EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Armáda USA zkouší modulární minometný systém NEMO na novém obrněném vozidle AMPV

 11. 05. 2024      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Americká armáda v současné době provádí na cvičišti Yuma Proving Ground v Arizoně sérii testů, jejichž cílem je posoudit schopnosti nového modulárního věžového minometného systému (Modular Turreted Mortar System, MTMS), známého také pod názvem NEMO (NEw MOrtar), který je výsledkem spolupráce společností Patria a Kongsberg.

AMPV_nemoFoto: Obrněné vozidlo AMPV s minometem NEMO | BAE Systems

Americká armáda o zkouškách informovala v prohlášení ze 7. května 2024. Poloautomatický 120mm minometný systém, namontovaný na obrněném víceúčelovém vozidle (Armored Multi-Purpose Vehicle, AMPV), prochází přísným hodnocením, aby se zajistilo, že splňuje vysoké armádní standardy bezpečnosti a výkonu. O dodávce prototypu vozidla jsme psali letos v březnu.

Kevin Irr, zkušební důstojník z divize munice a zbraní Yuma Proving Ground, uvedl, že hodnocení začala v lednu 2024 a měla by skončit v červenci. Tyto testy jsou klíčové, protože jejich cílem je ověřit provozní bezpečnost a účinnost systému NEMO v rámci příprav na jeho prezentaci na nadcházející konferenci Maneuver Warfighter ve Fort Moore v září.

Poloautomatický systém MTMS vyžaduje pro obsluhu velitele vozidla a dva členy osádky pro nakládání. Systém se opírá o pokročilou technologii s manuální podporou. Současná fáze testování se zaměřuje nejen na potvrzení výkonnosti systému, ale také na zajištění jeho bezpečného provozu pro vojáky.

Podle Irra je hlavním cílem bezpečnostních testů posouzení vlivu provozu vozidla na sluchové zdraví, aby byli vojáci chráněni před možným poškozením sluchu způsobeným vysoce intenzivním hlukem při střelbě, což je problém přítomný zejména při obsluhování minometů nikoli lafetovaných v otočné věži, ale umístěných ve vozidle a střílejících skrze otevřené poklopy. Kromě toho testy zkoumají hromadění toxických zplodin uvnitř vozidla, které mohou vznikat při střelbě ze zbraní a výfukových plynů z motoru. Účinné odvádění těchto zplodin má zásadní význam pro ochranu zdraví posádky.

Projekt byl zahájen již před několika lety. Americká armáda zkoumá 120mm minometné věže jako náhradu za minometné nosiče M1064 (varianta M113) a M1129 (varianta Stryker). Zkoušky systému NEMO probíhají od října 2020. Projekt začal jako součást několikafázového zahraničního srovnávacího testu, při němž byly schopnosti systému nejprve hodnoceny na zahraničním vozidle používajícím americkou munici. Toto počáteční testování vzbudilo pozitivní očekávání a vedlo k dalším hodnocením, jejichž cílem bylo integrovat systém do vozidla AMPV, což znamenalo významný krok v jeho vývoji.

Kapitán Mike Hapner z Program Executive Office Ground Combat Systems zdůraznil strategický význam systému MTMS a poukázal na jeho schopnost střílet za pohybu, plnit úkoly s přímou palbou a plnit úkoly s vícenásobným současným zásahem. Tyto vlastnosti řeší zásadní mezeru v současných minometných schopnostech americké armády a jsou také součástí požadavků české armády na její budoucí samohybný minometný systém.

V případě úspěšného zavedení do výzbroje by MTMS představoval významnou inovaci v arzenálu americké armády a řešil by zásadní potřebu zvýšené ochrany vojáků během operací. Tento systém umožňuje minometným týmům rozmístit a používat zbraně přímo v obrněném vozidle, čímž poskytuje další vrstvu ochrany před nepřátelskou palbou a dopady střel. Kromě toho systém MTMS zvyšuje mobilitu minometných jednotek a umožňuje jim rychle měnit pozici v reakci na taktické požadavky bojiště, aniž by byla ohrožena bezpečnost posádky. Integrace těchto systémů přímo odpovídá současným potřebám americké armády na bezpečnější a efektivnější operace, zejména v nepřátelském prostředí, kde je ochrana vojáků prvořadá.
Zdroj: .armyrecognition.com

Komentáře