EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nové propagační video 4. brigády rychlého nasazení AČR

 22. 04. 2019      kategorie: Armáda ČR      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

4. brigáda rychlého nasazení „Obrany národa“ se sídlem v Žatci je součástí Pozemních sil Armády České republiky. Brigáda rychlého nasazení je předurčena k plnění bojových a speciálních úkolů při vojenském i nevojenském ohrožení České republiky (například pomoc při živelních katastrofách). Mezi úkoly brigády patří účast v mírových operacích OSN a v misích pod velením NATO. Velitelem jednotky je plukovník gšt. Ing. Miroslav Hlaváč.

Stručná historie vzniku 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“

Realizace výstavby 4. brigády rychlého nasazení začala 1. ledna 1994, kdy bylo zřízeno její velitelství v Havlíčkově Brodě. Ke vzniku samotné brigády došlo 1. července 1994, přičemž se nacházela v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. V roce 1997 byla brigáda převedena pod Velitelství pozemního vojska v Olomouci a v souvislosti s přípravami na vstup do NATO došlo k jejímu začlenění do sil okamžité reakce. Čestný název "Obrany národa" brigáda obdržela na základě rozkazu prezidenta republiky 8. května 1999, čímž navázala na odkaz, vytvořený příslušníky stejnojmenné odbojové organizace za 2. světové války. Jednotka se zúčastnila řady domácích i mezinárodních cvičení a rovněž prošla nasazením v zahraničních operacích v Bosně, Albánii, Makedonii, Kosovu, Kuvajtu, Iráku a Afghánistánu. V roce 2003 byl zredukován počet útvarů brigády z deseti na tři – dva mechanizované a jeden výsadkový mechanizovaný prapor. O rok později pak bylo velitelství brigády spolu s 41. mechanizovaným praporem přemístěno do Žatce. Na bázi 4. brigády rychlého nasazení došlo v roce 2006 poprvé v historii AČR ke vzniku brigádního úkolového uskupení pro nasazení v rámci aliance, na což v roce 2009 navázalo vytvoření bojového uskupení Evropské unie. Brigáda byla 1. října 2008 rozšířena o 44. lehký motorizovaný prapor s posádkou v Jindřichově Hradci. 1.8.2016 Vznikl 45. mechanizovaný prapor v Rakovníku, k tomuto datu bylo, ale na místě pouze několik vojáků, kteří připravují kasárny pro ubytování celého praporu.

Struktura_new
Foto: Struktura 4. brigády rychlého nasazení ,,Obrany národa" | army.cz

Složení 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“

- 41. mechanizovaný prapor

41. mechanizovaný prapor je v současné době dislokován v Žatci. Prapor je určen především k plnění bojových a speciálních úkolů nejen při bezprostředním ohrožení státu, ale i mimo území České republiky. Ve zvláštních případech může plnit i úkoly nevojenského charakteru, např. při živelních pohromách. Prapor disponuje moderní technikou a výzbrojí, vyznačuje se manévrovací schopností a odpovídající palebnou silou. K jeho základní výzbroji patří kolová obrněná bojová vozidla PANDUR a minomety. Tak jak je u 4.brn standardem, byla do struktury praporu začleněna také průzkumná četa a družstvo odstřelovačů.

img-20190221-wa0000
Foto: Žatečtí během cvičení léčky v Litvě | army.cz

Z důvodu zachování vysokého stupně bojové připravenosti plní ty nejnáročnější úkoly v různorodém terénu. Výcvik vychází z určení praporu a je založen na výborné fyzické připravenosti všech vojenských profesionálů. Kromě tradičního výcviku vojáci musí zvládnout prvky bojového umění MUSADO, základy slaňování, horolezectví, překonávání přírodních a umělých překážek, učí se provádět přesuny na velké vzdálenosti, vést boj jednotlivce i skupiny, pohybovat se v neznámém terénu ve dne i v noci.

- 42. mechanizovaný prapor „Svatováclavský“

42. mechanizovaný prapor „Svatováclavský“ je nejstarším útvarem Armády ČR. Jeho předchůdcem byl kyrysnický pluk, který vznikl v roce 1682, jež proslul v bojích s Turky a ve válkách s Pruskem. Roku 1920 v rámci Československé armády byly oba pluky spojeny do 8.jezdeckého pluku, poté, v roce 1929 byl pojmenován na pluk „Knížete Václava Svatého“. V roce 1943 v Sovětském svazu vznikl tankový prapor, který válku zakončil jako 1.československá tanková brigáda a po jeho osvobození jeden z jeho praporů byl umístěn do Pardubic. Tam se také původně jezdecký pluk mění v mechanizovaný.

img_2424
Foto: Táborští během rotního taktického cvičení | army.cz

Prapor je součástí struktury 4. brigády rychlého nasazení. Je určen především k plnění bojových a speciálních úkolů nejen při bezprostředním ohrožení státu, ale i mimo území České republiky. Ve zvláštních případech může plnit i úkoly nevojenského charakteru, např. při živelních pohromách – povodně v roce 1997 na Moravě a v roce 2002 v Čechách. Prapor disponuje moderní technikou a výzbrojí, vyznačuje se manévrovací schopností a odpovídající palebnou silou. K jeho základní výzbroji patří kolová obrněná bojová vozidla PANDUR a minomety. Z důvodu zachování vysokého stupně bojové připravenosti plní ty nejnáročnější úkoly v různorodém terénu.

Výcvik vychází z určení praporu a je založen na výborné fyzické připravenosti všech vojenských profesionálů. Kromě tradičního výcviku vojáci musí zvládnout prvky bojového umění MUSADO, základy slaňování, horolezectví, překonávání přírodních a umělých překážek, učí se provádět přesuny na velké vzdálenosti, vést boj jednotlivce i skupiny, pohybovat se v neznámém terénu ve dne i v noci a v neposlední řadě se zaměřují na efektivní ovládání svěřené techniky a zbraní. Svoji profesionalitu prapor dokázal v náročných zahraničních misích IFOR, SFOR a KFOR a při cvičeních armád NATO na evropském i americkém kontinentu.

- 43. výsadkový prapor

43. výsadkový prapor je lehký výsadkový prapor typu komando, přičemž v Armádě České republiky je jedinou jednotkou tohoto typu. Dislokován je v Chrudimi. Prapor představuje hlavní expediční sílu Armády České republiky s vysokou mobilitou. Je předurčen k plnění taktických úkolů na území ČR i mimo něj a to samostatně nebo v rámci národního i aliančního uskupení sil. V boji je určen k eliminaci schopností protivníka zejména rychlým manévrem a vedením pohyblivé a rozhodné činnosti při různých druzích operací, za každého počasí a v jakémkoliv terénu a k vedení boje v hloubce sestavy nepřítele.

maxresdefault
Foto: Chrudimští během cvičných seskoků | army.cz

Na bázi 43. výsadkového praporu má k 1. říjnu 2020 vzniknout v posádce Chrudim výsadkový pluk, třetí manévrový prvek Armády České republiky, doplňující 4. brigádu rychlého nasazení a 7. mechanizovanou brigádu. Výsadkový pluk bude mít ve stavu více než 1000 vojáků a má disponovat novou výzbrojí, například cca stovkou lehkých bojových vozidel, ručními zbraněmi či malými bezpilotními letouny.

- 44. lehký motorizovaný prapor

Organizační jádro 44. lehkého motorizovaného praporu vzniklo pod velením podplukovníka Romana Náhončíka 1. dubna 2008. Prapor svou činnost zahájil 1. října 2008 a nahradil 153. záchranný prapor Jindřichův Hradec.

Nová struktura a úkoly praporu jsou od toho původního naprosto odlišné. Kromě štábu, velitelské roty a roty logistiky bude mít také 3 pěší roty, přičemž jedna bude rotou zbraní. Jak je typické pro jednotky 4. brigády rychlého nasazení, bude do struktury praporu zařazeno také družstvo odstřelovačů a průzkumná četa. Do struktury praporu byla začleněna četa chemické ochrany. Jedním z úkolů, které mohou vyvstat, je například výstavba takzvané humanitární základny s kapacitou 450 osob. Jedná se o jakési stanové městečko, které může být použito například v případě živelných nebo ekologických katastrof.

dsc_3704
Foto: Jindřichohradeční během rotního taktického cvičení | army.cz

Hlavním úkolem tohoto praporu by měly být zejména doprovody konvojů, boj v zastavěných oblastech a boj v horách. Jak již vyplývá z názvu praporu, hlavním dopravním prostředkem jeho příslušníků jsou zejména jejich vlastní nohy, ale pochopitelně také vozy IVECO a Tatra 810. Tato jednotka je tedy jakýmsi moderním ekvivalentem pěších praporů.

Video: Nové propagační video 4. brigády rychlého nasazení / YouTube

 Autor: Hanz

Komentáře

Mišak

25. 04. 2019, 21:23

To video je takový trošku divný kompilát záběrů v rychlém sledu a čloěku nic neřekne. V tomhle článku se toho člověk dozví víc.