EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Operace Šiva: Čeští vojáci proti nejvycvičenější protiteroristické jednotce srbské policie

 21. 09. 2020      kategorie: Vojenská historie      50 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Operace Šiva byla v průběhu IFOR a SFOR největší akcí od vstupu koaličních jednotek na území Bosny a Hercegoviny. Patrně šlo o první operaci od skončení 2. světové války, kdy čeští vojáci provedli útočnou operaci s cílem obsadit, zajmout nebo zničit. V úvahu je třeba také vzít fakt, že i přes na tu dobu nejlepší výcvik, nikdo z nás neměl zkušenosti s CQB (boj v uzavřených prostorech a na krátkou vzdálenost).

Do té doby se většina operací odehrávala v prostoru odpovědnosti zahraničních jednotek. Ať už šlo o odzbrojování všech tří stran konfliktu (Bosňáků, Chorvatů a Srbů) na základě Daytonských dohod nebo o odminování, přesuny uprchlíků, kontroly deklarovaných míst (kasárna, sklady vojenské techniky a munice), incidenty se střelnými zbraněmi a minami, granáty, úmyslně zakládané požáry, zločinnost, střelbu, zabavování vojenské techniky, hledání masových hrobů, pomoc orgánům Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) při dokumentaci, hledání válečných zločinců a jiné. Například při nepokojích 19. dubna 1996 v dopoledních hodinách využilo volného pohybu osob přes hraniční linii v městě Otoka několik muslimských rodin.

st-1.-čety-po-akci,-1-zprava-npor.-R.-Náhončík,-autor-sedí-za-ním
Foto: Část 1. čety po akci.(zprava npor. R. Náhončík, autor tohoto článku sedí za ním) | archiv spolku CZFORCES

Operaci Šiva předcházely dlouhotrvající neshody mezi křídlem prezidentky republiky Srbské v Bosně a Hercegovině Biljany Plavšić se sídlem v Banja Luce a křídlem Radovana Karadžiče s centrem v Pale, kterého zastupoval předseda parlamentu Momčilo Krajišnik (zemřel 15. 09. 2020). Byly to spory o televizní vysílání, o odposlechy, o rozpuštění parlamentu, které anuloval Ústavní soud a které později vyvrcholily obsazením vysílačů jednotkami SFOR (účastnily se i české jednotky SFOR – 1. mechanizovaná rota obsadila vysílač Lisina, Operace KEY STONE), Operací TANGO vojáků SAS v Prijedoru (zatčení Simo Drljači a Milana Kovačeviče) a dalšími.

Do operace Šiva, dne 20. srpna 1997, nasadilo velení SFOR, pod velením velitele SFOR generála Erica K. Shinsekiho, pozemní jednotky složené z přibližně 350 českých a britských vojáků s 50 obrněnými vozidly, podporované americkými a norskými vojáky. Leteckou podporu zajišťovaly vrtulníky AH-64 Apache a další letecké síly NATO. Operace se uskutečnila v Banja Luce (220 000 obyvatel), hlavním městě republiky Srbské v Bosně a Hercegovině.

Příprava operace Šiva

Měsíce před zahájením operace dostávalo velitelství SFOR průběžně informace o připravovaném převratu proti prezidentce Biljaně Plavšić. Ten měl proběhnout v hlavním městě srbské části federace Banja Luce, kde se měly shromažďovat zbraně a výzbroj pro křídlo Radovana Karadžiče. Velení SFOR rozhodlo o nasazení zálohy velitele SFOR, kterou tvořila 1. mechanizovaná rota, 6. mechanizovaného praporu AČR. Ta byla od počátku nasazení v silách SFOR. Kromě plnění svých běžných operačních úkolů byla cvičená i na tyto možnosti nasazení:

 • aeromobilní výsadky (vrtulníky UH-60 Blackhawk, CH-47 Chinook) za podpory vrtulníků AH-64 Apache z 1st Battalion, 1st Aviation Regiment „Gunfighters“)
 • zákroky na vlastních BVP-2 pod jednotným velením ve spolupráci s britskými dělostřelci ze základny Donji Kamengrad, vyzbrojenými samohybnými děly AS90.

Průběh Operace Šiva

 • 18. srpna 1997 – proběhla rotace části vojáků na dovolenou a z dovolené v ČR;
 • 19. srpna 1997 – čtyři vojáci byli na spojovacím retranslačním stanovišti 01B (Igraliště). Sedm vojáků ve stráži na základně. Kolem 22.00 přichází na spojovací stanoviště roty zpráva, že se má velitel roty a velitelé čet připravit na odlet;
 • 23.00 – velitel roty a velitelé čet odlétají vrtulníkem LYNX na MND SW v Banja Luce. Tam, jak vzpomíná velitel 1. čety npor. Roman Náhončík (dnes brigádní generál), bylo sice rozebráno, o jakou operaci se jedná, ale jen mlhavě. Například bylo sděleno, že na vyčištění budovy Policejní akademie jsou zapotřebí tři týmy, ve skutečnosti by jich bylo třeba šest a podobně. Velitel praporu pplk. Pavel Jiráček, k tomu bezprostředně po akci pro Lidové noviny uvedl: O celé akci jsme se dozvěděli až bezprostředně před jejím začátkem“. Později k tomu dodal, že o operaci jej velení SFOR uvědomilo, až když letěl ve vrtulníku spolu s generálem Jiřím Šedivým do Záhřebu; 
 • 20. srpna 1997 v 02.00 – je vyhlášena záloha velitele SFOR. Jsou buzeni vojáci a výkonný praporčík organizuje poradu se zástupci velitelů čet. Probíhá střídání vojáků na strážních stanovištích na základně a na 01B (Igraliště). Přijíždí náčelník štábu 6. praporu (dnes generál) mjr. Miroslav Žižka, později i zástupce velitele praporu pplk. Vladimír Podlipný. Před základnou se do proudu řadí šest BVP-2 (1. Mechanizovaná rota), Warior a Land Rover sanita 1. mechanizované roty. Později přijíždí BPzV „Svatava“ (BVP-1 BPzV „Svatava“) s průzkumným družstvem z průzkumné čety (VČ pprap. Josef Křivánek), velitelské roty (velitel npor. Ladislav Janda), R-5 Bečva, jeden vyprošťovací automobil AV-15, jeden Land Rover Vojenské policie z velitelské roty praporu ze základny Donja Ljubija a při přesunu se připojuje jedno BVP-2 od 3. Mechanizované roty, 2. čety, 2 družstvo, volací znak  322 SIERA ( pod velením velitele roje čet. Ivana Bindíka, SOP des. Milan Brůna, pancéřovník Bohuslav Polák a další) ze základny Bosanská Krupa. Na základně a na spojovacím stanovišti O1B zůstává jako zastupující velitel výkonný praporčík rtm. David Michut spolu se stráži obou stanovišť, asi 20 vojáky, třemi BVP-2 až do příjezdu mechanizovaného družstva z 3. mechanizované roty 6. českého mechanizovaného praporu ze základny Bosanská Krupa a norské roty ,,Vikingů“ z Telemark Battalion dislokované až u Sarajeva;
 • zhruba ve 03.00 – po kontrole spojení a nasednutí přichází rozkaz: Vpřed! Pro většinu vojáků byl cíl neznámý. Vpředu kolony jede Land Rover Vojenské policie. Kolona velkou rychlostí projíždí po trase Stari Majdan-Koprivna-Prijedor-Banja Luka;
 • 07.00 – kolona přijíždí na kraj Banja Luky ze směru od Prijedoru k odbočce vedoucí k HQ MND SW („Metal Factory“), kde čeká Velitel roty a velitelé čet. Velitel roty vydává bojový rozkaz, sděluje, že cíl je Policejní Akademie Republiky srbské a hlavně v ní sídlící protiteroristická jednotka. Ztráty velení divize odhaduje na 30-60 procent vojáků účastnících se operace. Poté osádky nasedají do BVP-2 a do čela kolony se zařazuje britský obrněný FV107 Scimitar;
 • 07.15 – kolona projíždí velkou rychlosti Banja Lukou. U policejní akademie FV107 Scimitar pokračuju rovně směrem od akademie. První BVP-2 velitele 3. čety npor. Ladislava Sokola prudce otáčí a zastavuje před branou akademie a řidič čet. Oldřich Hymlar „rozhoupává“ BVP-2. Strážní otevírají bránu, klekají na zem, pokládají své  zbraně (útočné pušky Zastava M-70) a zvedají ruce nad hlavu. Roj vyskakuje a část míří na zajaté policisty. Ti se vzdávají. Vojáci zvedají závoru a rtn. Libor Smékal dobíhá k akademii, kde zaklekává a míří na vchod. Část kolony složená ze sedmi BVP-2 , BPzV „Svatava“ a Warrioru vjíždí na prostranství před akademii. Roje sesedají, řadí se do tří zástupů, poklekávají na jedno koleno otočeni k budově, řidiči a střelci operátoři zůstávají v BVP-2 a kanony míří na budovu.

BVP-2-po-akci-na-velení-divizeFoto: BVP-2 po akci na velení divize | archiv spolku CZFORCES

Na povel velitele roty vnikají zástupy do budovy, zajišťují schodiště, mezipodlaží, vojáci otevírají nezamčené pokoje a po zabouchání i zamčené pokoje, kde jsou ubytování policisté a příslušníci protiteroristické jednotky. Zajatci jsou odváděni na nádvoří na druhé straně budovy, kde poklekají s rukama za hlavou a přebírají si je policisté Interantional Police Task Force (IPTF). V přízemí vpravo dole zůstává jako zajištění u kulometu rtn. I. Š. V jedné z kanceláří jsou u partie šachů zajištěni dva z vyšších velitelů jednotky. Po srbských a anglických povelech rtn. Víti Mrázka a rtm. Jaroslava Dolejšky odevzdávají zbraně (pistole), povstávají, zvedají ruce nad hlavu a jsou odvedení na dvůr. Rotný Mrázek zůstává na chodbě a rtm. Dolejška pokračuje dál. V další kanceláři po levé straně je sekretářka a za dveřmi vedoucími z její kanceláře je velitel jednotky generálmajora Mendela. Oba jsou oba odvedení do vstupní haly, kde si genmjr. Mendela přebírá IPTF.

Souběžně s tím probíhá čištění pater. Některé týmy zajišťují schodiště a mezipatra, další čistí místnosti, odzbrojují a odvádějí zajatce a dobývají se do uzamčených dveří. Policisté jsou shromažďováni na nádvoří, kde IPTF provádí jejich lustraci a třídění. Poté se začínají prohledávat jednotlivé místnosti a pokoje vybavené patrovými postelemi a skříněmi. Přitom se nachází zbraně, schované na různých místech pod matracemi, postelemi, za skříněmi a podobně. Po přebrání a odvezení, nebo propuštění zajatých policistů příslušníky IPTF, vjíždí na zadní nádvoří budovy zbytek kolony. BVP-2 a Warrior se rozmisťují do obranných postavení.

Vzpomínka rtn. Ladislava Blatného, řidiče BVP-1 BPvZ Svatava průzkumné čety: "V noci jsme dostali rozkaz k výjezdu, ale neměli jsme přesné informace co nás čeká. Při dojetí a zařazení do kolony na základně Stari Majdan, jsme vyjeli. Před Banja Lukou celá kolona zastavila a dostali jsme potřebné informace a kolona se rozjela do města k policejní akademii. Byli jsme okamžitě středem pozornosti.  Při dojetí na místo, jsme hned zaujímali postavení před a okolo budovy, tak aby byla zajištěna ze všech stran. Začal výsadek a obsazování budovy. Já jako řidič BVP si pamatuji, jak jsme byli obklopeni místními lidmi a střelec po chvilkách pohyboval věží...pro demonstraci síly...tím jsme si udrželi lidi od BVP.  Po obsazení jsem se s vozidly přesunuli za budovu na dvůr. Pak začalo prohledávání celé budovy. Hledání zbraní, munice atd. Naše průzkumná skupina byla ... myslím v druhém nebo třetím patře, na levém křídle budovy a monitorovali jsme pohyb okolo budovy a příjezdovou silnici z leva, kde snad byl ještě nějaký malý most. Hlásil se každý pohyb, zastavení jakéhokoliv vozidla atd."

Budova-Policejní-akademie-RS
Foto: Budova policejní akademie | archiv spolku CZFORCES

Vojáci se ubytovávají v ložnicích, opravuje se a zavírá brána a jednotka začíná strážní činnost. Rozestavují se BVP-2, strážní jdou k bráně a odstřelovači na střechu. Při obdobném zákroku britských jednotek v dalších objektech dochází k vykopávání dveří.

Z velení divize přivážejí hotová anglická jídla. Po šoku způsobeném Srbům a hlavně překvapeným odzbrojeným policistům, kterým začíná docházet, jak rychle přišli o všechno, začínají místní monitorovat prostor před akademii a shromažďovat se v hloučcích. Propuštění policisté se dožadují vpuštění do objektu pod různými záminkami, hlavně pro věci a vyhrožují použitím granátů. Posilují se stráže;

 • Srbové shromáždění před plotem s televizními štáby, které vše natáčejí, začínají připomínat, že 21. srpna 1968 bylo stejně přepadeno ČSSR. A v srbských televizích začínají dávat mediální masáž, kde prostříhávají záběry z roku 1968 na Václavském náměstí se záběry na vojáky a techniku jednotky v Banja Luce. Jako součást PSYOP prováděného Karadžičovými silami jsou jednotky SFOR přejmenovány na SS-FOR. Dokonce byl natočen i videoklip: While simultaneously keeping the peace between the two warring political factions in the Republika Srpska in accordance with an international view of relevant legalities, moving aggressively to gain control over both the RS civil and Special Police, and continuing to address the hostility brought about by the threat of sealed war crime indictments, COMSFOR and the High Representative addressed another vexing problem: controlling the television media in the Republika Srpska. These issues too became intertwined as the Srpska Radio Televizija (SRT), the dominant RS television network, began to portray international actions as reflections of the Nazi occupation. The president of the SRT was none other than Serb Tri-President Momcilo Krajisnik.
 • Noc probíhá ve strážích za srbských verbálních pokusů o provokace.
 • 21. srpna 1997 v 07.15 – probíhá vystřídání britskými vojáky a jednotka se i s technikou přesunuje na Policejní prezidium, kde spolu s britskými a americkými vojáky (část z nich jsou příslušníci speciálních sil) střeží budovu a pokračují v demonstraci síly;
 • 22. srpna 1997 v 15.00 – probíhá střídání jednotky a její přesun na MND SW v Banja Luce, kde zůstává v záloze COMSFOR. Ubytována je v hale válcovny a vojáci spí na a v technice;
 • 25. srpna 1997 v 03.15 – budíček a přesun na Policejní prezidium, kde spolu s britskými commandos probíhá střežení a při přesunech probíhá demonstrace síly. Ve 20.00 je akce ukončena a jednotka se vrací zpět na MND SW;
 • 27. srpna 1997 – ošetření techniky, zbraní a odjezd na domovskou základnu na Stari Majdan. Tam mezitím vypomáhají vojáci 3. mechanizované roty a norští vojáci z 11. Telemark Batalionu se svoji technikou. Při průjezdu jednotku zdraví velitel praporu, který ji pak přezdil na „1. Neporazitelnou“;
 • 28. srpna 1997 – ráno probíhá společná patrola s norskými vojáky. Češi jsou v norské technice a naopak;
 • 29. srpna 1997 – přilétá velitel SFOR, čtyřhvězdičkový generál Eric Shinseki, kterému je představena česká jednotka i s britskými spolubojovníky a provedena ukázka výzbroje. Na závěr předá velitel SFOR vyznamenání vojákům roty, kteří mají za sebou pět měsíců nasazení. V pozdějších dnech probíhají další akce například obsazování vysílačů.

Operační plán se v podstatě skládal z pěti bodů:

 • Překvapit (což se povedlo načasováním);
 • zneškodnit (zajmout nebo zabít, pokud by kladli odpor podle Pravidel nasazení – Rules of Engagement);
 • zajistit;
 • obsadit a
 • předat moc silám loajálním prezidentce RS.

Nasazené jednotky splnily všech pět bodů plánu. Při operaci bylo zabaveno velké množství zbraní. Podle provedených inventur bylo součásti až 12 tun různého vybavení, včetně automatických pušek, pistolí, pušek, odstřelovacích pušek, RPG, munice, granátů, min, které měly sloužit pro vybavení 2 000 příslušníků sil věrných vládě v Pale a Radovanu Karadžičovi. Zabavené zbraně odvezly dva nákladní „DAFY“ SFOR na velení divize v Banja Luce, kde byly vystaveny).

rtm.-Miloš-Španěl-u-části-zabavené-výzbroje.
Foto: rtm. Miloš Španěl u části zabavené výzbroje | archiv spolku CZFORCES

Závěr

Velitel 6. českého mechanizovaného praporu SFOR pplk. Pavel Jiráček (plk. v. z.) k tomu po 16 letech řekl:
„1. mechanizovaná rota byla v roce nejvydrilovanější rota AČR, která byla speciálně vybíraná a cvičená mnohem víc než ostatní jednotky. To vyplývalo z jejího unikátního místa operačního nasazení. Každá jednotka operovala jen na jedné straně, buď na srbské, na muslimské, nebo na chorvatské, pouze 1. mechanizovaná rota měla operační prostor na území všech tří stran konfliktu. Základna Stari Majdan ležela v demilitarizované zóně. V Majdanu a jeho okolí se nacházelo 27 tisíc tun min v minových polích. 1. rota byla zařazena jako záloha velitele SFOR pro celé spektrum operací a byla nakonec i nasazená, přestože velitel divize genmjr. Ramsey měl k dispozici britské jednotky se zkušenostmi ze Zálivu a Severního Irska. K tomu mi po akci řekl: „Jste mladá demokracie a potřebujete hrdiny." Do akce rota šla bez jakýchkoliv podrobných informací, snímků (ty jsme viděli až mnohem později), proti nejvycvičenější protiteroristické jednotce srbské policie složené z nejlepších válečných veteránů válek na Balkáně.

Velení britské 7. obrněné divize ,,DESERT RATS“ ocenilo vojáky 1. mechanizované roty, zúčastněné jednotky a celý český prapor za výkon při operaci s právem nosit nášivku  "DESERT RATS", stejně jako jejich předchůdce ve společných bojích u Tobruku. 
 
Dne 27. února 1998 byla americkou vojenskou delegací slavnostně předána nadporučíku Pavlu Bulantovi (brig. gen. v. z.) medaile Za zásluhy (Army Commendation Medal), kterou mu udělil velitel jednotek SFOR generál Eric K. Shinseki.

Nadporučík Pavel Bulant tuto medaili dostal za výjimečné zásluhy v operaci Šiva 20. srpna 1997, kdy působil jako velitel 1. mechanizované roty 6. českého praporu SFOR v Banja Luce v Bosně a Hercegovině. Vzorně vedl své vojáky, a i když musel jednat pod tlakem, prokázal vysokou rozhodnost. Rota se pod jeho vedením chovala příkladně a v duchu nejlepších vojenských tradic. Nadporučík Bulant, který v současné době slouží v Bechyni, a jeho vojáci se zasloužili o dobrou pověst, jak sil SFOR, tak AČR. To bylo jediné ocenění, které se vojákům dostalo za operaci Šiva, od vlastní armády nic.

Udělení Army Commendation Medal veliteli 1. mr. npor. Pavlu Bulantovi
Foto: Udělení Army Commendation Medal veliteli 1.mr., npor. Pavlu Bulantovi | archiv spolku CZFORCES

Když proběhl v Praze sraz roty po 16 letech, nadrotmistrovi Liboru Smékalovi se ozval i velitel dělostřeleckých návodčích, kteří byli součastí roty, kapitán Phill Mooney. Ten napsal: "It is great to hear from you. Sorry I have not replied earlier but I’ve been away for the last few weeks and this is the first time I’ve had time to get back to you. Thank you for the invitation to the reunion but unfortunately I will not be able to attend. I have great memories of our time in Bosnia and often wonder how you and the others are doing. Thanks for the photos. I am still in the Army, but many of the others have now left. What are you doing now? I hope you and the others have a great time tomorrow and wish that I could be there. Please send my best regards to everybody and let me know how it all goes. I hope that we keep in touch and I can get over to visit."

Proč jsem to napsal? Ani ne tak kvůli tehdejšímu nadšení z akce, pocitu strachu, když jsme seděli v uzavřeném roji v BVP-2 po sdělení cíle operace a odhadované výši ztrát v akci, následované adrenalinem v akci a pak radostí, že jsme všichni v pořádku a zvládli to (zajatých bylo mnohem více, než nás) a nakonec všeobjímající únavě. Na to nikdy nezapomeneme. Napsal jsem to proto, že 6. český mechanizovaný prapor SFOR zařazený do British 7th Armoured Division, The Desert Rats pod velením pplk. Pavla Jiráčka (velitel 44. Průzkumného praporu , 4. Brigády rychlého nasazení v Bechyni), zástupce velitele pplk. Vladimíra Podlipného a náčelníka štábu mjr. Miroslava Žižky (genpor., v. z.) ( tvořený 600 vojáky a vlastní vrtulníkovou jednotkou podle hodnocení koaličních spojenců v operaci SFOR: ,,Plní své úkoly tvrdě, tiše, bez velké publicity a humbuku.“

Bosna vypadala jinak, než se o ní kolikrát oficiálně psalo, což se ostatně asi týká i všech operací, kde jsou nasazování čeští vojáci od roku 1990 do dnes. Napsal jsem to i proto, že někteří vojáci se mají dobře, jiní hůř, někteří jsou snad i bez domova, prostě běžný chleba veteránů. Ale hlavně jsem vylíčil tento příběh kvůli, těm co už nejsou mezi námi a přeskupují se jinde: rotnému Jirkovi Hrdličkovi z 1. mechanizované roty, který byl s námi v Banja Luce, zástupce velitele 1. mechanizované  ,,NEPORAZITELNÉ“ roty mjr. Juraje Schwartze, rtm. Martina Tioky a třeba i na počest Jirky „Regiho“ („Ranger“) Schamse, který byl později vážně zraněn v Afghánistánu, který přijel jako doplněk 6. mpr. na podzim 1997.

Jak říká klasik: ,,Válka je droga“

Nasazené jednotky a výzbroj:

1. mechanizovaná rota 6. českého mechanizovaného praporu SFOR doplněná o výše uvedené vojáky a techniku dalších rot praporu a Warriorem britských dělostřelců;
•    Royal Regiment of Fusiliers, s 15 obrněnými vozidly a jednotka z D Squadron, Household Cavalry (obsadila Police Security Center);
•    79 Commando Battery, Royal Horse Artillery (obsadila 3 policejní stanice);
•    letecká podpora: americké vrtulníky z 4th Brigade, 1st Infantry Division a
•    operační záloha: mechanizovaná rota norského Telemark Battalion vyzbrojená obrněnými vozidly Patria XA-188.
1. mechanizovaná rota 6. Českého praporu SFOR
•    byla dislokována na základně Stari Majdan (http://www.celysvet.cz/mesto.php?i=139365&n=Stari%20Majdan) v zóně separace oddělující všechny strany konfliktu v budově bývalé školy. Rotu tvořily tři mechanizované čety, každá četa se skládala ze tří družstev, spojovacího a hospodářského družstva, polní ošetřovny, velení roty, dělostřeleckého návodčího a styčného důstojníka. Šlo o 100 vojáků. Dále jednotku tvořili britští spojaři a návodčí s jedním Wariorem a jedním Land Roverem pod velením kpt. Phila Mooneyho a zhruba šesti vojáky ze základny Donji Kamengrad;
•    Automobilní technika: 7x Land Rover LRD 110 Tdi, 1x Land Rover LRD 130Tdi, 6x UAZ, 1x PV3S Poka, několik vozidel Tatra 815 (8×8, 6×6 a 4×4), jedno spojovací R-6p, jedna T-815 CITRA, jedna T-815 CAP a jedna PV3S;
•    Výzbroj roty: 10 BVP-2+ jeden AMBS;
•    Výzbroj vojáků: Sa-58V, Sa-58P, Pi-vz 52, UKL vz.59, RPG 7, 9 x RPG-75, 9x odstřelovací pušky SVD Dragunov 7,62 (ve skladu byly mimo jiné i střílecí tužky);
•    Spojovací prostředky: RF-13, RST Grundig.
•    personálně byla složena z jedné třetiny z vojáků z povolání a ze dvou třetin vojáků v záloze. Část vojáků byli veteráni z misí UNPROFOR, UNCRO, IFOR a UNGI.

Až při samotném psaní mě zarazilo, že u nás není o operaci Šiva prakticky žádná zmínka. V zahraničí je však literatury nepřeberně.

Komentáře

Harley

31. 03. 2023, 11:52

Tak po mnoha letech se objevily informace o akci, které jsem se účastnil a na kterou jsem už vlastně zapomněl... No, po bitvě každý generál. Je zajímavé číst komentáře hrdinů od PC, kteří nejenže nic nevědí o pozadí celého konfliktu, ale ani o skutečně situaci, která tam tenkrát panovala. Plácají o Amících, o humanitárním bombardování - proboha proč, bylo to jindy, jinde, co to s tím mělo společné? Co má tehdejší Republika Srpska, součást BiH, společného s konfliktem státu Srbsko nebo Kosova? Tady je spíše analogie se Sudetskými Němci a Německem. Navíc chcimírové využívají místa v komentářích pro prezentaci svých ani ne názorů, ale nenávistných teorií. Toto je ale Amyweb, ne Parlamentní listy. A velcí hrdinové flastenci jsou zcela mimo už jen proto, že v zóně konfliktu nebyli, nebyli ani na místě, nemluvili s přeživšími ženami či dětmi, neviděli to, co se tam dělo. Postačí si zajet do Ovčarů u Vukovaru, to by se zvracelo... Věci se musí prožít, ne jen někde přečíst a z bezpečí teoretizovat. Navíc zdejší teoretici si myslím potvrdili svojí teorii o ideálním panslavismu a holubičí povaze Rusů jejich napadením Ukrajiny. Ale k článku: Za prvé: nebyli jsme v NATO. Před touto akcí jsem také dlouho sloužil u zásahové jednotky PČR, takže jsem mohl už tenkrát hodnotit akci v prostorách kasáren jako "ne zcela připravenou", a na tom trvám dodnes, ale utajení mělo přednost a to se ukázalo jako správné. Musím také připomenout, že přestože to tady někdo nazval jako promuslimskou akci, není tomu tak. Děla se tam tenkrát strašná, neuvěřitelná svinstva. Naše 1.rota byla v roce 97 na demarkační linii, na muslimské straně, byli tam nejen Turci (tak říkali muslimům), ale na linii i Chorvaté, za ní Srbové. Neuvěřili byste, co si navzájem udělali. Dnes už to asi mohu říct, ale po zkušenosti z Krajiny 1995 (operace Oluja) jsme zpočátku stranili taky trošku spíše Srbům, uvnitř od srdce, než jsme viděli to, co se jim "povedlo". Nebyli to srbští vojáci, ale úchylové z domobran, zločinecké zbytky Arkanových tygrů a podobná nelidská hiovada. Tahle konkrtétní akce taky vůbec nebyla (alespoň jsme to tak tenkrát vnímali) proti bosenským Srbům. Byli jsme vojáci a byli jsem tam od toho, abychom dbali na ochranu civilistů a dodržování dohod a jednou z věcí byla kotrola zbraní. Srb, nesrb. Protože přítomnost zbraní v takovém množství byla lákavá a díky těmto zbraní se páchala ta svinstva. A kdo má fotky ví, kolik těch zbraní se tam nakonec našlo. Ono to celé je trošku složitější, velmi, velmi zjednodušeně řečeno to bylo spojeno s tím, že se očekávala vnitřní vzpoura v Banja Luce proti prezidentce Biljana Plavšić a i tihle příslušníci (a především tyhle zbraně) se podle zpravodajských informací mohly na puči podílet. Podle mne jsme tenkrát nejen ji zachránili život. Vznikl by další konflikt, další zabíjení, další mrtví. Zásah probíhal na několika místech souběžně, my byli pouze součástí celé akce. Jen my víme, jak to tam tenkrát probíhalo, jak kladli či nekladli odpor, já ty kluky na bráně při vjezdu viděl, mluvil jsem s nimi. My také víme, co se dělo potom, tímhle akce zdaleka nekončila. Nebylo to lehké, televizní štáby, pásy v růžích, klip v televizi s Hitlerem... My jsme byli vojáci, dělali jsme svoji práci a dělali jsem ji nejlíp, jak jsme mohli. I kdybychom tím zachránili jeden jediný život, stálo to za to. My máme čisté svědomí pánové, to vy o tom víte úplný hovno. A já tímto teď po letech musím poděkovat našim velitelům PJ, PB a RN, že to dopadlo dobře, přestože tenkrát jsem tomu moc nevěřil.

Petr366

27. 10. 2021, 10:28

Nestydí se ten nácek v uniformě,že bojoval za zájmy teroristů.

Milan

30. 09. 2020, 12:41

Pro Karel3:
Pokud napíšete sprostý výraz v rámci textu, tak to vyjadřuje barvitost explicitního výrazu. Pokud použijete sprostá slova a urážky přímo mezi lidmy v komentářích, pak je to již osobní vulgarita a projev nevychovanosti... To by jste ale mohl vědět...

Milan

30. 09. 2020, 10:33

Pro Karel3: Je zajímavé, jaký je mezi námi rozdíl... Zatímco vy projevujete strach a slabost svojí nevychovaností a používáte sprosté nadávky, já jenom vyjadřuji své právo říci slušně svůj názor. Mám na to právo, dané pluralitní demokracií... Jenom se podívejte na ten úžasný západ ... https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/nemecko-nezvlada-boj-proti-snatkum-s-nezletilymi-40337717#seq_no=1&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=bbGchxHn0oR-202009300811&source=article-detail ... Zdá se vám tohle jako normální??? Zdá se vám tohle jako vzor chování???Mě to přijde jako protizákonné a absolutně uchýlné... Tak jako celý Islám už od svého pedofilního zakladatele... Teď bude hlavně rozhodující ubránit se před slimáky... Když se bráníme - V4 - tak je to špatně, když by jsme se zase nebránili, tak přijdete vy se svými argumenty o slaboších a budete jenom sprostě vyřvávat a urážet... Islám je dnešní nacismus... Tohle je o přežití Evropy, ať už západní, střední nebo východní... Před rokem 2014 jsem volil "normální" strany ODS, nebo stranu svobodných Petra Macha. Od roku 2014, díky Mutti Merkel a praštěnému západnímu multikulturalismu bohužel SPD. Jako jediní byli schopni říct hned od začátku NE a až po nich se přidávali ostatní...

Milan

29. 09. 2020, 16:12

Však já chci svobodný obchod se všemi světovými stranami a bez omezení a bez jakých koli sankcí... Když se chová zločině západ (Kosovo, Libye, severní Kypr...) proč se nemůže úplně stejně chovat Rusko... Je zajímavé, že na americké zelené mužíky v Panamě, na svrhnutí a reinstalaci vlády v Hondurasu - tajné služby USA - to je pohodička že? Ale když si obsadí Rusáci Krym a nebo jsou v Doněcku a Luhansku? Tak to je špatně... NATO má chránit a né útočit a rabovat - Afganistán... Jaký je výsledek v Afganistánu??? Talibán tam opět vládne a až ti ušáci odejdou tak se tam vše vrátí k normálu... Proč teda nešli po těch co podporovali 11. 9. Saudská Arábie a Katar... To nepůjdou že... Proto se považuji za středoevropa, chci neutralitu a svobodný obchod a žádné sankce... Členství v NATO se mě hnusí... Je to můj názor a nikomu ho nevnucuji...

buben

28. 09. 2020, 14:38

co to bylo za akci-skoda slov

buran z východu?

28. 09. 2020, 09:03

nechapu ty radoby čechy co nadavaj na zapad a pritom se muzou klidne vystehovat do svyho ruskyho ráje. na hranicich uz je nikdo nezastrelí. kolik lidi asi jde dobrovolne zit na vychod od nas a kolik z vychodu leze na zapad? ale to si tihle duchodci komoussky nikdy nepriznaji. az tahle zkurvena generace babišů konečně vychcípa tak snad bude lépe.

Akzo

28. 09. 2020, 00:18

Pro Milan:
12 let jsem sloužil v AČR a rozhodně si nemyslím že jsem sloužil zločincům. Podívej se kdo je všechno součástí NATO. Jsou snad Švédi, Slováci nebo Estonci zločinci? No a používat argument že když západ krade uzemí tak může i východ je duševně i mentálně naprostá ubohost. Je to jako když by sis myslel, že když mohl vraždit třeba Roubal tak ty přece můžeš taky.Ano i já nesouhlasím s "humanitárním" bombardováním, s politikou vnucování své kultury a hodnot jiným a spoustou dalších blbostí ameriky. Na druhou stranu ovšem budu raději pod vlivem tohoto západního světa (především toho Evropského) než pod vlivem nevyspytatelného ožralého rusa. A když už tak přemýšlíte o zeměpisných znalostech američanů tak vy snad z fleku víte, kde leží např. stát Kentucky? (velký zhruba jako Rakousko). Já bych ho napoprvé netrefil a to jsem docela v zeměpisu znalý. Je to tím že Amerika nezná Evropu úpně stejně, jako Evropa nezná Ameriku. S reakcí na můj příspěvek se nemusíte obtěžovat. Na tenhle článek jsem narazil náhodou a obávám se že po takováhle diskusi co jsem tu četl se sem již nevrátím.

Milan

26. 09. 2020, 23:06

Pro Karel3:
Vy jste opravdu demagog... Nato je zločin, nic víc nic míň. Nezáleží na prostředku, záleží na myšlence... Co dokázali amíci v Afganistánu? Se vším tím moderním a úžasným? Po dvaceti letech? Talibán je tam pořád... Jo holt ten výzkum a věda všechen ten zázračný pokrok že?? A takovýhle se budou pasovat na Rusko a povyšovat se? Jsou to úplně stejná prasata... Nepatřím ani k východu, ani k západu. Hlásím se ke střední evropě... Když západ krade území, tak proč by to nemohl dělat i východ?? Je to pořád dokola. Je to souboj velmocí... Vy jste jenom duševní chudák, který potřebuje nějakou vyšší moc. Vzíváte Němce a nějaké pologramoty z USA... Víte, ať už mají v USA jakýkoli výzkum, stačí se podívat na úroveň jejich školství... Třeba znalosti v zeměpise, či pochopení k jiným kulturám...

Milan

26. 09. 2020, 16:02

Hlavně že vy, se hlásíte né k Čechům, ale ke germánům... cituji: "nejlepší by bylo, připojit se k Německu, či Rakousku a stát se jejich součástí..." Myslím, že na této stránce jste asi oblíbeným řečníkem, prokládáte své večery pervitinem a eurem... Já se považuji za Čecha a za středoevropana. Nevím proč bych se měl, dle vašeho brát za východního Slovana, když a priori odmítám západ za svůj vzor... Jeden z takových krásných příkladů, proč je dnes západ bohatší a naláká více vědců... má více patentů... na čem postavil své bohatství... https://www.stoplusjednicka.cz/temna-minulost-belgie-krutovlada-v-africkem-kongu-si-vyzadala-zivoty-10-milionu-lidi ... A ten stejný západ se teď rozhodl spáchat sebevraždu, přijímaním uprchlíků ze zemí, které v minulosti rozkradl... Sorry, ale tohle můj vzor nikdy nebude...

Milan

26. 09. 2020, 14:15

Co tady pořád vytahujete toho Borovského proboha. To je jak s bláznem... Požádat o spojení s Německem nebo Rakouskem? Však to už jsme... Už chybí si vzít jenom to blbé euro a jsme tam... Nejlepší je  na všechno české jenom plivat. Tak si běžte tam, kam radíte jít mladým. Nejdříve zde v té "blbé slovanské" zemi zadarmo vystudovat, za peníze všech lidí a potom jít tzv.: "na zkušenou" do Německa a už se nevrátit... Pak se budeme divit, že máme krachující zdravotnictví... Tahle země byla vždy plná šikovných lidí a nepotřebovali jsme k tomu ani Němce ani Rakušáky. Za Rakouska-Uherska se vždycky na vyšších pozicích dávalo přednost dle národnosti a né dle schopností. Proč by jsme nemohli stavět migy? Už od 15 jsme je dělali líp jak Rusáci... A to, že jsme v NATO? Turci kupujou S 400 a pravděpodobně si koupí Su 57... Když tak ošklivě mluvíte o důchodcích, vy snad nemáte rodiče? Rodiče, kteří při vás stáli, podporovali vás na škole a třeba vám pomáhají s dětma? Jó to je babička dobrá co, když má pohlídat... Je vidět jaký jste a ničeho a nikoho a už vůbec českého si nevážíte... Nejlepší bude, když si z panelů vymažu tuhle diskuzi. S vámi to nikam nevede. Je vidět, že jste prozápadní demagog, který zanevřel na svojí zemi. Zaprodejte se tomu blyštivému zadluženému západu, jenž své bohatsví získal krádežemi všude po světě, ale pak se nevracejte, až si v nějaké západní zemi zlomíte ruku, nebo nohu. Až budete muset v západní nemocnici, českému doktorovi zaplatit ze svého... A to hodně peněz. To budete ještě hodně vzpomínat na náše blbé východní zdravotnictví...

Milan

26. 09. 2020, 09:27

Srbové opoušteli svoji zemi, především kvůli nemožnosti soužití s muslimskou verbeží... Bombardování Srbska natem, je něco jako kdyby dnes nato bombardovalo Barmu, za seberobranu, před nikým nepozvanými a přemnoženými Rohingy... Je vidět, že jste zřemě velmi zaujatý a nemá cenu se s vámi, s člověkem zřejmě muslimem, vůbec bavit. Mimochodem, když jste mi v minulých příspěvcích tvrdil, jak se Češi nechtěli bránit... Tady na Srbsku aspoň vidíte, jak by to dopadlo... Když se někdo brání teroru, ať už je to nacismus nebo islám, tak jak dopadne... Nakonec by nás ještě vybombardovali Angláni s frantíkama až by Ádovi po 1 týdnu došly bomby. Hlavně ať už je od těch "českých slovanů" - tak jak i později Poláků klid... Vy máte svůj názor a já také. Já vám ho brát nebudu. Vy zřejmě v té dnešní hyperpředlužené době, kdy místo toho aby jsme v licenci vyráběli desítky kusů Migů 29, či 35, tak si díky tomu úžasnému blahobytu, který dneska máme, půjčíme 6 gripenů... Jo hurá soudruzi, to je pane blahobyt... Myslíte, že by nám USA zapůjčila jeden F 22??? Mohli by jsme s ním strašit krtky...

Milan

25. 09. 2020, 09:37

Pro Karel3:
-- Proč bych měl ze své země odcházet. Já nejsem žádný zbabělec. Každý má v pluralitní demokracii právo na svůj názor. A mým názorem je, že nesouhlasím s našim členstvím v NATO a beru NATO jako zločince.

-- Relativní klid po náletech Nato?? Jednostranné řešení konfliktu, jen proti Srbům, kteří se jenom několik set let bránili proti mohamedánům na Balkáně - Albáncům a kosovským Albáncům. Jenom se přemnožili na cizím území, kam je nikdo ani nezval... Srbsko bylo vždy srbů. Proč tedy hrdiné Nato neudělá něco i s těma kosovskejma opičákama... Ti seděj v OSN... Proti nim nikdo nezakročí...

Pro Jura:
-- Ano to máte pravdu. Jedinný výsledek je příklon Srbska k Rusku.

Jura

25. 09. 2020, 08:01

Z vojenského hlediska úspěch, z politického a diplomatického chybělo málo a mohl to být nehorázný průšvih.

Milan

24. 09. 2020, 16:35

Pro Karel3:
..."

Milan
"Jedinej, kdo se v roce 1938 nechtěl bránit, tak byl E. Beneš."
------------------------------------------------------------------------------------
Nech toho zbaběleckýho kňourání a trapnýho vymlouvání na ostatní.
V parlamentní demokracii rozhoduje parlament a ne prezident. Slovanští zbabělci se podělali předem a nechali v tom prezidenta samotnýho. Beneš byl samozřejmě zbabělec tělem i duší a hned po válce se lísal k primitivním ruským hordám. Ani neprotestoval, když odtrhly 1/7 území Československa, Podkarpatskou Rus. Proto mu dnešní komouši vyšlapali trapný zákon, že se "Beneš zasloužil o stát". :face_vomiting:

No a 21.srpna 1968 drtivá většina srábků ani nedorazila na shromaždiště v případě napadení státu, jak jim ukládal zákon a slib, který dali rodné zemi. :face_vomiting:..."

-- Jediní, kdo byli posraní strachy, tak byli zástpci západu ... Bohužel, Beneš to od nich chytil...

bombero

24. 09. 2020, 16:30

milan- OK, omluva přijata, beru zpět toho lháře

Milan

24. 09. 2020, 16:28

Pro Karel3:
..."Operace Spojenecká síla.
Motivem bombardování SRJ byla snaha přinutit jugoslávskou vládu vedenou Slobodanem Miloševićem k ukončení vyhánění a vražděníi albánského obyvatelstva Kosova."...

-- takže jednostranné řešení konfliktu je cool? A co Kosovská strana, která dělala úplně to stejné Srbům... Mimochodem se dostáváme úplně na začátek naší diskuze... Ten konflikt na Balkáně pane Karle3 je starý tak dlouho, co do oblasti Balkánu vstoupili muslimové! To jsem vám psal již na začátku... Proto jsem reagoval na celý tenhle článek, jako na zločinou jednostranou akci NATA... Nebyl to nic víc než zločin, bez podpory OSN. Je to stejné, jako kdyby NATO začalo bombardovat Barmu, kvůli Rohingům. To jsem také psal a rozepisoval na začátku... Já osobně beru NATO jako útočnou války vyvolávající velmoc, do které bohužel patříme a za toto členství se velmi stydím.

Milan

24. 09. 2020, 16:21

Pro bombero:
..."Milan- jestli mi doložíte, kde jsem tohle napsal, neboněco v tom smyslu tvrdil-" Mimochodem, jak jste psal, že jsme národem lidí co se nebrání a házejí hned flintu do žita.", tak vám pošlu litr. Ale vím, že se to nestane, protože lžete."...

-- tohle řekl Karel3. Pardón omlouvám se. m.

Milan

24. 09. 2020, 15:49

pro Karel3:
Jedinej, kdo se v roce 1938 nechtěl bránit, tak byl E. Beneš. Prozápadní předposranej politik... Kdyby se to nechalo na armádě, velice brzo by celá Německá propaganda o "stovkách letadel a tisíci tancích" vzala za své. Němci měli strategické zásoby u armády na 14 dní a jeden týden pro letectvo. Konkrétně pro ju 87A na 3 dny bojů... Z 600 stíhaček bylo v jen 250 ks Bf 109, navíc se slabými motory (typ C 720HP v počtu 70ks) Typ D měl starší motor 680HP. Všechna letadla i bombardéry bez pancéřování a samosvorných nádrží... Pzkw III v poli jen 35ks, Pzkw IV jen 35 kusů!!! V říjnu bylo navíc velmi špatné počasí a nedošlo by ani k velkým náletům a podpoře pozemních vojsk... Stačilo jen vytrvat i s tím co jsme měli...

Milan

24. 09. 2020, 15:46

pro Karel3:
..."
O čem se mám bavit jako Čech se Slovanem?
- Která část Srbska byla vojensky připojena k USA jako ukrajinský Krym k Rusku v únoru 2014 ?
- Co s tím má společného Kypr ?
- Pokud se pamatuji, vypukla v Libyi na začátku roku 2014 občanská válka, poté co islámský "politik" Núrí abú Sahmajn odmítl po skončení svého politického mandátu opustit předsednické místo Všeobecného národního kongresu a začal se chovat jako panovník na věčné časy....
Samozřejmě všechny zájmové skupiny začaly podporovat tu "svoji" stranu."....

-- Takže "humanitární" bombardování Srbska je podle vás v pohodě? To je schvalování genocidy. Zničení průmyslu a infrastruktury, jenom aby tam mohli amíci investovat, ale ouha - Srbové nechtějí se západem mít nic společného a přiklánějí se k Rusku, proč asi...
-- Kypr, lépeřečeno severní část Kypru byla odtržena Tureckem násilím a do dnes - žádné protiTurecké sankce, protože na Turka si nikdo nedovolí, že?

..."- Pokud se pamatuji, vypukla v Libyi na začátku roku 2014 občanská válka,"...

-- Proč asi, když to frantíci s italama rozmlátili v roce 2011 a teď si ti pitomci stěžují, že mají plné přístavy...

..."Mezinárodní komise vyšetřující sestřel Boeingu 777 letu MH17 Malaysia Airlines 17. července "...

-- Blinkání od Bellingcatu, nebo jak se Ti podvodníci jmenujou mě vůbec nezajímá. Kdybych měl miliardy dolarů, tak si taky najmu "tisíce očitých" svědků a budu jejich velmi kvalitní nahrávky z mobilu ukazovat jako důkaz... Proč USA nezveřejnila fotky ze satelitu... Protože je prostě nemá... A i kdyby to vše byla pravda, tak je to jenom tragická nehoda a především kdo za to může je vláda v Kyjevě, která na tom nejvíce získala a to tím, že tam to letadlo vůbec pustila... Jak myslíte, že by asi v roce 1937 dopadl střet W. Möldrse ve Španělsku, kdyby potkal dopravní letadlo... Myslíte, že by dlouho přemýšlel... viděl by jenom siluetu a hned by po nich pálil.... Když někde zuří občanská válka, tak tam civilní letadla nemají co dělat...

Je to stejné jako s Novičokem --- vše bylo zveřejněno autorem 2008, a dle vyjádření našeho rektora Hradecké univerzity K. Kuči, stačí vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a dobře vybavená laboratoř. Od roku 2008 si může kdokoli vyrobit jakýkoli druh Novičoku... Ale ulhaný Boris Johnson bude už od Skripala tvrdit, že je 100% přesvědčený že je zatím Rusko a nikdo jiný...Stejně tak když 10x změní způsob, jak to do sebe Skripal dostal... Sorry, ale poprvé chtěli Němci zrušit protiruské sankce a přišel Skripal a Novičok... Po druhé je to teď, protože chtějí Němci podpořit NordStream 2... Kdo pak chce Evropě prodávat 2x a 3x dražší plyn z břidlic...??

bombero

24. 09. 2020, 14:35

MIlan- vaše znalosti o válce v pacifiku a druhé frontě jsou tak na úrovni II st. základní školy. Amík nemůže za to, že si stalin popravil svoje schopné důstojníky a nechal si jen kované ve straně.A ti pak řadové vojáky posílali na jatka. Pustte si nějaký dokumenty z pacifiku a pak zkuste znova říct, že byl amík zbabělec a že bojoval jen v přesile. To může říct jen totální antiami totálně ignorující fakta

bombero

24. 09. 2020, 14:18

Milan- jestli mi doložíte, kde jsem tohle napsal, neboněco v tom smyslu tvrdil-" Mimochodem, jak jste psal, že jsme národem lidí co se nebrání a házejí hned flintu do žita.", tak vám pošlu litr. Ale vím, že se to nestane, protože lžete.
Myslíte ty továrny, co vyráběly totálně nekonkurence schopný zboží a proto jich také po revoluci většina krachla? jediné fabriky, co jsou konkurenceschopné, tak jich má většinou cizí kapitál. nebo si myslíte, že by se o favorita popral svět, když v době vzniku už byl zastaralý?
Mám malý autoservis, dělám sám a protože nerozhazuji peníze, tak půjdu do důchodu v 60. Není můj problém, že se někdo o sebe nedokáže postarat a musí se spoléhat tady na ten zkorumpovaný stát.
Ono je hezké nemít dluhy u cizích. Ale pak je také vnitřní dluh. Kdy se neinvestuje,nestaví, nebuduje a vše se jen prožírá. Jak za posledních 6 let u nás. Ale nám roste i vnější dluh.
A jestli si dohledáte co jsem psal o EU, tak přesto, že nikdy nebudu volit SPD, tak jsem pro výstup z EU. Protože s prvotní myšlenkou to už nemá vůbec nic společného

Milan

24. 09. 2020, 14:03

pro Bombero: 500.000 tisíc, pardón, já sem tam napsal miliónu...
Proti Američanům se bojovalo dobře. Když by Němci prohráli, nikdo je nebude převážet na Sibiř a masakrovat v příkopech... Poznal jsem pár dožívajích bývalých německých vojáků, kteří bojovali na obou frontách. Nedalo se to vůbec srovnávat... Američan byl většinou zbabělec, který když neměl na určitém daném místě převahu 1:20, tak do "toho" nešel... Němci sami hodnotili vojáky a jejich statečnost - Rusi a Němce na stejné úrovni. Pak dlouho nic a pak až za chvíli Američan. Nejlíp se bojovalo proti frantíkům, Ti utíkali jak zajíci, společně s anglánama. Jedinej, kdo jak blbec bojoval ve Francii v roce 1940, byli legionáři a ti kterým opravdu šlo o kejhák a to černoši a Češi... El Alamein - 450 tanků na straně západních spojenců a posledních 20 funkčních tanků na straně Němců... No jak to asi mohlo dopadnout... Jó Monty, to byl velkej "stratég"...

Milan

24. 09. 2020, 13:47

pro Bombero:
..."Jinak chcete říct, že se máte nyní hůř, než za bolševika? Tak to je mi vás moc líto, ale naštěstí takových je velká menšina."...
- teď když je většina majetku v rukou západního kapitálu? Teď když je náš "blahobyt"postavený na neustále se zvyšujících dluzích? Stejně jako je na tom postavena ekonomika USA a EU i ta naše? Situace se vůbec neřeší, jenom se odkládá a nabaluje se jako velká sněhová koule, a dle příkladu FEDu se to nechá až "na později"... Teď když se 40letí, jako já dožijou důchodu možná v 70 letech? A 20letí budou dřít až chcípnou? Jo je to krásná doba... Mimochodem, jak jste psal, že jsme národem lidí co se nebrání a házejí hned flintu do žita. Co říkáte na obranu národa před muslimským šmejdstvem, hlavně díky SPD v dnešní době? Myslíte, že se ubráníme společně s Polskem, Maďarskem a Slovenskem? Nebo, že zase před dnešní novodobou velmocí EU - čtvrtou říší skloníme hřbet a po vzoru Mutti Merkel budeme přijímat duševně nemocné podřezávače?

bombero

24. 09. 2020, 13:43

milan- vy jste totálně mimo mísu....
a nejlepší je 500 000 000 000 vojáků...Tj 500 miliard . Víte vůbec, kolik je dnes na světě lidí?
bojůvky proti jednomu kulometu...ten kulomet tam obsluhovalo skoro 400 000 němců, spousta jich bylo z elitních divizí SS
A že američanům záleželo na vlastních lidech na rozdíl od rusů není jejich chyba.Při přibližně stejném počtu zlikvidovaných nepřátel měl amík proti rusům cca 1/10 ztráty

Milan

24. 09. 2020, 13:30

..."Sankce proti Rusku jsou za porušení mezinárodního práva, územní celistvosti Ukrajiny."...
- a co takhle územní celistvost Srbska, či Kypru? to není zločin??? Nebo rozvrácení Libye. To je O.K. že? -
..."Slovanští neználkové a bolševici úmyslně zamlčují fakta - tři fronty spojenců.
- válka v Africe 10.června 1940 až 16.května 1943
- 9.červenec 1943, vylodění spojenců na Sicílii pod velením USA.
- 6.červen 1944, vylodění v Normandii
A to nepočítám válku v Pacifiku s třetí zemí Osy Japonskem 7. 12. 1941 – 2. 9. 1945."...
-- chcete přirovnávat bojůvky, kdesi u frantíků na pobřeží, proti jednomu německému kulometu, či někde v Africe, proti cca 10% německé armády, proti bojům na ruské frontě? Tak to je opravdu hodně slabé... Američtí zbabělci, kteří přišli na Okinawě o 12. tisíc vojáků, raději shodili dvě atomové bomby, než aby museli dobývat společně z SSSR Japonsko... Kolik by asi museli sověti shodit atomovek na Německo za například Stalingrad, kde padlo 500.000 milionu vojáků a 300.000 civilistů... Ještě že, jak jste napsal dříve, ten hloupý východ není tak daleko ve vývoji a že Sověti tu atomovku neměli ve stejnou dobu jako Američani....

bombero

24. 09. 2020, 13:21

Milan-
kosovo srbsku- nebylo to spíš rozdělení území jako my a slovensko?Jen to neproběhlo v míru?
Od kdy je turecko západ?
rozkradlo se to tady za komančů, v 68 se dalo ještě spousta věcí zachránit.Jinak chcete říct, že se máte nyní hůř, než za bolševika? Tak to je mi vás moc líto, ale naštěstí takových je velká menšina.
A můžete mi říct, s kterou zemí uzavřely státy podobnou slmlouvu jako rusko s ukrajinou a nedodržely ji?
Libie sice roz.ebaná je, ale není to zrovna nejlepší příklad.Je to důsledek arabského jara, kde egypt a tunis je v pohodě, tady se  to zvrtlo. Ale začalo to jako občanská válka a až pak se tam nacpalo nato

Milan

24. 09. 2020, 12:52

Pro Bombero:
..."bez protiruských sankcí- takže si v pohodě koupíte vědomě kradenou věc?Mají zůstat všechny zločiny bez potrestání?"...
- Když může západ krást za bílého dne cizý území - Kosovo Srbsku, severní Kypr Kypru, či způsobit bez rozmyslu totální anarchii a chaos v Libyi a vytvořit tak uměle imigrantskou krizi, díky rozvratu této země v roce 2011 a chová se jako malé dítě, které dostalo do rukou moderní zbraně... tak je to v poho že? Ale když něco podobného udělá Rus, tak je to špatně a hned je to zločin??...
..."Lidé se přiklonili na dlouhá desetiletí....To myslíte ty dvě desetiletí do 68, kdy chtěli lidé změnu a kdy to stoply ruský tanky?A pak na další 2 nezbývalo většinou než držet hubu a krok?"...
- Když vás někdo zradí, tak mu holt nebudete věřit. Ještě že, ta změna nepřišla... Co by se asi tak "změnilo"?? Došlo by k úžasné Klausově privatizaci, bez jakých koli pravidel a zákonů jenom o 20 let dřív... Rozkradlo by se to tu ještě lépe a rychleji... Ještě dříve by jsme se stali německou východní markou a montovnou...

bombero

24. 09. 2020, 11:49

Milan- byl by prosím nějaký odkaz na ty miliony zavražděných indiánů američany?jestli to nemáte trochu zmatený. Nebudu to dohledávat, jen co si pamatuji, tak čísla nemusí trochu sedět. Odhad v 15 století obě anerika cca 3miliony obyvatel. Kolonizaci začali španělé, portugalci, angláni,frantíci a další. 6ádný američan. cca 90% domorodců zemřelo na nemoci dotažené z evropy.V roce 1800 na území usa cca 400 000 indiánů, v roce 2015 dle sčítání 2,5milionu, dalších asi 2mio míšenců. Odhady z kolonizace západu cca 30-40 000 mrtvých indiánů v boji, američanů 20-25 000. Pořád se nemůžu dopracovat k tomu milionu v teepee.
bez protiruských sankcí- takže si v pohodě koupíte vědomě kradenou věc?Mají zůstat všechny zločiny bez potrestání?
Při vylodění v normandii bylo v západní evropě cca 400 000 německých vojáků, v rusku cca 1,7 milionu. To mi na 80% také nějak nevychází..Navíc, jak dlouhá byla linie fronty v rusku a jak v evropě?
Lidé se přiklonili na dlouhá desetiletí....To myslíte ty dvě desetiletí do 68, kdy chtěli lidé změnu a kdy to stoply ruský tanky?A pak na další 2 nezbývalo většinou než držet hubu a krok?

Milan

24. 09. 2020, 11:04

Pro Karel3: Jak pak se utvářela ta vaše milovaná Amerika... Lebensraum od Atlantiku po Pacifik... Když se po tom chtěli "opičit" Němci ve dvacátém století, tak to bylo špatně že? Vono vyvraždit 1 milion domorodců někde v týpý je O.K. Ale horší, když se to děje v Západní Evropě...
Za zánik hodnot První republiky a její postavení v ekonomice, musíte ale odsoudit naše zrádné západní "spojence" - 1938 - né východ a nemůžete se potom divit, že se lidé přiklonili k východu na dlouhá desetiletí... Bohužel takový je historický vývoj v tom našem malém středoevropském rybníčku... Mimochodem, proč pak asi mohli západní spojenci otevřít tzv.: druhou frontu a dojít až do Plzně... Nebylo to náhodou proto že 80% německé branné moci bylo vázáno na východní frontě??
Já se beru za středoevropana a na to sem také hrdý. Jsme mostem mezi západem a východem. Chtěl bych neutralitu a svobodný obchod se všemi zeměmi, bez omezení. Například i bez protiruských sankcí...

Marian

23. 09. 2020, 20:10

Kyselawisky
Okay, taky nazor. A je prosim neco, na co hrdy jste?

Milan

23. 09. 2020, 11:53

Pro Karel3: Vážený pane, vaše modlářství pro západ je opravdu velmi hezké. Pro západní Evropu budeme vždy Evropa střední, či dokonce východní. Nechápu, proč by jsme se měli cpát někam mezi hyperzadlužené země, jenž lákají lidi jenom na další stále se zvětšující dluhy... USA za posledních 25 let existovala jen díky prodeji svých vládních dluhopisů. Kdo je nakupoval? Čína, Rusko, Indie, Brazílie a Evropa. Teď ale Čína přestala kupovat (první americký faul - urážka Číny kvůli covidu, druhý americký faul - zákaz vstupu a obchodování čínským firmám na americké burzy...) a začala ve velkém prodávat. Američané to svádějí na " koronu", ale je to právě díky tomuto, že ten jejich předražený a hrubě dluhy předimenzovaný toaletní papír, který tak hrdě nazývají dollar, začíná klesat...
Když jsou Američané, tak strašně skvělí ve vývoji a inteligenci, před zanedbaným východem, tak proč byli 20 let v Afganistánu? Tyď přeci finančně podporovaly útoky 11. 9. rodiny ze Saudské Arábie a Kataru. Přímo akce se účastnili teroristé z mnoha zemí... Proč tedy Afganistán? Že by kvůli nerostnému bohatství? No, hlavně že vidíme výsledek těchto novodobých barbarů s moderními zbraněmi, které si tam potřebovali vyzkoušet... Teď odejdou a vše nechají na místní pro západní vládě, s tichým souhlasem Talibanu... Jak to dlouho asi vydrží? Sovětský svaz to pochopil po 8 letech, že Afganistán je úplně jiný svět... Kdežto Američani, a omlouvám se za taková slova, jsou vylízaní kreténi, kteří to nepochopí nikdy...

Kyselawisky

22. 09. 2020, 21:24

Tak nat o jsem opravdu "hrdý".Tfuj.

bombero

22. 09. 2020, 16:52

Slovan- karel má pravdu. podle genetického rozboru jsme slované z 1/3. Jsme takoví evropští voříšci, nejvíc v sobě máme germánů, něco keltů a najde se i orient. Nemyslím z poslední doby, ale z historie. Paradoxně dle stejného výzkumu mají nejvíc geránských genů v sobě španělé, pak francouzi a němci jsou až třetí. To, že mluvíme slovanským ještě neznamená, že to sedí i geneticky

Milan

22. 09. 2020, 16:39

Jednoduše se stydím za naše členství v NATO. Ať už za bombardování Srbska, či akce i před tím, kterou popisuje tento článek. Je zajímavé, že Srby trestat to ano, ale co Albánci a Kosovští Albánci, kteří dělali to stejné co Srbové, vyhlazovali a vypalovali? To ne? Ti budou sedět v OSN... Srbští generálové jsou po soudu v Haagu na doživotí odsouzeni... Ale co například kosovský předseda vlády a prezident?...
Konflikt na Balkáně je mnohem starší. Trvá od vpádu muslimů do Evropy. Srbové se jen bránili. Je to podobné jako s Rohingy v Barmě. Přemnožili se v muslimském Bangladéši a pak od 70. let dvacátého století, bez pozvání začali pronikat do mírumilovné buddhistické Barmy. Od začátku vyvolávali spory s místními, zabírali půdu, útočili na místní úřady. Nakonec se začali místní, původní obyvatelé bránit a - světe div se - až teprve toho si nefunkční O.S.N. všimla - až sebeobrany...

Slovan

22. 09. 2020, 16:34

karel3 jinou odpoveď jsem ani nečekal. Jaka matička Rus? Jsi na drogach? A i kdyby — budeš zpochybňovat že Češi, kulturně-lingvistický nejsou Slovane? A zas jsi podtvrdil to co od začatku naznačují — měření lebek pravitkem a rozbory krve, to vše mluví za sebe. Jednopolarní svět, ignorace faktu. Z tebou se nedá ani vest rozumnou diskuzi... Tak adios.

Slovan

22. 09. 2020, 14:42

karel3 To je fakt sila, kolik lidi by si nechala pichnout ruskou vakcinu proti covid-19 si snadno najdeš sam, dotazniků na největších českých portalech bylo několik — budeš se divít, ale většina :D. Vakcinu na Ebolu si picha celá Afrika a jsou v klidu. Co se tyče Muskovo raket tak za a) zatim jsou to všechno předvadecí akce a žadné stabilní lety na Mars či alespoň na MKS tu zatim nejsou, za b) budeš se divít opět ale ano i v jeho raketach jsou ruské díly ;). Pokud se ti Rusko přičí tak Slovane jsou dobři třeba ve výrobě mikroskopů či strojích pro výrobu nanovláken. Jsou to Češi. Ajaja. Nakakál sis do bot :)

Slovan

22. 09. 2020, 12:29

pane Lumir aka "nikdy Slovan". Takovou zemi je napřiklad Rusko (vakciny, rakety atd.).

Tonda

22. 09. 2020, 11:56

Když koukám na hodnosti těch vojáků, tak voni tam byli nasazení i záklaďáci?

Martin23

22. 09. 2020, 07:26

1. Všechny války na Balkáně bylo svinstvo západu s jediným cílem - vytlačit ruský vliv.
2. Proto je třeba řádnou armádu státu popisovat jako teroristy a teroristy jako oběti. Proti islamistům bojujeme v Afganistánu (ovšem zase jen skrze geopolitické zájmy) a na evropském dvorku bojujeme po boku islamistů, zase skrze geopolitické hrátky.
3. Takle se vytváří legendy z ničeho. Ono se vlastně nic nestalo, protože Srbové evidentně neměli v plánu klást ozbrojený odpor.

Celé to je i tak trochu úsměvné. Jak samotní účastníci akce potvrzují, v podstatě neexistovala žádná příprava. Základní informace o akci se dověděli až cestou. Odhadovaly se ztráty až 60%. Nasazeni tam byli hlavně Češi.

Ani není jasné, kolik tam bylo těch speciálů na srbské straně. Ale to je jen taková drobnost.

Mně osobě to připadá, že někdo vymyslel provokaci, aby se pak mohly použít mimořádné porstředky . No a ke zmasakrování byli vybráni pochopitelně naši vojáci. Přece si USA nebudou masakrovat svoje lidi.

Lumír

21. 09. 2020, 23:52

Doporučuji přečíst si knihu Nezlomný od Thoma Shea. Nevím, zda je autentická, či jde o výmysl. Dobře však doplňuje tento článek.
Není nad to, když jde slovan proti slovanovi. To pak mají nelidé radost.

Jarda

21. 09. 2020, 23:06

To jsme se Srbům, hezky odvděčili za rok 38. kdy do naší armády vstupovalo hodně dobrovolníků. Kteří nám chtěli pomoc bránit republiku, proti Hitlerovi. A o dva roky, jsme se jim dál odvděčili, když po vstupu do NATO. Jsme povolili přelet bojových letadel, na Jugoslávii. " Máme být na co hrdí"

Firepower

21. 09. 2020, 20:19

Autor zapomněl napsat, že to ráno byla hustá mlha, že celá akce měla zpoždění a že pro ně do Prijedoru musel přijet armádní Jeep Cherokee z MND SW z Banja Luky.....Ten Cherokee jsem totiž řídil já......A mám spoustu fotografií z této akce.

Petr C.

21. 09. 2020, 19:41

Na jednu stranu jsem rád, že tam nikdo z našich zbytečně nezařval a v podstatě se celá akce obešla bez výstřelu. Ale mám k tomu pár věcí:
Nehraje mi tam ten čas zahájení - ti Srbové v 7.15 ještě chrápali??
Proboha, co to bylo za jednotku??
Soudě podle popisu průběhu akce, byl to hazard postavený jenom na momentu překvapení.
Možná byli domluveni se strážnými, že ti se potichu vzdají a pustí je dovnitř.
Ty chlapy bych, být jejich velitelem, buď následně zastřelil, nebo je aspoň nechal zavřít až by byli černí. Strážní služba je jak známo bojový úkol v době míru a to co strážní předvedli bylo naprosto ostudné.
Řev motorů a rachot pásů BVP musel být slyšet dopředu a u brány měli určitě telefon. Nehlášené objevení takovéhoto seskupení bojové techniky je důvod k okamžitému telefonátu dozorčímu v budově nebo veliteli jednotky. Pokud bych nestihl telefonovat, tak bych určitě stihl hodit sebou za nejbližší překážku a vypálit dávku do vzduchu nebo proti budově do míst, kde bych nikoho nezabil, ale kde by si někdo všiml hluku.
Určitě bych neotevíral bránu, ať si protivník otevře sám, ať tím ztratí čas a způsobí hluk. Každá sekunda na přípravu obrany dobrá.
Možná by se osazenstvo budovy ve finále vzdalo tak jako tak, ale aspoň by to bylo trochu na úrovni, ne že je naši vytahali z postelí jako králíky z králíkárny.
Ti velitelé hráli šachy ještě nebo už zase?

Antisocialista

21. 09. 2020, 13:18

Operace dobra, vojaci skvely
Jen ta podpora muslimaku , ta me tam nesedi

georgemd1

21. 09. 2020, 11:53

Chtěl bych poděkovat a to opravdu moc za tento članek, který krásně a dokonale přesně popisuje celý průběh operace. Vyjmečně dobře zpracované. Byl bych moc rád kdyby bylo mnohem víc článku z teto neznáme války v Jugoslavií.
Jen tak, pro ty pseudo-vlastence a jiné pche vychcane hrdiny od stolu. Udělali jsme v té době to co bylo nejlepší pro všechny strany. Odzbrojili je a zajistili jim všem bezpečný prostor pro život. Díky tomu jsme zde neměli masivní uprchlickou vlnu už v devadesátkach. A to je možná asi nejlepší zpusob, jak uprchlickým vlnám zamezit. Jsou zde sice lidi co si myslí, že jsme jim moc ublížili, protože jen srbové mají pravo vladnout cele Jugoslavií... ale ty snad jednou vezme ďas.

Monarchista

21. 09. 2020, 11:12

Naši jsou inteligentní a stateční což prokázali a v tom prostoru to byla hrozná práce. Pravda je, že dlouho bylo ticho. Konečně máme alespoň článek. Děkuji za sebe, je to příkladn´´ nejvyšší statečnosti příslušníku armády.
Porovnání Serebnice, kde stál Holandský prapor se zbraněmi, mohl volat o pomoc, ale oni se jen dívali na vraždění. To jsou pomocníci vrahů a velitel prapooru se měl namístě zastřelit.

Alois

21. 09. 2020, 11:00

jak bylo uvedeno, potřebovali jsme hrdiny a jelikož tam nikdo nepadl hrdinskou smrtí, tak je o tom ticho po pěšině.

KazaTel

21. 09. 2020, 10:47

Zrovna tímto bych se moc nechlubil , naopak je to hamba být 5 kolonou muslimských hord.

vlach vladimír

21. 09. 2020, 09:37

a´T ŽIJÍ BRATŘI SRBOVÉ MNOGA LJETA ŽIVIJO!!!