EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nikdy neporažený Jan Žižka z Trocnova

 19. 05. 2022      kategorie: Vojenská historie      16 komentářů
Přidat na Seznam.cz

O mladí budoucího hejtmana husitských vojsk toho není moc známo. Odhaduje se, že se narodil někdy v roce 1360 v Trocnově. Jeho jihočeská tvrz v Trocnově přinášela drobný zisk, a tak Žižka žil na úrovni bohatšího sedláka. Nakonec o statek i polnosti přišel, dodnes není známo proč. Snad ho prodal, snad propadl věřitelům, možná byl vypálen. Další dochované záznamy o Žižkovi jsou pak až z roku 1408, kdy se stává členem lapkovské tlupy jakéhosi Matěje, se kterou se účastnil přepadávání jihlavských kupců.

V Čechách v té době zuřily drobné šlechtické války a lapkovské roty byly toho součástí. Nešlo ani tak o lupiče, jako spíš o záškodnické oddíly, které sloužily za žold některých šlechticů a škodily tak konkurenci. Někteří historici dokonce usuzují, že Žižka mohl sloužit v lapkovské rotě, kterou vlastnil sám král Václav IV. Jeho rota si vzala za cíl především majetky Rožmberků, které Žižka i král neměli v oblibě. Jako člen této družiny získal Žižka mnoho zkušeností a stal se z něj ostřílený bojovník. Roku 1409 udělil král Václav všem lapkovským rotám milost a tato amnestie se vztahovala také na Žižku. Tato milost souvisela s blížící se válkou Polska a Řádu německých rytířů, ve které se český král silně angažoval. Lapkovské roty měly v této válce pomoci polskému králi, což byla šance, jak si mohli bývalí vyvrženci opětovně vydobýt ztracenou čest a slávu. Jestli se války tehdy Žižka opravdu zúčastnil, se s určitostí neví, ale většina historiků věří, že ano. Navíc právě v Polsku se měl poprvé setkat s taktikou bojových vozů.

V roce 1410 Žižka vstoupil do královských služeb a v Praze si koupil dům. Ve službách krále sloužil až do husitského převratu roku 1419 a ví se, že už tenkrát patřil mezi přívržence mistra Jana Husa a spolu s královnou Žofií Bavorskou navštěvoval jeho kázání v Betlémské kapli. Byl také osobně přítomen husitského převratu a sledoval, jak dav radikálních stoupenců husitů vraždí novoměstské konšely. Pravděpodobně to sledoval ještě jako služebník krále, který toho času dlel v Kundraticích a Žižka mu sbíral informace, co se na ulicích vlastně děje. Po převratu bohužel král zemřel a Žižka tak zřejmě přestal být vázán věrností ke královskému dvoru a rozhodl se, půjde za svou vírou a srdcem. Ví se, že když 4. listopadu 1419 zaútočili husité na Menší Město pražské, Žižka již stál v čele jejich oddílů. V tu dobu si ho už novoměstští husité zvolili za hejtmana a Žižka poprvé vystupuje jako jeden z vojenských radikálních předáků podílejících se na dobytí Vyšehradu a Menšího Města pražského.

Jan_Zizka_-_Grunwald
Foto: Bitva u Grunwaldu (1878). Na tomto obrazu je mezi postavami významných šlechticů zobrazen i Jan Žižka | Jan Matejko / Wikimedia Commons / Public domain


Pražský hrad tehdy dobyt nebyl. Posádka zůstala věrná královně a odrazila všechny husitské útoky. Dá se předpokládat, že se Žižka s ohledem na dřívější známost s královnou do obléhání hradu příliš nehnal a byl to asi on, kdo nakonec zajistil s královnou půlroční příměří. Následně Žižka opustil Prahu a odtáhl s dalšími radikály na pomoc Plzni, kde vypukl další husitský převrat. V Plzni vládl husitský kazatel Jan Koranda a ten je s radostí přivítal. Plzeň byla totiž neustále ohrožována oddíly katolického panstva a každý voják tam byl vítán. V bitvě u Nekměřic (Nekmíře) Žižka tyto katolické oddíly sice porazil, ale nepřátelské obklíčení Plzně se mu rozbít nepodařilo. Žižka začínal tušit, že se Plzeň dlouho neudrží, a tak se jí rozhodl pragmaticky opustit a nechat místní husity svému osudu. Plánoval zamířit do nové husitské základny, do Tábora, který potřeboval taky pomoc. V březnu 1420 tak Žižka se svými bojovníky město Plzeň opustil. Na cestě u Sudoměře ho pak zaskočily panské jízdní oddíly a došlo k bitvě, která skončila nerozhodně s velkými ztrátami na obou stranách. Bitvu tehdy ukončila až blížící se noc. Bitevní pole pak jako první vyklidili páni a odvlekli s sebou zajaté husity. Žižka své raněné nechal v okolních vesnicích a pokračoval k Táboru.

17. března 1420 vyhlásil římský a uherský král Zikmund proti husitům křižácké tažení, rozhodnutý, že potlačí husitskou rebelii a získá po svém bratru český trůn. Husitská města včetně Prahy okamžitě zahájily přípravy na obranu. Tábor se ukázal jako důležité centrum v boji proti Zikmundovi a Žižkův příchod město silně posílil. Žižka si byl vědom, že je potřeba kolem Táboru vytvořit potřebné zázemí, a proto vypálili Prachatice, Strakonice, obsadil Písek a také odrazil útok rožmberských žoldáků. Žižkovi husité se ukázali jako velmi krutí a nesmiřitelní bojovníci, kteří zaživa upalovali zajaté kněze a nelítostně masakrovali všechny katolíky, kteří se jim dostali do zajetí.

V létě roku 1420 obsadili Zikmundovi křižáci Kutnou Horu a pak se vydali na pochod ku Praze. Praha vyslala posly s prosbou o pomoc a její volání vyslyšel i Tábor. S táborským vojskem dorazil i Žižka a Prahu ovládla euforická revoluční horečka. Husité zavedli revoluční pořádky a vyhnali z města všechny bohaté katolíky a zabavili jejich domy. Křižáci mezitím obsadili Pražský hrad a Menší Město pražské a rozložili se na místech dnešní Letenské pláně. Praha byla obležena a jediné přístupové místo do města byla dosud husity hájená hora Vítkov s nedalekou Horskou branou. Žižka si byl důležitosti Vítkova moc dobře vědom, a tak na místě nechal vybudovat obranný srub. Dne 14. července 1420 křižáci skutečně na Vítkov zaútočili a ačkoli byli ve velké přesile, byli nakonec u vybudovaných pevnůstek Žižkovými bojovníky odraženi a následným protiútokem cepníků poraženi. Mnoho rytířů ten den zahynulo pádem ze strmých svahů, další umlátili husité, kteří nebrali zajatců. Ten den byl na životě ohrožen i Žižka, ale jeho druzi ho na poslední chvíli zachránili a vyrvali ze spárů křižáků. Brzy na to se křižácká armáda rozpadla, protože ji v letním horku ohrožovaly nemoci a její velitelé neměli už chuť dále bojovat. Bitka u Vítkova měla na rozpad křižácké armády velkou zásluhu a Žižka se tehdy projevil jako dobrý stratég, protože správně odhadl útok nepřátel.

Průjmy a horečkami sužovaní křižáci nakonec odtáhli ke Kutné Hoře, kde vlastně vše začalo. Zikmund už neměl na udržování tak velké armády peníze, a tak jí rozpustil, ale ještě před jejím odchodem se aspoň nechal neslavně korunovat českým králem. Tuto korunovaci husitská i katolická šlechta nikdy neuznala a kromě pár odpadlíků nikdo v Čechách Zikmunda za krále neuznával. Po bitvě na Vítkově se Žižka stal vůdčí osobností husitů a byl jejich nejschopnějším hejtmanem, bez jehož souhlasu se nic podstatnějšího nedělo. Žižka se už 22. srpna 1420 vrátil do Tábora, ale protože z Kutné Hory pořád hrozil Zikmund, vyrazil v listopadu Žižka s vojskem k Nebovidům, kde se pak v prosinci střetl se silnou křižáckou armádou. V této bitvě bylo jeho vojsko obklíčeno, ale Žižka se nakonec dokázal probít z obklíčení ven. Když ho pak stovky křižáckých jezdců pronásledovaly v domnění, že utíká, postavil se jim s pevnou vozovou hradbou na odpor. Nastal obrovský masakr, ve kterém se těla nepřátel vršila až k okrajům vozové hradby. Když tlak křižáků začal ochabovat, nechal Žižka odpojit několik vozů a vzniklou mezerou vyrazila odpočatá husitská jízda do útoku. Vysílení křižáci začali před tímto útokem ustupovat, a po čase se jejich ústup změnil v bezhlavý útěk. Žižka se pak v lednu téměř bez boje zmocnil Kutné Hory a Zikmund byl nucen s intervenční armádou utéct na Moravu. Žižka tak definitivně ukončil jeho křížovou výpravu do Čech.

Husitské reformní hnutí se pak začalo štěpit na radikály, kteří odmítali v čemkoliv ustoupit a umírněné kališníky, kteří usilovali o mír s katolickým panstvem a byli svolni k ústupkům. K rozbrojům došlo i v Táboře. Žižka, roztrpčen těmito hádkami, opustil Tábor a odešel do Hradce Králové, kde vládlo husitské bratrstvo orebitské. Po cestě porazil u Skalice a u Hořice místní katolíky, čímž ještě více upevnil své postavení v husitském vedení. V té době byl již slepý a řídil bitvy jen podle svého instinktu. První oko si poranil v mládí, o druhé přišel při obléhání hradu Rabí, nicméně se má za to, že nepřišel o zrak úplně, protože je zaznamenáno, že osobně popravil několik zajatců palcátem, což by úplně slepý člověk nemohl.

Správcem východočeského husitského svazku byl Diviš Bořek z Miletínka. Ten Žižku vřele přijal a přizval ho k jeho tažení na Moravu, která patřila pořád Zikmundovi. Žižka však jeho nabídku odmítl a zůstal v Čechách s tím, že bude čelit případným útokům českého panstva. Jakmile však Diviš Bořek odtáhl na Moravu, udělal Žižka zákeřně převrat, obsadil město a vyhnal z něj Bořkova bratra, který tam zůstal jako jeho zástupce. Žižka se tak stal neomezeným vládcem východočeského husitského svazu. Rozzuřený Bořek se vrátil z Moravy a obě husitská vojska se spolu střetla u Strachova dvora. Zde poprvé v historii, nikoliv však naposledy, spolu bojovali husité proti sobě. Žižka tehdy vyhrál a tím si potvrdil ovládnutí východních Čech. Na jaře 1424 pak opět vytáhl do západních Čech. Chtěl skoncovat se silnou panskou katolickou opozicí, které vévodila Plzeň. Ta byla však příliš silná, aby jí mohl dobýt, a tak aspoň krutě vyplenil její okolí. Následně na něj páni poslali silné vojsko a Žižka byl nucen ustoupit. Během tohoto ústupu však nakonec panské vojsko u Malešovky zničil. Po této bitvě Žižka plánoval ztrestat i Prahu, protože se spojila s panskou a kališnickou opozicí, ale nakonec od svého záměru ustoupil, Praze odpustil a získal velení nad všemi městskými husitskými svazy. Husité pak společně pod jeho velením měli vyrazit proti Zikmundově Moravě. Prvním cílem bylo dobytí hradu Přibyslav, který byl v držení Zikmundova muže Čeňka z Ronova. Při jeho dobývání však Žižka onemocněl a 11. října 1424 zemřel.

Pro husity to byla obrovská ztráta, protože to byl právě Žižka, kdo spojil rozhádané husitské svazy a udělal z nich jedno vojsko. Žižka byl "husitským polobohem", který po dobu pěti let vládl v Čechách skoro jako král. Za Žižky zažili husité éru slavných vítězství, které měly ještě nějaký čas pokračovat, avšak jejich konec se blížil. Žižka byl drsný a přísný muž, který ideály humanity rozhodně neoplýval. Jeho muži patřili k těm nejkrutějším a válka byla pro ně krvavým řemeslem. Nutno podotknout, že to byla krutá doba a nepřátelé kalicha také nejednali v rukavičkách. Během křížových výprav vraždili křižáci každého Čecha, který se jim dostal do spárů, protože jméno Čech bylo synonymem slova kacíř. Češi tehdy byli ve vlastní zemi hubeni jako škodná. A husité jim tak opláceli rovným dílem. Žižkovi bojovníci byli nemilosrdní zejména k Němcům a katolickému kněžstvu. Například v Říčanech nechal Žižka v chalupě jednoho sedláka upálit devět zajatých kněží. V Českém Brodě zase radikálové z Prahy upálili na náměstí 18 místních kněží i s farářem. Je třeba zmínit, že husité neznásilňovali ženy a nikdy nekradli. Řídili se totiž přísným vojenským řádem a i svou vírou. Byla to krutá doba a Zikmundovi uherští jezdci se tu chovali jako mongolské hordy. A  byl to právě Žižka, kdo se tehdy pasoval do ruky boží, která trestala zločiny cizáků a panstva. Nejspíš se považoval za bohem vyvoleného, což umocňoval i fakt, že neprohrál jedinou bitvu, i když byl slepý. Dokonce i mezi nepřáteli se ze Žižky stal mýtus a všichni se ho báli. Je možné, že nebýt Žižky, husitské hnutí by tehdy zřejmě rychle zaniklo a Čechy by se tak staly rejdištěm a spáleništěm cizáků.

Zdroj: Historie válek

Komentáře

Jarin

07. 06. 2022, 16:41

Myslím,že by se nám dnes Honza Žižků přenáramně hodil !!

Czert

26. 05. 2022, 15:17

Vostatek
Tak oni krizaci v cechach nehledali jen soasu za sve hrichy, ale i prilezitosti rabovanim zbohatnout.

Jinak nabozensky fanatismus trval az do cca 18 stol.
Tusim ze to bylo 17 stol kde se francii popravovali jen za to, ze cetli bibli ve francouztine, misto cirkvi posvecene v latine, kterou ovladali jen knezi.

L
V tom pripade si ve stredoveku nezaslouzi absolutne nikdo. Vzdyt ti krizaci se chovali jeste hure nez husite.
Ale evidentne ti unikla myslenka za jakou husite bojovali.

Stejnou logikou by si mela odsuzovat i boj amiku za nezavislost.
Nebo francozkou revoluci s jejich svobida, rovnost, bratrstvi.

Barbarrosa
Z karlika sic nedelej, ma komplex z toho ze neni german a ze cesi, nejen za zizky kolikrat porazili na hlavu dle neho nadrazene germany.
A je fakt, ze germani maji z toho daleko vetsi komplex ze je cesi porazili, nez cesi hrdost na boj za svobodu vyznani.

Czert

26. 05. 2022, 07:17

Karlik
Skoda ze te nemuzu poslat do minulosti, urcite by si byl stestim bez sebe za zizky, kdy bys platil desatky cirkvy a delal zdarma 12 hodin denne na panskem. Tvuj zivot by byl jiste bohatsi a stastnejsi.

A to ze tvoje rodina byla srabacka v 38 a 68, to neplati pro jine.

Varle3

21. 05. 2022, 19:57

Slovan Karel opět perlí.

barbarrosa

21. 05. 2022, 19:13

Co seš za vzdělance si už ukázal svým idiotským argumentem , že hodinky a holinky je jedno a to samé . Myslím - Barbarossa a barbarrosa . A srovnávat Žižku s komunisty je už teprve ukázka debility . Příště nezapomeň třeba na lovce mamutů komiku .

Veritas vincit

21. 05. 2022, 11:33

barbarrosa
Od horlivého zastánce české historie bych čekal alespoň pravdomluvnost a českou přezdívku. :slight_smile:
Jan Žižka byl technicky určitě skvělý vojevůdce a stratég.
Nebyl to ovšem žádný bílý rytíř s čistým štítem. Mimo své různé životní aktivity vedl nakonec armádu loupeživé lůzy, jejiž řádění uvrhlo České království do chudoby a zmaru. Propagandisticky se této historie nejlépe chopila, jak také jinak, vláda rudé lůzy v Československu 1945-1989. :slight_smile:

barbarrosa

20. 05. 2022, 22:12

Veritas . Ty budeš zřejmě nějaký inteligentní kus , že ? Jak víš po kom nebo jakou mám přezdívku , chudáku ? O Barbarossovi vím asi tak tisíckrát víc než ty , ubožáku . Ty budeš asi nějaký poďobaný puberťák , že ? Máš brejle a ruksak ?
Marty - Ty radši nikam nic nepiš ať lidi nzjistí co seš za nevzdělance .

Marty

20. 05. 2022, 17:19

barbarrosa
osobně dávám za příklad přednost čs. legionářům za první světové, či čs. vojákům v zahraničních armádách za té druhé, než někomu, kdo polovinu času vraždil čechy, nebo vlastně většinu života, už v mládí byl loupežníkem :-)

Veritas vincit

20. 05. 2022, 17:00

barbarrosa
"Protože teprve nedávno zrádci začali plivat na všechno české , na české dějiny a začali lést cizákům do análu ."
*
Anální cizák Barbarossa. :laughing:
Mimo jiné, to jméno Barbarossa máš napsaný špatně, když už tady kážeš o historii a zvolil sis přezdívku Fridricha I. Barbarossy (neČecha a neSlovana). :slight_smile:
Pravdě říkáš plivání ?
Není to tak dávno co  jsi opustil teplo sovětského análu, kde tě za ručičku držela vedoucí matička Komunistická strana Československa (strana luzáků a lůzy) a chtěl bys tady pravdomluvné lidi nazývat zrádci? :slight_smile:
Jestli to tvé rozčílení nebude náhodou z toho, že se konečně přestalo o historii lhát, což není shodné s tvými znalostmi a vychováním. Že Slovani jako ty v ČR o svých dějinách nikdy v minulosti neučili a neříkali pravdu, ale většinou lhali. V době komunistického hlupákova snad nejvíce v historii Československa.
Čech by nikdy nelhal, jako vy Slovani. :slight_smile:

barbarrosa

20. 05. 2022, 16:33

Chtěl bych se zeptat paní L , kde tu hustorii studovala a kdy ? Pokusím se to vydedukovat . Studovala maximálně nějaký pomocný Harward a to celkem nedávno . Zdůvodnění . Nikdy nehodnoť historii očima současného člověka - to je základní podmínka studia historie . A proč nedávno ? Protože teprve nedávno zrádci začali plivat na všechno české , na české dějiny a začali lést cizákům do análu . Žižka je jeden z mála na koho můžou být Češi hrdí . Paní bych doporučil aby si nechala vrátit sobotáles , jak říkal Burian . Stydím se za takové historiky .

L

19. 05. 2022, 23:54

Žižka a husité si akorát vedli svoji revoluci a všichni kteří nešli s nimi, šli proti nim a bylo jedno zda se město vzdalo, stejně bylo vypáleno a povražděné ženy, děti, starci. Vystudovala jsem středověkou historii a Žižka ani husité nejsou nikdo, kdo by si zasloužil obdiv, protože po sobě nechávali akorát zmar, smrt a ruiny, nebyli totiž o nic lepší než ti křižáci.

Tomáš Vostatek

19. 05. 2022, 22:39

Tady bude zase v alejích na.....to.Každého zdejšího odborníka na středověk upozornuji že naše vnímání středověku je v zásadě omezené.Dobová mentalita tehdejších obyvatel je na úrovni dnešních afghánců.Pro víru a své spasení byli schopni si navzájem působit nepředstavitelné utrpení a náboženský fanatismus obou stran je pro dnešní dobu nepochopitelný.Nicméně v e zkratce -s násilím a popravami začali katolíci.Což jim bylo brzy vráceno tábority a žižkou-a už to jelo. atd.Zdroj-Vavřinec z březové,petr čornej atd.Proto nelze na husity nahlížet jako na taliban a na křižáky jako holubice míru.Jak je dnes v modě.Obě dvě strany totiž byly taliban-aspon z dnešního pohledu.Jako čech ovšem přesto všechno musím cítit obdiv k domácí straně že se postavila proti zvůli koncilu který poslal do křestanských čech křižáky.Že si nenechali donekonečna s...t na hlavu,bránili svoji zemi.Věrni odkazu Jana Husa snažili se statečně jít za pravdou dle svého svědomí.A jsem hrdý na vítězství Žižky v mnoha bitvách.

Veritas vincit

19. 05. 2022, 16:47

Veritas vincit
"Jan žižka byl obránce Ceského národa! Nepřátel se nelekejme na množství nehledme!"
*
Historicky asi velel Žižka jinému etniku a jiným lidem.
Možná je to zvolání jenom další pohádka ze starých bájí a pověstí...
30.září 1938
21.srpna 1968

Veritas vincit

19. 05. 2022, 16:22

Ageus
Jo tenkrát "za Žižky" to byly skoro daňové prázdniny, 10% daně. :slight_smile:
Dnes tomu neschopnému státu, naplněnému až po střechu skuhrajícími trubci s nataženýma rukama, nestačí ani 47% a ještě zadlužuje děti i ty nenarozené.
Parazitům zmar! :thumbsdown:
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/press/articles/den-danove-svobody.html

Ageus

19. 05. 2022, 16:00

Žižka se postavil církevní mafii, která dělala feudealismem z lidí akorát čtvernožce. V té době byla silná propaganda, lidé byli účelově izolovaní od informací, nemožností číst. Nevolníci část úrody a dřiny věnovali církvi a pánům ve formě církevních "darů" a desátek, většinou umírali okolo 30 let díky tvrdým, nelidským podmínkám. Podobná situace nastává teď, kdy geopolitická propaganda a témata vytlačují význam svobody jednotlivce a jeho možností.

Vítězslav Procházka

19. 05. 2022, 13:56

Jan žižka byl obránce Ceského národa! Nepřátel se nelekejme na množství nehledme!:heart: