EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Speciální jednotky finské pohraniční a pobřežní stráže

 03. 08. 2019      kategorie: Zahraniční armády      4 komentáře
Přidat na Seznam.cz

Na YouTube se minulý týden objevilo velmi zajímavé video, na kterém se představují speciální jednotky finské pohraniční gardy a pobřežní stráže. Tyto jednotky mají ve svém popisu práce především ochranu státních hranic, a to jak na zemi, tak ve vodě. Jejich zaměření pak odpovídá také výcvik, na jehož pasáže je možné nahlédnout ve videu níže.  

Video: Speciální jednotky finské pohraniční gardy a pobřežní stráže v akci / YouTube

Jednotky finské hraniční a pobřežní stráže absolvují výcvik na speciální akademii ve městech Espoo a Imatra, kde se učí všem důležitým schopnostem, které budou ve výkonu služby potřebovat. Absolventi této akademie se pak následně účastní velkého množství mezinárodních cvičení, které se týkají ochrany hranic a hraničního území. Na této samé akademii také probíhá výcvik jednotek patřící pod FRONTEX. 

Finské ozbrojené síly představují poloprofesionální ozbrojené síly, jejichž primárním úkolem je obrana Finska před vnějším nepřítelem. Profesionální část armády je doplňována branci povolávanými na základní vojenskou službu v trvání 6 až 12 měsíců. Ta je povinná pro všechny může starší 18 let, s výjimkou obyvatel Åland a Svědků Jehovových, může však být nahrazena 11 měsíců dlouhou civilní službou.

finskaStraz_01
Foto: Speciální jednotky finské pohraniční gardy | printscreen z YouTube

Finské branné síly se dělí na tři složky:

pozemní síly (Maavoimat)
letectvo (Ilmavoimat)
válečné námořnictvo (Merivoimat)

Zvláštní skupinu představuje Pohraniční stráž, která je podřízena ministerstvu vnitra, ale v případě ozbrojeného konfliktu nebo přípravy na něj přechází pod velení ozbrojených sil.

finskaStraz_02
Foto: Speciální jednotky finské pohraniční gardy | printscreen z YouTube

Finové jsou národ, jejichž ozbrojené síly vycházejí z dlouhé, bohaté a úctyhodné tradice. V dobách, kdy Finsko náleželo Švédsku, představovalo Finsko štít Švédska před ruským nepřítelem a za nesčetných válek mezi těmito velmocemi se pravidelně měnilo v bitevní pole. Poté, co se stalo součástí Ruského impéria, význam Finů jakožto válečníků upadl, Finské velkoknížectví nemělo jednu dobu ani vlastní armádu, nicméně první světové války se přesto většinou dobrovolně účastnilo mnoho finských vojáků, ať už v carské nebo císařské armádě.

finskaStraz_03
Foto: Speciální jednotky finské pohraniční a pobřežní stráže mají ve svém popisu práce především ochranu státních hranic, a to jak na zemi, tak ve vodě.  | printscreen z YouTube

Poté co Finsko získalo nezávislost, došlo ke zrodu Finských ozbrojených sil, které si již v prvních 30 letech trvání finského státu vydobyly vážnost, když se ctí prošly čtyřmi válečnými konflikty. Byly to:

- Finská občanská válka, která přerostla ve válku s bolševickým Ruskem
- Zimní válka
- Pokračovací válka
- Laponská válka

finskaStraz_04
Foto: Speciální jednotky finské pohraniční a pobřežní stráže mají ve svém popisu práce především ochranu státních hranic, a to jak na zemi, tak ve vodě.  | printscreen z YouTube

V následujících letech hrála finská armáda významnou roli v řadě mírových misí OSN v problémových oblastech, například na Blízkém východě.

 Autor: Dominik Z.

Komentáře

Bock

03. 08. 2019, 20:20

Věrnost maršála Mannerheima k Rusku se nedá zpochybňovat. Znovu opakuji k Rusku, nikoliv SSSR.

Bock

03. 08. 2019, 20:11

Mannerheim byl Švéd, finsky uměl špatně to zaprvé a za druhé Mannerheim byl věrný služebník Ruského impéria. Byl osobní agentem cara ve Střední Asii. Nebýt bolševiků nikdy by proti Rusku nevystoupil. Bojoval v první světové válce za Ruské impérium a nechal se pohřbít se šavlí, kterou dostal od cara.

Bock

03. 08. 2019, 20:06

Laponská válka byla s Německem, nikoliv s SSSR.

Monarchista

03. 08. 2019, 19:55

Finsko v rámci ruského carství mělo své samostatné střelecké pluky a dokonce i gardový pluk. Také tomu tak je např. u lotyšských jednotek. Jinak Finům fandínm, ale autor by také chybky dělat neměl.
Toto jsem z článku stáhl. Konec konců generál Manerhein byl sice generál carské armády ale byl to Fin!

Poté, co se stalo součástí Ruského impéria, význam Finů jakožto válečníků upadl, Finské velkoknížectví nemělo jednu dobu ani vlastní armádu, nicméně první světové války se přesto většinou dobrovolně účastnilo mnoho finských vojáků, ať už v carské nebo císařské armádě.