EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Hypotetický nový vojenský konflikt v Evropě

 03. 08. 2023      kategorie: Úvaha      178 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Současná válka na Ukrajině nám jasně ukázala, že ani Evropa není prosta nebezpečí válečného konfliktu. Ačkoliv to bylo mnoha vojenskými odborníky popíráno, i ve zdánlivě klidné Evropě vypukl klasický, otevřený symetrický konflikt. Konflikt, kterého se na obou stranách účastní statisíce vojáků a tisíce kusů vojenské techniky, a který tak svým rozsahem od doby druhé světové války nemá obdoby. Jenže takový konflikt může vypuknout i jinde. Nejde totiž jen o Ukrajinu. Ta je i přes veškerou svou tragičnost jen jednou kapitolou ve složité spletitosti vztahů mezi Evropou a Ruskem. Vždyť Rusko vyhrožuje i dalším zemím, a potažmo i celé Evropě. Obdobný konflikt proto může propuknout i v oblastech, kde bychom to vůbec nečekali.

shutterstock_460604416Foto: Rusko vyhrožuje i dalším zemím, a potažmo i celé Evropě. Obdobný konflikt jako na Ukrajině tak může propuknout i v oblastech, kde bychom to vůbec nečekali. | Shutterstock

Rusko a jeho dobyvačná zahraniční politika

Jedním z klíčových důvodů tohoto latentního nebezpečí vojenského konfliktu je bohužel již tradiční imperiální, dobyvačná politika dnešního putinovského Ruska. Jeho politika totiž zdaleka nesměřuje jen vůči Ukrajině. Lze připomenout, že již dávno před současnou ukrajinskou válkou, v r. 2008, Rusko realizovalo válku proti malé, kavkazské Gruzii. Tato válka nám tak ukazuje nejen na nebezpečnost chování Putinova režimu, ale i na to, že takto se ruský režim chová dlouhodobě.

Ve prospěch nějakého nového konfliktu iniciovaného Ruskem paradoxně vypovídá i 
současný vývoj ukrajinského konfliktu. Vše totiž naznačuje tomu, že Ukrajina ve své válce zvítězí, a dokáže ovládnout celé své bývalé území. A to jak díky nesmírnému vypětí ukrajinského lidu, tak i díky rozsáhlé pomoci západních států. Lze ovšem pochybovat o tom, zda to bude ještě tento rok, když současná ukrajinská ofenziva ani zdaleka nepostupuje podle původních předpokladů. Přesto vše napovídá tomu, že Ukrajina v tomto konfliktu skutečně zvítězí.

Ani to ovšem Evropu nijak nezbavuje nebezpečí ze strany Ruska. Bylo by totiž mylné domnívat se, že po tomto ruském stažení z Ukrajiny bude v Evropě klid. I nadále zde zůstane Rusko se svým nevypočitatelným autoritativním režimem. Režimem, který i nadále bude mít své ambice, které budou směřovat primárně proti Evropě.

Lze ostatně předpokládat, že současné politické vedení Ruska nebude čekat, až Rusko v současné válce zcela prohraje, protože taková definitivní porážka by byla před ruským obyvatelstvem jen těžko obhajitelná. Úplná porážka by navíc přímo ohrozila ruské elity. Spíš lze očekávat, že v určité chvíli se putinovské Rusko pokusí z konfliktu vycouvat, aniž by ztratilo svou tvář. A poté zkusí štěstí jinde. I po svém stažení z Ukrajiny si navíc Rusko zachová svou vojenskou sílu. Je nepravděpodobné, že by současní představitelé Putinova režimu jen čekali, až ruská armáda na Ukrajině zcela vykrvácí. Vždyť ruská armáda, a především pak ruská Národní garda jsou klíčovými oporami Putinova režimu. Lze proto očekávat, že až ruské ztráty překročí jistou, těžko definovatelnou hranici, pak Rusko raději svou armádu stáhne, aby s ní mohlo zakročit proti případné vzpouře ruského obyvatelstva proti režimu.

Případné stažení ruské armády z Ukrajiny tak nebude nějakou definitivní prohrou Ruska, ale spíše taktickým ústupkem. Bude příležitostí k tomu, aby se Rusko vnitřně konsolidovalo, a obnovilo své síly. Aby ruská armáda doplnila prořídlé stavy nově povolanými a vycvičenými vojáky, ale stejně tak aby realizovala přezbrojení novými či spíše staronovými zbraňovými systémy. A až toto vše Rusko ukončí (přičemž je otázkou, jak dlouho může taková konsolidace trvat, protože je možné, že tento proces bude z politických důvodů urychlen, a to i na úkor kvality), pak může uskutečnit nový útok, novou válku. Ale už na jiném místě.

Otázkou ovšem je, kde Rusko znovu zaútočí. Možným cílem hypotetické nové ruské agrese mohou být pobaltské státy – právě tato možnost je nejčastěji zmiňována. Důvodů k tomu je hned několik. Pobaltské státy patřily do sovětského impéria, Rusko si tak může tuto agresi ospravedlnit tím, že zabírá jen to, co mu kdysi patřilo. Pobaltské státy jsou navíc jen malé, disponují jen početně slabými a málo vyzbrojenými armádami. Představují proto snadný cíl. Na druhou stranu NATO již do těchto států umístilo své síly, aby tak posílilo jejich obranyschopnost. Proti této možnosti ovšem hovoří hlavně to, že pobaltské státy jsou asi nejvíc očekávatelný cíl možné ruské agrese. Nejsou tedy vhodné pro nějaký překvapivý útok, na který by se Rusko spoléhalo nejvíce. Tato možnost je tak méně pravděpodobná.

Z hlediska zeměpisného je dalším možným terčem nového ruského útoku Polsko, tradiční protivník Ruska. Takový útok proti Polsku by navíc byl snadno realizovatelný, Rusko by totiž mohlo pro nástup svých vojsk proti Polsku využít oblasti Kaliningradu, ale stejně tak i území spřáteleného Běloruska. Jenže Polsko, které dnes vydává vysoké prostředky na zbrojení (4 % HDP) a buduje silnou armádu opírající se o obrovské počty moderních zbraňových systémů, je až příliš nebezpečným protivníkem. Na takto silný stát si Rusko zřejmě netroufne. Tato možnost je tedy také méně pravděpodobná.

Další možností nové ruské agrese je další tradiční ruský vojenský cíl – Finsko. Záminkou pro takovýto útok může být třeba i nynější vstup Finska do NATO. Na druhou stranu Rusko má své bolestivé vzpomínky na svou někdejší zimní válku proti Finsku, a na vysoké ztráty, které v této válce utrpělo. Samozřejmě, dnes jsou pro válčení jiné podmínky, moderní zbraňové systémy by si s náročným terénem Finska dokázaly snáze poradit. Je ale třeba brát v potaz, že Finsko se kvůli obavě ze svého mohutného souseda na válku systematicky připravuje. Finsko, ač má jen malou populaci, vybudovalo početně sice menší, ale zato dobře organizovanou armádu, která se může opřít i o silné zálohy. Finská armáda navíc disponuje moderními západními zbraňovými systémy. Zdánlivě malé, slabé Finsko tak představuje ve skutečnosti nebezpečného protivníka; navíc protivníka, který díky své historické zkušenosti s takovýmto konfliktem počítá, a systematicky se na něj připravuje. I proto je nějaký ruský útok proti Finsku – přestože mnohé zdánlivě hovoří v jeho prospěch – méně pravděpodobný.

Oproti tomu jen málo zmiňovanou, ve skutečnosti až příliš reálnou možností je vojenský útok Ruska proti Norsku. Na první pohled je nějaký ruský útok na Norsko málo pravděpodobný, protože Norsko se nám jeví od Ruska dostatečně vzdálené. Jenže to je dáno tím, že situaci vnímáme jen optikou současného ukrajinského konfliktu, který se odehrává stovky kilometrů od Norska; potažmo i naším pohledem střední Evropy.  Takový pohled je ale mylný. Norsko totiž s Ruskem přímo sousedí. Sice jenom v omezené míře, jelikož norsko-ruské hranice měří pouze 196 km, ale přesto sousedí. To samozřejmě případný útok významně usnadňuje. Stačilo by tedy jen překročit hranici.V neprospěch takového konfliktu hovoří to, že v Norsku je většina významných měst atd. soustředěna především v jižních, úrodnějších částech země, vzdálených od hranice s Ruskem. Ale i to hovoří spíše ve prospěch hypotetického ruského útoku. Ruská armáda by mohla obsadit velkou část Norska takřka bezpracně, a přesunout sem své síly pro další útok na jižní části norského státu.

V neprospěch ruského vojenského napadení Ruska hovoří i to, že oblast, ve které Norsko sousedí s Ruskem, je nehostinná, a takřka liduprázdná. I místní terén je složitý, je zde jen málo cest atd. To ale na věci nic nemění. I v takových podmínkách je nasazení vojenské techniky možné, v jistém ohledu je dokonce snazší než leckde jinde, protože zde nehrozí propadnutí techniky v měkkém terénu atd.

Na druhou stranu ve prospěch takového útoku Ruska proti Norsku hovoří hned několik faktorů. Tím zřejmě nejzávažnějším je faktor překvapení. Pokud by Rusko zaútočilo v geograficky zcela odlišné části Evropy, než by Západ od něj očekával, pak by tím dosáhlo vojensky významného momentu překvapení. Než by se Západ vzpamatoval, než by dokázalo zareagovat NATO, ale i samotná norská armáda, ruská armáda by mohla obsadit velkou část norského území. Mohla by se přiblížit až k jižním oblastem Norska, kde je soustředěna jak většina obyvatel, tak i většina průmyslu a infrastruktury.  Právě z tohoto pohledu se Norsko může jevit Rusku takřka jako ideální cíl!

Dalším, důležitým faktorem je samozřejmě poměr sil. Norsko je totiž stát jen s poměrně malou populací, čítající jen cca 5,5, mil. To je ovšem velký nepoměr oproti velkému, lidnatému Rusku; je to něco jiného než poměr mezi Ruskem a Ukrajinou. Norsko je navíc i z vojenského hlediska slabé. Norsko sice svou obranu nezanedbává, a dlouhodobě vydává na obranu 2 % HDP. A díky tomu, že Norsko má mimořádně vysoký HDP na obyvatele, jde o částky nemalé. Přesto je Norská armáda poměrně malá, má např. pouze jeden tankový prapor (obdobně jako Česká republika), disponuje také jen malým počtem nadzvukových letadel atd. Je tedy nesrovnatelně slabší než Rusko. Pro Rusko by tedy zřejmě nebylo problém Norsko vojensky obsadit – zvlášť když by to byl úder nečekaný a překvapivý.

Případný ruský vojenský útok proti Norsku by přitom byl pro Rusko snazší, než se může na první pohled zdát. Rusko se totiž dlouhodobě připravuje v severních oblastech Země, především v Arktidě. Rusko staví vojenské jednotky určení zvlášť pro boj v chladných severských oblastech. Rusko dokonce vyvíjí speciální zbraňové systémy, určené pro náročný arktický terén – takové systémy, jako jsou např. dělostřelecké systémy 2S39 Magnolia, protiletadlové systémy TOR-M2DT atd. Pro provoz v severských oblastech Rusko modernizuje tanky T-80 poháněné plynovou turbínou, které jsou pro nasazení v chladném podnebí mnohem vhodnější než tanky T-72/90. Rusko je tak na válku v regionech s chladným podnebím připraveno zřejmě lépe než jakýkoliv jiný stát.

Je navíc zřejmé, že Rusko nemusí jít jen cestou pozemní operace, metodou postupu pozemních vojsk přes rusko-norskou hranici. Rusko může přímé vojenské překročení hranic kombinovat s vyloďovací operací někde v jižnější části, např. v okolí strategicky významného města Tromso. Případně by Rusko také útok mohlo kombinovat s nasazením svých výsadkových vojsk, byť ta byla na Ukrajině notně zdecimována (již nyní ale dochází k jejich obnovování). Z hlediska ryze technického, vojenského by tedy případný ruský útok proti Norsku byl relativně snadný, mnohem jednodušší než ruská válečná operace proti Ukrajině. 

Pro takovýto útok proti Norsku má navíc Rusko i celou řadu důvodů. Tím jistě nejzávažnějším je to, že Norsko je stát oplývající ropným bohatstvím. Norsko patří i mezi přední světové producenty zemního plynu. Již jen přímý zisk norských ložisek ropy a zemního plynu (a zisků z nich) by mohl být pro Rusko a jeho politické vedení lákavý. Zvlášť když vezeme v potaz, že Rusko je už nyní válkou na Ukrajině ekonomicky oslabené, a po válce to bude ještě výraznější. Už jen to, že by bylo napadeno Norsko coby jeden z nejdůležitějších světových producentů ropy, že by mezi sebou válčily dvě světové ropné mocnosti, by samozřejmě mělo zásadní vliv na světové ceny ropy. Zvýšení ceny ropy by se pak okamžitě projevilo i na ruském státním rozpočtu, opírajícím se primárně o zisky z těžby ropy. To může být velmi silný motiv.

Co je ale možná ještě důležitější, je to, že Rusko by v případě obsazení norských nalezišť ropy a zemního plynu získalo silné mocenské páky, kterými by mohlo působit na Západ, na Evropu. Tato situace by tak mohla v lecčem připomínat někdejší útok Iráku Saddáma Husajna proti malému, ale ropným bohatstvím oplývajícímu Kuvajtu. Irák přitom také disponoval rozsáhlým ropným bohatstvím, zdánlivě to tedy neměl zapotřebí. Jenže to bylo Saddámovi Husajnovi a jeho režimu stále málo, Irák si navíc chtěl kompenzovat ztráty vzniklé dlouholetou válkou proti Iránu (obdobně jako je Rusko vyčerpáno svou válkou na Ukrajině).

Je také třeba připomenout, že v plánech Saddáma Husajna bylo i obsazení Saúdské Arábie coby dalšího významného světového producenta ropy. V rukou Saddáma Husajna by se tak ocitlo patrně až 40 % světové ropy. Vedle vidiny přímých ekonomických zisků taky bylo pro Saddáma Husajna motivem zjevně i to, že by díky tomu mohl svět závislý na dodávkách ropy do značné míry ovládat, vnutit mu jeho vůli. Něco obdobného může napadnout i V. Putina, či nějakého jeho nástupce.

Zdánlivě málo pravděpodobný ruský útok proti malému, ale ropou a zemním plynem oplývajícímu Norsku je tedy zcela reálný. Do značné míry by odpovídal i ruskému politickému a vojenskému myšlení. Z hlediska našeho, evropského uvažování je něco takového absurdní. Ale už třeba právě to, že s něčím takovým vůbec nepočítáme, že na to nejsme připraveni, může být pro Rusko motivem, aby takový útok realizovalo.

Je navíc možné, že případná ruská agrese by se netýkala jen Norska, a že by souběžně Rusko mohlo napadnout i sousední Švédsko. Záminkou pro takový útok by mohl být např. připravovaný vstup Švédska do NATO, motivací pro Rusko by ale mohlo být i získání surovin a průmyslu této vyspělé a bohaté země. Je však pravděpodobné, že Rusko by nechtělo tříštit své vojenské síly, a že by útok soustředilo primárně proti Norsku. Takovýto útok by samozřejmě vyvolal ve světě celou řadu negativních reakcí. Zcela jistě by zareagovalo NATO, jehož je Norsko významným, tradičním členem. Ale jelikož by byl ruský útok tolik překvapivý, NATO by zřejmě nedokázalo reagovat včas, resp. ne dostatečně rychle. Je proto pravděpodobné, že Rusko by dokázalo Norsko obsadit, nebo aspoň získat jeho významnou část. Následovala by ovšem válka, vedená Norskem, jeho politickou reprezentací a jeho obyvatelstvem, ale stejně tak i dalšími zeměmi NATO. Jenže – takováto otevřená válka by mohla trvat dlouho. Navíc by ovlivnila celou Evropu, a to velmi negativně.

Je také nasnadě, co by takováto válka udělala s cenami ropy. Ty by mohly vzrůst i několikanásobně, jak ukazují zkušenosti z roku 1973. Takováto válka by tak hluboce ovlivnila i nás, a celou střední Evropu. Je proto zřejmé, že nebezpečí Ruska není spojeno jen s Ukrajinou, se současnou ukrajinskou válkou. Obdobně může Rusko zaútočit i jinde – a to i na místech, které bychom to nečekali. I proto by se Evropa měla na nebezpečí takového nečekaného, byt zatím jen hypotetického konfliktu, co nejlépe připravovat.

Zdroj: armyrecognition.com, breakingdefense.com

 Autor: David Khol

Komentáře

Martin23 .

07. 08. 2023, 20:15

Jelikož již nikdo nepřispívá, diskuzi uzavírám svým vítězstvím, protože jsme narozdíl od proti strany podal jasné a zřejmé důkazy.

Děkuji všem za diskuzi.

Liberatus

06. 08. 2023, 21:14

Tohle rusofobům snad otevře oči
https://otevrisvoumysl.cz/agent-zelenskyj-plan-na-zniceni-ukrajiny-2-cast/
On totiž Zelenský je od roku 2019 najatým agentem MI6. . . . koumes zkorumpovanej

Zdeněk

06. 08. 2023, 21:23

Samozřejmě, právě přecházím na druhou stranu, když se něco jmenuje otevrisvoumysl, tak to musí být pravda ...

A hned začínám čerpat informace z dalších zdrojů jako je vesmirnapravda, kralovnajereptilian a asrammeosvitil.

Bombero

06. 08. 2023, 21:29

liberatus- jj, ritter, odsouzený prorusský pedofil, to má vypovídací hodnotu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Scott_Ritter

Martin23 .

06. 08. 2023, 21:35

Liberatus:
Máte to pomatané. Zelenský je totiž agentem MI7.

JanČejka

09. 08. 2023, 10:37

Ty nejsi normální, zajdi si k psychiatrovi, nikoho tady ty tvoje plky nezajímají, proč to pořád zkoušíš a tváříš se, že stojíš na té ,,správné straně".

Martin23 .

06. 08. 2023, 13:26

pan Marek:
příspěvek pod mým příspěvkem přesně dokazuje to, o čem jsem Vám psal.

Šebesta tvrdí že NATO slíbilo, že to tvrdí ten a ten. Nemá proto sice žádný důkaz, ale ví to. Dobře, řeknete si, zde je skutečný existující důkaz o tom, že jeho tvrzení je lež:
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/rusko-nato-gorbacov-baker-genscher-nemecko-sovet-bush.A220127_064026_zpr_nato_inc

Tímto diskuze končí, do doby, než znovu zopakuje svou lež a já mu znova pošlu tento nezvratný důkaz.

Největší absurdita je, že pokud něco MOHLO být slíbeno, tak to bylo slíbeno tzv. SOVĚTSKÉMU SVAZU, který zanikl a s ním i všechny smlouvy, které s ním byly podepsány.

Ještě za větší drzost v 21. století považuji to, že si nějaký stát bude určovat v kterých obranných paktech bude naše svobodná země, která si o tom svobodně rozhodne.

Martin23 .

06. 08. 2023, 13:34

Krásně vysvětleno:
https://www.brookings.edu/articles/did-nato-promise-not-to-enlarge-gorbachev-says-no/

a ukázka toho jak proruští užiteční idioti šíří lež. NIKDO NIKDY NEVYJEDNÁVAL o rozšiřování hranic. Jednalo se ČISTĚ A POUZE o Východním Německu.

Sám nejvyšší představitel SSSR Gorbačov to potvrdil.

Je to jedna veliká ruská lež, která se snaží ospravedlnit jejich zločiny na mezinárodním poli.

Zdeněk

06. 08. 2023, 15:21

Standa, jak je možné, že ty jsi to za komára dotáhl akorát na údržbáře, čoveče ty měl být nejmíň náměstek nebo okresní tajemník ...:thinking:

Každopádně, proč to zatloukal ten Gorbi? Já vím, byl to ... zrádce matičky rusi! :laughing::joy::rofl:

Liberatus

06. 08. 2023, 17:01

Šaata, anonym Vincit a další jsou typičtí ideologičtí fanatici.
Neuzanjí ani jediný argument.
Scott Ritter je pro ně nula, Martin Koller taktéž. . .
Nikdo z nich nemá vojenské vzdělání ani zkušenost, nerozumí "velké" politice, nechjápou mezinárodní ekonmoické a politické vztahy a souvislosti - ale budouo šířit nenávist, zlobu a zášť. . . .
Nechápou význam slova "diskuse" - takže nemá cenu s takovými lidmi bez úrovně diskutovat.
Jediné, co pomůže je - ČAS. Tady bych doporučoval slova Jana Sladkého ". . . . do roka do dne, hýn sa hukáže"
Ignoranty přesvědčí jen čas - ale i poté jsou ochotní tvrdit, že duha má 48 barev

Liberatus

06. 08. 2023, 18:05

OSN, WHO a mnoho dalších - to jsou zkorumpované lokajské ovce USA. . . .
OSN odmítlo zařadit na program vytvoření komise pro vyšetření sabotáží na NordStream 1 a 2.
Vy jste ideologiký fanatik a šílenec.
Okrajina je mrtvá, neexistující země 404.
Jen psychopati a zrádci tuto zkorumpovanou žumpu v čele s nacistou a feťákem Zelenským stále podporují
A jestli považujete Rittera a Kollera za nuly - pak definujete sám sebe.

JanČejka

06. 08. 2023, 18:56

Po čtvrté, anonyme Liberatusi. Proč se někomu vysmíváš za anonymitu, když ty jsi anonymní též! CHápeš vůbec míru své demence? A ty nějaký argument uznáš pokrytče? To si nevidíš do huby, jak tu lžeš!? Podívej se v kolika bodech jsem tě musel opravovat.

,,Nikdo z nich nemá vojenské vzdělání ani zkušenost, nerozumí "velké" politice, nechjápou mezinárodní ekonmoické a politické vztahy a souvislosti - ale budouo šířit nenávist, zlobu a zášť. . . .
Nechápou význam slova "diskuse" - takže nemá cenu s takovými lidmi bez úrovně diskutovat."

Mám ti zkopírovat co tu píšeš? Jak ty pohrdáš názory druhých a vůbec je nebereš v potaz? Jak si slepý k argumentům jiných lidí, i přesto, že tě usvědčí ze lži? Mně přijde, jako by pod tvým nickem psalo několik různých lidí, kde jeden neví co píše druhý, není možné aby byl někdo tak moc dementní.
Ty tu vyjadřuješ pohrdání Ukrajině, pohrdání západu a předkládáš tady nějaké své apokalyptické vize, jak je celý západ v háji, protože probíhá tvá slavná dedolarizace.
Ty si největší ignorant a lhář kterého jsem tu kdy potkal, srovnání sneseš jen se slavným ,,Martinem" po kterém se tu slehla zem a něco mi říká, podle toho jaké lidi sleduješ a co tu předvádíš, že to jsi ty. Že si vybereš ty ,,odborníku" zrovna tyhle experty, ti jiní, kteří mají vojenské vzdělání a předvídají ti černé scénáře pro Rusko se ti nehodí? Kde bereš tu drzost hodnotit sám sebe jaké nějakého ,,znalce", který má na věc objektivní názor? Vždyť tu sršíš nenávistí k západním společnostem a obdivuješ autoritativní diktatury.

JanČejka

06. 08. 2023, 19:01

Liberatorus:
,,Okrajina je mrtvá, neexistující země 404.
Jen psychopati a zrádci tuto zkorumpovanou žumpu v čele s nacistou a feťákem Zelenským stále podporují"

Je mi z tebe na blití ty nacistická kreaturo, ty sám sebe máš za někoho kdo má zdravé a obejktivní názory? S tímhle co z tebe padá? Vždyť už jen tímhle odsuzováním a nenávistí to popíráš, ty si nacista jako vyšitý. Kollera a Rittera, kromě proruských omezenců a hlupáků jako si ty nikdo neuznává, troubo... Smiř se s tím, že svět není takový jako si ho tvůj omezený mozek vybájil. Si největší psychopat široko daleko, taková zrůda zaslouží jen pohrdání.

Šebesta

06. 08. 2023, 19:14

Pro Liberatus . Naprostý souhlas. Primitiv zůstane primitivem,lhář lhářem. V.V. nezná ani dějiny a neumí ani diskutovat je typickým přikladem o němž kdysi Jan Werich řekl : když se někdo baví s blbcem 30 sekund hádají se už dva blbci. Je to jak říkáte oni jsou převrácení komunisté pravda je lež a lež je pravda a jejich pravda je jediná správná. Mimochodem o tom byl přesvědčen třeba J.V. Stalin. Prostě diskutovat s ním či Zdeňkem je zbytečné oba jsou zcela mimo lidské chápaní FANATISMUS je jejich krédo.

Zdeněk

06. 08. 2023, 19:31

Šebesta, velký gratulky k novému kamarádovi, ty, Standa, Pepík a tohleto budete fakt Velká čtyřka nebo možná přímo čtyřkolka ... :thumbsup:
A každopádně, k panu Werichovi, naprostá pravda, ještě štěstí, že my se s tebou nehádáme, ale jenom si z tebe děláme srandu :laughing::joy::rofl:

Bombero

06. 08. 2023, 21:33

šebesta- že to tak vždy dokážete přesně popsat. Ale už vím. Druhým podsouváte to, co děláte neustále sám...

Bombero

06. 08. 2023, 21:34

Zdeněk- to bude 4, se kterou bude pořád sranda:thumbsup::grin:

Martin23 .

06. 08. 2023, 21:36

Standa:
tak když jinak nedáte speciálně pro Vás: https://www.idnes.cz/zpravy/nato/rusko-nato-gorbacov-baker-genscher-nemecko-sovet-bush.A220127_064026_zpr_nato_inc

Bombero

06. 08. 2023, 21:43

jan čejka- jednotka russké demence-1 liberatus

Bombero

06. 08. 2023, 21:50

liberatus- "OSN, WHO a mnoho dalších - to jsou zkorumpované lokajské ovce USA."
jen mi nejde do hlavy, jak zkorumpovali cca 150 států, co odsoudilo vaší agresi

Šebesta

07. 08. 2023, 08:23

Pro V.V. Co to meleš ? Když ti důkazy někdo naserviruje stejně je neuznáš protože se ti nehodí a navíc ty máš vždycky pravdu.

Šebesta

07. 08. 2023, 08:25

Prp V.V. Co to meleš ? Ty přece neuznávaš důkazy , které se ti nehodí. A navíc ty máš vždycky pravdu !

Roman

07. 08. 2023, 17:07

No , na to jaký to sou
Ukranici mrtvoly , tak russákům dobře těžce zatápí :grin::thumbsup:

JanČejka

09. 08. 2023, 10:52

Nepřijde mi, že by Veritas neznal dějiny, nepřijde mi ani, že by neuměl diskutovat. A, že zrovna totálnímu proruskému odpadu jako je Liberatus dáváte Vy za pravdu, to jste mě hodně zklamal. Do teď jsem Vás měl za poměrně racionálního člověka, který posuzuje situaci na Ukrajině s nadhledem a neupíná se fanaticky k žádné straně. Tedy takový byl můj pocit z Vás, možná jsem se mýlil... Liberatorus je proruský fanatik, s fanatickou nenávistí západu a USA, bude sledovat a dělat vše co ho bude v jeho tvrzení podporovat a bude názory těchto lidí vydávat za pravdu a bude o tom přesvědčovat druhé. Podívejte se na jeho odpovědi, na jeho ,,analýzy", ten člověk vůbec nebere v potaz argumenty a názory druhých, kolikrát už tu byl usvědčen ze lži? Následně přijde s něčím jiným, čím se snaží ,,otevřít oči" ostatním. Nejhorší na tom je, že tenhle hlupák vůbec není schopný pochopit o čem tu hovoří. Opravdu máte pocit, že takový hlář a doslova až náboženský fanatik, vedoucí svou křížovou výpravu proti západu, jako je ,,Liberatus", který tu ostatním nadává do anonymů pod anonymní přezdívkou tu může někomu otevírat oči? Opravdu názoru takového hlupáka přikládáte nějakou váhu? To, že tu s Veritasem vedete svojí osobní válku, protože se názorově lišíte je v pořádku, ale prosím Vás, nenechte se stáhnout ke dnu tímhle odpadem jen proto,ž e tu hledáte nějakého ,,spojence" a přikloníte se k druhému extrému. Ten člověk je dno, které s objektivitou nemá nic společného, dno, které žije v západní společnosti, využívá výhody této společnosti, kteoru bezmezně nenávidí. Je to pokrytec, hlupák a neuvěřitelně hloupý lhář.

Liberatus

06. 08. 2023, 21:17

USA slíbily Gorbačovovi nerozšiřovábní NATO na východ - a je na to v archivech záznam z jednání mezi Gorbačovam a Bushem sr. - to je nezpochybnitelný fakt.

Bombero

06. 08. 2023, 21:31

liberatus-z¨tak jestli je to v archivech, tak sem s odkazem. Jinak to jsou pořád vaše russký lži, který sem valíte neustále. Odkaz ale nebude, protože nic takového se nestalo kolaborante

Martin23 .

06. 08. 2023, 21:37

Liberatus:
Ne, pletete se a tím i lžete: https://www.idnes.cz/zpravy/nato/rusko-nato-gorbacov-baker-genscher-nemecko-sovet-bush.A220127_064026_zpr_nato_inc

Sám účastník jednání to popřel. Gorbačov.

JanČejka

09. 08. 2023, 11:19

Liberatorus: Nezpochybnitelný fakt je, že si nezpochybnitelný lhář. Douč se ty trotle raději historii, než tu něco nacvakáš, je nechutné co tu neustále plodíš. USA nic Gorbačovovi neslíbily. O ,,nerozšiřování" NATO hovořil s Gorbačovem v té době hlavně ministr zahraničních věcí Gensher a spolkový kancléř Kohl, ti si údajně s Gorbačovem potřásli rukou, když mu řekli, že NATO se dále rozšiřovat nebude. Nicméně to samotné bylo úplně mimo jednání a Gorbačov tomu nepřikládal žádnou vážnost. Je to jako když s někým probíráš něco v práci a on ti následně řekne, ,,Dneska má prý být hezky". V roce 2014 se Gorbačov vyjádřil v tom smyslu, že se o nerošiřování NATO vůbec nejednalo, jednalo se zkrátka jen o sjednocení Německa. https://www.idnes.cz/zpravy/nato/rusko-nato-gorbacov-baker-genscher-nemecko-sovet-bush.A220127_064026_zpr_nato_inc

Fakt už tu trotle přestaň neustále lhát, to nevidíš, že se jen ztrapňuješ? Nikdo tady ty tvoje plky neocení. Přečti si alespoň krátký článek z Idnesu, kde ti tehdejší jednání popisují, nepředpokládám, že bys byl otevřený dalšímu studiu této události, protože by sis tím vyvrátil své vlastní lži (a Putinovi). Hlavní důvod, proč to omezení trotlové jako si ty neustále opakují je ale tento.

- Ministr zahraničních věcí USA Baker nadnesl na schůzce Gorbačovovi tento dotaz. „Viděl byste raději Německo, které se sjednotí, nebude v NATO a zůstane mimo jakoukoliv kontrolu, nebo Německo, které se sjednotí, bude připoutané k NATO a bude zaručeno, že se působnost Aliance neposune ani o píď na východ?“
Už jen na základě tohoto dotazu se prý Bush rozzuřil a údajně řekl, že nic poražené straně slibovat nebudou a nenechají udělat Sověty z porážky vítězství.

To je celé, z tohoto dotazu vychází v zásadě i Putin a bere ho jako slib! Gorbačovova odpověď na dotaz Bakera prý byla, že je pro něj další rozšíření NATO nemyslitelné. Dál se to neřešilo.

Závěrem: Neexistuje žádný záznam, žádná listina, která by nerozšiřování aliance stvrzovala. Dva politici v Německu neměli žádný mandát něco Gorbačovovi ,,zařídit" a mluvit za celou alianci, dokonce ani USA nemůžou mluvit za celou alianci. Gorbačov jejich slovům přikládal minimální význam, což je poté vidět v následném rozhovoru s ním v roce 2014.
To, že se tu chytáš už i těchto mýtů jen dokazuje, jak si neskutečně hloupý a omezený, ty skutečně nemáš přehled vůbec v ničem. Vzdej to a diskuzím se vyhni, jsi jen za šaška. Si neskutečné dno, něco tak zoufalého jsem jakživ neviděl.

Šebesta

06. 08. 2023, 10:56

K tématu hypotetické války bych dodal. Je dobré se tím zabývat neb je to lepší pro budoucnost abychom byli lépe připraveni kdyby k tomu došlo i když naše úvahy jsou jen v rovině teoretické a některé konstrukce jsou spíše málo reálné. Ale když přejdu na současnou realitu každý normální člověk si přeje ukončení konfliktu co nejdřív. I když zde mezi diskutujicími je grupa bláznů kteří nás kteří si to přejem nazývají pohrdavě CHCIMIR já bych je zase nazval váleční štváči. Nedávno jsem slyšel rozhovor jedno Čecha žijícího v USA (Florida) ten toho řekl mnoho o USA což mne překvapilo ale to zde není ppro tuto diskusi důležíte co z jeho řeči bylo důležíte je že v USA jsou ale nejn tam lidé kteří si nepřejí ukončení války na Ukrajině (zbrojařské koncerny i politici) jistě jsou takoví lidé i v Evropě ale když jsou v USA hlavním členu NATO takové názory tak to nevěští pro konec války nic dobrého.

Šebesta

06. 08. 2023, 12:05

Velmi poučný byl rovněž rozhovor se Scottem Ritterem bývalým americkým oficírem jenž byl ve válce v Iraku (pouštní bouře) i v dalších. Jeho názory jsou velmi zajímavé a kdybych ho měl k někomu přirovnat tak snad k Ševarnadzemu (ministr zahraničí SSSR za Gorbačova). Oba se vyjadřovali dost kritický na adresu svých zemí v zahraniční politice. Ritter v podstatě řekl že když Rusové odešli z Německa 1991 bylo jim slíbeno že sjednocené Německo už nebude pro Rusy hrozba. Rovněž zmínil zajímavou zprávu velvyslance Burnse pro vládu USA 2008 že rozšiřováním NATO Rusové trpí ale že vše strpí krom Ukrajiny. Pokud Ukrajina vstoupí do NATO Rusko Ukrajinu napadne. Takže vládní exekutiva USA dobře věděla na základě této Burnsovy zprávy co se stane. Podle Rittera západ Rusům pokud jde o Ukrajinu nenabídl žádnou jinou alternativu tedy třeba jednání o NATO. Čili v podstatě NATO je za válku dle něho zcela zodpovědné.

Zdeněk

06. 08. 2023, 12:14

Šebesta, ty si děláš prd*l, rozhovor s usvědčenym a odsouzeným pedofilem, který má nižší efektivitu odhadů než tvůj guru Drulák ... :laughing::joy::rofl:

Roman

06. 08. 2023, 12:20

Je opravdu tragikomické sledovat jak se vždycky, velice rychle z každýho chcimíra vyklube ve skutečnosti válečnej štváč co by Ukrajinu hned uvrhl do ruSSký sadisticko-nacistický okupace be boje .o
Stejně jako zdejší neutrální pozorovatelé , kteří se nepřiklání ani na jednu . Tak z těch se vždycky vyklubou ty největší ruSSofilové .

Šebesta

06. 08. 2023, 12:57

Je komické jak se z těch největších zastánců míru a demokracie a jediné pravdy vyklubou největší váleční štváči komunistického typu sedíci v teple domova kecajicí jeden blud za druhým aniž by znali realitu. I když sorry oni jsou zase největší NATOHUJEŘI ale dnes to vyjde nastejno NATOHUJER= Válečný štváč !

Zdeněk

06. 08. 2023, 13:06

Šebesta, já chápu, že pro tvůj mozek to může být nepochopitelné, ovšem od tebe a tobě podobného póvlu je označení jako kavárník, natohujer, eurohujer, Pávek, havloid apod. spíše pochvalou, že to člověk dělá dobře, než cokoliv jiného ... :kissing_heart:

Martin23 .

06. 08. 2023, 13:38

pan Roman:

máte pravdu, ale nesmíme zapomínat že to dělají ze dvou důvodů.
1) užiteční idioti, a proti nim se musí bojovat nekonečným vysvětlováním, protože užitečných idiotů je hodně. Je to největší organizace na světě prolezlá ve všech zemích světa :)
2) spolupracují pro cizí mocnost, a proti nim je potřeba postupovat po bolševicku.

Zdeněk

06. 08. 2023, 13:52

VV bojím se, že pokud to pochopím, tak se ze mě stane chcimír :grin: ... ovšem to by vyžadovalo, že příjmu myšlenku, že jakékoliv minulé zločiny ospravedlnění ty současné, a na to prostě nemám žaludek ...

Každopádně, alespoň před ruSSkou ambasádu ho posílám minimálně od podzimu s tím, že tady se mu nic nestane.

Liberatus

06. 08. 2023, 17:04

Romane - vy jste dobrý psychopat

Martin23 .

06. 08. 2023, 21:38

Liberatus:
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/rusko-nato-gorbacov-baker-genscher-nemecko-sovet-bush.A220127_064026_zpr_nato_inc

Bombero

06. 08. 2023, 21:38

jj, všichni jsou psychopati, jen vy jste letadlo...

Martin23 .

06. 08. 2023, 13:36

Šebesta:
mí dobří přátelé a obchodní partneři v Brazilii mě ujišťují jak se snaží pomáhat Ukrajině. Brázilie je v BRICS, jediné spravedlivé organizaci na světě.

Když je Brazilie hlavním členem BRICS s takovými názory, tak to věští pro konec války vše dobré.

Nepřipadáte si trochu hloupě?

Šebesta

06. 08. 2023, 17:50

Pro Martin nepřipadám si hloupě ve  srovnání s  V.V. či Zdenkem ne. Oba dokola melou ty svoje nesmysly a když se jich člověk zeptá nebo je nachytá při lži začnou jen nadávat a lhát připadám si chytře . Mimochodem proto se snima už nebavím nemá to smysl.A budu konkrétní. Je to už nějakou dobu co se mi Zdeněk vysmíval že mi nevyšla předpověď se Švédy ohledně přijetí do NATO. Přitom já nikdy netvdrdil že Švédové nebudou přijati pouze jsem argumentoval že to Turci a Maďaři blokují. A Zdeněk je tak blbý že ani neví že to ještě není schváleno tureckou stranou. Ale před 2 či 3 týdny se už mi smál že to je hotové. Pokud je mi známo Turci to budou definitivně schvalovat během pár dnů. Tady je vidět kdo je hloupý a jaký má přehled. To je jen názorná ukázka.

Zdeněk

06. 08. 2023, 19:19

Šebesta, a jak víš, co jsem ti psal, když ty, podle tvých slov, moje nesmysly nečteš ... :thinking:

Tak schválně, kolik dáme téhle tvojí lži, ty názorná ukazko :laughing::joy::rofl:

Martin23 .

06. 08. 2023, 21:38

Šebesta:
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/rusko-nato-gorbacov-baker-genscher-nemecko-sovet-bush.A220127_064026_zpr_nato_inc

JanČejka

05. 08. 2023, 16:04

Všiml jsem si, že jakékoliv odpovědi pod póvlem Liberatusem jsou extrémně negativně hodnocené. Standardně je pod ním 5 záporných hlasů. Celkově tu běhají 3 proruské bukvice. ,,Pepik", ,,Standa" a ,,Liberatorus" z nichž především pod komentáře toho posledního je standardně vždy 5 záporných hlasů.

To mě přivádí k závěru, že zde nejspíše proruský póvl Liberatorus běhá s několika založenými účty ze kterých rozdává negativní hlasy. Doporučil bych redakci armywebu aby zvážila registraci s potvrzením telefonního čísla, jako je to při zakládání účtu na Seznamu, aby se zabránilo duplicitě účtů. Taktéž by mi nevadilo ověření totožnosti, protože proruští hrdinové většinou nemají tu odvahu diskutovat pod svým jménem.
Na Seznamu jsem zažil situaci, kdy jsem si psal s jedním proruským orkem, který měl 3 různé účty ze kterých se snažil diskutovat tak aby to vypadalo, že jsou to 3 různé osoby aby zdůraznil svou převahu v diskuzi (ve smyslu, je nás víc a ty jsi ten, co je mimo). Nicméně jeho jednoduchost a omezenost mu nedovolila hrát 3 různé role a mé podezření se vyplnilo, když mi Seznam napsal email, že se jednalo o jednu osobu s několika účty a že mu všechny zablokoval. Dokonce se mi tato situace přihodila hned se dvěma prorusáky (ten druhý to dělal ze dvou).
Prorusáci jsou většinou strašně zlí a zákeřní lidé, několikrát jsem se s nimi pokoušel diskutovat, dát jim prostor, vyslechnout je a nechat si obhájit svá slova. Nicméně problém u těchto lidí je, že vůbec nevnímají to co jim píšete (viz lhář Liberatorus), strašně lžou a nezajímají je data, logika a už vůbec ne pravda, jsou hluší a slepí ke všemu co jim píšete, jedou si jen tu svou hromadu lží. Taktéž problém u těchto lidí je, že mají většinou nízké vzdělání a v zásadě ani nerozumí tomu o čem diskutují.

Příklady témat zde:
- BRICS, ekonomika USA, důvody válek USA, ekonomika RF, válka na Ukrajině, důvody války, budoucí vývoj konfliktu.

Stačí si přečíst závěry uživatele Liberatus, který se tu zcela vážně ohání tím, že Ukrajina (kterou nazývá Okrajina a po vzoru Ruska prohlašuje, že nemá nárok na existenci) přestane existovat a rozdělí si jí mezi sebou Polsko a Rusko (ještě zapomněl, že Medvěděv do toho počítá i další hraniční státy s UA), tento hlupák je na tom tak špatně, že si ani není schopný ověřit, že je to výmysl poslance v RF a prezentujete to zde jako faktickou informaci, jako nějakou svojí věštbu ke které dojde. Tento člověk je morální dno.

Také zcela vážně a lživě tvrdí, že Rusko půjde letos o 2,5% nahoru, když nejlepší predikce hovoří o růstu 0,7% a ty nejhorší dokonce o poklesu 2,5%. Navíc, ekonomika Ruska už od roku 2013 stagnuje. https://www.statista.com/statistics/263772/gross-domestic-product-gdp-in-russia/ Na tomto odkazu lze vidět vývoj HDP RF, které není ani roku 2023 na stejné úrovni jako před 10 lety. Současné predikce říkají, že ani roku 2028 nedosáhne úrovně kde byli roku 2013! A tento nýmand tady chce všem namluvit, že ekonomika RF půjde letos nahoru.

Také tu lživě manipuluje s daty a předkládá tu růst zemí BRICS jako něco neuvěřitelného, co brzo převálcuje západní ekonomiky, nicméně jen tím podtrhuje svou negramotnost, jelikož ani neví z jakého základu tyto ekonomiky rostou a kde je západ... Zkrátka neví současné hodnoty objemu HDP těchto zemí. Ještě více o životní úrovni v dané zemi vypovídá výpis dat z GDP (PPP) per capita https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

To zde již předložil Veritas, tudíž to nebudu více rozebírat. Ne, že by někdo z prorusáků vůbec měl tušení co to znamená...

Tento člověk tu narovinu poodhalil i jaké ,,autority" sleduje a nabádá k tomu ostatní, jako by se mělo jednat o nějaké nezaujaté jedince - Scott Ritter: Odsouzený sexuální delikvent a proruský komentátor, Kollera a ten zbytek snad ani není třeba komentovat a o těchto jedincích má tento šašek drzost prohlásit se vší vážností, že pokud je nebudeme sledovat, nedozvíme se pravdu? Tu ruskou nepochybně ne...

Dále tu tento hlupák předkládá apokalyptické vize o tom, jak se brzy zhroutí celý západní finanční systém, protože Rusové kryjí rubl zlatem. Jakoby snad krytí rublu zlatem (který nikdo nechce, ani Čína, ani Indie) mělo shodit celý finační systém západu. Může být něco hloupějšího než ,,Liberatorus"? Pro vyvrácení této lži postačí jen srovnat měnový pár Rubl vs Dolar a podívat se v jakém vztahu se aktuálně tyto měny nacházejí. Rubl je vůči dolaru nejslabší minimálně od vzniku RF https://www.investing.com/currencies/rub-usd
a tento člověk tu všem chce namluvit jak je na tom Rusko skvěle? Ekonomika, která je v současnosti ocáskem té čínské?

Standardní je u prorusáků především předvídání toho jak BRICS srazí celý západ na kolena, jakoby se mělo jednat o nějaké konkurenční hnutí, rebélii proti západní dominanci a světlo na konci tunelu, do něhož ten kdo se připojí přeruší ihned styky se západními zeměmi a vystačí si mezi sebou.
Nikdo z těch lidí nerozumí smyslu tohoto uskupení, a to, že takto to vidí pouze Putin. Indie, ani Čína nemíní nikdy přestat se západem obchodovat, dokud to pro ně samé bude výhodné. Daleko větší objem obchodu je mezi Čínou a USA, než mezi Čínou a RF, tedy mezi dvěma zeměmi v BRICS. Rusko je jen levný poskytovatel surovin, nemá nic jiného o co by svět stál. Navíc, země BRICS jsou z převážné většiny velice chudé země, s nízkým HDP na obyvatele a neefektivními ekonomikami, často si konkurující vzájemně i mezi sebou, a to především teritoriálně. Jediné, co BRICS řeší je vzájemná ekonomická spolupráce s tím, že se tyto země budou orientovat na mezinárodní obchod převážně mezi sebou = budou mít mezi sebou výhodně založené smlouvy. Znamená to ale, že přestanou vyvážet, nebo dovážet ze západu? Samozřejmě, že ne... Z globálního hlediska, ohledně dominance USA a západu to neřeší vůbec nic. Vlastní měna, nahrazení dollaru? Jen utopie... K náhražce za dolar se upínali rusáci jako k bitcoinu a ten je teď na dně, Číňani pro jistotu bitcoin zakázali úplně. Saudi už dnes neskáčou jak USA píská (bylo to znatelné při vyjednávání Bidena o zvýšení těžby ropy, jaké kolem toho dělali drahoty). Co se tedy změní po jejich zapojení do BRICS?

Závěrem, naši primitivní prorusáčci si vsugerovali, že BRICS je nějaká spása, jejich další vysněná pohádka, kdy autoritářsky vedené země omezí vliv západních demokracií a nakonec ho předeženou. Svět ,,tradičních hodnot" ve kterém prorusáčci žít nechtějí, ale který tak nějak ze svého pohodlíčka od počítače obdivují, zkrátka, falešná naděje, která tato individua drží nad vodou, nic víc.

BRICS má v současnosti dohromady přes 3 miliardy lidí a má srovnatelný objem ekonomiky jako 330 milionové USA (abych prorusákům nekřivdil, tak o maličko vyšší), co po připočtení zbytku západích zemí? Tak je toto ,,ekonomické uskupení" totálně převálcované.

Martin23 .

05. 08. 2023, 23:33

pan JanČejka:

máte pravdu, ale je mi ho ve skutečnosti líto. On za tu svou hloupost nemůže.

Může se ale pokusit zlepšovat :)

Marek

05. 08. 2023, 23:43

Ne, nechci aby to tady bylo jako na seznamu s nějakým tel.číslem. Tady je armyweb. Taková diskuse by se stala až příliš vykostěnou, plochou, nezajímavou a nezáživnou. Byl by to jen marast a balast sice korektní ale pořád jen vata a balast. Opravdu dobré a vybroušené myšlenky které by obohatily ostatní by se nedostaly na povrch do diskuse. A to je špatně. Touha po přílišné korektnosti je špatně. Kdo chce diskutovat tak musí umět ustát i nějakého s prominutím "blbce" nereagovat na něj a nevšímat si ho. I to je svoboda za kterou "všichni tak bojují" Diskuse je od slova diskutovat což znamená že nemusím reagovat na někoho kdo zjevně píše nesmysly anebo umět takové lidi "usadit".

Martin23 .

06. 08. 2023, 00:37

pan Marek:
diskuze je umění řeči a intelektu.

Pokud vy napíšete že je 1+1=2, a proruští matematici Vám začnou tvrdite že je to nula (protože plus si začal), nejedná se o diskuzi. V tom je myslím základní kámen úrazu. K diskuzi je třeba respekt protistrany, ten ale takovýto jedinec ztratí v momentě kdy začne lhát. Poprvé mu to vysvětlíte, ale má smysl mu to vysvětlovat po desáte? Můžete mi na to prosím odpovědět?

Pepik

04. 08. 2023, 18:32

Podcenit protivníka se hrubě nevyplácí, vítězství u klávesnice neplatí. Podpora toho kdo chce válčit a nemá na to je projev mdlého rozumu!

Zdeněk

04. 08. 2023, 18:35

Pepík, odvážný a nečekaný úder do vlastních řad, za to zlaté ruble nebudou ... ale jinak, co slovo to perla :laughing::joy::rofl:

Martin23 .

04. 08. 2023, 21:51

Pepik:
máte pravdu, Rusové hrubě podcenili Ukrajince a teď za to platí a platit budou i následující generace. Hned jak rusPutin natáhne brka, přileze Rusko s prosíkem aby nám mohlo prodávat plyn z matičky Země. Plyn není jejich vynález, ani ropa, mají pouze štěstí že se nachází na území které někomu v minulosti ukradli :)

Šebesta

05. 08. 2023, 10:38

Martin 23 . Souhlasím Putin Ukrajinu podcenil vo tom žádná. Ale co dál ? Západní země pořádaji jakousi nesmyslnou akci o ukončení války kde zvou africké i další země Brazílie a Indie ale bez Ruska. Četl jsem i ty podmínky (mírové) podle mně je musel vypracovat imbecil. Takové se kladou poraženému a Rusko je poraženo ? O tom nic nevím a myslím že i vy. Čili celá akce ja takový podvod aby se západ předvedl že jako něco dělá zve tam i nezúčastněné státy a státy z BRISC ale samozřejmě že to celé půjde do ztracena a je to jen ztráta času. Jediný účel není žádný mír ale přetáhnou některé země africké i z BRISC na svou stranu ale to se západu asi nepovede.

Šebesta

05. 08. 2023, 12:16

Pro V.V. Já ty tvoje nesmysly nečtu ! To jsem ti už řikal nejednou. Disktutovat má smysl jen s tím kdo umí diskutovat a umí akceptovat i názory druhého a to ty neumíš navíc hned každému tykáš je zvláštní že ne mistru Flekovi. Čim to asi bude ? Navíc hned každému kdo má jiný názor nadávaš. Ale překvapím tě pokud by tento samit vedl k ukončení války tak rád uznám svůj omyl myslim že nebudu sám jo a věř mi nebo ne že mi nebude vůbec vadit pokud bude Putin souzen za valečné zločiny ! I když reaálně tomu nevěřím ale budu rád.

Liberatus

05. 08. 2023, 14:11

Váš názor je komický. . . . Rusové Ukrajince podcenit nemohli - už žádní nejsou.Proti Rusku bojuje celý Západ - žoldáci z celého světa, vybavení západní technikou. . . . ale i tak to je USA k ničemu - Rusko neporazí. Rusko je 5. největší ekonomika světěJejí VPK jede na plné obrátky a Západ na něj prostě nemá.
Situace z konce 90-tých let se otočila.
Nikdo už není zvědavý na násilnické a koloniální praktiky západu podívejte se na Niger - Francie těžce zaplatí za svoji koloniální zločineckou historii.
BRICS už dnes ekonomicky dominuje, přidá se SA a mnoho dalších zemí - prostě vývoj od násilí ke spolupráci se zastavit nedá.
Mbnoho zdejších diskutérů je fanatickými zastánci Západní agrese, vraždění a rabování kolonií - včetně České republiky - že ztrácí soudnost a schopnost reálného uvažování.
A to je chyba

Bombero

05. 08. 2023, 15:16

liberatus- "... Rusko je 5. největší ekonomika světě..." měl by jste si to opravit, za tou 5 vám vypadla nula...

Vaclav Flek

05. 08. 2023, 20:07

pro Veritas vincit :

K vasemu vyjadreni : "Pana Fleka si vážím jako člověka, jeho znalostí i přehledu. ... Nakonec v angličtině se vykání vymazalo již dávno...":

Dekuji za pochvalnou zminku o mne, ovsem domnivam se, ze vzhledem ke kontextu to ani za reakci nestalo. Nechci vam do toho ovsem mluvit...

Kdyz uz jsme ale u anglictiny, neodpustim si castou kvizovou otazku : pokud Anglicane oslovuji nekoho "you" tak dotycnemu tykaji nebo vykaji ? Odpovim si hned sam, ze tykaji, nebot v anglickem jazyce je pouze jedna osobnost, ktere vykaji. Kdo to je ?

Karel Čížek

05. 08. 2023, 21:18

Your majesty

Vaclav Flek

05. 08. 2023, 21:34

pro Veritas vincit :

Bingo ! je to Buh, ktereho Anglicane oslovuji Thou, nikoliv you.

Vtip otazky je v tom, ze mnoho dotazovanych mysli na cleny panovnickeho rodu. Ti ovsem vysli z rad slechty a jsou tak pouze prvnimi mezi sobe rovnymi, proto jsou oslovovani you

Vaclav Flek

05. 08. 2023, 21:35

pro Karel Čížek :

Je to Buh, ktereho Anglicane oslovuji Thou, nikoliv you.

Vtip otazky je v tom, ze mnoho dotazovanych mysli na cleny panovnickeho rodu. Ti ovsem vysli z rad slechty a jsou tak pouze prvnimi mezi sobe rovnymi, proto jsou oslovovani you

Karel Čížek

05. 08. 2023, 22:11

Ta teď jsem z toho naprostý " daněk " -
Angličtina
Současná angličtina gramaticky nerozlišuje ty a vy – obojí se vyjadřuje zájmenem you. Původně však toto zájmeno znamenalo vy, v jednotném čísle se používalo thou (ty), během 17. století však získalo nádech opovržení a používalo se při oslovování příslušníků nižších sociálních tříd. Z běžného použití vymizelo v 18. století, vykání zcela převládlo. Thou se jako archaismus občas vyskytuje např. v náboženských textech (např. pro oslovení Boha) . Tak si dneska vykají nebo tykají a Boha oslovují Ty nebo Vy? cs.wikipedia.org/wiki

Zdeněk

05. 08. 2023, 22:42

Karel Čížek,

vidíte jde to i slušně.
Protože stejně jako vy jsem se domníval, že vykání je v angličtině vyhrazeno pouze králi/královně a stejně jako vy jsem byl překvapen, když jsem se podíval na česky popsány význam slova thou. Nicméně na rozdíl o vás jsem se rovněž podíval alespoň na anglickou Wikipedii, no a tam se mimo jiné píše:

"In standard modern English, thou continues to be used in formal religious contexts, in wedding ceremonies, in literature that seeks to reproduce archaic language, and in certain fixed phrases such as "fare thee well". For this reason, many associate the pronoun with solemnity or formality."

Angličtinu neovládám nijak excelentně, ovšem poslední věta je mi celkem dost jasná:
"Z tohoto důvodu si mnozí spojují toto zájmeno s vážností nebo formálnosti"

Neřekl bych tedy, že se používá k tykání ...
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thou

Karel Čížek

06. 08. 2023, 01:17

Vámi uvedený text jsem samozřejmě četl i Vámi uvedenou větu. Nejsem odborníkem na dnešní anglikánskou nebo dřívější katolickou církev ,takže nevím z jaké doby texty ,které se snaží dnes reprodukovat tehdejší archaický jazyk pocházejí. Ale samotný Vámi uvedený text uvádí že tehdejší nejen ranné anglické překlady Bible tuto neformální“ formu jednotného čísla druhé osoby" -tykání - běžně používaly včetně mluvení s Bohem ,ve francouzštině (v protestantismu v minulosti i současnosti, v katolicismu po reformách po Druhém vatikánském koncilu ), němčině , španělštině , italštině , portugalštině , skotské gaelštině a mnoha dalších. Takže bych tedy řekl, že "tykačka" s Bohem ve vší vážnosti a úctě tady byla a je. Na základě mě dostupných zdrojů bych odpověděl ,že na kvízovou otázku : pokud Angličane oslovuji někoho "you" tak dotyčnému tykají nebo vykají ? Je odpověď : Angličané pokud mluví spisovně ,tak od 17 století všem vykají ( Skotům kromě Skotů stejně nikdo nerozumí) jen Boha dnes oslovují zájmenem " pro ně s typicky nebývalou vážností a formálnosti".

Vaclav Flek

06. 08. 2023, 01:56

pro Zdeněk :

Zdenku,diky za nazor, nenapadlo mne ze moje v podstate bezvyznamna poznamka bude znamenat takovy ponor do hlubin anglickeho jazyka. Mate samozrejme pravdu v tom, ze vyraz "Thou " neni pouze oslovenim Boha, ale sirsim vyjadrenim neceho trochu nadpozemskeho (nebo metafyzickeho), mimo kontext bezneho zivota. Nicmene se domnivam, ze jde primarne o Boha, vse ostatni (v tomto kontextu hezke, treba pri louceni) je jiz odvozene.

Anglicky jazyk vznikl v postate syntezou dvou jazyku - stareho jazyka germanskych kmenu Britanu a stredoveke francouzstiny, kteroo do zeme zavlekl Vilem Dobyvatel. Oba jazyky postupne splynuly do zajimave syntezy, nicmene puvod obou z nich lze v anglickem jazyce lehce vystopovat. Kdyz jsem kdysi ve Francii navstevoval lyceum, byl prave predmetem rozbor stredoveke pisne o Rolandovi, mimo jine pasaz o tom, jak se pred smrti louci se svym mecem Durandalem. Udatny Roland svemu meci chvili tyka a chvili tyka, a my jsme meli v pisemnem rozboru objasnit tento rozpor. Dopadl jsem tehdy dobre, ale asi jsem to od nekoho opsal, nebot si na to jiz dnes nevzpominam (asi byl mec jednou povazovan za jeho osobniho pritele, a podruhe za zastavu, kterou mu daroval sam kral Karel. pozdeji zvany Veliky). Z uvedeneho nicmene vyplyva, ze stredoveka Francie jiz rozlisovala mezi tykanim a vykanim.

jan stastny

06. 08. 2023, 10:37

Je to čistě můj osobní názor pramenící z mě dostupných dat a zkušeností ,ale myslím si že z podstatně větší části má pravdu pan Čížek ,tykání je v dnešní době v anglické společnosti naprostý anachronismus , běžní Angličané se s ním mohou setkat a setkávají při studiích např. historie, umění nebo při již zmíněných společenských událostech propojených s náboženstvím ,ale jde spíše o formu pasivní jako čtenou nebo poslechovou než ,že by jí aktivně ,často a opakovaně používali během dennodenní nejen hovorové komunikace doma nebo v práci :-) tedy pokud nejste např. kněz nebo profesor historie :-) . Kvízová otázka ( "Pokud Angličané oslovuji někoho "you" tak dotyčnému tykají nebo vykají ?" ) je to zajímává ,ale odpověď pana Fleka na ní( "Odpovím si hned sám, ze tykají, neboť v anglickém jazyce je pouze jedna osobnost, které vykají ") dle nejen mého osobního názoru mylná ,protože nejen běžní Angličané si totiž již hezkých pár let a století ve vší slušnosti vykají včetně těch jejich Veličenstev ( jak hádal pan Čížek ,jen prostě nejsou jediní) a u věcí spojených s a kolem Boha (ten v jejich očích a myslích jediný je) !!! právě naopak !!! ve vší úctě ,pokoře a slušnosti potykají.

Zdeněk

06. 08. 2023, 11:56

Jan Šťastný,

bez sebemenšího studu přiznám, že o problematice tykání a vykání v angličtině téměř nic nevím a domnívám se, že objasnit tuto záležitost by nám mohl pouze rodilý mluvčí nebo člověk, který v daném prostředí strávil delší dobu (a to pouze možná). Asi jsem vždycky předpokládal, že toto vychází z kontextu věty, stejně jako to, že mnoho anglických slov získá jednoznačný význam teprve ve větě.

Obrovskou výhodou tohoto tématu je to, že naprosto neutrální, nelze na něj aplikovat morální hodnoty nebo empirický výpočet. Nemusím proto odmítnout ani Váš názor ani názor p. Čížka (se kterým se prakticky v ničem jiném neshodnu), ani nekriticky přijmout názor p. Fleka.

Přesto musím uvažovat, zda opravdu lze aplikovat naše zvyklosti ohledně tykání a vykání aplikovat na anglické reálie. Pokud uvažujeme, že Britové hodně lpí na zásadě, že "před Bohem jsou si všichni lidé rovni" pak možná, ale je to pouze domněnka, je oslovení Boha opravdu naprosto výjimečné, ale může být chybou rozlišovat toto striktně jako tykání a vykání ...

Navíc se angličtina stále vyvíjí, stejně jako čeština, a tak aplikovat historické zvyklosti na dnešní dobu může být zrádné.

jan stastny

06. 08. 2023, 13:26

Zdeněk .Právě ,že zkušenosti přímo s rodilou mluvčí mám ,přednášela na masařičce v Brně historii umění ,když jsme se jí v rámci diskuze právě na toto zeptali zpočátku vůbec nevěděla na co sejí ptáme pak se nám přiznala ,že ona sama měla zpočátku při studování starých anglických textu velký problém s tím kde autor konkrétně tyká a kde už ne , protože dnes se v angličtině pouze vyká. Pak ,ale pochopila ,že se jí jako pravý čeští bezvěrci ptáme konkrétně na Boha a odpověděla ,že v dnešní anglické bibli se Bohu tyká a že jsou tam přímo k tomu jiné tvary osobních zájmen i sloves a podle toho poznáte ,že všechno ostatní je vykání. Dodala ,že nejjednodušší je otevřít Bibli najít anglický Otčenáš a tam to uvidíme. Prostě jen v "kvízové otázce" zaměnil vykání za tykání.

Zdeněk

06. 08. 2023, 13:32

Jan Šťastný, Vaše zdůvodnění bez výhrad přijímám, protože já se žádným rodilým mluvčím na toto téma nikdy nebavil.

Martin23 .

06. 08. 2023, 14:05

pan Bomber:

Rusko JE 5. největší ekonomika na světě... ale směrem od zadu :)

Liberatus

06. 08. 2023, 17:08

Martine, Martine. . . . dle kvality vašeho příspěvku soudím, že číslo 23 znamená hodnotu vašeho IQ - v tom zaostáváte i na naším tupým pezidentem -. a to je vskutku mimořádné. Tolik blbců, jako je on ani neznám

JanČejka

06. 08. 2023, 18:35

Hned první lež hlupáku. :) Rusko je pátá největší ekonomika světa? Kde si to zase vzal?
1. USA
2. Čína
3. Japonsko
4. Německo
5. Indie
6. Británie
7. Francie
8. Rusko
9. Kanada
10. Itálie


https://www.worlddata.info/largest-economies.php

Ty si fakt tak strašně hloupý člověk, že opravdu věříš těm svým lžím? Ukrajinci už žádní nejsou? Aha, takže tam vlastně bojuje 400 tisíc NATO žoldáků? Fakt to myslíš vážně, nebo tu trollíš? Jestli tohle čte redakce armywebu, tak se musí popadat za břicho, jaký ty si šašek...
To už je snad desátá lež za kterou tě tu opravuji a dokládám to daty, to nevidíš jak si prolhaný a hloupý?

Ty si ztratil soudnost a schopnost reálného uvažování už před hodně dlouhou dobu, ty hlupáku mající o sobě pocit jak si strašně inteligentní, úchyl, který sleduje odsouzeného sexuálního delikventa a komunistu a předkládající jejich ,,vize" se vší vážností. Nikdo tu nemusí být zastáncem západní agrese, prostě diskuze se rozděluje na lidi, kteří uvádějí věci na pravou míru a píšící fakta a na lidi, kteří aby obhájili svůj názor, tak si tahají čísla z prstu a lžou. Ty si samozřejmě ta druhá strana.
BRICS už dnes ekonomicky dominuje? Proboha, podívej se ty troubo alespoň na nějaká makroekonomická data, než sem začneš něco cvakat! Kdo migruje kam? Lidé ze západu do Brazílie, Číny, Indie, Ruska, Jižní Afriky, nebo naopak? Srovnej si to v té duté škebly. To už vážně není normální aby někdo byl tak strašně hloupý.

Vaclav Flek

06. 08. 2023, 20:36

pro Jan Stastny

K vasi vete : Nevim, na koho narazite ve vasi vete : "Prostě jen v kvízové otázce zaměnil vykání za tykání.", ale pokud tim myslite me, nesouhlasim s vami a trvam na svem puvodnim nazoru. Byl to mimo jine nazor nasi skvele profesorky anglictiny z gymnazia s rozsirenou vyukou modernich jazyku a take nazor nasi profesorky francouzstiny z mezinarodniho lycea, kde jsme kdysi podstupovali intenzivni kurzy francouzstiny. Za vrchol sveho profesniho zivota povazovala pani profesorka dobu, kdy pusobila jako ucitelka francouzstiny v britske kralovske rodine, jiz z toho lze odvodit jeji znacnou kvalifikaci.

S rodilym mluvcim jsem tuto otazku nikdy neresil, i kdyz prilezitosti bylo dost. Nejsem si jisty, zda by mne pochopil, tak jsme se zpravidla venovali necemu jinemu. Vzpominam si nicmene, jakou praci delalo mym anglickym spoluzakum pochopit ve francouzstine rozdil mezi tykanim a vykanim, tedy necim, co ve sve reci neznali. Vsem, i francouzskemu profesorskemu sboru trvale tykali, coz po nekolika mesicich, kdy jsme se jiz vsichni plynule rozmluvili, pusobilo velmi zvlastne a profesori to nasim britskym spoluzakum durazne vytykali.

jan stastny

06. 08. 2023, 22:25

V pořádku. Mě je naprosto jedno s čím souhlasíte nebo ne. Já se budu dál držet svého názoru.

Vaclav Flek

07. 08. 2023, 02:01

pro jan stastny :

Ocenil jsem vasi uhlazenou a zdvorilou reakci na muj prispevek.

Skutecnost, ze se chcete drzet nadale sveho nazoru se dala predpokladat, a ja vas rozhodne nebudu presvedcovat o opaku...

Karel Čížek

08. 08. 2023, 08:32

Pan Jan Šťastný.
U mě byl vlastní prodloužený víkend + se tady koukám v diskuzi urodilo ,takže reakce se zpožděním .Díky moc za vyjádřenou podporu ( z části podstatně větší - smích).Cením si a klobouček za doinfo. Sám jsem hned od počátku měl tak trochu pochybnosti a poté co do toho vlétla ta jeho "Lagertha" a vzápětí otočila ,bylo mě v tu chvíli jasné ,že jde zase o "klasické máchnutí rukou nejčastější pomůckou pracovnice BDSM." Zdravím a paleček nahoru.

Béďa2

04. 08. 2023, 17:56

Zajimave co by kdyby, ale pohled na idalosti na UA jasne ukazuje, že na neco takového RU nemá...a nedavalo by to ani smysl...to už je daleko pravdopodobnejsi jaderna eskalace na UA...

to Veritas: tak chces brat so ruky zbraň, ale predlokladam, že nezmžiješ mezi temi hroznymi Slovany a uzivas vydobytku Zapadu, akorat nevím jestli jsi tak zapadne pokrokový ...nebo uplne mimo realitu, protože na Západě je legalni vlastnictvi zbrani hrozne fuj, tak jakou zbraň chcea brat na obranu proti RU kdyz zadnou nemuzes mit? Nebo jsi pokrytec a tijes v ČR a budes uzivat te hrozné Slovanske vymoženosti, navic obhajene za Babiše a socanů a využiješ naší zbrojni legislativu...ale pak budes muset reait hlavu 22... protože budes miset uznat, ze mame ave vyhod pred Zapadem...
samozrejme jeste je možné ze v tvem podání jsou to jen dloskule a

Béďa2

04. 08. 2023, 17:57

pardon za překlepy odeslano bez korekce.

Vaclav Flek

05. 08. 2023, 01:06

pro Béďa2 :

Bedo2, ja cetl ten vas prispevek dvakrat, ale stale mu nerozumim. Asi pouzivate nejaky zvlastni sifrovaci system na to, jak cinit vase prispevkypro dalsi ctenare nesrozumitelne.

Béďa2

05. 08. 2023, 14:55

uznavam, mel jsem to rozdelit. V prvni casti jsem se snad vyjadril jasně.
Ve druhé si dobírám Veritase,.ale mela to byt rekace primo na jeden z jeho příspěvků kde chce brat do ruky zbraň.

Zero Foxtrot

07. 08. 2023, 11:01

beda:
USA nejsou zapad? je tam mnoho statu s daleko volnejsim pristupem ke strelnym zbranim nez CR.

Polw

04. 08. 2023, 16:58

Omlovám se, odeslal jsem to dvakrát a nevím, jak to smazat :-(

Polw

04. 08. 2023, 16:55

Zdravím všechny.
Příspěvek zajímavý, všechny reakce jsem teda nečetl, je toho moc.
Nicméně autor vychází z možnosti, že Rusko přijde na Ukrajině o veškerá území, včetně Krymu. Stáhne se a bude chtít "ukonejšit" své obyvatele další invazí. Je to sice vojensky možné, ale neodpovídá to Ruské mentalitě. Myslím, že spíš udělají absolutně cokoliv, aby to uzavřeli nějakým "patem", který si pak ideologicky zdůvodní. Záleží to ale víc na  Ukrajincích, ochotě jejich podpory západem, stavu na bojišti apod. Vidím to tak, že cílem Rusů je protahovat válku tak dlouho, až to ostatní podporovatele přestane bavit.
Napadení jakéhokoliv státu v NATO (včetně Norska) mi připadá jako sci-fi. Po těhle zkušenostech. Je celkem jedno, jestli to ho dokáží obsadit, nebo ne. Přímý útok NATO by zničil celou už tak zdecimovanou Ruskou armádu na prach, zbylo by jim poslední řešení - ODPÁLIT TO (natvrdo, stradegickými JZ). Jsou to sice debilové, ale počítat umějí, vtom bych je nepodceňoval.
Takže abych to shrnul: Nevěřím, že napadnou Norsko.

PS: Autor článku zmiňuje i napadení Kuvajtu Sadámem Husajnem. Doporučuji si o tom napřed něco zjistit ( vyprovokování USA v cenách ropy (což uměli vždy:-), zasvěcení pochopí), ujištění velvaslankyně USA o nezasahování a falešnou "znásilněnou" Kuvajtkou vypovídající před Americkým senátem, která v Kuvajtu nikdy nebyla např.) Nicméně to jen vypovídá o síle propagandy.

Polw

04. 08. 2023, 16:55

Zdravím všechny.
Příspěvek zajímavý, všechny reakce jsem teda nečetl, je toho moc.
Nicméně autor vychází z možnosti, že Rusko přijde na Ukrajině o veškerá území, včetně Krymu. Stáhne se a bude chtít "ukonejšit" své obyvatele další invazí. Je to sice vojensky možné, ale neodpovídá to Ruské mentalitě. Myslím, že spíš udělají absolutně cokoliv, aby to uzavřeli nějakým "patem", který si pak ideologicky zdůvodní. Záleží to ale víc na  Ukrajincích, ochotě jejich podpory západem, stavu na bojišti apod. Vidím to tak, že cílem Rusů je protahovat válku tak dlouho, až to ostatní podporovatele přestane bavit.
Napadení jakéhokoliv státu v NATO (včetně Norska) mi připadá jako sci-fi. Po těhle zkušenostech. Je celkem jedno, jestli to ho dokáží obsadit, nebo ne. Přímý útok NATO by zničil celou už tak zdecimovanou Ruskou armádu na prach, zbylo by jim poslední řešení - ODPÁLIT TO (natvrdo, stradegickými JZ). Jsou to sice debilové, ale počítat umějí, vtom bych je nepodceňoval.
Takže abych to shrnul: Nevěřím, že napadnou Norsko.

PS: Autor článku zmiňuje i napadení Kuvajtu Sadámem Husajnem. Doporučuji si o tom napřed něco zjistit ( vyprovokování USA v cenách ropy (což uměli vždy:-), zasvěcení pochopí), ujištění velvaslankyně USA o nezasahování a falešnou "znásilněnou" Kuvajtkou vypovídající před Americkým senátem, která v Kuvajtu nikdy nebyla např.) Nicméně to jen vypovídá o síle propagandy.

Zdeněk

04. 08. 2023, 15:48

pro David Khol,

nejprve bych rád poznamenal, že si Vaše články vždycky rád přečtu, považuji je za velmi zajímavé, a i když v některých částech s Vámi třeba nesouhlasím, tak to nikdy není principiální nesouhlas, prakticky vždy se jedná spíše o odlišné posuzování faktů nebo přístup k některým detailům.
Proto považuji označování Vašeho článku za nesmysly, blábolení nebo demagogií a politickou objednávku za ubohost nejhrubšího zrna od ubohých jedinců.

Přesto se však domnívám, že Vámi popisovaný scénář je nereálný, přinejmenším v krátkodobém horizontu, a obsahuje až příliš mnoho kdyby.

Nejprve absolutní souhlas, že podceňovat protivníka je návod na katastrofu a že Rusko by mohlo být schopno fyzicky postavit síly schopné prorazit relativně slabou norskou armádu.

Přesto jsem přesvědčen, že už Váš základní předpoklad absolutního strategického překvapení je nesplnitelný, protože už víme, že Rusko je schopno provést i něco, co se příčí zdravému rozumu. Tuto kartu bez úspěchu vyneslo v Ukrajině a v následujících letech povede každé jen trochu podezřelé jednání k protiopatřením ze strany NATO.

Dále pokládám za nepravděpodobné, že by Rusko bojovalo pouze proti osamocenému Norsku, mnohem pravděpodobnější je společná reakce Norska, Švédska i Finska.

Podle mého názoru se rovněž nedají utajit přípravy takové operace, hromadění zásob a jednotek by trvalo poměrně dlouhou dobu a jistě by nezůstalo utajeno.

Dále uvádíte postup mechanizovaných jednotek na širší frontě a společný námořní a letecký výsadek. Nemám sice přesně nastudovaný profil pobřeží, hranici ledu a přesné složení půdy v oblasti Vámi předpokládané operace, ale jsem si téměř jistý, že to nelze provést během jednoho ročního období, postup mimo silnice by měl být možný pouze za polární noci v zimě a naopak výsadky pouze v letních měsících za polárního dne, v tom případě je však možný postup pouze po zpevněných silnicích, kde by ovšem byly kolony snadno zastavitelne a zranitelné.
Navíc taková operace vyžaduje dokonalou souhru mnoha složek armády, samostatné a operativní jednání jednotlivých důstojníků, tedy vše, co ruská armáda nedělá a myslím, že ani neumí. Vyžadovalo by to naprostou změnu jejich myšlení a v takovém případě, ale toto je opravdu pouze úvaha, by měli dospět k závěru, že sami mají dost území i bohatství, a jak už psal VV mohou vybudovat ráj na zemi.

Vaclav Flek

05. 08. 2023, 20:13

pro Zdeněk :

Zdenku, naprosto souhlasim s celym vasim prispevkem, zejmena s klicovou vetou : "Přesto jsem přesvědčen, že už Váš základní předpoklad absolutního strategického překvapení je nesplnitelný..." Ja jsem se snazil vcera vyjadrit v podobnem duchu, ale myslim, ze jste to napsal pregnantneji a presneji postihl to podstatne.

Zdeněk

05. 08. 2023, 22:51

Dobrý večer pane Fleku,

Vašeho názoru si velmi cením, nicméně nemám pocit žádného hlubokého objevu. Domnívám se, že jednoduchá analýza současné redakce Polska a pobaltských států na provokace ze strany běloruského diktátora Lukašenka poskytuje docela slušnou nápovědu, co NATO udělá v případě jakékoli koncentrace ruských nebo běloruských vojsk.
Pochopitelně nedokážeme odhadnout, jak dlouho bude citlivost takto vysoká, nicméně se pravděpodobně bude jednat o několik let až desetiletí...

David

04. 08. 2023, 10:38

Pro Veritas vincit - ano, Rusové mají několik elitních divizí. T-90 M mají málo. Ale Norsko má jen jeden tankový prapor. Su-57 mají málo. Ale výroba se pomalu rozebíhá, bude jich čím dál víc. Podobné je to u dalších systémů. a úplně hloupí Rusové nejsou, bylo by chybné je podceńovat. kdo protivníka podcení, může být nepříjemně překvapen

David

04. 08. 2023, 09:47

Pro Václav Flek, případně Zdeněk - jelikož vaše argumentace je oproti jiným přínosnější, dovoluji si odpovědět. K tomuto článku mě neinspirovala německá okupace Norska, ta tehdejší situace byla opravdu jiná. Inspiroval mě k tomu především pohled na mapu Evropy, když jsem uvažoval, kde by Rusko mohlo zaútočit. Znaje trochu ruskou mentalitu jsem vycházel i z toho, že rusko by mohlo zaútočit tam, kde to Západ nečeká - přesně tak Rusové uvažují. Vzal jsem v úvahu také ekonomickou motivaci. A vycházelo mi z toho Norsko s jeho ropným bohatstvím.
Schválně jsem si také prostudoval mapy Norska. Já sám jsem našel hned několik vhodných míst, kudy by mohla postupovat ruská vojska, a to v počtu několika divizí. Čili takový útok by byl realizovatelný. Pokud by se skombinoval s omezeným námořním výsadkem ( opět jsem našel několik vhodných míst), případně i vzdušným výsadkem, obsazení Norska by bylo až překvapivě reálné. A pokud jsem na toto dokázal přijít já, jistě na to dokážou přijít i vysocí představitelé ruské armády. Nejsou tak hloupí, jak si někteří naivně představují, jsou dobře školení, takže by dokázali takovou operaci naplánovat.
A potřebné síly Rusko také má. Jistě, situace na ukrajině vypadá pro rusy nelichotivě. Ale rusové by těch několik divizí dokázali postavit, a dokázali by je vyzbrojit relativně moderní technikou, jako jsou tanky T-90 atd.
Nevím, připadá mi jako čím dál reálnější, že Rusové schválně ( aby poutali pozornost Západu) nechají na Ukrajině bojovat horší jednotky postavené z málo vycvičených branců, vyzbrojené starší technikou - a s elitními divizemi udeří někde zcela jinde

Roman

04. 08. 2023, 15:23

Máte pravdu ruSSký náckové nejsou tak hloupí, jak si někteří naivně představují .
Jsou samozřejmě mnohem hloupější , jak ukazuje poslední rok a půl .

Liberatus

05. 08. 2023, 14:23

a ta hloupost se projevuje tím, že zatím rozmlátili vše, co tam inteligentní Západ přivezl ?? Že tam už padlo 50.000 zahraničních žoldáků ??
Že Rusové vymazali už 3 ukrajinské armády a současná protiofenzíva skončila katastrofou, při které zahynulo 45.000 Ukrajinců a žoldáků??
Že Okrajina překročila Kinnunenův mobiliozační parametr a zanedlouho se celá Okrajina zhroutí
Že Okrajina žije jen díky tomu, že ji dementné Gayropa a USA živí ??
Nebýt toho. jako von Pfizer pumpuje naše daně do Okrajiny - tak by nevyplatili ani mzdy ani důchody - nic. . . . nacistická Okrajina už v podstatě neexistuje.
Vy si vážně nevidíte do úst. . . . .

Zdeněk

05. 08. 2023, 15:11

Kdepak Martínku AnalTiku, bylo to 12 armád, 350 000 žoldáků, 35 000 tanků a obrněných vozidel, 3000 letadel a vrtulníků, 2 hvězdy smrti, 6. flotila USN a včera sundali Supermana se Spidermanem ...

Než se začneš ještě víc zesměšňovat, začni sledovat i ruSSke zdroje, třeba Girkina, jo moment, toho vlastně zatkli, protěže až moc říkal pravdu ... :laughing::joy::rofl:

Bombero

05. 08. 2023, 15:20

liberatus- tojsou jen vaše vlhké sny u vás v russku.Když to obrátím, tak ta armáda co podle vás neexistuje se vaší 3 denní agresi, pro které jste rozmlátili úplně vše, nebo ukradli brání a vyhání vás už skoro rok a půl. to vám blahopřeji k takovému "úspěchu"

Bombero

05. 08. 2023, 15:37

Zdeněk:laughing::thumbsup:- ještě jste zapomněl na 2 US letadlové lodě , rumcajse a ramba

Zdeněk

05. 08. 2023, 15:55

Bombero, mám téměř jistotu, že tento nový analytik je náš starý kamarád Martínek, stejné kecy, stejné "zdroje", stejné fráze ...
Každopádně, pamatujete, jak nám vysvětloval, že v ruSSku už mají Caesara i HIMARS? A jak jste mu říkal, že pokud by to byla pravda, tak bude okamžitě vystaven na Rudém náměstí a bude na něm tančit Zacharovova?

Tak doufám, že Šojgua u CV 90 jste už viděl ... :laughing::joy::rofl:
https://twitter.com/oryxspioenkop/status/1687517876272451592?s=20

JanČejka

06. 08. 2023, 18:01

Liberatus: Někoho tak zdegenerovaného jako si ty jsem snad neviděl ani na Novinkách, to je šílené jak někdo může být tak strašně hloupý.
Nejhorší na tom je to, že ty těm svým vlastním lžím věříš. Ztráty vytahané z prstu, nbo potvrzené rusým vedením. Budeš tu mektat asi ještě roky, že se celá Ukrajina zhroutí, viď, ty hlupáku? Za jak dlouho tipuješ, že ti ta tvá předpověď počasí vyjde? Vy tu chcete kritizovat, že si někdo nevidí do úst? Takový prvotřídní komouš? Jste zosobněním zla a hlouposti, křiváctví a malosti.

Vaclav Flek

04. 08. 2023, 20:54

pro David :

Dekuji za vasi reakci, ktera je zajimava, ale mam k ni nadale radu vyhrad. Nebudu je zde uvadet, nebot bych musel zcasti opakovat to, co jsem napsal vcera. Jenom beru na vedomi, ze variantu utoku z more (typu nemeckeho ovladnuti Norska v dubnu 1940, kdy Treti rise predesla invazi Velke Britanie prakticky o nekolik desitek hodin) muzeme po vzajemne domluve vyloucit. Podstatou vasi argumentace tak zustava vase stezejni hypoteza o ruskem postupu ze severniho Norska do stredu zeme a pote na jih. Ta je vsak extremne nepravdepodobna, vzhledem k tomu, ze by podobny postup vyzadoval masivni koncentraci vojsk a zejmena vsech prostredku bojoveho zabezpeceni. Podobne pripravy ruskych divizi by nesly skryt a postupujici jednotky by byly v odkrytem (nezalesnenem) terenu velmi zranitelne. Navic by jednotky NATO bojovaly na uzemi sveho koalicniho spojence se vsemi vyhodami, ktere to predstavuje, naopak pro Rusko by podobny postup znamenal jeste dalsi vysunuti jiz tak dlouhych zasobovacich linii.

Vim, ze je v dejnach vojenstvi rada prikladu, kdy zvitezil nekdo, kdo zvitezit nemel, ci alespon ne tak rychle (za vsechny viz treba porazka Francie v kvetnu-cervnu 1940). V tomto pripade vsak povazuji podobny scenar za zcela nerealny. Valka na Ukraine prokazala mnohem vetsi slabost a nepripravenost armady Ruske federace, nez se vetsina odborniku i laiku domnivala. Zustavam tedy bezezbytku na svem puvodnim nazoru, nicmene dekuji za vas prispevek.

Martin23 .

04. 08. 2023, 00:48

Čím více pročítám diskuzi a vidím příspěvky typu:
"Proč by Rusko někoho napadalo..."
tak mám pocit že tito lidé nesledovali žádné zprávy posledního půl druhého roku.

Liberatus

05. 08. 2023, 14:26

a co bychom se dozvěděli nového ??
Že Rusko okupuje Sýrii a krede tam ropu ?? - aháááá - to jsou USA. . . .
Že Francie okupovala Mali ( než ji vyhnali Wágnerovci ) a Niger. . . .
Že USA vyhodily "do vody" Nord Stream?? I Dvojčata ??
atd. . . .

Bombero

05. 08. 2023, 15:23

liberatus- a nedával jste sem odkaz na srtránky, kde píšou pravdu a v dalším článku tam bylo, jak amíci potopili titanic a svedli to na ledovec?

Marek

04. 08. 2023, 00:19

A ještě jedna věc USA potřebují oponenta. Potřebují nepřítele. Jednak pro udržení chodu rozsáhlého vojensko průmyslového komplexu a také proto že to drží USA pohromadě. Když padnul SSSR, začaly si USA hledat protivníka jinde - viz Irák/invaze do Kuvajtu apod. A pak v různých diktátorských režimech a to i sererní Africe apod. Válka s ISIS atd. A teď opět mají Rusáky jako hlavní protivníky.

Marek

04. 08. 2023, 00:14

Rusko jako takové samo disponuje rozsáhlými oblastmi kde panují nehostinné podmínky Kde se toho moc dělat a rozvíjet nedá. Čili mě to přijde že Rusko jako takové v rámci snahy vyrovnat se USA které disponují spoustou oblastí které jsou více na jihu se také bude snažit dostat více na jih do oblastí kde je příznivější klima než v Moskvě a na Sibiři. Viz Krym a Ukrajina. A některé předchozí konflikty se také odehrával na jih od Moskvy např. okolí Kavkazu. Takové ovblasti jsou pro Rusko atraktivní.

Martin23 .

03. 08. 2023, 23:52

Otázka není kdo ale KDY.

A je potřeba to co nejvíce oddálit a připravit se.

Martin23 .

03. 08. 2023, 23:55

Ještě k tomu BRICS, ten tvoří POUZE pět států. PĚT. To je zoufale málo. Jenom EU tvoří přes 27 států a další (například Ukrajina) budou brzy následovat.

Marek

04. 08. 2023, 00:34

Těch "pět" států je ale ěkolik miliard lidí (Čína, Indie atd.)

Martin23 .

04. 08. 2023, 00:46

pan Marek: čísla nejsou podstatná, pokud nehrají v můj prospěch :grinning:

Marek

04. 08. 2023, 10:35

To se může brzy změnit. EU dělá proto vše aby stále více zaostávala oproti zbytku světa.

Marek

04. 08. 2023, 17:15

BRICS táhne hlavně Čína a té to 100 let určitě trvat nebude. Z čehož nemám vůbec radost.

Bombero

04. 08. 2023, 22:33

No, podle posledních informací spíš 200let...

Marek

04. 08. 2023, 23:40

Sebe přeceňujete a ostatní podceňujete. To je Vaše chyba která se Vám jednou vymstí.

Bombero

05. 08. 2023, 10:23

marek- https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cinska-ekonomika-je-v-problemech-a-neni-jich-malo-40439117
https://www.lidovky.cz/svet/cina-ekonomika-rust-zpomaleni-melcina.A230805_083750_ln_zahranici_lsva
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni-vztahy/srovnavaci-tabulka/
,.
Čína se v roce 2020 umístila na 59. místě podle HDP (nominální) na obyvatele a 73. podle HDP (PPP) na obyvatele.
k tomu zadlužrnost 300%HDP

Vaclav Flek

03. 08. 2023, 23:03

Zajimavy clanek (i kdyz s nim v mnohem nesouhlasim) a take zajimava diskuse s nekolika nazory, pod ktere bych se hned podepsal. Vzhledem k tomu, co vse jiz zaznelo, napisu svuj nazor uz jen strucne.

Asi pred dvaceti lety jsem mel moznost seznamit se s nekolika publikacemi, ktere se zabyvaly moznymi valkami, ktere prijdou v nejblizsich desetiletich. Co je s odstupem casu pozoruhodne, je skutecnost, ze se vetsina odhadu nevyplnila, krome tech tradicnich "doutnajicich" ohnisek, jako je Stredni vychod nebo mista indicko-cinske konfrontace (zde se autori nemohli zmylit). Jedna z tech novych prognoz predpovidala jako pravdepodobnou valku mezi Rumunskem a Madarskem, ta se pochopitelne nestala, stejne jako rada dalsich odhadu. Jinymi slovy, prognosticke knihy tohoto typu, vcetne clanku na tomto webu, jsou zatizeny velkou mirou nepresnosti a celkova pravdepodobnost odhadu predpokladanych konfliktu je mala.

Clanek se predevsim venuje ruske invazi do Norska, kterou povazuje za moznou, ba pravdepodobnou. Myslim ale, ze jiz z predchozich diskusnich pispevku je zrejme, proc ta invaze tak pravdepodobna neni :

1) Valka na Ukrajine vyrazne oslabila armadu Ruske federace a bude zrejme trvat nekolik let, nez se jeji bojeschopnost obnovi.

2) Utok na Norsko ze severu by si vyzadal vice nez tisicikilometrovy presun do jiznich oblasti Norska. Ruske kolony by byly velmi zranitelne k uderum NATO, nejenom letectva, ale i jeho namornich a pozemnich sil. Pri znalosti ruskeho logistickeho systemu (jinymi slovy ruskeho slendrianu) je zrejme, ze podobny presun o vice nez 1 000 km by byl i ve zcela mirovych podminkach zatizen celou spoustou komplikaci.

3) K predstave o slabosti Norska mozna svadi povedomi o tom, jak snadno je wehrmacht obsadil v dubnu 1940, kdy utok prisel z more. To byla ovsem zcela jina, specificka situace, ktera se jiz nebude opakovat.

Pokud bych mel shrnout - neverim autorove predstave, ze invaze do Norska je pro armadu Ruske federace proveditelna, a uz vubec ne, ze by byla lehka. Momentu prekvapeni by se jiste nepodarilo dosahnout a cely postup na jih by znamenal postupne rozbiti invazni armady.

Zdeněk

03. 08. 2023, 23:39

Dobrý večer pane Fleku

tento příspěvek jsem rozhodně považoval za zajímavý, byť trochu na úrovni sci-fi, který má hlavně vyvolat debatu, což se mu povedlo, a to jak v dobrém tak také, řekněme v osvědčeném duchu "známých firem".

Domnívám se, že se autor trochu inspiroval norským seriálem Okupace a "osvobozením" části severního Norska Rudou armádou v letech 1944 - 1945 (i když o této události mám pouze velmi omezené povědomí a jediný trochu obsáhlejší zdroj topwar.ru považuji za sporný)

Každopádně je poměrně snadné definovat důvody, proč se taková věc nejspíš nestane, je však také jeden, proč by se stát mohla - Norsko je v tuto chvíli jedním z klíčových dodavatelů zemního plynu a ropy do Evropy a narušení těchto dodávek by způsobilo veliké problémy, ovšem věřím, že tato skutečnost je generálním štábům armád severských zemí známa a ve svých plánech s ní počítají.

Marek

06. 08. 2023, 00:04

Vždyť je to naprosto logické. nejpříhodnější okamžik a situace pro případný vstup Ukrajiny do západních struktur je ten kdy bude Rusko v rozvalu a chaosu.To jesmyslem této války oslabit Rusko. Aby byl čas začlenit a stabilizovat Ukrajinu. Aby cca následujících 10-15 let Ukrajince dostatečně vycvičit a vybavit než se Rusové vzpamatují. A samozřejmě když zajistit aby Ukrajinci byli loajální k západu a to i v situaci kdy bude chtít své investice nazpět a začně Ukrajinu po nějaké době ždímat.

Mark

03. 08. 2023, 22:24

Někdo tu začal šířit fenomén o neregistrací hranic Ukrajiny a tímpádem o neprávoplatností státního útvarů jako je Ukrajina. Pane pravděpodobně Havránek, jde jen z Vaší strany o manipulací a pokus o lež, která je snadno vyvratitelná.

https://napravoumiru.afp.com/doc.afp.com.324M4NP

Pepik

03. 08. 2023, 18:04

Kam se poděl můj příspěvek který označil článek za blábolení?

Zero Foxtrot

03. 08. 2023, 21:07

smesnejm rusackejm vocaskum jako ses ty se to prispevky holt mazou. smir se s tim.

Liberatus

04. 08. 2023, 12:14

škoda - anonymita je vždy projevem zbabělosti. A ten projev - pane vy nechápete co zbamená slovo "diskuse"

JanČejka

04. 08. 2023, 12:59

A Vy se v reálném životě jmenujete Liberatus? Proč tu někoho kritizujete za anonymitu, když jste sám anonymní? To myslíte vážně, jste takový pokrytec? Proč je každý člověk, který obdivuje Rusko na úrovni retardace a trpí absolutní absencí sebekritiky?

Martin23 .

04. 08. 2023, 00:43

Pepík:

hloupé příspěvky automaticky maže americká UI. Považujte za veliké štěstí, že tento Váš se rozhodla ponechat.

Zdeněk

03. 08. 2023, 17:54

pro David Khol

po přečtení Vašeho článku, který je rozhodně zajímavou úvahou, mě napadly dva klasické výroky, a to hlavně klasické římské "Quis vult pacem, parat bellum" a volná parafráze výroku, že když je něco velká hloupost, neznamená to, že to Rus neudělá ...

Přesto se domnívám, že úder pouze na Norsko je pro Rusko neproveditelný.
Vedou mě k následující domněnky:
- Rusko bude mít velké problémy s obnovením svých sil, především z důvodu demografické situace, která se podle všeho mění v katastrofu; stejně tak bude mít vážné problémy průmysl, jednak z důvodu nedostatku pracovníků, ale také modernějších výrobních prostředků.

- pokud je mi známo, mají severské státy uzavřeno několik obranných smluv a smluv o spolupráci a navíc jsou součástí iniciativy NORDEFCO. Lze tedy předpokládat, že útok na jednoho by vyvolal akci především Finska a nejspíš i Švédska.

- ruská armáda nebyla a není schopna zajistit spolehlivé zásobování do vzdálenosti větší než 100km od železnice a poměrně řídká silniční síť na severu Norska přímo vyzývá k úspěšnému působení zvláštních jednotek. A bez dostatečných zásob je jakýkoliv rychlý postup větších mechanizovaných jednotek prostě nemožný.

Další moje námitky velmi pěkně zpracovali Mark a JohnBattler, ke kterým se připojuji.

Mark

03. 08. 2023, 18:04

Zdeněk :thumbsup:

Vaclav Flek

03. 08. 2023, 23:12

pro Zdeněk :

Zdenku, naprosto souhlasim s vasim nazorem :"...se domnívám, že úder pouze na Norsko je pro Rusko neproveditelný...". Trochu jsem to rozvedl ve svem prispevku, uvedem vyse, ale prilis jsem to neroztahoval prave vzhledem k nekolika kvalitnim prispevkum v teto debate.

Liberatus

03. 08. 2023, 15:41

Ten článek - to je projev jasného ideologického fanatismu.
Pokud kdokoliv píše něco, co by mělo být analýzou dění či událostí - předně by se měl oprostit od emocí a ideologických narativů poplatných v dané době.
Za nějakou dobu - až konflikt skončí -se stejně všichni sejdou u stolu a budou řešit "byznys"
Autor zcela záměrně vynechává zásadní důvody a příčiny, které ke konfliktu na Ukrajině vedly a co je vlastně pravou podstatou tohoto konfliktu.
Článek tedy jasně vniknul na politickou objednávku bez respektování širších politických zákonitostí.
Naivní báchorky o nevyhnutelném vítězství Okrajiny jsou z říše nereálných snů.
Předpokládat, že Rusko napadne Norsko - to je na otázku "na čem autor ujíždí"??
Podsouvat názor, že Rusko, které má k dispozici veškeré zdroje ( právě ty jsou důvodem agrese Západu vůči Rusku ) usiluje o zdroje Norska - tak to chce velkou dávku sebezapření
Je třeba se podívat na reálnou politiku Ruska
- spolu-založilo BRICS - a toto uskupení se bude letos a v následujících letech rozšiřovat. Připojí se Saudská Arábie a další státy - a Západ má utrum. To je jednoduchá matematika
- BRICS jde cestou spolupráce - o nějaké agresivní expanzivní politice nemůže být ani řeč
- Rusko zavedlo krytí měny zlatem, čímž zahájilo brutální dedolarizaci -a tedy pád celého Západního finančního systému
- letos země BRICS předčily v HDP země G7 a rozdíl se neustále zrychluje
- Rusko jde letos o 2,5% nahoru - a náklady války ho nijak nepoškodí ani neohrozí. Bude to Západ, který vykrvácí ekonomicky, materiálně a cosiálně
- Okrajina se rozpadne, ztratí přístup k Černému moři, západní oblasti se chystají uzmout Poláci, východ spadne pod Rusko a z celé Okrajiny ( dodnes nemá registrované hranice v OSN ) zůstanou jen pole po Kyjevem - a tam si můžou nacisti pochodovat s vlajkami AZOV, nebo Edelweis
atd. . .
A právě politika spolupráce byla důvodem, proč se africké státy rozhodly jít cestou samostatnosti a osvobodit se od post koloniálních praktik Francie a dalších zemí.
Prohlášení Makrona, že Francie bude v Nigeru hájit své zájmy - to je brutální arogance.
Takže : Rusko na nikoho útočit nebude - nemá důvod - tedy pokud to Západ nevyhrotí tak, že Rusku už nic jiného nezbude - a to nás pak ochraňuj Bůh
A takto bych mohl jako analytik pokračovat další dvě hodiny. . . . svět jde prostě jiným směrem, než je zbožné přání Západu - té levicové grupy zelených fanatiků, LGBT atd. . . buďme rádi, že Rusko a Maďarsko hájí tradiční hodnoty. . . . rodina . . .
Autor této nesmyslné "analýzy" by se měl zastydět. . . .

Bombero

03. 08. 2023, 17:41

liberatus
"... Rusko na nikoho útočit nebude..." tak ten je dost dobrej. Nějak si nemůžu vzpomenout na nějakou zemi, která má russko za souseda a kterou nenapadlo vojensky...
a to se nebavím , co dělají wagnerovci v půlce afriky...

Mark

03. 08. 2023, 17:56

Bombero
Už jen tím, že Ukrajinu nazývá Okrajina, tak ho nejde brát vážně a taky tato část "A takto bych mohl jako analytik pokračovat další dvě hodiny."
Už to tady jednou bylo...s číslem 23, bez tečky samozřejmě Martine:wink:

Zdeněk

03. 08. 2023, 18:05

Marku:thumbsup:, tak nejsem jediný koho to napadlo :nerd:

Bombero

03. 08. 2023, 19:00

Mark- S M23 se občas dalo i diskutovat, tohle je spíš styl omny

Marek

04. 08. 2023, 00:29

Rusové když zabrali nějakou cizí zemi, dost často to vojensky ani ekonomicky neudrželi. Otázkou je, zda to má cenu dělat.

Liberatus

04. 08. 2023, 12:17

tak si vyjmenujte, kteé země napadly a zničily USA. . . .
Co donedávna dělali žildáci v Mali ( včetně těch českých ) ???
Dvojímu metru se také jinak říká pokrytectví.

Bombero

04. 08. 2023, 12:35

liberatus- tak schválně, které..

Zdeněk

03. 08. 2023, 18:03

naprosto přesně :laughing::joy::rofl:

ochránce tradičních hodnot s 30% muslimské populace a ekonomický tygr, který právě dosáhl parity zlatého rublu s eurem, 1rubl=1eurocent, a stále roste ...

p.s. Já bych si první prošel statistiky samotného Rosstatu než zahájím "analýzy"

JanČejka

03. 08. 2023, 19:03

Na článek mám podobný názor jako Vy, a to už jen z toho důvodu, že autor pracuje se zcela nepravděpodobnými hypotézami. Rusové nezačínají války, protože by se jim chtělo válčit, ale protože si připadají, že tou válkou mohou něco získat. V případě Ukrajiny jde Rusku v zásadě o jedinou věc - prostor, vše ostatní (naleziště plynu, průmysl na Donbase, ,,ochrana utlačovaného ruského obyvatelstva") je jen bonus navíc, či výmluvy pro zahájení konfliktu.
Putin si zkrátka přál neutrální Ukrajinu, jako takové vakuum mezi západem a východem, které mu zaručuje bezpečí a nedotknutelnost jeho země. V jednom ze svých rozhovorů Putin např. říká, ,,Co je nám po nich, ať si tam dělají co chtějí, my chceme jen záruky, že Ukrajinci zůstanou neutrální". Bojí se, že na Ukrajině budou po vstupu do NATO rozmístěny americké rakety, kousek od Moskvy. To je důvod proč začal válku na Ukrajině, otázka bezpečnosti Ruska a on sám to ve většině rozhovorů nevědomky přiznává, když tato témata stále otevírá.
V dalších částech Vašeho komentáře už se neshodneme, protože zde ztrácíte objektivitu a projevujete se už pomalu jako náboženský fanatik. Je zde patrná výrazná orientace k Rusku a odpor k západu. Což by ani tak nevadilo, kdybyste tolikrát nelhal. Ve spoustě bodů vyloženě lžete. Pojďme si je rozebrat:

1) ,,Článek tedy jasně vniknul na politickou objednávku bez respektování širších politických zákonitostí."

Nevznikl na žádnou ,,objednávku" to je argument jak přes kopírák starců z Novinek... Je to zkrátka názor autora, je to jeho ,,produkt" můžete s ním souhlasit, nebo nemusíte, ale argumentovat s tím, že mu zadání někdo v zásadě vymyslel a  zaplatil je už trapné, takto většinou novinařina vůbec nefunguje, pokud média nejsou vlastněna politickými magnáty...

2),,Podsouvat názor, že Rusko, které má k dispozici veškeré zdroje ( právě ty jsou důvodem agrese Západu vůči Rusku ) usiluje o zdroje Norska - tak to chce velkou dávku sebezapření"

Z čeho dedukujete ,,agresi západu" vůči Rusku? Západ se nějakým způsobem snaží dostat ke zdrojům v Rusku? Jak? Západ Rusko nějakým způsobem napadl? Západ mu nějak vyhrožuje? Ohrožuje Rusko? Autorovi tady podsouváte, že píše nesmysly, jenže Vy je píšete také. Západ se nesnaží dostat ke zdrojům ruských nerostných surovin, daleko více by mu vyhovovalo kdyby Rusko válku nikdy nezačalo a on mohl levně dovážet ruské nerostné a energetické suroviny. K čemu by mu ruské území bylo? Ohromná, zaostalá plocha s podfinancovanou infrastrukturou? Těženy jeho drahou pracovní silou, když je může nechat vytěžit špatně zaplacenými ruskými dělníky a následně dovézt? Tedy ty neustále ,,důvody" toho, proč chce západ Rusko napadnout jsou směšné. A při troše zamyšlení Vám snad musí dojít jaké hlouposti tu řešíte jen k tomu abyste si odůvodnil agresi Ruska na Ukrajině.

3) ,,spolu-založilo BRICS - a toto uskupení se bude letos a v následujících letech rozšiřovat. Připojí se Saudská Arábie a další státy - a Západ má utrum. To je jednoduchá matematika"

Proč má západ ,,útrum" a chápete ve své hlouposti a naivitě, že jestli má západ ,,útrum" máte i Vy útrum? Proč z toho máte takovou radost? Nebo se rychle odstěhujete do nějakého z těch ,,rájů" v BRICS? BRICS není nic jiného než ekonomické společenství ve kterém si jeho jednotliví členové dokonce vzájemně konkurují, např. Indie a Čína, dvě země které vůči sobě mají teritoriální nároky a Čína podporuje Pakistán proti Indii. Tohle nemůžete srovnávat s žádnou unií, toto není žádné ohrožení západu, lidé jako vy BRICS vůbec nerozumí. Jak pevné je tedy toto ,,společenství"? A proč by západ mělo trápit nějaké společenství většinou nejchudších zemí na této planetě s neefektivními ekonomikami a nízkým HDP na hlavu, které mají většinou postavenou ekonomiku na ,,vytěž a prodej". Rozumíte tomu, že ta přidaná hodnota pochází ze západu? Rozumíte tomu, že západ si najde jiné zdroje, případně mu nic nebrání obchodovat s jakoukoliv ze zemí v BRICS (včetně Ruska, kde je stále mnoho západních firem)? Asi ne... Vy děláte, jakoby každý kdo se připojí do BRICS automaticky přestane obchodovat s jakoukoliv západní zemí... To je nesmysl.

4) ,, Rusko zavedlo krytí měny zlatem, čímž zahájilo brutální dedolarizaci -a tedy pád celého Západního finančního systému"

Jako, že země, která dělá z globálního hlediska kolem 1% HDP zapříčiní krach celého západního finančního systému? Vážně jste tak hloupý? https://www.visualcapitalist.com/100-trillion-global-economy/
Rusko nemá páky na to aby jakýmkoliv způsobem ohrozilo finanční systém západu, rubl je vůči dolaru nejslabší za několik desítek let. https://www.investing.com/currencies/rub-usd
5) ,,Letos země BRICS předčily v HDP země G7 a rozdíl se neustále zrychluje"

Předčily ho v růstu nominálního HDP, to je vše, nepředčily ho v celkovém objemu a ani nepředčí, celá Indie nemá objem HDP ani jako Británie (a to v současnosti rozhodně není ekonomika v bůhví jak dobré kondici). Země BRICS rostou z úplně jiného základu a úplně jiným způsobem, než západ, který už je velice rozvinutý a jeho růst je pomalý. Pokud jste na dně, odrážíte se mnohem rychleji než ti, co stále rostou a udržují se na vrcholu. Je jasné, že silně zaostalá Indie, ale i Čína, či Brazílie bude nějakou dobu růst velmi rychlým tempem, to je pro zaostalé ekonomiky úplně normální, poté dosáhnou určitého bodu a budou stagnovat. Čína má do vyspělé země ještě stále velmi daleko a velká část jejího růstu je postavena na podvodu ve stavitelství ,,měst duchů" kde nikdy nikdo nebylí a bydlet nebude. Navíc se ukázalo, že za růstem Číny stojí ohromné zadlužení, ještě větší než má USA. Podívejte se na růst HDP ČR v 90. let a počátku 21. století. To byly třeba 6% růsty. Jenže to byly zdravé růstu an něčem postavené... Co z toho tedy vyvozujete? Že Čína, kde je HDP na hlavu kolem 12 tis. USD (nominálně) dohání USA kde je HDP na hlavu kolem 80 tisíc USD (nominálně)? Čína, kde je 1,4 miliardy lidí a má menší objem GDP (19,9T USD) než USA s 330 miliony (25,3T USD)? Raději do té své ,,analýzy" zapojte více makroekonomie a srovnejte si jednotlivé země pomocí různých indexů meřící ekonomickou výkonost, či životní úroveň, možná se pak budete divit, kde ten Váš ,,BRICS" je, když Čína je v zásadě jeho leader.
6) ,,Rusko jde letos o 2,5% nahoru"

Tady už vyloženě lžete. Za prvé ještě není konec roku a vše ostatní jsou jen predikce. Za druhé, roku 2022 spadlo HDP Rusům o 2,1% a to podotýkám z nízkého základu, pokud tento rok vyrostou o 2,5% tak jsou za 2 roky téměř na nule... To je opravdu úspěch. Jenže oni neporostou o 2,5% https://tradingeconomics.com/russia/gdp
Cituji ,,Podle OECD poklesne v roce 2023 HDP Ruska o 2,5 % a podle Světové banky o 0,2 %. MMF předpokládá růst o 0,7 %." kde jste vzal 2,5% růstu? Vy tu vydáváte předběžný pokles o 2,5% za růst! Jste manipulátor. Maximálně se počítá s růstem o 0,7%. Navíc ruská data jsou velice zkreslená a nevěrohodná. Příklad.

V roce 2021 žilo v Rusku 1,7 milionu lidí pod Ruskem definovanou hranicí chudoby. Roku 2022 Rusko tento výpočet upravilo tak aby jim vycházel příznivěji a pochlubilo se, že se tento počet lidí snížil o 100-200 tisíc. Jenže ve skutečnosti se zvýšil téměř o 400 tisíc (dle starého výpočtu, dle parametrů EU, či USA by to bylo ještě mnohem více) Tady nejste na Novinkách, kde si vytaháte spoustu čísel z prstu a od dalších prorusáků za to budete mít srdíčka, tady se informace ověřují.

7) ,,Okrajina se rozpadne, ztratí přístup k Černému moři, západní oblasti se chystají uzmout Poláci..."

Odkrýváte v zásadě svou pravou tvář, to už je tak strašně hloupé, že je to až na úrovni nějakého dětského přání. Vám vadí nesmyslné predikce autora, který si je 100% jistý vítězstvím Ukrajiny a jaké soudy tu vznášíte Vy? Poláci si nedělají žádný zálusk na západ Ukrajiny, proč by toto území tedy měli chtít? Jste lhář a navíc hlupák věřící ruským lžím.
Tuhle lež totiž rozšířil Solovjov, následně se toho chytnul Medvěděv a poté to opakují hlupci jako Vy, protože se jim to hodí do krámu. Medvěděv dokonce přišel s mapou, kde je Ukrajina rozdělená mezi Polsko, Rumunsko, Maďarsko a Rusko. Jenže ani jedna z těch zemí nemá žádné nároky na území UA (kromě Ruska), je to nesmysl, už jen proto, že jsou v EU a NATO. Vy ani nevíte co to je nacista, ani nevíte, že dnes už žádní nacisté neexistují, při svém bídném intelektu nevíte, že byli poraženi v roce 1945. Ti co se nějak ztotožňují s politikou nacistického Německa se označují jako neonacisté a těch je na Ukrajině opravdu velice málo, za těmi musíte do Ruska. Termín s ,,nacisty" vznikl zkrátka pro lidi jako jste Vy, aby nějakým způsobem Rusko odůvodnilo svůj vpád. Putin prostě na rovinu neřekne, ,,zaútočili jsme na Ukrajinu z toho důvodu, že tam západ strká svůj nos a my si to nepřejeme, tudíž bojujeme za svou bezpečnost a za naše historická území" tohle je v zásadě Putinův pocit. Ne, musí to podat tak aby to vypadalo, že Rusko bojuje proti bezpráví, proti zločincům a za ušlechtilé, rytířské zájmy... Prostě pro lidi jako jste Vy.

8) ,,Takže Rusko na nikoho útočit nebude - nemá důvod - tedy pokud to Západ nevyhrotí tak, že Rusku už nic jiného nezbude - a to nás pak ochraňuj Bůh"

Jeden z mála bodů v tom guláši plném lží, který jste tu napsal se kterým souhlasím. Ano, Rusko na žádnou ze zemí NATO rozhodně útočit nebude, protože by to byl sebedestruktivní úmysl.
9) ,,A takto bych mohl jako analytik pokračovat další dvě hodiny. . . . svět jde prostě jiným směrem, než je zbožné přání Západu - té levicové grupy zelených fanatiků, LGBT atd. . . buďme rádi, že Rusko a Maďarsko hájí tradiční hodnoty. . . . rodina . . .
Autor této nesmyslné "analýzy" by se měl zastydět. . . ."

Vy a analytik? Vy jste propagandista, navíc velice prostého ducha, omezený člověk, který si maluje své vlastní scénáře a vydává je za pravdu. Vy ani nechápete co tu rozebíráte. Rusko a Maďarsko jako ochránci tradičních hodnot? Tady je krásně vidět způsob Vašeho uvažování. Rusko a Maďarsko jsou ty nejhorší společnosti co být mohou. Populisté a autokrati ovládající mediální systém, tudíž země s velice omezenou svobodou projevu nejen v mediálním prostoru. S vládami, které Vám slíbí, že za Vás všechno zařídí a vodí Vás za ručičku naproti tomu je západ (ne ten ,,východní" západ, který je poznamenán lidmi jako jste Vy) kam se lidé z těchto ,,tradičních společností" snaží dostat za lepším životem, protože západní společenství pohlcuje nadané lidi, kteří dobře ví, že si v té Vaší ,,tradiční společnosti" nemohou splnit své sny. Proč se do těch ,,tradičních hodnot" nehrnou lidi ze západních světů? Proč nemigrují houfně do Ruska?

Ještě poslední bod na závěr, který jsem na začátku vynechal
10) ,,Ten článek - to je projev jasného ideologického fanatismu."

V zásadě souhlasím, ale to je i Váš komentář.

JanČejka

03. 08. 2023, 21:16

Proruský odpad opět trapně bodíkuje bez toho aby byl schopný cokoliv vytknout, jste fakt omezenci. :) Běžte si trollit na Seznam se svými mračounky, bídáci jednodušší...

Bombero

04. 08. 2023, 11:34

dobrý den pane Čejko. Já jsem vždy naopak rád za každý mínus.Vím tak, že jsem zvedl tlak nějakému kolaborantovi, který nemá na to, aby vedl diskuzi. A ze seznamu jich už dost vyhnali:thumbsup:

Liberatus

04. 08. 2023, 12:26

Můj koment vychází z reality, mezinárodních vztahů a reálné situace na Okrajině.
Vaše argumenty jsou zcea účelové a tedy mylné.
A jestli tyto otázky myslíte vážně
"Z čeho dedukujete ,,agresi západu" vůči Rusku? Západ se nějakým způsobem snaží dostat ke zdrojům v Rusku? Jak? Západ Rusko nějakým způsobem napadl? Západ mu nějak vyhrožuje? Ohrožuje Rusko?"
. . . tak je vaše vnímání světa na úrovni pětiletého děcka.
Nejsem proruský - jen vycházím z historických dat a z reality.

Nehodlám psát ještě delší rozbor než vy - počkáme si. Uvidíme.

Liberatus

04. 08. 2023, 12:28

ztráta argumentů vždy začíná agresí : kolaborant, proruský odpad. . . . pánové - chováte se jako fašisti - a ani to netušíte.
Začněte vnímat realitu. . . . .

Bombero

04. 08. 2023, 12:37

liberatus- máte to nějaké pometené, ztráta argumentů končí agresí, což je ted dobře vidět na UA

JanČejka

04. 08. 2023, 12:55

Ztráta argumentů? Dle bodů, které jsem Vám tu zde rozepsal máte pocit z toho, že trpím nedostatkem argumentů? Přečetl jste si to po sobě a následně po mě v kolika bodech jste zde lhal, či uváděl zavádějící informace? Vy jste takový prosťáček, že Vás na těch Vašich jednoduchých lžích roznese i malé dítě, které si prostě a jednoduše vygooglí růst ruského HDP. Nic víc na Vás není potřeba. To Vy začněte vnímat realitu a přestaňte lhát, fantazírovat a tahat si informace z prstu. Žijete ve vlastních lžích a iluzích, naivních představách a pohádkách. Pustíte se tu do nějaké diskuze o Vašem slavném BRICS o němž nic nevíte, vylžrte si tu růst ruského HDP a srovnáváte nominální růsty rozvojových zemí s vysoce vyspělými. Vždyť jste člověče tak silně neodborný, až jste směšný. Běžte si sledovat Skálu, Kollera a McGregora, Vy proruský šašku, ti Vám řeknou to co chcete slyšet... s realitou to ale nemá nic společného.

JanČejka

04. 08. 2023, 13:10

Liberatus: Váš koment vychází z hromady lží a sledování proruských komentátorů a dezinformátorů, což jste jedním ze svých komentářů potvrdil - McGregor, Koller atd.
Egoitsticky se vyjádříte k jedné mé otázce? Co ten zbytek, hromady lží, které jste tu vyzvracel?
Vy tu chcete argumentovat 5 letým děckem? Člověk, který zde neustále píše o tom, jak si mezi sebou ,,Okrajinu" rozdělí země NATO a Rusko? To nemyslíte vážně, vždyť jste naprosto směšný, Vaše slova pro mě nemají vůbec žádnou hodnotu. Na odborné, logické i informační úrovni jste totální dno. Jak chcete o něčem psát nějaké, když jste tak silně prorusky zaujatý?

Myslel jsem, že když si po sobě přečtete tu hromadu lží, že se poučíte, ale je vidět, že na to je Vaše IQ příliš nízké. Trpíte absolutní absencí seberitiky.

Máte pravdu, další rozbor už není potřeba, protože Vy v mnoha směrech nejen, že vůbec nerozumíte o tom o čem tu píšete (BRICS) a vyloženě si přejete vítězství nějakého oponenta západních hodnot (jichž jste součástí), Vy tu vyloženě lžete - viz růst ruského HDP, manipulujete si s informacemi jak se Vám zlíbí, aniž byste vůbec byl schopný pochopit o čem tu píšete (vyzdvihování růstu v zásadě silně zaostalých ekonomik versus silně vyspělých). Pro mě jste klaun, navíc nevzdělaný narcis, který má o sobě silně nadsazené smýšlení.
A ještě do toho ten vtip nakonec ,,Nejsem proruský". Promiňte, ale to neurčujete Vy a z mého pohledu jste silně proruský propagandista. Vždyť Vaše komentáře srší opovrhováním západních hodnot, Ukrajinců a propagací toho jak se Rusku a všeho kolem něj daří... To jste tak hloupý, že sám nevidíte co tu předvádíte?

JanČejka

04. 08. 2023, 13:27

A nejhorší na tom je, že takoví bídáci jako Vy o sobě ještě mají pocit, že popisují realitu, táháním si informací z prstu... Vy jste ten nejhorší typ člověka. Nevzdělaný narcis, který má o sobě pocit, že tu šíří nějakou pravdu a ještě k tomu jakou dělá službu lidem, že jim ,,otevírá oči" a popisuje ,,realitu".

Klidně si napište svůj názor a diskutujte, ale nelžete! Proč mi na mé otázky tedy neodpovíte? Kdo tu tedy trpí absencí argumentů? Jednoznačně Vy!

Diskuze je totiž o výměně názorů, ne o vnucování své pravdy druhé straně a už vůbec ne o lhaní a manipulacích s daty a informacemi, kterých se dopouštíte. Totálně jste se znemožnil Vašimi plky o nacistech a fašistech a o tom, že by si země NATO měly s Ruskem dělit Ukrajinu... Tady Vás zkrátka nikdo neocení, maximálně tak nějaký prorusák vám hodí paleček...


Co ten zbytek lží a vyložených manipulací, které jste tu nacvakal? To hodíte za hlavu a budete v tom pokračovat dál? Růst HDP Ruska o 2,5%, jo? Na koho to tu zkoušíte? Takového troubu si namažu na chleba pokaždé když budu chtít. Koller a McGregor, to jsou doslova modly pro dezinformátory Vaší kategorie a nevidím to poprvé.

JanČejka

04. 08. 2023, 14:30

Liberatus: Každopádně, tohle je dobré. :D
,,Můj koment vychází z reality, mezinárodních vztahů a reálné situace na Okrajině.
Vaše argumenty jsou zcea účelové a tedy mylné."

Váš koment ale neměl nic moc společného se situací na Ukrajině a už vůbec nic společného s mezinárodními vztahy, Vy ani nevíte o čem jste psal. :D

Váš ,,koment" (dle mě spíše výblitek na úrovni 5 letého dítěte, ale dobře, pojďme to nazývat koment) se zaměřoval na to, proč Rusko nechce napadnout žádnou ze zemí NATO, dále jak se Rusku skvěle daří a jak tento rok bude růst a také, jak je západ totálně odepsaný, protože prostě BRICS... a protože Rusko kryje rubl zlatem, tak se složí celý západní finanční systém atd. další nesmyslné žvásty a hromada fanatasmagorických předpovědí v tomto směru. O Ukrajině tam byl jen kousíček z toho komentáře, takže co to tady melete o nějakým mezinárodních vztazích a situaci na UA? Jste vůbec schopný reflektovat co tady šíříte za lži?

Váš komentář je Vaše vlastní předpověď, v zásadě se pokoušíte analyzovat budoucí vývoj splácáním mnoha témat dohromady, ale je to tak strašně hloupé, že Vás žádném ohledu nelze brát vážně, protože jednak nerozumíte tomu o čem píšete (nerozumíte co je BRICS) a jednak zde vyloženě lžete a taháte si data z prstu. Jakou hodnotu má tedy taková předpověď?

Opravdu žijete v domnění, že Rusko má páky na to aby složilo celý finanční systém západu? Jste schopný mi na tu otázku odpovědět? Jste vážně tak hloupý?

Opravdu si myslíte, že ruské HDP poroste tento rok o 2,5%?

Opravdu žijete v domnění, že Rusko si spolu se zeměmi NATO rozdělí a chce rozdělit Ukrajinu? Fakt Vám tu musím posílat důkazy Vaší zabedněnosti a prolhanosti? https://cedmohub.eu/cs/plan-na-rozdeleni-ukrajiny-pochazi-od-ruskeho-poslance-ne-z-polska/

Mi přijde, že si píšu s malým dítětem, ne dospělým člověkem, Vy nemáte vůbec žádné základy inteletku, nejste absolutně schopný rozlišit pravdu a lež.

David

03. 08. 2023, 13:30

Pro Radek - Norská armáda má sice moderní zbraně, ale má jich jen málo. Norsko má jen jeden tankový prapor, dvě letky letounů atd. Rusko má většinu zbraní zastaralých, ale má i určité množství moderních zbraní - letouny Su-57, tanky T-90 M Proryv atd.
A co se týče terénu - severský terén je sice náročný, ale není to nic nezdolného. Rusko-norská hranice má téměř 200 km, je zde jen jedna větší kominikace, ale když jsem si to na mapě nastudoval, napočítal jsem 16 míst, kudy by mohla postupovat jednotka velikosti divize

Mark

03. 08. 2023, 15:38

David
Čistě hypoteticky, kdyby se Rusko rozhodlo pro tak bláznivou a v podstatě sebevražednou invazi jako je do Norska, tak pravě pro Norsko dost hraje prostředí. Po souši z Ruska, aby mohla větší mechanizovaná jednotka vůbec postupovat bez problémů se zdržováním překonávat přírodní překážky by musela tak či tak po komunikací E6. Vynechaním této komunikace by se vystavili překážkám jako jsou stovky, ne-li tisíce jezírek a jezer, lesů, skalisek a hor. Ta komunikace E6 je, ale určitě zanesena do plánů obrany před možnou invazí z Ruska a rozhodně jakýkoli pohyb větší mechanizované jednotky bude určitě zjištěn a bude v podstatě snadným cílem. Chtít provést invazí zase na jakýkoli poloostrov na severu je jedná věc, udržet se tam další a postupovat opět jen po jedné komunikací z takového poloostrova další. Vzdušný výsadek by byl taky docela problém pro možnou rychlou neutralizací výsadku a nemožností je doplňovat zásobami. Norsko je atypická země, pro jakoukoli invazí dost komplikovaná o to víc, že je členem NATO. Rychlá reakce by také přišla ze strany UK a USA, které by okamžitě zahájilo leteckou kampaň s cílem zadržet Ruské jednotky než dorazí armády NATO a to s takovou silou s jakou se ještě nesetkali. Umím si představit pár zemí NATO, které by až s moc velkou ochotou si to šlo rozdat s těmi prasaty, jako Brity, Holanďany, Poláky. Za mě jsou si Rusové dost jistí, že by to pro ně vůbec nedopadlo dobře a tím nemyslím jen armádu, ale celou politickou garnitúru. Ukrajina se ukázala jako příliš velké sousto, co teprve země NATO, v tomto případě Norsko, tradiční, respektovaná země aliance. Směr imperiálních choutek těch bezmozků ze severní Asie bude jiný, na nějakou slaboučkou, bezbrannou zemí jako je třeba Gruzie, nebo ještě snadnější kořist, Bělorusko.

Možná invaze do Norska je určitě zanesená v obranných plánech nejen samotného Norska, ale i NATO a musí se s tím rozhodně počítat, už i z těch důvodů, že Rusko se vlastně vůbec nezměnilo a jeho imperiální choutky vždy byly, jsou a po delší dobu tady zůstanou, dokud sami rusové nezažijou nějaký velký třesk.

Radek

03. 08. 2023, 11:19

Útok na Norsko je nereálný. Norsko jako dlouholetý člen NATO má moderní letetctvo a PVO - zastaralá ruská technika by neměla moc šancí. Postup v norském terénu je extrémně náročný a Rusko nemá logistiku pro něco takového. Námořní výsadkové síly jsou směšné. Útok na člena NATO by vedl k nasazení konvenčních sil USA a proti F-35 a F-22 nemá Rusko žádnou šanci. Reálná je vyvolaná občanská válka v Pobaltí, jenže po Ukrajině by nikdo ani necekl, kdyby Pobaltí v případě nějakých nepokojů všechny Rusy nuceně odsunulo zpátky do Ruska.

JohnBattler

03. 08. 2023, 11:07

Článek mi přijde jako poměrně velké fantazírování. Tedy pokud to není myšleno někam 20-30 let do budoucnosti, ale na takhle dlouho dopředu se nedá nic předpovědět.

Rusko utržilo na Ukrajině poměrně masivní ztráty a rozhodně v nejbližších 5-10 letech nebude mít prostředky napadnout jinou zemi a rozhodně ne člena NATO. V tomhle alianci prostě věřím a pevně doufám, že při napadení jakéhokoliv člena by zakročila plnou silou celá aliance. Rusko by nemělo sebemenší šanci. Ono taky citelné oslabení Ruska je hlavní důvod proč NATO tak vehementně podporuje Ukrajinu. Rusko si na člena NATO určitě netroufne.

Jinak si také nejsem jistým tím, že je velmi pravděpodobné, že Rus bude vyhnán ze všech území Ukrajiny. Zatím jde protiofenziva velmi pomalu a Russká obranná postavení jsou velmi masivní. Podle mě válka na Ukrajině skončí během cca roka nějakým patem a bohužel o nějaké území Ukrajina dočasně přijde. Píši dočasně protože stále živím naději, že třeba časem padne Ruský režim a pak by se mohlo vyjednávat o navrácení území. Ruský režim je životně závisly na příjmech z prodeje fosilních paliv. Jestliže se světu podaří tolik nepopulární "dekarbonizace" tak je Rusko nahrané a ekonomicky zkolabuje.

Šebesta

03. 08. 2023, 14:05

Pro JohnBlattler. Souhlasím Rusko určitě nemá šanci napadnout žádný stát NATO a podle mně to ani nemělo v úmyslu.To jen lži některých členů vládni pětikolky a lidí jimi zfanatizovaných tvrdili takové bláboly když začala rusko-ukrajinská válka že Rus se nazastaví a po Ukrajině půjde dál na západ. Bylo to záměrné aby se v lidech vyvolal strach

Bombero

03. 08. 2023, 16:38

šebesta- jeden takový detail, to netvrdil nikdou nás, ale samotní russáci a ne jednou....

Šebesta

03. 08. 2023, 18:33

Pro Bombero. Lež u vás jako u komunistů ? To mě nepřekvapuje. Tvrdilo to mnoho lidí, voliči dnešní pětikolky s kterýma jsem mluvil a přiznám i moje rodina s níž mám rozdílné názory. To že Rus půjde dal když napadl Ukrajinu a nezstaví se tvrdila jednak senátorka Němcová ODS a také ministryně Černochová ODS obě velké lhářky a fabulátorky a dezinformátorky. Tyhle dvě 100 % od nich jsem to slyšel. Ale chápu že pro vás je pravda velmi nepřijemná když se vám nehodí že jo ? Nic nového pod sluncem. Stejně jako fakt že tahle válka nemá vojenské řesšení ale spíše diplomatické což opět jako už několikrát ukázala třeba ona nepovedená ukrajinská ofenziva. Což už dnes přiznávají i naši ale i západní vojenšti analytici . Mám už dost let a mohu tedy říct svou zkušenost kdysi se říkalo lež má krátke nohy daleko neuteče. Já to trochu poopravím primitivní lež má krátké nohy daleko neuteče.

Zdeněk

03. 08. 2023, 18:46

Šebesta, mám připomenout tvoje dávná i nedávná proroctví, které neudělaly ani stovku ... :laughing::joy::rofl:

Každopádně, když ty hodnotíš průběh ukrajinské ofenzívy, tak to můžeme být úplně v klidu, zatím si totiž netrefil vůbec nic.

Bombero

03. 08. 2023, 19:18

šebesta-nevám ale já výhrůžky slyším jen z russka. každou chvíli vyhrožují atomovkama ,teroristickým vedením války a podobně. To, že to pak u nás politici jen opakují je v pořádku
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-valka-na-ukrajine/720135/medvedev-vyhruzne-i-v-jaderne-elektrarne-v-evrope-se-muze-stat-nehoda-rusky-diplomat-se-boji-katastrofy.html

JanČejka

03. 08. 2023, 19:22

Vy jste skutečně omezenec... Někdy se mi Vaše názory líbí a považuji je za racionální, ale někdy sklouzáváte k takovým hloupostem, že fakt zírám co z Vás padá. Tohle nemá co dělat s nějakou ,,pětikolkou" kterou tu strkáte úplně do všeho, to je prostě názor některých lidí bez ohledu na to koho volili. Já si třeba také myslím, že Rusko by nešlo dál a nezaútočilo na jakoukoliv ze zemí NATO. NATO a země EU (i mimo ně) Ukrajinu podporují buď podle hesla ,,nepřítel mého nepřítele je můj přítel", či prostě proto, že chtějí ukázat, že vykonstruovaná agrese pod tak chabými záminkami jakými se ohání Putin v dnešním světě už neprojdou (hlavně podpora Německa a Francie, USA spíše dle prvního scénáře), že je to hluboká minulost 21. století.

Šebesta

03. 08. 2023, 19:41

Pro Bombero. Chlape vy žijete v omylu. To o tom že Rus půjde dál a nezastaví se na Ukrajině říkaly obě soudružky z ODS hned po 24.únoru 2022. Dávno před tím než to samotní Rusové řekli. Jistě já nepopírám že to Rusové říkali ale to je součast propagandy,která je vždy součásti války. Jsou to silácké řeči,které ale nemají racionální jádro. Je přece a bylo jasné že Rusové dál nepůjdou neb by to znamenalo válku s NATO. Takže když to shrneme bez emoci se zdravým rozumem tyhle dvě odesmanky to řekly aby u našich lidi vyvolaly strach Rusové to řekli jako součást propagandy.

Šebesta

03. 08. 2023, 19:46

No a kdybych chtěl být úplně férový tak dobře. Putin je lhář a dezolát a kdoví co ještě ale proč lžou naše soudružky s ODS ? To mi řekněte !

Šebesta

04. 08. 2023, 08:29

Plácáš bludy a lžeš jako obvykle Zdeňku. Já dlouhopdobě tvrdím že ta válka nemá vojenské řešen spíše diplomatické což se ukazuje denně. A nevím o něčem co mi nevyšlo. Jedině snad jsem tvrdil a to opět překuruješ že Turci blokují vstup Švédů do NATO. Zatím pokud vím oficiální turecké stanovisko nepadlo. Chystají se údajně Švédy odblokovat ale jde o to že to trvalo dost dlouho a zdržovali. Nikdy jsem ty netvrdil že Turci Švédy do NATO nepustí ! To jen tvá chorobná fantasie zase lže !

Bombero

04. 08. 2023, 09:41

šebesta- aha, a na jakém základě to říkaly?Vycucali si to z prstu? Nebo to bylo na základě prohlášení russké strany?On je mědvěděv součást propagandy, nebo je to oficiální politik, jeden z nejvýznamnějších?
Ale jo, russáky budete obhajovat do roztrhání těla, takové je stranické zadání...

Šebesta

04. 08. 2023, 10:52

Pro Bombero. Já je neobhajuji snažím se být objektivní. Jsou agresoři ale na té válce má minimálně 50 % podíl i západ. To je jasné kdo neni NATOVSKY fanatik vídí to. Asi neumíte česky navíc. Horlivá Černochová to řekla hned po 24.únoru 2022 ještě před Rusama. Píšu to už podruhé.Já nevím bavím se s normálnim človvěkem nebo ne ? A že to je lež jako věž tak to  ví každý. Ale pro vás co neumíte normalně uvažovat to je jedno že jo ? Každá lež je dobrá. A opakuji naposled Černochová to řekla hned po 24.únoru 2022 a ten ddůvod byl vyvolat u našich lidí strach a paniku. Možna to napišu přiště portugalsky snad to pochopíte ale nejlepší bude s vámi vůbec nediskutovat. S někyým kdo mele dokola svoje hlody a neumí uznat argumenty reálně to je ztráta času !!

Bombero

04. 08. 2023, 11:46

a jak jste přišel na 50% západu?Snad se vojáci nato nepřevlíkli do rusských uniforem a nenapadli UA?Ta válka jde 100% za russákama
Předpokládám, že to můžete doložit, že to řekla ještě před rusákama, když russ plánoval napadení US už v roce 2012
https://www.extra.cz/zpravy-putin-planoval-napadnout-ukrajinu-uz-pred-dvaceti-lety-tvrdi-vezneny-exprezident-sam-pred-tim-marne-varoval-ff955
Jinak za lež považuji vaše tvrzení, i z toho důvodu, že dávno před tím nás měl russ jako jediný spolu s usa jako nepřítele...

Liberatus

04. 08. 2023, 12:34

Jen tak mimochodem : ten konflikt už je dávno NATO vs. Rusko.
Od samého počátku.
NATO je agresivní, dobyvačná aliance, která je řízena VPK a generály ve výslužbě.
A vaše naivní, rádoby silácké a zasvěcené komenty na tom nic nezmění.
Rusko konflikt dokončí - NATO dostane po čuni, Okrajina ( země 404 ) přestane existovat definitivně.
Poslechněte si McGregora, Scotta Rittera, Martina Kollera, prof. Staňka a nechovejte se jako Neználkové

JanČejka

04. 08. 2023, 12:49

Samé hvězdy posloucháte, anonymní fašisto koukám. :) McGregor, známý proruský komentátor, Koller, komunista a taktéž prorusák a ten zybtek je to samé. Proč bych měl poslouchat někoho z nich? Stačilo mi jedno video s Kollerem a se Skálou a 5 minutách tam bylo tolik lží, že jsem je přestal počítat. ,,Neználku". Mám Vám tu citovat Kollerovi, či McGregorovy předpovědi z počátku konfliktu? Jak se ti dva chvástali, že už je v podstatě konec a Ukrajinci už prohráli? Týden po ruské invazi?
Proč bych měl sledovat někoho z těctho lidí, jimž snad žádná z jejich predickí ještě nevyšla?
Abych lhal stejně jako oni a zkresloval si informace stejně jako ty děláte Vy? Jste lhář a mnoha informacemi, které jste zde napsal jste to dokázal. Jste neobjektivní, ideologicky zaujatý neználek, který zde tlačí svou ,,pravdu" silou a uráží každého kdo s nímž se neztotožňuje. To, že se tu budete snažit silácky tlačit nějakou svojí ,,pravdu" o tom jako NATO dostane ,,po čuni" nic nezmění na tom, že je to jen Vaše toužebné přání. Mně osobně přijdete jako malé dítě i s tím Vaším přerozdělením Ukrajiny mezi Polsko a další země. Fakt nechápu jak to co tu píšete může někdo brát vážně.

Liberatus

04. 08. 2023, 13:11

Politici to berou vážně. . . . nejsem sám.
Odmítat argument jen proto, že ho vyslovil někdo, kdo mi není sympatický - je špatně.
Zelenský je nacista a zatáhl svoji zemi do fatálního konfliktu. Okrajina je nejzkorumpovanější zemí v Evropě - a už v podstatě ani neexistuje. Neexistují instituce, které jsou pro fungování státu nezbytné.
Nacifikace Okrajiny stála USA 5 miliard dolarů + stovky miliard za zbraně a techniku. Vše ale marně.
Rusové jim to všechno likvidují. . . . to je realita - nikoliv zbožné přání. Jsem politicky neutrální - jen hodnotím a vyhodnocuji. Dělám to celý život.
Nikoho neurážím - nebo máte pocit, že používám výrazivo jako ruský troll kolaborant a podobně ??
Polsko veřejně deklaruje vstup na Okrajinu - vy to nesledujete ??
Pokud žijete v bublině a odmítáte k sobě pustit fakta - pak je jasné, že se nikdy nedoberete objektivního závěru.
Bohužel to je Západ, který se děsivě přepočítal - a doplatí na to. Když k tomu připočtu nesmysly jako je GreenDeal, elektro auta, nesmysl s oteplování, ještě větší nesmysl s CO2 a emisemi. . . .je jasné, že EU jde do kytek. My bohužel také.
POsílám vám něco o nacistovi Zelenském ( edelweis ) . . . . ukrofilům se to asi neposlouchá pěkně a skončil bych zvoláním Jana Sladkého " . . . do roka a do dne" - uvidíme jak to bude vypadat.
https://www.facebook.com/100090888084192/videos/664170312263427

Bombero

04. 08. 2023, 13:26

liberatus- opravdu seriozní stránky. Mimo jiné tam tvrdí, žee titanic potopili amíci
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=cs&id=25743&date=2023-04-15
byl by odkaz na to polsko a vstup?Nebo je to opět další z rusských lží
nacifikace russka, kde je dnes víc nácků, než ve zbytku světa dohromady nestála ani rubl,oni to tak mají od mala
ukrajina v korupci je daleko za madarskem a ještě mnohem dál za russkem, cca o 40 míst
zelensky se jen brání náckovi putinovi, který se chtěl zapsat do dějin jako novodobý car
Jaké máte počasí v petrohradě,

Bombero

04. 08. 2023, 13:30

šebesta- tady si můžete vybrat, komu už russko vyhrožovalo
https://www.google.com/search?q=Rusko+vyhro%C5%BEuje+i+dal%C5%A1%C3%ADm+zem%C3%ADm&rlz=1C1AVNG_enCZ711CZ779&sourceid=chrome&ie=UTF-8

JanČejka

04. 08. 2023, 13:46

To vůbec není o sympatiích, jste zase úplně mimo, to je o tom, že ti lidé šíří ruský narativ a přiklánějí se svými názory k Rusku, nejsou objektivní, tak jako Vy nejste. Ne, Vy ani náhodou nejste politicky neutrální a  znovu Vám opakuji, Vy tu nejste od toho abyste to posoudil. Polsko nic veřejně nedeklaruje a už jsem Vám tu Vaší hloupou lež jednou vysvětlil, nehodlám se opakovat.

,,Pokud žijete v bublině a odmítáte k sobě pustit fakta - pak je jasné, že se nikdy nedoberete objektivního závěru."
Vy a objektivní závěry? :D Dovolte abych se zasmál Vy 2,5% růste. Tento pocit s Vámi rozhodně nesdílím, tak možná vidíte Vy sám sebe, to je ovšem zcela vylhaná představa, jste proruský lhář, který bude očerňovat každého nepřítele této země. Vám rozhodně nejde o objektivitu. Už jak Vás namíchly hypotézy autora a snažil jste se ostatní přesvědčit, že ne Rusko pro západ, ale západ pro Rusko je hrozbou a Rusko je na tom naprosto skvěle. Prosím Vás, nehrajte tu svojí hru o objektivitě, jste prolhaný propagandista. Posílejte si co chcete, Vy jste neotevřel ani jeden odkaz z toho co jsem Vám poslal já, já udělám to samé. :)

Liberatus

03. 08. 2023, 20:12

Ruský režim nepadne - nemůže - je to jen psychiatrický mýtus válečných štváčů.
Rusko je standardní země. . . . ctí tradiční hodnoty jako je rodina, což psychicky narušení zelení šílenci, LGBT psychopaté, Me too, BLM a jiné levičácké zvrácenosti nikdy nepochopí.

Roman

03. 08. 2023, 20:49

Jenom psychopatickej zvrácenec může říct že ruSSko je standardní země .
Skoro totálně osamocená zvrácená nacistická oligarchie se kterou už nechce mít moc společného skoro nikdo na světě .

Zero Foxtrot

03. 08. 2023, 21:40

liberatusna spinavejch rusacich me vzdycky pobavi jak strasne spatny to sou vojaci. Uplne vzdicky obhajej titul mistra sveta v pokladani zivotu vlastnich vojaku, hehehe. treba ve Finsku. Jo a o kolik milionu vic ze to chciplo za druhy valky rusackejch vojaku o proti Nemcum ktery prohrali? hehehe.

JanČejka

03. 08. 2023, 22:35

Kdyby Rusko bylo standardní země, tak by tam právě režim padnul. :) Protože ve standardních zemích se smí protestovat proti vládě a říkat otevřeně své názory. Navíc tam probíhají nezfalšované volby. Ve standardních zemích nevládne prezident 20, nebo 30 let a neupravuje si zákony ve své zemi tak aby mohl vládnout celý život. Ve standardní zemi má prezident maximálně 2 funkční období. Podívejte se jak je to s projevem názoru v té standardní zemi na kameru. Lidé se tam bojí říct co si myslí, ale výjimky se i ta najdou. :) https://www.youtube.com/watch?v=dSgck7RGG14

Znovu jen důkaz toho, že zde píšete o zemi o které vlastně nevíte vůbec nic... ALe hloupé lidi ruský režim potřebuje. :)

Marek

04. 08. 2023, 17:19

NO ale ještě mají Kima. A to se počítá:-)

Marek

04. 08. 2023, 17:22

Taktika lidských vln. Udolání nepřtele. U nich je to běžné. Prostě tak dlouho se nechají kosit až obránce vyčerpají, dojde jim munice apod.

Marek

04. 08. 2023, 11:05

A bohužel o nějaké území Ukrajina dočasně přijde. No a o to právdě jde. Přijde o území kde je nerostné bohatsví. Jenže bez těchto území nebude mt EU o Ukrajinu taový zájem, nebude pro EU (a NATO) tak atraktivní a EU nebude spěchat s jejím přijetím. A bez nerostných surovin které nebude moci namísto Ruska vyvážet do EU nebude Ukrajina zdaleka tak soběstačná její ekonomika životaschopná. Takže Rusové úpně hloupí nejsou a prozatím se jim daří to co si naplánovali.

Mark

03. 08. 2023, 10:25

Rusko moc na vybranou s Ukrajinou nemá a to jen díky svými velmi špatnými rozhodnutími, jako je třeba zavést do ústavy všechny 4 okupované ukrajinské oblastí a to v celé své velikostí jako nedělitelnou součást Ruské federace. Ono taky není někdy špatné pročíst diskuze na ruských webech a každému musí být jasné, že ty tupé prasata opravdu berou území od Charkova až po Oděsu jako právoplatné Ruské území a ten zbytek vlastně nedělitelnou od Ruska nějakou ukrajinskou gubernií( kolonií). Ukrajina jako napadená země má jen dvě možností. Vyhlásit příměří a Rusku podstoupit ty 4 oblastí v celé velikostí a zároveň čekat na další boje o zbytek Ukrajiny, anebo bojovat za svobodu a své životy a dosáhnout mírů i s naší pomocí.

V článků uvedené další možné Ruské dobyvačné expanze jako Pobaltí a Polsko je opravdu velmi nepravděpodobné. A vlastně taky i v případě Norska. Minimálně reakce Švédska, UK a vlastně i USA by byly dost rychle, rozhodné.

Směr střední Asie? To znamená střet se silnou Čínou.

Pokračovat ve směru Kavkaz? Zase možný střet s Tureckem.

Kde to naopak bude mít Rusko velmi snadné a možná i bez jediného vystřelů je Bělorusko. Po smrti Lukašenka začne vstřebavání této země do Ruské federace velmi rychle.

Tento článek může vyznít jako nesmyslný, ale kus realije na něm je, protože každopadně každá země, ve které se nachází více či méně početná ruská menšina může být v ohrožení ve své územní celistvostí. Otázka je...která?...kdy? V případě prohry Ukrajiny to bude Moldavsko. Po smrti Lukašenka Bělorusko. A pak asi poslední možnost Gruzie. U všech ostatních možných ruských dobrodružstvích by se z Ruska mohlo velmi rychle stát z opelichaného medvěda obyčejné podsvinče.

Liberatus

03. 08. 2023, 20:18

Zapomínáte na fakt, že Okrajina - ta země 404 - nikdy neexistovala a dodnes neexistuje a už nikdy existovat nebude.
Je to uměle vytvořený státní útvar - díky Stalinovi. Dodnes nemá zaregistrované hranice a už ani mít nebude.
Okrajina, tak jak byla namalovaná pár let už nikdy tak vypadat nebude.
Východ až k Moldávii se opět připojí k Rusi, Západ si zaberou Poláci a vrátí nacistům řádění Banderovců, kteří vyvraždili 130.000 Poláků na Volyni. O tom se jaksi nehovoří - ale v Polsku už ano - naštěstí.
Nacismus musí být eliminován - to je jasné.
Okrajina má nacistické vedení - to je nesporné.
No a platí jasné pravidlo : Kdo podporuje nacismus - je nacista.

Roman

03. 08. 2023, 20:36

Jedinej , kdo má nacistický vedení fašistický ruSSko v čele s krvavým a zvráceným ultradiktátorem putlerem .
Stejně tak jedinej kdo neví kde končí jeho hranice , je jedinej stát na světě a to je tahle nacisticko - mafiánská kleptokracie pod vedením toho zakomplexovanýho e dementně neschopnýho skřeta z kremlu .

Zdeněk

03. 08. 2023, 20:52

ROBO jaký ruSSko, žádný takový stát přece neexistuje, jedná se přece o umělý státní pseudoutvar vnikly rozpadem jiného pseudoutvaru SSSR, poslední uznaný stát na tom území je přece romanovské Ruské impérium ...
Stejně tak co nejdříve očekávám návrat českých zemí pod dům habsbursko-lotrinský, do rukou jediného pravého vládce Jeho císařské a královské Výsosti arcivévody Karela Rakouského... :laughing::joy::rofl:

JanČejka

03. 08. 2023, 21:49

Liberatus

Opět s částí souhlasím, když jsem si studoval území Ukrajiny, zjišťoval jsem, že jako státní útvar nemá příliš hlubokou minulost a že to bylo území, které se po staletí různě měnilo a vyvíjelo s různě členitou populací (tataři, kozáci, mongolové a mnoho jiných). Sice se zde před staletími nacházel útvar, kterému se dnes říká Kyjevská Rus, ale v tehdejší době se mu říkalo prostě jen Rus, tedy bych to označil spíše za počátek tehdejšího Ruska, než-li Ukrajiny, jen centrum se poté přesunulo do Moskvy. Dá se tedy bez nadsázky říct, že Rusko vzniklo na tehdejší Ukrajině. Nicméně už před mnoha staletími se populace na Ukrajině začala od té ruské výrazně odlišovat a ve 20 století už populace zde (ač podobná jazykově té ruské) byla chápána jako odlišná od té ruské a na základě toho se zkrátka rodí národy, na základě těchto rozdílů, které Vy nemůžete pochopit. Proto tedy Ukrajina musí být chápána jako jiný stát, protože Ukrajinec už zkrátka není to samé co Rus.

2) ,,Východ až k Moldávii se opět připojí k Rusi, Západ si zaberou Poláci a vrátí nacistům řádění Banderovců, kteří vyvraždili 130.000 Poláků na Volyni. O tom se jaksi nehovoří - ale v Polsku už ano - naštěstí."

Jako nacista zde vystupujete hlavně Vy a Vaše argumenty s tím, že se ,,o tom nehovoří " jsou trapné, protože zrovna dnes jsem četl o Volini další článek a od ruské invaze na Ukrajinu už jich vyšlo mnoho, tak neplakejte, že se o tom nehovoří. Nebo chcete aby Vám to posílali poštou? Hledat neumíte? Článek z března tohoto roku který tu Vaší hloupou lež, kterou jste mi nahrál vyvrací. https://www.denik.cz/ze_sveta/volynsky-masakr-valka-ukrajina-1943-az-1944.html

Kromě toho opět ukazujete svou neznalost, předtím to bylo v ekonomii, nyní v historii, Banderovci neměli s nacisty vůbec, ale vůbec nic společného, byli to radikálové, partizáni, do jisté míry i kriminálníci a vrazi, ale s nacisty Vy hlupáku nespolupracovali, skutečně přestaňte tu šířit ty Vaše putinovské lži a něco si o tom přečtěte... V řadách Banderovců bojovalo tisíce židů, Banderovci bojovali za samostatnou Ukrajinu, ale v zásadě pak i proti Němcům, protože ti samostatnou Ukrajinu taktéž nechtěli. S nacisty spolupracovali Mělnikovci, nikoliv Banderovci... To máte z toho, že posloucháte ty žblebty Putina, podívejte se jak máte vymytou palici...

3) ,,Nacismus musí být eliminován -to je jasné"

Ano v tom se shodneme

4) ,,Okrajina má nacistické velení to je nesporné"

V tom se neshodneme, nacistické velení nemá ani Rusko... opět se ukazujete jako hlupák, který tu zatvrzele propaguje rétoriku samotného Putina bez toho abyste se byl schopen zamyslet, proč on nazývá ukrajinkou vládu jako nacistickou, ale Putin samotný ukázal mnohokrát své mezery v historii. Putin je člověk, který vyloženě lže a manipuluje s určitými historickými událostmi a vůbec ho není těžké usvědčit

Nacismus je ideologie, která je založená na rasových základech, s prvky okultismu, jako takový byl typický jen pro Německo a poté pro určité skupinky bláznů a kriminálníků, kteří se s ním dnes ztotožňují. Není typický pro žádnou vládu ani stát, ukrajinská vláda se s nacistickou ideologií neztotožňuje... Pokud bych ale objektivně měl srovnat kdo má k této ideologii blíže, je to bezkonkurenčně Rusko a jsou to bezkonkurenčně lidé jako jste Vy. Za nechutnosti které zde předvádíte by jste měl být vyšetřován policií, protože tohle co tu hlásáte už není normální.

5) ,,No a platí jasné pravidlo : Kdo podporuje nacismus - je nacista."

To určitě, jenže Vy jste hlupák, který tomuto výrazu ani nerozumí a používá ho čistě jako onálepkování jemu nepohodlné zemi, či nepohodlných jedinců, ve své podstatě jste spíše komunista, než nacista, protože ti dělali přesně to samé co Vy. Lidé jako Vy úplně obrátili smysl toho slova a používají ho čistě jako vulgarismus.... Jste zkrátka dokonale zpracovaná ovce, která jen přebírá výrazy a výroky svých vůdců a do toho neskutečně prolhaná.

Liberatus

04. 08. 2023, 13:16

od člověka, který není schopen napsat větu bez pravopisných chyb si rozhodně radit nenechám.
Zatímco já píšu slušně bez urážek, vy si nevidíte do úst - chováte se jako dobytek - a tím s vámi končím.

Bombero

04. 08. 2023, 13:29

...píšu slušně bez urážek....chováte se jako dobytek...to vše v jedné větě
a kdo nemá argumenty, tak se chytá pravopisu

JanČejka

04. 08. 2023, 14:02

Lžete už jen na samém začátku svého komentáře, jako obvykle. Vaše argumenty jsou ubohé. Chytrý člověk se poučí z toho co napsal a uzná svou chybu, hlupák v ní pokračuje dál.

Nejsem schopen napsat ,,větu" bez pravopisných chyb? Takže mám v každé větě chyby? V komentáři mám chyby a jsem si jich vědom, nicméně je to z důvodu rychlého psaní, nikoliv, že toho ,,nejsem schopen". Omlouvám se, pro mě jste takové strašné ulhané, zmanipulované, proruské dno, že nemám potřebu se držet nějakých striktních zákonitostí v čj. Nicméně v tomto komentáři je dodržím, abych Vás uspokojil, navíc, Vy sám začínáte větu malým písmenem a ,,vámi" píšete s malým písmenem ( v tomto případě tedy označujete množné číslo, nikoliv jednotné). Dále Vám tam chybí čárka, tudíž tam máte 3 chyby, fakt chcete směřovat diskuzi kdo tu píše jako prase?


Pro mě jste nejen prase, ale i lhář, dezinformátor, egoistický, narcistický manipulátor v jedné osobě, do toho ještě pokrytec, neschopný se poučit ze svých lží, mající pocit, že uvádí někoho do reality - a to jsem ani zdaleka nevyjmenoval všechno co si o Vás myslím. Hnusíte se mi neskutečně, kdybych Vás potkal v realitě, tak Vám plivnu do obličeje.

Vaclav Flek

07. 08. 2023, 02:24

pro Zdeněk

Zdenku, tak s timto vasim nazorem nazorem bych nesouhlasil. Sovetsky svaz, at si o krvave historii jeho vzniku a jeho dalsim vyvoji, plnem nasili a lidskeho utrpeni,myslime cokoliv, byl prece jenom mezinarodne uznavanym statem. To uznali prece vsichni svetovi lidri, namatkou Hitler, Churchill, Roosevelt, Truman, Cankajsek, Mao Ce-tung, Eisenhower, Kennedy a velka rada dalsich. SSSR a pote jeho nastupce je stalym clenem Rady bezpecnosti OSN, zrejme nepravem, ale takova je realita. Jinymi slovy, nemuzeme SSSR charakterizovat jako utvar, ktery nebyl mezinarodne uznan.

Ted se na to znovu divam a mam za to, ze jste svuj prispevek myslel nejspise ironicky. Nicmene tato objemna diskuse je jiz tak rozkosatela, ze nemohu najit, vuci komu se vymezujete a nechavam svou reakci v puvodnim zneni...

Marek

04. 08. 2023, 11:13

Když jim nevyjde Ukrajina schramstnou Bělorusko (jako dalí nárazníkovou zónu) které ale na západ nechce a nestojí o to