EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Tip na výlet: Národní památník hrdinů heydrichiády - 77. výročí hrdinného boje a smrti československých parašutistů v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje. 

 19. 06. 2019      kategorie: Vojenská historie      2 komentáře
Přidat na Seznam.cz

V rámci významného dne České republiky, Dne hrdinů druhého odboje, se uskutečnila 18. června v pražské Resslově ulici pietní vzpomínka u příležitosti 77. výročí hrdinného boje a smrti československých parašutistů v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje. 

Dne 18. června 1942 proběhl v chrámu svatých Cyrila a Metoděje poslední boj sedmi československých parašutistů proti německé přesile. Mezi těmito statečnými vojáky byli rovněž Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří 27. května 1942 provedli úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších protinacistických akcí, ve které spojili své síly domácí odboj a příslušníci československé zahraniční armády.

IMG_1271
Foto: Dnes již legendární okno vedoucí do krypty, kde se naši parašutisté skrývali | zdroj: vhu.cz

V lednu roku 2010 zde byla slavnostně otevřena nová expozice věnovaná osudům parašutistů, kteří uskutečnili atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Patnáct let po otevření Památníku hrdinů heydrichiády v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici došlo ke kompletní obměně stávající expozice.

Návštěvníky dnes čeká moderně pojatá expozice věnovaná jedné z nejvýznamnějších kapitol našich dějin 20. století. Vlastní expozice je umístěna již před kryptou, v níž zemřelo pět ze sedmi československých parašutistů ukrývajících se v červnu 1942 v kostele. Kromě základních informací o období let 1938 až 1945 je expozice doplněna o řadu unikátních předmětů a audiovizí.

V úvodu se návštěvníci seznámí s osudovými dny podzimu 1938, historií vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939, nástupem Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v září 1941 a nastolením krvavého teroru na našem území.

Další část líčí okolnosti příprav a průběh Operace ANTHROPOID až do jejího vyvrcholení dne 27. května 1942, kdy byl uskutečně atentát na R. Heydricha. Závěr expozice je věnován tragickým osudům parašutistů i jejich spolupracovníků z řad domácího odboje (zvláště příslušníků Sokola a české pravoslavné církve), bez jejichž pomoci by se atentát nemohl nikdy uskutečnit. Boj parašutistů s přesilou okupantů vyvrcholil v chrámu sv. Cyrila a Metoděje 18. června 1942.

paragani
Foto: Krypta pod chrámem, poslední útočiště parašutistů | zdroj: vhu.cz

Krypta pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje získala v rámci expozice zcela novou pietní podobu. V jejím prostoru jsou umístěny pouze bronzové busty parašutistů, kteří zde padli (dílo akad. soch. Milana Bendy), spolu s jejich životopisy. Jedno z nejpamátnějších míst naší novodobé historie dnes má podobu odpovídající jeho významu.

Historie Operace Anthropoid

Následující řádky vám přiblíží okolnosti a průběh Operace Anthropoid.

V září 1941 byl stárnoucí Konstantin von Neurath, který od začátku války vykonával funkci říšského protektora v Čechách a na Moravě, odeslán na dovolenou „ze zdravotních důvodů“. Jako jeho zástupce přijel dne 27. září do Prahy SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Příchod jednoho z nejmocnějších mužů nacistického Německa odrážel nejen důležitost českých zemí pro německé válečné hospodářství, ale i obavu ze vzrůstajících aktivit českého domácího odboje.

Ještě v den svého příjezdu nechal Heydrich zatknout předsedu protektorátní vlády generála Aloise Eliáše, který byl již delší dobu podezříván ze spolupráce s českým odbojem. O den později bylo na území oberlandrátu Praha, Kladno, Hradec Králové, Brno, Olomouc a Moravská Ostrava, vyhlášeno stanné právo a následující den byl seznam rozšířen ještě o tři okresy z oberlandrátu Zlín.

Nastalo období strachu a teroru. Stanné soudy znaly jen tři druhy rozsudku: osvobozen, trest smrti, nebo předán gestapu – což znamenalo převoz do koncentračního tábora. Hned první den platnosti stanného práva byli popraveni někdejší vedoucí činitelé odbojové organizace Obrana národa, generálové Josef Bílý a Hugo Vojta. Stanné právo platilo na území protektorátu až do 20. ledna 1942 a celkem bylo vyneseno téměř 500 rozsudků smrti. Dalších 2 200 zatčených bylo odesláno do koncentračních táborů.

Ve stejné době čelila československá vláda v Londýně kritice za pasivitu českého národa v okupované vlasti, padlo rozhodnutí o nutnosti na rozpoutaný teror razantně odpovědět…

Anthropoid

V Londýně se na základě zpráv o nastoleném teroru uskutečnila 3. října 1941 porada čs. zpravodajců pod vedením plk. gšt. Františka Moravce, na které bylo rozhodnuto o provedení odvetné akce. Cílem se měl stát Karl Hermann Frank nebo Reinhard Heydrich. Datum útoku bylo symbolicky stanoveno na 28. říjen.

Operace dostala krycí označení ANTHROPOID a měla být provedena prostřednictvím dvojice důkladně vycvičených vojáků, kteří by byli v civilním oděvu vysazeni padákem na okupované území. Vybráni byli úspěšní absolventi speciálních kurzů rotmistr Josef Gabčík a rotný Karel Svoboda. Následně byli oba odesláni na doplňující výsadkový výcvik, během něhož se ale Svoboda zranil a nemohl dále pokračovat v přípravě na svěřený úkol. Na Gabčíkovo přání byl nahrazen rotmistrem Janem Kubišem, což vzápětí potvrdil velitel zvláštní skupiny D mjr. Karel Paleček, který předtím Jana Kubiše osobně vybíral.

Naléhavost operace však postupně ztrácela prioritu a přednost dostal program SILVER, jehož hlavním úkolem bylo obnovit ztracené rádiové spojení s domácím odbojem. Rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík mezitím absolvovali doplňující výsadkový a střelecký výcvik pod dohledem britských instruktorů. Vzhledem k nedostatku vhodných letounů, došlo k několika odkladům operace. K odletu skupiny ANTHROPOID došlo až v noci z 28. na 29. prosince 1941. Jelikož bylo třeba využít možností prostorného letounu s dlouhým doletem, byly tímto letem současně vysazeny i zpravodajské a spojovací paraskupiny SILVER A a SILVER B.

Atentát

Možností pro provedení úkolu operace ANTHROPOID bylo několik, čemuž také odpovídala nadstandardní operační výzbroj výsadku. Ideální formou se zdál být útok na automobil v místě, kde musí výrazně přibrzdit. Průzkumem variant a tras byla vybrána zatáčka u Vychovatelny v Praze-Libni, kudy Heydrich jezdil ze svého sídla v Panenských Břežanech na Pražský hrad.

Dne 27. května 1942, několik málo minut po půl jedenácté, musel protektorův vůz, řízený jeho osobním strážcem Johannesem Kleinem, zpomalit v ostré zatáčce. Situace byla značně nepřehledná, neboť právě přijížděla tramvaj. Tohoto okamžiku využil Josef Gabčík, jehož úkolem bylo Reinharda Heydricha z bezprostřední blízkosti zastřelit. Jeho samopal Sten Mk. II se však v kritickou chvíli zasekl. Automobil ujel několik metrů, než jej duchapřítomný Jan Kubiš zasáhl speciálně upravenou bombou s nárazovým zapalovačem. Přestože nedopadla dovnitř vozu, exploze poničila jeho pravou zadní část.

Střepiny zasáhly Heydricha do pravého boku a lehce na obličeji poranily i samotného Jana Kubiše. Po výbuchu oba parašutisté urychleně opustili místo útoku, Josef Gabčík ještě při útěku postřelil Heydrichova osobního strážce Johannese Kleina.

Snímek-024

Vůz R. Heydricha po atentátu

 

Heydrichiáda

Ihned po atentátu německé hlídky izolovaly Prahu, byl vyhlášen výjimečný stav, následujícího dne rozšířený na celé území protektorátu, došlo k rozsáhlým domovním prohlídkám a zatýkání. V souvislosti s výjimečným stavem byly popraveny stovky v té době vězněných osob. Mezi první oběti patřila rodina Stehlíkových z Rokycan, která parašutistům z výsadku ANTHROPOID poskytla pomoc krátce po seskoku. Heydrichův stav se sice postupně zlepšoval, nakonec však dostal otravu krve a 4. června 1942 následkům zranění podlehl.

Následovaly popravy odbojářů, spolupracovníků dalších výsadků na řadě míst protektorátu. Pro zatčení a následný trest smrti postačovalo i schvalování atentátu. Symbolem tohoto období je vypálení dvou českých obcí – Lidic a Ležáků. Na pražské střelnici v Kobylisích, pardubickém Zámečku, v Brně, Olomouci a dalších místech vyhasínaly před popravčími četami životy skutečné elity národa. Dne 19. června 1942 byl v Praze popraven i bývalý ministerský předseda a předválečný čs. armádní generál Alois Eliáš.

Druhé stanné právo skončilo 3. července 1942 a svou brutalitou téměř desetinásobně předčilo výjimečný stav vyhlášený Reinhardem Heydrichem. Celkový počet popravených osob v tomto období přesáhl 1 400. K tomuto číslu je nutné přičíst i téměř 3 000 židovských občanů, odeslaných ve třech transportech do vyhlazovacích táborů.

Ukrývání

Po atentátu bylo nezbytné nalézt vhodný a bezpečný úkryt jak pro parašutisty z ANTHROPOIDu, tak i pro členy dalších výsadků, pohybujících se v Praze. Ideálním místem se stal pravoslavný kostel Cyrila a Metoděje v Resslově ulici u Karlova náměstí. Díky nezištné pomoci členů čs. pravoslavné církve, získali parašutisté relativně bezpečný úkryt v centru Prahy. Biskup Gorazd, kaplan Vladimír Petřek a farář Václav Čikl pomohli parašutistům se spojením a zásobováním potravinami.

Toto místo se postupem času stalo útočištěm sedmi parašutistů: Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, Adolfa Opálky, Josefa Bublíka, Jaroslava Švarce, Jana Hrubého a Josefa Valčíka. Okupační moc zahájila ihned po atentátu rozsáhlé represe, vlnu zatýkání a poprav, jež vyvrcholily vypálením obce Lidice u Kladna 10. června 1942.

Tento brutální čin a další výhrůžky trestů zřejmě zapříčinily zradu parašutisty z výsadku OUT DISTANCE Karla Čurdy, který se 16. června dobrovolně přihlásil v sídle pražského gestapa v Petschkově paláci. Označil zde atentátníky, uvedl jména všech spolupracovníků, a přivedl gestapo na stopu rodiny Moravcových. Nejmladšího syna Vlastimila brutálním výslechem donutili vyzradit místo úkrytu. Síť nejbližších spolupracovníků byla rozbita, zatčeni byli i představitelé pravoslavné církve.

Poslední boj

V brzkých ranních hodinách 18. června započala velká akce proti parašutistům v kostele svatých Cyrila a Metoděje. Po vstupu do kostela byli útočníci zasypáni palbou obránců z kůru. Po téměř dvouhodinovém boji byli nakonec nalezeni Josef Bublík a Adolf Opálka, kteří se po vystřílení munice pokusili spáchat sebevraždu zastřelením a Jan Kubiš těžce zraněný střepinami granátů. Josef Bublík a Jan Kubiš, kteří ještě jevili známky života, byli okamžitě převezeni do nedalekého Lazaretu SS v Podolí. Oba, těžce zranění a v bezvědomí, se již k životu neprobrali a jejich těla byla později převezena zpět ke kostelu kvůli identifikaci.

Po zjištění, že se v kostele musí nacházet více osob, se pozornost soustředila na chrámovou pohřební kryptu. Obléhatelé tam nejprve házeli slzotvorné a ruční granáty malým okénkem z ulice, kam byl také přistaven silný reflektor. Obránci vyhazovali oknem zápalné lahve s lihem, kterými se podařilo reflektor zničit.

Dalším pokusem, jak přimět parašutisty k zajetí, byla snaha kryptu vyplavit vodou. Zde sehráli tragickou úlohu čeští hasiči, kteří se iniciativně do tohoto úkolu zapojili.

Z kostela se po čase podařilo prorazit i druhý otvor do krypty. Odsud vedené útoky se však podařilo odrazit. Vzhledem k zoufalé situaci a nedostatku munice se zastřelili zbylí čtyři parašutisté – Josef Gabčík, Josef Valčík, Jaroslav Švarc a Jan Hrubý.

Důsledky akce

Výsledek nacistického teroru, který následoval v odvetu za atentát na Heydricha, zcela změnil tvář protektorátu. Absolutní zvůli, které se okupační aparát dopustil na civilním obyvatelstvu poklidného protektorátního zázemí, symbolizovaly osudy dvou vyhlazených a z povrchu zemského vymazaných obcí – Lidic a Ležáků. Dne 24. října 1942 došlo v Mauthausenu k největší popravě českých vlastenců, pomocníků a příbuzných parašutistů. Celkem toho dne zemřelo 262 lidí. Popravy spolupracovníků parašutistů pokračovaly ještě 26. ledna a 3. února 1943.

Množství civilních obětí představovalo pro čs. exilovou vládu a prezidenta dostatečnou devízu pro závěrečnou ofenzivu vůči Velké Británii a Francii, jejímž výsledkem bylo oduznání mnichovské dohody a garance předmnichovských hranic Československé republiky.

Velká Británie tak učinila dopisem ministra zahraničních věcí Anthony Edena dne 5. srpna 1942. Na konci září 1942 se připojil i Francouzský národní výbor v čele s gen. Charlesem de Gaullem. Operace ANTHROPOID tak splnila svůj úkol.

Autoři textu: Michal Burian a Zdeněk Špitálník

K tomuto tématu bych velice rád doporučil film Atentát z roku 1964, který vás správně ,,vtáhne" do potřebné atmosféry. Prohlídka samotná pak dostává úplně jiný rozměr....

Video: Úryvek z filmu Atentát z roku 1964 / YouTube

Adresa: Resslova 9a, 120 00 Praha 2

Otevírací doba: celoročně: úterý – neděle 9.00 – 17.00

Komentované prohlídky pro školní skupiny je možné objednat si na telefonním čísle 224 916 100

opravní spojení:

metro B stanice Karlovo náměstí

tramvaj 2, 3, 6, 14, 18, 22 zastávka Karlovo náměstí

tramvaj 5, 17  zastávka Jiráskovo náměstí

Zdroj: vhu.cz

 Autor: Hanz

Komentáře

Pavel

19. 06. 2019, 22:09

@Monarchista. +1 Dobry koment

martin

04. 11. 2018, 17:56

Doporučuji knihu Anthropoid, od Jiřího Padevěta. Psáno formou detailního průvodce. Přímo mě to donutilo vzít tu knihu do ruky a některá ta místa projít.