EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Roddie Edmond během bitvy v Ardenách svým rozhodnutím zachránil 1000 válečných zajatců

 10. 03. 2024      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Roddie Edmonds byl hlavní seržant v armádě Spojených států. Na konci roku 1944 byl Edmonds v bitvě v Ardenách zajat a držen v německém zajateckém táboře. V únoru 1945 vydali Němci rozkaz, aby udělali všichni američtí zajatci v táboře nástup a všem židovsko-americkým válečným zajatcům nařídili, aby vykročili vpřed.

Bundesarchiv_Bild_183-J28589,_Kriegsgefangene_amerikanische_SoldatenFoto: Američtí zajatci během bitvy v Ardenách | Wikimedia Commons / Public domain

Němci židovské zajatce hodlali popravit jako odvetu za bombardování Drážďan. Edmonds, nejvyšší poddůstojník v táboře, nařídil všem 1000 americkým vojákům, aby vykročili vpřed, bez ohledu na jejich náboženství a původ. Jeho muži ho poslechli a všech 1000 amerických zajatců udělali krok vpřed. Německý velitel, který byl silně opilý a v Drážďanech pravděpodobně přišel o členy rodiny, začal zuřit, vytáhl pistoli a špatnou angličtinou hlasitě požadoval, aby Edmonds identifikoval všechny své židovské vojáky. Edmonds klidně odpověděl: „Všichni jsme zde Židé.“ Němec ho vztekle srazil pěstí k zemi, namířil na něj pistoli a vyhrožoval mu, že pokud neuposlechne, tak ho zastřelí. Edmonds odmítl se slovy: „Pokud budete střílet, budete nás muset zastřelit všechny.“ Německý velitel se rozhlédl po zástupu amerických vojáků a nakonec svůj záměr vzdal.

Odhaduje se, že Edmonds tehdy svým činem zachránil život minimálně 200 židovským vojákům. Edmonds o incidentu nikdy nikomu neřekl a vše vyšlo najevo až po jeho smrti, když jeho syn četl otcův válečný deník. V roce 2015 byl Roddie Edmonds posmrtně jmenován Spravedlivým mezi národy a byl prvním americkým vojákem, kterému se dostalo této velké pocty. Hrdinou se člověk nerodí, hrdinou se člověk musí stát.

Bitva v Ardenách

Bitva v Ardenách (známá též jako Battle of the Bulge) je souhrnný název, který se používá pro označení německé protiofenzívy pod názvem Wacht am Rhein a její následné eliminace v prosinci 1944 až lednu 1945 na západní frontě. Jednalo se o předposlední pokus nacistického Německa zvrátit průběh války. Poslední německá operace pak nesla označení Jarní probuzení.

Během ardenské operace se událo hned několik zavrženíhodných činů, hlavně z německé strany. Tím nejznámějším je zřejmě tzv. Malmédský masakr, což byl válečný zločin, spáchaný německou jednotkou SS v roce 1944 mezi vesnicemi Malmédy a Ligneuville v Belgii, při kterém bylo zavražděno celkem 81 neozbrojených amerických válečných zajatců.

Událost se stala 17. prosince 1944 během německé ofenzivy v Ardenách. Během útoku 1. tankové divize SS narazila jednotka, jíž velel Jochen Peiper, na část příslušníků 285. polního dělostřeleckého pozorovacího praporu (Field Artillery Observation Battalion). Ti svedli s jednotkou SS krátký boj, po kterém se vzdali do německého zajetí. Následovalo jejich odzbrojení a s dalšími zajatými Američany (přibližně 150 lidí) byli posláni na blízké pole nedaleko silniční křižovatky.

Podle výpovědí a vyšetřování vytáhl najednou jeden z důstojníků SS pistoli a zastřelil amerického zdravotního důstojníka a potom muže stojícího vedle něho. Ostatní němečtí vojáci se k němu připojili a spustili palbu ze samopalů. Nebylo zcela objasněno, jaká příčina vedla ke střelbě do zajatců. Podle jedné z verzí došlo ke střelbě poté, co se skupinka zajatců pokusila sebrat stráži zbraň, aby se pokusila o útěk. 

Zdroj: britannica, Jewish Virtual Library

Komentáře