zničen samostatný ruský tank nebo obrněný transportér bez podpory pěchoty, čímž Rusové zbytečně přicházejí o těžkou techniku. Ve videích jsou také vidět útoky na ruské opevněné pozice, která sestávají například pouze z jedné řady zákopů a kulometného hnízda. Ruští vojáci totiž necvičí, jak vybudovat účinné obranné postavení.

Výrazným problémem je i samotná koncepce výcviku. Branci procházejí pouze jednotýdenním výcvikem a pokračovacím výcvikem procházejí až u přidělené jednotky. Problém je v tom, že v současné době je většina ruských jednotek nasazena na frontové linii na Ukrajině, kde je pokračovací výcvik v podstatě nemožný. Pro porovnání kurz základní přípravy v AČR trvá dva měsíce a poté probíhá dokončovací výcvik u přiřazené jednotky. Ruští branci jsou tak v podstatě vrženi do boje po pouhém týdnu výcviku, kdy ruská armáda nemá kapacity, aby zavedla delší základní výcvik.

Ukrajina má obdobný problém, ovšem ne stejný. Rekrut ukrajinské armády prochází obdobným základním výcvikem jako voják NATO, nicméně to v současné době není příliš možné, protože se na ukrajinská výcviková centra zaměřují ruské rakety. Z tohoto důvodu je výcvik ukrajinských branců ve Velké Británii a nově i v Dánsku velmi důležitý. Ukrajinští branci se v něm totiž, na rozdíl od ruských branců, nezdrží pouhý jeden týden, ale 5 týdnů a kromě zacházení se zbraní se učí i taktické postupy či boje ve městě. Výcvik podle standardů NATO byl také jistě jedním z prvků ukrajinského úspěchu v Charkovské oblasti, kdy do bojů byli nasazení hlavně vojáci, kteří prošli výcvikem ve Velké Británii. 

I přes výraznou početní převahu na začátku konfliktu Rusko nedokázalo využít svého plného potenciálu. Současnou situaci navíc nezlepšují ani nelogické kroky vrchního ruského velení, jako byla např. prvotní optimalizace ruských jednotek na pouhou třídenní vojenskou operaci, či lpění na udržení Hadího ostrova, kvůli kterému Rusko přišlo o stovky vojáků a velké množství válečných lodí, a to včetně vlajkové lodi, křižníku Moskva. Nejvíce nelogickým krokem ovšem bylo vytvoření 60kilometrového konvoje u Kyjeva, který brzy uvízl a stal se tak snadným cílem ukrajinského dělostřelectva a letectva. Zde Rusové přišli jak o stovky svých vojáků, ale také o několik desítek vozů logistické podpory. V současné době jsou ruské jednotky sice stále v přesile, ovšem jsou demotivované a jejich vybavení a výstroj se neustále zhoršuje. Se zhoršující bojovou morálkou ruských jednotek se tak zmenšují i šance Moskvy na vítězství v této válce.

Zdroj:  The GuardianThe Royal United Services Institute

 Autor: Tomáš Svoboda

Komentáře

Veritas vincit

25. 09. 2022, 00:22

"Institut zároveň upozorňuje na informace ruských opozičních médií, podle nichž Kreml usiluje o dokončení částečné mobilizace do 10. listopadu a že se snaží povolat do zbraně 1,2 milionu mužů namísto veřejně ohlášených 300 tisíc."
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-rusko-valka-mobilizace-isw.A220924_092418_zahranicni_erb

Veritas vincit

24. 09. 2022, 20:01

Na obličeji a hlavně nose je vidět, jak ruská verbež využila přesily zbabělosti a rozmlátila Michajlu Djanovovo obličej. Ani v civilu s Rusáky navždy žádné slitování.
https://cnn.iprima.cz/zakrok-provedli-rezavymi-klestemi-rapidne-zhubl-stav-ukrajince-po-zajeti-sokoval-187151

ROBO

24. 09. 2022, 16:55

Střední Asie se intenzivně vzdaluje z ruSSké sféry vlivu . Aneb , izolace ruSSka se ještě více prohlubuje .

https://www.themoscowtimes.com/2022/09/24/central-asia-drifts-out-of-russias-orbit-as-ukraine-war-rages-a78842

Mezi Kremlem, jeho zástupci a místními středoasijskými elitami rostou třenice , představitelé Střední Asie jsou nejen znepokojeni precedentem způsobeným útokem Moskvy na bývalou sovětskou zemi, ale podle odborníků také využívají klesajícího vlivu Ruska k přeorientování svých ekonomik . Místní středoasijské elity jsou z ukrajinského precedentu nervózní

Snížená role Ruska se projevila minulý týden na schůzce Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v Uzbekistánu, kde byl prezident Vladimir Putin zjevně pokárán Indickými a Čínskými vůdci a nechal ho čekat hlavy států včetně kyrgyzského prezidenta Sadyra Japarova. Ale nová asertivita vůči Moskvě se podle Stronského projevuje už měsíce.

Měnící se dynamika vztahu mezi Střední Asií a Ruskem byla odhalena i při Putinově účasti na summitu SCO v Samarkandu minulý týden. Uzbekistánský Mirzijojev osobně pozdravil Čínského vůdce Si Ťin-pchinga na letišti a krátce poté vyslal svého druhého velitele, aby přivítal Putina.
Kremelští pozorovatelé žasli nad Putinem že byl nucen čekat na Japarova.
Upozornili také na uspořádání sedadel na neformální recepci, které postavilo tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana do čela stolu a odsunulo Putina na stranu.

"To, co jsme viděli v Samarkandu, bylo Putinovo zhroucení a sebezničení," řekl bývalý ruSSký zákonodárce Igor Jakovenko . "Putin přišel po prohře [na Ukrajině] a poražené nemají rádi."

Údaje o obchodu v roce 2022 podporují tvrzení, že Moskva pomalu uvolňuje sevření Střední Asie. Největší ekonomika EU, Německo, posílila obchod s Kazachstánem o 80 % v první polovině roku 2022 a o 111 % s Uzbekistánem, uvádí Bloomberg .

„Kazachstán se postupně začíná vzdalovat Rusku,“ řekl Venediktov.
Uzbekistán, druhá největší ekonomika Střední Asie podepsala obchodní a investiční dohody s Čínou v hodnotě 15 miliard dolarů v SCO. Region přitom do značné míry dodržuje západní sankce uvalené na ruSSko za jeho útok na Ukrajinu. "


Banky v Kazachstánu, a v menší míře i Uzbekistán a Kyrgyzstán do značné míry uzavřely mezeru, která ruSSům umožňovala získat karty Visa a Mastercard poté, co mezinárodní platební společnosti opustily Rusko. A kazašské, kyrgyzské a uzbecké banky tento týden pozastavily ruSSký platební systém Mir – který Moskva nabízí jako alternativu k Visa a Mastercard.
Kromě toho největší ruSSký věřitel Sberbank prodal začátkem tohoto měsíce svou kazašskou pobočku a objevily se zprávy o tom, že Kazachstán zadržuje kamiony naplněné sankcionovaným evropským zbožím směřujícím do Ruska.
Jak v politice, tak v ekonomice je současné období ruSSké slabosti šancí pro středoasijské státy, aby se podívaly dál.

Veritas vincit

24. 09. 2022, 15:55

Dá-li Bůh, tak se žádná z těch hloupých ruských ovcí schopných vraždit, rabovat a ničit majetky v cizí zemi za Putina už nevrátí.
https://www.youtube.com/watch?v=IOmyLXZYdFo

ROBO

24. 09. 2022, 15:20

Myšlenka dne:

Graffiti v Petrohradě: „Na začátku jste byli k politice lhostejní a teď jste potravou pro děla“

https://twitter.com/francis_scarr/status/1573433556004753420?s=46&t=pZf4l1UJA2JySqo43EmtOg

ROBO

24. 09. 2022, 14:56

Jakou bude mít asi takovej voják morálku až ho pošlou na frontu ???

Video spíš připomíná grotesku Tom&Jerry :laughing:

https://twitter.com/wanderer_man666/status/1573641566786359297?t=ICZUJDIoTPp9qAtT7iAURQ&s=19

ROBO

24. 09. 2022, 14:53

Ruské ministerstvo obrany hlásí úspěšné odražení ukrajinského útoku na Berestovoe. Což je kousek pod Kupjanskem, 10 km na východ od řeky Oskil! Takže to vypadá, že Ukrajinci už útočí i na východním břehu řeky nejen dole u Lymanu, ale i mnohem severněji !!!

https://topwar.ru/202320-nachalos-dvizhenie-v-storonu-protivnika-v-zone-proryva-na-harkovskom-napravlenii.html

ROBO

24. 09. 2022, 14:52

Včera v noci, 23. září, byla z obce Bolšerečje v Omské oblasti odeslána další várka dělového krmiva do války na Ukrajině. Policie a Rosgvardia dohlížely na průběh procesu tak, že všechny, kteří dostali předvolání, nahnaly do autobusů.

Rozhořčení mobilizátoři odpověděli tím, že popadli několik policistů a oznámili, že půjdou do zákopů zemřít s nimi. To se policistům nelíbilo a došlo ke rvačce, jejíž výsledek můžete vidět na videu.

Jakkoli si úřady myslely, že se mohou "hlubokému lidu" vysmívat donekonečna, jejich trpělivost má své meze. Podobných násilných střetů je po celé zemi stále více - a na vině je právě policie, která režim tak aktivně brání.

https://t.me/omsk_ogo/9846

Veritas vincit

24. 09. 2022, 11:56

Dobrá reakce naší civilizace na chování primitivního Ruska:
"Reakce na ruská referenda: G7 výsledky neuzná, NATO zesílí podporu Ukrajiny"
https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-ukrajina-odrazila-ruske-utoky-u-deseti-obci-40409652

Vůbec by nebylo od věci, vyhodit do vzduchu nějakou přehradu v Rusku a nechat pár švábů zaplavat. :slight_smile:
"Rusové útočí na přehradu u Charkova"
https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-ukrajina-odrazila-ruske-utoky-u-deseti-obci-40409652

Ruské národní elitě se v armádě evidentně nedaří.:laughing:
"Ruští vězni ve válce padají jako mouchy. Putin na Ukrajinu vyslal sériové vrahy i kanibala"
https://cnn.iprima.cz/moskva-verbuje-seriove-vrahy-i-kanibala-do-valky-se-maji-zapojit-desetitisice-veznu-187097

Im Bier steckt Wahrheit

24. 09. 2022, 08:52

GL
Německo se potácí s nedostatkem marerialu, zboží a dílů přes dva roky a to se týká i mého oboru. Pracovní výkonnost je na 50 ti %. Když to shrnu, tak se divim, že ještě německo funguje. Vlastně se nedivím, vychod EU do vydatně dotuje.

Green Leader

23. 09. 2022, 21:43

Im Bier....

Tentokrát souhlas, firmy Rvropu opouštějí a nejedná se jen o automobilový trh. Začalo to už před válkou, vzhledem k přeregulovanosti evropslého trhu práce, nesmyslným unijním regulacím na ochranu pracujících a ekologickým normám. Srovnatelný německý produkt je prostě výrazně dražší než americký. Alespoň v oboru, kterému se věnuji.
Až porazí Ukrajina rusáky, měla by si Evropa rychle vyndat hlavu z p....e

Veritas vincit

23. 09. 2022, 15:22

Už dlouho jsem si takhle pěkně nepočet onějakém Führerovi a jak to pěkně zapadá.
"Tajné služby USA: Putin velí místo důstojníků, ve vedení ruské armády bobtnají spory"
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/v-ruske-armade-jsou-spory-a-napeti-putin-generaly-obchazi-do/r~e98952ce3b2d11ed93abac1f6b220ee8/

Veritas vincit

23. 09. 2022, 13:21

Ruská elita nastupuje do služby.
"Nechvalně známý ruský kanibal jde z vězení rovnou na frontu k vagnerovcům"
https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-nechvalne-znamy-rusky-kanibal-jde-z-vezeni-rovnou-na-frontu-k-vagnerovcum-40409568

Im Bier steckt Wahrheit

23. 09. 2022, 12:08

bombero
V poho, pravdu a důvody lze těžko určit.
Pohyb u VW nabírá na rychlosti. Končí vyroba Fabia všech verzí definitivně a bez vysvětlení v listopadu.
Nekvičím a VW a jeho deriváty nevlastním . Máme auta od jiných firem. Všechny diesely jsem prozretelně prodal již před šaškárnou s  phm.

zabijak_hracek

23. 09. 2022, 11:35

Martin23:

"Tak já snad nikde neuváděl, že ten mobilní způsob boje byl chytrý nebo hloupý.
Napsal jsem, že byl očividně prováděn úspěšně."

jinými slovy jste chtěl říct, že jejich způsob boje byl hloupý, ale provedli to úspěšně? :rofl:

Já se tady takhle ještě asi nepobavil...

"je hloupej, ale je v tom úspěšnej"... :rofl:

bombero

23. 09. 2022, 11:26

IBSW- tak kvůli tomu plynu asi omluva, někde píšou kvůli nedostatku, někde kvůli ceně....

bombero

23. 09. 2022, 11:23

VV- to budou asi ti kvalitně vycvičení vojáci v záloze, co tady psal místní komsomolec N23

bombero

23. 09. 2022, 11:14

ty russáci jsou oprqavdu totálně vymaštěný národ. nepochopím, jak se jich někdo může zastávat. To normální rozum nedokáže pobrat. Tedy, kromě stejných vypatlanců. Než by dokázali přiznat porážku v lokálním konflikktu, tak jsou nejspíš opravdu ochotní zlikvodovat celý svět...:face_vomiting::face_vomiting::nauseated_face:
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/472052-putinuv-mentor-zverejnil-scenar-kdy-rusko-odpali-jaderne-zbrane?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

Veritas vincit

23. 09. 2022, 10:33

Ruská verbež se "srocuje".
To bude kvalitka. :laughing:
"Bez servítků. Ruská mobilizace je často totální a bezohledná"
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-bez-servitek-ruska-mobilizace-je-casto-totalni-a-bezohledna-40409540

Veritas vincit

23. 09. 2022, 10:28

Im Bier steckt Wahrheit
"Zaměstnanci VW Škoda mohou poděkovat této vládě, která je ve válečném stavu s Ruskem."
*
Pěkný blábol.
Rusko zahájilo válku v Evropě, nikoliv naopak...:slight_smile:
A pologramotní Slované stále kvičí. :laughing:
Rajská hudba pro mé uši. :slight_smile:
Samozřejmě chápu, že zdejší slovanské služebnictvo je zvyklé spolupracovat s diktátory. Hitlerem počínaje a Putinem konče již od časů Protektoratu Böhmen und Mähren. Ohnutá páteř, skvělý pracovní výkon a morální kredit nula. :laughing:

bombero

23. 09. 2022, 09:43

IBSW- koncern nezvažuje ukončení výroby v evropě, což se má týkat hlavně německa kvůli nedostatku plynu, ale jeho ceně. Také se vyhrožovalo, že koncem léta bude nafta za 85Kč a realita je někde jinde. Další otázka je, kam by výrobu přesunuli. Skoro celá evropa je na tom stejně,v americe jiné platy než u nás a další problém jsou přesuny aut,kdy evropa je pro koncern největší odbytiště

Im Bier steckt Wahrheit

23. 09. 2022, 09:03

Včera jsem psal, že velké evropské firmy se stěhují do USA, jde maji energetickou jistotu. Energetický problém di EU zapričinilia sama.
A hle, během dne oznamil majitel VW, že je velice pravděpodobně, ze VW Škoda ukončí vyrobu v cesku pro nedostatek plynu.
Zasobniky plynu v Česku nevlastníme a plyn z Ruska odmitame. LNG zasobnik máme, ale nevede k nam potrubí. A zkapalneny plyn je samozřejmě dražší.
Zaměstnanci VW Škoda mohou poděkovat této vládě, která je ve válečném stavu s Ruskem.

ROBO

22. 09. 2022, 23:57

Zajímavej článek o stavbách nových ruSSkých letadlových lodí .

"Ministerstvo obrany hledá místo, kde by otestovalo elektromagnetický katapult nadějné letadlové lodi"

Tak Martínku šup šup , koukej napsat Puťkovi jakou velkou chybu dělaj .
Takovej překonanej segment na snadnej odstřel .
Už ti začlo aspoň trochu svítat ?

https://topwar.ru/202175-minoborony-podyskivaet-mesto-dlja-ispytanij-jelektromagnitnoj-katapulty-dlja-perspektivnogo-avianosca.html

ROBO

22. 09. 2022, 23:34

Dnes opět pokračovaly Ukrajinské mise na potlačení nepřátelské protivzdušné obrany (SEAD), při nichž bylo zničeno dalších 15!!! ruských komplexů protivzdušné obrany. Tyto mise umožnily UA zdvojnásobit počet blízkých leteckých výpadů na 41 misí.
Bylo by třeba evidentně zmobilizovat taky nějaký komplety PVO .

https://twitter.com/ChuckPfarrer/status/1572931640372133888?t=v6CMHQeSyIvbd2uUzbbSlg&s=19

ROBO

22. 09. 2022, 23:22

Tak tomu říkám rychlost !!! První záběry nasazení mobilizantů na frontě !!!

https://twitter.com/antonohaio/status/1573046213288796165?t=kgM9G5HB5SDf0yKcSPBJdg&s=19

Veritas vincit

22. 09. 2022, 22:11

bob
"zdenečku, už jsem ti několikrát psal, že ti žádné odkazy posílat nebudu. Jestli nejsi úplně blbej, tak si všechno najdeš, jako ostatní, na google"
*
Je to otázka inteligence a úcty k diskutujícímu kolegovi.
Pouze ubozí slovanští lháři nedávají na nic odkazy a dobře vědí proč. My ostatní to víme také. :slight_smile:

Zdeněk

22. 09. 2022, 22:10

bobečku, to mi opravdu psal, ale pod jiným nickem, ty fakt nejsi nejostřejší tužka v penále ... :laughing::joy::rofl:

bombero

22. 09. 2022, 22:03

totálně blbej je tady ten, co na své tvrzení nedokáže dát argument,odkaz...

bombero

22. 09. 2022, 22:01

bob-je zajimavé, že stejnou mantru o neposílání odkazů mají pouze prorusské kolaborantské filcky. že by to bylo proo, že nic takového neexistuje?Bingo na 150%

bombero

22. 09. 2022, 21:59

zdeněk- nebo ta dvojice na koupališti, co se z nich pak vyklubali madarští fotbaloví ultrafans...Ale že jim nevadí fotka člověka s putinem, co má na sobě vytetované ibsignie SS a orlici s hákovým křížem. At dodají podobnou fotku podobnýho dementa s zelenskym...

Zdeněk

22. 09. 2022, 21:36

bobku, jistě pošleš odkazy na ty nacisty ...

p.s. doufám ale, že to nebude zase ten sympatický jedinec, co měl být zajatec z Azovstalu, předtím nováček na vstupní prohlídce do Azova, no a nakonec se ukázalo, že je to ruSSka opice nastupující výkon trestu na Sibiři...

Robur

22. 09. 2022, 21:30

jasně, díky z fundovanou odpověď,
chceš tím říct, že je příslušníci pluku Azov všichni mají, nebo jak?

Robur

22. 09. 2022, 21:07

když už tady píšu, chtěl bych něco k bob:
píšeš, že příslušníci AZOV (původně se jednalo o pluk Národní gardy Ukrajiny, nyní mají i jednotky teritoriální obrany) jsou nacisté. Nejsou, osobně některé znám, jsou to nacionalisté. Rozdíl je zásadní. Nacista (dnes taky neonacista) je vyznavačem ideologie narodního socialismu, tak jak ji formuloval Hitler a jak se vyvinula v Německu před druhou světovou válkou. Nacionalista je člověk, který chrání nacionální zájmy svého národa. Může být radikální, může bránit svou zemi a národ i se zbraní v ruce, ale není nacistou.
Nacistická ideologie ve své podstatě hovořila o tom, že jeden národ je nadřazený jiným a má právo je ovládnout a vládnout jim, nebo je i zničit.
Ano někteří příslušníci Azovu mohli být i nacisté. Ale v době kdy byli zařazeni do Národní gardy Ukrajiny jako jednotka - tedy do vojsk ministerstva vnitra, museli projít prověrkou a pokud ta odhalila jejich nacistické postoje, nebyl přijati.
Veškeré informace o ukrajinském nacismu jsou chytrou propagandou Putina (když mluvím o Putinovi, mám na mysli celý ten jeho klan), která zvlášť v Rusku silně působí. Ale o tom už se napsalo dost.
V každém případě na Ukrajině nacismus není rozšířený, je tam určitě v menší míře než v samotném Rusku nebo jiných státech Evropy. A už vůbec ne na státní úrovni.

czert

22. 09. 2022, 20:57

valka se proste neda vest na zaklade ideologie.
dyz to ukousel adla, uspel jen diky tomu ze mel prakticky nejlepsi dustojnnicky sbor a vycvikovy system ze vsech valcicich statu. hlavne ze zacatku, nez s porazkama zacali stozpat analni alpiniste.
stalinovi to moc neslo a ted batuskovi putinovi taky ne.

ROBO

22. 09. 2022, 20:44

bobíku , Martínku , Jeronýme ........... přišla vaše chvíle . Tohle je pro vás . Běžte tam, kde je tak krásně, můžete bojovat za toho génia a úžasnou zemi. Tady vás nikdo oplakávat nrbude .

"Úřady v Moskvě zřídí centrum pro nábor cizinců do armády. Dostanou rychleji ruské občanství."

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-nabor-vojaku-cizinci-valka-na-ukrajine_2209202041_zuj?fbclid=IwAR1ozWjonwNk-V2DDrr0KyWEj0Iqg6f6MRsqy4qn_TWZ1r2rDfYOWJINQR8

ROBO

22. 09. 2022, 20:36

bob
Lavrov v OSN obvinil celý svět.
----------------------------------------------
LŽEŠ . Napsali pouze "svět" (tzn. neurčitý počet) a poté "západní" .

https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-lavrov-obvinil-svet-z-propagandy-a-odesel-z-jednani-rady-bezpecnosti-osn-40409519

ROBO

22. 09. 2022, 19:07

Toxicita ruSSka je bezprecedentní . Už ani Čína

"S Lavrovem se na setkání G20 nechtěl nikdo vyfotit. Proč se taky fotit s klaunem"

https://www.forum24.cz/s-lavrovem-se-na-setkani-g20-nechtel-nikdo-vyfotit-proc-se-taky-fotit-s-klaunem/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

ROBO

22. 09. 2022, 18:15

Putin vyhodil dalšího velitele na Ukrajině a rozhodl se osobně velet vojskům
No jasně , to už se přece osvědčilo u jeho vzoru Hitlera . Fašiti se v proudu času prostě nemění .

https://www.moscowtimes.ru/2022/09/22/v-genshtabe-rossii-raskol-putin-lichno-pitaetsya-upravlyat-voiskami-a24581

ROBO

22. 09. 2022, 18:13

Tohle by měl vidět každý !!! Naprosto skvělý video .

Já jsem Peskov. Napálený syn mluvčího Kremlu odmítl narukovat

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nikolaj-peskov-rusko-mobilizace-novinari-prank-telefonat-valka-ukrajina.A220922_094037_zahranicni_kha?zdroj=vybava_idnes

ROBO

22. 09. 2022, 18:08

IQ23
Tady máš ty tvoje dovolenkáře :laughing:
Gruzie je zvláště na podzim , příhodné místo na urychlenou dovolenou . Takže v půli tejdne v noci hurá na jih . Furt ti to připadá normální ???

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-ukrajina-valka-invaze-gruzie-mobilizace-tbilisi.A220922_133025_zahranicni_dtt

ROBO

22. 09. 2022, 17:28

bob
odvolávat se na články feťácké trosky z Reflexu,
------------------------------------------------------
Takže další neseriozní zdroj - podle tebe . To už je asi stopadesátej , ne ?
Hele , mě by fakt zajímali ty tvoje zdroje .
Mohl by jsi je představit . My s tím nemáme problém .
Nebo se za ně stydíš ??

ROBO

22. 09. 2022, 17:25

IQ23

Já se totiž děsím chvíle,že když řeknu, že Seznam manipuluje s veřejností, že tím "rozvracím ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo ničím její samostatnost"-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tady se nemusíš ničeho bát , tady je demokracie , tady je to nemožný .

Jo ty asi si myslel u vás v ruSSku . No tak jestli se tam plánuješ odtěhovat , tak tam si dávej fakt bacha na hubu . Tam ti i za slovo válka hrozí koncentrák na Sibiři , nebo odvedení na frontu , ale tady seš v pohodě , tady můžeš plácat ty tvoje vymyšlený bláboli a nic ti nehrozí .

ROBO

22. 09. 2022, 17:17

IQ23
BANe, ty toho fízla máš v sobě.
-------------------------------------------------------
Na to člověk nemusí bejt fízl , ab y si všimnul že takovej brutální dementní exot náhle zmizel z prostoru . Vás přispivatelů z Bohnic opravdu moc není .
Stejně tak člověk nemusí bejt astronom aby všimnul že ráno nevyšlo slunce .

Martin23

22. 09. 2022, 17:14

Zdeněk
A co má být cílem toho kopírování textu?
Přečíst si uvedené § snad zvládne každý. Problém je v tom, že v právním státě se právo neaplikuje tím, že něco někam napasujete. Buď naplňujete zákonné znaky nebo ne.

Já se totiž děsím chvíle, kdy mi třeba nějaký nejmenovaný bývalý komunistický prokurátor bude tvrdit, že když řeknu, že Seznam manipuluje s veřejností, protože naprosto im ...cilně spojuje hustotu letového provozu s projevem Putina a mobilizací, že tím "rozvracím ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo ničím její samostatnost", aniž bych se toho dopustil "účastí na násilných akcích proti České republice nebo jejím orgánům".

To už pak je totiž zbytečné se nějakými zákony zabývat. Vy to odborně na něco napasujete jako to dělali soudruzi v 50. letech.

Jenže v právním státě je prostě ta část věty "se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům", podstatou toho trestného činu a je v ní obsažena ta potřebná společenská nebezpečnos, aby se trestný čin mohl stát.

Nemůžu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost tím, že budu tvrdit, že J.X. Doležel je idiot, nebo že Seznam manipuluje se svými čtenáři.

Ale na to přeci člověk nepotřebuje vystudovat práva.bombero
Já jsem Moravák jako poleno. A jediným mým zájmem směrem přesahujícím množinu nazvanou moje rodina, je zájem České republiky. Tím se snažím řídit celý svůj život.


Docela by mne zajímalo, co konkrétně mám konat ve prospěch Ruska?

Že tvrdím, že nám média lžou? Nebo že Rusko prostě má mnohem víc vycvičených záloh než NATO?

Nebo že za cenama energií v drtivé většině nestojí Rusko, ale šílená politika EU, která již před dvěla lety plánovala se zbavit ruských surovin jen z jiných důvodů.
Že cenu naší elektřiny, kterou vyrábíme za 20 halířů neurčuje Putin, ale burza a vykutálení překupníci.

Nebo že tvrdím, že sankce proti Rusku dopadají na nás a patrně mnohem víc než na Rusy?

Pokud chcete bojovat s Putinem pomocí svetru, je dobré říct lidem, že to je naše volba. Vyjmenovat všechna pozitiva, proč mít doma 18 stupňů. Ale také nezapomenout vysvětlit, proč to máme dělat, když plynu je vlastně dost?

Nebo se zamyslet nat tím, co je závadné na koupi ruského plynu přímo od Ruska za x peněz, než si ho ten samý ruský plyn koupit od Němců za 3x?

A tak mohu pokračovat klidně až do večera.

V 99% svých příspěvků totiž neužívám, a zásadně se tomu vyvaruju u všech tématů, své osobní citové postoje k věci. Tím bych se totiž v podstatě vyloučil z diskuze.

ROBO

22. 09. 2022, 17:08

bob
bobře, o příčinách mluvil jasně Putin v projevu k mobilizaci
--------------------------------------------------------------------------
Ne nemluvil a nikdy nemluví vůbec jasně . Evidentně jsi ho neslyšel a jen hlopě plácáš !
Nikdo doposud neví co ta celá zvláštní oparace vlastně ja a vlastně znmená a hlavně jaký je cíl a čím a kdy skončí ???
Co znamená demilitarizace ????
Co znamená denacifikace ??????
Co znamená zabránění rozšiřování NATO ?????
Kdy to skončí ????
V případě mobilizace vůbec patlal Putler nezmínil ani jako důvod Ukrajinu , nejtrapnější proslov v dějinách politiky ??????????????

Ne co se děje v dutý palici vašeho diktátorskýho vůdce opravdu NIKDO NEVÍ !!!!!!!!!!!!

bombero

22. 09. 2022, 17:03

bob- on měl fuhrer ještě nějaký jiný proslov, než o mobilizaci?Tak jsem na tu snůšku lží a nesmyslů jen zíral. To mu mohli uvěřit jen zchlastaní mužíci

ROBO

22. 09. 2022, 16:59

Pokud je trestné řekněme fandit Rusku, musí být pochopitelně trestné i to, když někdo fandí v dané válce Ukrajině.
---------------------------------------------------------------------------------
Ne to je opět jako u tebe vždy , lež . Fandění NENÍ tretsné .
Ale je morálně nepřijatelné (nikoli trestné) fandit např. nacistickému Německu a je morálně správné fandit napadenému SSSR . Stejné je to i vpřípadě ruSSké okupace Ukrajiny . Ale to zjevně taková vlastizrádná fašisická a prokremelská zrůda s IQ23 beztak nepobere .

PS. Osobně bych se nikdy z mobilizace v Rusku neradoval
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:rofl::rofl::rofl: VTIP DNE !!!!
Vždyť jsi pouze díky mobilizaci opět ožil jak jarní louka , a vylez z tý svý smrdutý komsomolský díry . Tady sme už mysleli že si od pádu Izjumu asi po smrti , a žes to nerozdejchal . Tak trapně nelži .

bombero

22. 09. 2022, 16:54

bob- nechyběl.rozumím tomu,co je 7:1. Jen nerozumím tomu, proč je tady od russfans už minimálně 4 poměr sil. Ale chápu. Druhá nejsilnější armáda světa na něco musí svést, proč ji v 3denní operaci po půl roce ukrajinci kopou do zádele. Ale ještě chvilku pokračujte, ale nezapomente, že UA měla cca 40 mio obyvatel, aby vám nakonec nevyšlo, že za ně bojují i batolata

bombero

22. 09. 2022, 16:35

bob- jedině, žýe by jste měl na mysli ztráty. Na jednoho UA vojáka 7 okupantů:laughing:

bombero

22. 09. 2022, 16:33

bob- měli byste sjednotit noty.nejdřív to bylo 1:2,pak 1:1,nedávno 4:1 a ted už 7:1. A za měsíc se dozvíme, že vlastně na UA žádný russký okupant nebyl, že tam vlastně laškovali ukrajinci mezi sebou....

Zdeněk

22. 09. 2022, 15:58

Martínku pro tebe osobně, čti pomalu a pozorně:

Trestný čin vlastizrady § 309

Vlastizrada
(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

Rozvracení republiky § 310

Rozvracení republiky
(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo

e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná

Já myslím, že při troše dobré vůle by to napasovat šlo, alespoň na organizátory a věrné šváby, co říkáš?

nobody

22. 09. 2022, 15:53

Kolaborant23
nie, ty nie si kolaborant preto, ze sa snazis o nejake vyvazenie informacii atd., ale preto, ze pokial ide o stranenie Rusku a sirenie ruskej propagandy, tak si jasny pripad. A na reci, ze nie, ti nik, kto to tu po tebe cital neskoci.

A to, co pises o trestnom prave su debility, ze z toho mury praskaju. Pretoze nadrzat a podporovat obet jasnej vojenskej agresie a nadrzat a podporovat agresora nie je to iste. Podporovat obrancu je v sulade s pisanym aj moralnym pravom, podpora utocnika a zlocinca je v totalnom rozpore s nim.
A to som sa este nedostal k tomu,ze nutna obrana a krajna nudza vylucuju trestnost cinov smerujucich k odvrateniu hrozby ci utoku na zaujem zakonom chraneny. A vojnovy zlocinci (RuSSi), nie su zakonom chranene zivocichy.

bombero

22. 09. 2022, 15:51

N23-"Já jsem ruským švábem zjevně proto, že odmítám ideologickou masírku, že nazývám věci pravým jménem"
když někdo má 100% příspěvků ve prospěch russka a 100% proti ukrajině a západu,tak to opravdu vypovídá o vyvářenosti názorů a informací. Můžete si ale s pivem podat ruku,on je to samé v bleděrudém.Ani nemáte koule přiznat,na čí straně jste.
Jás tím nemám problém,abych řekl, že nemám rád russáky a ani důvod. proč to tak je. Osobní zkušenosti jsou prostě nenahraditelné...

Martin23

22. 09. 2022, 15:50

BANe, ty toho fízla máš v sobě.
To není policista, to není příslušník bezpečnostního sboru demokratického státu, který lidem pomáhá.
Fízl je člověk, který programově slídí a udává druhé lidi.
Jen takového člověka může napadnout sledovat, kdy jsem kde byl a kdy zase ne, co jsem dělal a nedělal.

Z toho přece musí být každému normálnímu člověku fyzicky špatně.

bombero

22. 09. 2022, 15:46

ROBO- dobrý jsou ty fotky aut, kde je vidět, že tam bylo nedávno nalepené Z. Dokud russák vraždil ukrajince, tak to hrdě podporovali a ted když mají jít bojovat za matičku russ, tak zbaběle utíkají. Já být celník, tak všechny tyhle auta s osádkou vracím zpět do russka.On by se důvod vždy nějaký našel

Martin23

22. 09. 2022, 15:43

Forum 24: Ruští švábi v Česku se radují z mobilizace. Je nepřijatelné, abychom je nechávali chodit po svobodě

Když pominu fakt, že tyhle bláboly šíří rozmatlaná fetka, tak je zásadní problém v tom, jak je chápáno právo v právním demokratickém státě a  jak by jej chtěli mít svazáci.

To, že matlal Doležel nechápe podstatu zákonných znaků trestných činů § 309 Vlastizrada a § 310 Rozvracení republiky, které si nelze měnit či rozšiřovat, není trestuhodné. To bohužel chápe málokdo.

Kadopádně by si všichni takoví svazáci ale měli být vědomi jedné zásadní věci.
Zákonným znakem trestného činu není politický, ani ideologický názor ani to, co někdo považuje za správné a podobně.

Pokud je trestné řekněme fandit Rusku, musí být pochopitelně trestné i to, když někdo fandí v dané válce Ukrajině. Nebo naopak není trestné ani jedno. To, že třeba náš pan profesor premiér řekne, že jsme s někým ve válce, neznamená, že se mění logika zákonů této země. Právně v žádné válce nejsme a nic s tím neudělá Fialův názor.
V tomto případě je to o tom, že zákonné znaky trestných činů nelze aplikovat jen v souvislosti s některými zeměmi a na druhou stranu takové jednání v souvislosti s druhými zeměmi vyviňovat.

Ale výše uvedené obludnosti jsou přirozené v zemi, kde je demokratická cenzura, kde svazáci podporují udávání, kde se trestá jiný názor, než ten vládní (například ohledně covidu a očkování).

PS. Osobně bych se nikdy z mobilizace v Rusku neradoval, stejně jako jsem se nikdy neradoval z toho, co se děje na Ukrajině a nikdy jsem se neradoval z žadné smrti jakéhokoliv člověka na jedné či druhé straně. To zde většina svazáků říct nemůže.
Mobilizací v Rusku jsme totiž o další krůček blíže k válce, která zasáhne i nás.

A já se znovu ptám, co západ udělal, aby tuhle válečnou spirálu, která se roztočila zastavil?
Posílá Ukrajině zbraně a dnes to již vypadá, že začneme dodávat i lidi. Ale tím se všechno jen dál problematizuje. Za půl roku sankcí a podpory UA se dosáhlo toho, že RF se přepíná do válečného módu. Je to pro západ problém nebo to byl cíl?

Já jsem ruským švábem zjevně proto, že odmítám ideologickou masírku, že nazývám věci pravým jménem, že mám vlastní názor, který se nehodí elitám, které nás vedou někam, kde západ, na který jsme obdivně hleděli před rokem 1989, nebyl. Tedy když pominu období Mccarthismus.

ROBO

22. 09. 2022, 15:39

bombero
No po pádu Izjumu , když nám museli prolhanýho Martínka zřejmě několik dní křísit a odmlčel se , tak sem taky trochu znejistil .
Je to sice evidentně blázen, ale náš , jak se říká :wink:

Naštěstí zoufalej Putlerovo krok s mobilizací ho opět vrátil do sedla .

ROBO

22. 09. 2022, 15:31

Unikl prý seznam 305 925 jmen obsahujících 1. z pravděpodobně 3 vln Putinova návrhu. Části, které do sebe zapadají, aby dále potvrdily, že pro návrh je určen 1 milion lidí, nikoli 300 000. 94mb textový soubor:
https://mobile.twitter.com/igorsushko/status/1572925733223432192

Také z exilu působící Novaja gazeta Jevropa s odkazem na zdroj v prezidentské administrativě uvádí, že v utajeném, sedmém bodu Putinova výnosu se údajně píše o mobilizaci až 1 milionu lidí. Nikoliv 300 tisíc
https://mobile.twitter.com/IMilenkovicova/status/1572915946549055490

Internet začíná být zahlcen videi s důkazy že mobilizace není zdaleka částečná.

Tento 32letý IT pracoval byl navržen, přestože neprošel žádným vojenským výcvikem nebo studiem
https://mobile.twitter.com/dasha_reports/status/1572929082014277633

V Buratiya jsou muži univerzitní studenti vyváděni přímo ze tříd. Některé školy se zavřely a proměnily se v náborové úřady. Muži jsou shromažďováni a odváděni z malých vesnic. To vše bude vypadat *velmi* jinak v ruských etnických republikách než v Moskvě.
https://mobile.twitter.com/ichbinilya/status/1572921782805340163

Regionální představitelé budou dychtivě projevovat svou loajalitu Kremlu a mobilizovat se co nejrychleji a co nejširší. Tady to samé
@taygainfo
uvádí, že byl povolán 38letý muž, který nikdy nesloužil a má 5 dětí . Na Ukrajině nemyslitelné .
https://mobile.twitter.com/PjotrSauer/status/1572866010713133057

bombero

22. 09. 2022, 15:30

N23- už 100 000?Koukám, že za pár týdnů z toho bude 10 000 000:joy:

bombero

22. 09. 2022, 15:28

ROBO- :thumbsup:ale že je  s naším komsomolcem sranda. nedovedu si představit,až sem někdy přestane psát.To tu bude nuda:rofl::joy:

Veritas vincit

22. 09. 2022, 14:33

Robur :thumbsup:

Veritas vincit

22. 09. 2022, 14:31

Rusomil23
Tisíce lidí riskovali své životy, když utíkali ze socialisticko-komunistického koncentráku do svobodného světa na Západ.
Ty jsi nejlepším živoucím důkazem, že EU s NATO je nejlepší místo pro život. :slight_smile:
Až se odstěhuješ do Ruska za lepším, tak začnu přemýšlet o tvých hloupých lžích.
Do té doby si tady slovansko-ruský kecálku můžeš slintat na vestu co chceš. Ty jsi živoucí důkaz, že Rusko a jeho mentalita stojí za hov*o. :slight_smile:

Robur

22. 09. 2022, 14:14

Pro Martin 23
pro mobilní způsob boje - záleží asi na tom, co si pod tím pojmem vůbec představuješ, pojem je nejasný, nevychází z žádných příruček vedení bojové činnosti na taktické nebo operativní úrovni. Pokud máš na mysli přesuny celých taktických praporních skupin (jak jsem o tom psal), to dělají i Ukrajinci, úplně stejně. Pro ně je to taky dlouhá fronta (asi 1500 km) a přesunují brigády podle potřeby. Mobilní způsob boje to určitě není, není to ani nic nového, ani k zaznamenání - prostě přesunují vlaky vojenské jednotky, stejně jako za druhé světové.
Pod slovem mobilní je obecně míněno (myslím tím na vojenských školách při výuce taktiky) jednotky schopné samostatného operativního přesunu s cílem překvapit protivníka. A to určitě rusové nedělají.
Jinak ruské OS udělali reformy, mnoho, některé byli úspěšné, některé zase zrušili. Nechci se rozepisovat o Syrii nebo Krymu - ale jednoduše, rusové se prostě nebojí jít do toho, provést nějako vojenskou operaci, mají v tom tradici. Ale jak jsou vedené jejich jednotky vím dobře. V podstatě mají bojové jednotky všech druhů vojsk a jednotky druhého sledu - většinou vypadají tak, že např. prapor má jednu rotu na plných tabulkových stavech, připrvenou, cvičící. Druhou rotu na částečných počtech s technikou a výzbrojí na skladech a třetí rotu pouze tabulkovou s velitelem roty. Prapor je zdánlivě (podle papírů) bojeschopný, připravený, ale reálně není schopen plnit ty úkoly, které by mohl při 100% naplněnosti. Bojové jednotky jako např. jednotky Tamanské divize už v podstatě neexistují, výsadkové jednotky, jednotky námořní pěchoty mají sníženou bojeschopnost a jsou naplňovány dobrovolníky bez přípravy a výcviku.
Toto nejsou moje názory. Jsou to údaje, které teoreticky, když budeš opravdu chtít, tak můžeš o ověřit.
Dehonestovat mě klidně můžeš, pokud máš názor na situaci. To co píšeš je hodně obecné neurčité. Názor laika, který se snaží vyznat v situaci.

hb74

22. 09. 2022, 14:09

skoro by to navozovalo atmosféru, že ani mladí Rusové nevěří ve vítězství.
https://www.reddit.com/r/WatchPeopleDieInside/comments/xkx5hr/prowar_putin_supporters_get_drafted_into_the/?utm_medium=android_app&utm_source=share

Ivan

22. 09. 2022, 14:05

Martin23: další typická lež ruského noka - "Když u nás na Václaváku demonstruje 70 až 100 tisíc lidí, tak ČT mlčí". Co na tom, že ČT měla živý vstup z Václaváku už po 20 minutách zmíněné demonstrace. Na co respektovat fakta, když zbytečně vyvrací Vaši paralelní realitu, že?

Veritas vincit

22. 09. 2022, 13:58

https://www.irozhlas.cz/

Veritas vincit

22. 09. 2022, 13:58

Nacistické Rusko předvádí světu své "svaly". :laughing:
2022-Rusko na konci životního cyklu. :laughing::thumbsup:
"12:50 - RUSOVÉ UTÍKAJÍ PŘED MOBILIZACÍ. Ucpané jsou hlavní tahy do Finska, Mongolska, Arménie i Gruzie, na hraničních přechodech se tvoří i několikakilometrové fronty. Na některých autech emigrantů jsou pozorovatelná částečně odstraněná „Z“ jako symbol podpory ruské invaze na Ukrajinu. Letenky do destinací, které zatím nepřerušily s Ruskem přímé letecké spojení, jsou vyprodány, pořizovaly se však až za desetinásobek běžné ceny."

"13:44 - 1400 LIDÍ ZADRŽENO. Téměř 1400 lidí bylo zadrženo ve 38 ruských městech za protestování proti rozhodnutí Vladimira Putina o částečné mobilizaci. Protesty však v zemi pokračují dál a mnoho mužů se rozhodlo zemi opustit.

Zdeněk

22. 09. 2022, 13:57

Ale ale Martínku, ČT o demonstraci mlčela? Přímé vstupy na ČT 24 byly málo? Co sis představoval, přímý přenos?
Jo, kdyby ty "hrdiny nové doby" řezala policie a rovnou je lifrovala do antonu, tak chápu tvou stížnost.
Ovšem naši hnědí i rudí tupouni se mohli společně veřejně vyblinkat a nikdo jim nic neudělal a neuděla, a to navzdory tomu, že některé z hlásaných myšlenek s přehledem spadají do kategorie vlastizrada.
Nicméně chápu názor policie, že být idiot je svaté právo každého jednotlivce a jeho trest je už stejně doživotí ...

ROBO

22. 09. 2022, 13:55

IQ23
Jednak, když u nás demonstruje 70 až 100 tisíc lidí na Václaváku, tak ČT mlčí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tak to sibyl asi tehdy tak min. 3 dny v komatu . Protože se prakticky v médiích o nčem jiným nepsalo a analyzuje se to dneška , tak sprostě nelži !!!!

200 lidí protestovat proti Putinovi, je z toho zpráva dne
--------------------------------------------------------
Vidíš to sem ani nezaregistroval . Moje chyba . Zpráva dne ? Nikoli , ani náhodu , ani zdaleka , opět sprostá lež .

Většina letadel pak odletěla do dovolenkových destinací.
--------------------------------------------------------------------
Aha , takže podle našeho ultralháře v na konci září v polovině pracovního týdne , náhodou v ruSSku propukne dovolenková horečka že vlaky , letadla a hraniční přechody praskají ve švech a kolabujou :laughing::laughing::laughing: A co čert nechtěl , stane se to jako naschvál pár hodin po vyhlášení mobilizace :laughing::laughing::laughing:
Vy komsomolci ste fakt jednoduchý , vás fakt utáhnou na nudli :laughing::laughing::laughing:
Ale normální lidi ti to nesežerou , s tím se smiř

Zdeněk

22. 09. 2022, 13:43

Pivní hlavo, jak to ten Borovský zvládl, napsat tu knihu o CCCP, zvláště, když mu do toho neustále kafral Julda Fulda, a to především kolem roku 1932 ... :thinking:

Martin23

22. 09. 2022, 13:41

No a svazáci mi nahráli ještě na jeden koment, který si nemohu odpustit a tím je mediální masírka.

Jednak, když u nás demonstruje 70 až 100 tisíc lidí na Václaváku, tak ČT mlčí. Když tam přijde 200 lidí protestovat proti Putinovi, je z toho zpráva dne. Podobně absurdně vypadají informace o  demonstracích několika set lidí ve 13 milionové Moskvě a 5 milionovém Petrohradě.


A Seznam přináší článek Video: Rusové utíkají. Sledovací aplikace ukazuje, jak odlétali pryč +++++ Předně jde o normální letový provoz. Ta letadla jsou v drtivé většině normální linkové spoje, které se nenavýšily skrze včerejší mobilizaci. Většina letadel pak odletěla do dovolenkových destinací.
Škoda, že vedle toho nedali svazáci ze Seznamu letový provoz z Berlína, Paříže a dalších hlavních měst Evropy. kam by asi tvrdili, že ti lidi létají?

No lidi létají na dovolené, za prací a létají tak pořád. No a letový provoz odpovídá tomu, jaká je poptávka. A nemění se podle nějakého projevu, protože počet letadel je stejně jako byl včera, nebo před týdnem.

A svazáčci na diskuzi jim to papají. No prostě tupci nejvyššího kalibru.
To je prostě o elementární lidské soudnosti.
Naše Ruzyně z milionové Prahy odbavila v průměru přes 30 tisíc lidí denně.

Proti 13 milionové Moskvě, kde jsou 4 letiště, je Praha provinční městečko. Jenom v Šeremeťjevu odbavili v roce 2018 skoro 46 milionů lidí. V Domodědovu přes 30 milionů.
Ta dvě letiště v průměru odbaví 200 tisíc lidí denně.

Třeba Finsko popřelo zprávy, že by na hranicích mělo nějaký problém od včerejška.

Ale u nás to jede a nikomu ty manipulace nevadí. Kdo se ozve, je celkem logicky ruský šváb, protože na tom je všechno založeno.

Příště si pusťte letový provoz na Tureckem nebo nad Emirátama. To vám vyjde, že do týdne bude většina lidí z těchto států pryč.

Im Bier steckt Wahrheit

22. 09. 2022, 13:34

bombero
Proč mi pořád podsouvaš Rusko? Ja s nim bojovat nwchci a rovněž se nechci zadnym způsobem angazovaz pro ukrainu. Jdou to východní staty, které podle K. H. Borovskyho včera znamená pozítří.

ROBO

22. 09. 2022, 13:33

Koukám že v ruSSku trochu nestíhají cenzoři ani na prokremelskejch webech .

Omluva za lži! O rysech národní propagandy

Jak je vidět už ani v ruSSku si nedělají iluze o místní Goeblesovské propagandě .
Článek to zlehčuje tvrzením že na zápdě se to děje také , ale nijak konkrétně
OIpět diskuze pdo článkem je mimořádně výživná . Ta je tak souhrně asi na 1856 let v lágru na Sibiři .

https://topwar.ru/201907-apologija-lzhi-ob-osobennostjah-nacionalnoj-propagandy.html

Zdeněk

22. 09. 2022, 13:25

Pivní hlavo, nestyď se a pouč nás neznalé, poděl se o svou várnici poznání a nech nás se také osvěžit pivem poznání.
První pilíř je jasný Bible a ty další jsou ...

ROBO

22. 09. 2022, 13:23

Robur díky :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Krátké výstižné a vyčerpávající

ROBO

22. 09. 2022, 13:14

bombero
Zadržení na protiválečných demonstrancích půjdou rovnou do armády bojovat.
------------------------------------------------------------------------
Jak je vidět Putlerovo dementnost ještě nedosáhla svého dna .
Dát zbraně odpůrcům režimu , to může udělat opravdu , jen těžce postiženej idio....t

hb74

22. 09. 2022, 13:13

Bombero, nesmíš číst jenom v ofiálních zdrojích. Musíš se pídit i po ostatních zdrojích a číst mezi řádky!!

bombero

22. 09. 2022, 13:11

IBSW- historie se opakuje. Av pak jsou takoví, co ji překrucujou, lžou. V drtivé většině komunisti a jejich následovníci
"Když USA napadly a okupovaly Vietnsm"- s tíou lží uspějete možná tak v russku, ale ne v čechách...

Im Bier steckt Wahrheit

22. 09. 2022, 13:00

Stale tady nějaký neznaly jouda omylá Vietnamsko-USA válku. Googlovi experti věří vsemu a ještě jako bonus přidávají wiki.
Dam vam jednu radu, hledejte v knihách např.
Vymaňování USA z vietnamské války
Pavel Hlaváček

Zdeněk

22. 09. 2022, 12:51

Pivní hlavo, jak to bylo s Vietnamem ti už napsal VV, tak já ti dám otázku: s kým pak je teď Vietnam větší kamarád? Se zlými USA a západem nebo hodnou Čínou a Putlerstanem?

Im Bier steckt Wahrheit

22. 09. 2022, 12:43

M24
Čas ukáže, kde byla a je pravda. Nechci, aby se snizovala životní úroveň a hlavně spokojený život na ukrajinský standard.
Vlada provádí vše možný aby tak bylo.

Nějaký hdp nevyjadruje spokojenost žití. Hdp je jen údaj a neurčité měřítko fungování ekonomiky.

Veritas vincit

22. 09. 2022, 12:40

Im Bier steckt Wahrheit
"Když USA napadly a okupovaly Vietnsm, tak tisíce možných odvedenců do US armady uteklo před možnosti bojovat za USA do Canada a Evropy."
*
Jen tak namátkou.
Válka mezi Jižním a komunistickým Severním Vietnamem začala v roce 1959.
USA vstoupily do války až v roce 1964. Mimo jiné proto, že prezident USA J.F.Kennedy přislíbil a garantoval vládě Jižního Vietnamu pomoc...

Veritas vincit

22. 09. 2022, 12:31

Rusomil23
"Možná by bylo dobré si uvědomit, že USA od II. světové války nebojovaly proti kvalitativně i kvantitativně tak vyspělému protivníkovi jako OSRF."
*
USA zrovna s nikým neválčí, jinak by se USA už v dubnu rozrostly o území dnešního Ruska. :joy:
Přidej víc dalších nesmyslů. :joy:
Už dlouho jsem se tolik nenasmál. :joy:
Rusko nebyla nikdy vyspělá země za socialismu ani teď. To ví přece každý, kdo Rusáky skutečně potkal. :joy: Je to země invazivních, lidožravých prasat bez mozku. Neumí v roce 2022 používat ani WC, nemají evropské zvyky a kudy chodí, tudy vraždí a kradou.

Jak jsi vůbec přišel na to, srovnávat Rusko s USA?? :joy:
Aktuálně HDP na 1 obyvatele:
5. Švýcarsko, 84,658 USD
8. USA, 76,027 USD
14. Rakousko, 64,751 USD
36. ČR, 47,527 USD
55. Kazachstán, 30,502 USD
56. Rusko, 30,013 USD
57. Trinidad a Tobago, 29,884 USD
58, Maladivi, 29,133 USD
59. Bulharsko, 28,593 USD

"Probuďte mě za 100 let a zeptejte se, co se děje v Rusku, a já okamžitě odpovím - pijí a kradou." Michail Jevgrafovič Saltykov-Ščedrin

Robur

22. 09. 2022, 12:17

už jsem toho tady napsal až moc))) ale chtěl bych ještě něco k politice. Četl jsem tady o tom, že něco dělá Ukrajina a USA Rusku, což je zcela proti právu. A že kvůli Ukrajině .....
Válka je kvůli Rusku. Ne kvůli Ukrajině, takže pokud si na něco stěžujete, stěžujte si správným směrem.
Co dělá Ukrajina nebo USA Rusku už vůbec nechápu. Rusko se snaží ( a myslím tím celou Putinovu skupinu mocných) vrátit mezi mocnosti tohoto světa. Typicky ruským způsobem, násilně, myslí si, že když se jich budou bát, budou mocnost. Nikdy zatím nepochopili, že musí vybudovat konkurenční ekonomiku a na jejím základě mohou budovat co chtějí. Mají přitom předpoklady - obrovské nerostné bohatství. Jiné státy si žijí na svých nerostech velmi komfortně, no rusové ne. Za ty prachy co utrží z ropy a plynu ( a dalších surovin) se snaží postavit co největší armádu a co nejlepší zbraně ve svém zaostalém průmyslu. Přitom stvořili obrovské korupční prostředí (pracoval jsem v RF několik let, vím o čem mluvím a průměrný občan ČR si ani neumí představit rozsah toho co se tam děje), které naservíruje armádě prošlé konzervy, staré mapy, nefungující tanky, sklady rozkradených zbraní a techniky.
Putin možná chápe, že konkurenční ekonomické prostředí spolu s trochou demokracie by prospělo, no to by na druhé straně znamenalo, že by už nebyl prezidentem, jeho politická strana (kterou rusové už nenávidí ) by nebyla v parlamentu. Jeho kamarádi z petrohradské chatové kolonie by přišli o své majetky. Takže dělá to co dělá postaru, porusky.
Možná znáte výraz "Potěmkinovi vesnice". Kdy kníže Potěmkin rozkradl peníze, které mu dala carevna na vybudování osídlení okolo řeky Volhy a on ji potom ukazoval kulisy s herci, když jela po řece a kontrolovala jeho dílo. Tak každý průměrný Rus ví, že načalnik krade a lže, a jen se modlí, aby tím načalnikem byl jednou on. Že se lže pořád a  všude ( u nás za socialismu jsme ten systém částečně přijali, plány byli plněny na 100% a více, lidé si žili stále lépe a kapitalismus zahníval) a takový je prostě život v Rusku již po staletí.
Takže Rusko se chová přirozeně podle své nátury, chce obnovit znovu svou moc, kvůli tomu plánuje postupně ekonomicky a politicky ovládnout své sousedy - bývalé části Ruského impéria a když se mu to nedaří, rozpoutá válku - už v roce 2014.
Ukrajina je chudá země (a Rusko se o to taky postaralo), ale lidé nechtějí zpět k rusům, protože ví co to znamená. Na ukrajině před válkou žilo asi 19% lidí hlásících se k ruské národnosti, 75 % Ukrajinců a další národy. Většina Rusů se tam dostala v době SSSR - po hladomorech uměle vyvolaných sovětskou vládou. Tito lidé žijí především na východě země, žijí pod vlivem ruské propagandy a začnou křičet, že chtějí žít pod ruskou vládou (připomíná to sudety, že?) a na to Putin čekal, on se na to i připravoval a hned při první příležitosti je jde osvobozovat. Část z nich v Charkově, Mariupolu a dalších městěch, které ruská armáda zničila, osvobodil na vždy.
Pořád nechápu, kde je vina Ukrajinců??? a USA??
Podle mě je dnes více než jasné, že Putin plánoval návrat imperiálního Ruska od roku, no minimálně 2004. Jeho agresi nezahájilo rozšiřování NATO. Velmi dobře si vzpomínám, že do roku 2008 bylo ruská armáda ve všech výborech a komisích NATO, účastnila se všech cvičení. Samo Rusko ukončilo spolupráci a zahájilo propagandistickou válku, pamatuji si to velmi dobře, jen tehdy jsem nechápal proč to dělají. Ten plán byl dlouhodobý a s jasným cílem a my s tím málo co mohli udělat.
Pro mě jsou jasné důkazy toho, že Rusko je agresor, který napadl Ukrajinu, protože pro něj je to nejdůležitější kousek impéria, který už, už začínal unikat. A kdyby Ukrajinu obsadil, šel by prostě dál - pobaltí, Moldávie, Gruzie, Kazachstán.....

Im Bier steckt Wahrheit

22. 09. 2022, 12:14

bombero
Stále platí l že se historie opakuje.
Když USA napadly a okupovaly Vietnsm, tak tisíce možných odvedenců do US armady uteklo před možnosti bojovat za USA do Canada a Evropy.

Mark

22. 09. 2022, 12:12

Martin23

"Možná by bylo dobré si uvědomit, že USA od II. světové války nebojovaly proti kvalitativně i kvantitativně tak vyspělému protivníkovi jako OSRF."


Možná by bylo dobré si uvědomit, že RA od ww2 nebojovaly proti kvalitativně a kvantitativně tak průměrnému protivníkovi jako je Ukrajina. Do této doby jen bojovali s povstalci v Sýrií, Čečně a jinde.
Proto má Rusko tak ohromné ztráty a nějaká mobilizace na tom nic nezmění.
Pokud dojde u mobilizovaných k rychlokurzu bude to jen kanonefutr, nic víc. A delší výcvik? Moc taky nedává smysl, opět kanonefutr. A to právě z toho důvodů, že těch nejlepších zbraní, které jsou aspoň trochu konkurence schopné je velmi poskrovnu. A nikdy Rusko nemůže nasadit vše když má tak velkou hranicí a nepřítel může být kdokoli i ta "přátelská" Čína.
Tak či onak, ta mobilizace je jen zoufalství, protáhnout tu válku co nejdéle a zkusit doufat v to, že Evropa aspol. přejde pomáhat Ukrajině a že taky nálada civilního obyvatelstva bude na bodu mrazu a to kvůli ruskem velmi přejícím se mrazivou zimou.

Možná by bylo dobré si uvědomit co se to vlastně na Ukrajině děje a kdo to vše spustil. Každé ráno když uvidíš slunce se podívej tím směrem a řekni si " od tama jde největší zlo ".

bombero

22. 09. 2022, 12:12

N23- vy pořád nedokážete pochopit rozdíl mezi vojákem bránícím svoji rodinu a vojákem, co jde loupit,vraždit,znásilnovat
A mám pro vás novinu- existuje u nás několik nářečí. Někde se používá měsíční vácvikněkde výcvik x měsíců apod. Ale to vás v komsomolu neučili,že?

Veritas vincit

22. 09. 2022, 12:10

hb74 :thumbsup:

Veritas vincit

22. 09. 2022, 12:09

Přeji všem další krásný den.
Nikdy v životě jsem nečekal, že mě potká za život tolik štěstí.
1/ Bolševici spadli v roce 1989 po vlastní zásluze na smetiště dějin.
2/ Agresivní ruský chudobinec a hlupákov mi právě předvádí své poslední smrtelné křeče věčné neschopnosti a lenosti. :laughing: Když zbytek světa neustoupí, tak Rusák klepe bačkorama poslední dny. A není důvod ustupovat. Ve zbytku světa je plynu na dalších 100 let dostatek, pouze zbývá vybudovat cesty. I zabedněným Němcům konečně došlo, že si s nimi Rusák vytírá zadek a budou konečně šlapat jinak. Duté ruské kebule půjdou umírat za Putina. Jsem opravdu zvědavý jak se zvednou počty padlých na ruské straně. Konečně poznají důsledek svého chování na vlastní kůži. Nejen americké zbraně, které jsou vyspělejší o 2 generace nadělají z Rusáků hnojivo na ukrajinská pole. Po zásluze.
Vím, že je to proti ženevským konvencím, ale zajaté Rusáky bych nechal odminovat celé území kde vegetovali, aby nepřišlo o život ani jedno dítě z Ukrajiny.
Ukrajině sláva, sláva hrdinům!:flag_ua::thumbsup:
Ukajincům přesnou mušku! :flag_ua::thumbsup:
God Bless America! :flag_us::thumbsup:

hb74

22. 09. 2022, 12:07

M23 - tvůj optimismus bych chtěl mít.
Cituji - Možná by bylo dobré si uvědomit, že USA od II. světové války nebojovaly proti kvalitativně i kvantitativně tak vyspělému protivníkovi jako OSRF.
USA s Ruskem nebojuje. Je na straně Ukrajiny. S Ruskem bojuje Ukrajina. A podle všeho hodně dobře, když Rusové musí mobilizovat.
A nepoužívej ve vztahu k RUsku slovo vyspělý. TO je slovo určeno jiným zemím, dík

bombero

22. 09. 2022, 12:06

zadržení na protiválečných demonstrancích půjdou rovnou do armády bojovat. není nad správně motivované vojáky,kteří vědí, za co a proč bojují
Ale spíš bych to viděl na zvýšený počet dezertérů a ukrajincům pčibude zase nějaká technika navíc.
Ten russ to opravdu dělá dobře:thumbsup:pro vítězství UA:grin::flag_ua:
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-mobilizace-protesty-zatceni-valka-fronta-ukrajina.A220922_103410_zahranicni_bro

Zdeněk

22. 09. 2022, 12:04

Martínku, socialistická armáda měla schopnost obranného boje - ty něco bereš nebo to máš od přírody? Ani sovětská a tím méně ČSLA necvičili obranný boj na úrovni vyšší než je divize. Existoval jediný plán, kdy našich pět tankových a pět motostřeleckých divizí zaútočí směrem na Mnichov a bude útočit do úplného zničení a následně se přes jejich radioaktivní kosti převalí jako druhý sled Střední skupina vojsk směrem na Štrasburk a Paříž ...

Tady si to můžeš dostudovat, znalče
http://www.csla.cz/armada/taktika/plany001.htm

Martin23

22. 09. 2022, 12:03

Bombero - "Poskytne výcvik 3 měsíců"

++++
Já teda nevím jestli tím myslíš kalendářní měsíce nebo měsíce jako kosmická tělesa, každápodně já hovořil o tom, že:

"Novým brancům UA je poskytnut 3 měsíční výcvik a to jen některým."

UA - ukrajinská armáda
3 měsíční výckvik - pokládá se za minimální základ
Zrovna teď je na Novinkách jak se u nás trénují Azováci.
Každopádně tenhle výcvik UA na západě již probíhá nějakou dobu.
Ale mnoho Ukrajinců prostě dostane zbraň a skutečně po pár týdnech jde na frontu.


Co by se asi dělo u nás? To by Fiala poslal do Kremlu depeši, že navrhuje odsunout konflikt na polovinu příštího roku, až někoho vycvičí? Posledním chlapům, co u nás měli vojnu, bude brzo 50 let.

A srovnávám to s tím, že se tady ironizuje a kritizuje ruský roční záložácký výcvik.


Ale tohle už je diskuze o ničem.

Ivan

22. 09. 2022, 12:02

Im Bier: "kvůli Ukrajině je vše na ruby...". Tak tohke je hodně unfair konstrukce. Ne, opravdu ne kvůli Ukrajině, ta se jen brání. Viníkem je nade vší pochybnost dobyvačný Rus, který napadl suverénní zemi, páchá genocidu ukrajinského národa a jako ve všech válkách 20. a 21.století s výjimkou VVV se akorát ztrapňuje.
A Číňan? Hledí si svých zájmů, které jsou tou primitivní snahou Putina o ovládnutí Ukrajiny narušovány, absolutně mu nevyhovují, a nebude dlouho trvat, než donutí Putina ukončit tuhle trapnou šarádu.

Martin23

22. 09. 2022, 11:47

Robur

Abychom si to ujasnili.
Já ti nic nevnucuji. Říkám v nějakém kontextu, že Rusové vedou mobilní styl boje. To ostatně na tak velké frontě s tak malou armádou nejde jinak. Že s tím máš problém je věc vedlejší a vlastně mne to nezajímá do té míry, že to nedubu dál řešit.

Problém nastal ve chvíli, kdy jsi mi začal vkládat do úst, že jsem mluvil o chytrém mobilním vedení boje a podobně, což jsem nikdy netvrdil. A teď jsi ten problém znásobil tím, že to popíráš.

Zbytek příspěvku bych ohodnotil asi takto:
Je to tvůj názor, za který tě nebudu dehonestovat, ani ho nijak pitvat, jak to dělají místní svazáci (proto to jsou svazáci, protože oni mají problém s jiným názorem). Jenom si s ním dovolím v určitých věcech nesouhlasit.

Například s tím, že rusové mají systém armády jako my za socialismu.
a) jen taková poznámka - socialistický systém u nás na rozdíl od toho současného dával armádě jistou schopnost bránit území státu. Dnes máme expediční sbor.
b) syrská anabáze i anexe Krymu jasně ukázaly, že OSRF prošly zásadními reformami. Současné ideologické žvásty médií a pseudoodborníků mají za cíl jediné. Zblbnout veřejnost.

Možná by bylo dobré si uvědomit, že USA od II. světové války nebojovaly proti kvalitativně i kvantitativně tak vyspělému protivníkovi jako OSRF.Dál bych se opakoval.

Im Bier steckt Wahrheit

22. 09. 2022, 11:07

Ivan
Rozumim psanemu slovu velmi dobře, ale co dělají USA a Ukraina s Ruskem neovlivnim. Je to jejich záležitost, která je proti všem zásadám práva.
Co mi ovsem vadí, že kvůli Ukraině je vše na ruby a důsledky postupně přicházejí.
Velké firmy se stěhují do UDA, kteta pro ne vytváří pobidky a jistotu ohledně energii. Timto EU chudne a stáváme se největší kolonii USA.
Čína dala jasně najevo kde bude a jak bude postupovat.
Ani, mame zde mniho pocitacovych válečníků a hrdinu, kteří mohou velice intenzivně zasahnout nejen na Ukrajině, ale i v Asii

bombero

22. 09. 2022, 10:19

IBSW-nemáte to nějaký pomotaný?Do srbska se sáčkujou russáci
https://www.pokec24.cz/politika/velvyslanec-ruska-vytvoreni-ruske-vojenske-zakladny-v-srbsku-je-suverenni-zalezitosti-belehradu/
o vytvoření základny amíky žádá kosovo
https://www.natoaktual.cz/v-mediich/kosovo-nato-americka-zakladna.A220228_164746_na_media_m02

ROBO

22. 09. 2022, 09:55

Im Bier steckt Wahrheit
Napiš do Capitolu a do Kremlu, at se vzdaji všech území,
-----------------------------------------------
Až na to , ale že USA nemá co vracet , nic neukradli , narozdíl od vás ruSSáků nemají co vracet . Nad Kosovskym parlamentem totiž vlaje Kosovská vlajka . Podívej na Krymský státní budovy a snad i vy mentálně méně zdatní uvidite rozdíl.
Jedinej kdo krade území je pouze Putler a před ním jeho vzor Hitler .

Ivan

22. 09. 2022, 09:51

Im Bier: Ty žiješ v nějakém jiném, paralelním světě. Pokusím se Tě ve světě, v němž se nacházím já, zorientovat.
Oba dva přispíváme do diskuse, v rámci které jsi (mimojiné) vyjádřil zcela tupé přirovnání referenda o vstupu ČR do Evropské unie s referendem, které se aktuálně chystá v Ruskem okupovaném území. Já jsem ti hloupost tvého názoru dostatečně vyargumentoval, čímž jsem splnil zamýšlený účel svého příspěvku.
Kdybych chtěl psát do Kapitolu nebo Kremlu, neúčastnil bych se této diskuse, ale své poznatky bych adresoval přímo uvedeným institucím. Už tomu rozumíš?

ROBO

22. 09. 2022, 09:47

Im Bier steckt Wahrheit
Jééé , tak oni nás napadno Číňani ???
Teda vy bolševici to v těch rudejch kebulích opravdu nemáte v pořádku

Im Bier steckt Wahrheit

22. 09. 2022, 09:34

Ivan
Pláčeš nad monitorem zbytečně.
Napiš do Capitolu a do Kremlu, at se vzdaji všech území, které neoprávněně ukradli.
Jsem opravdu zvedav jak pochodiš.

Im Bier steckt Wahrheit

22. 09. 2022, 09:31

Tak snad počítačový hrdinové schovaný za monitorem konečně skáčou radostí, že bude skutecna valka, která zasáhne i Cesko.
Vlastně tu valku ukrajinsko-česky Fiala predpovidal. A Thajwanec Vystrčil mu tleská.
Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu nařídil armádě, aby se začala připravovat na ostré válečné operace. V projevu to oznámil jen pár hodin poté, co jeho ruský protějšek Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci kvůli válce na Ukrajině. Moskva už podle jeho slov nevede konflikt jen s Kyjevem, ale celým Západem, který "chce Rusko úplně zničit".
Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/471948-cinsky-prezident-naridil-armade-aby-se-pripravila-na-valku?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&campaignsrc=tn_clipboard#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

Robur

22. 09. 2022, 09:26

Pro Martin 23
já vůbec nevím o jakém mobilním způsobu boje mluvíš. A nepsal jsem, jestli je ten mobilní způsob chytrý nebo hloupý - on spíš vůbec není mobilní.
To že rusové ze směru útoku na Kyjev přesunuli své jednotky přes Bělorusko do Belgorodské oblasti, RF své jednotky a poté na Donbas (potřebovali k tomu asi měsíc) není mobilní způsob boje. To že stáhli jednotky z jihu Charkovské oblasti (od Izjumu) a přesunuli je na jih - do Chersonské oblasti, není mobilní způsob boje. Poté jim tyto jednotky pod Charkovem chyběli a museli se "plánovitě přeskupit".
Mobilní způsob boje je to co předvedli Ukrajinci v Charkovské oblasti - rychlé přesuny jednotek do týlu protivníka. Přesuny byli tak rychlé a útočné, že rusové vůbec nevěděli kde ukrajinské jednotky jsou.
Co se týče záloh - rusové mají samozřejmě obrovské zálohy - říká se, že 300 000 lidí je as i1% těchto záloh a asi to bude pravda. Ale systém armády je stejný jako u nás za socialismu. Necvičí se a pokud tak formálně jen mobilizace. Bylo by fajn, jestli by měli plány na mobilizaci např. těch, kteří rok, dva zpět skončili službu, ale neprobíhá to tak. Je to chaos, korupce a berou kdo jim přijde pod ruku. Nehledě na to, že tito lidé nebudou mít žádnou motivaci bojovat.
Nevím kde bereš informace o velkých zásobách zbraní a munice. Munici oni berou z Běloruska, protože vlastní dochází, dokonce se domlouvali o dodávkách munice ze Severní Koree. O dělostřeleckých zbraních jsem psal - mají velký problém se 152 mm hlavněmi - mají dávno vystřílený povolený počet výstřelů a není munice. Děla se postupně stahují z fronty. 122 mm - platí to samé. 1. a 2. armádní sbor LNR a DNR už nyní dostává 102 mm houfnice z 50 let, do těch je ještě munice, také z 50 let. Mají rakety do raketometů různých ráží a to je vše.
Tanky mají T 62 - asi jich je dostatek na skladeh. Poslední více či méně moderní T72 ztratili v Izjmu - nyní při ústupu.
Takže tady jsou fakta, ověřená. Bude velký problém těch 300 000 vybavit a ozbrojit. A bude to hodně stará výzbroj.

Ivan

22. 09. 2022, 09:24

Im Bier: mají snahu udělat referendum :-D. Až odtamtud vypadne jejich armáda a vypíší referendum s alespoň půlročním předstihem, aby každý tamní obyvatel dostal prostor si danou věc opravdu důkladně rozmyslet ze všech perspektiv, zároveň nepociťoval bezprostřední ohrožení a tlak na své rozhodnutí, tak se můžeme o nějaké snaze spolu bavit. Takhle je to jen další z řady špinavých, podlých, dobyvačných praktik ulhané ruské svoloče.

Im Bier steckt Wahrheit

22. 09. 2022, 09:16

Ivan
He he, ale mají snahu udělat referendum. USA zabrala část Srbska bez referenda, proti mezinarodnimu právu a vybudovala tam svoji základnu.
Tohle ti nevadí? Tak máš opravdu zvrácený pohled na svět.

Zdeněk

22. 09. 2022, 09:13

Pivní hlavo, takže uděláme si takový rozřazovací těstíček:
Pokud je (neboť výsledky jsou už jistě sečtene) referendum o připojení okupovaných území k ruSSku platné, pak je tedy platné i referendum o připojení Sudet k Německu, pak Benešovy dekrety pochopitelně neplatí a my tak musíme uznat nároky sudetských Němců a budeme platit a stěhovat nelegální osadníky ... vidíš v mé logice někde chybu?

Ivan

22. 09. 2022, 09:03

In Bier...: Jsi ruský troll, nebo tohle myslíš vážně? Který člověk s mozkem asi tak může srovnávat legitimní referendum o vstupu ČR do EU, kde se každý člověk mohl samostatně, bezpečně, anonymně rozhodnout, s "referendem" na území, které je narychlo během týdne uspořádáno na území, které aktuálně okupuje armáda jiné země?

Im Bier steckt Wahrheit

22. 09. 2022, 09:03

Aha, jeden může a druhý ne? Pripomenu Granadu, kterou amici zabrali bez referenda. A nebo ještě lepší.
Kosovo je Američany ukradeno území, falešný stát, který vznikl v rozporu s mezinárodním právem. Američané tam mají největší vojenskou základnu Bondsteel a přes své firmy loupí obrovské nerostné bohatství tohoto srbského regionu.

Jenže taktika Ruska je stejná jako USA, s tím nic nenadělame.

bombero

22. 09. 2022, 08:48

N23- asi bude pravda, že ta nějvětší elita bude umístěná za uralem a bude chránit bunkr s putlerem. Ale ostatní gardové jednotky co vím, tak jsou na tom velmi zle.
"Poskytne výcvik 3 měsíců"-takže tvrdíte, že se do bojů zapojí v lednu?Nebo to bude týdení rychlokurz a mazejte na frontu?
No, po ránu jste dokázal pobavit:thumbsup:,děkuji za veselý začátek dne. Naštěstí je u výs jediná 100% jistota,že to, co tady tvrdíte a předpovídáte, se vždy splní. Ale přesně obráceně:laughing::joy:

hb74

22. 09. 2022, 08:42

Im Bier steckt Wahrheit,
ty jsi snílek. Takže když ty mi ukradneš auto a prohlásíš ho za svoje, tak se automaticky stává tvoje? to je nějaká zvrácená logika nebo ruský styl uvažování?

Líbí se mi, jak porovnáváš jejich a naše referendum. Že se něco jmenuje referendum, tak to neznamená, že je to obsahově to samé.

čím ještě bude Rusák vyhrožovat?

Zdeněk

22. 09. 2022, 08:39

Pivní hlavo, takže pokud Taiwan uspořádá referendum o nezávislosti, bude jistě respektováno, že?

Im Bier steckt Wahrheit

22. 09. 2022, 08:25

Jak jsem již psal. Opravdu bude na východě Evropy veselo.
V oblastech na východě ukrainy, které kontroluje rusko proběhne referendum dne 23. - 27. 9. 22 o připojení k Rusku a občané se rozhodnout kde a kam patří.
Po výsledcích referenda určitě budou pod ochranou Ruska a zároveň jeho součást.
(Pokud někdo spochybnuje referendum, tak i české referendum o vstupu do EU asi neplatí)
Ukačka, pokud budou nadále ostřelovat již začleněné oblasti k Rusku se stanou agresory a bude veselo.
Rusáci vždy uměli hrát šachy, ale jen málo kdo z EU to pochopil. Amici to pochopili.

Mark

22. 09. 2022, 08:17

Proběhly výměny zajatců, kdy už stovky bojovníků z azovstalu se dostalo zpět domů:thumbsup: a tady menší reakce na tyto výměny.

https://twitter.com/christogrozev/status/1572714685874704384?s=20&t=gOR3vE-UO62HIpRRyxwdpQ

hb74

22. 09. 2022, 08:06

M23, líbí se mi tvá nechvějná víra v Putina a v lepší ruské zítřky. Sice chápu,že je pro tebe doba těžká, ale nepolevuj. Ta ruská hvězda jednou musí vystoupat, HB

Martin23

22. 09. 2022, 07:56

bombero

1. Nevím o jakých rychlokvaškách hovoříš. Rusko má vycvičené zálohy.
Oproti tomu UA a ani Evropa a státy NATO nic takého nemají.

2. Pokud máš dojem, že RA přišla na Ukrajině o svou armádní elitu, tak jsi nic nepochopil.
A jediné co k tomu mohu dodat, je, že záložáci nemají nic nahrazovat, ale doplňovat.

3. Novým brancům UA je poskytnut 3 měsíční výcvik a to jen některým.

4. A to ještě nevíme, jak se do toho RF proti UA a NATO postaví další státy ŠOS.

Zbytek tvého pojednání jsou cancy.

Martin23

22. 09. 2022, 07:49

No a závěrem bych znovu konstatoval, že
RF má k dispozici jen za poslední tři roky cca 1 milion záložáků s ročním výcvikem a plné sklady zbraní.

Evropa, která stojí na v drtivé většině profi armádách, žádné zálohy nemá. No a ještě k tomu ta východní Evropa své zbraně vyskladnila na Ukrajinu. Pokud již dostaly země nějakou náhradu, tak probíhá výckvik a nové zbraně se teprve objednávají. Slovensko nemá stíhačky, nemá PVO, ČR nemá vrtulníky, nejsou tanky, obě země čekají na BVP, což bude minimálně na dlouhé měsíce. Zbraně pro civilisty nejsou.

Já v tom bohužel nic parádního nevidím. A co se týče zemí jako je VB, Francie a Německo, aniž bych spekuloval o jejich bojeschopnosti (zejména ve vztahu k zásobám střeliva), je zde obrovský problém v případné logistice.

Takže když to shrnu, východní Evropa vyskladnila a nové zbraně objednává či plánuje a bude trvat roky, než je dostane a než se vojáci vycvičí. A země, které se toho ukrajinského šílenství účastnily jen omezeně, jsou trochu dál a vůbec nechci spekulovat o jejich ochotě jít krvácet do východní Evropy.

Takže podle mne je to všechno špatně.

bombero

22. 09. 2022, 07:37

Robur-:thumbsup::thumbsup:pěkně popsáno

bombero

22. 09. 2022, 07:31

N23- jiistě- 150000 rychlokvašek jasně v kvalitě předčí elitní gardové pluky
"operovat zcela samostatně"- to možná UA armáda, ale nikdy ne russká, kde si bez povelu nikdo ani neuprdne. A jaké mají velení se ukazuje už půl rokucelou dobu tady od kolaborantů čtu, že se za ukrajinu nikdo nepostaví,že celý svět stojí za russkem a že západu za toUA nestojí a najednou je to 50 států....
je zajimavé, že o početní převaze se kecy začaly šířit, až když slavná rudá armáda začala dostávat na zádel. Jestli ono to nebude spíš tím, že 5 špatně vyzbrojených,bez motivace se špatným velením rusských útočníků na bojišti bude znamenat mín, jak jeden dobře vyzbrojený s kvalitním velením obránce, který budě svoji ženu bránit před znásilněním, děti před odvlečením do russka a rodiče před mučením...Ale to je mimo vaše komsomolské myšlení

bombero

22. 09. 2022, 07:21

N23- jj, on takový 50letý záložák, co denně chlastá a naposledy střílel před 1/4 stoletím je terno
výcvik nového pilota v době míru možná. UA piloti se cvičí už přes půl roku a nejsou to nováčci, navíc mají obrovskou motivaci
jaweliny se neosvědčily-to dokládá spousta videí na netu a spousta rusských okupantů o tom vědí své a řekli by si k tomu své. Kdyby mohli komsomolče

Martin23

22. 09. 2022, 07:15

Robur
Tak já snad nikde neuváděl, že ten mobilní způsob boje byl chytrý nebo hloupý.
Napsal jsem, že byl očividně prováděn úspěšně.

S ohledem na fakt, že Rusové ještě stále bojují na Ukrajině v početním oslabení, evidentně museli změnit taktiku, protože holt Ukrajině pomáhá dalších 50 států. Ale bez pochyby tento mobilní způsob boje používali.

Oni jej patrně budou používat i nadále, ale pokud přijde na Ukrajinu dalších 150 tisíc vojáků, bude tento způsob kvalitativně na jiné úrovni, protože prvosledové jednotky dosáhnou počtu, které jim umožní operovat zcela samostatně právě bez těch mobilních záloh, které dnes zasahují ať útočně tak obranně tam, kde je třeba.

Martin23

22. 09. 2022, 07:03

Svazáci z Novinek. Kadliku,

1. Záložák, je už ze své podstaty toho slova ve významu záloha. Jde tedy o v podstatě okamžitě nasaditelné zdroje, které mají výckvik a mají svou zbraň. On na to sice upozorňuje i ten tvůj Votápek, ale to už se ti nehodí do krámu.

2. Naopak to, jak se dožaduješ plně vyzbrojených F 16 (jako kdyby se dodávali z poloviny vyzbrojené zbraně), to je věc desítek měsíců výcviku.

3. Javeliny se na Ukrajině příliš nevyznamenaly.

Karel I.

22. 09. 2022, 00:37

Tak! A v Čechách a na Moravě bude taky mobilizace! To bude p.del!!!

Veritas vincit

21. 09. 2022, 23:23

"Není to jen „částečná“ mobilizace. Teď to bude teprve průšvih, říká Votápek"
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-neni-to-jen-castecna-mobilizace-ted-to-bude-teprve-prusvih-rika-votapek-214863

Veritas vincit

21. 09. 2022, 22:58

Už dlouho jsem si tak souhlasně nepočetl.
"Mobilizace je důkaz, že Rusko prohrává. Záložáky nestihne vycvičit ani vyzbrojit, míní experti"
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-odbornici-mobilizace-je-dukaz-ze-rusko-prohrava-zalozaky-nestihne-vycvicit-ani-vyzbrojit-40409371

Veritas vincit

21. 09. 2022, 22:51

Doufám, že na ruskou mobilizaci odpoví USA minimálně dodávkami plně vyzbrojených F-16 a raketami s doletem 300 km do systemu M142 HIMARS. Je potřeba ty agresivní ruské příšery pomlít ještě než dorazí na linii, aby ochutnali vlastní medicínů. Na obzoru je násobný úbytek ruské populace, hlavně mladých ruských vrahů a zlodějů ochotných vraždit za Putina, kteří už nestihnou mít nějaké děti. To bude radosti, až dostanou papírové mapy, rezaté kvéry a posadí je do tanku z 60. let, kterými proletí FGM-148 Javelin jako kostkou másla. :slight_smile::flag_us::thumbsup:
Ukrajině sláva, sláva hrdinům a přesnou mušku!:flag_ua::thumbsup:

Zdeněk

21. 09. 2022, 22:45

Původně jsem chtěl vypsat argumenty "vlastenců", co je tady plodí od února, ale pak mi došlo, že to už někdo udělal a to výrazně lépe, než bych to napsal já:

https://www.google.com/amp/s/www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-stastne-pondeli-jindricha-sidla-7-sezona-je-to-genius-putinovi-uzitecni-idioti-zazivaji-tezke-casy-214496%3famp=1

Veritas vincit

21. 09. 2022, 22:24

Zdeněk:thumbsup:
Někdo pomalu chápe a někomu to nevysvětlíš nikdy. :slight_smile:

Veritas vincit

21. 09. 2022, 22:23

Robur :thumbsup:

Zdeněk

21. 09. 2022, 22:16

Pravdomluvny
21. 09. 2022
Kdyz stovky lidi ve 144 miliobovem Rusku protestuji je to pry demokracie. Kdyz protestuji tisicovky lidi v 10 milionovem Cesku je to extremismus. Je hezke sledovat jak se zacinaji utapet ve vlastnich lzich.

Kolikpak těch ubohých protestujících u nás v té naší diktatuře bylo zatčeno, kolik seřezáno policií a kolika hrozí 15 let za účast na demonstraci ... každý, kdo se v ruSSku, Íránu, Číně odváží demonstrovat, je hrdina; u nás jen využívá právo zaručené ústavou a respektované úřady.

p.s. jak se odborně říká, když se někdo označí za pravdomluvného a pak bezostyšně lže - bájná lhavost, drzost, senilita debilita?

Robur

21. 09. 2022, 22:11

Ještě reakce na Martin 23:
Rusové nevedou žádnou chytrou mobilní válku. Nevím kam na to chodíte. První dny války ruské OS útočili na několika směrech z nichž hlavní byl na Kyjev. Možná pamatujete na 60 km dlouhé kolony vojenských vozidel z Běloruska na Kyjev. Nechápu co na tom bylo mobilního. Tupé poslání vojáků bez dostatečného zabezpečení (PHM, jídlo atd.), jeli se starými mapami (rozumíte, mapami, přitom rusové mají GLONAS, mohli mít na každém tabletu a telefonu trasy postupu). Mapy byli z 80 let a když to ukrajinci pochopili, stáhli z cest všechny ukazatele směru a rusové se prostě ztráceli. Když na konce března zjistili, že Kyjev je nad jejich síly, stáhli se. Praporní taktické skupiny, které tam ztratili 50-70% vojáků a techniky doplnili v Belgorodské oblasti a jeli na Donbas.
Tam tři měsíce opět tupě útočili na přímo na ukrajinské pozice a jejich taktické praporní skupiny opět ztratili 50-70% vojáků. Jejich jediné plus a jediná převaha byla v ohromných počtech dělostřectva a raketového vojska a kvantách munice. Vyprávěl mě jeden Rus, že když byl kdysi na Sibiři na skladech munice, tak se tam jezdilo autem po těch skladech jak byli velké. Takže rusové sice stříleli nepřesně ale hodně, takže nakonec vždy něco trefili. Ukrajinské OS mezitím využívali (a využívají) systém Kropiva (Kopřiva), který sbírá údaje o cílech protivníka ze všech průzkumných prostředků a v online režimu je předává dělostřelectvu. Automaticky vyhledává nejbližší dělostřelecké jednotky, které mohou na cíl střílet a předává jim koordináty. Pokud je jednotka dostatečně automatizovaná - nastavení zbraňového systému probíhá také online a střílí se s velkou přesností. (pro případný dotaz - rusové nic podobného nemají, jejich automatizovaný systém řízení palby je neefektivní, zastaralý, pomalý a v podstatě ho nevyužívají)
Ruské jednotky měli smůlu, že plnili politické zadání - dobýt celou Luganskou oblast (což se jim nakonec zhruba na začátku července podařilo) a poté Doněckou oblast. Kvůli tomu museli útočit napřímo proti zakopaným dobře ukrytým ukrajinským jednotkám. Uspěli nakonec právě kvůli své převaze dělostřelectva, které střílelo celé dny na ukrajinské pozice až je úplně zničilo, poté ruské jednotky postoupili o 2-4 km a celá situace se opakovala.
Přitom chyběla absolutně součinost mezi dělostřeleckými jednotkami, letectvem a pozemními jednotkami. Tz. že dělostřelectvo střílelo, poté přestalo bez součinosti s pěchotou, která mohla vyrazit ještě v době dělostřelecké přípravy. Ale ta vyrazila třeba hodinu poté, když už ukrajinci byli v pohotovosti, postříleli ruskou pěchotu z ručních zbraní. A tak to šlo na Donbase den za dnem tři měsíce.
Mobilnost v tom nevidím žádnou. Nakonec tím, že rusové doslova rozstříleli každý metr země donutili ukrajince ustoupit, ale sami měli obrovské ztráty.
Při ofenzivě v Charkovské oblasti Ukrajinci vyhráli dokonalým průzkumem a přípravou. Věděli, že tam Rusové nemají klasickou obranu - několik linií za sebou. Oni tam útočili a vubec se nepřipravili na protiofenzivu. Proto menší jednotky ua speciálů pronikali mezi ruskými jednotkami bez problémů a objevovali se daleko v týlu. Rusové během tří dnů prostě zpanikařili a začali útíkat. V Izjumu nechali techniku, zbraně a munici, že mohou Ukrajinci vyzbrojit několik praporů. NATO tam v žádném případě není, jen dobrovolníci, kteří bojují na straně OS Ukrajiny. Rusové samozřejmě křičí, že bojují proti celému NATO, protože jinak by doma nevysvětlili, jak to, že mají ukrajinci takový úspěch.
Hlavní příčinou, proč jsou na tom rusové špatně je, že plánovali operaci na max 10 dní (asi jako v roce 2014 na Krymu). Nebyli připraveni na takovou válku. Mají nedostatečně vycvičené jednotky - záklaďáci holt spíš vytírají podlahy nebo staví důstojníkům chaty než cvičí. To platí o větší části jednotek ne o všech. Objevili se nové účinné zbraně - jako třeba drony, které umí ukrajinci lépe využít. Zatímco moderní ruské tanky v podstatě selhali jako i jiná moderní technika. Selhalo jejich letectvo - nebylo připravené na takovou válku. A hlavně selhala rozvědka, která hlásil Putinovi, že Ukrajina je připravená na obsazení, že tam vše zaplatili. Nyní jsou tito lidé vyšetřováni, kam se podělo 10 miliard USD, které na to vydali.
Korupce v armádě také sežrala velkou část vojenského rozpočtu - papírové mapy z 80 let mluví za vše.

ROBO

21. 09. 2022, 22:05

IQ23
předpokládám, že i britský bulvár toho bude o životě ve VB vědět víc, než kdokoliv tady.
--------------------------------------------------------------------------
No než ty , tak to rozhodně jo . Ale to pravdu není žádný měřítko kvality . Spíš naopak .


Dnes se ti samí "odborníci" vysmívají, že Rusko mobilizuje, protože ......
------------------------------------------------------------------------------
No , za to se nikdo neposmívá to bylo jasný od začátku , tedy kromě vás ruSSkejch dutohlavů co ste si plánovali jak vás bude Ukrajina vítat . Co je ale nejvíc k smíchu že vy náckové tu přes půl roku solečně s Putlerem vedete válku , která je taková prkotina že se ani válkou pod tvrdými tresty nesmí mikdo válkou nazývat . Přes půl roku blekotáte jak de skvěle VŠECHNO PODLE PLÁNU a nemáte prakticky žádný ztráty a ukrajinský vojsko je zcela zlikvidovaný . A když se fronta zkrátí na polovic tak NAJEDNOU ZNIČEHONIC vy rudý svazácký kebule zjistíte že je vás málo . Seš normální ???? Zjevně ne !!!! Ale pak se nedivte že se vám všichni normální posmívají .

Výmluva o přímém zapojení NATO , je fakt ubohost i pod úroveň tvýho bulváru kterej utváří tvůj omezený a pokřivený pohled na svět a ultralháře Putlera samotnýho . To je jenom tvoje bezpáteřní ubohost ke který se uchyluješ aby se ti úplně nezhroutil ten proruSSkej fašistickej svět .

Pravdomluvny

21. 09. 2022, 22:00

Kdyz stovky lidi ve 144 miliobovem Rusku protestuji je to pry demokracie. Kdyz protestuji tisicovky lidi v 10 milionovem Cesku je to extremismus. Je hezke sledovat jak se zacinaji utapet ve vlastnich lzich.

Alle

21. 09. 2022, 21:59

Pravdomluvny
------
Nevi nekdo co brani ten mistnim proruskym trollum jit bojovat za Putina na Ukrajinu? Spatny fyzicky stav? Nebo ten psychicky?

Pravdomluvny

21. 09. 2022, 21:54

Nevi nekdo co brani ten mistnim proukrajinskym trollum jit bojovat za Zelnskeho na Ukrajinu? Spatny fyzicky stav? Nebo ten psychicky?

Zdeněk

21. 09. 2022, 21:20

Martínku, tak za deset let má ruSSko 3 000 000 vycvičených vojáků? Jistě má 3 000 000 chudáků, kteří neměli dost peněz na úplatky a kteří ví, jak se skládá uhlí panu poručíkovi, jak se dělá šalunk na chatičce pana plukovníka a jak se čistí hajtz zubním kartáčkem, ovšem jestli jim to bude co platné při útoku pod dělostřeleckou palbou, když to moc nešlo ani Tamanske divizi ..., ale souhlasím, uvidíme, ovšem upozorňuji, že tu věštíš už od února a zatím nic moc :laughing::joy::rofl:

Veritas vincit

21. 09. 2022, 21:17

Rusomil23
"A také je potřeba si uvědomit, co tady říkám již po několikáté, že do Charskovské protiofenzivy se již patrně zapojilo NATO přímo."
*
Další nesmysl bez jediného důkazu.
Co myslíš slovem přímo ?
Jak se NATO zapojilo přímo?
Nejen s Rusáky, ale i s tebou to jde z kopce.
Ty nesmysly, které tady nablábolíš v podstatě nestojí ani za komentář. :slight_smile:

Im Bier steckt Wahrheit

21. 09. 2022, 21:17

Zatím tady parta ukrošů Vv, Zd, R, N. jásá jak rusák trpí, ale vše teprve přijde. Inflace v německu letí vzhuru jako šíp. A když v německu, tak i u nás. Totální závislodt na německu se ukáže. Nakupuju v německu pravidelně a porovnávám ceny a každý měsíc se zdražuje. Blbej příklad, máslo 250 g stálo v únoru 1,50 a dnes 2,40 €, ovšem to obyčejný.
Na rozdíl od zdejších ukrošů si nestežuji na Putina, protože on nestojí za drahotou, za to může politika EU a hlavně Německo a její vazal vláda ČESKÁ.

Martin23

21. 09. 2022, 21:16

Zdeněk p.s.
proč ty vlastně trpíš v té zlé EU, ráj čeká, řekl bych, že máš šanci i na vládu nebo možná na poradce na generálním štábu.

++++++++++++++

Tím si mi připomněl Válka a jeho apel, aby lidi raději nechodili k volbám.
Je to v hodně podobném duchu.

Mně připadá logičtější se ptát, proč bych měl servilně poklonkovat EU, jejíž smysl je v tom, že v ní zmizí všechny národní státy, které jsou dnes jejími členy v jeden homogenní celek? Moje rodina žije na Moravě mnohem déle než je existence slavné EU.

PS. A to mi připomnělo Masaryka. Ten by se asi divil, že vydupal samostatný stát na RU. A dnes padáme do EU.
Stejně tak jako mi Fiala a pondělní pohřeb královny připomněli Karla Kramáře a tu prvorepublikovou snahu se zbavit šlechty a zavést moderní demokratický stát. Místo toho tady po 100 letech obdivně vzhlížíme k monarchii.

Tedy všechno jinak.
Tak proto jsem tady. Protože mne nikdo nebude vyhazovat z mého domova.

Martin23

21. 09. 2022, 21:07

BANe,
předpokládám, že i britský bulvár toho bude o životě ve VB vědět víc, než kdokoliv tady.

Pokud se týká ČR, tak snad i ty a Novinky (což rozhodně nepovažuji za nic jiného než český bulvár) jste si všimly, že jsme z Babišovy drahoty přešli do Fialovy tragedie. Inflace 17,2, energie násobné, ceny potravin letí vzůru jak raketa.

Místo toho tady blábolíš o Rusku a to mi fakt hlava nebere.
Na to máte asi nějaká školení, že?

Martin23

21. 09. 2022, 20:55

Ono je zajímavé Kadliku, že na počátku bylo Rusko od "odborníků" kritizovanáno a posmíváno za to, že má na Ukrajině málo lidí a techniky. Že to nezvládli organizačně.
Rusko půl roku a docela úspěšně provádělo na Ukrajině taktiku mobilního boje s mnohem menším kontingentem a proti UA, kterou vyzbrojovalo celé NATO + další země. Tedy cca 50 zemí, z nichž dost již je za svými možnostmi, včetně ČR.

Dnes se ti samí "odborníci" vysmívají, že Rusko mobilizuje, protože ......
A střílí jeden blábol za druhým.

No jednoduše Rusko reaguje na fakt, že UA do bojů nasadila všechno co má a hlídat frontu o delce cca 1000 km je s početm 150 tisíc vojáků dost problém.

A také je potřeba si uvědomit, co tady říkám již po několikáté, že do Charskovské protiofenzivy se již patrně zapojilo NATO přímo.

Rusko tedy mobilizuje.

No a ti samí odborníci se opět smějí, že půjde o špatně vycvičené vojsko.

Jenže to bych netvrdil. V Rusku každý rok projde ročním výckvikem 300 tisíc mužů. To jsou za 10 let tři miliony lidí s ročním výckvikem.
Kolik lidí dostalo u nás roční výcvik za posledních 20 let? A kolik má stát zbraní pro civilisty?
Taková velká nula.

NATO v červnu zveřejnilo plán rozšířit jednotky rychlé reakce ze 40 tisíc na 300 tisíc? A kým proboha? Žádný ze států EU nemá vyjma omezených profi armád žadné rezervy byť s minimálním výcvikem.

A když se tady zeptám, kdo z vás by šel bojovat, tak mi je řečeno, že na to si z daní platíte naši armádu. 10 tisíc důstojníků a 10 tisíc profíků. Aha.

Evidentně tomu moc nerozumím. A to si raději vůbec nebudu představovat, na čem se domluvili Rusové s Čínou.

Veritas vincit

21. 09. 2022, 19:54

"Zemřel bývalý šéf Moskevského leteckého institutu. Spadl z velké výšky."
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-zemrel-byvaly-sef-moskevskeho-leteckeho-instutu-spadl-z-velke-vysky-40409380
*
Jako přes kopírák.
Adolf také strašil novými zbraněmi, také likvidoval "zrádce", tak měl hitlerjugend (Junarmija) také povolal do zbraně nakonec i nezletilce. Vypadá to, že Rusko kopíruje přesně poslední léta nacistické Říše. :laughing:
Když se ruský ksindl vyhlazuje mezi sebou, tak mám dobrý pocit,že Evropu čekají dlouhé zlaté časy. "Když se daří, tak se daří!" :laughing:

ROBO

21. 09. 2022, 19:54

IQ23

Ty seš fakt ubožák . Nejdřív tady lustruješ seriózní odkazy druhejch , ale sazm postuješ sračky typu Blesk , The Sun a čtvrt roku starou zprávu z irozhlasu , která už dávno není pravda .
Je mi te fakt líto chudáčku . Takový prace si stěma proruSSkejma výzvratkama dáváš a pak z toho vyleze takovej ubohej paskvil pod úrovní žáčka 2 třídy

Zdeněk

21. 09. 2022, 19:53

Ale kdepak NATO, pohanka se urodila a výrazně zlevňuje, navíc ji můžeš zagrglat pravou lahodnou ruskou Fancy ... :stuck_out_tongue_winking_eye:

ROBO

21. 09. 2022, 19:47

IQ23
Až na to že UK s jejich HDP má kam padat . O ty se neboj.
My nejsme zdaleka tak bohatí jako UK a máme inflaci 15-20% a předřazenej benzín , přesto jestli tě nekdy pustí z Bohnic , tak vidíš že silnice sou pořád zasekaný autama , krámy narvaný lidma a u pokladen fronty jako kráva, na dovolený letos vycestovalo nejvíc lidí v historii ..,..........

Ale co si počne ruSSkej mužík co celej život chodí na suchej záchod a o teplej vodě si může nechat leda zdát , co ten si počne az skončí penězovod z EU a jemu vystřelí zboží do závratnejch výšin , pokud vůbec nějaký bude , tak na to si odpověz sám , na to ti musí i tvoje IQ stačit , svazáku .

NATO!

21. 09. 2022, 19:45

The Sun, martinku? Něco jako jedna paní povidala? Takže: Zdražení potravin ve tvé milované říši v srpnu 2022 oproti srpnu 2021 je..... 15,77%.

Veritas vincit

21. 09. 2022, 19:42

Když agresor a útočník musí mobilizovat, tak to jde s Rusákem už hodně z kopce. :laughing:
Konečně budou mít moderní zbraně z USA a ostatních civilizovaných zemí skvělý poměr cena/výkon. Škoda, že ještě nebyl vynalezen selektivní pesticid na primitivní zlo a není možné vymýtit ruské zlo zu grunt.
Sláva Ukrajině, sláva hrdinům, přesnou mušku!:flag_ua::thumbsup:
S USA to Ukrajina dá. :flag_us::thumbsup:

Martin23

21. 09. 2022, 19:39

BANe, ty čtenáři Novinek.

Tady máme iRozhlas z 27.06.2022


Analýza také ukazuje, že Indie, která dříve neodebírala z Ruska téměř žádnou ropu, nyní dováží víc než 760 tisíc barelů denně. Jižní Korea a Japonsko sice omezily odběr ruské ropy, jenže objem jejich dodávek představoval jen zlomek toho, co teď nakupují Čína a Indie.

„Asie zachránila ruskou produkci ropy. Rusko se místo dalšího poklesu téměř přiblížilo stavu před pandemií,“ uvedl v rozhovoru pro The New York Times Viktor Katona ze společnosti Kpler.

Rusko sice ropu prodává kvůli sankcím s velkou slevou, i tak ale rostoucí ceny energií vedly k nárůstu příjmů z prodeje této suroviny. Rusko tak podle Mezinárodní agentury pro energii utržilo minulý měsíc o 1,7 miliardy dolarů víc než v dubnu.

++++

Takže realita je taková, že Indie dříve nebrala vůbec ruský plyn a dnes bere, jen holt dva týdny je to méně. Oni se kluci velmi rychle domluví na ceně, za kterou se bude prodávat.

Ale máš fakt zajímavé starosti s ohledem na situaci u nás.

Zdeněk

21. 09. 2022, 19:38

Čím by to tak mohlo být, co myslíš Martínku?
Jak v tej Británií, tak i v tom ruSSku
https://zahranicni.hn.cz/c1-62679770-ceska-v-moskve-bloguje-o-embargu-regaly-prazdne-nejsou-jidla-ale-ubylo-a-je-horsi
(je to sice článek už ze srpna 2022, ale ty s tím problém nemáš, viď)

p.s. proč ty vlastně trpíš v té zlé EU, ráj čeká, řekl bych, že máš šanci i na vládu nebo možná na poradce na generálním štábu.

Martin23

21. 09. 2022, 19:28

Pokud se nebudeme dívat jen na Novinky a mrkneme do světa, ukáže se nám trochu jiný obrázek o tom, kdo nebude mít, co žrát.

https://www.thesun.co.uk/news/19698308/russia-uk-prices-sanctions-food/

V srpnu ceny potravin ve Spojeném království vzrostly nejrychlejším tempem od ekonomického krachu v roce 2008 a ve srovnání s předchozím rokem vyskočily na 10,5 procenta.

V červenci se inflace potravin zrychlila na 9,3 procenta, protože válka na Ukrajině a následný růst cen krmiva, hnojiv, pšenice a rostlinných olejů vytvářely rostoucí tlak na ceny.

Zcela jiný obrázek je ale v Moskvě, kde od začátku roku ceny potravin klesly o 11,3 procenta.

Veritas vincit

21. 09. 2022, 19:01

Im Bier steckt Wahrheit
"E. Hemingway: První den vzniku války je potřeba postřílet vládu a parlament.
S tim by asi nesouhlasil ukrajinsko -česky premiér P. Fiala."
*
Proč se místo toho věčného naříkání neodstěhuješ do vaší Říše k Vůdci slovanská fňukno?:laughing:

ROBO

21. 09. 2022, 18:54

„Mír světu.“ Ruská policie začala zatýkat na protestech proti mobilizaci .

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-ruska-policie-zacala-zatykat-na-protestech-proti-castecne-mobilizaci-40409363#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

ROBO

21. 09. 2022, 18:52

"A ruSSáci nebudou mít co žrát"

Tak co ruSSofilové , ještě pořád věříte že ze tu ropu a plyn ještě rádi Indie a Čina nakoupí místo nás?
Evidentně ne , a už vůbec ne za ty prachy . Diletantskej patlal Putler zase opět nezco nedomyslel . Jinak hlavním zdrojem příjmů ruSSka není plyn , ale právě ropa . To sakra zabolí .

Vývoz ruské ropy po moři klesá, Indie ztrácí zájem
Ruský vývoz ropy přepravované po moři v první polovině tohoto měsíce klesl na nejnižší úroveň od září 2021.
Indie se tak z ruského trhu přeorientovala na levnější asijský trh a zejména na Saúdskou Arábii, která v srpnu Rusko přeskočila a stala se v Indii druhým největším dovozcem ropy po Iráku.
Kreml už dříve uvedl, že země jako Indie a Čína by mohly pokles exportu do Evropy vyrovnat. Analytici jsou ale vesměs jiného názoru. S&P Global uvedl, že v důsledku evropského embarga by mohlo Rusku zbýt až 2,2 milionu barelů ropy denně .
Zbytek prodá po cenou .

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-vyvoz-ruske-ropy-po-mori-klesa-indie-ztraci-zajem-40409362#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

ROBO

21. 09. 2022, 18:21

Z rusko-mongolské hranice je hlášeno množství lidí, kteří překračují hranice do Mongolska. Počet lidí, kteří odcházejí, prý rychle roste...
Jak moc musíš být zoufalý když emigruješ do Mongolska ???

https://t.me/kyakhta_buryatia/5288

ROBO

21. 09. 2022, 18:17

Když čekáš na to, až Putin a Šojgu promluví konečně v tý televizi...

https://twitter.com/DarPutinovi/status/1572298843303313411?s=20&t=PPGkIbtcx_RtWP8GVzi4CQ

ROBO

21. 09. 2022, 18:01

Válečné nadšení v ruSSku v plném proudu :thumbsup:

ruSSko - Finská Hranice praská ve švech . Důvěra ve velkého vůdce je neochvějná .

https://mobile.twitter.com/ChristSiegfried/status/1572515788917215240

Im Bier steckt Wahrheit

21. 09. 2022, 17:54

Starý fotr Clausewitz: Válka je pokračování politiky jinymi prostredky.
To znamená, že když není schopnost se dohodnout umírají lidé. V případě konfliktu na UA selhalo vše, EU, NATO, UA, RF.
E. Hemingway: První den vzniku války je potřeba postřílet vládu a parlament.
S tim by asi nesouhlasil ukrajinsko -česky premiér P. Fiala.

ROBO

21. 09. 2022, 17:36

Trpký úděl ruského letounu Su-35: Vliv na válku na Ukrajině skoro nulový, tři země už nemají o něj zájem

ruSSko evidentně nedrtí pouze sankce , ale taky negativní reklama jakou si sami dělají na UA . To se dřív říkalo že ruSSáci nic neumí , kromě zbraní . A jak je stále více vidět i to byla lež . Neumí ani ty zbraně .
Jestli Amíci dají UA ty F-16tky , tak už ruSSáci ani neodstartujou .

Nevím čím chtějí ty mobilizovaný vyzbrojit ???
Západu bude evidentně stačit dodávat na UA víc kulometů a střeliva , a UA bude mít na příští rok pěkně pohnojíno


https://www.securitymagazin.cz/defence/trpky-udel-ruskeho-letounu-su35-vliv-na-valku-na-ukrajine-skoro-nulovy-tri-zeme-uz-nemaji-o-nej-zajem-1404069407.html

Zbigniew

21. 09. 2022, 17:25

drtivá většina nových rekrutů totiž pochází ze zaostalých částí Ruské federace, jako je například Burjatsko, Dagestán, Baškortostán, Tuva, Čuvašsko, Kalmycko nebo Tatarstán, což jsou jedny z nejchudších a nejzaostalejších regionů Ruské federace. >>> Tatarstán je nejbohatší republikou Ruské federace, životní úroveň je zde zhruba čtyřikrát vyšší než je ruský průměr. Země disponuje mnoha klíčovými průmyslovými odvětvími – petrochemií, strojírenstvím, automobilovým i leteckým průmyslem.

ROBO

21. 09. 2022, 17:16

Im Bier steckt Wahrheit
Spíš se podivej na ruSSký fašistický zvěrstva v  v Syriii - Allepo = Hirošima . . Hromadný vyvražďování ve Středoafrický republice , genocida na Čečenským národu ..........
Oproti ruSSkým zvěrstvům na západě analog nenajdeš , to sou jenom trapný břidilové proti ruSSkejm primitivním sadistickým hovadům jejichž jediná motivace je nenažranost a neukojitelná touha vraždit , krást a okupovat ve jménu třetí říše - totiž velké ruSSi , ale ono je to vlastně úplně to samý viď ?

Im Bier steckt Wahrheit

21. 09. 2022, 16:56

Mě se velice zamlouvá vyjádření experta, kzery se jmenuje Paul Craig Roberts.
„Respektuji Putinův postoj k mezinárodnímu právu, ale považuji za směšná omezení, která Kreml klade na vlastní kroky. Nikoho na Západě nezajímá žádné právo – podívejte se na útoky USA, NATO a Izraele na jiné země.“

Zdeněk

21. 09. 2022, 15:31

ROBO já taky čekám řádově stovky protestujících, spíš mě zajímá, jak se vládnoucí moc k těm protestujícím zachová ... přece pokud jde všechno podle plánu, tak pár pomatencu nemůže nikoho rozhodit, ne?

ROBO

21. 09. 2022, 15:28

Zdeněk
Já sem přesvědčenej že se žádný demonstrace konat nebudou . Max. pár jednotlivců.
Putler jim to skoro za čtvrt století fašisticý diktatury prostřednictvím gestapa , totiž FSB a OMONU , důkladně vymlátil z kebulí .

ROBO

21. 09. 2022, 15:23

Veritas vincit
No a to ještě připočti těch 100.000 Korejců , kterejma nám tady Martínek nadšeně vyhrožoval a sme ma 500.000 :grin:

ROBO

21. 09. 2022, 15:19

Válečné nadšení v ruSSku v plném proudu III. :thumbsup:

Už víme na co ruSSáci ty ledničky kradli ve velkým :grin:

https://mobile.twitter.com/A_SHEKH0VTS0V/status/1572519911049789440

Zdeněk

21. 09. 2022, 15:16

Pánové, já myslím, že situaci dost projasní už dnešní večer. Vesna svolává protiválečné demonstrace a pokud má pravdu Martínek, tak dojde několik set až tisíc pacifistů, které vítězící moc nechá blahosklonně vyjádřit povolený opoziční názor, protože je to přeci demokracie, že?
No a pokud máme pravdu mi, tak opět dojde několik set až tisíc demonstrantů, no a vládnoucí moc je rozežene, zmlátí a pozatýka ...

Na co sázíte?

Veritas vincit

21. 09. 2022, 15:06

Rusomil23
"Mimochodem podle informací z minulého týdne již nějakou dobu mají OSRF mimo jednotek ochrany státních hranic k dispozici na hranicích dalších 100 tisíc mužů. S těmi 300 tisíci by to pak bylo celkem 400 tisíc."
*
Pěkný blábol bez důkazu.
Nakonec proč ne?
Biologické hnojivo pro ukrajinská pole bude po válce potřeba.
Moderní zbraně nejen z USA z ruských bezmozků nadělají sekanou. :laughing:
Sláva Ukrajině, sláva hrdinům! :flag_ua::thumbsup:
God Bless America!:flag_us::thumbsup:

ROBO

21. 09. 2022, 14:57

IQ23
600.000 UA vojáků ???
Věř že na to zatím ani nemají čím vyzbrojit . Což si ještě březnu sám hlasitě a důrazně vytruboval .
----------------------------------------
Je vtipný jak jsi zase vylez z ty svý zavšivený bolševický diry . Ta potupná Putlerovo mobilizace tě polila živou vodou a zase začínáš chrlit nesmyslný vylhaný predikce , který se naštěstí v tvým prorokování nikdy nevyplňujou .

Veritas vincit

21. 09. 2022, 14:51

jeroným
"hlavně aby se měl aspon kdo smát. Americká válka do posledního ukrajince se může zvrhnout v něco co nikdo nechce. A věř mi, že to odsereme my a ne amerika."
*
Jasně Slovane.
To je ta vaše ruská logika.
Rusko napadlo bezdůvodně Ukrajinu a je to americká válka.
Že Ukrajinci chtěli žít jinak (v EU) než jako primitivní Rusáci tě ani ve snu nenapadlo viď.
Že s Ruskem zmařeným vstupem Ukrajiny do EU (2014) nemají USA nic společného tě ani nenapadne, viď.
Dobře tě komouši a Rusáci převychovali. U prosťáčků to prý nedalo žádnou práci. :laughing:
Ze základů slovanské mentality, lhát, krást, zapáchat a vše svádět na ty druhé jsi evidentně nevybočil. :slight_smile:
"Záhadou" samozřejmě stále zůstává, proč Rusomilové jako ty stále tak tvrdošíjně zůstáváte a trpíte v EU a nejedete navždy za lepším do toho vašeho Ruska. Věčně fňukající Slovani. :laughing:

ROBO

21. 09. 2022, 14:48

Umeni valky
300.000 vojaku (pro zajímavost je to pouze 1 % z toho co muze Rusko mobilizovat
--------------------------------------------------
Tzn 100% je až 30mil.
Tzn. že UA může postavit az 1mil. vojáků .
Vojáků co mohou být vyzbrojeni moderní moderní voj.tech. a logistikou , která mnohonásobně překonává tu ruSSkou Potěmkinovu vesnici , která se za posledního půl roku jenom nebetyčně na UA ztrapnila .
Vojáků , kteří mají morálku k obraně vlasti, jež tu ruSSkou mnohonásobně převyšuje .
Takže ze strany ruSSkejch fašounů žádná sláva .

ruSSové si s T-62/64 a flintama po Hitlerovi , toho moc dovolit beztak nemůže . To co horečně stahujou ze Sýrie , Afriky ...... je opravdu nevytrhne . Navíc, zdrcující sankce a přechod na válečnou ekonomiku , budou nyní další nespočetný hřebíky do ruSSký rakve .

Už teď mají gigantický logistický problémy s tím že nemají ani palivo do techniky a musí ji zanechat při ústupu napospas postupujicim Ukrajincům .
Tyhle vypasený založáci zažijou opravdu pekelnou zimu .

JohnBattler

21. 09. 2022, 14:41

Samozřejmě ztráty Ukrajinské armády budou také značné to nepopírám a bavíme se řádově v desítkách tisíc. Nicméně přesná čísla nikdo zvěřejňovat nebude dokud válka běží.

Souhlasím také, že na Ruské straně bude velká část padlých z řad povstalců a žoldáků tedy ne regulérních jednotek Ruské armády.

Nicméně na Ruské (ne)bojeschopnosti vidíme, že jsou naprosto vyčerpaní a z původních počtů nasazených pro invazi již značná část dávno nebojuje. Vždyť bojují už přes měsíc o město okresní velikosti (Bachmut) a prakticky se nepohli. Zato Ukrajinci v Charkovské oblasti ukázali, že rozhodně vyčerpanou armádou nejsou a umí také útočit.

No nic Martin23 tady může psát co chce, ale z jeho předpovědí se zatím nesplnilo prakticky nic a tedy není další důvod abychom mu věřili, za pár měsíců si to tady opět můžeme připomenout jakou blbost si tady napsal.

Ukrajinu čekají další těžké měsíce a nová mobilizace v Rusku samozřejmě není příjemná zpráva. Západ musí podporu Ukrajiny stupňovat a snad dá bůh, že se to v Rusku zhroutí a bude konec. Potom ať vyklídí všechna obsazená území a pápá Ivane. Možná bych uvažoval o tom nechat jim Krym kdyby to mělo zachránit hodně životů. Každopdáně Chersonská a Záporožská oblast musí být osvobozeny za každou cenu. Doněck a Luhansk těžko říct, tam už totiž nikdo kdo není totálně zblbý Ruskou propagandou asi nežije...

Martin23

21. 09. 2022, 14:15

Ruská armáda měla kolem 150 tisíc mužů. Z nich jeprý minimálně 50 tisíc mrtvých a 3 krát tolik zraněných. Takže tam vlastně nikdo nezbyl.
Realita je taková, že nejvíc obětí mají povstalci. OSRF klidně mohou mít těch 6 tisíc.

Obránců bylo na počátku kolem 600 tisíc. Ukrajina mobilizovala tolikrát, že to ani nejde spočítat a nyní trénuje novou sílu v mnoha zemích NATO.

Je docela zajímavé, jak svazáci čarují s tím číslem 300 tisíc mobilizovaných, že mají někoho nahrazovat.

Jednoduše RF skončila s vedením boje pomocí přesouvání mobilních jednotek po celé hranici. Proto potřebuje navýšit stavy.

Mimochodem podle informací z minulého týdne již nějakou dobu mají OSRF mimo jednotek ochrany státních hranic k dispozici na hranicích dalších 100 tisíc mužů. S těmi 300 tisíci by to pak bylo celkem 400 tisíc.

Ale to jako pochybuju, že by tam všechno nakupili.

Ono je totiž důležité pochopit, co řekl Šojgu. Rusko nepřepíná na válečný mód kvůli Ukrajině.
A to mne docela děsí.

jeroným

21. 09. 2022, 13:52

JohnBattler
21. 09. 2022

Takže Rusko podle svých slov ztratilo jen 5700 mužů a přesto musí mobilizovat 300 tisíc nových vojáků. Za chvíli budou proruské síly v ČR začít popírat i matematiku, že je 1+1 je 2 protože do těch vašich příběhů už nebude dávat smysl nic.

ono je to jednoduchý. V současnosti rusáci útočí s asi 300 000 (nebo kolik) vojáky proti plně mobilizované Ukrajině na jejíž straně bojují žoldáci z celého světa (ted budou žoldáci z celého světa bojovat i na ruské straně). Takže vezmi tu matematiku které tak rozumíš a počítej.
Kdybys měl zkušennosti a něco zažil, tak bys věděl, že obě strany své ztráty minimalizují a nepřátelské zvětšují. Ted jde o to jestli štáby věří své propagandě či pracují z reálnými čísly (tupouni na obou stranách věří) .

Ideální stav by byl, kdyby na obou stranách proti sobě bojovali žoldáci (ti jsou tam dobrovolně) někde na stepi, kde by nikomu nezpůsobili škodu.

Zdeněk

21. 09. 2022, 13:50

Pivní hlavo, pravidla pro shodu podmětu s přísudkem by měla sídlit v tvé hlavě, zvláště když jsi ten vlastenec, a věř mi, psaní na telefonu zrovna s tímto nemá co dělat ...

Im Bier steckt Wahrheit

21. 09. 2022, 13:38

GL
Podmět a prisudek? Kde bydli? Pokud něco je graticky špatně, tak to je pro nepodstatny. Píšu z telwfonu a nekontroluju.

jeroným

21. 09. 2022, 13:32

Veritas vincit
21. 09. 2022

Liška
"Celou historii je to s armádou Ruska pořád dokola. Nejdříve smích nad tím jak bojují, smích nad tím čím bojují, smích nad tím proč nekapitulují a následně všem smějícím se zamrzne úsměv na rtech."
*
No, hlavně aby tobě a celému Rusku úsměv vydržel.:slight_smile:

hlavně aby se měl aspon kdo smát. Americká válka do posledního ukrajince se může zvrhnout v něco co nikdo nechce. A věř mi, že to odsereme my a ne amerika.


Rusáci měli mobilizovat na začátku války. Blitzkrieg ale nevyšel a ted je pozdě. Pokud budou chtít mít klid, budou muset obsadit celou ukrajinu.
Pro Zelenáče a jeho bandu se nic nezmění. Nakradeno mají a zdekují se zavčasu na západ. Pro obyčejný lidi (ty co přežijí) se taky nic nezmění. Pořád budou platit daně.
Jen pomře hafo lidí. Zbytečně.

PS
kdy že rusákům mělo dojít to jídlo?

bombero

21. 09. 2022, 13:30

umění války- a vy jste někde četl, že to ukrajina neví?pokud vím, tak to pouze nezveřejnuje.a to je podstatný rozdíl. Jen 2x, nebo 3x zveřejnila odhad svých ztrát. A zabití russáci, co najdou se počítají celkem dobře....

Umeni valky

21. 09. 2022, 13:22

JohnBattler : zajimave ze Ukrajina presne vi kolik zabila Rusu ale nevi kolik ztratila vlastnich vojaku

Umeni valky

21. 09. 2022, 13:16

Tak si to shrnme:

Ukrajina tvrdi, ze za 6 mesicu zabila 50.000 ruskych vojaku. Nyni tam Rusko posila dalsich 300.000 vojaku (pro zajímavost je to pouze 1 % z toho co muze Rusko mobilizovat pri plne mobilizaci) takze Ukrajincum bude trvat 3 roky (pri stavajici vojenske a ekonomicke pomoci) nez tech 300.000 zabije.

JohnBattler

21. 09. 2022, 13:11

Takže Rusko podle svých slov ztratilo jen 5700 mužů a přesto musí mobilizovat 300 tisíc nových vojáků. Za chvíli budou proruské síly v ČR začít popírat i matematiku, že je 1+1 je 2 protože do těch vašich příběhů už nebude dávat smysl nic.

Doteď jsem si myslel, že Ukrajinská čísla budou přeci jen dosti nadsazená, ale nakonec těch 50+ tisíc mrtvých Russáků může být docela pravdivé číslo. Když přidáte dalších 100-150 tisíc zraněných tak z celkové vojenské síly nasazené na Ukrajině (cca 300 tisíc můžu když započítáme síly DNR, LNR a Vágnerovců) jich je většina již mimo hru. Mobilizace je tedy Putinovou jedinou šancí na pokračování války.

Pseudoreferenda o připojení okupovaných částí, které víme jak dopadnou, jsou druhou částí jeho nového plánu. Otázka je ovšem až se tak stane jaká bude Ruská reakce na Ukrajinské útoky na anektovaná území. Pořád doufám, že taktické jaderné zbraně prostě Rusové nepoužijí. Na druhou stranu určitá část populace a hlavně vedení Ruska jede takový narativ, že než na Ukrajině prohrát tak raději konec světa. Tedy šance, že jaderné zbraně budou použity není nulová.

No válka se nám tedy tímto prodlužuje a bude to dál těžké. Všechny soudné lidi chci jenom poprosit podporujte Ukrajinu tak jak můžete a bojujte proti Rusku co to jde. Letošní zima bude krutá, ale věřím že už ta příští bude bez ruského plynu. Ceny energií půjdou dolů počítám cca za rok či max za dva i když to samozřejmě nebude na ceny co byly před rokem a více. No nic musíme prostě šetřit jiná cesta není. Spousta domů v ČR je mizerně tepelně izolovaných a to je především to na co bychom se měli v nejbližší době zaměřit + samozřejmě nové zdroje energie i když zde jsem malinko skeptik ohledně OZE, které přeci jen v našich zeměpisných šířkách v dohledné době nevyřeší to zásadní a tedy zimní období. Sorry za offtopic a loučím se. :-)

Zdeněk

21. 09. 2022, 13:00

Tomík, a já se těšil na tvrdé a nezpochybnitelné argumenty a ono tohle ... slabota, fakt slabota, alespoň, že Američané to dělají taky a že židi zabili Ježíška to chtělo.

Tom

21. 09. 2022, 12:55

ROBO: nepochybuji o tom, že všechny možné jízdenky z EU na Ukrajinu jsou ode dneška vyprodány. Nebo ne?

Zdeněk

21. 09. 2022, 12:54

Robur :thumbsup:


Někdy v létě jsem četl rozhovor s ukrajinskou uprchlíci, která se do 24.2.2022 hrdě hlásila ke své ruské národnosti, a zazněla tam velmi zajímavá část, kterou volně přepíší:

Zelensky nebyl náš prezident, nepodporovali jsme ho a upínali naděje k Putinovi, kdyby vydržel mohl být východ Ukrajiny jeho bez boje, ekonomicky i politicky jsme chtěli do Ruska, 24.2. se všechno změnilo, se Zelenskeho se stal lídr a z Putina vrah, všechno zničili, já už se nemám kam vrátit, je ze mě zrádce, sousedé mi nikdy neodpustí a já se jim nedivím ...

Robur

21. 09. 2022, 12:39

Nemohu si odpustit nenapsat ještě něco:
na Ukrajině není 8,5 roku občanská válka, Putin poté co stabilizoval svou vládu nad Ruskem ( zničil Republiku Ičkeria) a zničil nezávislé média, pokračoval ve svém plánu - pravděpodobně si vzal jako svůj životní cíl. Obnovit ruské impérium v původních hranicích carského Ruska - nebo poté SSSR. Vydal obrovské peníze na propagandu uvnitř Ruska a v zahraničí. Rusy přesvědčil, že NATO je nepřítel - důvodů je několik, proč to udělal. Kroků které postupně učinil ke svému cíly je mnoho a většinou úspěšné, ale Ukrajina mu narušila v roce 2014 plán A. Ale byl tady plán B - který už dávno (jako správný pracovník KGB) měl připravený. Na Ukrajině pracovala usilovně již několik let ruská rozvědka, která připravovala různé proruské organizace (zakládala občanská sdružení a hnutí), rozdávala peníze, zakládala tajné sklady zbraní. Cílů bylo více a byli postupné - 1. ovládnout ukrajinskou politickou scénu a kontrolovat kdo zemi řídí, až po  2. ovládnout zcela východní a jižní oblasti Ukrajiny (Charkov, Lugansk, Doněck, Záporoží, Cherson, Mikolaev, Oděsa), rozdělit Ukrajinu násilím a poté připojit střed země a západ nechat svému osudu.
Tento plán se pokusili provést v roce 2014, když ze země uprchl prezident Janukovič a bylo jasné, že ovládnutí Ukrajiny bez násilí nepůjde. Ovšem plán se povedl částečně - jen ve dvou oblastech. I na to potřebovali agenty FSB a GRU v poli, kteří vyzbrojeni zprovokovali první střelbu (město Slavjansk - postříleli místní policisty) a poté začali obsazovat vládní budovy. Začali vyzbrojovat místní obyvatele, kteří byli ochotni střílet a zahájili tak "osvobozování" těchto oblastí od Ukrajiny. Když poté na jaře 2014 byli téměř poraženi, vtrhla do oblastí regulární ruská armáda a pomohla separatistům udržet část území těchto oblastí.
Vím, že např. za vlády prezidenta Zelenského měli vojáci OS Ukrajiny zakázáno střílet. Mohli střílet pouze pokud byl ohrožen jejich život nebo životy jejich spolubojovníků. Za porušení zákazu byli tresty, včetně finančních až po vyhození z armády. Pokud někdo stále střílel bez omezení tak to byli vojáci ruské armády. Píšu ruské armády záměrně protože 1. a 2. armádní sbor DNR a LNR jsou dávno začleněni do ruské armády jako součást ruské 4. armády s velitelstvím v Rostově na Donu.
Bohužel píšu ve zkratce. Ukrajinci si zažili s Rusama svoje a mají právo na vlastní svobodu. Na východní Ukrajině žije mnoho obyvatel, kteří se hlásí k ruské národnosti - protože po hladomoru v 30 letech, který byl uměle zprovokovaný Stalinem a provedený bolševiky - převážně Rusy se nastěhovalo na Donbas mnoho Rusů, aby měl kdo pracovat v místním těžkém průmyslu. Jejich vnuci dnes křičí, že žijí na "iskonno ruskoj zemli" .

Zdeněk

21. 09. 2022, 12:34

Tomík, velmi zajímavý výklad mezinárodního práva, takový originální, jenom upozornění, Ukrajinci pravidelně útočí na Krym, který je "ruSSky" od roku 2014 a stalo se, chvíle napětí, prd ...
Mimochodem by mě zajímalo, kdo při smyslech umožní takovýto precedens, to neprojde ani u Číňana, to by nám to dopadlo - Tibeťané, Ujgurové, Taiwan... ojojoj

Alle

21. 09. 2022, 12:32

Tom
-----
Tobě fakt přijde v pořádku někam vlítnout, vyhlásit si tam referendum a prohlásit "tady je to naše a když se nám sem teď budete míchat, tak s vámi bude zle!"?

Green Leader

21. 09. 2022, 12:28

Im Bier

"Jo, viděl jsem mrtvoly černochů v uniformách na Ukraině a z ruský armády určitě nebyly...."

Odvážné tvrzení...zdroj pochopitelně tajíte, že?
Btw shoda podmětu s přísudkem!!

Tom

21. 09. 2022, 12:25

Veritas vincit: nic proti, ale ty to máš nějaké popletené. Rusům přece nikdo zbraně ani střelivo dodávat nemusí - to je problém Ukrajiny. Dnes ráno bylo navíc řečeno, že útoky Kyjeva po vyhlášení výsledků referend budou považovány za agresi proti Rusku, takže pokud se Zelenskyj z daných území nestáhne bude Ukrajině oficiálně vyhlášena válka čímž de facto zahraniční vojenská pomoc Ukrajině končí.

Green Leader

21. 09. 2022, 12:22

Martin23

"Jinak vidím, že svazáci jsou na značkách a skoro v kompletní sestavě."

A něco k věci by nebylo?

Robur

21. 09. 2022, 12:15

Pro Tomáš:
Proč nazývat válku speciální operace? Ten název je pouze ruská propaganda, možná se tak dají nazývat první tři dny války, kdy ještě vojáci OS RF netušili kam je posílají a co se stane.
Co se týče mobilizace 300 000 lidí, je otázka koho mobilizují. Ještě dnes ráno jsem si myslel, že mají částečnou mobilizaci rusové promyšlenou - koho mobilizují, kam je umístí, jak je vyzbrojí atd. Ale první zprávy z Ruska ukazují, že příslušníci policie a Národní gardy hodní muže po ulicích města a rozdávají tzv. "pověstky" - což znamená, že berou co jim přijde první pod ruku. Tito lidé se musí dostavit do mobilizačních středisek, budou rozvezeni někam na výcvikové základny. Musí být vystrojeni, vyzbrojeni a musí mít alespoň základní výcvik - to je minimálně měsíc. Spíš více, ale rusové budou spěchat. Je tady mnoho problémů, které budou asi dost zásadní - čím je vystrojit, vyzbrojit a jak je vycvičit bez specialistů, kteří jsou na Ukrajině.
Co se týče mobilizace na Ukrajině - byla mobilizována jen část branců. Např. jen ve Lvovské oblasti je 200 tisíc mužů, kteří dostali povolávací rozkazy a přihlásili se na voj. komisariátech, ale poslali je domů, s tím, že na ně zatím nepřišla řada. Ukrajina má taky ještě co a koho mobilizovat, i když asi s podobnými problémy jako ruská strana.

Im Bier steckt Wahrheit

21. 09. 2022, 12:15

Tomáši napsal jsi skvěle.
A zase jsme o krok blíže k jaderný válce.
Občanská nenávist a válka na Ukraině trvá 8,5 roků.
NATO zkouší jak velký péro ma Putin.

Vzhledem k tomu, že státy NATO začaly na Ukrajinu posílat mímo zbraní i vojáky (zatím patrně jen ze soukromých armád), mění se i kroky OSRF a celá situace se dál vyhrocuje.

Jo, viděl jsem mrtvoly černochů v uniformách na Ukraině a z ruský armády určitě nebyly.

bombero

21. 09. 2022, 12:11

tak nám russko mobilizovalo. A já jsem zvědavý, co to udělá s dodávkami zbraní. Největší dodavatel zbraní a munice je trochu nevypočitatelný,nikdy dopředu neřekne,co ukrajincům zanechá, ale spíš mě zajímá ten druhý.Aby momentálně nevykládal lodě a zpátky do skladů neukládal 70km himarsy a netahal ven 300km rakety,do podpalubí se nenakládaly další raketomety a F16.Jsem moc zvědavý, jak na to svět bude reagovat....

Tomáš

21. 09. 2022, 11:49

Je to stupnovani speciální operace Ruska na Ukrajině po ukrajinské protiofenzive, která zaznamenala postup vmnoha místech. Částečná Ruska mobilizace znamená povolání 300 000 mladších záložaku, kteří nahradí stejn y počet vojáků z posádek a ti budou bojové nasazení, to může být rychle a ucinne, Ukrajina nemá adekvátní odpověď, protože již mobilizovala. Má to jeden nevypocitatelny důsledek, neúspěch ruské několika rocnikove mobilizace by mohlo přivodit politickou změnu, ale i v obráceně gardu. Cil této částečně mobilizace je podpora referend v několika obsazenych krajích a  vyvolání přímých nebo nepřímých mírovych jednani s prostředníky nebo bez nich. Vojenské operace nejsou fotbalova utkání je to hluboký konflikt ve kterém jsou nasazený veškeré státní síly k vítězství, nebo příměří. Světové mocnosti musí konstruktivním přístupem přimět Rusko a Ukrajinu k mírovemu vyjednávání, která budou složitá ve všech směrech. Není čas na válku, jak řekl představitel Indie.

Zdeněk

21. 09. 2022, 11:16

Ale kdepak na značkách, Martínku, naopak v klidu čekáme na ty nadšené fronty před mobilizačními centry a pak jak po týdnu výcviku pojedou kluci z Moskvy a Petrohradu hurá na frontu, třeba budou i zpívat ... no a nebo se budou tvářit takhle:
https://twitter.com/UAWeapons/status/1572152925191049216?s=20&t=-oN94AfflBNmCU6vrsji4g

p.s. mimochodem analytik, kdopak se nám tady vyblinkal první, to bys neuhodl :laughing::joy::rofl:

bombero

21. 09. 2022, 11:15

komsomolec, co tady měl příspěvek jako úplně první opět s neznalostí významu slov ostatní nazývá svazáky..Mohl by  si ujasnit u někoho z 1 stupně ZŠ,kdo to byli svazáci,at tady není pořád za russkýho hňupa

Martin23

21. 09. 2022, 11:02

Robur
To je váš problém, jak chápete mnou použitý termín " v míře velmi omezené", když konflikt probíhá půl roku.

Jinak vidím, že svazáci jsou na značkách a skoro v kompletní sestavě.

ROBO

21. 09. 2022, 11:00

Válečné nadšení v ruSSku v plném proudu II. :thumbsup:

Po vyhlášení částečné mobilizace byly všechny letenky na lety z Moskvy do Istanbulu a Jerevanu během pár minut vyprodány

https://mobile.twitter.com/TpyxaNews/status/1572494892705714181

ROBO

21. 09. 2022, 10:58

ruSSKá mobilizace.
A pak že se už žádný zbraně nenajdou .
Po Hitlerovi jich přece zbylo :neutral_face:

https://mobile.twitter.com/markito0171/status/1572495930376572928

ROBO

21. 09. 2022, 10:52

Válečné nadšení v ruSSku v plném proudu :thumbsup:

Web Ruských drah zamrzl kvůli množství pokusů o koupi jízdenek. A na ruském internetu je novým hitem dotaz „Jak si zlomit ruku“ podle Trendů Google

https://mobile.twitter.com/TpyxaNews/status/1572495271535476736

Veritas vincit

21. 09. 2022, 10:38

ROBO
" ruSS už LEŽ považuje za PRAVDU. RUSS je nemocný člověk."
*
Můžeme děkovat Bohu, že jsme se nenarodili jako Rusáci, ale jako normální lidé.
Každý den si na to alespoň jednou vzpomenu.

Veritas vincit

21. 09. 2022, 10:34

Liška
"Celou historii je to s armádou Ruska pořád dokola. Nejdříve smích nad tím jak bojují, smích nad tím čím bojují, smích nad tím proč nekapitulují a následně všem smějícím se zamrzne úsměv na rtech."
*
No, hlavně aby tobě a celému Rusku úsměv vydržel.:slight_smile:
1/ Dnes žádná obrovská materiální pomoc do Ruska z USA a celého světa neproudí, jako v době 2. světové války, kterou Sovětský svaz rozpoutal po boku nacistického Německa.
2/ Asi těžko znovu padne 20 mil. ruských bezmozků za vlast, protože tentokrát nebrání své území, ale agresivně útočí opět na sousedy.
3/ Pevně věřím, že tentokrát dostanete lekci ze slušného chování, kterou si budete dlouho pamatovat. Když už se vám nedostalo slušného vychování v rodinách. :slight_smile:

Zdeněk

21. 09. 2022, 10:31

Ale kdepak lišáčku, Zapad už si dávno spočítal, že v konečném důsledku se mu vyplatí podpořit Ukrajinu, obrovské zásoby ropy a zemního plynu pod Donbasem a v Černém moři, k tomu vděčný spojenec, který bude potřebovat spoustu techniky, to je naprosto dokonalá kombinace.
Čína si na ruSSku pohoji svoje ekonomické problémy a nakonec si ještě milostivě vezme zpátky to, co jí rusak ukradl ještě za cara plus možná ještě kousek Sibiře navíc ... to vyplaší Indií a ta se nejspíš přimkne víc k Západu, protože jestli někdo věří tomu, že Indie je kamarád s Čínou a říši, tak ani omylem, ti jen chtějí vydělat a to se jim daří. Už teď si rusaka vodí při na nákupu ropy a naposledy třeba si vynutili slevu na Ka31 kolem 30%.

p.s. schopnost rusa ničit bych v žádném případě nepodceňoval, ale mohl by mi někdo z vlastenců prozradit jak se jmenuje mobilizační typ tanku a nové mobilizační BVP?

NATO!

21. 09. 2022, 10:30

Zapomněl jsem slovíčko prokazatelně 6200 kusů techniky. Takže v reálu 8000? 10 000?

bombero

21. 09. 2022, 10:29

ROBO- unikl dokument, ve kterém se psalo, že skoro 50 000 rodin má nárok na odškodnění(nevím, jestli dokážou vyrobit tolik nových žigulíků)
https://twitter.com/mbk_center/status/1568174194243915776?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1568174194243915776%7Ctwgr%5E441259a8933ac01439f3f307d34ab3e6c52d55e6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-rusko-krvaci-a-umira-ve-velkem-na-bojisti-ma-uz-mene-vojaku-nez-ukrajina-213985

NATO!

21. 09. 2022, 10:24

Ano, martinku, slavná sovětská armáda bojuje na Ukrajině velice omezeně. K dnešnímu dni přišli jenom o 6200 kousků techniky. Taková prkotina.

ROBO

21. 09. 2022, 10:18

Putler mj. oznámil že RA přišla o 5900 vojáků .
Potom mi ale nějak nesedí ten nepoměr 300.000 co je mají nahradit :thinking:
ruSSak lže o všem. Lže o UA, lže o svých ztrátách, lže o důvodu "války", lže o západě, lže i sám sobě. ruSS už LEŽ považuje za PRAVDU. RUSS je nemocný člověk.

Veritas vincit

21. 09. 2022, 10:17

Takové články čtu se zájmem a nejraději.
NATO má evidentně dobrou obrannou koncepci proti případnému útoku obrovských hord agresivních ruských primitivů a je dobře, že se ukrajinští vojáci učí taktickému vedení války od vojáků NATO.
Ve skrytu duše samosřejmě doufám, že Rusáci budou nakonec potupně poraženi a za svoji agresi budou na mezinárodním poli dlouho pikat. Je obrovská škoda Ukrajinců, kteří položí život za obranu své země, ale jak říká klasik: "Sláva Ukrajině, sláva hrdinům! :flag_ua::thumbsup:

Rusomil23
Ten tvůj blábol z dneška jsem si uložil, protože hloupneš čím dál více, přesně po linii ruských blábolů "na papíře", které mají se skutečností pramálo společného. Brzy ti jej připomenu slovanský chytrolíne. :slight_smile:
Znám jednoho pitomce, který hlásá podobné nesmysly jako ty, obrovské zásoby zbraní za Uralem apod. Před nedávnem ještě nevěřil na čínskou chřipku. Byl militantním odpůrcem očkování a na podzim loňského roku málem zemřel. Jsem zvědavý, zda skončíte podobně pomatení Rusomilové. :slight_smile:

Robur

21. 09. 2022, 10:04

Pro Martin23
Co se týče zapojení OS RF do války na Ukrajině:
Chcete říct, že březnu útočili na Kyjev ze směru od Běloruska, dále přes Černigov a Sumy armádní sbory LNR a DNR, nebo na Charkov a potom dále na Izjum? Nebo na Cherson - Mikolajev? Zůstanete asi nepochopen. Vágnerovci se zapojili do bojů až v květnu, když bylo jasné, že regulérní armáda RF není schopna obsadit Luhanskou oblast.
Nyní, při ofenzivě jednotek OS Ukrajiny v Charkovské oblasti byla úplně zničena elitní Tamanská tanková divize - asi podle vás také součást armádních sborů LNR a DNR.
A dnešní částečná mobilizace v RF je asi proto, že si Rusko udrželo dostatečné kapacity?
Z regulérních jednotek OS RF, které stály na hranicích Ukrajiny v únorů 2022 už skoro nic nezůstalo. Pravděpodobně ani mobilizace nezachrání ruské jednotky od postupného ústupu z území Ukrajiny. Proto chtějí za každou cenu vyhlásit referenda, připojit dobytá území k RF a pot vyhrožovat jadernými zbraněmi.
A co se týče zapojení vojáků NATO. Byli vysláni instruktoři, kteří cvičili na území Ukrajiny ukrajinské jednotky mobilizované v průběhu března, dubna. Tito instruktoři se mohli dále po výcviku jednotek účastnit bojů, když se rozhodli - nevím jestli oficiálně se souhlasem svých nadřízených, spíše ne. Na Ukrajině také bojuje řada dobrovolníků v různých jednotkách, ale určitě ne oficiální jednotky států NATO.

Liška

21. 09. 2022, 10:00

bombero - docela by mě zajímalo kde bereš jistotu, že přes tu palubu nakonec nehodí všichni Ukrajinu. Východu připadne půlka, západu pripadne půlka. Jó kdyby ses ve škole lépe učil věděl by si, že se historie stále opakuje.

Alle

21. 09. 2022, 09:50

Liška
-------
Ano... všem zamrzne https://youtu.be/_l5XUP_JrIQ?t=396

Rob

21. 09. 2022, 09:48

Mobilsace na světový den míru .
Jak typické . Jak ruSSké .

Green Leader

21. 09. 2022, 09:43

Martin 23

Tak určitě:joy:

bombero

21. 09. 2022, 09:30

liška- jj, finsko,afganistán, i ta druhá světová bez pomoci amíků by s největší pravděpodobností dopadla jinak.Kdo jim pomůže ted?irák,korea,eritrea?Už i čína a indie je hodila přes palubu...

Liška

21. 09. 2022, 09:22

Celou historii je to s armádou Ruska pořád dokola. Nejdříve smích nad tím jak bojují, smích nad tím čím bojují, smích nad tím proč nekapitulují a následně všem smějícím se zamrzne úsměv na rtech.

bombero

21. 09. 2022, 09:05

N23-jen by mě zajímalo, kdo je ta vaše odborná veřejnost. Vy a russké zdroje?Zatím se vyplnilo vše, co jste tu předpovídal. Ale přesně v obráceném smyslu

bombero

21. 09. 2022, 09:03

N23-"Řádné Ozbrojené síly Ruské federace se bojů na Ukrajině účastní v míře velmi omezené"-s tím se dá souhlasit, ale ne z důvodů, co uvádíte. Jinak by russko před chvílí nevyhlásilo mobilizaci.Jen jsem zvědavý, čím ty vojáky vybaví. Stáhnou z pomníkůT34?Vyfasují mosiny?

Martin23

21. 09. 2022, 08:55

Celou dobu tady dochází k naprostému nepochení situace.
A to nemluvím o místních svazácích, ani o médiích, ale o odborné veřejnosti.

Řádné Ozbrojené síly Ruské federace se bojů na Ukrajině účastní v míře velmi omezené (letectvo, dělostřelectvo, raketová vojska a když je to třeba tak speciální jednotky).
Průběh bojů do současnosti stál především na povstaleckých republikách a na žoldácích, kteří jsou mylně zaměňováni za ruskou armádu.

OSRF také měly nesrovnatelně menší kontingent na Ukrajině než OSU.

Jednoduše si Rusko drželo své kapacity na případné zapojení NATO.

Vzhledem k tomu, že státy NATO začaly na Ukrajinu posílat mímo zbraní i vojáky (zatím patrně jen ze soukromých armád), mění se i kroky OSRF a celá situace se dál vyhrocuje.

Počítám, že vše bylo také projednáno minulý týden na ŠOS.