EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Krav Maga - vše, co potřebujete vědět

 01. 05. 2013      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Krav Maga je transkripce hebrejského slova pro kontaktní boj, čili boj zblízka. Jedná se o rychle se rozvíjející systém, který má spoustu příznivců po celém světě. Většina dnešních škol se hlásí k odkazu zakladatele Imricha Lichtenfelda, bývalého československého občana, který emigroval pod tíhou událostí 2. světové války do tehdejší Palestiny. Vzhledem ke svým zkušenostem z boxu, zápasu a krátkému působení v ČSL legiích cvičil členy tamní židovské organizace Haganah v kondici, boji a dalších činnostech. Po vzniku státu Izrael v roce 1948 působil v obranných silách jako šéf výcviku boje zblízka (Krav Maga) a fyzické přípravy. Zemřel v roce 1998 ve věku 88 let. Na jeho odkaz navázalo spoustu škol a některé z nich si dodnes přivlastňují výhradní právo vyučovat Krav Maga.


Obr.: foto z kurzu pod vedením elitních izraelských instruktorů Krav Maga

Je třeba si uvědomit, že Krav Maga je poměrně mladý styl a neustále prochází vývojem. Oproti tvrzení některých organizací, že vyučují pravou a jedinečnou Krav Magu stojí fakt, že tento systém je otevřený. To znamená, že dochází k neustálému zlepšování a adaptaci na moderní dobu. Je možné odlišit tři základní přístupy k výcviku. Konzervativní přístup preferuje původní techniky a metody nácviku a vyskytuje se zde méně změn oproti původnímu systému. Technická vyspělost se označuje pásem stanovené barvy, přičemž vyšší techniky jsou obvykle motoricky náročnější. Do této skupiny patří například Krav Maga Haim Zut. Druhý přístup je moderní. Techniky jsou maximálně zjednodušeny a změny v systému jsou ošetřeny pomocí instruktorských updatů. Úroveň cvičenců je označena pomocí úrovní P,G,E a M. Tento přístup preferuje např. KMG nebo IKMF. Třetí a poslední přístup je hibridní. Jak již název napovídá, jedná se o prolnutí původních idejí Krav Maga s jinými bojovými styly. Nejznámějším zástupcem tohoto přístupu je Roy Elghanayan (KMRE), který využívá pozměněné techniky Jiu-Jitsu. Klasifikace cvičenců je různá.


Video: Demonstrace umění Krav Maga / YouTube

K popularitě Krav Maga se váže celá řada problémů. Název je výbornou obchodní značkou a proto ho mnoho škol sebeobrany a bojových umění zneužívá ke svému zviditelnění. Lidé jsou v dnešní době velmi ovlivňováni reklamou, ačkoliv si to mnohdy sami neuvědomí, spoléhají na dobrý firemní design a nejsou kritičtí ke kvalitě výuky.

Prostředí Krav Maga a bojových systémů vůbec, je u nás velmi nesoudržné. Většina organizací postrádá úctu a respekt k ostatním, nehledě na pohrdání, pomluvy a urážky. Jen velmi málo organizací má pevné vazby na Izrael. Lze nalézt mnoho systémů, které čerpají ze slávy Krav Maga a využívají pro reálné podmínky neefektivní techniky. Podstatou Krav Maga je každodenní prevence, efektivita a jednoduchost technik, žádná pravidla a životní krédo přežít. Trénink se soustředí na perfektní fyzickou a psychickou kondici, zvládnutí technik boje proti ozbrojenému či neozbrojenému útočníkovi (či více útočníkům), taktiku a postupy při konfliktu a v neposlední řadě na budování bojového ducha.

Rozhodnete-li se začít s tréninkem, pečlivě se ujistěte, zda Váš instruktor opravdu ovládá techniky KM a jaké má reference, případně odkud pochází jeho vzdělání v oboru. Ani instruktorský certifikát nemusí vypovídat o dostatečných kvalitách pro výuku. Přesvědčte se o individuálním přístupu k cvičencům a serióznosti organizace. Ne vždy je velikost zárukou kvality. Většina technik a postupů, které využívají elitní organizace pro boj s terorismem, nelze nalézt na internetu a ani na kurzech izraelských instruktorů, kteří svoje techniky a postupy vydávají za oficiální pro IDF, LOTAR, Shin-bet a další. Ve speciálních školách jako Arazim combative school se globalizuje pro složku pouze výuka společných postupů (např. CQB) nikoli výuka Krav Maga, ta je sice zajišťována centrálně, ale v používání je dán volným prostor samotným praktikantům, aby si na základě svého somatotypu a preferencí vybrali konkrétní techniky Krav Maga, kterých může být pro totožnou situaci i několik.

Doufáme, že Vás nepřehledná situace na trhu se sebeobranou neodradí od studia mimořádně efektivního a pragmatického systému Krav Maga a na vlastní kůži si ověříte jeho krásu.

Hodně úspěchů v tréninku přeje realizační team SpecWarp

Zdroj: SpecWarp

 Autor: Miroslav Kokta

Komentáře