EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Francouzská armáda nahrazuje protitankové střely Eryx švédským systémem NLAW

 16. 06. 2024      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Náčelník generálního štábu francouzské armády generál Pierre Schill oznámil, že francouzská armáda se rozhodla pořídit protitankové střely NLAW. Měly by být dodány v příštím roce, dokud nebude vyvinut francouzský protitankový systém krátkého dosahu. Střela NLAW, navržená švédskou společností Saab a vyráběná ve spolupráci s firmou Thales, bude do výzbroje zavedena do konce roku 2025. Tímto krokem bude zahájena náhrada střely Eryx, jejíž životnost byla prodloužena z roku 2023 do roku 2026. Konkrétní množství munice, která má být pořízena, nebylo zveřejněno.

NLAW-2Foto: Voják britské armády se systémem NLAW | Stuart Hill / MoD / OGL v1.0

Cílem pořízení stému je obnovit soudržnost raketového rámce, který se dosud opíral pouze o raketu AT4F2 a střelu AKERON MP. Pořízením systému NLAW francouzská armáda rychle přijme nákladově efektivní přechodné řešení v ceně 60 000 až 100 000 eur (1,6–2,5 miliardy korun), které bude schopno vyplnit stávající mezeru ve schopnostech. Podle kapitána Dimitriho, velitele podpůrné roty 13. praporu alpských myslivců, bude NLAW s nízkou hmotností a účinným dostřelem 800 metrů podporovat pěchotu při protitankových operacích.

Jak vysvětluje francouzský pěchotní časopis Fantassins, Pierre Schill vybral NLAW do výzbroje francouzské armády, aby řešil moderní výzvy na bojišti a zajistil efektivitu pěchoty. Současné konflikty, například na Ukrajině a v Gaze, ukazují klíčovou roli pěchoty při udržování pozic, vedení úderů a dobývání městských oblastí. Schill zdůraznil potřebu posílené podpory a schopností v rámci pěchoty, včetně elektronického boje, kybernetických schopností a automatizovaných systémů, jako jsou drony a roboti. Zavedením NLAW jako nástupce Eryxu chce zlepšit palebnou sílu a operační soudržnost pěchoty a zajistit, aby mohla účinně plnit požadavky budoucích bojových scénářů.

Francouzské Ředitelství pro studie a rozvoj koncepcí (DEP) pěchotní školy má za úkol provádět studie bojových jednotek pěchoty na všech úrovních, od týmů až po pluky, s cílem zlepšit jejich efektivitu v boji. Během cyklu 2022–2023 DEP přezkoumalo organizaci pěšího pluku, což vyústilo v nový model „RI 2030“ (Régiment d’Infanterie 2030), který byl představen na Národních dnech pěchoty v říjnu v Draguignanu. Pochopení tohoto nového modelu vyžaduje jeho zasazení do francouzského a mezinárodního kontextu. Principy této transformace se stávají zřejmými, ačkoli žádný model nemůže dokonale vyhovovat všem pěším plukům a předpokládají se úpravy.

V současné době je součástí každé střelecké roty francouzského pěšího pluku protitankové družstvo vybavené systémy Eryx krátkého dosahu a střelami AT4CS ráže 84 mm, které čelí lehkým obrněným hrozbám. Četa palebné podpory střelecké roty, vybavená raketovými systémy středního dosahu AKERON MP, může zasahovat cíle vzdálené až 4000 metrů. Četa přímé palebné podpory v rámci roty podpory navíc zahrnuje specializovaná družstva vybavená systémy AKERON MP, která zajišťují protitankové schopnosti pluku a řídí výcvik a operační připravenost raketových střelců.

Součástí konceptu RI 2030 je již i lehká protitanková zbraň nové generace (NLAW), která zvyšuje schopnosti pěších jednotek v oblasti přímé palebné podpory. Tato struktura umožňuje efektivnější a rozptýlenější protitankové schopnosti a našla svou inspiraci v ukrajinském konfliktu, kde protitankové systémy hrály klíčovou roli v boji proti ruským obrněným hrozbám. Systém NLAW bude součástí protitankové čety roty podpory, která se bude skládat z oddílů vybavených střelami AKERON MP i NLAW. V bojových rotách budou protitankové zbraně rozděleny mezi bojové oddíly, aby se zvýšila univerzálnost a flexibilita. Cílem tohoto rozdělení je vytvořit robustnější a přizpůsobivější pěchotní jednotky, které budou schopny plnit požadavky moderního bojiště, a podtrhuje význam NLAW při zvyšování bojové efektivity pěchoty.

Koncept RI 2030 rovněž klade důraz na obnovu minometných jednotek s cílem posílit nepřímou palebnou podporu. Nové čety minometné podpory ráže 120 mm (SAM 120) jsou zřizovány v rámci pěchoty jako další jednotky, nikoliv převodem od dělostřelectva. Tyto čety mají za cíl posílit schopnost nepřímé palby pěších jednotek, které byly dříve omezeny na 81mm minomety. Jednotky SAM 120 budou vybaveny vozidly Serval pro tažení minometů, zatímco jejich dělostřelecké protějšky budou používat samohybná minometná vozidla Griffon MEPAC ráže 120 mm. Kromě toho budou 81mm minometné oddíly zachovány v rámci podpůrných čet, aby byla zajištěna komplexní nepřímá palebná podpora na úrovni pluku i roty. Tato reorganizace odráží potřebu všestranných a flexibilních systémů podpory v rámci pěchoty, které řeší výzvy moderních konfliktů vysoké intenzity.

Lehká protitanková zbraň nové generace (NLAW) byla vyvinuta v rámci spolupráce mezi Švédskem a Spojeným královstvím s cílem nahradit starší protitankové systémy, jako jsou LAW 80 a ILAW (AT4CS). Cílem projektu zahájeného počátkem roku 2000 bylo vytvořit lehkou, přenosnou zbraň účinnou na krátkou až střední vzdálenost. Vývoj vedla společnost Saab Bofors Dynamics, která byla vybrána v roce 2002 na základě výběrového řízení. NLAW kombinuje prvky předchozích systémů a využívá zkušeností společnosti Saab s řízenými střelami a zbraněmi odpalovanými z ramene. Vývoj pokračoval až do roku 2008, přičemž zbraň se začala vyrábět a používat v následujícím roce. Od té doby byl systém NLAW zaveden několika zeměmi a dočkal se významného použití v různých konfliktech, včetně nedávné války na Ukrajině.

Zbraně NLAW, Eryx a AT4CS, které jsou v aktivní nebo budoucí službě ve francouzské armádě, nabízejí různé protitankové schopnosti. NLAW poskytuje všestranný dosah zásahu od 20 do 800 metrů s režimy OTA (Overfly Top Attack) i DA (Direct Attack). Jeho naváděcí systém „fire-and-forget“ a funkce „soft-launch“ umožňují použití ve stísněných prostorech, takže se dá přizpůsobit městskému bojovému prostředí. NLAW dokáže prorazit až 500 milimetrů pancíře. Naproti tomu Eryx má kratší účinný dostřel 50 až 600 metrů, ale dokáže prorazit až 900 milimetrů pancíře. Na rozdíl od NLAW je ERYX objemnější a postrádá pokročilé naváděcí systémy. AT4CS je určen pro použití na krátkou vzdálenost s účinným dostřelem 20 až 300 metrů a je určen především proti lehce obrněným cílům. Ve srovnání s NLAW je jednodušší, ale méně účinný proti moderním hlavním bojovým tankům. Celkově NLAW nabízí širší dosah a lepší univerzálnost, zejména je vhodný pro různorodé a městské bojové scénáře.

Zdroj: armyrecognition.com

Komentáře