EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Příběh polských legionářů, který zůstal z větší části utajen

 28. 08. 2023      kategorie: Události      28 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Koncem roku 1914 byla z polských dobrovolníků v Rusku utvořena bojová jednotka, která měla pomáhat carské armádě. Jednalo se o iniciativu proruského Polského národního výboru a v podstatě mělo jít o protiváhu polským legiím Józefa Piłsudského tvořícím se pod Rakousko-uherskou armádou.

polstileg_TITFoto: Polští legionáři | Wikimedia Commons / Public domain

Přibližně tisíc dobrovolníků bylo v březnu 1915 vysláno na frontu bojovat proti Němcům. V září byli staženi k reorganizaci a následujícího měsíce vznikla Polská střelecká brigáda, jíž velel generál Piotr Szymanowski. Na frontu se vrátila v březnu 1916 a tehdy čítala 8 000 mužů. Začátkem roku 1917 byla přeměněna na divizi a v polovině června nasazena na frontě ve východním Haliči. Formace divize byla částečně narušena ruskou revolucí v roce 1917. Nakonec byla začleněna do I. polského sboru jako jeho 1. střelecká divize. Cílem sboru bylo bránit Poláky obývající území ruského záboru a podporovat vznik nezávislého Polska. Velel mu generál Józef Dowbor-Muśnicki a čítal asi 29 000 vojáků. V chaotickém období na konci první světové války na východní frontě bojoval I. polský sbor proti bolševické Rudé armádě, spolupracoval s německými silami při dobytí Minsku a v květnu 1918 se vzdal Němcům v Babrujsku. Vojáci dostali bezpečný průchod do Varšavy, kde se stali součástí nově vytvořené polské armády. Kromě I. sboru existoval v Rusku také II. sbor (i III., ale ten se nikdy neprosadil), který byl zformován 21. prosince 1917 v dnešní Moldávii. Po podepsání Brest-Litevské mírové smlouvy Poláci odmítli složit zbraně, ale byli poraženi v bitvě u Kaniówa. Část mužstva byla zajata a zbytek ustoupil k Oděse.

Polské jednotky, konkrétně 4. střelecká divize a 5. střelecká divize, bojovaly také v Murmanské oblasti, na Sibiři a v Oděské oblasti. Tyto jednotky byly jedinou součástí polské armády, která se zúčastnila ruské občanské války. Čtvrtá divize pod velením generála Lucjana Żeligowského bojovala spolu s Bělogvardějci od podzimu 1918 do srpna 1919 v jižním Rusku (u Oděsy) a nakonec skončila v Besarábii, než byla repatriována do Polska.

Pro nás je ale nejzajímavější 5. střelecká divize, která byla zformována na Sibiři v létě roku 1918. K 30. dubnu 1919 čítala celkem 10 000 vojáků (tři střelecké, dělostřelecký a hulánský pluk), přičemž do přímých bojových akcí zasáhl jen 1. střelecký pluk. Od května 1919 byla divize nasazena, stejně jako ostatní jednotky Dohody na střežení magistrály. Zde však došlo k události, která je zastřená mlhou času a nikdo neví, co přesně se zde stalo. 5. polská střelecká divize tvořila zadní voj a nedokázali se zavčas stáhnout. Zlí jazykové tvrdí, že šlo o „Českou zradu“ kdy jsme jim údajně nedodali dostatek uhlí a lokomotiv. Obojího ale byl nedostatek a Poláci se patrně odmítli podvolit úsporným přídělům paliva. V celé věci jde patrně o výsledek začínajícího nepřátelství v Československo-polském sporu o Těšínsko a značně přikrášleno tehdejší propagandou. Funkci zadního voje totiž plnili i Lotyši, Rumuni a Jugoslávci, kteří se ale bez větších komplikací dokázali stáhnout spolu s ostatními.

Velitelem všech polských jednotek ve východním Rusku a na Sibiři byl plukovník Walerian Czuma a on zastával názor, že občanská válka v Rusku je vnitřní záležitostí Rusů a že Poláci se do ní nemají co míchat. Po zjištění, že ve stanici Klukvennaja (nyní Ujar) blokuje další ústup 17 nepojízdných vlakových souprav přestal věřit, že se dá touto trasou úspěšně ustoupit. Zadní voj neustále sváděl boje s postupujícími bolševickými divizemi 5. armády (27. a 30. divize). Proto přistoupil na návrh komunistů, kteří slíbili, že Poláci budou mít status zajatců. Dne 10. ledna 1920 zde tedy kapitulovalo tři až pět tisíc vojáků z 5. polské střelecké divize. Vzdát se odmítlo asi tisíc vojáků a několik set civilistů. Zbytek buď padl, nebo byl zajat před dnem kapitulace. Sověti smlouvu nedodrželi a zajatci byli odesláni na nucené práce. Kdežto stávající velitel divize plukovník Kazimierz Rumsza odmítl kapitulovat a společně s tisícovkou svých věrných úspěšně prošel nepřátelským územím až do Mandžuska. Soustředili se v Charbinu, kde vytvořili samostatný prapor 1. pluku a Důstojnickou legii. V dubnu 1920 odjeli do přístavu Dalnyj (Port Arthur), kde nastoupili na loď Jaroslaw a odpluli do Evropy - 1. června 1920 se v Gdaňsku vylodilo 120 důstojníků a 800 vojáků. Rumsza si ještě v létě stihl "zaválčit" s Tuchačevským na Visle v Polsko-Sovětské válce. Pokud jde o naši stopu v celém příběhu, tak faktem zůstává, že onen „sibiřský incident“ se nikdy nestal důvodem jakékoli oficiální demarše, a také polská literatura se mu z valné části vyhýbá.

Zdroj: Kabinet kuriozit

Komentáře

Šebesta

29. 08. 2023, 09:35

Udělal jsem jednu chybu těmi Němci jsem myslel Rakušany kteří jsou sice vlastně Němci ale jmenuji se Rakousko i oni totiž přišli po 1.válce o část území spolu s Maďary a zcela protiprávně dostala toto územi Itálie. Takže dodnes mnoho italských reprezentantů zejména v zimních sportech dokazuje svůj " italský původ " Strickrer, Schmalzer, Gross, a další !

Standa

29. 08. 2023, 12:20

Šebesta

Mám dojem, že s tím Rakouskem je trochu nepřesné. Samozřejmě Rakousko bylo součástí Svaté říše římské, a tedy i německé, až do Napoleonova tažení, kdy zanikla. Ale to i Karel IV. byl český král a římský císař. Jinak si Rakousko šlo svojí cestou pod nadvládou Habsburské dynastie.

Je pravda, že díky svévolnému Versailleskému diktátu mělo Rakousko po I. světové válce stejný osud jako Německo, byly mu ukradeny rozsáhlá území. Stejně tak Rusku.
Německo nikdy neuznalo Versailleský diktát stejně tak jako Rusko, které ani do Versailles nebylo pozváno, a vlastně ani nemělo co neuznávat.

Teprve podle Hitlerovi vize měla být zřízena Německá Říše, ke které by bylo připojeno Alsasko-Lotrinsko, Rakousko včetně bývalých rakouských území Dolní Štýrsko, Kraňsko, Čechy a Morava.

Šebesta

29. 08. 2023, 14:08

Standa. Rakušané mluví odjakživa německy nebo vy víte že hovořili jinou řečí ? Možná ve středověku vrchnost a učenci latinsky ale to i v dalších zemích. Latina měla tehdy takovou funkci jako má dnes angličtina. Ovládali ji skoro všichni učenci a vládcové.

Standa

31. 08. 2023, 20:58

Šebesta

Samozřejmě většina Rakušanů hovoří německy. Ale nemyslím, že se Rakušané považují za Němce. Stejně tak třeba obyvatelé Mexika a téměř celé Střední a Jižní Ameriky se nepovažují za Španěly, i když je tam úřední řečí španělština. Nebo Brazilci se určitě nepovažují za Portugalce. Ale je to pozůstatek násilné kolonializace a vnucené změny života. Čemuž Rakušané unikli a zachovali si jazyk, jako pozůstatek osídlení území Bavory a pozdějšího silného vlivu sousedních německých knížectví.

Czertik

30. 08. 2023, 05:23

protipravne ? mozna. dohodu jiste.
prave ze italie dostane cast rakouska, o jehoz uzemi se uz hadali celkem intenzivne poslednich cca 40 let, kvuli tomu kolik tam zilo italu, bylo soucasti dohody podle niz italie vstoupila do valky na strane dohody.

btw, jinak muzes me napsat svuj nazor jak by dle tebe mela legalne probihat predani uzemi jednoho statu druhemu ?

Standa

28. 08. 2023, 15:40

Příběh polských legionářů, který zůstal z větší části utajen.

Tak to je poněkud nesrozumitelný nadpis.
Pokud je známo, poslední Polský král Stanislav II. August Poniatowski podepsal formálně 25. listopadu 1795 abdikaci a souhlas se zánikem polského státu. Obnoven byl a Versaileským diktátem

Takže ti "polští legionáři" byli něco, jako třeba Chodští legionáři, nebo Hanáčtí legionáři?

Standa

28. 08. 2023, 15:51

Omlouvám se, nedopatřením mi vypadlo část textu.

... Obnoven byl až Versaileským diktátem roce 1919, který ukradl území především Rusku a Německu, a vznikl patvar zvaný II. Polská republika.

Šebesta

28. 08. 2023, 18:53

Standa potom patvar bylo i Masarykovo Československo. Když budeme férovi. Jakým stylem a kdo vytvořil třeba hranice Slovenska a Maďarska ? Slovensko na rozdíl od polského státu i českého nikdy neexistovalo. V Československu navíc Masaryk podvedl Dohodové země tézi o existenci československého národa. Slováci sami tuto tézi velmi brzy odmítli. ˇAč stát měl název Československo Slováci byli až 3.národnosti co do počtu Němců bylo o více než milion. Mussolini navrhoval třeba ať se jmenujeme Česko-německo-slovensko- maďarsko. Vše to způsobilo rozpad R-U . Vznikly nové státy (nástupnické) a dvěma hlavním národům R-U tedy Němcům a Maďarům odebralidohodové mocnosti nejvíce území a způsobily tak zárodek nových problémů.

Standa

28. 08. 2023, 19:53

Šebesta

Naprosto s Vámi souhlasím. Československo byl stejný patvar. Připojení Slovenska, a zejména Podkarpatské Ukrajiny, byla hloupost od samého počátku. Připojení zaostalých území k hospodářsky a průmyslově rozvinutému území Čech a Moravy nás stálo ohromné finanční prostředky, které jsme do nich museli investovat. Navíc ani jedna nově připojená část neměla o připojení zájem, a byly neustálé snahy o "sebeurčení". Ale Dohodové mocnosti, včetně USA, chtěly co nejvíce rozdrobit vlivné Rakousko-Uhersko. Masaryk plnil až nechutně patolízalsky jejich přání. Jaký byl výsledek bylo vidětv roce 1939.

Czertik

29. 08. 2023, 01:17

jasne staniku, a to jak se ono uzemi stalo soucasti nemecka ruska je zcela v richtigu, ze jo ?

Vaclav Flek

29. 08. 2023, 02:10

pro Śebesta :


Pane Sebesto:
Nestava se to casto v historii nasich nazorovych vymen, ale tentokrat s vami musim souhlasit.

Videl jsem kdysi Masarykuv navrh na jizni hranice Slovenska a mel z toho dojem, ze tak trochu cmaral tuzkou po mape, aniz by bral do uvahy realnou situaci a prani obyvatel. To same plati o Tesinsku.

Šebesta

29. 08. 2023, 09:32

Udělal jsem jednu chybu těmi Němci jsem myslel Rakušany kteří jsou sice vlastně Němci ale jmenuji se Rakousko i oni totiž přišli po 1.válce o část území spolu s Maďary a zcela protiprávně dostala toto územi Itálie. Takže dodnes mnoho italských reprezentantů zejména v zimních sportech dokazuje svůj " italský původ " Strickrer, Schmalzer, Gross, a další !

Šebesta

29. 08. 2023, 09:48

Pro Standa.Ano je to tak.Vítězné mocnosti chtěly v prvé řadě oslabit hlavní nepřátele tedy Deutschland a Östereich-Ungarn nešlo jim o žádnou spravedlnost pro ony národy tam žijicí mezi nimi i Češi a pokud tak až jako druhořadě. Když to převedeme do dnešní doby je to pořad stejné jako tehdy v roce 1918 tedy USA,VB a Francie prodali nás v Mnichově, v roce 1956 se vykašlali na Maďary a dnes opět hrají své hrádky s nepřítelem jménem Rusko. Ukrajina je zástupný problém. Citím od nich faleš a jen prosazování vlastních egosistických zájmů.Jen naši primitivové dnes jako Fiala,Lipavský a Černochová to nevidí na rozdíl třeba od Fica a pozor to nejsem volic soc.dem. Jen umím správně hodnotit fakta. Mám už na to roky. Jen dodám že i Rusko samozřejmě hraje svoji hru vo tom žádná . Prostě všechny velké státy chtějí pro sebe to nej a malé národy vždy jen zneuživají. To je podstata politiky !

Standa

29. 08. 2023, 10:07

Czertik

Pokud si něco přečtete, tak historie Polska, zejména od 16. století je historie válek. Zejména proti Rusku a Prusku, ale Polsko se angažovalo i dalších válkách, střídavě jako spojenec nebo nepřítel, jak se to hodilo. V Polsku nastával rozvrat občanské společnosti. Uvnitř země různá šlechtická uskupení neustále bojovala s různými skupinami magnátů a královským dvorem, byly časté občanské války. Aby získali peníze, šlechta a jednotliví magnáti utiskovali zejména rolníky, kteří se stávali v podstatě otroky, kdy neměli ani právo na život. Stejně si počínal král a takzvaný Sejm, který na svoje válečná dobrodružství samozřejmě potřeboval také peníze, takže je získával obrovskými daněmi. Správa země byla zanedbávána, a Polsko bylo hospodářsky zaostalou zemí. Často propukaly vzpoury a povstání, zejména na územích, která anektovalo Polsko svými válečnými výboji, kde polské obyvatelstvo tvořilo pouhou menšinu. Polsko oslabily i neuvážené dědičné sňatky, kdy se části země dostávaly pod vliv cizozemských magnátů. Oslabené Polsko bylo nakonec rozděleno a zaniklo. Podle mého názoru oprávněně. Takže Versaileský diktát, kterým se Polsko obnovilo, byl svévolný akt zejména Francie a Velké Británie, a neměl právní podklad. Polsko se stalo největším zdrojem konfliktů a napětí v Evropě.

Šebesta

29. 08. 2023, 11:42

Flek.Slovensko-maďarskou hranici údajně navrhl Beneš. Jednou jsem to někde četl bohužel už nepamatuji kde. Proto taky když došly prachy od slovenských Američanů na podporu nově vzniklé republiky tak je prošustroval v kasinech. Domníval že má na to právo za to co pro Slováky udělal. Jenže Štefanik na to záhy přišel a žádal Beneše o vysvětlení jinak hrozil že to oznámi Masarykovi. Proto taky slovenští historici na rozdíl od českých tvrdí že Beneš měl motiv nechat Štefánika zabit. Zda to vše je pravda nemohu tvrdit. Je to citlivé téma česko-slovenských vztahů a historici obou zemí to hodnotí jinak tedy myslím Štefanikovu nehodu a pak smrt.

Šebesta

29. 08. 2023, 13:39

Pro Standa. Jste asi moc protipolsky orientován. Každý národ v rámci Evropy si hledal své místo. Zejména ty které nepatřily k velkým či mocnostem. Koneckonců dějiny středověku jsou jen samé války uvniř jednotlivých zemí i vně. Jsou to války o truny o dědictví o územi a pochopitelně i náboženské a taky dobyvačné třeba po objevení Amriky 1492. Já zase považuji za největší zlo,které mělo být už dávno vymyceno cirkev. Nejodpornější organizaci,která vládla a stále vládne Evropě i světu byť dnes už jen častečně. Kolik tato banda zločinců napchala zla a svinstva už nikdo nespočítá . Jsou stejné zlo jaké byli komunisté. Žádný národ jako člověk není dokonalý a dělal chyby. Tedy i Poláci,Rusové,Francouzi , Turci a další a další.Poláci se i pro nás zapsali v roce 1683 kladnou akci při bitvě o Videň měli rozhodujicí podíl na poražce tureckých dobyvatelů. Nejen že pomohli zachránit střední Evropu ale od té doby známe lahodný nápoj bez jehož konzumace si třeba já neumím představit den a nejen já ale i dalši milióny lidí.

Vaclav Flek

29. 08. 2023, 23:20

pro Šebesta :

Ja trvam na svem, ze jsem videl mapu jizniho Slovenska s navrhem hranice, vlastnorucne kreslenou Masarykem. Zasahovala az hluboko do Madarska, teprve nasledna jednani (a take boje) zpusobily vyrazne "zestihleni"tohoto navrhu. Do jake miry se na tvorbe hranic podilel Benes, nevim.

Je znamo, ze pri bojich o Tesinsko apeloval Benes na ceskoslovenskou stranu, tedy predevsim na Masaryka, aby boje (resp. ceskoslovensky postup) zastavil, nebot Dohoda to vnima negativne. Masarykovi to trvalo nekolik dnu, to zpozdeni poznamenalo na dve generace ceskoslovensko-polske vztahy, a krute se nam vymstilo v zari 1938.

Predstava, ze asketicky Benes "prosustroval" neco v kasinech se mi nezda prilis realna. Nejak mi to nejde k jeho osobnosti. Nemam ho rad, ale tohle bych mu si nevycital.

Vaclav Flek

29. 08. 2023, 23:56

pro Standa :

Vas vyrok : "... tak historie Polska, zejména od 16. století je historie válek..." mne udivuje. V obecne rovine mate pravdu, ovsem podivate-li se na historii jinych evropskych narodu (namatkou Francouzi, Anglicane ci Spanele), zjistite, ze take vedly velmi mnoho valek v obdobi od 16. stoleti. Chtel jsem citovat priklady, ale byl by to moc dlouhy seznam. Takze mi unika, co jste chtel svym vyrokem sdelit.

Polsko ma velkou smulu v tom, ze jeho otevrena rovna zeme nema prirodni bariery, jako treba Ceska kotlina, spanelske Pyreneje, francouzske Alpy nebo britske ostrovy. Jinymi slovy, jejich zeme byla stale otevrena prlivu najezdniku, pred kterymi branili Evropu a ve vhodnych chvilich sami pronikali na vychod, az k Dnepru. Proto byla polska vychodni hranice v prubehu staleti tak "rozevlata". Kdyz se ve Versailles diskutovalo o obnoveni polskeho statu, bylo klicovou otazkou, kde najit ten vychozi bod, tedy stav, ke kteremu by se mely hranicni upravy vracet. Nechci to dale komentovat, je to i dnes slozita otazka.

Ovsem prekvapil mne vas nazor : ". ...Oslabené Polsko bylo nakonec rozděleno a zaniklo. Podle mého názoru oprávněně. Takže Versaileský diktát, kterým se Polsko obnovilo, byl svévolný akt..." To neni moc chytre, uvedomite-li si treba, jak se ve stredoveku propletaly osudy ceskeho a polskeho kralovstvi. Versaillesky diktat jako celek z rady duvodu odmitam, ale obnoveni polskeho statu mezi ne nepatri. Tak velky narod mel od zacatku pravo na svou existenci, prervanou trojim delenim Polska, po niz jiz z puvodni Rzcecy Pospolitej nezbylo nic..

Myslim, ze vetsim zdrojem konfliktu a napeti v Evrope bylo v minulych dekadach predevsim Nemecko, az do jeho sjednoceni v roce 1989.

Šebesta

30. 08. 2023, 10:19

Pane Fleku to netvrdím já o tom Benešovi že prošustroval many v kasínech ale někteří slovenští historici viz. Kamenec a Deak mám pocit že i náš Rychlík.Opakuji je to citlivé téma a nikdo to nechce moc ventilovat.

Czertik

31. 08. 2023, 04:33

stando
k tomu polsku 16 stoleti a jeho vedeni valek, tak kolik onech valek poslko zacalo a v kolika se jen branilo ?
a z tch co zacalo, kolik jich jich meelo za cil jen dobyt uzeni ktere jim ukradl one dotycny proti komu valcily ?
konflicky mezi slechtou, vysoke dane..atd - to plati pro jakykoliv feudalni stat, at uz poslko, r-u, prusko, francii, rusko...
btw ronici se historickyy vzdy meli nejhur v rusku, at uz onom imperialnim, ci bolsevickdem .

Czertik

31. 08. 2023, 04:39

sebesta

i kdyby navrhl slovenskou hranici benes co by to zmenilo ? vse co bylo predlozeno spojencum muselo byt schvalo onou trojici - cili vsichni 3 s tim museli souhlasit.
a ze benes prosustroal penize v kasinech ? jakykoliv dukaz ?

schvalne si zjisti kdo varoval stefanika pred letem a radsi mu doporucoval cestu vlakem.
a posledni vetu nechapu, stefanik zemrel primo u nehody, ne po ni.

Šebesta

31. 08. 2023, 22:25

Czertik. Ty si zjisti fakta když chceš diskusi. Slovenští historici tvrdí a čeští nevyvrací že v době před havárii letadla bylo slyšet střelbu. No a tvoje řeči co by to změnilo ohledně hranic ? Jistě mocnosti dohody rozhodovali o hranicích to mi nemusíš říkat ale slovenská hranice měla být určitě více na sever. Podle mne tak jak jí určila vídeňská arbitráž 1938 . Na tomto územi žili Maďaři již skoro 1000 let a pokud znáš dějiny tak nikdy žádné Slovensko neexistovalo tak podle jakého klíče určili slovensko-maďarskou hranici ? Někdo to asi navrhl nemyslíš ? Proč si Angláni vzali klidně 1/3 Irska a nikomu to nevadí ?

Vaclav Flek

01. 09. 2023, 00:17

pro Šebesta :

S casti toho, co tvrdite, souhlasim (o udajne strelbe pred havarii letadla nic nevim). Ale shodnu se s vami, ze se slovensko-madarska hranice mela pohybovat na etnicke hranici, dane videnskou arbitrazi. Jinak mezi Hornimi Uhry (zhruba Slovenskem) a Dolnimi Uhry (zhruba Madarskem) existovaly historicky silne ekonomicke vazby, ktere byly vznikem Ceskoslovenska nasilne prervany.

Na vasi otazku : "...podle jakého klíče určili slovensko-maďarskou hranici ?.." mohu pouze odkazat na svou drivejsi zpravu, kde pisu o Masarykovych vlastnorucne kreslenych navrzich do mapy, ktere smerovaly hluboko do nitra Madarska, aniz by pro to byly jakekoliv historicke ci jine duvody. Byly asi vedeny myslenkou, ze cim vice uzemi nove vznikajici stat uchvati, tim bude silnejsi. To byl hruby omyl, podobne pravidlo platilo asi jeste v dobach vybojnych valek Ludvika XIV., ale tezko ve dvacatem stoleti.

S tim Irskem presne nevim, nechci se poustet na tenky led, ale myslim, ze rozhranim mezi obema castmi Irska bylo nabozenstvi, proto ta protestantska cast zustala jako soucast Britanie a katolicka cast zustala samostatna.

Šebesta

01. 09. 2023, 08:36

Flek. Pokud jde o Irsko já to vím. Jistě náboženství hralo roli ale IRA a nejen ona si přála byt součásti Irska ne VB a tak to je i logické.Mi jde o tu spravedlnost. Kus Irska je dnes ve VB a Kosovo odvěká část Srbska dnes je mimo Srbsko. Kus Maďarska je na Slovensku. Tomu říká západní svět spravedlnost. Co oni rozhodnou je správné podle nich, ač je to svinstvo.

Mark

28. 08. 2023, 12:14

Článek popisuje Polské legionáře z období Velké války, ale historie dala vzniknout i jiným polským legionářům tzv. Legiím Dąbrowského a to už v roce 1797 v Itálií, které vznikly v nadějí, že s Napoleonovou pomocí získají Poláci svou nezávislost. Ale už v roce 1801 byla podepsáná mírová smlouva v Lunéville a Polakům se sen o svobodném Polsku rozplynul. A tím vlastně začalo Polské dobrodružství na Haiti.
Polští legionáři, hlavně důstojnící začali být velmi nespokojení s francouzskou politikou a brali to jako zradu, no a pro Francouze zase začali být polští spojenci tak trochu nepohodlní a tak se jich chtěli zbavit tím, že je vyšlou pomoct potlačit Haitské povstání....Haiti, ostrov, na který Poláci nebyli absolutně připravení a bylo to pro ně doslova utrpení. Na Haiti jich bylo vyslano přes 5000 a zpět do Evropy se jich vrátilo cca 700. Všichni ostatní podlehli v bojí, nebo epidemiím (žlutá zimnice...).
Haiťané se nejprve k Polákům chovali dost krutě, kdy to bylo zapřičeněno i díky Francouzům, kteří šířili o Polácích, že jsou kanibalové (vyvolávaní strachu je většinou vždy efektivní), ale zakrátko Haiťané poznali, že je to nesmysl a na Poláky začali pohlížet jinak. Dokonce i černošský vůdce Haiťanů Dessalines nazval Poláky "bílými černochy Evropy". Bylo to z toho důvodů, že osudy Haiťanů a Poláků si byly podle Dessalinese dost podobné. Boj za svobodu.

Czertik

29. 08. 2023, 02:44

kdyz uz si tu zminil haity, tak dost casto se zapomina ze prave na haity probehla prvni genocida na svete.
a genocidu provedli cersnosi na belosich po tom co si cernosi vydobyly svoji nezavislost.

Czertik

31. 08. 2023, 04:45

nechapu ty alce dolu. co sem napsal spatne ? ze prvni genocidu na svete provedli cernosi ?
to je historicky fakt, byt chpu ze dnes v dobe wokenismu kdy za vse sptne muze jen a jen zly bily muz to neni fakt ktery se hodi do onoho narativu.

to same s otroctvim, hodne se dava za vinu belochum, ale wokenati a spol uz velmi radi ignoujy historiky fakt, ze pres 95% vsech otroku dopravvenych do ameriky, at uz severni ci jizny bylo prodano jinymy cernochy.
ano belosti je prevazely a vyuzivaly. ale kdyby nebyly cerni dodavatele....

Standa

01. 09. 2023, 19:56

Jeden výrok britského premiéra Winstona Churchilla:
„Neuznávám například, že byla spáchána velká křivda na amerických Indiánech nebo na australských černoších. Je faktem že silnější rasa, vyvinutější rasa, moudřejší rasa, chceme-li to tak říci, přišla a zaujala jejich místo“.