EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Pozoruhodný obdiv Heinricha Himmlera k islámu: "Islám je pro vojáky praktické a vhodné náboženství"

 17. 08. 2021      kategorie: Vojenská historie      15 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Heinrich Himmler (1900-1945), nechvalně proslulý Hitlerův Reichsführer-SS a šéf německé policie, je jedním z největších masových vrahů 20. století. Byl nejen přímo zodpovědný za smrt nejméně šesti milionů Židů, ale také za smrt bezpočtu dalších lidí, z nichž většina patřila k takzvaným "méněcenným rasám" nebo nacismem prostě pohrdala. Kromě toho v koncentračních táborech a věznicích zemřelo také mnoho německých nepřátel a politických odpůrců Třetí říše. Méně známá je skutečnost, že tentýž Heinrich Himmler vřele přijal islám neboli "mohamedánství", jak se mu tehdy říkalo. Obdivoval muslimské náboženství, protože slibovalo, že pro ty, kdo zemřou v boji, budou "v ráji krásné ženy". 

himmlerFoto: Himmler a Al-Husajní | Bundesarchiv Bild 10111-Alber-164-18A / Public domain

Felix Kersten (1898-1990) byl Himmlerův osobní masér a důvěrník. Teprve sedm let po válce vydal Kersten své paměti pod titulem "Totenkopf und Treue". Kerstenovy paměti vyšly také v angličtině, ale v anglickém vydání bohužel citelně chybí původní kapitola o Himmlerově "nadšení pro islám" ("Begeisterung für Islam"). Přestože některá Kerstenova tvrzení jsou přehnaná, jiné části jeho pamětí se zdají být poměrně spolehlivé. Roger Manvell a Heinrich Fraenkel, dva přední Himmlerovi životopisci, se domnívají, že Kersten "se po Heydrichově smrti stal nejsilnějším vlivem v Himmlerově životě". Není pochyb o tom, že Kersten se s Himmlerem setkával poměrně často a že byli velmi blízkými přáteli. Vyplývá to například z četných zmínek o Kerstenovi v Himmlerově úředním deníku/jmenovacím zápisníku z let 1941/42 ("Dienstkalender"), vydaném v Hamburku v roce 1999. Dne 21. března 1945 napsal Himmler Kerstenovi velmi přátelský dopis, v němž mu děkoval za nedávnou návštěvu:

"Tentokrát jsem byl opět potěšen, když jste sem přišel a využil své ohromné lékařské schopnosti jako důkaz (našeho) dlouholetého přátelství. Za ta dlouhá léta, co se známe, jsme spolu diskutovali o mnoha problémech."

Kersten si vedl poznámky o všem, co mu Himmler řekl. Byl to jediný člověk, jehož "zázračné ruce" dokázaly Himmlerovi ulevit od bolesti. Himmlerův zdravotní stav byl poměrně špatný, protože trpěl silnými žaludečními křečemi. "V okamžiku, kdy se mu ulevilo od bolesti, začal Himmler odkrývat svou mysl," píší Roger Manvell a Heinrich Fraenkel.

Kersten nebyl špion, ale měl kontakty na vysoké úrovni v Německu i ve Švédsku. Díky jeho úsilí a osobnímu vlivu na Himmlera se podařilo převést 3500 Židů z nacistických koncentračních táborů do Švédska. A to nebyla jediná věc, kterou Kersten udělal pro záchranu těch, kteří trpěli pod nacistickou perzekucí. Dne 12. prosince 1945 zaslal Světový židovský kongres Kerstenovi dopis, v němž mu poděkoval za jeho úspěšné úsilí o záchranu 3500 Židů i za jeho velkorysou ochotu pomoci, kdykoli mohl.

Himmler: "Islám je pro vojáky praktické a vhodné náboženství"

Britský historik Peter Longerich obsáhlou studii o Himmlerovi, v níž mimo jiné cituje z dokumentů uložených v německém Spolkovém archivu v Berlíně ("Bundesarchiv Berlin"). Longerich cituje Himmlera, který v listopadu 1944 prohlásil, že islám je "pro vojáky praktické a vhodné náboženství, slibuje, že ti, kdo padnou v boji, se dostanou do nebe."

Podobné citáty najdeme i v Kerstenově knize z roku 1952. Dne 1. prosince 1942 řekl Himmler Kerstenovi:

"Mohamed věděl, že většina lidí je strašně zbabělá a hloupá. Proto každému odvážnému bojovníkovi, který zemře v bitvě, slíbil dvě krásné ženy. Takové řeči voják rozumí. Když uvěří, že bude takto přijat v posmrtném životě, bude ochoten obětovat svůj život, s nadšením půjde do boje a nebude se bát smrti. Můžete to nazvat primitivním a můžete se tomu smát, ale vychází to z hlubší moudrosti. Náboženství musí mluvit jazykem člověka."

Himmler, jehož rodiče byli zbožní a konzervativní bavorští katolíci, veřejně vystoupil z katolické církve v létě 1936. V rozhovorech s Kerstenem se později ostře vymezil proti katolické církvi, Vatikánu a křesťanství obecně. Křesťanství vojákům a bojovníkům, kteří umírají v boji, nic neslibuje, řekl Himmler. Buď půjdou do pekla, nebo do nebe - za statečný boj prostě žádná odměna neexistuje. "A teď to srovnejte, Herr Kersten, s náboženstvím mohamedánů, náboženstvím lidových vojáků."

Jinými slovy, Himmler obdivoval muslimské pojetí mučednictví: pokud zemřete na bojišti jako džihádista (muslimský svatý bojovník) a stanete se tak mučedníkem, budete v posmrtném životě ("ráji") bohatě odměněni. Přesně to řekl Hadž Amín al-Husajní muslimským vojákům v SS.

Právě v první polovině roku 1942 se Himmler a důstojník SS Adolf Eichmann s tímto ohnivým duchovním - jeruzalémským velkým muftím, kterého nacisté přivítali v Berlíně - spřátelili. Hadž Amín al-Husajní, jehož nenávist k Židům se rovnala nenávisti nacistů, přijel do nacistického Německa v listopadu 1941 a ještě téhož měsíce byl přijat Hitlerem. Velký muftí chtěl, aby nacisté schválili jeho plán na vytvoření pronacistické muslimské bojové jednotky neboli "arabské legie". Hitler to zpočátku odmítl, ale Himmler byl touto myšlenkou nadšen. V listopadu 1943 poslal říšský vůdce SS Velkému muftímu telegram, v němž uvedl, že existuje "přirozené pouto mezi nacionálně socialistickým Velkým Německem a svobodymilovnými mohamedány na celém světě".

Počátkem téhož roku byla v rámci Himmlerovy "Waffen-SS" (bojové složky SS) vytvořena muslimská divize později nazvaná Handschar. Tvořili ji převážně bosenští muslimové. V roce 1944 se divize Handschar dopustila v Jugoslávii závažných válečných zločinů, při nichž zabíjela srbské civilisty. (Po válce chtěl jugoslávský vůdce maršál Tito obvinit Al-Husejního z válečných zločinů, ale Francouzi a Britové si nechtěli rozhněvat arabský svět). Al-Husajní přijel v říjnu 1944 do Sarajeva, kde k příslušníkům divize promluvil. Řekl, že národněsocialistický a islámský pohled na svět se do značné míry pohybují paralelně. "Němci jsou skutečnými přáteli 400 milionů muslimů," dodal. V dubnu 1944 založila SS v Gubenu u Chotěboře vlastní "školu pro výcvik imámů". Himmler tuto iniciativu silně podporoval a velký muftí pronesl slavnostní zahajovací projev.

Himmler řekl 2. prosince 1942 svému masérovi Felixi Kerstenovi, že čte závažné knihy o "mohamedánském náboženství". Až skončí válka, řekl, že chce sám navštívit islámské země s cílem pokračovat ve studiu. "Podívejte se, jak je toto náboženství moudré ("vernünftig")."

Himmler: "Předpokládejme, že by turecká muslimská vojska dobyla Vídeň a Evropu v roce 1683..."

O pět dní později řekl Himmler Kerstenovi, že lituje toho, že turecké muslimské armády nebyly schopny dobýt Evropu v roce 1683:

"Předpokládejme, že Turci, v jejichž řadách bojovali i Evropané, a to dokonce na vysokých postech, by v roce 1683 dobyli Vídeň a Evropu, místo aby byli nuceni ustoupit. Kdyby tehdy mohamedáni zvítězili a islám by se vítězně přehnal přes Evropu, křesťanské církve by byly depolitizovány. (...) Turci totiž byli nábožensky tolerantní, každému náboženství umožnili další existenci za předpokladu, že se již nebude angažovat v politice - jinak byl s ním konec."

Tento názor se blíží muslimskému pojetí takzvaného "chalífátu" neboli Alláhova království na zemi. Stejný koncept zastává i mnoho islámských teroristů. Vůdci Al-Káidy Usáma bin Ládin a Ajmán az-Zavahírí opakovaně prohlásili, že velmi litují toho, že muslimové byli na konci středověku vyhnáni ze Španělska ("Al-Andalus"). Vyzývali muslimy, aby znovu dobyli "všechny ukradené islámské země, od Palestiny po Al-Andalus a další islámské země, které byly kdysi ztraceny kvůli zradě vládců a slabosti muslimů". Mnozí militantní muslimové věří, že Evropu lze dobýt také prostřednictvím masivních imigračních toků z muslimského světa.

Polygamie

Ještě něco mají Himmler a militantní muslimové společného. Věří v polygamii a v to, že je třeba mít hodně dětí. Ostatně sám muslimský prorok Mohamed "měl prý čtrnáct manželek v užším slova smyslu, z nichž ho devět přežilo," píše W. Montgomery Watt, britský odborník na islám. Himmler jednou Kerstenovi řekl: "Mnohočetné manželství ("Mehrehe") existuje i v jiných zemích, tak proč by tomu tak nemohlo být i u nás?" Katrin Himmlerová, pravnučka Heinricha Himmlera, vydala vynikající knihu o třech bratrech Himmlerových. Píše, že Himmler byl oficiálně ženatý s Margou Bodenovou, ale Hedwig Potthastová byla jeho milenkou. Himmler a slečna Potthastová, která byla kdysi jeho sekretářkou, žili, jako by byli manželé. Měli dvě děti. Himmler řekl svým esesákům, aby následovali jeho příkladu: čím více "árijských" dětí zplodí, čím více žen oplodní, tím lépe. "Musíme projevit odvahu a jednat v této věci rozhodně, i kdyby to mělo vyvolat ještě větší odpor církve," řekl Himmler Kerstenovi.

Není příliš divu, že někteří vysoce postavení zločinci SS později našli útočiště v muslimském světě. Například Alois Brunner žil dlouhá léta v Sýrii. Jiní odešli do Egypta. Militantní muslimové, ale i mnozí Egypťané, Syřané a Saúdové vyznávají virulentní antisemitismus. Usáma bin Ládin, jehož otec pocházel z Jemenu, ale později se usadil v Saúdské Arábii, a Egypťan Ajmán az-Zavahírí vyzývali své stoupence, aby zabíjeli Židy a Američany všude, kde se vyskytují. Chálid šejk Mohammed, který koordinoval útoky z 11. září 2001, se netajil svým antisemitismem, když při jednom slyšení hrdě oznámil, že "svou požehnanou pravicí usekl hlavu americkému Židovi Danielu Pearlovi".

Kdyby se Himmlerovi - stejně jako Eichmannovi a Brunnerovi - podařilo nějakým způsobem uprchnout z nacistického Německa, pravděpodobně by se pokusil dostat do bezpečného útočiště v některé muslimské nebo latinskoamerické zemi. Místo toho spáchal 23. května 1945 sebevraždu. Byl to zbabělec, který se nechtěl postavit před soudce a zodpovídat se ze svých rozmanitých a strašlivých zločinů.

Zdroj: militantislammonitor

 Autor: Petr Žák

Komentáře

Czert

22. 08. 2021, 20:52

Hertl
Marxisti proste zemili taktiku, v 1920s chteli aby revoluci delali delnici a rolnici, po 1980 to zmenili na infiltraci skol s tim ze revoluci jim zvrchu zajisti marxismem odchovani "intelektualove" a politici.
Wokenism je jen prelakovany marxism, a ano zacal uz vyrazne vystrkovat ruzky pred temi 25, 30 lety, kdy debaty cerna/bila kava byly jen zacatek.

Petr Hertel / ČERT

22. 08. 2021, 01:18

Czert

Může to být už tak cca 25  let, co se tu hovořilo např. o tom, že někde ve Velké Británii, čistě kvůli rasovému vztahu "běloši versus černoši", se nedoporučuje používání termínů "bílá a černá káva". Teď už si nevybavuji, kde nejpřesněji a v jakém prostředí, ale každopádně to nebyly nápady třeba nějakých komiků, ale mám za to, že to mělo být někde v univerzitním prostředí, čili prostředí, kde by člověk čekal nějakou vzdělanost a vědecký nadhled.:smiley:
Tak jistě, pokud se pak nějaká taková imbecilita šíří do nějakých pater politiky, asi to je třeba brát vážně, protože mávnutí rukou s poznámkou "co je to za blbce" asi už nestačí, nemůže-li být naopak nějak nebezpečné... (???)

Czert

21. 08. 2021, 11:12

Hertl
Jj, to je dost velky problem kdo je a kdo uz neni bilej, hlavne pro wokenati v usa.
Treba tam hazeji adiaty mezi belochy a nebelochy podle situace.
Cernoch napadne asiata-belocha, tudiz nic senedeje
Asitaj je usesny v prijmackach na skolu - beloch
Beloch napadne asiata-nebelocha a hned je ohen na strese.
To same s arabaci, kdyz pachaji zlocin, sou to belosi, kdyz sou obeti zlocinu sou to nebelosi.

Petr Hertel / ČERT

21. 08. 2021, 00:24

Czert

Ale jo, jistě to (s tím Německem) do nějakých širších trendů, obecně na, řekněme, Západě modních zapadá.
Proboha, nějaká "White Guilt", jejíž propagaci zmiňuješ... Taky by tedy třeba ti, řekněme, "antropologové" měli vysvětlit, koho všechno, jaké národy, mezi ty "Whites" zařadit, aby v tom měl člověk jasno. Ono např. v takovém Středomoří se hranice mezi nějakými "Whites" a nějakými jinými může poněkud stírat, a já myslím, že by k nim šlo zčásti fakticky zařadit třeba i ty muslimské národy.:smiley:

Czert

20. 08. 2021, 13:00

Hertl
Neni nahoda ze germani ted nastoupili cestu sebedestrukce, wokenati ovladaji jak nemecko tak i usa.
Jejimz cilem je destrukce zapadni kultury, propagace white guilt uplne za vse je jen jedna z metod.

Petr Hertel / ČERT

19. 08. 2021, 20:35

Jen abych doplnil význam té Hitlerovy teze, "nebo nemá právo vůbec existovat"... Vynechal jsem tam to "nemá"...

Petr Hertel / ČERT

19. 08. 2021, 20:32

Czert

No jistě, bezpochyby, že poněkud jinak než si to Himmler vysnil... Já jsem tu včera psal, že asi nemá cenu tady rozebírat nějaké nepodložené hypotézy, nicméně, tak našel bych si čas, abych tady jedno takové šílené, a zdůrazňuji, jen TEORETICKÉ vysvětlení či podezření nastínil:smiley:

Stačí připomenout, že Hitler, snad už v době než se vůbec dostal k moci, razil tezi zhruba v takovém smyslu, že "Německo musí být buď světovou velmocí, nebo právo vůbec existovat."
Stejně tak jsou známa např. i Hitlerova slova z jeho berlínského bunkru z doby těsně před pádem Třetí říše, přibližně v takovém smyslu, že "německý národ selhal" a "budoucnost patří tomu silnějšímu národu z Východu" /tj. samozřejmě Rusům/...

Tak...:smiley: Jako já si myslím, že takové Západní Německo od dob Adenauera až třeba po Kohla bylo normální a v mnoha ohledech vzorový stát, nějak se vyrovnávalo s tou svojí minulostí, ale teď, už několik generací od porážky ve druhé světové válce (a ke které můžeme možná připočítat i předchozí porážku v první světové válce), si němečtí sluníčkáři tak nějak vzali odkaz a "závěť" svého Führera k srdci, přistoupili na myšlenku nějaké kolektivní národní sebevraždy Němců a... Prostě, "budoucnost patří těm silnějším národům z Jihu":smiley: Tak každopádně, kdyby náhodou nic jiného, muslimské národy jsou už po dlouhé generace přece demograficky mnohem plodnější než (jak se i často zdůrazňuje, vymírající) Němci, že...:smiley:
Sociální darwinismus, se kterým můžeme bezesporu spojit cca od sklonku 19.století expanzivní záměry a praxi císařského a pak i nacistického Německa (i když totéž lze říci i o jiných evropských, byť nejen evropských velmocích), se zkrátka podle sluníčkářů obrátil zcela v neprospěch Němců (ale i dalších evropských národů):smiley: - tak viz teze o nezadržitelnosti migrace apod.

Ber tohle všechno, prosím tě, za nadsázku a teoretickou úvahu (tak proto i ty opakující se smajlíky)... Ale nemůže to stát za zamyšlení...???

Czert

19. 08. 2021, 10:50

Jen by me zajimalo jestli nemecko orejmenuji na turecko 2 ci n evropsky chalifat ci neco podobneho.

Czert

19. 08. 2021, 10:49

Hertl
To jak se dnes nemecko islsmizuje migraci tak jde crkat ze v budoucnodti bude nemecko zcela islamisticke, byt ponekud jinak nez si himler vysnil.

Petr Hertel / ČERT

18. 08. 2021, 22:06

Czert

No, myslím, že poněkud podezřelá rovněž dost s ohledem právě na nacistickou minulost může být i ta v posledních desetiletích se vytvářející symbióza mezi Němci a muslimskými národy, charakterizovaná heslem "islám patří k Německu" apod.:smile:
Asi nemá cenu tady teď rozebírat zcela nepodložené hypotézy a podezření, týkající se toho, z jakého základu k čemu to směřuje, atd., ale...

Czert

18. 08. 2021, 12:34

Hertl
Tak ano prolnuti nacku a muslimu je patrno i v dnesnim svete, hajlovani je u muslimu bezne i dnes.
Vsak si veyele zahajlivali ori statni hymne v nemecku pri mistrostvi v 2006? A byl to tusim iran.

Petr Hertel / ČERT

17. 08. 2021, 22:04

Jistě zajímavý článek...

Tady když je tu zmínka o tom Himmlerově názoru na osmanské obléhání Vídně z roku 1683, tak ono lze poznamenat, že nacisté na druhou stranu bezpochyby obrovsky uznávali i takového "turkobijce", jako byl Evžen Savojský (který se tedy na přelomu 17. a 18.století vyznamenal ve válkách habsburské monarchie ve válkách s Turky, a také s Francouzi), ale...

Jinak je možno dodat, že v období druhé světové války patřil mezi obdivovatele nacistického Německa v arabském světě např. i takový Gamál Násir, čili pozdější president Egypta (spojeného dočasně na přelomu 50. a 60.let se Sýrií v tzv. Sjednocenou arabskou republiku) - a vůbec v tomto ovzduší přinejmenším spoluspočívají i kořeny arabského nacionalismu, prezentovaného stranou Baas, vládnoucí později v Iráku a Sýrii.
Ten Násir tu může stát za připomenutí vzhledem k jeho pozdější družbě s jugoslávským vůdcem Titem (Hnutí nezúčastněných), zmíněným v článku v souvislosti se svým pohledem na jeruzalémského velkého muftího al-Husejniho jako na válečného zločince.

Czert

17. 08. 2021, 19:13

Jura
Presne, pokud je neco horsiho nez tchyne, je to stara panna.

A ted si predstav ze by se jim sjednitili "jejich dny". To by peklo zzacalo vypadat lakave.
A pokud by je meli kazda jindy... Matematicky to vychazi ze 2-3 by to mely kazdy den.
Cili peklo by byl ucineny raj.

Jura

17. 08. 2021, 18:19

Trochu jsem si ten muslimský ráj proklepnul, takže bohabojné muže čeká v ráji 72 hurisek které jsou panny a po sexu se jim panenstvi obnoví, jsou věku stejného tedy zřejmě stejného jako konkrétní konzument. V mém případě by to znamenalo být do konce věků neustále se sedumdesátidvěma skoro padesátiletými pannami. Taková představa má do ráje dost daleko.

Czert

17. 08. 2021, 14:01

Vzhledem k tomu kolik nackove a fanaticti muslimove majinspolecneho to neni nic divneho.
Vzdyt oboji chteli a chteji ovladnout svet a pretvorit k obrazu svemu, bez tolerance k odlusnemu.