EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Podaří se vyřešit problémy kolem bezpečnostního materiálu?

 03. 04. 2014      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Dne 25. 3. 2014 proběhlo jednání přípravného výboru Spolku za práva majitelů vojenské techniky na ministerstvu vnitra. Výbor byl přijat panem ministrem vnitra, a poté proběhla velmi přínosná dvouhodinová debata o dopadech zákona č. 229/2013 a možnostech jejich zmírnění s prvním náměstkem ministra vnitra a úředníky z Odboru bezpečnostní politiky MV. Bylo konstatováno, co spadá do gesce MV a co do kompetence MPO.

technika_00
Foto: Majitelům obrněné techniky svítá naděje

Výsledkem jednání je vstřícná dohoda o společném postupu, směřujícím k novelizaci zákona v tom smyslu, aby se vztahoval pouze na materiál se skutečnými bezpečnostními riziky. Novela zákona by měla být podstatně jednodušší, než je stávající právní norma, a neměla by vyžadovat nadbytečná opatření z hlediska zabezpečení ani bezpečnostního prověřování, které není pro soukromé držení vojenského materiálu potřebné. Tuto novelu bude samozřejmě nutné konzultovat také s MPO, které je tvůrcem zákona; na této schůzce přípravný výbor pracuje. MV požádalo přípravný výbor o spolupráci na tvorbě této legislativní změny, která byla v maximální míře přislíbena.

technika_02
Foto: Majitelům obrněné techniky svítá naděje

Zákon samozřejmě od 1.1.2014 platí, a je třeba podle něj postupovat do doby, než novela, jejíž tvorba není samozřejmě otázkou týdnů, vznikne a vejde v platnost. Jedinou možností oddálení dopadů na majitele vojenské techniky je poslanecká iniciativa, která by prodloužila půlroční lhůtu pro registraci a žádost o prověrku, danou zákonem. Na tom, aby taková iniciativa vznikla, přípravný výbor pracuje rovněž.

Z toho vyplývá, že (dokud nebude výše zmíněná lhůta prodloužena) jsou majitelé BM, jak jej v současné době vymezuje zákon a vyhlášky, povinni se do konce června zaregistrovat pro nakládání s BM, a v případě držení BM skupin 5 a 6 podat žádost o prověrku na NBÚ. Podmínky zabezpečení a nakládání je třeba plnit už v současné době. Zákon momentálně platí v dané podobě, a není možné jej nedodržovat. MV bude během měsíce května pořádat semináře pro jednotlivá oddělení PČR, kompetentní ke kontrole BM, aby výklad zákona byl v rámci republiky pokud možno konzistentní, a nebyl zbytečně tvrdší, než zákon výslovně požaduje.

technikabartos
Foto: Majitelům obrněné techniky svítá naděje

Na 13. dubna 2014 chceme pozvat všechny majitele techniky, kterým není lhostejná budoucnost sběratelů a vojensko-historických akcí do Pardubic na zakládající schůzi Spolku majitelů techniky. SPOMAT si klade do budoucna za cíl být oponentem a zároveň partnerem státní správě při řešení obdobných problémů, respektive takových problémům předcházet. Pozvánku s pokyny si můžete stáhnout zde.

 Autor: Marek Bartoš

Komentáře