EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

F-35 versus Gripen

 22. 11. 2022      kategorie: Vojenská technika      31 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Jedním z nejvýraznějších kroků současného vedení ministerstva obrany je rozhodnutí jednat o pořízení 24 amerických letounů F-35, a to na bázi vláda-vláda. Jde o přirozenou reakci na současné zhoršení bezpečnostní situace v důsledku konfliktu na Ukrajině, přesto je toto rozhodnutí poměrně překvapivé. Vždyť dosud byly páteřním typem českého letectva letouny JAS-39 Gripen, a resort  obrany v minulosti opakovaně deklaroval, že je s výkony tohoto letounu spokojen, že se letouny Gripen českému letectvu osvědčily. Jde navíc o krok, který tvář českého vojenského letectva a tím i celé AČR ovlivní na celá dlouhá desetiletí.

gripen_upgrade_01
Foto: Česká republika v současnosti disponuje dohromady 14 letouny JAS-39 Gripen | Ministerstvo obrany ČR

V reakci na tento plán se ve veřejném prostoru objevila celá řada diskusí, objevují se i různá srovnávání a ohodnocení letounů F-35 a JAS-39 Gripen. Jak to ale bývá, tato diskuse je často poznamenána různými omyly, ale i mediálními zkratkami. I proto možná stojí za to se na oba letouny, ale především na otázku jejich vhodnosti pro české letectvo podrobněji podívat.

Potřeba posílit české letectvo

Je zcela správné, že se MO ČR, respektive vláda ČR rozhodly o posílení, resp. navýšení početních stavů českého nadzvukového letectva. A to nejen kvůli současnému zhoršení bezpečnostní situace, ale především kvůli tomu, že české vojenské letectvo dosud bylo velmi slabé. Nemá přitom smysl poukazovat na to, že někdejší ČSSR, resp. ČSLA měla 445 nadzvukových letounů – tehdejší letectvo bylo až nesmyslně početné, a obdobným extenzivním způsobem své vojenské letectvo dnes neformuje žádný stát. Mnohem důležitější je to, že již před započetím války na Ukrajině v r. 2014 se ukazovalo, že stávajících 14 (resp. 12+2 cvičně-bojové) letounů JAS-39 Gripen je nepostačujících. Takto nízký počet bojových letoun totiž postačoval jen pro úkoly monitoringu území, tzv. air-policingu – tedy de facto pouze pro mírový stav. A ani pro tyto úkoly tento počet nebyl plně postačující, protože již při výpadku jednoho či dvou letounů (což je přitom zcela běžná věc, provozuschopnost letounů se i u těch nejlepších letectev pohybuje mezi 80-85%) se letectvo ocitalo před takřka neřešitelným problémem. I proto již dávno před vypuknutím konfliktu na Ukrajině AČR volala po navýšení početních stavů o alespoň čtyři letouny (1 roj) na 18 letounů, a jako optimální se jevilo navýšení jejich početních stavů na 24 letounů. Je škoda, že žádný z těchto plánů nebyl realizován, protože i dnešní situace ukazuje, že řešit akvizici bojových systémů až po vypuknutí válečného konfliktu je to nejméně vhodné řešení.

Dalším, důležitým faktorem je to, že stávající letouny JAS-39 C/D Gripen má AČR pouze v pronájmu, a tento pronájem končí již v r. 2027. Otázku dalšího osudu českého nadzvukového letectva by tedy vláda musela tak jako tak řešit, a je proto dobře, že tak činí už nyní, s dostatečným časovým předstihem.

Neméně důležité je i to, že možných řešení otázky českého nadzvukového letectva, resp. vhodných typů nadzvukového letounu pro AČR je jen málo. Hypoteticky se nabízí hned několik řešení. Ve výrobě jsou totiž dosud americké letouny F-16, které ostatně v hledáčku českého letectva byly již v minulosti, stejně tak jsou ve výrobě i legendární letouny F-15, jejichž nejnovější verze patří stále mezi nejlepší letouny světa. Možným řešením jsou i francouzské letouny Rafale. Tato řešení jsou ale skutečně spíše jen hypotetická, protože nevýhodou letounů F-15 jsou jejich vysoké provozní náklady, letouny F-16 oproti letounům JAS-39 Gripen nepřinášejí žádnou zásadní výhodu, a proti francouzským letounům Rafale hovoří jejich vyšší provozní náročnost. Reálně tak jde skutečně jen o rozhodování mezi letouny F-35 a  JAS-39 Gripen.

Letouny F-35

Letouny F-35 jsou někdy vnímány jako poněkud kontroverzní konstrukce. Takovéto vnímání je ale mylné, a vychází hlavně ze starších hodnocení tohoto letounu, která se objevila po jeho vstupu do služby. Letouny F-35 vznikly do jisté míry jako doplněk těžších, výkonnějších letounů F-22, které navíc byly předurčeny primárně k vybojování vzdušné nadvlády. De facto se tak opakovala historie s letouny F-15 a F-16, kdy letouny F-16 také vznikly jako doplněk k těžkým, ale také drahým F-15. Letouny F-35 tak lze vnímat coby náhradu za letouny F-16. Letouny F-35 jsou ale oproti typu F-16 ještě univerzálnější, jsou schopny plnit i úderné mise, takže v americkém letectvu mohou nahrazovat i bitevní letouny A-10. 

To, že letoun F-35 je v americkém prostředí označován jako bitevní, a nahrazuje klasické bitevní letouny A-10, někdy vede k tomu, že letoun F-35 je vnímán jako klasický bitevní letoun, jako moderní obdoba letounů A-10, ale třeba i Su-25, sloužících svého času i v českém letectvu. Takovéto vnímání letounu F-35 je ale mylné, a do jisté míry vychází  z chybného, mechanického překladu z angličtiny. Vše je poněkud jinak.  Letoun F-35 je víceúčelový letoun, schopný vykonávat jak ony úderné úkoly, tak i úkoly stíhacího letounu včetně klasických vzdušných soubojů. Praxe navíc ukázala, že právě ve své roli stíhacího letounu je F-35 výborný, dokonce ještě lepší, než se předpokládalo.

f35_TITFoto: Americké letouny F-35 | Wikimedia Commons / Public domain

I v důsledku nepochopení letounu F-35 se někdy objevují úvahy, že takovýto bitevní letoun nepotřebujeme, a že potřebujeme klasický stíhací letoun, určený k onomu vybojování vzdušné převahy, k obraně vzdušného prostoru. A vzhledem  k tomu, že letouny F-22 jsou nedostupné (americká administrativa neumožňuje jejich export a jejich výrobní linka byla již dávno uzavřena), objevují se návrhy na pořízení letounů F-15, které jsou určeny právě pro tyto úkoly. Tyto úvahy vycházejí i z faktu, že letouny F-15 jsou ve svých nejnovějších verzích stále vyráběny, pořizuje si je i samotná americká armáda, a dala jim dokonce přednost před dodávkami dalších F-35. Letouny F-15 jsou navíc vysoce hodnoceny, a patrně si je pořídí i další státy. Takovéto úvahy jsou ale mylné; neberou v potaz to, že situace amerického letectva coby nejsilnějšího letectva je zcela  jiná, a USAF si tak může pořídit hned několik typů letounů, a to specializovaných typů určených pro jednotlivé úkoly. Oproti tomu letectva malých států – jako je i Česká republika - si dnes obvykle pořizují jeden typ víceúčelového letounu. Přesně tak postupovalo např. Nizozemí, Belgie či Dánsko, tedy státy přibližně srovnatelné s Českou republikou, když si pořídily právě letoun F-35.

Stejně tak je mylné vnímání stroje F-35 coby stroje nespolehlivého, který je pronásledován technickými problémy a u nějž dochází k haváriím. Je faktem, že v  rané fázi služby letouny F-35 tyto problémy skutečně provázely. Obdobné problémy při vývoji a zavádění do služby ale provází prakticky každý letoun, a de facto jakýkoliv složitější technický systém. Tyto problémy navíc byly příznačné jen pro první roky služby letounů F-35. Tuto úvodní fázi ale letoun F-35 již dávno překonal, všechny problémy byly odstraněny, a letoun F-35 tak lze označit za vyzrálou konstrukci.

Za vše hovoří i značné rozšíření letounů F-35 ve světě, a jejich bezproblémová služba. Ve světě již dnes slouží stovky letounů F-35, a to u celé řady států. Slouží jak u států malých (Dánsko, Belgie), tak i u států velkých, s velkou rozlohou (Kanada). Letouny F-35 navíc slouží i v letectvech států, kde je skutečně velká pravděpodobnost válečného konfliktu, a kde již letouny F-35 byly nasazeny k reálným bojovým misím (Izrael, Jižní Korea). Lze proto konstatovat, že přestože jsou letouny F-35 relativně nové, již se osvědčily. A vzhledem k tomu je zřejmé, že uživatelů letounů F-35 bude dál přibývat. Již dnes si letoun F-35 pořizují i Finsko či Švýcarsko, o akvizici letounů F-35 uvažuje i Rumunsko, a jistě přibudou i další zájemci o tyto letouny.

Je také  třeba zmínit, že letoun F-35 je jediným letounem 5 generace, který je pro Českou republiku reálně dostupný. Ostatní letouny, u kterých dodávky pro ČR aspoň teoreticky připadají v úvahu, patří do 4, resp., 4,5 generace. Další letouny 5 generace jsou pro ČR nedostupné. Pokud AČR bude bezpodmínečně trvat na tom, že vyžaduje letoun 5 generace ( a je otázkou, nakolik je to skutečně racionální), v úvahu připadá jedině letoun F-35. Vedle těchto pozitiv má letoun F-35 ale i určitá negativa, která nevyplývají ani tak z jeho takticko-technických parametrů, ale především z jeho pojetí, z jeho koncepce.

Případné zavedení letounu F-35 by pro české vojenské letectvo (a de facto pro celou AČR) znamenalo obrovský zlom. A nejde ani tak o to, že AČR bude provozovat téměř dvojnásobný počet nadzvukových letounů (24 místo 14), ale spíš o rozdíly vyplývající z odlišných technických charakteristik letounu F-35 oproti letounům JAS-39 Gripen. Letouny F-35 jsou totiž někde zcela jinde než relativně malé, lehké Gripeny. Mají vyšší únosnost výzbroje, v důsledku toho ale mají i mnohem větší rozměry a především vyšší hmotnost. To znamená, že současná infrastruktura, vybudovaná pro letouny JAS-39 Gripen, bude pro ně nevyhovující. Neznamená to ovšem, že pro letouny F-35 bude třeba vybudovat zcela novou infrastrukturu, jak je někdy uváděno. Přesto je zřejmé, že stávající infrastruktura bude muset být výrazně upravena. Náklady na takovouto úpravu infrastruktury přitom mohou dosahovat miliardových částek. Zmiňme však zároveň, že současná infrastruktura čáslavského letiště modernizaci určitě potřebuje, a to nezávisle na pořízení letounů F-35. Například musí být vybudována zcela nová vzletová a přistávací dráha, jelikož ta stávající je postavena v padesátých letech minulého století. V té době nebyla ambice, aby dráha vydržela padesát let. Měla vydržet tak dvacet let a pak se počítalo s její rekonstrukcí, ke které však v 70. letech došlo jen částečně. Rekonstrukce dráhy je tak v letech 2026–2027 nezbytná. Pro letouny F-35 však bude třeba vybudovat odpovídající logistické zázemí, které je také výrazně složitější než u Gripenů, což také bude stát nemalé prostředky. I to je třeba brát v potaz. Často zmiňovanou otázkou je také cena letounu. Podle některých komentářů letouny F-35 nejsou o nic dražší, případně dokonce levnější než letouny JAS-39 Gripen. O tom lze ale vážně pochybovat.

Je faktem, že ve prospěch letounu F-35 hraje to, že je tento letoun čím dál rozšířenější. Výroba těchto letounů dnes probíhá ve velkých sériích, a právě to má pozitivní vliv na jejich cenu. Zatímco cena letounů z prvních dodávek pro USAF byla neúměrně vysoká, postupně se ji podařilo  snížit. Přesto je otázkou, zda může být stejná či nižší než u letounů JAS-39 Gripen. Velkosériová výroba totiž sice může snížit jednotkovou cenu, nemůže činit zázraky.

Je pozoruhodné, že mnohé komentáře zmiňují, že letoun F-35 má výrazně lepší radar (což je pravda) a lepší software, a vzápětí píší o tom, že letoun F-35 bude levnější. Přitom otázka radaru a software je pro moderní letouny klíčová, a má zásadní vliv i na jejich cenu. Je prakticky nesmysl, aby letoun F-35 byl softwarově výrazně lepší, a přitom měl nižší cenu.

Stejně významnou roli hraje i ono někdy opomíjené hardware, samotná konstrukce letounu. Lze si položit otázku, zda může být mnohem těžší F-35 levnější než malý lehký Gripen, když moderní letouny nejsou z pouhého „železa“, a v jejich konstrukci se uplatňují moderní kompozitové materiály. Ty se přitom vyznačují nejen vysokými parametry, ale také vysokou cenou.

Otázka ceny je navíc složitější, než se zdá. V různých komentářích se často zdůrazňuje, že letoun F-35 má díky velkosériové výrobě příznivou výrobní cenu. Výrobní cena se přitom obvykle ani neuvádí, protože k ní si samozřejmě výrobce vždy přisadí svůj zisk. Výrobní cena je pak také něco zcela jiného než tzv. jednotková cena, je ale také něco jiného než systémová cena, cena letounu coby systému. Ani prostým součtem jednotkových, případně systémových cen přitom nelze dojít k celkové výši kontraktu, kdy je třeba započíst i akvizici náhradních dílů, ale i výzbroje, případně i infrastruktury spojené přímo s letouny atd. I proto jsou akvizice moderních letounů tak složité.

To, jak je otázka správného použití termínu cen důležitá, ukázala nedávná akvizice kulometů Minimi, kdy si AČR pořídila 1000 ks kulometů za 1 miliardu Kč. Zdánlivě prostým vydělením lze dojít k astronomické ceně 1 mil. Kč za kulomet, což se také objevilo i v různých médiích. Jenže takto se to samozřejmě počítat vůbec nedá, to je nesmysl. Akvizice kulometů Minimi přitom byla svým rozsahem relativně malá, u bojových letounů s nesrovnatelně vyšší cenou je vše mnohem složitější. Zde je ale třeba říci, že samotná jednání o letounech F-35 teprve začínají, a stejně tak začínají i jednání o ceně. I proto jsou různá hodnocení ceny letounu F-35, která se v českém mediálním prostoru objevila, v podstatě nesmyslná.

U letounů F-35 je také třeba vzít v potaz, že tyto letouny jsou vzhledem ke svým charakteristikám náročnější na pilotáž, a tedy i na výcvik pilotů. Tento faktor dál umocňuje i fakt, že letouny F-35 nemají dvoumístnou, cvičně bojovou verzi (což je příznačné právě pro letouny 5 generace), jak je tomu u dnešních letounů JAS-39 Gripen. Pro tento pokročilý výcvik přitom nebudou postačovat letouny kategorie L-39, resp. L-39 NG (které jsou vhodné pouze pro úvodní fázi proudového výcviku).

Často se uvádí, že výcvik pilotů pro letouny F-35 bude realizován převážně na simulátorech (např. vyjádření brigádního generála P. Lančiho, zástupce velitele Vzdušných sil AČR pro ATM 11/2022). Což o to, to lze, pro letouny 5 generace je typické, že velká část výcviku jejich pilotů je takto realizována. Nicméně nelze na nich provádět celý pokračovací výcvik. Minimálně část (v různých letectvech různě vysoká) pokračovacího výcviku je realizována na klasických cvičných letounech vyšší kategorie, jako jsou cvičné letouny T-7 Red Hawk, italský M-346, či jihokorejský T-50 Golden Eagle, které byly zkonstruovány právě pro tyto účely. Na těchto letounech jsou ostatně cvičeni i piloti F-35 (USA – typ T-7 Red Hawk, Izrael – typ M-346 atd.). Nějaký takový letoun by tedy potřebovala i AČR. Alternativou pořízení těchto letounů je, že si AČR bude tuto část pokračovacího výcviku kupovat – a to buď u výrobce, nebo někde jinde. Takto někteří uživatelé F-35 postupují. Takovéto „kupování výcviku“ pilotů je ale hodně drahá záležitost, což ve svých důsledcích cenu letounů F-35 dál zvyšuje. I s tím je třeba počítat.

A podobných negativit letounu F-35 by se našlo víc. Je ale třeba podotknout, že tato negativa nevyplývají ze samotné konstrukce letounů, a neznamenají tedy, že by letouny F-35 byly špatné! Je tomu naopak, tato negativa vyplývají spíše z vysokých technických kvalit tohoto letounu, a z toho, že takto výkonné letouny si na vojenská letectva jednotlivých zemí kladou vyšší nároky.

Letouny JAS-39 Gripen

Druhým aktérem, který stále připadá v úvahu pro české nadzvukové letectvo, je letoun JAS-39 Gripen. Letouny JAS-39 Gripen lze považovat za jakousi stálici českého nebe. Ve vzdušných silách slouží už celou řadu let, a to spolehlivě. I proto by bylo chybné tyto letouny jen tak snadno zavrhovat. Snad i to, že letouny Gripen nám slouží tak dlouho, a to bez ostrého bojového nasazení, některé analytiky a komentátory vede k tomu, že letoun JAS-39 Gripen vnímají jen coby letoun pro mírové podmínky. To je ale nesmysl, letouny JAS-39 Gripen jsou plnohodnotným bojovým letounem.

Letouny JAS-39 Gripen vycházejí ze zcela jiné konstrukční filozofie než letouny F-35, což je dáno i zásadním rozdílem mezi letectvy jejich primárních uživatelů, tj. švédského letectva v případě letounu JAS-39 Gripen a amerického letectva v případě letounů F-35. Výrobce letounu JAS-39 Gripen vsadil na pojetí letounu Gripen coby letounu relativně malého, ale zato disponujícího špičkovým software a moderními zbraňovými systémy. Byl to postup do jisté míry obdobný, jaký si svého času české Aero Vodochody zvolilo pro vývoj letounu L-159, který je také fyzickými rozměry malý, ale disponuje špičkovým radarem, kvalitní výzbrojí atd. Zde lze podotknout, že sama kategorie lehkých stíhacích letounů je dnes velmi populární, jak naznačuje nejen letoun JAS-39 Gripen, ale i např. obchodně úspěšný čínský letoun JF-17, případně i indický letoun Tejas atd. Důležité je také to, že zdaleka ne vždy tyto lehké stíhací letouny fungují jen coby jakýsi doplněk standardních stíhacích letounů, ale že mohou být i páteřním typem, jak naznačuje příklad samotného Švédska, ale i celé řady dalších států.

To, že stíhací letoun je lehký, ještě neznamená, že je špatný. Pro moderní letoun je klíčovými vlastnostmi především jeho faktické schopnosti, dané především software daného letounu, jeho radar atd. Pro stíhací letoun to pak platí dvojnásob.

Lehké stíhací letouny přitom mají celou řadu výhod. Lehké stíhací letouny kladou nižší nároky na infrastrukturu, ale i na logistiku. Lehké stíhací letouny mají pochopitelně také výrazně nižší spotřebu paliva. Nemalou výhodou lehkých stíhacích letounů je i to, že se vyznačují i nižší cenou. Zde je ale nutno říci, že to platí jen obecně, a mezi jednotlivými lehkými stíhacími letouny může být obrovský rozdíl.

Na druhou stranu lehké stíhací letouny mají i řadu nevýhod. Předně je třeba zmínit, že lehké stíhací letouny mohou nést jen nižší množství výzbroje. Týká i letounu JAS-39 Gripen. Letoun JAS-39 Gripen má výrazně nižší nosnost než F-35, a v tomto směru za ním zaostává. To je ovšem dáno i tím, že oba letouny do jisté míry představují jinou kategorii bojových letounů.. Je ale otázkou, zda právě tento faktor nižší nosnosti je pro českou armádu tak zásadní. Vždyť v moderním boji není až tak důležitá sama schopnost nést velké množství výzbroje, jako spíš schopnost tuto výzbroj přesně navádět na cíl. Ale právě tuto schopnost letoun JAS-39 Gripen díky svému radaru AESA a díky vyspělému software má (nutno ovšem říci, že stejnou schopnost má i letoun F-35).

V této souvislosti často zaznívá i argument, že letoun F-35 má oproti letounu Gripen lepší radar. To je pravda, radar letounu F-35 je jeden z nejlepších na světě. Je ale otázkou, zda tak výkonný radar a tedy i jeho nosič, letoun F-35, je optimálním řešením i pro AČR. Je také třeba podotknout, že i radar letounu JAS-39 Gripen je kvalitní, navíc se neustále vyvíjí, modernizuje. Radar letounu Gripen E/F, který teprve přichází do služby, je pak výrazně lepší než stávající radar verzí Gripen C/D, sloužících v českém letectvu. I proto by otázka kvalit radaru měla být posuzována velmi obezřetně.

gripenEFoto: Gripen E | Saab

Letoun JAS-39 Gripen má také výrazně nižší dolet než letoun F-35 – to je daň za to, že malý trup Gripenu dokáže pojmout jen menší množství paliva. Otázkou je, zda právě tento faktor je pro Českou republiku tak zásadní, když Česká republika je stát poměrně malý, s malou rozlohou území. A pokud jako kritérium vezmeme i schopnost působit za hranicemi ČR, pak lze připomenout, že letouny JAS-39 Gripen byly opakovaně úspěšně použity pro vzdušnou obranu pobaltských zemí – tedy ve vzdálenostech poměrně značných.

Jako zásadní nevýhoda letounu JAS-39 Gripen je uváděno i to, že je to letoun 4 generace, zatímco letoun F-35 představuje letoun 5 generace. Z toho zdánlivě vyplývá, že letoun F-35 je  modernější. Ale to je jen klišé.

Předně je otázkou, zda je správné letoun JAS-39 Gripen vnímat jako letoun 4 generace, když letouny JAS-39 Gripen, případně i letouny F-15 či Rafale posledních verzí představují generaci, která je obvykle označována jako 4,5 generace, či generace 4+++. V případě takovýchto pokročilých letounů se jejich výkony blíží výkonům letounů 5 generace, či jsou s ní srovnatelné. Proto jsou také tyto letouny tolik populární. Nejenže jsou dosud ve výzbroji celé řady armád a početně převažují nad letouny 5 generace, ale jsou také stále vyráběny. Např. u již zmíněných amerických letounů F-15 a F-16 i v současnosti probíhá jejich sériová výroba. Jsou vyráběny jak pro samotnou USAF, tak i pro zahraniční zákazníky. Nejde přitom o nějaké méně vyspělé země, ale pro bohaté státy, jako je Katar či Bahrajn. Stejně tak jsou dosud ve velkém vyráběny francouzské letouny Rafale – ty dokonce představují komerční hit a zájemci o ně neustále přibývají. Výroba těchto letounů 4 generace tak potrvá nejméně po celou tuto dekádu – s tím, že tyto letouny následně budou sloužit po celá desetiletí (životnost letounů běžně dosahuje 30-40 let).

Obdobně tak je tomu i u letounu JAS-39 Gripen. Letouny JAS-39 Gripen rozhodně nejsou nějakým končícím typem. Naopak, do výzbroje přichází nová generace letounu JAS-39 Gripen, verze E/F. Tu si zatím pořídilo samo Švédsko, ale i Brazílie. Vše přitom naznačuje tomu, že brazilská akvizice bude rozšířena. Důležité ale je to, že letouny JAS-39 E/F Gripen si jistě pořídí i další státy. Týká se to i států evropských, kdy letouny JAS-39 E/F Gripen se dostaly do hledáčků pobaltských států (uvažuje se i o jejich společné akvizici). Stejně tak jsou možné dodávky i do Portugalska, ale i na Ukrajinu, která bude muset posílit, resp. obnovit své vojenské letectvo. Stejně tak si letouny JAS-39 E/F Gripen zřejmě pořídí i mimoevropské státy. Důvodem zájmu těchto států je přitom - opakovaně zmiňovaná nižší cena a především výrazně nižší provozní náklady.

I proto by bylo chybou vnímat letoun JAS-39 Gripen coby zastaralou konstrukci. Výroba letounu JAS-39 Gripen E/F bude pokračovat jistě nejméně do roku 2030, a spíš ještě déle. Letoun JAS-39 Gripen tak rozhodně nejsou na konci výrobního cyklu! Následně tyto letouny budou v různých letectvech provozovány až kamsi k letům 2070-2080. Po celou dobu bude výrobce těmto letounům poskytovat servis a technickou podporu. Je proto nesmyslné letoun JAS-39 Gripen vnímat jako neperspektivní.

Mylné jsou však také názory, že letoun JAS-39 Gripen bychom museli za nějakých 15-20 let tak jako tak nahrazovat nějakým novým letounem, a že se proto vyplatí je nahradit právě nyní. Tento názor vychází z faktu, že stávajícím letounům JAS-39 C/D Gripen sloužícím v AČR skončí pronájem v r. 2027, a protože jde de facto již o letouny starší a olétané, dřív nebo později bude třeba je nahradit letouny novými. Jenže toto je pouze jeden z možných scénářů, jak prodloužit službu letounů JAS-39 Gripen. Hypotetickou možností je ukončit provoz stávajících letounů JAS-39 C/D k roku 2027, vrátit je výrobci – a v návaznosti na to objednat letouny JAS-39 E/F. Ty přitom představují typ s dostatečnou technickou perspektivou, schopný sloužit celá desetiletí.

Pokud by se AČR rozhodla jít touto cestou, pak by jí odpadly náklady spojené s úpravou letiště, s úpravou infrastruktury a logistiky. Nutno říci, že jen částečně, kdy vzhledem k válce na Ukrajině se ukazuje, že tato infrastruktura tak jako tak bude vyžadovat modernizaci. Odpadly by náklady na přeškolení pilotů. A odpadly by i náklady spojené s celkovým zvýšením nároků na výcvik.

I vzhledem k zmíněnému nelze jen tak jednoduše říci, který letoun je lepší. Jak letoun F-35, tak i letoun JAS-39 jsou velmi kvalitní moderní letouny. Každý ale představuje něco trochu jiného, každý nabízí jiný mix vlastností a schopností. Jde proto možná o to, který mix je pro AČR, ale i pro samotnou Českou republiku nejvhodnější.

Otázka pořízení nových nadzvukových letounů je samozřejmě mnohem komplexnější. Svou roli hrají samozřejmě i faktory politické, kdy je poukazováno na to, že USA coby výrobce letounů F-35 jsou naším významným partnerem v rámci NATO. Zde je ale třeba podotknout, že i Švédsko díky svému brzkému vstupu do NATO se brzy stane naším partnerem v rámci NATO. Zatímco akvizice letounů F-35 má euroatlantický rozměr, akvizice letounů JAS-39 Gripen by měla neméně důležitý evropský rozměr. Vše je tak poněkud složitější. Každopádně rozhodování o vhodném typu nadzvukového letounu je nejen rozhodováním o budoucnosti českého letectva na celá desetiletí, ale je i rozhodováním o bezpečnosti ČR, stejně tak je ovšem i rozhodováním o desítkách miliard ze státního rozpočtu. I proto je na místě určitá obezřetnost.

Zdroj: popularmechanics.com, breakingdefense.com

 Autor: David Khol

Komentáře

SHawk

10. 12. 2022, 11:38

Byla zadána analýza pro americké kongresmany, která hodnotila stíhačky F-35 v listopadu 2022. Vypracovala ji americká vládní agentura GAO a report předala výboru kongresu. Vyšlo v ní, že letová hodina F-35 stojí v 43000 dolarů (v přepočtu 986 tisíc korun) – tedy skoro milion na jednu letovou hodinu, což je pro ČR neskutečný zářez. Konečně jsme ve fázi, kdy máme ověřené ceny. Ve vojenském doporučení nám Američané tvrdili, že letová hodiny stojí 25 tisíc dolarů – dnes už je to 43 tisíc, ale jde o americkou cenu, která vychází z již hotové spravované infrastruktury, kterou my zatím nemáme!! Česko také ještě nezná ceny stíhaček F-35, za které je od Američanů koupí, cenu výzbroje nikdo nespočítal, neví se ani na kolik vyjde změna infrastruktury, systémů i základen. Nevyřešila se ani otázka hlučnosti a další problémy, kterých je dle místopředsedy výboru pro obranu PSP ČR mnoho. A kromě toho nás Švédové upozornili, že v roce 2027 by Češi odevzdali stíhačky výrobci a americká letadla mají být pořízena do roku 2035. Vznikne osmi letá bezpečnostní díra, se kterou nikdo včetně ministryně jaksi nepočítal... Pro všechny Veritase a podobné odborníky: údaje lze dohledat na stránkách Pentagonu, US Kongresu a PSP ČR.

David

29. 11. 2022, 13:56

Coby autor si dovoluji dodat ještě jednu věc, která je v článku zmíněna, možná ne zcela dostatečně.
Bojové letouny běžně slouží 30-40 let. V některých případech, jako jsou íránské F-14, ještě déle, pak je ale otázka, nakolik jsou ty letouny skutečně schopné boje.
Uvědomme si také, že letouny si budeme pořizovat nyní, jelikož Gripeny C/D, jejich pronájem, končí v 2027. Nové letouny tak budou reálně sloužit někde mezi lety 2027-2065.
Je také třeba zmínit, že výroba letounu JAS-39 Gripen se teprve rozebíhá, objevují se noví zájemci atd., bude běžet někdy do r. 2030, možná déle. následně ty letouny budou sloužit až někam do r. 2070-80. Jejich služba v letectvech různých armád tak překrývá dobu, po kterou by JAS-39 E/F sloužily v AČR. Česká republika by tak rozhodně nebyla posledním uživatelem.
Bojové letouny si zkrátka nepořizujete, aby sloužily 100 let. Proto to, že letouny F-35 coby typ bojového letounu budou provozovány ve světě ještě déle, je pro nás méně důležité, protože v AČR budou moci sloužit jen v letech 2027-2065, úplně stejně jako ty Gripeny

Béďa2

26. 11. 2022, 14:28

No je fajn že tady je tolik fundovaných specialistů na moderní leteckou techniku...zcela vyčerpávající inforamce poskytuje Veritas, sice asi tak trošku neví o čem mluví ale už víme, že vše můžou Slovani...

Ohledně F-35 nejde jen o nákup letounů ale celého zbraňpvého systému aby to mělo význam, tady ale budou náklady někde jinde...ještě jsem neviděl žádně finanční zhodnocení tohoto systému, kdy se bavíme od letounu, třeba přes přilbu, která samotná stojí údajně 1 milion dolarů až po protizemní a PL výzbroj...
Při započtění všech těchto nákladů vychází výrazně levněji Gripen...

Ohledně armády nejde jen o letectvo, je třeba myslet i na tankové a dělostřelecké svazky atd. za současné ekonomické situace je otázka jestli je F-35 pro nás dobrá volba.

Zykloned

25. 11. 2022, 11:28

Celkem hezký článek, děkuji.

informaci "I proto by bylo chybou vnímat letoun JAS-39 Gripen coby zastaralou konstrukci. Výroba letounu JAS-39 Gripen E/F bude pokračovat jistě nejméně do roku 2030, a spíš ještě déle. Letoun JAS-39 Gripen tak rozhodně nejsou na konci výrobního cyklu! Následně tyto letouny budou v různých letectvech provozovány až kamsi k letům 2070-2080." vnímám jako trochu zavádějící.
Ano, Gripen není na konci výrobního cyklu, ale je na konci vývojového cyklu. F-35 je celkem novinka a počítá se s ním na dlouhou dobu. Myslím že někdy kolem toho roku 2070/2080 tak nějak bude končit vývoj u F-35 a výroba pak stejně jako u Gripenu poběží dál.

Dr. Beir

23. 11. 2022, 20:38

Zmodernizovat tři letiště v Česku bude asi nutnost a samozřejmě prodloužit drahy. V Čáslavi je draha 3 500 m a pilot z Italie využil celou její delku pro přistání. Možná to se strojem neumí. Rovněž bude zajímavé jednání o provozu s obcemi kolem letišť vcetne norem ohledně hluku. To musi posoudit odbornici a ne zdejší "znalci*. Teď uz jen udělat sbírku a doufat.
Nebyla by špatná kombinace Gripen s F35. Ale Bůh vi co bude za 5 měsíců a později.

Jan99

23. 11. 2022, 11:04

Jak jsem z článku pochopil, tak F35 nemůže přistávat na každém armádním letišti, nebo spíš může přistát na tom Čáslavském, až bude kompletně zrekonstruované. tzn., nové dráhy, řídící věže, radary, atd. Takže v případě konfliktu, když nepřítel odstřelí Čáslavské letiště a naše armáda bude mít letadla v oblacích, tak nebude mít kde přistát a ani kde natankovat. Takže poletí třeba do Španělska a ochranu vzdušného prostoru bude řešit - kdo? Připadá mi to dost diletantské.

Martin F.

23. 11. 2022, 13:09

Pochopil jste to špatně. Ani Gripen nemůže přistávat na zelené louce, pouze může být rozptýlen na silniční úseky (stejně jako F35, která má pro hnidopichy i verzi s kolmým startem a přistáním). Bohužel, naše vojenská letiště připomínají D1 před rekonstrukcí, musí se kompletně opravit bez ohledu na to, jaký letoun z letiště bude létat, a proto se do letišť musí hodně investovat. V případě napadení bude naše letectvo rozptýleno(útok nepřijde ze dne na den) všude možně, nelze zničit všechny základy zaráz, jsme součástí společné obranné organizace. Co mne v článku vadí a není zdůrazněno. Cena F35 se dá odvodit, protože vyhrála všude, kde se vybírali nové stíhačky(pravda, cena se liší od nakoupených věcí kolem systému, takže nikdy nemůžeme říct, co je cena za letoun a co ty věci kolem). Gripen E naproti tomu nikde nevyhrál, zmíněná Brazílie má Gripeny jen díky tomu, že SAAB jako jediný výrobce souhlasil s kompletním přenesením výroby do Brazílie. Všude jinde Gripen neuspěl a jeho provozní náklady nejsou známé, ale dají se odvodit od menší C verze, kterou si na Slovensku spočítaly na 24 USD/1 letová hodina´= F16= cena, kam míří i F35 díky velkosériové produkci. Co se týče letadel 4+++++++. Chtěli by jste v takovém letadle bránit vzdušný prostor proti nepříteli, který má k dispozici J20, Su 57, FC31 a budoucí další....??? Článek by mohl rozepsat další rozdíly mezi 4. a 5. generací. Už jen ta avionika. Zatímco Gripen E spoléhá nasystém typu IRIS T, F35 má EATS, který letadlu umožňujr vypálit AA raketu všemi myslitelnými směry do jakékoliv pozice, což mění pravidla leteckých operací bez ohledu na to, jestli letadlo má Stealth nebo ne. F35 prakticky z boje nikdy neutíká. RAM nátěr F35 nevyžaduje zdaleka takovou péči, jako ´F22, nedej bože B2 a F117, pro F35byl vyvinut s ohledem na chudé země, jako jsme my a zbytek Evropy, aby F35 nevyžadovala speciální péči a mohla operovat ze všech myslitelných základen. Dalo by se pokračovat dál a dál. Podle dosavadních informaci se cena F35=ceně Gripenu E při pořízení a provozní náklady jsem již zmínil. V článku píší "o některých komentujících", ale spíš by se měli pověnovat detailněji, jak se vyčíslují provozní náklady a srovnávat F35 s letouny 4. generace podle stejné metodiky, třeba té americké, kde zahrnují platy amerického pilota a pomocného personálu, náklady na umodernizace do vyšších verzí atd atd. Naproti tomu SAAB se svými 5.000 USD lobuje, jedná se snad jen o cenu paliva, případně drobností, používá jinou metodiku a v rámci lobingu míří s těmito čísly na naši veřejnost a neznalé politiky z SPD a dalších.

Martin F.

23. 11. 2022, 13:11

Samozřejmě jsem myslel 24.000 USD/letová hodina.

Monarchista

22. 11. 2022, 19:50

Nechtě rozhodnout piloty. Letadla drahá, náročná na údržbu všeho, uložení zbraně. Vy si myslíte, že na to teď máme? Víte co stojí výcvik. Prostě je to jen politika a kupodivu za všim hledej ženu. Někteří z vás máte rozum, ostatní se učite něco o twch letadlech co chcete.

Martin F.

23. 11. 2022, 13:14

Drahý je Gripen E, viz můj koment výše. A co se týče výcviku, ten se musí zajistit bez ohledu na typ nadzvukového letounu, u nás se z L39 C(bude nově NG) přechází na l159T a pak rovnou na Gripen. U F35 to bude podobně s větším zastoupením simulátoru.

Martin23

22. 11. 2022, 15:35

Za normálních okolností bych vůbec toto téma dále nekomentoval, ale abych se vyjádřil k tématu článku, tak tolik:

1. F 35 je ve všech směrech náročný a složitý letoun, jehož primárním úkolem je překonávat a ničit sofistikovanou PVO. V tom má nadstandardní vlastnosti. Jde tedy o letoun útočný. Od toho také název programu Joint Strike Fighter (neboli společný útočný stíhač).
Státy NATO kupují tyhle stroje právě proto, aby bylo v Evropě dost prostředků, jak zaútočit na Rusko. Vše ostatní je podružné.

2. Gripen se lépe hodí do našeho prostoru, máme s ním zkušenosti a mnohem více mu sedí obranné úkoly. Základní charakteristika lehký jednomotorový víceúčelový bojový letoun. Nemusí se měnit infrastruktura, lidé na nich umí.
Posílíme evropský obranný průmysl, který to potřebuje.

F 35 - společný útočný stíhač x  Gripen lehký víceúčelový bojový letoun.
Ty základní chrakteristiky ukazují a říkají vše.

Dr. Beir

22. 11. 2022, 16:15

Diky za odkaz,
velice podobně jako David Khol shrnul pro i proti erudovany vojenský analytik Jiří Vojáček.
Gripen vs F 35.

Zdeněk

22. 11. 2022, 16:55

Že zrovna ty se odkážeš na Jiřího Vojáčka ... moc chválím, opravdu moc :thumbsup:

Roman

22. 11. 2022, 16:59

Za normálních okolností bych vůbec toto téma dále nekomentoval
---------------------------------------
:joy::joy::joy: To jako vážně??? Tak si projeď svoje komentáře pár let zpátky a zjistíš že je to tvoje asi nejoblíbenější téma a komentáře by vydali dost tlustý svazek .

1 Ano je to kladivo který bezpečně zlikviduje zřejmě jakoukoliv PVO a  to vás ruSSáky musí dost štvát , když na ní všechno stavíte a vidíte že je to tak akorát na chuj . Ale jinak jak uvádí pan Khol je to víceúčelový stroj a zastane samozřejmě i úkoly misto A-10 . Ty jakožto až krvavý zastánce delších doletů by si ho měl ocenit oproti Gripenu .

2 O nezavedeném Gripenu E/F toho narozdíl od  F-35 nikdo moc neví . A to včetně pořizovacích nákladů a už vůbec ne cenu letové hodiny . Tak je zcela nesmysl tvrdit že s ním máme zkušenosti . Ty nemá nikdo a nikdo neví jesli to nebude např. hodně drahej propadák .

Martin23

22. 11. 2022, 18:54

Právě proto není o čem dál hovořit.
Zbytek smázl cenzor.

Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou

Demokracie dozrává do žaludečních vředů

Bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů
A je to mýlka soukromá snad optického klamu
Že místo srdce břicho má
A místo duše tlamu!

Slavoslav

23. 11. 2022, 06:51

dristas ako vzdy, schopnost prekonat a nicit sofistikovany PVO je nutna aj pri obrane, aby si sa vobec mohol odvazit na frontovu liniu a podporit sa braniace jednotky. Vid sucasna situacia na Ukrajine

Martin23

23. 11. 2022, 07:26

Takže program F 35 měl být spíše nazván společný obranný stíhač jestli jsem to dobře pochopil.

Je to v podobném stylu, jako když pro země kolem ruských hranic platí, že o sobě mohou rozhodovat samy, ale pokud se Čína a Šalamounovy ostrovy domluví na vojenské základně, tak to neplatí. ŠO jsou sice tisíce kilometrů od hranic USA, ale jsou v teritoriu zájmů USA, tak vlastní rozhodování vůbec nepřipadá v úvahu.

Nebo podobně jako se Krym nemůže osamostatnit, ale Kosovo ano. Nebo jako když USA oficiálně vedou politiku jedné Číny, ale zároveň podporují separatistické tendence Tchajwanu. Jinde jsou separatistické tendence kriminální čin - třeba ve Španělsku.

Svazáku, ty uděláš i z kostičky kuličku, když dostaneš politický úkol.
Ty jsi mi připomněl Fialu na PCNN, když vysvětloval, proč SPOLU podporuje kandidáta bývalého komunistu.
https://www.youtube.com/watch?v=bJka0YPNMzk

8:30 až 9:50
On si přál, aby byl na Hradě 30 let po Listopadu prezident nekomunista. Proto podporují Pavla, který je zvažován jejich voliči a současně naplňuje představu o tom, jak má vypadat hlava státu.
A aby nevypadal jako blázen, tak skončil Babišem. Ale toho myslím nepodporuje, že?

Podobné cancy vedeš s F 35 a její primární obrannou úlohou.

Slavoslav

23. 11. 2022, 10:55

zabudol si do svojich vygrckov zakomponovat, ze v amerike biju cernochov.

Ale aby sme sa vratili k pointe. Je absolutne jedno ako sa ten program volal. Ostatne aj uderny v nazve ma svoju logiku. Lebo dovol mi otazku, ako si predstavujes ulohu letectva aj pri obrane statu?
U mna sa spaja tato predstava s udermi (strike) proti leteckym a pozemnym cielom protivnika v oblasti bojov ci nad vlastnym uzemim. Kde je viac ako vitana vlastnost schopnost posobit v tej oblasti aj napriek tomu,z e bude pokryta PVO protivnika. Povedz teda rovno, ze ta na tom seru len dve veci. Ze to lietadlo je z USA a ze je ovela lepsie ako to co ma tvoj libling Rusko ktore si nedokaze vdaka svojej technickej zaostalosti vymoct vzdusnu nadvladu na Ukrajine

SHawk

22. 11. 2022, 14:26

Stejně tak je mylné vnímání stroje F-35 coby stroje nespolehlivého, který je pronásledován technickými problémy – Ano, není spolehlivý a technické problémy jej stále pronásledují. Zcela nedávno byly „uzemněny“, protože americké ministerstvo obrany zjistilo nedostatky v konstrukci klíčových součástek, navíc vyráběných z materiálů, které jsou dodávány z potencionálně nepřátelských zemí, což je dle MO USA věcí národní bezpečnosti. Další velmi nepříjemnou záležitostí, která se v současnosti v USAF intenzivně řeší, je nynější vysoká „olétanost“ draků, když původně byla výdrž minimálně dvakrát vyšší. Hledají se příčiny, běží vyšetřování, nicméně důsledkem je, že se už příští rok začnou vyřazovat první zavedené stroje. Po pouhých 16ti letech! Dalším, a rozhodně ne malým problémem je málo výkonný motor, za který se intenzivně vyvíjí náhrada. Až se toto podaří, samozřejmě prvním čekatelem v řadě na repasi a novou výrobu strojů bude americké letectvo. A nyní uvažujte! Současné stroje jsou již v procesu vyřazování z provozu a došlo k tomu už v polovině resursu, takže Američané budou muset novou výrobou nejprve zásobit sebe a teprve poté zahraniční zákazníky. Pokud tedy někdo počítá s dodávkou Česka v roce 36, tak bude zklamán. Reálné jsou dodávky cca v roce 45, pokud tedy u Lockheedů neudělají dvě nové továrny. A k těm technickým výhodám oproti Gripenům určitě nepatří rychlost, která je nižší, operační dolet který je pouze o 200 kilometrů vyšší (1020km-860km), při přeletu (2200-3200) a určitě to nebude ani nemožnost v boji použít „baky“ (nebo vnější závěsy), což by vedlo ke „zviditelnění“ neviditelného. Zde již výše uvedená neschopnost operací nejen z polních letišť ale i třeba z dálnice nebo krátkého (kratšího než 2,5 km) operačního letiště. Jediný zásadní rozdíl mezi F-35 a Gripenem je tedy jen schopnost nést jadernou pumu. To ale asi nám, jako obráncům, k ničemu nebude. Nepříjemnou pravdou je také to, že mnoho států, které si F-35 objednaly, své objednávky po zjištění uvedených skutečností významně snižuje… Nemyslím si tedy, že je případná koupě „Blesků“ nejaké terno. Spíš naopak. Ale uznávám, že je to věc názoru.

Zdeněk

22. 11. 2022, 14:55

Byly uzemněny, protože Martin Baker nenamontoval pyropatrony do vystřelovacích sedadel - skutečně chyba konstrukce F-35 a dále se zjistilo, že některý ze subdodavatelů nepřetavil surovinu z Číny, aby tak vyhověl dikci zákona ...
Ve skutečnosti jsou F-35 považovány za jedny z provozně nejspolehlivějších letadel historie a naprostá většina problémů se váže k prvním výrobním sériím a lidským selháním.

Já osobně bych se řídil tím, jak se o F-35 vyjadřují piloti a tam je to naprosto jasné - nic lepšího v tomto okamžiku neexistuje.

p.s. Vzhledem k tomu, že Gripen E/F se nemůže pochlubit žádným reálným provozem a provozní historii, je poukazování na provozní spolehlivost jednotlivých typů dosti chucpe.

SHawk

22. 11. 2022, 22:59

Nejednalo se jen o problém záchranných prostředků. Oněch problémů bylo a je dle MO USA mnohem víc. Dokument zmiňuje víc než 400 nedostatků, které přesně specifikuje, a které jsou poměrně jednoduše řešitelné. Pak ovšem zpráva Pentagonu hovoří i o osmi velmi zásadních chybách, které ovšem z důvodu utajení kvůli jejich závažnosti nehodlá specifikovat, protože by mohly být zneužity k vytvoření taktiky proti F-35. A oněch subdodavatelů nedodržujících specifikace bylo a je mnohem více a náhrada dílů a materiálů s vysokým bezpečnostním rizikem také.
To, jak se o letounu F-35 vyjadřují jejich piloti bych asi nebral jako důkaz kvality Blesku. Nikdo zainteresovaný přece nebude hanět prostředek své obživy, zvlášť když se jedná o potencionálně výhodný exportní artikl s možnou rentabilitou kolem 1 bilionu dolarů. Proexportní PR je proto pochopitelné.
Jak je to s reálným provozem Gripenu E/F by asi mohli lépe pohovořit Švédové, ale není jim dopřáno sluchu. Nicméně je třeba si uvědomit, že od varianty E je Gripen vyráběn jako modulární a víceúčelový. A to jak z hlediska HW, tak i SW. Velmi lehce lze stroj modifikovat pro různé typy zbraní a například novou evropskou střelu Meteor (překonávající AMRAAM) stačí jen zavěsit a použít. U F-35 to nelze a modifikace by stála neskutečný balík peněz (jako všechny dodatečné modifikace F-35, což je známo), jak se o tom poněkud expresivně vyjádřili Britové. Každopádně provoz Gripenu je až třikrát levnější na letovou hodinu. A protože hebrejsky neumím, je mi chucpe taky tam… Vše zde zmíněné si lze ověřit na stránkách Pentagonu a USAF.

Zdeněk

23. 11. 2022, 09:08

Dovolím si několik poznámek:
1) chucpe není urážka, dá se přeložit jak v pozitivním, tak v negativním významu, ale v tomto případě byl použit ve významu drzost nebo možná arogance.
2) naprosto souhlasím s tím, aby byly porovnány všechna pro a proti, nicméně Gripeny E jsou v testovacím provozu teprve od roku 2019 nebo 2020 a nevím nic o tom, že by testy byly už dokončeny (i když je možné)
3) většina nejvážnějších problémů (především s motory, ale nejspíš i s životností draku) F-35 se pojí s verzemi B a C
4) argument proti názoru pilotů bych mohl akceptovat pouze v případě, že by toto tvrzení předkládali pouze zkušební piloti Lockheed Martin. Mimochodem Váš argument lze stejně dobře použít i u Gripenu.
5) cenu za letovou hodinu beru s velkou rezervou, protože pokud předpokládám, že strana A čaruje, pak nejspíš čaruje i strana B. (už několikrát jsem narazil na údaj, že cena letové hodiny Gripenu není 5000 USD, ale téměř 20000 USD)
6) největší výhodou F-35 je radar AN/APG-81, což je hračka, o které si například Rusko může nechat zdát po několik příštích století a Gripen nejspíš také.

Radek

22. 11. 2022, 13:48

Už jsem to někam psal. F-35 nemá vyřešeny všechny problémy, je ale reálná šance na to, že v roce 2026, až k nám přijdou první kusy, už je mít vyřešené bude. Rozdíl mezi F-35 a JAS-39 je hlavně v tom, že dostat Gripen do vzduchu je snadné, rychlé a levné. Jenže na bojišti a la Ukrajina moc šancí na přežití nemá. F-35 je těžké a drahé dostat do vzduchu, jakmile už ale letí, nemá proti němu Rusko šanci - jak PVO, tak ruské stíhačky. Budou ho mít skoro všichni, takže je lepší nevybočovat z řady. A prázdná F-35 jen s palivem na přelet na nejbližší spojeneckou základnu k dozbrojení odstartuje díky silnému motoru ze skoro stejně krátké dráhy jako Gripen. Na druhou stranu, nesousedíme přímo s Ruskem, ruská budoucnost je spíš výrazný pokles a bída, a jako podpůrné stroje k sousedním F-35 by Gripeny E/F stačili. Takže vyjednat dobrou dohodu s USA a koupit F-35, a pokud to nepůjde, koupit JAS-39E/F - s plnou výzbrojí (i protizemní střely velkého doletu a protiradarové).

Jirik_AW

22. 11. 2022, 13:41

Inspirujici clanek, diky za nej!

Mam za to, ze vyber vhodneho letounu je hlavne vec politickeho rozhodnuti, mnohem mene technicka. Pochybuji, ze by AČR nemohla plnit sve zadane ukoly s Gripeny; jsme soucasti rozsahle vojenske aliance, ktera provozuje hromadu typu letadel a pokud se ta nerozpadne a zasadne nezmeni naroky na letectvo ČR, nemyslim, ze by v tom mel byt vyznamny problem (dost by me zajimal pohled AČR na toto dilema, jake reseni by preferovala a proc).
Masivni nakup vojenskeho HW je tak jak ja to chapu otazka s kym chceme byt nejvetsi kamaradi a neprekvapuje me, ze kdyz by si meli vybrat mezi Svedskem a US, zvoli nase politicka reperezentace za vyhodnejsi kamarady Spojene staty. Note bene, kdyz to vypada, ze Svedy i tak potesime nakupem jejich IFV.

Jeste jedna otazka mi prijde velmi zajimava - zda by bylo mozna a vyhodne rozdelit nakup na dve slozky ci faze a nechat v letectvu pusobit Gripenech a k nim poridit nejake mnozstvi F35. Tak nejak logicky se nabizi jedna perut Gripenu a jedna Lightningu, ale to je takove intuitivni a mozna neucelne rozdeleni.

Zajimave to je pro me i proto, ze jsem zatim nikde nevidel zadny komentar ci zpravu, ktera by se takovou myslenkou jakkoliv zabyvala. Nebo je nejake nezlomitelne pravidlo, ze ACR musi mit jediny typ stihaciho/viceuceloveho letounu?

Surcuf

22. 11. 2022, 13:03

Mno, celkem obsažně shrnuto, až ne jednu věc - příprava našeho zázemí na F35 bude nutná tak, jako tak - protože jinak by alianšní letouny (drtivě F35) nemohly operovat z našeho území, což by pro bezpečnost bylo kritické.
Uvádět tedy proto náklady na úpravu infrastruktury jako zátěž pořízení F35 je nemístné, bude se to muset provést tak, jako tak.

mattea

22. 11. 2022, 12:32

S absencí nutnosti investovat do infrastruktury nelze souhlasit. Např. Čáslavské letiště je nutné zmodernizovat tak jako tak - a levné to nebude. Zda se cena modernizace navýší z důvodu vyšších nároků Američanů oproti nárokům Švédů, to je docela pravděpodobné. Otázkou však zůstává, o kolik...

JJ

22. 11. 2022, 10:44

Ještě bych bral v úvahu, kdo nám bude schopen rychle dodat náhradní stroje, když (nedej bože) dojde ke konfliktu? Předpokládám, že vyškolit více pilotu než kolik budeme mít strjů lze. Ale kdo je schopen sáhnout do svých zásob a dodat nám rychle (okamžitě) další letadla, když je budeme potřebovat (USA nebo Švédsko)?

Jarda

22. 11. 2022, 10:09

"Nejlepší" taktika, počkáme až si Švédsko pořídí F-35 a pak se rozhodneme i my. :stuck_out_tongue_winking_eye:

Skky

22. 11. 2022, 09:41

Děkuji za článek, konečně se začíná formovat opozice zbrklému rozhodnutí pořizovat F-35 stůj co stůj. Nevidím v páté generaci letounů pro účely obrany ČR a občasnou rotační výpomoc v zahraničí žádný smysl. Je dost států Evropy, které si pořizují F-35. Pokud je budou mít všichnni, pouze zjednodušíme práci nepříteli, který přijme jedinou vojenskou doktrínu a protiopatření. Proč USA stále vyrábějí F-16, F15, dokonce zavádějí i vrtulový low-cost bitevník? Naše země je malá, budeme mít pro těžké F-35 nejvýš 2 obslužná letiště (rozuměj - dva primární cíle pro útok raketami), většinu parametrů F-35 nevyužijeme naplno, v civilních časech budeme všichni trpět hlukem a násobně vyššími náklady na letovou hodinu (od níž se odvíjí výcvik našich pilotů) a v době konfliktu nebudeme mít žádnou podstatnou armádu na zemi, které by F-35 sekundovalo. Bude-li ohrožena ČR, bude konflikt v celé Evropě. Mnohem bezpečněji bych se cítil s 36 Gripeny-E, které mohou operovat i z náhradních letišti (ta hlavní by totiž byla zničena první den konfliktu), 70 perfektně vycvičenými piloty, robustní PVO celého státu a perfektně vybavenou pěchotou na zemi v počtu dvojnásobně převyšující současné stavy AČR. Naše zlaté české ručičky v případě ohrožení celé Evropy nestihnou vymyslet, otestovat a vyrobit komplexní zbraňové systémy, které dnes nemáme a o kterých se zatím ani nezačlo mluvit. Nepotřebujeme letouny, se kterými se dá dobře bojovat nad rozsáhlými územími nikoho, potřebujeme mít na zemi populaci, která umí využít 300 000 útočných pušek a nechat zajít chuť jakékoliv armádě, která by se chtěla ve střední Evropě uchytit v cizích hranicích. A když myslím útočnou pušku, tak nemyslím "zázrak" za 80 tis. Kč, ale normální variaci na M4/vz.58, kterou můžeme mít za 20 tis. Kč.

Mark

22. 11. 2022, 11:41

"Pokud je budou mít všichnni, pouze zjednodušíme práci nepříteli, který přijme jedinou vojenskou doktrínu a protiopatření."

F-35 nikdy nepříjmou všichni, ještě mnoho let tu budou F-16, F-15, Rafale, Gripen, Eurofighter....

"Proč USA stále vyrábějí F-16, F15, dokonce zavádějí i vrtulový low-cost bitevník?"

Protože na to mají a při velikostí i významu jejích země je to i potřeba. ČR musí brát to nejlepší, ale samozřejmě i nejvhodnější s ohledem k financím.

"Naše země je malá, budeme mít pro těžké F-35 nejvýš 2 obslužná letiště (rozuměj - dva primární cíle pro útok raketami),"

Proto je ČR v obranném paktu NATO. Z dlouhodobého hlediska je jediným možným nepřítelem pro ČR jedině Rusko a Rusko není schopno konvenčně najednou zničit všechny letiště ve střední Evropě od kama by mohly operovat F-35. Proto by neměly české F-35 mít problém využívat třeba německé letiště.

Rád bych sdílel váš optimismus, že by bylo dobré mít v této zemi 300.000 lidí schopných zvednout zbraň proti nepříteli, ale myslím, že to je dost nereálné číslo při schopností českého člověka spíš hrát roli Švejka.

Slavoslav

22. 11. 2022, 09:10

hlavna nevyhoda Gripenu je pocet vyrobenych a prevazdkovanych kusov. Ako dlho trva zavedenie novych upgradov ci integracia novych zbrani? Kto ju bude platit pre tych relativne par strojov co lieta? Ako dopadla aj Ceska anabaza s upravou na utoky proti pozemnym cielom a ako dlho sa to tahalo?

Gripen je fajn, ale v dnesnej dobe ak chce niekto setrit tak F-16 (ktora vsak uz aj z tohoto pohladu postrada zmysel ak teraz objednane stroje pridu v 30 tom a neskor), alebo potom F-35 ktora bude buducnostou zapadneho letectva na niekolko desatroci a ako do takej do nej bude masivne investovane