EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Extrémní povolání - Vězeňská služba ČR

 26. 01. 2020      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Vězeňská služba nejsou jen lidé, kteří hlídají na chodbách věznic či úředníci, ale také po zuby ozbrojení příslušníci eskortních jednotek, kteří doprovázejí nebezpečné vězně. Práce Vězeňské služby je zajímavá a často vyžaduje pevné nervy. Pojďme si v tomto článku přiblížit činnost příslušníků Vězeňské služby.

vs_01
Foto: Vězeňská služba nejsou jen lidé, kteří hlídají na chodbách věznic či úředníci, ale také po zuby ozbrojení příslušníci eskortních jednotek. | Vězeňská Služba ČR / facebook

Vězeňská služba České republiky (VS ČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, který zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, jakož i ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Má postavení správního úřadu a účetní jednotky. Vězeňská služba byla zřízena s účinností od 1. ledna 1993.

Vězeňská služba České republiky měla v roce 2018 celkem 7624 příslušníků a dalších 4689 civilních zaměstnanců v pracovním poměru. V čele Vězeňské služby České republiky stojí od roku 2015 generální ředitel genmjr. PhDr. Petr Dohnal.

49551441-528700187638811-8952565282166013952-n
Foto: Vězeňská služba zejména spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. | Vězeňská Služba ČR / facebook

Vězeňská služba zejména spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Spravuje také a střeží ústavy pro výkon zabezpečovací detence, střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody a eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, a to bezprostředně po ukončení výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody.

Video: Extrémní povolání - Vězeňská služba / YouTube

Příslušníci vězeňské služby mohou být za krizových situací, kdy nestačí prostředky IZS, a to zejména Policie ČR, povolání k plnění úkolů po nezbytně dlouhou dobu. Nabývají podle zvláštního předpisu práv a povinností Policie ČR podle § 24a odst. 1 a 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky a dle § 22 odst. 1 až 4 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR. O aktivování rozhoduje vláda ČR.

Příslušníci eskortních jednotek v roce 2018 obdrželi nové samopaly Scorpion EVO 3 A1 (od České zbrojovky a.s.), které si pochvalují hlavně pro jejich spolehlivost. Před tím používali také samopaly Škorpion avšak vz. 61 ze 60. let. 

Video: Příslušníci Vězeňské služby v akci / YouTube

 Autor: Petr Žák

Komentáře