EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Druhý a třetí den aktivních záloh na cvičení Ample Strike

 14. 09. 2016      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Druhý den AZ na cvičení Ample Strike

V pondělí 12. září, pokračovalo druhým dnem zapojení aktivních záložníků z Čech do cvičení Ample Strike na letecké základně Náměšť nad Oslavou. Rotní úkolové uskupení složené z pěti čet a štábu zajišťovalo v prvé řadě ochranu letecké základny patrolováním v přidělených zájmových oblastech (Areas of Interest, AOR) v jejím bezprostředním okolí.

01

Terén v zájmových oblastech představuje kombinaci lesa, polí a asfaltovaných i polních komunikací. To nejpodstatnější ale je, že se jedná o „civilní" území ČR a ne o vojenský výcvikový prostor, kde příslušníci aktivní zálohy obvykle cvičí. Z toho vyplývá, že velkou část celkového dojmu z fungování záložníků tvoří jejich komunikace s civilisty, ať už je to rekreační běžec, houbař či maminka s kočárkem.

02

Posláním patroly je nejen vytvářet bezpečné prostředí, ale také sbírat informace o terénu, o lidech, pohybu vozidel a dalších okolnostech důležitých pro bezpečnost letecké základny. Akutní informace o mimořádných událostech na patrole hlásí velitelé okamžitě (resp. jakmile to situace dovolí) na štáb prostřednictvím radiostanice. Členitý terén okolo Náměště ale často neumožňuje kvalitní nebo aspoň srozumitelné spojení a bez ohledu na to se situace vyvíjí tak rychle, že velitelé čet a družstev musí postupovat samostatně.

03

Zkušený tým značkařů v roli tzv. OPFOR (Opposing Forces neboli sil protivníka) rozehrává pro příslušníky patroly dva druhy scénářů. Jsou to jednak civilní situace, jako je autonehoda, nebo situace s vojenským ohrožením, kdy je patrola s různou intenzitou napadena skupinou protivníků. V civilních situacích rozhoduje schopnost komunikovat, a to i s agresivními jedinci, bez použití násilí. Ve vojenských situacích rozhoduje individuální vycvičenost, sehranost jednotky a hlavně úroveň vycvičenosti velitelů družstev a čet.

04

Po návratu patrol na základnu jsou jejich velitelé informačně vytěžení na velitelském debrífinku. Kromě předávání informací je jeho součástí i kritická zpětná vazba, kterou poskytnou mentoři doprovázející patroly v terénu. K jejich činnosti si zaslouží poznamenat, že jsou vynikající nejen ve své vojenské odbornosti, ale i po stránce soft skills, tedy měkkých komunikačních dovedností, které si veřejnost obvykle s armádou nespojuje (resp. očekává u vojáků chování zcela opačné).

06

Závěrem krátce shrnu průběh včerejšího dne: Klíčovému úkolu, tedy patrolování, se věnovaly dvě čety. Ostatní tři čety procházely střeleckým výcvikem, lezeckým výcvikem či zdravotnickou přípravou. Dosavadní hodnocení všech stran je vysoce pozitivní. Jedná se o výborně připravené i dobře zabezpečené cvičení a příslušníci aktivních záloh se s obvyklou vysokou motivací snaží na maximum využít nabídnuté podmínky pro výcvik.

Třetí den AZ na cvičení Ample Strike

V úterý 13. září pokračoval už třetím dnem výcvik aktivních záloh z pěti krajů ČR na letecké základně Náměšť nad Oslavou v rámci cvičení Ample Strike. Plán výcviku zůstává beze změny: část vojáků provádí cvičné patroly v okolí základny, část se střídá na jednotlivých stanovištích, kde prochází specializovaným výcvikem. Graduje ale intenzita incidentů, které pro vojáky sehrávají „protivníci" z OPFOR. Kromě intenzivních přestřelek se záložáci setkávají i s improvizovanými výbušnými zařízeními.

05

Úměrně ubíhajícímu času cvičení stoupá i efektivita rotního úkolového uskupení. Jednotky jsou více sehrané, reagují rychleji a postupy při nastřelení i setkání s civilisty se stávají nacvičenými drilem. V úterý došlo k situaci, kdy pátrač patroly (jinak řečeno průzkumník v roli tykadla jednotky) šestým smyslem vycítil léčku a upozornil spolubojovníky na nebezpečí dřív, než k nástřelu došlo. Platí, že s výjimkou situace agresivního útoku a střelby vedou instruktoři vojáky záloh ke zdrženlivosti v používání síly. Důležitý poznatek je, že strážní roty při KVV, které jsou předurčeny k ostraze strategických objektů, by měly být intenzivně cvičeny i v interakci s civilisty, která je běžná pro příslušníky městské či republikové policie. Pokud bude například Pražská rota AZ chránit objekt na území hlavního města, komunikace s civilisty je nevyhnutelná a nezbytná.

07

Jakkoliv je tato série článků zaměřena na záložáky, chci čtenářům připomenout, že aktivní zálohy jsou jen jedním prvkem cvičení Ample Strike a že hlavní náplní tohoto cvičení je výcvik vzdušných sil. Aktivní zálohy mají podpůrnou roli: v zásadě mají kvalitní ochranou letiště docílit toho, aby měli letci a předsunutí letečtí návodčí „klid na práci". Letový ruch na letišti neustává až do pozdního večera a např. přehled aktivit cvičení ze dne 12.9. uvádí zhruba 50 letových akcí. O cvičení se podrobně informuje na stránkách AČR.

Velitel rotního úkolového uskupení AZ kpt. Ladislav Košťák

Komentáře