EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Americké Shermany v bitvě u Kurska

 15. 12. 2021      kategorie: Vojenská historie      30 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Dodávky tanků M4A2 Sherman do SSSR začaly koncem roku 1942, na jaře 1943 pak bylo Shermany vyzbrojeno několik sovětských tankových jednotek, kdy jedna z nich se dostala ke Kursku. Šlo o 229. samostatný tankový pluk, který byl jednou z prvních sovětských tankových jednotek, které nové americké střední tanky obdržely. 10. dubna 1943 pluk disponoval 31 tanky a začátkem července měl pak pluk celkem 38 tanků M4A2 Sherman. Pluku velel podplukovník Merkulov s majorem Bogatyrevem, který sloužil jako náčelník štábu. Od 1. července se pluk nacházel v záloze 48. Armády ve vesnici Perehožeje. 

5. července 1943 pak pluk dorazil k vesnici Kazakovka. Před samotnou bitvou měly Shermany poměrně málo paliva, a případné dotankovávání by bylo poměrně problematické. Každý tank měl také tři sady munice a tankisté měli příděl potravin na pouhé čtyři dny. Bylo tedy štěstí, že na ně tehdy nedolehl tehdejší přímý německý útok v rámci začátku bitvy u Kurska (operace Citadela).

ShermanFoto: Sherman M4A2 v parku Vítězství v Moskvě. Stejný typ sloužil i u Kursku | Wikimedia Commons / Public domain

Přestože pluk hlavní vlna německého útoku minula, tankisté následně dostali rozkaz do bitvy zasáhnout a odrazit německý útok na vesnici Ponyri. Pluk dorazil na své nové postavení u Ivanovky (20 km severovýchodně od Maloarchandělsku) po nočním přesunu ve 4:00 ráno 7. července 1943. 9. července byl 229. pluk převelen k 13. armádě, která stála v cestě německému XLI. tankovému sboru. 10. července dorazil pluk do Leski a dostal za úkol udržet družstvo Tinjakovskij v sektoru 74. střelecké divize. 11. července v 10:00 dopoledne dostal pluk rozkaz zaútočit na kótu 255 na pravém křídle 74. střelecké divize a udržet ji do příchodu pěchoty. Útok probíhal bez podpory pěchoty a pořádného průzkumu. Díky tomu sovětské Shermany nakonec kóty nejenže nedosáhly, ale během útoku navíc pluk ztratil 3 tanky. V 19:00 se pak třetí a čtvrtá rota pod nátlakem velitele znovu vrhla do boje, tentokrát již s podporou pěchoty 15. střeleckého sboru, což nakonec vyústilo v úspěšné obsazení kóty 255. Následujícího dne vyrazila 2. rota pluku ve spolupráci s 78. střeleckým plukem do útoku na vesnici Giněvka. Shermany tehdy dosáhly severního okraje vesnice, avšak nakonec se musely kvůli silné obraně stáhnout.

13. července se pak všechny roty pluku stáhly na západní okraj Vavilonovky ke krátkému odpočinku. Bilance byla následující. Během dvou dnů bojů pluk musel odepsat 19 tanků - 8 tanků bylo odepsáno úplně a 11 jich bylo vyřazeno, daly se však opravit. V bojích pak zemřelo celkem 15 tankistů a 13 jich bylo zraněno. Na druhou stranu podle tehdejší zprávy pluk dokázal vyřadit 6 nepřátelských tanků a samohybných děl, 5 protitankových kanónů, 8 kulometných hnízd, 2 minometné postavení a zabil až 350 nepřátelských vojáků a důstojníků.

Shermany v RumunskuFoto: Tanky Sherman při přepravě po železnici, Rumunsko 1944 | Wikimedia Commons / Public domain

Naštěstí pro pluk byl tehdy vyčerpaný i nepřítel. Německá 8. tanková divize dostala rozkaz k ústupu, 13. a 14. července tak následoval klid zbraní, což umožnilo sovětským mechanikům opravit několik tanků a vrátit je zpět do boje. Pluk tak disponoval 22 bojeschopnými tanky.

15. července se pluk dostal opět do kontaktu s nepřítelem, kdy v 5:15 hodin ráno vyrazil do útoku na vesnice Sidorovka, Pavlovka a Soglasnij. V 7:00 ráno byly Sidorovka a Pavlovka dobyty, k vesnici Soglasnij se však sovětští tankisté nedostali, jelikož při přejezdu dálnice Maloarchandělsk-Protasovo se sovětské tanky dostaly do silné dělostřelecké palby a poté následoval útok německých tankistů. Při tomto útoku pluk ztratil 8 tanků (3 tanky úplně a 5 jich bylo vyřazených, podařilo se je však odtáhnout). Sherman mladšího seržanta I.T. Antonova však dokázal v boji vyřadit jeden německý tank. 

16. července následoval nový útok na Soglasnij a Potasov, kde Shermany 229. samostatného tankového pluku v rámci útoku podporovaly pěchotu, avšak hlavním cílem tanků bylo se zaměřit na německá obranná postavení, jako byly zákopy a kulometná hnízda. O nepřátelské tanky se pak měly postarat protitankové kanóny a pěchota vyzbrojena protitankovými granáty. K Potasovu se Shermany dostaly až ve 21:00 hodin večer, ovšem do vesnice se nedostaly, proto vybudovaly na severním okraji vesnice obranná postavení. Následujícího dne byl v bojích zničen další sovětský Sherman, avšak do vesnice se Sověti opět nedostali.

229. pluku nakonec zbylo pouze 10 funkčních tanků, těžké ztráty ovšem utrpěla i sovětská pěchota. 74. střelecké divizi zbývalo jen 275 bojeschopných mužů a 360. střeleckému pluku jen 173 mužů. O moc lépe na tom nebyli ani Němci. Jeden z německých zajatců spadající pod 7. rotu 195. pěšího pluku tehdy prozradil, že jeho rota disponuje již jen 60 bojujícími muži z původních 180 a celý pluk tak dostal rozkaz ustoupit za řeku Neruch. Na základě těchto informací pak sovětská pěchota vyrazila k pronásledování nepřítele, ovšem Shermany se tohoto útoku nezúčastnily.

18. července byl pak 229. pluk převelen k 17. střeleckému sboru. Během svého předchozího působení u 74. střelecké divize ztratil 229. samostatný tankový pluk celkem 31 tanků (14 úplně a 17 vyřazených, ale opravitelných) a měl 117 mrtvých a raněných tankistů. 18. července 1943 tak zůstalo v akci pouze 8 bojeschopných tanků. 

Navzdory těžkým ztrátám nebyl pluk přeřazen do zálohy k doplnění, ale zůstal v bojové linii a ještě 18. července podpořil nesmyslný útok 17. střeleckého sboru, který vyústil ve ztrátu 4 dalších tanků. Ztráty byly tak velké, že 229. samostatný tankový pluk v podstatě zanikl a zbylé tanky byly převeleny k 237. samostatnému tankovému pluku a staženy do týlu k doplnění a odpočinku.

Soviet_troops_and_T-34_tanks_counterattacking_Kursk_Voronezh_Front_July_1943Foto:  Sovětští vojáci při útoku v Kurském oblouku | Wikimedia Commons / Public domain

24. července byl 237. pluk přidělen k 70. armádě a hlásil 7 bojeschopných Shermanů, 13 středních tanků T-34 a 7 lehkých tanků T-70. Tyto tanky pak zaútočily, společně s pěchotou 188. a 43. střeleckého pluku, 25. července v rámci sovětského protiútoku na vesnici Novoryžkovskij a Krasnoje Znamja, které nakonec dobyly bez boje. Následně pak překročily potok Nezhivka a dobyly Pohvistnevo.

Pobídnuté úspěchem vyrazily jednotky k dalšímu útoku, čímž ale padly do pasti v podobě boční palby německých protitankových jednotek z kóty 260. Než se stihly sovětské jednotky z pasti stáhnout, ztratil  237. samostatný tankový pluk čtyři tanky M4A2 Sherman, tři tanky T-34 a jeden tank T-70, zároveň byly vyřazeny další dva Shermany M4A2, pět tanků T-34 a dva lehké tanky T-70. Tyto tanky se však podařilo později odtáhnout do opravy. Imobilizované tanky svou palbou tehdy dál podporovaly pěchotu, která nakonec dokázala kótu 260 obsadit. Pluk měl nakonec 25 vyřazených a zničených tanků, nárokoval si však zničení jednoho samohybného děla Ferdinand a 20 protitankových kanónů. Jednotce tedy zbyl poslední funkční tank M4A2 Sherman celé bitvy u Kurska, který patřil veliteli roty, poručíku Ševčenkovi. 

26. července dostal pluk rozkaz shromáždit všechny své tanky v okolí Pohvistněva a podpořit útok 43. střeleckého pluku na bezejmenný kopec východně od kóty 260. Při tomto útoku byl zničen Ševčenkův Sherman a jeden další tank T-34. 27. července pak zůstaly sovětské jednotky na bezejmenném kopci v obraně, kde čelily německému protiútoku, který nakonec ustály. Během útoku bylo vyřazeno devět tanků T-34, čtyři lehké tanky T-70. Sovětským tankistům se tehdy podařilo vyřadit jeden tank Tiger od 505. těžkého tankového praporu.

28. července byl pluk stažen do zálohy a soustředěn v lese jižně od vesnice Světlij Dunaj. Sem byly staženy všechny funkční i vyřazené tanky pluku, aby byly následně převedeny k 251. tankovému pluku. 3. srpna pak byl poslední Sherman u Kurska, vyřazený Ševčenkův tank, označen jako vyžadující hloubkovou opravu a do bitvy u Kurska se již nezapojil.

Během bojů se ukázalo, že tank Sherman měl větší tendenci po zásahu hořet, což se poté vyřešilo uložením munice. Jinak tento tank v boji prokázal stejné kvality, jako jeho sovětský protějšek T-34. Opravárenské čety u tanků Sherman vyzdvihovaly jeho opravitelnost, kdy s dostatečným počtem náhradních dílů šlo Sherman i několikrát vrátit opět do boje, a to i přes to, že tank utrpěl poměrně vážná poškození. Velkou výhodou se také ukázaly britská rádia Wireless Set No.19, které byly v Shermanech namontovány. Byly spolehlivější, měly čistší zvuk a delší dosah než sovětské vysílačky.

Zdroj: warspot.net

 Autor: Tomáš Svoboda

Komentáře

garik

08. 05. 2022, 18:01

Do Prahy také dojelyshermany ?

Veritas vincit

08. 02. 2022, 16:57

Americké Shermany v bitvě u Kurska

"...Během bojů se ukázalo, že tank Sherman měl větší tendenci po zásahu hořet, což se poté vyřešilo uložením munice. Jinak tento tank v boji prokázal stejné kvality, jako jeho sovětský protějšek T-34. Opravárenské čety u tanků Sherman vyzdvihovaly jeho opravitelnost, kdy s dostatečným počtem náhradních dílů šlo Sherman i několikrát vrátit opět do boje, a to i přes to, že tank utrpěl poměrně vážná poškození. Velkou výhodou se také ukázaly britská rádia Wireless Set No.19, které byly v Shermanech namontovány. Byly spolehlivější, měly čistší zvuk a delší dosah než sovětské vysílačky..."

https://www.armyweb.cz/clanek/americke-shermany-v-bitve-u-kurska

Vaclav Flek

22. 12. 2021, 21:00

pro Czert : Vy jste zrejme vubec necetl muj predchozi prispevek. Pisu, ze jsem od pocatku diskutoval vecne a k tematu. Domnivam se, ze je vhodne (byt nikoliv nutne) pokud diskutujici krome sveho pohledu na problematiku prispeje i novou informaci. V tomto konkretnim pripade jsem uvedl, ze slo o boje na severni strane kurskeho oblouku (coz byla naprosto zasadni informace, ktera mela zaznit v clanku, ale nezaznela) a take, ze pomer ztrat sovetskych a nemeckych tanku cinil v techto bojich 6 : 1, coz je celkem malo znama informace, ktera mohla ctenare zajimat. Jinymi slovy, drzel jsem se tematu clanku.

Vy jste pak zacal psat prispevky, ktere od tematu utikaly, moji chybou asi bylo, ze jsem na ne reagoval. Obcas byly dost neuchopitelne (nechci napsat hloupe), takze ani nevim, jak bych mel reagovat jinak. Vasi interpretaci Clausewitze vubec nerozumim, ale predpokladam, ze asi nebudete velky znalec jeho dila, kdyz ani neumite napsat spravne jeho jmeno.


Ostatne neumite napsat spravne ani me jmeno, ackoliv jsem vas o to vyslovne pozadal.

Czert

22. 12. 2021, 09:34

Flek
Ano, to je presne to o cem pisu, pisete sem, aby ste se pochlubil svymy enycklopedickymy znalostmi, ale o nesouhlasnou diskuzi o tom co ste napsal zajem nemate.

A k tomu klausewitzovi, jeho citace skutecne spis podoruje to co sem napal nez tu vasi namitku.

Vaclav Flek

21. 12. 2021, 21:42

pro Czert : Napsal jste mi to obsirne, ale ja tomu pres veskerou snahu pochopit vas nerozumim. Asi jsem clovek prosty, s primocarym videnim sveta. Podivejte se treba na muj prvni prispevek na tomto vlaknu - diskutuji K VECI, clanek pochvalim, zaroven uvedu sve kriticke vyhrady, a nakonec pridam nekolik informaci, ktere treba jini ctenari neznaji a mohly by je zajimat (napriklad pomer sovetskych a nemeckych ztrat na severni strane kurskeho oblouku).

Pak do toho vstoupite vy s vasimi abstraktnimi vyhradami, a veskere kontury se rozpliznou. K tomu ja mohu tezko diskutovat, na mne jsou vase vyhrady rozmazane, irelevantni a tezko uchopitelne. Snad je resi nauka o valce, zvana polemologie, ja ovsem polemolog nejsem. Vim jenom z Clausewitze, ze cilem valky je vnutit protivnikovi svou vuli, a neni dulezite, jak se toho dosahne - zda rychlym manevrovym vitezstvim, nebo dlouhou vycerpavajici valkou, kdy nakonec protivnik hodi rucnik do ringu. Proto s vami nechci vest abstraktni diskusi o jednotlivostech. Verim, ze jsme se ted jiz pochopili, ja pro to udelal maximum.

Czert

21. 12. 2021, 12:42

Flek
Popravde, ani jinou reakci sem necekal.
U vas uz je zvykem, ze kdyz mate branit/obhajit to co ste napsal, vzdy reagujete nerozumim otazce/pokladam to za uzavrene.

Jde me o to, ze jak sem napsal ze bitvy a valky se nevyhravaji na ztraty, ale ovladnuti bojiste, vy ste uvedl jen dve bitvky, (aby ste ukazal jak ja dle vas mam male historicke znalosti) jednu kde o ztraty slo a naplnilo se to, druha kde se zamer nenaplnil.

Ja vam pak kratce na dvou valkach ukazal kde ztraty byly irelevantni - a valky sou vic nezbitvy, a dlouze sem vam pak ukzal, dle me vhodnejsi priklady, kdy ovladnuti bojiste nemelo kyzeny efekt, kde by to dle me byl presnejsi protiargument.

Jinymy slovy, v dalsi diskuzi ste svou vytku/nazor uz nicim dalsim nepodlozil. Byt ja ano.

Nevim v jakem to bylo filmu, ale pamatuji si jednu scenu.
Kdy ucitel rika zakovi, muj nazor znate, na 1 umi xxxxx jen panbuh, na dvojku ja, na 3 soudruzka reditelka, mozna, na 4 ti nejlepsi z vas a na 5 ostatni.
A co myslite, xxxx, byl jste dnes nejlepsi?

A skutecne mam pocit ze ve vasich ocich, proze s vama casto nesouhlasim, to nikdy lip nez na 4 nedotahnu.
To by jeste tak hralo, aby amater se vyrovnal profesionalovi.

Nebo abych citoval jisteho profesora, pokud se mnou nesouhlasite, je to proto ze mate ze mate malo nacteno, ne proto ze se lisime v interpretaci zdroju.

Vaclav Flek

20. 12. 2021, 18:04

pro Czert : Vase otazka je spatne polozena, ja ji ani nerozumim. . Nicmene mam zato, ze na spatnou otazku nemuze byt dobra odpoved, pokud je vubec nejaka odpoved mozna. Myslim, ze se celou dobu pokousite v tomto vlakne diskutovat o problemu, ktery ja ani jako problem nevidim, resp. nechapu, o co vam jde. Proto ani o diskusi k teto veci nestojim.

Czert

20. 12. 2021, 07:50

Flek
Dobra, budu tedy strucny.
Reknete me ktere valky ve 20 stol byly vyhrany proto, ze nepritel mel velke ztraty, aby ste dokazal to, ze onen muj vyrok je neplatny.
A at ukazete jak sou moje znalosti male.
Ja vam jen pripomenu amicke valky ve vietnamu a afghanu, obe kde amici zpusobili nepritele pocetne daleko vetdi ztaty, presto v obou pripadech utrpeli debakl a valku prohraly.

Vaclav Flek

19. 12. 2021, 20:08

Jeste bych rad doplnil sve kriticke vyhrady k clanku, uvedene drive, o konstatovani, ze zadna nemecka 8. tankova divize na severni strane kurskeho oblouku nebojovala (tom vim zcela urcite), stejne jako tam nebojovala sovetska 74. strelecka divize (to vim s velkou mirou pravdepodobnosti). Jinymi slovy, clanek jsem kritizoval za to, ze je zahlcen mnoha nepodstatnymi podrobnostmi (zatimco ty podstatne veci neuvadi), ted se jeste ukazuje, ze i v tech podrobnostech informuje nepresne.

Vaclav Flek

17. 12. 2021, 19:13

pro Czert : Odpovidate mi obsirne, asi ve ctyrech zpravach, ja budu strucnejsi a odpovm pouze v jedne. Mam trochu problemy s vasim vyrokem (cituji vase slova): "...moje znalosti vejenstvi sou velke...". Ja mam obavu, ze nejsou, a to je take castou pricinou nasich rozporu. Ja bohuzel nejsem ten ucitelsky typ, abyh vse vysvetloval a uvadel na pravou miru. Ale to jsme se od shermanu v Rube armade dostali hodne daleko, proto se domnivam, ze na tom muzeme skoncit.

Czert

17. 12. 2021, 08:07

Nebo tak jak se to celkem nepresne rika o americke valce o nezavislost, a washingtonovy, ze prohral kazdou bitvu ale vyhral valku, a jeho vojenskou genialitu a pousteni zilou britum.

Czert

17. 12. 2021, 08:04

Flek
A kdyz ste vytahl pyrha? Nebo jak ho vysklonovat, tak se divim ze ste spis nevytahl hanibala, cloveka co vyhral kazdou bitvu - vyjma uplne te posledni - ale presto prohral valku, cili ovladnuti bojiste mu bylo k nicemu.
Jo byl to genialni vojak, ale mizerny politik, nevidel kudly do co vrazeli do zad doma a to, ze kdyby vytahl zavcas na rim, tak by valku vyhral.
Tehdy vojska v rime nebyly, tak nevidel duvod svest bitvu, resp okupovat rim.

Czert

17. 12. 2021, 07:59

A k tomu verdunu, jinymy slovy pisete, ze nemeli zadny takticky ani strategicky recept jak se pohnout dal, proto zvolili opotrebovavaci taktiku, komu driv dojde schopnost doplnovat ztraty a verili ze francouzum diky mensi populaci dojdou driv.

Cili tam o zadnem valecnem umeni, strategii ci taktice moc mluvit nejde. Byt ano, pousteni zilou jde brat za taktiku.

A ted si predstavte, byt to nemate rad, ze by francouzi ovladli bojiste na jine casti fronty a tim prinutily nemce bojiste u verdunu opustit a tim by nemecke pousteni zilou udelali irelevantni.

Ac vam to neprijde, moje znalosti vejenstvi sou velke, ne encyklopedicke jak u vas, kdy nekozazu rict z hlavy kdo bojoval u hradce kralove a v jakych poctech, ale vim kdo tam bojoval a jak to dopadlo a jake to melo dusledky. I taktiku a stretegii tomu predchazejici a nasledujici.

Czert

17. 12. 2021, 07:50

Flek
Samozrejme ze znam vyrok pyrhovo vitezstvi. A proc bylo pyrhovo?
Protoze nedokazal doplnovat ztraty.

Coz jaksi u sovetu nehrozilo. Cili moje analogie je v tomhle pripade spravna.

Vaclav Flek

16. 12. 2021, 20:18

pro Czert : Vas vyrok: "... tak se bitvy vedou o to, kdo ovladne bojiste, ne zabije vice protivniku." ukazuje na malou znalost vojenske historie. Slysel jste nekdy vyraz "Pyrrhovo vitezstvi" ? Co je jedne strane platne ovladnuti bojiste, kdyz za nej zaplatila takovymi ztratami, ze se to rovna temer porazce ? Nebo v jinem kontextu - proc si Nemci zvolili v roce 1916 za cil sve ofenzivy prave Verdun ? Chteli zde svest velkou bitvu, ktera by pustila francouzske armade zilou, bez ohledu na konecny vysledek, tedy, kdo bude ovladat ty ruiny byvalych velkych pevnosti. Jinymi slovy, analogie s fotbalem zde kulha na obe nohy.

Vaclav Flek

16. 12. 2021, 19:43

pro Jiri Drapal : Naprosto nesouhlasim s vasim nazorem, ze " 2 tydny po zahajeni Barbarosy mely nemecke tankove divize odepsano 50% muzstva a vozidel kvuli bojovym ztratam.", jakkoliv operace Barbarossa neni tematem clanku, o kterem diskutujeme.

Dva tydny po zahajeni operace Barbarossa staly nemecke jednotky u Minska, asi na ctvrtine cesty k Moskve. Jak mohly projit ty tri ctvrtiny, pokud by byly zdecimovane tak, jak pisete ? Odpoved je jednoducha, jednotky wehrmachtu postupovaly vitezne dal, protoze jejich ztraty tvorily neco mezi desetinou a dvacetinou ztrat sovetskych (!), a tento pomer zustal zachovan az do bitvy pod Moskvou. Mnoho nemeckych tanku bylo docasne vyrazeno z boje, ale vetsinou pro technickou zavadu ("zdolal" je prach sovetskych cest) nebo pro lehka poskozeni, zpravidla po najeti na minu.

Pokud mate dojem, ze samotna Ruda armada by "zvladla wehrmacht", pouze za delsi dobu, uvedomte si, prosim, vyvoj nemeckych zbrani, predevsim reaktivniho letounu Me262, ktery by smetl sovetske letectvo z oblohy. Dalsi vyvoj jiz nechci nastinovat a necham na vasi fantazii. Jen dodam, ze spojeneckou pomoc SSSR muze oznacit za "spojenecke zasoby" pouze cynik, nebot dodavky obsahovaly i mnoho vyrobku a materialu, ktery sovetsky prumysl nedokazal vyrobit, a ktere zasadnim zpusobem ovlivnily uspech sovetskych ofenziv z let 1944-45.

Czert

16. 12. 2021, 12:09

Drapal
A to mas z kama ze po 2 tydnech meli nemci polovicni stavy u tankanu a po 2 mesicich ovladali rusove nebe???

Kdyby to tak bylo, tak by se nemci pakovali z ukrajiny uz ve 42.

Aja

16. 12. 2021, 09:49

re Jiri Drapal: Vzdy si vzpomenu na realistickou scénu z Band of Brother, kde Američané v posledním dílu pokřikují na Němce:" Vy pitomí Němci jste si mysleli, že dobudete celou Evropu s koňmi, ale na naší straně je Generals Motors."

Czert

16. 12. 2021, 09:08

Flek
Tak jak se fotbal nehraje na krasu ale goly, tak se bitvy vedou o to, kdo ovladne bojiste, ne zabije vice protivniku.
Ano v pomeru ztrat vyhrali nemci, ale bitvu vyhrali soveti a to se pocita.

Jiri Drapal

16. 12. 2021, 02:47

Monarchista ty jsi vazne mimo.

2 tydny po zahajeni Barbarosy mely nemecke tankove divize odepsano 50% muzstva a vozidel kvuli bojovym ztratam.

2 mesice po zahajeni Barbarosy meli soveti kompletni vzdusnou prevahu a luftwafe dokazala kontrolovat jen male casti fronty po omezou dobu.

Cela operace byla planovana na dva mesice s predpokladem ze se sovetska armada kompletne zhrouti. A proc? Protoze slovy Fridricha Pauluse z roku 1941 priplanovani: jestlize operace potrva dele jak dva mesice nebo postoupime dale jak 500km nebude jak zasobovat jednotky.

Pise se rok 1940. Nemci maji ztraty 2000 nakladaku mesicne, vyrabeji pouze 1000. Proc o tom pisu? Protoze zahajili program VOILA demotorizace! Protoze kdyz pechota chodi pesky, snizi se pocet nakladaku, a tim se srovna pozadavek s vyrobou ze?

Pro Barbarosu zabavili prakticky kazdy nakladak co byl v cele Evrope. Udelali par divizi plne motorizovanych. Zbytek nemel ani nakladak. Nejlepsi na tom je, ze doufali ze zajmou sovetske vlaky. ziskali 1 000 lokomotiv z toho 500 neopravitelnych :D

Zakladni parametry Barbarosy predurcovaly masivni katastrofu a to ze k ni doslo az po 4 letech uz byla jen setrvacnost.V dobe kdy nemecka armada dosahla Moskvy, byla v takovem stavu ze uz nemohla vyhrat. chudak Guderian, nez ho hitler odvolal, musel k uderu na Moskvu paberkovat a hledat palivo pro tanky kdekoliv to nasel, vsechny vozidla co nebyly tanky odstavily a tankisti si vezli zbytek pohonych latek na tancich. Stacilo jim to asi na jeden den.

A pak prisla ofenziva sovetu a vrhla je zpet.A tim zacal konec Wermachtu. Spojenecke zasoby to jen urychlily, ale soveti by to zvladli i bez nich jen by to stalo vic casu a vic mrtvych.

Vaclav Flek

15. 12. 2021, 23:59

Clanek obsahuje radu zajimavych informaci o nasazeni tanku Sherman v bitve u Kurska, za coz lze podekovat. Zaroven bych rad podotkl, ze je napsan neprilis prehlednym zpusobem, kdy se "pro stromy nevidi les". Jinymi slovy, je v nem mnoho zbytecnych podrobnosti, vcetne mnoha nazvu vesnic, ktere ctenar nemuze znat, navic s transkripci otrocky prevzatou z anglictiny. Pritom chybi ta podstatna informace, totiz, ze se jednalo o bojove akce na severni strane kurskeho oblouku. Zde wehrmacht utocil svymi tankovymi sbory po sest dnu, a prinutil velitele Centralniho frontu, generalplukovnika Rokossovskeho, nasadit hned zpocatku svou udernou zalohu, 2. gardovou tankovou armadu. V nastalych stretech cinil pomer ztrat sovetskych a nemeckych tanku asi 6 : 1. Tankove utvary Rude armady taly jako snih, coz lze vycist i z clanku, pritom udaje o nemeckych ztratach, vychazejici ze sovetskych zdroju, jsou ucelove zkreslene, ve skutecnosti byly mnohem mensi. Po sesti dnech nemecke veleni svuj utok na severni strane kurskeho vybezku zastavilo v souvislosti se sovetskou ofenzivou tri frontu u Orla. Pripadne nemecke utokyna tomto bojisti po 11. cervenci mely pouze lokalni charakter.


Pro informaci si dovolim zminit, ze na jizni strane kurskeho oblouku bojovalo v sestave 5. gardove tankove armady take 25 britskych tanku MK IV Churchill. Vzhledem k tomu, ze cerstva 5. GTA byla pred nasazenim u Prochorovky posilena jeste dvema tankovymi sbory a mela v sestave okolo 900 obrnencu, neslo o zasadni podil, presto to spolu se Shermany na severni strane oblouku ukazuje na prakticke dopady spojenecke pomoci SSSR (ve ktere tanky jiste nebyly hlavnim faktorem).

Jan

15. 12. 2021, 22:34

Czert
Ano, samozřejmě, téčko i sherman byly vychrleny v desítkách tisíců kusů. Na to Němci neměli adekvátní odpověď. A ještě připomínka k postupnému vývoji tanků - T-34 používá podvozek Christie a vznikl postupným vývojem z tanků BT (přes mezityp A-32). Tvar tanku T-34 pak nepochybně ovlivnil vývoj Pantheru. Vývoj ruských samochodek zase silně ovlinily německé koncepty Panzerjäger (SU-76) a Jagdpanzer (SU-85, SU-100, ISU-152). U Shermanu jsem zase toho názoru, že jeho vývoj (a vývoj předchozího typu M3) dost ovlivnil francouzský tank Somua S-35.

ROBO

15. 12. 2021, 14:44

Monarchista
Válku nevyhráli opravdu Rusové . Válku vyhráli spojenci . Rusové by bez US pomoci skončily bleskově rychle svojí porážkou . I poměr území co osvobodoli Rusové bylo zcela nezanedbatelné oproti tomu od USA . To sou nepopiratelná historická fakta

Slavoslav

15. 12. 2021, 14:25

Monarchista: co take mal z T-34? otocnu vezu? pasy?

Monarchista

15. 12. 2021, 14:06

Byl to spojenecký tank a měl mnoho z T-34. Panter byl jistě nejlepší tan na bojišti a měl toho hodně z T-34 a takto bychom mohli pokračovat. Hlavní je a zůstaně, Rusové i přes hrozné ztrátky válku vyhráli. Dnes ji je to upíráno to je jednak blbost a jedna kravina. Viz naše politiky.

Czert

15. 12. 2021, 13:33

Jan
Sherman i tecko meli nejdulezitejsi valecne vlastnosti, lehkou opravu arychlou a levnou vyrobu.
To rozhodlo.
Kdyby meli menit prevodovku 2 dny jak u pantera, tak by do berlina doralizi az loni.

Jan

15. 12. 2021, 11:28

Jo, je to tak. To nekonečné srovnánání T-34 a M4 je velmi vhodné podložit právě zkušenostmi Rudé armády, která měla ve výzbroji oba typy. A z nich vychází, že byly přibližně na stejné úrovni. Nesmíme ale zapomínat na to, že se lišila i bojová hodnota jednotlivých verzí M4 a T-34. T-34/85 a M4A3E8 už byly vyšlechtěné typy, které ještě po druhé světové válce čekala dlouhá válečnická kariéra.

Slavoslav

15. 12. 2021, 09:19

Aj Brno oslobodzovali Shermany. Co som cital Rusi ich casto davali aj gardovym jednotkam, lebo boli spolahlivejsie ako T34 ktore sa casto do boja ani nedostali. A teda tankisti si velmi chvalili, za ak nasli nejaky nedostatok a reportovali ho tak dalsia dodavka to uz mala vyriesene + prisli vylepsene casti na starsie tanky. Nevyhoda bola, ze si ich museli tankisti strazit, lebo ak ich nechali bez dozoru tak im pesiaci hned "stiahli z koze" sedacky ktore boli kvalitne calunene

Waki

15. 12. 2021, 09:11

Studoval jsem zásahy u Shermana a musím uznat mistrovské přesné německé zásahy, nejčastěji do středu boku / na fotu asi vždy u č.5/.

liberal shark

15. 12. 2021, 08:23

Jedna ze sovětských armád došla se Shermany až do Berlína.