EXCALIBUR
CZUB
CZUB

Úspěšné i neúspěšné útěky z terezínské Malé pevnosti během 2. světové války

 10. 04. 2019      kategorie: Vojenská historie      6 komentářů

Tak jako v jiných nacistických represivních zařízeních došlo i v terezínské věznici k pokusům o útěk. Někdy vedlo vězně k tomuto riskantnímu kroku přesvědčení, že je čeká poprava nebo fyzická likvidace v koncentračním táboře, jindy psychicky neunesli hrozné poměry v Malé pevnosti a rozhodli se podstoupit nebezpečí, které bylo s útěkem spojeno. Podmínky pro útěk nebyly příznivé. Malá pevnost je obklopena vysokými valy, které bylo při útěku nutno zdolat. Snadný nebyl ani útěk z pracovních komand, kde vězňové pracovali pod dohledem strážných SS, o nichž věděli, že bez váhání použijí zbraně.

Terezin_CZ_Ater95
Foto: Brána do Malé pevnosti Terezín Hans Weingartz, CC BY-SA 4.0

Přesto někteří vězni uvažovali o útěku jako o jediné možnosti, jak získat opět svobodu. Avšak vzhledem k obavám z možné perzekuce ostatních členů rodiny a s ohledem na fyzickou náročnost záměru realizovali tuto myšlenku jen někteří. V průběhu let 1940 – 1945 se o útěk pokusilo několik desítek vězňů a jen nemnohým se to podařilo. Přesný počet pokusů není znám. Kusé informace o některých útěcích jsou známy jen díky očitým svědectvím bývalých vězňů a z jejich výpovědí před mimořádnými lidovými soudy po válce. Bližší informace jsou známy pouze u těch útěcích, které měly dramatický závěr v Malé pevnosti.

Psali jsme: Nacistický vlak plný zlata a dalších cenností po 70 letech údajně nalezen v Polsku

799px-Czech-2013-Terezin-Theresienstadt-Arbeit_macht_frei
Foto: Tak jako i v dalších nacistických koncentračních táborech byl i v Malé pevnosti Terezín známý nápis "Arbeit macht frei" (Prací ku svobodě) | Andrew Shiva, CC BY-SA 4.0

Tak např. na podzim 1941 utekl s pomocí tajně vyrobených paklíčů vězeň Binder, pravděpodobně student průmyslové školy. Byl však chycen a surově zbit. Na jaře 1942 další mladý vězeň František Soukup získal klíče od branky a uprchl. Byl ale rovněž dopaden a dozorci v Malé pevnosti ubit. V roce 1943 proběhl další neúspěšný útěk neznámého ruského chlapce, který se snažil ukrýt na korbě nákladního auta. Naopak v roce 1944 podnikl jiný sovětský vězeň zdařilý útěk z vlaku při návratu komanda Reichsbahn z Ústí nad Labem. Za jeho čin však byli v Malé pevnosti pro výstrahu popraveni dva jiní sovětští vězni. V roce 1944 uprchl i Zdeněk Vlasta z komanda Elbschloss a až do konce války se skrýval doma. Ve stejném roce utekla z Malé pevnosti jako jediná žena říšská Němka Margit Ostringerová. Bohužel však byla dopadena a vrácena do věznice.

utek
Foto: Adolf Szinay - Szabó byl ubit dozorci za pokus o útěk v září 1944

Psali jsme: Blanických rytířů se obával i Adolf Hitler

Tragický závěr měl útěk ze samotek I. dvora, který podnikli Adolf Szinay – Szabó a Ladislav Malý. Pokus uskutečnili v noci z 10. na 11. července 1944. Nejprve byl dopaden Szinay, kterého po vrácení do Malé pevnosti v září 1944 dozorci ubili. Také Ladislav Malý byl dopaden a 20. prosince 1944 v Malé pevnosti popraven. Další pokus podnikl jugoslávský poručík Ivan Villágoš, který utekl z litoměřického komanda Albis (toto komando vyrábělo vrtule na letadla ). I Ivan Villágoš byl po chycení utýrán k smrti.

6. prosince 1944 provedli Josef Mattas, Miloš Ešner a František Maršík zdařilý pokus o útěk. Využili proluky ve valech a spustili se do vodního příkopu. Podařilo se jim úspěšně se skrývat až do skončení války. Tragickou dohru však měl pokus o hromadný útěk z cely č. 38 IV. dvora dne 3. března 1945. Společný útěk zahájila dvojice Ladislav Šimek a Rudolf Vondrášek. Následoval je Erwin Schmidt, který byl na střeše cel postřelen a následně dopaden. Pro výstrahu ostatním vězňům byl pak ve špici IV. dvora zastřelen současně se dvěma dalšími muži a jednou ženou. Ladislav Šimek a Rudolf Vondrášek byli záhy chyceni, terezínskými dozorci mučeni a posléze ubiti k smrti.

budovy
Foto: Budovy bývalého Labskozámeckého pivovaru, během války zde sídlila firma Albis a vězňové zde vyráběli letecké vrtule

Úspěšný pokus uskutečnil 19. dubna 1945 člen komunistického odboje Václav Štětka, jenž uprchl z pracovního komanda, které jezdilo do nedalekých Lovosic odklízet trosky po spojeneckých náletech. Podařilo se mu přežít až do konce války za vydatné podpory ilegálních spolupracovníků.

CENOVÉ BOMBY (926)

Komentáře

Delta

16. 04. 2019

A co teprve Parní Radlická mlékárna na Smíchově (1937+1946)
Svážení mléka z venkova, mléčné vozy, závodní vlečka z roku 1940, výroba koření, technologický postup na tehdejší dobu , zbavování mléka mikrobů, strojní stáčení mléka, výroba másla , výroba jogurtů s marmeládou , výroba sýrů
https://www.youtube.com/watch?v=zpfwpIn9mfc

Jised

11. 04. 2019

Můj strýc Rudolf Sedláček vozil mléko z Bohušovické mlékárny za války. Jednou mi vyprávěl, že se u něj objevil vězeň z Terezínské pevnosti a požádal jej o pomoc. Strejda Rudy, ho ukryl pod kobkou hnoje na autě a provezl ho přes všechny kontroly k jeho příbuzným do Čech. Shodou okolností jsem tento příběh vyprávěl jedné dáměkterá mi potvrdila, že to byl její příbuzný. Zkusím se s ní spojit. Také mi vyprávěl, že na polích, kam chodili vězňové pracovat, nechával nějaké potraviny když ráno jel s mlékem. Málem mu po válce zlomilo vaz to, že odvezl rodinu esesáka do americké zóny, na konci války, ale bylo to pod hrozbou pistolí.

Pistalka

11. 04. 2019

Můj děda Alois Novák přežil tento koncentrační tábor. Byl tady vězněn za odboj, od roku 1944 do osvobození tábora v květnu 1945. Byl vězněný na dvoře č. IV. Prý to byl nejhorší dvůr z celého tábora. Zažil tam hrozné věci, ale podle spoluvězňů se snažil pomáhat třeba tím, že při vyklízení vagónů v Litoměřicích pašoval v kabátě sušené mléko nemocným vězňům. Pak se sám ke konci války nakazil tyfem...

Mirek

11. 04. 2019

Oběti nacizmu - Sociální projekt Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 57 milionů eur na více než 10 300 projekt
http://www.fb.cz/

Strýc Karel z Terezína
se na odškodnění viditelně těší
https://www.youtube.com/watch?v=9T3ssAYa6qA

Oleg

10. 04. 2019

Jaké znáte úspěchy ?

V zájmu ochrany země před vpády pruských vojsk rozhodla Marie Terezie (a její syn Josef II., který byl v té době jejím spoluvladařem a nejvyšším poradcem ve věcech vojenských) v roce 1780 zbudovat 2 pevnosti, jež by chránily severní hranice její říše.
Jedna byla umístěna k soutoku Labe a Metuje nedaleko Náchodské branky, druhá k soutoku Labe s Ohří poblíž Travčic a Německých Kopist. V úterý 10. října 1780 přijel na staveniště císař Josef II., aby zde položil základní kámen k výstavbě pevnosti. Ta byla pojmenována na počest panovníkovy matky Theresienstadt (Terezín), a její výstavba trvala přibližně 10 let.
Pevnost Terezín
Celková souhrnná opevněná plocha zabírá 398 ha, náklady na stavbu se odhadují na 11 až 12 milionů zlatých. Stavební práce provádělo na 14 tisíc lidí ze všech částí Rakouska. Celková plocha opevnění zaujímá 67 ha, dalších více než 158 ha tvoří 4 čtyři uměle zatopitelné kotliny. Systém podzemních chodeb dosahuje celkové délky 29 kilometrů. Celková délka pevnostního valu činí 3 770 metrů, valy jsou silné okolo třiceti metrů a výška bastionů ode dna příkopu je 12 metrů
Malá pevnost sloužila ještě v c. k. dobách jako vojenská věznice, v níž se ocitla řada politických a vojenských odpůrců habsburské monarchie. Za 2.sv. války byla Malá pevnost přeměněna v nechvalně proslulé vězení pražského gestapa. Z hlavní pevnosti, vystěhovala okupační moc původní obyvatelstvo a na sklonku roku 1941, zde zřídila židovské ghetto. Branou policejní věznice gestapa v Malé pevnosti prošlo během období okupace na 27 000 mužů a 5000 žen. Nejčastější příčinou věznění byla činnost v odboji či projevy individuálního odporu proti německé okupaci, do čehož spadala i podpora pronásledovaných nebo porušování protižidovských nařízení. Velkou skupinu tvořili lidé stíhaní za pracovní sabotáž a útěky z pracovního nasazení. Jistý počet vězňů se do Malé pevnosti dostal i za hospodářské a kriminální delikty.
https://www.pamatnik-terezin.cz/

Přidat komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací