EXCALIBUR
CZUB

Druhý a třetí den aktivních záloh na cvičení Ample Strike

 14. 09. 2016      kategorie: Armáda ČR v akci      0 komentářů

Druhý den AZ na cvičení Ample Strike

V pondělí 12. září, pokračovalo druhým dnem zapojení aktivních záložníků z Čech do cvičení Ample Strike na letecké základně Náměšť nad Oslavou. Rotní úkolové uskupení složené z pěti čet a štábu zajišťovalo v prvé řadě ochranu letecké základny patrolováním v přidělených zájmových oblastech (Areas of Interest, AOR) v jejím bezprostředním okolí.

01

Terén v zájmových oblastech představuje kombinaci lesa, polí a asfaltovaných i polních komunikací. To nejpodstatnější ale je, že se jedná o „civilní" území ČR a ne o vojenský výcvikový prostor, kde příslušníci aktivní zálohy obvykle cvičí. Z toho vyplývá, že velkou část celkového dojmu z fungování záložníků tvoří jejich komunikace s civilisty, ať už je to rekreační běžec, houbař či maminka s kočárkem.

02

Posláním patroly je nejen vytvářet bezpečné prostředí, ale také sbírat informace o terénu, o lidech, pohybu vozidel a dalších okolnostech důležitých pro bezpečnost letecké základny. Akutní informace o mimořádných událostech na patrole hlásí velitelé okamžitě (resp. jakmile to situace dovolí) na štáb prostřednictvím radiostanice. Členitý terén okolo Náměště ale často neumožňuje kvalitní nebo aspoň srozumitelné spojení a bez ohledu na to se situace vyvíjí tak rychle, že velitelé čet a družstev musí postupovat samostatně.

03

Zkušený tým značkařů v roli tzv. OPFOR (Opposing Forces neboli sil protivníka) rozehrává pro příslušníky patroly dva druhy scénářů. Jsou to jednak civilní situace, jako je autonehoda, nebo situace s vojenským ohrožením, kdy je patrola s různou intenzitou napadena skupinou protivníků. V civilních situacích rozhoduje schopnost komunikovat, a to i s agresivními jedinci, bez použití násilí. Ve vojenských situacích rozhoduje individuální vycvičenost, sehranost jednotky a hlavně úroveň vycvičenosti velitelů družstev a čet.

04

Po návratu patrol na základnu jsou jejich velitelé informačně vytěžení na velitelském debrífinku. Kromě předávání informací je jeho součástí i kritická zpětná vazba, kterou poskytnou mentoři doprovázející patroly v terénu. K jejich činnosti si zaslouží poznamenat, že jsou vynikající nejen ve své vojenské odbornosti, ale i po stránce soft skills, tedy měkkých komunikačních dovedností, které si veřejnost obvykle s armádou nespojuje (resp. očekává u vojáků chování zcela opačné).

06

Závěrem krátce shrnu průběh včerejšího dne: Klíčovému úkolu, tedy patrolování, se věnovaly dvě čety. Ostatní tři čety procházely střeleckým výcvikem, lezeckým výcvikem či zdravotnickou přípravou. Dosavadní hodnocení všech stran je vysoce pozitivní. Jedná se o výborně připravené i dobře zabezpečené cvičení a příslušníci aktivních záloh se s obvyklou vysokou motivací snaží na maximum využít nabídnuté podmínky pro výcvik.

Třetí den AZ na cvičení Ample Strike

V úterý 13. září pokračoval už třetím dnem výcvik aktivních záloh z pěti krajů ČR na letecké základně Náměšť nad Oslavou v rámci cvičení Ample Strike. Plán výcviku zůstává beze změny: část vojáků provádí cvičné patroly v okolí základny, část se střídá na jednotlivých stanovištích, kde prochází specializovaným výcvikem. Graduje ale intenzita incidentů, které pro vojáky sehrávají „protivníci" z OPFOR. Kromě intenzivních přestřelek se záložáci setkávají i s improvizovanými výbušnými zařízeními.

05

Úměrně ubíhajícímu času cvičení stoupá i efektivita rotního úkolového uskupení. Jednotky jsou více sehrané, reagují rychleji a postupy při nastřelení i setkání s civilisty se stávají nacvičenými drilem. V úterý došlo k situaci, kdy pátrač patroly (jinak řečeno průzkumník v roli tykadla jednotky) šestým smyslem vycítil léčku a upozornil spolubojovníky na nebezpečí dřív, než k nástřelu došlo. Platí, že s výjimkou situace agresivního útoku a střelby vedou instruktoři vojáky záloh ke zdrženlivosti v používání síly. Důležitý poznatek je, že strážní roty při KVV, které jsou předurčeny k ostraze strategických objektů, by měly být intenzivně cvičeny i v interakci s civilisty, která je běžná pro příslušníky městské či republikové policie. Pokud bude například Pražská rota AZ chránit objekt na území hlavního města, komunikace s civilisty je nevyhnutelná a nezbytná.

07

Jakkoliv je tato série článků zaměřena na záložáky, chci čtenářům připomenout, že aktivní zálohy jsou jen jedním prvkem cvičení Ample Strike a že hlavní náplní tohoto cvičení je výcvik vzdušných sil. Aktivní zálohy mají podpůrnou roli: v zásadě mají kvalitní ochranou letiště docílit toho, aby měli letci a předsunutí letečtí návodčí „klid na práci". Letový ruch na letišti neustává až do pozdního večera a např. přehled aktivit cvičení ze dne 12.9. uvádí zhruba 50 letových akcí. O cvičení se podrobně informuje na stránkách AČR.

Velitel rotního úkolového uskupení AZ kpt. Ladislav Košťák

ARMY24

Komentáře

Článek nemá žádný komentář. Buďte první!

Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací