EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Válka za levnější benzín - policisté vs. ,,žluté vesty"

 10. 12. 2018      kategorie: Zahraniční policie      2 komentáře
Přidat na Seznam.cz

Poslední měsíc sledujeme demonstrace, které probíhají ve Francii proti zvýšení daně na benzín. Opodstatněnost vůbec rozebírat nebudu, protože máme demokracii a každý může projevit vlastní názor. Ve Francii mají navíc demonstrace lidu proti vládám tradici dlouhá staletí.

Co je ovšem nepochopitelné, je způsob, jakým nyní demonstrace probíhají. Ničení soukromého i veřejného majetku, útoky na policisty a rabování. Policisté tak mají nelehký úkol. Musejí udržet veřejný pořádek, zabránit dalším škodám a rabování a často s demonstranty bojují o vlastní životy.

Jeden z účastníků demonstrace v Bordeaux přišel dokonce o ruku poté, co se pokusil policistům hodit zpět slzný granát GLI-F4.

3372--256006-02
Foto: Házet policistům zpět slzný granát se nevyplácí

Ten měří 14 cm a obsahuje 25 gramů výbušniny TNT s dosahem plynu až 200 metrů.

Video: Záběry z incidentu / YouTube

Francouzské bezpečnostní složky je mají ve výzbroji od roku 2011 a jsou jedinou evropskou policií, která je používá. Používání podobných zbraní, které mohou zranit či trvale zmrzačit nebo i zabít účastníky demonstarcí začali řešit i právníci.

arton8576
Foto: GLI-F4 je vyráběn v různých modifikacích (ruční granát / střela do granátometu)

V následujícím videu se můžete podívat, co takový granát umí a hlavně, jak zní! Zajímavostí na závěr je fakt, že obsah TNT je u GLI-F4 25 gramů a to je jen o 1/2  méně, než má jeden z nejsilnějších granátů na světě F1, který obsahuje cca 55 gramů. 

 

 Autor: Hanz

Komentáře

Rio

10. 12. 2018, 23:29

Z nám běžně dostupných informací se zdá, že jde o snížení daně PHM. Požadavky se však zdají být smysluplnější. Nejen s ohledem na "ekologií" zdůvodněné zvýšení daňové zátěže PHM. Dovolím si postoupit co je k nalezení při troše hledání. Dává to smysl.
www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/181206_Forderungen-der-Gelbwesten.pdf
nebo
Zpráva pro Francii, informujeme vás o požadavcích lidu, které byste měli zavést do práva, a vykonat:
- Konec bezdomovectví: Urgentní!
- Daň z příjmu více progresivní (více stupňů)
- Nárůst minimální mzdy (a zaručených mezd) na 1300 euro celoplošně.
- Podpora malého podnikání, rozvoj venkova a městských center (Zastavte množení velkých komerčních zón kolem velkoměst které zabíjejí malé domácí firmy a udělejte parkování v centrech dostupné zdarma).
- Velký zabezpečovací plán bydlení (tvořící ekologické a úsporné podmínky našich domácností).
- Velcí mají platit víc (Google, Amazon,…), malí mají platit méně (mikro-podniky, OSVČ, svobodní umělci, řemeslníci, střední podniky…).
- Stejný systém sociální podpory pro každého (a to včetně řemeslníků a OSVČ). Konec politiky RSI (sociální režim samo-zaměstnávání).
- Penzijní systém musí zůstat solidární a být socializován. (Ne „důchodům pro zámožné“).
- S penzí pod 1200 euro na nás nechoďte!
- Zastavte zvyšování daně z paliv. 
(pozn. neovlivní jen paliva, ale i ceny dovážených zboží jako je ovoce, či maso).
- Každý zvolený zástupce bude mít nárok na medián platu. Jeho náklady na dopravu budou sledovány a proplaceny, pokud budou oprávněné. Právo na stravenky a řádnou dovolenou, nic víc.
- Mzdy všech francouzských lidí, jakož i důchody a příspěvky musí být vázány na inflaci.
- Chraňte francouzský průmysl: omezte přemístění. Ochrana našeho průmyslu chrání naše know-how a naše pracovní místa.
- Konec odloučené práce (vyslaní pracovníci jsou vysláni zaměstnavatelem k dočasné službě v jiné evropské zemi). Je nepřípustné, že osoba, která pracuje na francouzském území, nemá nárok na náš plat a stejná práva.
- Každý, kdo je oprávněn pracovat na francouzském území, musí být stejně měřen jako francouzský občan a jeho zaměstnavatel musí přispívat ve stejné výši jako francouzský zaměstnavatel.
- Pro zajištění bezpečnosti práce: omezit počet smluv na dobu určitou pro velké společnosti. Chceme více CDI (standardní smlouvu na dobu neurčitou nebo trvalou práci ve Francii).
- Konec CICE (daňové kredity, které mohou korporace nárokovat za všechny platy 2,5 nižší než francouzská minimální mzda). Použitím těchto peněz na zahájení francouzského automobilového průmyslu, který má vodík (což je na rozdíl od elektrického vozu skutečně ekologické).
- Konec úsporné politiky. Zastavíme splácení dluhů s nehoráznými (pozn. lichvářskými) mírami úroků, které jsou tímto prohlášeny za nelegitimní, a začneme splácet dluh, aniž bychom drali peníze od chudých a nejchudších, ale tím, že budeme šetřit a vymáhat daňové úniky ve výši 80 miliard dolarů.
- Musí být řešeny případy nucené migrace (přerozdělovací smlouvy, mezinárodní výměny etc.).
- Žadatelé azylu u nás mají dostat dobré zajištění. Poskytujme jim bydlení, zabezpečení, stravu a vzdělání pro minority (v jejich jazyce atp.). Pracujme s OSN na tom, aby v jejím rámci taková péče byla poskytnuta i v jiných zemích světa, zatímco se vyřizují azylová řízení.
- Neúspěšní a nebezpeční žadatelé musí být navráceni do země jejich původu.
- Opravdová integrační politika musí být zavedena. Žít ve Francii znamená stát se Francouzem (Mluvit Francouzsky, znát naši historii, mít naše vzdělání a nakonec i naši práci).
- Maximální mzda by neměla přesáhnout 15 000 euro (pozn. 360 000 Kč cca.).
- Musíme vytvořit práci pro nezaměstnané.
- Zvyšte podporu nemohoucích.
- Regulované nájemné + Levné Nájemné Bydlení (obzvláště pro studenty a čerstvě pracující).
- Zákaz rozprodávání majetku Francie (Letiště, přehrady,…).
- Podstatné prostředky musí být poskytnuté spravedlnosti, policii, četnictvu a armádě. Přesčasy, i ve vymáhání práva je třeba vyplatit nebo nahradit volnem.
- Všechny peníze získané dálničními poplatky budou použity na údržbu dálnic a silnic ve Francii a bezpečnosti silničního provozu.
- Vzhledem k tomu, že od privatizace výrazně vzrostla cena plynu a elektřiny, chceme, aby se znovu staly energetické podniky vlastněnými veřejností a ceny výrazně klesly.
- Okamžité uzavření výrazně prodělečných malých drah, pošt, škol a školek.
- Přinesme blahobyt našim starším lidem. Zákaz vydělávání peněz na starších. Éra Šedého zlata je u konce. Nechť začne doba šedé pohody.
- Maximálně 25 studentů na třídu, od mateřské školy do posledního roku vyššího vzdělání.
- Podstatné zdroje přivedené do psychiatrie.
- Lidové referendum musí vstoupit v platnost a být zapsáno do ústavy. Vytvoření přehledného a efektivního místa, pod dohledem nezávislého kontrolního orgánu, kde mohou navrhovatelé vytvořit právní návrh. Pokud tento návrh obdrží 700 000 podpisů, tak bude tento návrh zákona projednán, doplněn a pozměněn Národním shromážděním, které bude povinno (v termínu až jeden rok a den po získání 700 000 podpisů) předložit hlasování všem Francouzům.
- Návrat k 7 letému volebnímu období pro prezidenta republiky (Volba poslanců dva roky po volbě prezidenta republiky umožnila poslat pozitivní nebo negativní signál prezidentovi republiky o jeho politice, a tak pomohl slyšet hlas lidu).
- Odchod do důchodu ve věku 60 let. A pro všechny, kteří pracovali manuálně (např. stavitel nebo řezník), právo na odchod do důchodu ve věku 55 let.
- Děti staré 6 let se nemohou přeci ještě sami starat o sebe, pokračování systému pomoci PAJEMPLOI (Rodičovská), do 10 let.
- Podpora většímu transportu zboží pomocí železnic.
(pozn. uvolnění silniční nákladní dopravy)
- Stop hromadění u zdroje!
(pozn. Kumulace bohatství a korupce)
- Konec ex-prezidentských výplat do konce života.
- Stop zpoplatňování prodejců za užití kreditní karty zákazníkem.
- Daň z lodních paliv a petroleje.
Tento seznam není konečný, ale poté co bude vůle lidí vyslyšena a uplatňována prostřednictvím vytvoření populárního systému referenda (který bude muset být rychle nastaven), Poslanci Parlamentu konečně vyslyší náš hlas ve shromáždění lidu. Berte na vědomí vůli lidu.
To by mohlo dohnat do ulic více lidí než jen protest proti zvýšení daně PHM, že.

Brigo

10. 12. 2018, 08:46

Dodal bych pár věcí. Neprotestuje se jenom kvůli benzínu ale hlavně proti makronovi a EU. Benzín byl akorát taková třešnička. A za další na stranu žlutých vest se začali přidávat právě policisté a hasíči. A tyto demonstrace se pomalu začínají přenášet do Belgie a Holandska.