EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nasazování starších tanků na moderním bojišti aneb platí úsloví „i špatný tank je lepší než žádný tank“ ?

 07. 06. 2024      kategorie: Úvaha      25 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Současná válka na Ukrajině mimo jiné přinesla i rozsáhlé nasazení tankové techniky. Tanky jsou v ukrajinském konfliktu nasazovány v obrovském množství, které od druhé světové války jen těžko nachází srovnání, a to nejen v Evropě, ale i v celosvětovém kontextu. Vzhledem k vysokému množství nasazené techniky tento konflikt přináší i rozsáhlé ztráty tanků, které na obou stranách dosahují tisícových hodnot. Např. u ruské armády zdokumentované ztráty činí již téměř 3000 tanků, přičemž faktické ztráty budou jistě ještě vyšší. O moc lépe na tom však není ani ukrajinská armáda.

shutterstock_2143099515Foto: Vzhledem k vysokému množství nasazené techniky konflikt na Ukrajině přináší i rozsáhlé ztráty tanků, které na obou stranách dosahují tisícových hodnot.  | Shutterstock

I proto jsou obě strany nuceny nasazovat i starší typy tanků, které již před válkou byly považovány za zastaralé. Ruská armáda kromě svých nejrozšířenějších tanků T-72 a jeho různých modernizovaných modifikací nasadila i tanky T-62 (opět různých modifikací), a ještě starší, téměř muzeální T-55. Obdobně ukrajinská armáda vedle svých tanků T-64/72, případně i moderních západních tanků Leopard 2, nasadila i starší tanky Leopard 1, dodávané v rámci vojenské pomoci od západních států.

Nasazení těchto zastaralých tanků ale vyvolává i značné kontroverze. Na jedné straně se objevují hlasy, že nasazení těchto tanků je zbytečné, a že vede jen ke ztrátám na technice, ale i na životech. Na druhé straně se objevují názory, že tyto tanky jsou sice starší, ale již osvědčené, a že tedy mají svou hodnotu. Velmi často je zmiňován bonmot, že i špatný tank je lepší než žádný tank. Je ale toto rčení správné, má i dnes svou platnost?

Tanková technika dnes 

Předně lze konstatovat, že na Ukrajině, ale i v dalších konfliktech současnosti se tanky osvědčily. A to i přes výše zmíněné ztráty. Tanky se především prokázaly jako velice univerzální systém. Tanky jsou díky své kombinaci mohutné palebné síly a pancéřování schopny činit průlomy ve frontě. Důležitá je i jejich schopnost ničit tankové jednotky protivníka. Stejně tak jsou ale tanky schopny vykonávat úkoly palebné podpory vojsk, kdy díky své mohutné palebné síle mohou ničit i zodolněné postavení pěchoty.

Právě tato univerzálnost, kombinace hned několik schopností je zřejmě největší výhodou tanků. A žádný jiný zbraňový systém takovouto univerzálnost nenabízí. Např. drony, ale i některé nejpokročilejší PTŘS jsou dnes lepší protitankovou zbraní než samotné tanky. Jenže chybí jim úderná schopnost tanků a jejich odolnost. Ani tolik populární drony i přes svou vysokou účinnost nejsou schopny tanky plně nahradit.

Často je poukazováno na vysokou zranitelnost tanků, a to nejen moderními PTŘS, ale i ze strany výše zmíněných dronů. A je faktem, že na Ukrajině, ale i např. ve válce o Náhorní Karabach drony dokázaly zničit stovky tanků. Jenže čím dál víc se ukazuje, že i drony mají své limity. Drony jsou totiž relativně snadno detekovatelné, ale především je lze snadno sestřelit. Jak se ukázalo, mnohé drony lze sestřelit i takovými systémy, jako jsou starší protiletadlové kanony Zu-23 či rušičky. Pokud mají obrněné jednotky patřičnou obranu proti dronům (což je úkol, který v současnosti řeší všechny relevantní armády), jsou relativně v bezpečí.

I proto mají tanky své nezastupitelné místo ve výzbroji světových armád. Hlavní vojenské velmoci, jako jsou USA, Čína nebo Rusko, tanky i nadále vyrábějí, a vyvíjejí nové typy. Také turecká armáda, která je díky dronům Bayraktar TB2 a dalším považována za „dronovou velmoc“, si i nadále udržuje mohutné tankové vojsko čítající cca 2 500 tanků, navíc si pořizuje moderní tanky Altay své vlastní výroby, do jejichž vývoje Turecko vložilo miliardy dolarů. 

Starší a zastaralé tanky 

Otázkou ale je, jestli to platí i u starších, případně zastaralých typů tanků. Prakticky všechny armády přitom disponují jak moderními, tak i staršími typy tanků, či jejich staršími verzemi. Např. americká armáda má sice formálně ve výzbroji jen jeden typ tanku – M1 Abrams – zato však v několika verzích, které se od sebe diametrálně liší svými výkony. Ruská armáda pak v současné době provozuje 5 typů tanků a každý typ v několika verzích. 

A podobná situace je i v dalších státech. To, že si armády nechávají ve výzbroji armády i starší tanky, je dáno především ekonomickými důvody, kdy jim nedostatek peněz nedovoluje přezbrojit na nové tanky. Stejně tak je tomu ale i z technických důvodů, kdy i starší tanky často mají výkony, které jsou pro armády dostatečné. Obvykle je tak používán model, kdy nejmodernější tanky jsou ve výzbroji elitních obrněných jednotek a v boji jsou nasazovány na nejexponovanější místa fronty, zatímco starší tanky jsou ve výzbroji druhosledových jednotek. Častý je také model, kdy starší tanky jsou součástí mechanizovaných jednotek, a de facto tak plní úkoly palebné podpory mechanizované pěchoty.

Právě tento úkol je přitom zásadní. Moderní konflikty totiž jasně ukázaly na potřebu přímé palebné podpory pěchoty. Pro tyto úkoly se přitom výborně hodí právě starší tanky. Např. staré tanky T-55 se díky svému drážkovanému kanonu 100 mm pro tyto úkoly hodí lépe než modernější tanky T-72 vyzbrojené kanonem 125 mm s hladkou hlavní. Stejně tak se v této roli prostředků palebné podpory osvědčily i starší západní tanky, jako je německý Leopard 1, a to díky svému 105 mm kanonu, pro který je k dispozici široké spektrum moderní munice. Díky tomu mají i zdánlivě zastaralé tanky své místo na moderním bojišti.

Jenže na Ukrajině, potažmo i v dalších konfliktech (Sýrie, Irák) jsme svědky toho, že tyto starší tanky jsou nasazovány zcela nevhodným způsobem. Starší tanky jsou zde sice správně používány pro úkoly palebné podpory pěchoty, jako jakési mobilní 100/105 mm kanony. Jenže často je tomu tak, že tanky jsou umístěny do statických postavení. Tank je částečně ukryt v okopu, obvykle je navíc ukryt pod různými provizorními konstrukcemi, které tank mají jednak maskovat, a především krýt před útoky protivníkových dronů.

Takovéto používání tanků je ovšem zcela neefektivní, a je výrazem nižší vojenské úrovně daných armád. V takovém případě totiž nejsou plně využity základní přednosti tanků, především vysoká mobilita a průchodnost i těžkým terénem. Pokud jde takto tank ochuzen o své schopnosti, ztrácí na hodnotě. Takováto statická postavení tanků jsou navíc snadno detekovatelná, lze je následně zničit palbou dalekonosného dělostřelectva, které dnes běžně pálí na vzdálenost 40-50 km. Ani krytí tanků různými provizorními konstrukcemi není efektivní, protože moderní drony si s takovýmito konstrukcemi dokážou poradit. Především ale mají tanky pro takovéto nasazení zcela nevhodnou výzbroj, kdy jejich kanony mají sice vysokou účinnost, ale mají jen malý náměr, takže nemohou zasahovat vzdálenější cíle. Za takové situace se ovšem naskýtá otázka, zda takto nasazované tanky není lepší nahradit jinými (a to třeba i obdobně staršími) zbraňovými systémy.

Ekonomické faktory     

Do otázky efektivity starších tanků navíc promlouvají i ekonomické faktory, které přitom na první pohled hovoří ve prospěch udržování starších tanků ve výzbroji. Tanky jsou totiž jedním z nejdražších zbraňových systémů pozemních vojsk. Nejde přitom jen o samotnou pořizovací cenu, kdy nejmodernější tanky stojí 8-10 milionů dolarů, byť u starších tanků je výrazně nižší (je naprosto různá, záleží u ní na technickém stavu tanku, na jeho vybavení, stupni modernizace atd.). Neméně významné jsou i provozní náklady, které jsou také značné, a jsou dány třeba jen vysokou spotřebou paliva. Tanky jsou také díky své vysoké hmotnosti velice náročné na logistické zabezpečení, a vyžadují celou řadu podpůrných systémů. I to je důvodem, proč většina armád početní stavy svých tankových jednotek redukovala (je ale příznačné, že jen málokteré státy své tankové jednotky zcela zrušily).

Dokonce i samo udržování starších tanků ve výzbroji proto klade na armády značné nároky. 
U těchto tanků je navíc ztíženo i tím, že jsou již opotřebované, je tedy třeba více dbát na jejich údržbu. Pro starší tanky se navíc často nedostávají náhradní díly, které se obvykle již nevyrábějí, a nelze je sehnat (válka na Ukrajině, ale i války v rozvojových zemích přitom téměř spotřebovaly někdejší rozsáhlé zásoby náhradních dílů z dob studené války). Za takové situace, kdy v neprospěch starších tanků hovoří i ekonomické faktory, ovšem přestává platit zmíněný bonmot, že i špatný tank je lepší než žádný tank. Potom přestává mít smysl udržovat starší tanky ve výzbroji, a často je lepší je nahradit jinými zbraňovými systémy.

Alternativou starších tanků mohou být např. samohybná děla 2S1 Gvozdika, jejichž 122 mm děla mají vynikající výsledky při přímé palbě, ale díky vysokému náměru mohou působit i na vyšší vzdálenosti, případně na kryté cíle. Tato zastaralá SHD se díky tomu ukázala jako vynikající prostředek palebné podpory, což je umocněno i jejich nízkou hmotností a vysokou průchodností terénem. I proto tato samohybná děla na dnešní Ukrajině zažívají svoji renesanci, a ukázala se zde jako lepší než těžší a zdánlivě účinnější samohybná děla 2S3 Akacija. Proto také v současnosti hned několik armád své Gvozdiky modernizuje (např. Srbsko, které by si přitom mohlo snadno pořídit samohybná děla Nora B-52 ráže 155 mm vlastní výroby). Samohybná děla 2S1 jsou přitom oproti starším tankům dostupnější, jsou i levnější na provoz.

Úkoly, které obvykle plní starší tanky, tedy úkoly palebné podpory pěchoty, ale i boje proti tankům, mohou ale plnit i zastaralé protitankové kanony, jako jsou např. známé sovětské kanony T-12 či dokonce ještě starší BS-3. Leckdy jsou tyto kanony osazovány na různé podvozky, např. na podvozky obrněných transportérů MT-LB, což je řešení, které se na Ukrajině objevuje na obou stranách konfliktu. Také tyto provizorní, ale až překvapivě účinné systémy jsou k dispozici mnohem levněji než tanky, a to i tanky starší konstrukce.

Mají tedy i starší tanky, jako jsou tanky T-55 a T-62, potažmo tanky Leopard 1 na moderním bojišti své místo? Má smysl udržovat je ve výzbroji, a to i přes jejich vysoké provozní náklady? Ano, ale jedině tehdy, umí-li je daná armáda vhodně používat, dokáže-li plně využít jejich potenciál. Má-li pro jejich nasazení dobře promyšlenou taktiku, způsob jejich nasazení. Musí ale k tomu mít také patřičně vycvičené tankové osádky. Pokud tomu tak není, pak známé úsloví, že špatný tank je lepší než žádný tank, rychle přestává platit.

Zdroj: Tank Encyclopedia, Army.mil

 Autor: David Khol

Komentáře

Emil Holub

09. 06. 2024, 22:19

Skvělý článek...
Jako každá technika i ta nejzázračnější má své limity a její efektivita je omezená a to nejen podmínkami, ve kterých má fungovat, ale hlavně schopnostmi lidí, kteří ji obsluhují a to platí samozřejmě i o tanku...
Jsem "vyučený tankista s maturitou" a sloužil u nich 12 let, takže vím oč jde i v té podivné válce na té okrajině Ruska...
Charakteristické a zvláštní je způsob vedení té samotné války a způsob nasazení těch tanků v době neskutečné přesycenosti PT prostředků na obou stranách, které tanky dělají velice zranitelnými, což značně omezuje využití tanků a snižuje jejich efektivitu jakožto hlavního úderného prostředku pozemního vojska při útoku. Ukies hromadně tanky nasadit nemůžou, protože je nemají a Rusové zas nechtějí, protože nemají na spěch a nepovažují za nezbytné nechat si vybít osádky, když tahle válka je nejspíš jen zahřívací kolo pro tu, o které sní nejen Fiala, Černochová a Řehka a spousta dalších sociopatů a hlupáků, ale i už nikoli pološílený, ale už úplně šílený Stoltenbeg a ostatní Kazisvěti v pozadí...

To hromadné nasazení tanků, které je tak charakterictické pro 2.sv. válku už zřejmě neuvidíme ani my zde na středoevropském válčišti i kdyby se té naší pomatené vladě nás do té valky zatáhniot podařilo a to z prozaického důvodu, že žádné tanky, kromě těch ve sbírkách Klubů vojenské historie nemáme...

Pepík Knedlík

09. 06. 2024, 22:45

Emil Holub
A je tomu tak. Němci mají stále šroty Leo 1 a Cesko se zbavilo podstatně kvalitních T 72 a s velkou pompou je údajně předali Ukačkum. Už nevíme, jak ty stroje posloužil fašistům. V tisku ani v ČT ani prd.
Nekdy se dočtu, že rusáci ztratili 3 000 strojů. Pěkný cislo a co ukačka? Ti možná jen "polovic", ale pořád žebraji a tahají éčka ze naivních.
Je to vse na východě velký divadlo. Presne jako mobilizace ČSR 1938.

Slavoslav

10. 06. 2024, 09:06

Knedlik

dari sa mim dobre, biju rusackych nackov

https://x.com/front_ukrainian/status/1799078607031324808

Emil Holub

10. 06. 2024, 09:51

No, ty Leoprdi 1 jsou tak na úrovni modernizovaného v 8O. letech T-55 AM a my se jich zbavili buď odprodejem kamsi do Afriky, ale převážná část naplnila kapsy místních šmelinářů s vojenským matriálem a železným šrotem okolo Kalouska.
Ty Loeprdi 1 pro UA, mělo jich být hned něco pře sto kusů, byly posbírané po celé EU bylo potřeba napřed spojízdnit a to stojí prachy a chce to někoho, kdo to umí udělat a s tím je ten problém...Kdyby byly v cajku, tak by sehrály svojí úlohu, ale takhle po pár kusech a ještě v bordelu, to bylo jen na zlost a proto se tím nikdo nechlubí. Politici typu civil Černochová tomu vůbec nerozumí a představují si to s těmi tanky doslova "jako Hurvínek válku"...
Ty taky by byly platné tak někde v Somálsku, ale ne proti Rusovi a jeho prostředkům.
Dnes jsou tak efektivní asi jako ty "bojová vozidla" krabicoidní M-113 z dob vietnamské války, s půlpalcovým browningem starým sto let a s dva palce tlustou hliníkovou karoserií, namísto pancíře, které se používají jen tak jako taxíky a to s tankem ani nejde...Z těch jsme měli srandu už v 70. letech na škole, když jsme je porovnali s BVP 1, které mělo mimo PKT kanón a PTŘS...

No a když jim ty Leoprdí studenoválečnické zkameněliny začali dodávat, tak Ukies zjistili, že jsou to křápy na odpis a prakticky bez generálky k nepoužití a tak je odmítli i zadarmo...

Slavoslav

10. 06. 2024, 10:00

T-55AM ma o dost horsie SRP a senozorove vybavenie proti modernizovanym Leo-1 ktore prevzali systemy z Leo 2 vratene terma o ktorom v tej dobe mohli snivat aj najmodernejsie sovietske tanky. Prve terma dostali velitelske T-80 koncom 80tych

Slavoslav

10. 06. 2024, 10:34

a teda tie krabicoidne M113 su presne frontovy taxik. Ci by som sa z nich smial neviem kedze osadky BVP ciek stale preferuju sediet na korbe a nie vnutri tych hlinikovych BVP

Pepík Knedlík

10. 06. 2024, 12:55

Emil Holub
To je pravda. Krabice M113 velká jako garáž raději zůstává v zadku boje.
Když jsme tenkr5 pirovnavsli vukony a odolnost Leopardu 1 tak jsme se bavili možnosti proti němu strilet "vazelinaky" obohacený kadečkem.
Před casem jsem v rámci svých možnost mluvil ve VOP N. Jičíně s jedním člověkem a ptam se kde jsou vsech ty sroty? Odstavky prázdný a uklizeny. On na to, že je trochu zproznili, nastrikali a poslali na sešrotovani na ukačkum. Proc ne, ale pak dostaneme "darem" stary Leo 2 a vsichni musí jasat, protože to zařídila odbornice z "nevlády" frau Negrova

Emil Holub

10. 06. 2024, 20:49

Co to zas meleš, ty kašpare?! Ty musíš mít hubu naštorc za každou cenu i když se bavíme o něčem úplně jiným.
Já je porovnával ne jako taxíky, ale jako BVP!!!
Jsi, koukám, ještě větší trouba a s každou reakcí na něčí komentář jen nabýváš na rozměrech.
Nech s těmi karabicemi vyfotit. V těch letech, o kterých se bavím, NATO nic pořádného, až na pár podělaných marderů nemělo a o BVP jen snilo a ten posraný Bradley je stejně kopie BVP, nic jinýho...

Slavoslav

11. 06. 2024, 06:02

Holubok

ale ja za tvoj mizerný prehľad a nízky intelekt nemôžem. M113 je APC čo je obrnený frontový taxík. nie je to IFV a miešaš vo svojom porovnaní hrušky s jablkami čo nie je môj problém keďže tým robíš hlupáka len zo seba.

Pepík Knedlík

11. 06. 2024, 11:27

Emil
On ten čobol se vyjadřuje je všemu a myslím si, že timto psychopati onanuji a jim to dělá dobře.
Na Sovětský BVP opravdu nema Západ alternativu. Pandur, co má Cedko musí byt napojeny na síť, aby vlastně fungoval.

Slavoslav

11. 06. 2024, 11:43

Knedlik?

myslis poukazovanim na hluposti co tu s Holubkom produkujete ked napriklad porovnavate APC co je uz z definicie frontovy taxik s IFV co je z definicie bojove vozidlo urcene na priamy boj? Ze Holub oznaci M113 za bojove vozidlo, lebo je tupucky a ty ho obhajujes z ideovych dovodov z M113 bojove vozdilo nerobi

Emil Holub

11. 06. 2024, 23:31

Jo, pane Knedlíku, je to pitomec k pohledání, tenhle Jánošík naruby, takové to typické jelito, co má všecko naštudované z internetu, ale v praxi řídil jen koloběžku a to v době, kdy měl ještě mléčné zuby a kraťasy na jedné kšandě a střílel jen ze vzduchovky, když k nim na dědinu přijeli komedianti...
Je důležité, že to má všecko pěkně seřazené do kategorií a náz-vosloví dle NATO standartů.
Toho je tu škoda, toho si měla vzít za poradce ta naše kysličníková, mrazem přešlá Růže z Jericha namísto toho flamendra Nadě...

Emil Holub

11. 06. 2024, 23:38

Jánošíku, ty šuline, opakuji: v době, kdy armády Varšavské smlouvy měly mj. BVP 1 s tou famózní výzbrojí, tak mechanizované jednotky států NATO měly hovno a nenejvíš tyhle sračky, které byly opravdu jen taxíky a nic jiného a proto měly gatě plné a nic si na země Varšavské smlouvy, kromě stupidních provokací, nedovoliy a vytahovaly se jen na nějaké rákosníky ve Vietnamu a okolí...
Rád bych věděl ze které predele a kdy jsi vylezl, že seš tak chytrej...

Slavoslav

12. 06. 2024, 06:28

Holubok

ako vravím, za tvoj nízky intelekt nemôžem. M113 bol od začiatku navrhnutý ako taxik a ako taky vyrábaný až do roku 2007 pre potrebu americkej armády. Úlohu palebnej podpory plnili iné vozidlá. že ty nechápeš tento rozdiel a porovnavas taxil s BVP je len tvoja tupost.

a ze taktne obchadzas fakt, ze rusaci radsej sedia na korbe BVP, ako v BVP, lebo je to tak "skvela" masina je uz len bonus tvojej tupoty. je celkom sranda sledovat zabery z UA kde rusaci prsia z korby BVP napriklad po zasahu FPV dronom

Slavoslav

12. 06. 2024, 07:42

Holubok

pre pripomenutie tvojej inteligencie mi dovol, aby som ti zvyraznil na co reagujem:
"Dnes jsou tak efektivní asi jako ty "bojová vozidla" krabicoidní M-113 z dob vietnamské války, s půlpalcovým browningem starým sto let a s dva palce tlustou hliníkovou karoserií, namísto pancíře, které se používají jen tak jako taxíky"

Ja fakt netusim ci je podmienka clenstva v klube podporovatelov negativny IQ test, ale ak sa niekto cuduje, ze vozidlo navrhnute od zaciatku a od zaciatku pozuivane ako frontovy taxik sluzi aj po rokoch ako frontovy taxik tak k tomu nie je velmi co napisat. Ani k tomu ked niekto porovnava IFV s APC bez porovnania konceptu armad v ktorych su tieto vozidla zavedene.

A ak pokladas za rozumne tahat lahko pancierovane BVP do prvej linie, aby tam poskytovalo priamu palebnu podporu tak sa opytaj posadok tych takmer 2400 zdokumentovanych znicenych BVP-1/2 o ktore prisiel rusak na UA bojisku

Pepík Knedlík

08. 06. 2024, 19:11

Jen reaktivní panceřováni si nejsem jistý. Nechtic jsem odeslal reakci a ještě s chybami

Pepík Knedlík

07. 06. 2024, 20:26

Zřejmě se shodneme, že valka na východě je souboj techniky starý vice než 50 let a techniky soudobé. Problém vzdy pro západní techniku je prostředí. Tím nemyslím jen východní Evropu, ale Irák nebo Sinaj.

Slavoslav

07. 06. 2024, 14:21

Inak, ohladom UA bojiska. Prave som si docital rozhovor s tym slovakom co ho zajali Ukrajinci. Inak ako esencia tuposti sa neda nazvat, ale tak co cakat od toluenoveho fetaka, uz raz odsudeneho za vrazdu pocas satanistickych ritualov co ide dobrovolne bojovat za rusaka.

No boli tam aj zaujimave info, sluzil v zmiesanej jednotke dobrovolnikov spolu s rusakmi. 29 januara podpisal kontrak, uz 13teho februara bol na fronte. Najskor trochu dalej kde robil hlupe prace, aby ich v Aprili poslali priamo do prvej linie. Tam strazili pozicie, ale neskor boli prekvalifikovany na utocny oddiel. Dostal vycvik kde prvy krat strielal zo zbrane a po vystreleni 16tich nabojov ich v maji nahnali na UA pozicie proti gulometom.

A toto tu ruske filcky podporuju

Slavoslav

07. 06. 2024, 09:20

Co sa tyka "nespravneho" nasadenia tankov. Myslim, ze to vychadza najma z technickej zastaranosti tychto tankov. Nejde o vek, pancier ani vykon kanona, ale poslat tuto plechovku do prvej linie bez poriadneho komunikacneho vybavenia a spoliehajuc sa len na opticke pozorovacie pristroje s pomerne uzkym zornym polom je velky problem.

A tak jedine co im ostava je z toho robit menej efektivne a tazko pancierovane "delostrelectvo". Rusaklich skusa nasadzovat aj podla autora spravnym sposobom ked sa tieto stare tanky objavuju aj priamo na ciare kontaktu a plnia ulohu palebnej podpory pre pechotu, ale vysledkom je akurat saslik z rusa.

Slavoslav

07. 06. 2024, 08:14

ja by som doplnil, ze cca tyzden, dva dozadu bolo zdokumentovane nasadenie povodnej verzie T-54 na rusackej strane.

mimochodom, zdokumentovaných 3000 ks je elvivalent celeho aktivneho rusackeho tankoveho vojska pred vojnou. De facto UA znicila cele rusacke pozemne sily ktoré mal rusak v aktivnej sluzbe pred vojnou

David

07. 06. 2024, 09:28

No, problémem je, že Rusko mělo před válkou i spoustu tanků v záloze, ve skladech. Problémem je to, že spousta z nich je nepoužitelná, neopravitelná, mnohé zmizely v důsledku černého obchodu ( nedávno o tom psal D. Rovenský v ATM, z hlavy si nepoamatuji v jakém čísle). Ty T-54 jsou na ukrajině běžně nasazovány. a já jsem opakovaně natrefil i na zprávu o nasazení starých T-10, ale nepodařilo se mi ji ověřit

Slavoslav

07. 06. 2024, 09:33

jasne, dalsie tisice mali v mobilizacnych skladoch a dalsie tisice v ulozenkach. A ano, o rozkradani som pocul, ze to je dovod preco vedia spojazdnit tak malo ulozenych T-72. Ako modernejsie a cennejsie masiny boli rozkradnute, optika a motorove jednotky rozpredane nacierno.

T-54 az tak bezne nebolo, minuly tyzden bola prva fotka uverejnena co viem. A teda hovorim uplne o tej povodnej verzii T-54, nie T-55 ktora je naozaj nasadzovana uz dlhsie. T-10 beriem ako vtip, to by bola nejaka fotka

PS: aj z tych cca 3000 aktivnych bolo modernych (vyrobenych, modernizovanych po roku 2000) len cca 1600-1800 ks. Zvysok boli rozne T-72 B z 90 tok

Pepík Knedlík

07. 06. 2024, 08:10

Pane Davide, velice pěkný clanek. Rovněž se nabízí otazka použití tanku ve městě. Taky velká chyba, ale chyby se opakuji. Deprese tankoveho kanonu ma svy limity stejně jako max. dostřel.
Nejlepším prikladem použití starý a nový techniky je Izrael. Kdo má čas může trochu zabadat v historii např valka Jom Kippur a použití techniky. Izraelci dokazali úplný kouzla a třeba stary Sherman byl velice nebezpečný protivník a jen proto, že přesně jak uvádíte, byl nasazeny "rozumně" pro svý limity.

David

07. 06. 2024, 09:30

Děkuji, že se článek líbil. Použití tanku ve městě, to ja svébytná kapitola, která by asi vydala na samostatný článek. Ale i v tom městě by se lépe hodila Gvozdika s vysokým náměrem kanonu, stačilo by ji obložit reaktivním pancéřováním. A souhlas, izraelci jsou dobrým příkladem využívání i starší techniky

Pepík Knedlík

08. 06. 2024, 19:09

David
Elevace 70 st je solidní u Gvozdika, ale jedtli dtavilo.jen