EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Pěchotní srub K – S 25 „Na sedle“

 15. 01. 2014      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Pěchotní srub K – S 25 „Na sedle" je hlavním expozičním objektem Muzea Vysoký kámen, které patří mezi prozatím veřejnosti méně známá muzea čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti. To je dáno odlehlou pozicí objektu, který je situován na zalesněném horském hřebeni mezi kótami Bouda a Vysoký kámen a každá z několika přístupových tras je dlouhá několik kilometrů. Srub sám však leží na mezinárodní červeně značené trase KČT a zároveň na značeném okruhu naučné stezky Betonová hranice, a to jen 12 minut pohodlné chůze od vchodového srubu K – S 22a tvrze Bouda.

ks25_01
Foto: Současný stav exteriéru srubu K - S 25 "Na sedle"

Typově se jedná o samostatný těžký objekt určený k obraně jen obtížně prostupného zalesněného terénu. Jde o oboustranný dvoukřídlý dvouzvonový srub ve II. stupni odolnosti, postavený v rámci 5. stavebního podúseku ŽSV III Králíky. Jeho betonáž proběhla ve dnech 7. až 12. července 1937 a na jeho stavbu spotřebovala firma Litická a. s. 1 222 m3 betonu. Výzbroj objektu tvořily v pravé i levé střelecké místnosti dva sólo těžké kulomety vz. 37. Obranu týlu srubu zajišťovaly čtyři lehké kulomety vz. 26, stejné zbraně dostaly oba pancéřové pěchotní zvony. Osádku objektu mělo tvořit 27 mužů 1. roty I. praporu hraničářského pluku 19. Své odhodlání osádka zvěčnila do hesla namalovaného nad vstup do srubu: „...NIKOHO SE NELEKÁME..." ozdobeného malbou lva.

ks25_00
Foto: Pěchotní srub K - S 25 "Na sedle" v 50. letech 20. století. Snímků z tohoto období není mnoho a představují cenný doklad toho, v jakém stavu se srub po okupaci a německých zkouškách nacházel.

Výzbroj srubu, v poněkud méně obvyklé konfiguraci, odpovídá významu bráněné pozice na levém křídle dělostřelecké tvrze Bouda a místní komplikované terénní situaci. Dva sólo těžké kulomety ve střílnách „pod betonem" se ve výzbroji srubů čs. opevnění objevovaly právě tehdy, kdy okolní terén vynikal velkou členitostí a zároveň nízkou průchodností a dvě sólo zbraně s nezávislou obsluhou mohly plnit zcela rozdílné úkoly.

Zkoušky za okupace

V době okupace patřil tento srub mezi ty pevnostní stavby na Králicku, na kterých probíhaly četné zkoušky. Zde nejen postřelovací a za použití ženijních trhavin, ale zejména zkoušky chemických látek. Testy odolnosti objektů proti bojovým plynům se prozatím podařilo prokázat jen ve zdejším prostoru. Pro zkoušky byl objekt dovybaven – původně ustupující čs. armádou evakuované, nebo dokonce do srubu nedodané zařízení, bylo pro zkoušky dokončeno a namontováno (strojovna, filtrovna, elektrické rozvody...) a zcela zprovozněno. Rozvody filtroventilace byly pro testy upraveny a opatřeny různými měřícími sondami. Ačkoliv došlo zkouškami k poškození srubu (postřelování stěn, střílen, pancéřových zvonů, zničení jedné z hlavních střílen), okupaci přečkal v relativně dobrém stavu.

Poválečné osudy

V 50. letech minulého století přišel přičiněním n. p. Kovošrot o oba své pancéřové zvony. Velmi četné zbytky vnitřní výbavy – zejména rozvody vzduchu, ale i pozůstatky elektroinstalace, pancéřové dveře, zbytky lafet, vzaly za své až v 80. a 90. letech minulého století. Jen část se podařila uchovat v expozicích nedaleké tvrze Bouda (vzduchotechnika a střepiny pancéřových zvonů) a také v expozici dělostřelecké tvrze Dobrošov (střepina pancéřového zvonu).

ks25_08
Foto: Alespoň jedna fotografie zachycující stav části horního patru srubu
v roce 2004. Teprve tento snímek ukazuje, kolik lidské práce, vytrvalosti a
finančních prostředků bylo potřeba vynaložit, aby stav objektu dosáhl
současné úrovně

Z tvrze Bouda se všechny originální zbytky vnitřní výbavy v letech 2010–2012 do srubu K – S 25 vrátily, prošly pečlivou rekonstrukcí a byly znovu nainstalovány v interiéru objektu. Díky tomu se srub „Na sedle" řadí mezi objekty čs. opevnění s nejvíce dochovanou původní vnitřní výbavou.

Muzeum Vysoký kámen

Rekonstrukční práce v interiéru objektu započaly v roce 2005 a stále pokračují. Součástí prohlídky jsou expozice s vojenskou a pevnostní tématikou. Areál Muzea Vysoký kámen zahrnuje kromě srubu K – S 25 také tři lehké objekty č. 59, č. 60 a č. 260 úseku A-Mladkov, rekonstruované do různých historických časových období.

ks25_07
Foto: Levá střelecká místnost srubu s prvními exponáty - současný stav

Provozní doba muzea: v termínech Společných víkendů muzeí v Králické pevnostní oblasti, nebo po dohodě s provozovatelem.

ks25_04
Foto: Lehký kulomet v lafetě v jedné z ochranných střílen srubu - současný
stav

Další informace a kontakt na provozovatele: http://vhtm.valka.cz/

 Autor: Martin Ráboň

Komentáře