EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Výběrové řízení ke 4.výsadkové rotě (AZ), 43.výsadkového praporu - aneb „Průzkum bojem", komentář zástupce velitele praporu mjr. Zelinky

 27. 09. 2016      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Třetí zářijový víkend, 17. – 19. září, se konalo historicky první výběrové řízení k nově založené 4.výsadkové rotě (Aktivních záloh), 43.výsadkového praporu v Chrudimi.

43.vpr má mnohaleté zkušenosti s pořádáním výběrových řízení ke své profesionální části, ale první výběrové řízení pro záložníky pro nás bylo nevyhnutelně takovým průzkumem bojem. Hned po jeho skončení jsem si sám pro sebe do zápisníku začal psát postřehy k jeho přípravě, průběhu i činnosti bezprostředně po jeho skončení.

1. Výběrové řízení si může teoreticky pořádat každá jednotka – musí na něj ale někdo přijít. I když 43.výsadkový prapor, podobě jako 601.skss, má komparativní výhodu oproti jiným jednotkám v tom, že je ve struktuře AČR jedinečný a svým určením potenciálně přitažlivý pro relativně hodně zájemců, samo o sobě to nestačí. Je třeba mít zpracovanou komunikační strategii pro útvar jako takový, přičemž komunikační strategie pro AZ je jeho přirozenou součástí. Je třeba ji šít na míru těm, kteří jsou jejími příjemci, přičemž jako rozhodující se nám ukázaly sociální sítě, a to zejména Facebook.

2. Je třeba počítat s relativně velkým odpadem na cestě: prvotní zájem o AZ – zaslaná přihláška – potvrzení účasti na výběrovém řízení – dostavení se na výběrové řízení – úspěšný absolvent výběrového řízení. V případě záložníků 43.vpr činí tento poměr řádově 2:1, přičemž největší „ztráty" jsou na začátku procesu. Pokud chcete, aby se vám na výběrové řízení dostavilo 50-60 uchazečů, musíte mít v databázi 2x tolik zájemců.

3. Zájemcům o výběrové řízení je třeba v ucelené podobě a včas, dát k dispozici co nejpodrobnější informace o výběrovém řízení i samotné službě u jednotky. A poté zavčas odpovídat na jejich dotazy – stojí to spoustu času, ale jinak to zkrátka nejde.

4. Náš původní předpoklad, na ideální složení 4.výsadkové roty (AZ), se nevyplnil. Vzájemný poměr třech kategorií uchazečů o službu: „bývalí výsadkáři" – „současní AZ" – „civilisté" je výrazně nachýlen na stranu „civilistů". Nese to s sebou jak výhody (obecně nižší věkový průměr a možnost využití jejich civilních znalostí), tak nevýhody (delší výcviková křivka). Není v našich silách jej změnit, je třeba tomu přizpůsobit ostatní předpoklady.

5. Samotné výběrové řízení jsme stavěli jako modifikovaný obraz výběrového řízení pro profesionální výsadkáře. Důvodem je skutečnost, že záložníci 4.vr (AZ) budou plnit ty samé úkoly jako profesionální výsadkáři 43.vpr – jen ne všechny. Požadavky na jejich výběr tedy logicky nemohou být výrazně odlišné. Rozdílem je pořádání výběrového řízení o víkendu, což s sebou nese jeho zkrácení třech na dva dny a marginální modifikaci některých disciplín.

6. Fyzická připravenost budoucích záložníků je v případě uchazečů o službu u 4.vr (AZ) zcela srovnatelná s uchazeči o službu u profesionální části 43.vpr. Naše obavy z jejich fyzické nepřipravenosti se absolutně nepotvrdily.

7. Naprosto nás zaskočila vysoká motivace našich budoucích záložníků. Odhlédnuto od toho, že si dobrovolně zvolili poněkud netradiční trávení víkendu, jejich motivace při plnění náročných disciplín i ve stavu blízkému absolutnímu vyčerpání, byla příkladná. Obavy z možného „švejkování" se ukázaly jako liché.

8. Výběrovým řízením cesta budoucího záložníka ke 4.vr (AZ) zdaleka nekončí. Je třeba jim v jejich cestě: Krajské vojenské velitelství – Ústřední vojenská nemocnice – podepsání kontraktu na konkrétní místo u 4.vr (AZ), maximálně pomoci.

9. Je třeba se dívat za další zatáčku – zajistit výzbroj, výstroj, ubytovací a pracovní prostory pro záložníky – a s mnohaměsíčním předstihem tyto otázky vyřešit. A samozřejmě ihned připravovat další výběrové řízení. I přes vynikající výsledek prvního výběrového řízení, 33 přijatých, bude třeba ještě mnoho výběrových řízení k naplnění 4. vr (AZ).

10. Práce s potenciálními záložníky je v mnohém inspirující. Jejich motivace je zpravidla přímočará a čistá a jejich vztah k vlastenectví jako by snad ani nepatřil do naší doby. Přichází z civilního prostředí a mají tak na armádní problematiku zkušenostmi nezatížený pohled. Kladou praktické otázky a očekávají jasné odpovědi. Práce s nimi je v mnohém jiná než s profesionály, ale přinejmenším stejně tak obohacující.

11. Zajímavostí prvního výběrového řízení byl věkový rozdíl 30 let mezi těmi, co výběrem úspěšně prošli. Štěpánu Kasáčkovi je 17 let a teprve příští léto může nastoupit do Kurzu základní přípravy AZ ve Vyškově. Poradci NGŠ AČR pro AZ Ludvíku Cimburkovi je 47 let .

Souhrn disciplín výběrového řízení ke 4.výsadkové rotě (AZ), 43.vpr:

První den

a. Vstupní atletické přezkoušení: kliky, leh-sedy, shyby, běh na 12 minut (hodnocení podle věkových kategorií jako při výročním přezkoušení z tělesné přípravy)

02 - vstupní atletické přezkoušení
Foto: Vstupní atletické přezkoušení

b. Plavání 300 metrů

03 - plavání
Foto: Plavání

c. Běh s kládou na 5km v družstvu

04 - běhs kládou
Foto: Běh s kládou

d. Výsadková překážková dráha 2x (jednotlivci a družstva)

05 - výsadková překážková dráha
Foto: Výsadková překážková dráha

e. Zrychlený přesun s batohem 10kg a se zbraní na 10 km v družstvu, s časovým limitem 90 minut

06 - zrychlený přesun
Foto: Zrychlený přesun

f. Psychotesty

07 - psychotesty
Foto: Psychotesty

Druhý den:

g. 25 km pochod se zbraní a batohem (25kg plus pití a jídlo) individuálně, s časovým limitem 6 hodin

08 - pochod 25 km
Foto: Pochod 25 km

h. Psychotesty

i. Odnos zraněného na nosítkách v družstvu (běh na 3 km)

09 - odnos raněného
Foto: Odnos raněného

Další informace o 4.výsadkové rotě (AZ) naleznete na facebookových stránkách  a přihlásit se můžete na info@43vpr.cz.

mjr. Ivo Zelinka, zástupce velitele 43.vpr

Komentáře