EXCALIBUR
CZUB
CZUB

Tajemná nacistická podzemní továrna RICHARD

 15. 09. 2018      kategorie: Vojenská historie      2 komentáře

Před lety jsem tuto továrnu na Litoměřicku osobně navštívil a musím říci, že tam na vás padne velmi divný až tísnivý pocit. Holt místa, kde se dělo nějaké utrpení, mají svou vlastní paměť a citlivější člověk ji velmi dobře vnímá. Nedávno správce objektu, Památník Terezín, po mnoha letech jediný veřejně dostupný vchod uzavřel. Vzhledem k žalostnému stavu podzemí a s tím spojeným rizikům sesuvů a závalů tento čin jedině schvaluji. Přes všechna opatření se již někdo před pár dny do podzemí opět pokusil dostat a vstupní vrata poškodil. Kouzlo tohoto podzemního nacistického objektu je evidentně velmi silné. Pojďme se tedy o této podzemní továrně něco dozvědět.

richard_02
Foto: Prostory podzemní továrny Richard jsou obrovské (na snímku jedna z mnoha křižovatek)
 

Vítejte v Richardu, nacistické podzemní továrně

Tma, prach, zápach spálené nafty, rachot projíždějících vozíků naplněných kameny vápence a suti. V dálce se vynořuje mihotavé světlo, ozývá se klapot vězeňských dřeváků. Okolo prochází skupinka postav v rozedraných šatech. Temnem podzemí šlehne krátký a úsečný povel jejich strážců doprovázený štěkotem psa...

Psali jsme: Neznámé pohledy na Vietnamskou válku - odtajněné záběry z vojenských archivů

Na sklonku války, v době kdy se nad Německem stále častěji začínaly objevovat svazy bombardovacích letadel, bylo jedním z řešení ukrývat stále větší část strojírenské výroby pod zem. Byla hledána nová a nová místa, alespoň částečně umístěná mimo prvotní nebezpečí bombardování. Jedním z vytipovaných míst se stal i nenápadný vápencový vrch Bídnice nad městem Litoměřic.

richard_04_1
Foto: Rozestavěný vstupní portál do podzemí

Od podzimu roku 1943 se začalo uvažovat o výstavbě podzemní továrny a vlastní výrobu továrna zahájila počátkem listopadu roku 1944. V lednu roku 1945 se pracovalo asi v patnácti výrobních halách. Stavba probíhala až do května 1945 a nikdy nebyla celkově dokončena.

Psali jsme: Československá armáda v roce 1938

V Richardovi se převážně vyráběly/obráběly součástky motorů do tanků a dalších těžkých vozidel od firmy Auto-Union.

Do podzemí se průzkumníci léta dostávali výřezem v zabetonovaném vchodu. Ten nyní památník z vnitřní části zazdil a zepředu navařil ocelový plát. Do horní části vrat zasadil mříž pro netopýry.

richard_03
Foto: Vchod do podzemní továrny Richard v době, kdy se ještě dalo dostat dovnitř (vlevo) a nyní

Vchod je údajně také opatřen zabezpečovacím zařízením pro případ, že by se někdo do Richardu pokoušel nabourat. Přesto všechna výše uvedená opatření se již někdo do podzemí opět pokusil dostat a vstupní vrata poškodil. Kouzlo tohoto podzemního objektu je evidentně velmi silné.

Podívejte se na níže uvedený dokumentární film o dole a podzemní továrně Richard v Litoměřicích, který vám tento projekt přiblíží ještě více.


Video: Podzemní továrna Richard / YouTube

 Autor: Fels

CENOVÉ BOMBY (872)

Komentáře

Oleg

11. 08. 2019

Obří podzemní továrna Richard a její tajemství
Od roku 1908 byly na jejím místě 3 doly (Richard 1, 2, 3), ve kterých se těžil vápenec až do roku 1944. Výhodná poloha v Sudetech a velká vzdálenost od všech válečných front vedly nacisty k rozhodnutí, že obří podzemní továrnu postaví právě u Litoměřic. Úplné počátky stavebních prací se datují ještě na rok 1944, kdy byly postaveny "baráky" s administrativní funkcí poblíž vchodu do podzemí. Poté začal megalomanský podzemní projekt, na který bylo určeno 17 milionů marek. Na takovou práci bylo potřeba sehnat dělníky, což pro nacisty nebyl problém. Přímo v Litoměřicích zřídili koncentrační tábor (pobočku koncentráku Flossenbürg), v němž žilo zhruba od 4 tisíc do 7 tisíc vězňů!!! Další pracovní silou byli němečtí, čeští a ostatní dělníci, kterým byli ještě na pomoc posíláni vězni z Malé pevnosti Terezín v počtu 700-800 lidí denně. Na stavbě továrny Richard tak pracovalo asi 4 tisíce lidí denně! O nelidských podmínkách se snad ani nemusím rozepisovat. Vězni například často museli spát přímo pod zemí v různých výklencích na kamenitém povrchu nebo venku u vstupu do podzemí na zemi bez ohledu na počasí. Závaly, zlámané kosti a další úrazy byly denní rutinou.

Emil

26. 05. 2019

Privátní moc se uplatňuje v hierarchické struktuře, kde poslušným zaměstnancům a sluhům padají na hlavu příkazy, spojuje se s pěstováním firemního šovinismu, vyžadujícího identifikaci podřízených se „značkou“, a mnohdy se vyznačuje i tzv. stockholmským syndromem, tedy identifikací ovládaných s tou nadřízenou osobou, která svévolně přiděluje dávky existenční jistoty.
Je-li dnes ekonomika rozhodujícím a vzorovým sociálním subsystémem, jemuž se mají všechny ostatní sféry společenského života přizpůsobovat, a má-li být ekonomika zároveň tvořena pouze jednotkami privátní moci, v nichž se v ovzduší patrimoniální svévole utváří a udržuje autoritářská mentalita, pak to znamená, že demokracie neexistuje ani teoreticky.

Přidat komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací