EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nic není silnější než srdce dobrovolníka - taktická skupina COMMANDOS UO

 15. 02. 2018      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Univerzita obrany v Brně je jediná vojenská vysoká škola v České republice, jejímž hlavním cílem je vychovávat a učit studenty, budoucí důstojníky Armády České republiky. Většina studentů se z různých důvodů věnuje „jen" plnění svých studijních povinností a už jim moc nezbývá čas na nic jiného. Samozřejmě je na Univerzitě mnoho možností, jak volný čas využít a zdokonalovat se ve své odbornosti, včetně formování vyšších odborných kvalit, zvyšování fyzické připravenosti a psychické odolnosti. S dlouholetou tradicí začínající v předchůdkyni Univerzity obrany – Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově – působí od založení Univerzity obrany v roce 2004 skupina Commandos.

commandosuo_01

Commandos je výběrová skupina studentů Univerzity obrany, kteří se nad rámec svých povinností zdokonalují v oblastech pro úspěšné vedení bojové činnosti. Guru skupiny, její pohon a srdce je pan pplk. v. z. Zdeněk Flasar, který je zároveň vedoucím skupiny. Bez něj by nefungovala, bez něj by skupina byla „prázdná", bez něj by žádná skupina neexistovala. Jeho dlouholeté práci a jemu osobně patří velký dík z řad příslušníku skupiny, obrovský respekt i obdiv! Jak praví jedno zvolání, používané ve výběrovém víkendu skupiny, pplk.. Flasar je náš Bůh.

commandosuo_02

Výběrové řízení

Příslušníkem taktické skupiny COMMANDOS se může stát pouze student Univerzity obrany, který úspěšně absolvuje náročné výběrové řízení. Toto řízení do skupiny COMMANDOS je organizováno zpravidla dvakrát ročně, a to po ukončení základní přípravy povolanců, budoucích studentů 1. ročníku Univerzity obrany. Další termín se pořádá na jaře.

commandosuo_03

Výběrového řízení do skupiny COMMANDOS se může zúčastnit student kteréhokoli ročníku prezenčního studia Univerzity obrany. Výběrové řízení trvá od pátku od 14 hodin do neděle do odpoledních hodin. Je charakterizováno vysokou fyzickou i psychickou náročností, nedostatkem spánku, nedostatkem jídla a neustálým stresujícím vypětím.

commandosuo_04

Úspěšnost „adeptů" při tomto výběru osob je velmi malá. Běžnou je skutečnost, kdy v závěrečné nedělní části výběrového řízení zůstává jen malý zlomek studentů, kteří se řízení zúčastnili. Průměrně se hlásí kolem 20 uchazečů o členství ve skupině. Úspěšnost splnění náročných podmínek je v jednotlivých výběrových řízeních různá.

commandosuo_05

Při pro skupinu nejúspěšnějším výběrovém řízení splnilo podmínky 5 uchazečů, průměrně se úspěšnost pohybuje kolem čísla 2. V jednom případu se dokonce stalo, že po pátečním nástupu více než 20 uchazečů již v sobotu odpoledne muselo být výběrové řízení ukončeno, protože ani jeden z uchazečů již nesplňoval podmínky, které by mu umožňovaly v řízení pokračovat.

commandosuo_06

Struktura skupiny

Jak již bylo uvedeno, členem skupiny COMMANDOS se může stát každý student Univerzity obrany od 1. až do 5. ročníku. Skupina působí primárně v Brně, to však nevylučuje fakt, že se členem nemůže stát student z Fakulty tělesné výchovy a sportu (FTVS), která je v Praze, anebo student z Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ) v Hradci Králové. Naopak, historie pamatuje velmi dobré členy z FVZ, kteří patří mezi nejlepší příslušníky elitních útvarů AČR. Do skupiny se mohou hlásit jen příslušníci mužského pohlaví.

commandosuo_07

Momentálně skupina sestává z 16 členů napříč všemi ročníky studia. Skupinu řídí, kromě vedoucího skupiny z řad akademických pracovníků Univerzity obrany, dva hlavní instruktoři, kteří jsou voleni všemi členy skupiny vždy na konci akademického roku, vždy na následující akademický rok. Zpravidla zaštiťují výcvik a vymýšlejí plán výcviku na celý rok. Mělo by se jednat o ty nejlepší členy.

commandosuo_08

Činnost skupiny

Commandos je čistě dobrovolného rázu. Mezi hlavní činnosti skupiny patří zdokonalování se v taktice družstva a malých týmů. Většinou jednou měsíčně celá skupina vyjíždí na cvičení, která jsou organizována zpravidla o víkendech, do různých výcvikových prostorů AČR jako je VVP Libavá, VVP Hradiště a podobné, ovšem nejčastěji probíhá výcvik ve VVP Březina ve Vyškově. Náplně „víkendových akcí" se liší, ovšem každá je zaměřená na zdokonalení jednotlivce i družstva v pohybu po bojišti a taktice.

commandosuo_09

Do cvičení jsou obvykle zařazovány prvky na rozvoj spojovací přípravy a velký důraz je kladen i na přípravu zdravotní. Členům skupiny Commandos se dokonce podařilo umístit na první příčce prestižní soutěže MEDCUP. Nedílnou součástí pohybu vojáka v neznámém prostředí je jeho schopnost orientace v terénu, a proto je do výcviku zařazována také příprava topografická.

commandosuo_10

Další z důležitých věcí, které by měl zaručeně každý dobrý voják s přehledem zvládat je střelba. Proto se členové skupiny pravidelně účastní kurzů obranné střelby a to jak s krátkou, tak i s dlouhou zbraní, které probíhají zpravidla jednou měsíčně. Pokud však chtějí být dobrými střelci, těchto kurzů se musí účastnit ve svém volnu, vynakládat za ně své finanční prostředky a být hladoví po nových informacích.

commandosuo_11

Kurzy probíhají s kvalitními instruktory obranné střelby, jako je například Mgr. Radek Nedoma, který působí na Univerzitě obrany a může se pyšnit spoustou pohárů a medailí z mistrovství České republiky a jiných prestižních soutěží.

Nedílnou součástí nasazených vojáku je i pohyb v zimním prostředí. Zpravidla jednou ročně se skupina Commandos účastní výcviku v horských podmínkách na skialpových lyžích, vyzkoušejí si dlouhé přesuny na sněžnicích, přespání v otevřené přírodě v extrémních klimatických podmínkách a také lavinové nebezpečí.

commandosuo_12

Se sondami se učí najít člověka zasypaného lavinou a učí se zvládat činnost při podobných situacích. Tato aktivita jde ruku v ruce s lezeckou přípravou, kterou se členové skupiny učí jak v extrémních podmínkách v mrazu, tak také na trenažérech.

commandosuo_13

Jednou ročně probíhá výcvik CQB (Close Quarters Battle) a FIBUA (Fighting in Built Up Areas) pod vedením zkušených instruktorů, bývalých „komandosáků", již sloužících u těch nejlepších útvarů a zařízení v Armádě České republiky. Jedná se o speciální taktiku boje v zastavěných oblastech, taktiku postupu a boje v místnostech a budovách, kterou intenzivně cvičí jen vybrané jednotky bojových útvarů AČR.
Mimo všechny tyto činnosti se členové skupiny scházejí přes týden, kde se zapojují do plánování akcí až do toho nejmenšího detailu, tvoří bojové rozkazy a snaží se co nejlépe se připravit na splnění úkolu. Dále chodí rozvíjet své fyzické schopnosti společnými rozcvičkami, které jsou každou středu, anebo drilují v prostorách kasáren.
Důležitá činnost skupiny je propagace Univerzity obrany a armády na veřejnosti. Ať už jde o taktické ukázky na Dnech otevřených dveří, ukázky na veletrzích vzdělávání Gaudeamus, nebo ukázky na veletrhu Future Forces v Praze, skupina Commandos je pro tyto činnosti hojně využívána. O tom, že členové skupiny mají srdce na pravém místě, svědčí fakt, že jednou ročně navštěvují dětské oddělení Brněnské onkologie, kam dětem přinesou spoustu dárečků a snaží se je aspoň na chvíli přivést na jiné myšlenky.

Úspěchy

Za řadu let působení na Univerzitě obrany skupina nasbírala mnoho úspěchu v různých odvětvích armády, na různých soutěžích pořádaných jak Univerzitou, Velitelem Pozemních sil nebo Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií ve Vyškově, tak i na soutěžích mezinárodního charakteru.

commandosuo_14

Mezi největší úspěchy poslední doby patří nedávné umístění na prvním místě v soutěži Summer Survival 2017, druhé místo v soutěži hlídek vojenské všestrannosti 2017, první místo na Memoriálu kapitána Žáka, které členové skupiny obhájili hned 2x za sebou, a to v letech 2015 a 2016, první místo v soutěži MEDCUP a spousta dalších, kde vojáci zúročili vědomosti nabyté právě při výcvicích a dokázali se rovnat s profesionály a porazit je.

commandosuo_15

Toto vše už je jen třešnička na dortu, která dělá radost hlavně panu pplk.. Flasarovi, členům skupiny ale i vedení školy.

commandosuo_16

Komentáře