EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Další cenný nález ve tvrzi Hůrka - díl II.

 11. 07. 2018      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V březnu 2016 jsme zveřejnili článek, který popisoval příběh pancéřového pěchotního zvonu č. 63, jenž byl osazen ve střeše pěchotního srubu K - S 10 "U boží muky" tvrze Hůrka.

1 - PANCÉŘOVÝ PCHOTNÍ ZVON ČÍSLO 63 V PRAVÉM KRYCÍM KŘÍDLE SRUBU K - S 10 - V POZADÍ BOŽÍ MUKA KTRÁ DALA SRUBU JMÉNO
Foto: Pancéřový pěchotní zvon č. 63  v pravém krycím křídle srubu K-S 10 - v pozadí boží muka, která dala srubu jméno

Tehdejší nález masivní střepiny prstence tohoto pancéřového bojového stanoviště představoval mezi bunkrology na Králicku jistou senzaci. O tom, že je v sutinách vyplňujících šachtu pod zvonem kus pancíře, se vědělo delší dobu. Kus masivní oceli mezi troskami totiž vyčníval.

2 - STŘEPINA ZVONU ZAKLÍNĚNÁ V ŠACHTĚ - JIŠTĚNÁ OCELOVOU KONSTRUKCÍ PROTI POSUNU - FOTO ZEVNITŘ
Foto: Střepina zvonu zaklíněná v šachtě - jištěná ocelovou konstrukcí proti posunu

3 - STŘEPINA ZVONU ZAKLÍNĚNÁ V ŠACHTĚ - JIŠTĚNÁ OCELOVOU KONSTRUKCÍ PROTI POSUNU - FOTO ZVENKU
Foto: Střepina zvonu zaklíněná v šachtě - jištěná ocelovou konstrukcí proti posunu

Až při odklízení trosek v průběhu čištění interiéru srubu se začala rodit senzace. Trosek ubývalo, šachta se vyprazdňovala, kusanec pancíře se naopak stále zvětšoval... Nakonc se ukázal ve své celé velikosti! Přinesl velkou radost, ale zároveň i značnou starost... Jak cenný exponát vystavit? Jeho hmotnost spolu s rozměry neumožňovala manipulaci v šachtě, ani vytažení - přemístění na nějaké vhodné místo v interiéru horního patra srubu, tak aby si jej návštěvníci mohli bezpečně prohlédnout.

4 - ŠACHTA ZVONU OTEVŘENÁ - PŘIPRAVENÁ NA VYZVEDNUTÍ STŘEPINY
Foto: Otevřená šachta zvonu je připravená na vyzvednutí střepiny

Na prodloužený víkend 6. - 9. 7. 2018 dobrovolníci pracující na rekonstrukci tvrze Hůrka připravili akci, při které postupně otevřeli betonovou zálivku zvonové šachty, zaklíněnou a v šachtě ocelovou konstrukcí zajištěnou střepinu uvolnili, jeřábem vyzvedli, nákladním autem převezli a uložili na místo jejího prozatímního vystavení ve vstupním areálu tvrze Hůrka, poblíž vchodového srubu K - S 12a "U rybníčku".

5 - UVOLŇOVANÍ STŘEPINY ZE SUTI TVOŘENÉ ÚŠTĚPKY BETONU A BETONOVOU DRTÍ
Foto: Uvolňování střepiny ze suti tvořené úštěpky betonu a betonovu drtí

Při této příležtosti zároveň dočistili interér srubu tam, kde tomu až dosud střepina zvonu bránila. Při dočišťování došlo na další nálezy drobných vzácných artefaktů, tvořících kdysi zvon č. 63. I ty dostanou v budovaných expozicích svoje místo...

6 - NĚKOLIKATUNOVÝ KUS KVALITNÍ OCELOLITINY JE ÚVAZKEM PŘIPEVNĚN K HÁKU
Foto: Několikatunový kus kvalitní ocelolitiny je úvazkem připevněn k háku

Střepina, cca 1/4 podkladového prstence zvonu č. 63, představuje třetí největší kus pancíře, dochovaný v objektech tvrze Hůrka. Na svém místě - tedy ve střešní konstrukci srubu - se zachoval celý podkladový prstenec zvonu č. 62 (pěchotní zvon třístřílnový, s hmotností 52 tun - na levém krycím křídle srubu K - S 10), stejně jako celý podkladový prstenec zvonu č. 64 (pěchotní zvon třístřílnový, s hmotností 52 tun - na levém krycím křídle srubu K - S 11 "Na svahu"). Oba přežily řádění n. p. Kovošrot ve 2. polovině 50. let minulého století a někteří návštěvníci je mohou vidět v rámci speciálních prohlídkových okruhů.

8 - HISTORICKÝ OKAMŽIK - STŘEPINA ZVONU PO VÍCE NEŽ ŠEDESÁTI LETECH OD JEHO ROZTRHÁNÍ PUTUJE ZE SRUBU VEN
Foto: Historický okamžik - střepina zvonu po více než šedesáti letech od jeho roztrhání putuje ze srubu ven

Střepina zvonu č. 63 je nyní největším kusem pancíře, který si mohou prohlédnout díky dobré dostupnosti všichni návštěvníci tvrze Hůrka.

9 - NA SVĚTLE SE UKAZUJE ŽE SE SKUTEČNĚ JEDNÁ O ASI JEDNU ČTVRTINU PODKLADOVÉHO PRSTENCE ZVONU
Foto: Na světle se ukazuje, že se skutečně jedná asi o 1/4 podkladového prstence zvonu

Dosud největší střepina pancéřového bojového stanoviště vystavená na Králicku byla část pěchotního zvonu z srubu K - S 25, instalovaná ve vjezdu pro nákladní auta vchodového srubu tvrze Bouda. Nedávný nález poměrně masivní střepiny (cca 100 kg) u jednoho z objektů tvrze Bouda dává naději, že sbírky obou muzeí provozovaných naší Společností přátel čs. opevnění, o. p. s. doplní další zajímavé artefakty.

11 - STŘEPINA NA KORBĚ NÁKLADNÍHO AUTA PŘIPRAVENA K TRANSPORTU
Foto: Střepina na korbě nákladního auta připravena k transportu

Průběh vyzvednutí střepiny, její převoz a instalaci na místo, kde bude prozatím vystavena, dokumentují přiložené fotografie.

12 - STŘEPINA JE UKLÁDÁNA NA MÍSTO SVÉHO PROZATÍMNÍHO VYSTAVENÍ - JE 07-07-2018 - 15 HODIN 56 MINUT
Foto: Střepina je ukládána na místo svého prozatímního vystavení

 Autor: Martin Ráboň

Komentáře