EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Přáslavice, říjen 2013

 29. 01. 2015      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

22. ŘÍJEN 2013, ÚTERÝ: Krátce po půlnoci autopark vojenského útvaru v Přáslavicích rozezní tři motory BVP. Okolo pobíhá v mizerném světle množství nezřetelných postaviček, které po chvíli příprav mizí v útrobách těchto strojů. BVP projíždějí bránou autoparku a mizí do lesů směrem k severu.

praslavice2013_08
Foto: Momentka ze cvičení

Vojákům v BVP přestává být chladno z postávání v autoparku a pomalu se začínají zahřívat, možná až moc. Některé napadají myšlenky na žaludek na vodě. Jak dlouho ještě pojedeme? Cesta se ve tmě a uprostřed noci zdá nekonečná, někteří usínají. Najednou se z věže ozve „K sesednutí připravit!" Všechny opouští, jak spánek, tak myšlenky na nevolnost a připravují se k provedení rozkazu, který bude následovat.... „Sesednout!"

Četa zaujímá obranné postavení na předem určené kótě. Osádky maskují své stroje, roje budují okopy. Záhy přijíždí ještě Tatra 815 logistického zabezpečení a přidělená sanitka. Není času nazbyt - v okolí se může pohybovat nepřítel. Perimetr je prozatím kontrolován psovodem se psem a kradmými pohledy všech budujících. Nekopou všichni, jeden z každého družstva napjatě kouká do tmy a strnule naslouchá, zda mezi údery polních lopatek nezazní cosi nepatřičného, cosi nepřátelského. I ti kdo kopou mají zbraně stále na dosah.

praslavice2013_00
Foto: Momentka ze cvičení

Okolo půl třetí vojáci obsazují své okopy, osádky se zdržují v BVP. Na kopci se rozhostí ticho. V následující hodině přichází postupně několik vzájemně si odporujících informací, až konečně přichází rozkaz k vyčlenění dvojice z družstva na stráž a zbytek může jít spát. Hlídky se do odvolání po hodině střídají.

praslavice2013_01
Foto: Momentka ze cvičení

Po šesté hodině nás všechny budí právě sloužící strážný. Pohotovost k plnění úkolu do deseti minut. Dochází k rozdělení čety a každému družstvu je přidělen jiný úkol. Jedno družstvo je vyčleněno k ostraze vybudovaného postavení, další jako QRT (quick reaction team) a poslední družstvo má provést patrolu na demonstraci přítomnosti (Show of Presence) v přiděleném sektoru. Družstva se budou v následujících hodinách střídat.

Při patrolování byl v několika oblastech zjištěn protivník, případně stopy po něm ve formě IED. Nástrahy byly odstraněny EOD týmem a pohyb nepřítele pečlivě zaznamenán. V průběhu následující noci přicházejí další zpravodajské informace upřesňující aktuální činnost nepřítele. Protivník disponuje jednotkou o síle čtyř mužů, je ozbrojen ručními zbraněmi a nachází se v okolí Slepičího vrchu.
S ranním světlem vyráží z předsunutého postavení kombinovaná patrola prvního a druhého družstva. Roje obou družstev sesedají v rozumné vzdálenosti od Slepičího vrchu a dále pokračují těžkým terénem pěšky.

az
Foto: Momentka ze cvičení

BVP čekají v záloze a monitorují situaci. Najednou se zepředu ozve několik výstřelů. „Kontakt, 12. hodina!" Na lesní cestě nezůstává ani stopa po vojácích, kteří na ní ještě před chvílí byli. Všichni se kryjí a míří do svých směrů. Počet střelců není znám. „Na druhé hodině pohyb směrem k Slepičímu vrchu!" „Družstvo na šestou hodinu loupáním zpět!" rozhoduje se velitel. „Kruhovka!" „Hlášení!" Nikdo nebyl zraněn, nikdo nic neztratil. Munice je stále dost. Velitel rozhoduje o jiné cestě k cílovému objektu na Slepičáku. 

V rychlosti je naplánován útok z chodu oběma roji na budovu. Roj 1. md se dostává k objektu obchvatem, roj 2. md zajišťuje okolí. Od objektu zazní několik výstřelů, všichni se ihned kryjí, ale úderný roj je již blízko. „Dvojka krycí palba, jednička vpřed!" Kryti druhým rojem se dostáváme až k budově a zajišťujeme ji. ¨

Nalézáme jednoho mrtvého ozbrojence – rychlá prohlídka – nepředstavuje riziko. „Hlava, hlava, zde 22. Jeden pedro leží. 2 minuty MEDEVAC. Příjem!", ozve se z vysílačky. Někdo z dvojky to koupil. Na místě je provedeno základní ošetření a patrola se vydává na místo extrakce. Bohužel při ošetření došlo k nepředpokládanému zdržení, které využil dosud nenalezený protivník a patrola se opětovně dostává do přímé palby.

praslavice2013_07
Foto: Momentka ze cvičení

Na pomoc jsou přivolána BVP, která po příjezdu nepřítele eliminují. V rychlosti je ošetřen další voják, který utrpěl zranění. Následně roje i se zraněnými nasedají do BVP a vracejí se do předsunutého postavení.

praslavice2013_05
Foto: Momentka ze cvičení

Přichází rozkaz k okamžitému zrušení FOB a přesunu do kasáren. Během několika minut je základna vyklizena a četu čeká téměř dvouhodinový přesun.
Po návratu do kasáren četa provádí zaplachtování BVP a údržbu materiálu a přesunuje se k odběru stravy a večernímu zaměstnání ve formě zdravotnické přípravy. Další činností je pouze spánek, protože ve čtvrtek ráno následují střelby z pěchotních zbraní.

Střeleckou přípravu ve čtvrtek dopoledne znepříjemňuje vytrvalý déšť, který ustává až kolem poledního. Díky chybě jednoho příslušníka je nařízen zrychlený přesun do kasáren a tělesná příprava.

praslavice2013_04
Foto: Momentka ze cvičení

Naštěstí je toto zaměstnání vedeno jako teambuilding a vzájemná soutěž jednotlivých družstev. Den, a víceméně celé cvičení, je zakončen čištěním zbraní, údržbou materiálu a osobní hygienou.

praslavice2013_06
Foto: Momentka ze cvičení

Komentáře