EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Okno do historie: Válka v Kosovu

 11. 02. 2022      kategorie: Vojenská historie      61 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Kosovo je pro Srby něco jako pro Židy Jeruzalém. Je to pro ně kolébka jejich národa a odkaz kdysi kvetoucího království, po kterém tam zůstaly překrásné kostely a kláštery. Je to místo, kde leží kosti jejich slavných předků, kteří pro tuto zem umírali. Po tragické bitvě na Kosově poli v roce 1389 začali Srbové Kosovo opouštět. K nejrozsáhlejšímu přesídlení došlo v roce 1689, kdy 37 000 srbských rodin sebralo svůj majetek, ikony a zvířectvo a na pozvání císaře Leopolda se usadilo v Rakousku. Leopold se tehdy pokusil o územní expanzi na jih a jeho vojska pronikla hluboko na území osmanské říše. Jeho vojáci pronikli až do Kosova, kde je nadšeně vítali a pomáhali jim Srbové. Pak se habsburský postup zastavil a Turci přešli do ofenzívy. Leopold si uvědomil, že dobyté území nemůže udržet, avšak také věděl, co by Srby čekalo, kdyby je opustil. Nabídl jim proto, aby odešli s jeho vojskem. 100 000 Srbů souhlasilo a obrovský zástup vedený patriarchou Arsenijem prošel Balkánem, překročil Dunaj a usadil se v Rakousku, kde byli Srbové pod ochranou křesťanského panovníka.

shutterstock_88844005Foto: Kosovo je pro Srby něco jako pro Židy Jeruzalém. Je to pro ně kolébka jejich národa a odkaz kdysi kvetoucího království, po kterém tam zůstaly překrásné kostely a kláštery. Je to místo, kde leží kosti jejich slavných předků, kteří pro tuto zem umírali. (ilustrační foto) | Shutterstock

K další obrovské migraci Srbů z Kosova došlo v roce 1737, když Turci rozhodli o zrušení samostatnosti srbské pravoslavné církve a srbské církevní provincie administrativně připojili ke konstantinopolskému patriarchátu. Do vylidněných oblastí Kosova, Makedonie a severního Řecka po celá staletí proudil příliv Albánců, kteří byli v očích tureckých pánů považováni za vyšší společenskou třídu než křesťanské obyvatelstvo, protože přijali islám. Turci migraci Albánců podporovali a nabízeli jim srbskou půdu a majetek. Celou tu dobu byli Srbové vystaveni ze strany muslimů tvrdému pronásledování a mezi oběma národy panovala silná nenávist.

Britská autorka Edith Durham, která cestovala v prvním desetiletí dvacátého století po Kosovu, ve své knize Břímě Balkánu (1905) popsala zuřivé nepřátelství Albánců vůči Srbům. Kupříkladu když promluvila srbsky na jednoho kosovského Albánce, ten jí neodpověděl. Zeptala se ho tedy, zda umí srbsky. Po dlouhé chvíli mlčení jí odpověděl: „Já rozumím, ale nechci pošpinit svá ústa opakováním jejich špinavých slov.“ Na to se Edith zeptala, proč Srby tak nenávidí. „Protože takoví jsme se už narodili. My i oni. Máme to v krvi,“ odvětil Albánec.

Když pak po více než pěti stoletích Srbové v roce 1912 znovu získali Kosovo, vypálili desítky albánských a tureckých vesnic a pozabíjeli tisíce Albánců a Turků. Svědkem těchto událostí byl i Lev Trockij, který tam tehdy působil jako zahraniční dopisovatel. Ve své knize Balkánské války uvádí zprávu jednoho srbského důstojníka: „Ty hrůzy skutečně začaly, jakmile jsme vstoupili do Kosova. Celé albánské vesnice se proměnily v ohnivé sloupy. Takový obraz se opakoval po celou cestu do Skopje. Tam Srbové vpadali do domů Albánců a Turků a v každém domě prováděli totéž- loupili a vraždili.“

Srbové nedrželi Kosovo dlouho a když bylo Srbsko za první světové války poraženo Rakouskem-Uherskem, Německem a Bulharskem, byla srbská armáda nucena ustoupit do Řecka. Armáda ustupovala přes Kosovo a Albánii, až našla útočiště na řeckém ostrově Korfu, kde se Srbů ujali Spojenci. Během strašlivého ústupu přišli Srbové o 100 000 mužů a bezpočet civilistů, kteří armádu doprovázeli. Mnoho vojáků tehdy zmrzlo v horách, nebo zemřelo hladem či pádem z výšky, další našli smrt pod lavinou. Tisíce Srbů pak cestou zabili Albánci, kteří na ustupující srbské vojáky útočili ze zálohy. Ještě častěji pak zabíjeli a okrádali vyčerpané srbské muže, kteří už dál nemohli a odpadli od svých jednotek. Albánci na opozdilce pořádali doslova hony a na živu nechávali jen ženy, ze kterých dělali své otrokyně. Když se na konci války Srbové do Kosova zase vrátili, čekala Albánce za tyto zločiny pomsta a opět tekla krev, jenže tentokrát krev albánská.

Na pařížské mírové konferenci po první světové válce, bylo rozhodnuto o vzniku Království Jugoslávie a Kosovo bylo velmocemi předáno do rukou Srbům. Podle sčítání obyvatelstva v roce 1921 tvořili tehdy Albánci 64 % obyvatelstva, ale v období mezi dvěma světovými války pak jejich počet klesl pod 50 %, protože srbská vláda ve snaze vyrovnat poměr mezi etniky povzbuzovala Srby, aby se usídlovali v Kosovu. Za druhé světové války nekonečné násilí pokračovalo. Albánci, kteří bojovali na straně Německa, povraždili tisíce Srbů, vypálili desítky srbských vesnic a přinutili několik desítek tisíc srbských rodin uprchnout do Srbska.

Etnický mír prosadili až komunisté a Tito, který se zmocnil vlády nad Jugoslávií. Tito, aby utlumil srbský nacionalismus, poskytl v roce 1974 kosovským Albáncům autonomii a dal jim jedno křeslo v kolektivním prezídiu, které stálo v čele státu. Díky této politice se komunistům málem podařilo zahnat tradiční nepřátelství do zapomnění. Tradiční etnická propast, která byla mezi Albánci a Srby dříve vykopána, však po čase znovu oživila Titova komunistická politika. Komunista Tito se pokusil o kolektivizaci zemědělství, a protože Srbové v Kosovu byli především bohatí statkáři, byla kolektivizační represe zaměřena hlavně proti nim. Tito začal Srby pronásledovat ne kvůli etnickému klíči, ale kvůli třídnímu původu a chudší Albánce, které považoval za politicky spolehlivější, začal protěžovat. Ještě horší bylo, že komunisté zabavovali Srbům půdu, ty nejbohatší Srby poslali do pracovních táborů, zbytek rozmístili po celé Jugoslávii, kde měli pracovat v dolech a těžkém průmyslu. Zabavenou půdu pak Tito rozdělil Albáncům, kteří na ní neuměli a ani nechtěli pracovat a Kosovo tak rychle chudlo. V ruku v ruce s vyháněním Srbů z Kosova podporoval Tito další albánskou migraci do Kosova, takže se po čase stali Albánci zase většinou.

Po smrti Tita se etnický smír v Kosovu, ale i v celé Jugoslávii rozplynul a ještě horší to pak bylo po smrti Envera Hodži v roce 1985. Dokud tento brutální diktátor vládl v Albánii, uvědomovala si většina jugoslávských Albánců, jaké hrůzy v Albánii panují a proto byli rádi, že žijí v Jugoslávii. Po diktátorově smrti však tento pocit zmizel a někteří radikálové začali toužit po spojení všech albánských zemí. V Kosově zatím převládalo starší pragmatické křídlo, které nechtělo samostatnost, ale chtělo povýšit status Kosova na svazovou jugoslávskou republiku. Tato klika byla ale v roce 1988 obětí Miloševičovy čistky. Tu odstartovaly demonstrace v Prištině, které požadovaly zlepšení životní úrovně Albánců. Miloševič následně zrušil kosovskou autonomii, byly zavřeny všechny albánské školy a byly přerušeny veškeré svazky, které byly za Tita pracně vybudovány. Posléze se do popředí dostali albánští vůdci, kteří nechtěli nic jiného než samostatnost Kosova - nebylo cesty zpět.

Během války o nezávislost Chorvatska byl v Bosně a Kosovu klid, ale byl to klid před bouří. Miloševič a kosovský prezident Rugova se dohodli na znovuotevření škol, ale k tomu nakonec nedošlo a Miloševiče spíše zajímalo dění v Bosně a Kosovo zanedbal. Albánský prezident Sali Berisha otevřeně podporoval mladší albánské politiky, kteří chtěli v Kosovu radikální řešení a pozice umírněného Rugovy byla stále slabší. K eskalaci problému pak došlo v dubnu 1996, kdy se v Prištině pokusil mladý Albánec ukrást auto a byl srbským majitelem zastřelen. Když policie nic neřešila, vyšli Albánci do ulic a skandovali, že chtějí nezávislost. Další den skupina ozbrojenců zastřelila ve městě Dečani v jedné místní kavárně tři srbské zákazníky a na dalších místech došlo k útokům na policisty, které si vyžádaly jeden lidský život. K útokům se přihlásila tehdy zatím neznámá Kosovská osvobozenecká armáda, UCK.

UCK založili bohatí albánští emigranti, kteří byli napojeni na mafii a měli radikální názory. Nesouhlasili s politikou nenásilného odporu kosovského prezidenta Ibrahima Rugovy, který měl za vzor Gándhího. Velitelé UCK viděli cestu k nezávislému Kosovu ve vojenských útocích na srbské vojenské, policejní a civilní cíle, přičemž se mělo jednat o velmi brutální útoky, které by vyprovokovaly stejně brutální zásah srbských ozbrojených složek. Ten měl nakonec vyprovokovat západní státy k reakci, díky které se mělo Kosovo odtrhnout od Srbska. Součástí tohoto plánu bylo postupné vyčistění Kosova od menšin a především Srbů. Plán jim vyšel dokonale.

Následovala vlna útoků na policejní stanice a vozidla a byli vražděni významní Srbové a Albánci, kteří s touto násilnou politikou nesouhlasili a byli tak teroristy považováni za zrádce. Miloševič zareagoval posilováním srbských sil v Kosovu a koncem roku 1997 tam byla třetina srbské armády. V začátkem roku 1998 udělala UCK chybu, opustila gerilový styl boje a přešla do mohutné ofenzívy. Jako záminku k ofenzívě UCK posloužila smrt jednoho z vůdců UCK Adema Jashariho, který byl se svou rodinou obklíčen v jeho rodném domě. Jashari patřil k radikálům a podporoval vraždění Srbů. Jashari dostal dvě hodiny, aby se vzdal, ale když místo toho Albánci zahájili střelbu, srovnali Srbové dům se zemí minomety. Útok tehdy nepřežilo 52 členů Jashariho klanu. Srbové následně pohřbili těla za pomoci buldozerů do masového hrobu. To Albánce rozzuřilo a Jashari se stal mučedníkem Kosova.

Vedení UCK chtělo tehdejšího vzteku Albánců využít a zahájilo tak ofenzívu v domnění, že se vzbouří celá albánská populace a přidá se k ofenzívě. Bojovníci UCK tedy vyšli z hor a zaútočili na mnoha místech Kosova. I když se jim v krátkém čase podařilo obsadit třetinu Kosova. Miloševič poslal proti UCK 50 000 vojáků a Srbové zahájili zničující protiofenzívu, kterou pojmenovali operace Podkova. Součástí operace Podkova nebyla jen porážka teroristů, ale i vyhnání albánského obyvatelstva, které mělo draze platit za zločiny teroristů.

Srbská armáda rychle dosáhla úspěchu a zahnala bojovníky UCK na útěk. Z vesnic a městeček, které předtím UCK obsadila, byli vyháněni všichni obyvatelé. Špatně vyzbrojení bojovníci UCK vzali do zaječích a po nich opustili své domovy i civilisté. Odhaduje se, že v této fázi boje opustilo své domovy 465 000 Albánců, tedy asi 40 % populace v Kosovu. Někteří utíkali za hranice, ale většina zatím zůstávala v Kosovu a doufala, že se vrátí, až válka skončí. V srpnu 1998 bylo již 90 % kosovského území v rukách srbských oddílů a UCK byla skoro poražena. Výraznou pomoc pro UCK představovaly celonárodní nepokoje v sousední Albánii, během kterých byly vyrabovány armádní sklady. Z Albánie tak začaly do Kosova masově proudit zbraně, díky kterým se UCK zase postavila na nohy.

Během srbské protiofenzívy doprovázeli srbské armádní jednotky i členové polovojenských organizací, které se nechvalně proslavily už ve válce s Chorvatskem a Bosně. Jmenujme např. Bílé Orly, Bleskovou rotu, Žluté vosy, nebo Arkanovi tygry. Tyto jednotky se začaly dopouštět zvěrstvech na civilním obyvatelstvu, přesně, jak UCK plánovala. Připomeňme masakr ve městě Gnjilane, kde bylo zavražděno 80 Albánců či masakr 60 Albánců ve městě Suvej Reke.

Tyto masakry a vyhánění obyvatel vyprovokovaly západní mocnosti k reakci a v září Miloševič pod hrozbou leteckých útoků stáhl většinu své armády z Kosova a umožnil vstup příslušníků mezinárodních pozorovatelů do Kosova. Tato přestávka v boji umožnila UCK nabrat sílu a nahradit ztráty. Teroristé měli podporu nového albánského premiéra, který bojovníkům UCK umožnil na území Albánie vytvořit výcvikové tábory. Bojovníci UCK dostali jednotné uniformy a zbraně a znovu zaútočili. Docházelo k masakrům na obou stranách a bojovníci UCK znovu obsazovali ztracené území. Aby zabránil ztrátě dalšího území, v listopadu 1998 povolal Miloševič do Srbska nazpět část armády.

Boje nabíraly na intenzitě, rostly ztráty civilního obyvatelstva a Kosovo opouštělo stále víc lidí. Větší část západních zemí byla tehdy na straně Albánců a důrazně žádala ukončení bojů. Nejvýraznější byla americká ministryně zahraničí Albrightová, která důrazně požadovala letecký zásah. Proti tomu se stavěla Francie a Velká Británie, které dávaly přednost mírovému jednání. Albánci ani Srbové však nechtěli ustoupit a odmítali se Kosova vzdát, a tak jednání nikam nevedla a Francie s Velkou Británií nakonec Albrightové ustoupily. 22. března 1999 pak NATO zahájilo 78 dní trvající operaci Spojenecká síla, během které 730 amerických a 325 spojeneckých letadel bombardovalo Srbsko a Černou Horu.

Bombardování Srbsko a Černou Horu těžce poškodilo a byly zničeny dvě třetiny průmyslových objektů v zemi. K tomu je třeba připočítat zdevastovanou infrastrukturu, elektrárny i nemocnice. Zničena byla také budova státní televize. Během bombardování zahynulo okolo 500 civilistů a 500 srbských vojáků. Jakmile na bývalou Jugoslávii dopadly první bomby, Miloševič nařídil dokončení operace Podkova, a protože Srbsko už bylo ve válce a nemělo co ztratit, nařídil i vyhnání veškerého albánského obyvatelstva. Od 24. března 1999 začali Srbové vypalovat domy a vyhánět z nich každého Albánce. Vojáci prostě chodili dům od domu, stříleli, mlátili lidi a snažili se je vyhnat pryč. Albánci dostali na opuštění domovů několik minut a byly jim odebrány doklady, aby se už nikdy nevrátili. Za hranice bylo takto vyhnáno 800 000 etnických Albánců, dalších 400-600 000 Albánců uprchlo do hor a asi 10 000 jich bylo zavražděno. Srbské armádě se také podařilo z Kosova vyhnat prakticky všechny bojovníky UCK, v zemi zůstaly jen malé a izolované oddíly.

Obrovské ekonomické ztráty a devastace země nakonec donutila Miloševiče, aby souhlasil s jednáním a 9. června byla podepsána dohoda, na jejíž základě se srbská armáda stáhla z Kosova. 12. června 1999 vstoupily na území Kosova operační jednotky KFOR a s nimi přišly jednotky UCK, jejíž členové vítězně pochodovali ulicemi kosovských měst. V únoru 2008 pak byla vyhlášena v Prištině samostatnost Kosova, kterou uznala většina evropských zemí, včetně České republiky.

Zdroj: britannica.com, balkaninsight.com

Komentáře

Vaclav Flek

03. 03. 2022, 19:26

pro Czert

Vasemu velmi schematickemu videni dejin nerozumim, je zrejme, ze pro stromy nevidite les... Ti prvorepublikovi generalove byli pouhym prikladem toho, jak byli v predmnichovske republice diskriminovani Slovaci (a s nimi i Nemci, Madari, Polaci a jini) na ukor Cechu. Podobny pomer bychom nasli treba ve statni sprave, diplomatickych sluzbach a prakticy ve vsech oblastech tehdejsiho verejneho zivota. Nechci diskutovat o bezprecedentnim vyzdvihovani byvalych legionaru, slo mi o sirsi souvislosti, coz jste bohuzel nepochopil.

Masaryk rozbil Rakousko-Uhersko jako udajny "zalar narodu", ovsem v prvni republice podobny zalar zdedil. Vznikem umeleho (a dlouhodobe nezivotaschopneho) statu otevrel pomyslnou Pandorinu skrinku problemu, a myslim, ze udelal velmi malo, ke zlepseni situace. To prave popisuje historicka Mary heimann, a z vasich vyjadreni soudim, ze jst jeji knihu nejenom necetl, ale ani nepokusil ji ziskat a precist. To se pak spatne diskutuje, kdyz nevite, o cem...

Vas vyrok : "...chtelo rozebrat jestli by naplneni pitsburskych dohod prispelo k lepsi identifikaci s csr nebo naopak k jeho rychlejsimu rozbiti slovaky..." chapu tak, ze vlastne povazujete za spravne, ze se pittsburghske dohody nenaplnily, jinymi slovy, ze je dobre, ze Masaryk, ktery dohody podepsal, Slovaky podvedl ? Za takovou interpretaci by se asi nemusel stydet ani Putin s Lavrovem...

Czert

03. 03. 2022, 15:54

Flek
Tak ono by skutecne chtelo rozebrat jestli by naplneni pitsburskych dohod prispelo k lepsi identifikaci s csr nebo naopak k jeho rychlejsimu rozbiti slovaky.
Ja presvedceni ze by to prispelo k lepsi identifikaci s csr nesdilim.
Ano, ceskoslovensky narod byl umele vytvoren, to bez debat, ale byl vytvoren proto aby predchazel problemum, kdyz by neexistoval a mel sjednotit cechy a slovaky.

K tomu vasemu nazoru, ze cesi diskriminovaly slovaky, pri poctu generalu atd... Se divim jak ste to mohl napsat.
Sam prece vite zev legiich moc slovaku co by bylo mez jakymykoliv vyssimi dustojniky moc nebylo, a nebylo to proto ze by se v legiich bali povysovat vojiny do generalskych hodnosti.
A kolik ze to bylo cechu v ru armade s hodnosti kapitan a vys? A polik to bylo u slovaku?
Slovensti generalove proste nebyly kde brat.
A jako byvaly vojak byste mel rozumet tomu, ze bez ospovidajiciho vzdelani a kvalit velici dustojnik zpusobi daleko vic skody nezbuzitku.
Kvoty na pocty dustojniku dke naridnosti by armadu jen rozloži.

A ze cesi se nebali brat i cizince dokazuje nejen vojcechovsky, ale i dreichels?????, puvodne rus co mel stycnym dustojnikem u lwgii, ale vypracoval se a pak odesel s legiemi do csr kde pokracoval ve vysoke hodnosti az do duchodu.
Nechce se me verit ze tyhle informace nemate, spis mam pocit ze spolehate ze ja je neznam.
Skutecne nejsem presvedcen, ze kdyby slovaci meli vetsi automii tak by se u nich vzdelavani rozvijelo rychleji, ktere bylo za ru velmi silne potlaceno.
A kde by slovaci brali vzdelane lidi, at uz jako ucitele ci experty v prumyslu apod.
Bez cechu by modernizace slovenska probihala daleko pomaleji.
Takze by slovaci museli mit cechy ve vedoucich pozicich dokud by nevyrostla vzdela generace, cili presne to na co si stezovali v historii,i kdyz by meli autonomii, nebo se proste smirit ze bude delsi dobu jeste vic zaostale.
Z ciziny by se na slovensko nikdo nehrnul.
Cili skutecne roteberte jak by baplneni pitsburku pomohlo vetsi identifikaci alovaku s csr.

A to ze csr bylo predurceno se rozpadnout?
Holt masaryk, benes a ostatni si uvedomovaly ze jeden vetsi stat ma na mezinarodnim poli vetsi paku,nnez 2 ci dokonce 3 mensi.
Fakt ktery one brutce evidentne unikl, a nejen ji.
Masaryk doufal, ze se podari narody csr shednotit. Urcite znate jeho slova, ze csr potrebuje 50 let mitu, aby se sjednotilo.
A kdo mu je nedopral taky jiste vite.
A benes a spol to nebyly.

Vaclav Flek

28. 02. 2022, 18:43

pro Czert :

Ve vasem poslednim vyjadreni neuvadite, komu je adresujete, nicmene z kontextu predpokladam, ze asi polemizujete se mnou v diskusi nad knihou Mary Heimann "Ceskoslovensko, stat, ktery zklamal" (jak jsem jiz uvedl drive, dle meho jde o nepresny preklad, spravnejsi by melo byt "...stat, ktery selhal").

Vase otazka, jak (ci zda) by se naplnovani pittsburghskych dohod projevilo na krizi ceskoslovenskeho statu v roce 1938 ,mne prijde dost laicka. Urcite by prispelo k vetsi identifikaci Slovaku s novym statem, zda by to stacilo k udrzeni jeho celistvosti, to nevim. Ony to nebyly jenom dohody samotne, ale cela rada dalsich kroku a opatreni tehdejsi Masarykovy a pozdeji Benesovy vlady, ktere vedly ke slovenske frustraci (napr. nesmyslna koncepce "ceskoslovenskeho naroda", skutecnost, ze ze 200 generalu nasi armadu byl pouze jediny Slovak, ostatni byli Cesi, a mnoho dalsich).

Dal se jiz nechci rozepisovat, vas stejne nepresvedcim, tak jenom pro pripadne dalsi ctenare ocituji jeste jednou cast sveho prispevku, vuci kteremu se vymezujete. Pred tim jenom dodam, ze nejde o "britsky pohled", ale o brilantni analyzu nezavisle historicky, ktera nam ukazuje fakta z nasi nedavne minulosti v jinem nasviceni, nez jsme zvykli. A ted jiz ten citat :

Obsah neni zadnou "bombou", pani Heimann pouze podrobne a se znalosti veci analyzuje cesko-slovenske vztahy od zacatku ceskoslovenskeho statu az po jeho rozpad. Hlavni poselstvi knihy je vyjadreno jiz v jejim nazvu - ten stat nemel sanci na dlouhodobe trvani, a jednou (brzy) by se rozpadl tak jako tak.

Czert

28. 02. 2022, 13:09

K minulosti csr a pitsburske dohody.
Je dnes velmi popularni psat ze nebyla dodrzena a jak to bylo spatne, ale paradoxem je, ze nikdo z onech kritiku nenaplneni nedokazal vysvetlit jak by jeji naplneni zabranilo rozpadu csr misto uspiseni jeho rozpadu.
M0asaryk nebyl pitomec, at si myslite a pisete cokoliv, on velmi dobre vedel proc ji nenaplnil. A to byl clovek ktery presvedcil statniky, kteri nejen nevedelo ze cesi vubec existuji, ale bylo v jejich zajmu zachovat ru, prece jenom bylo pro ne jednodusi a vyhodnejdi jednat s jednim statem misto nekolika jinych.

K one knizce csr, stat co selhal, jde to brat jen jako britsky pohled na csr, s vysvetlenim proc vzdy britove csr pustily k vode. Seznam jeji literatury dokazuje, ze jeji informace konci rokem 1989.
Z novodobe prakticky nic.

Czert

28. 02. 2022, 12:57

Co se tyka ceskoslovenska, je velka smula ze se rozpadlo. Kdyz bylo vetsi, melo na mezinarodnim poli vetsi paku, takhle si vetsi hraci ze samostatnych statu delaji vetsi srandu.
Ne nadarmo eu de fakto sabotuje snahu polaku o vytvoreni mezimori - sjednoceneho bloku stredni a vychodni evroby a balkanu, ktery by byl ekonomicky a politicky nezavisly jak na zapadu tak i vychodu.

Czert

28. 02. 2022, 08:12

Glock
Problem neni v tom, ze se jak uck tak srbove dopoustely valecnych zlocinu, problem je v tom, ze zatimco milosevic a spol za to byly odsouzeni verejnym minenim a novinami, a byla snaha je distst pred mezinarodni soud do hagu, tak z uck, ktera se chovala stejne udelali media pomalu mucedniky a lidi, kteri do nezavislosti kosova figurovali na seznamu hledanych valecnych zlocincu, se po nezavislosti kosova najednou distaly do vrcholne politiky a bylo s nimi jednano jako s hrdiny valky a skvelymy lidmi.
Proste typicke pokrytectvi zapadu, kdy se chova podle momentalnich zajmu a ne moralky.

Czert

28. 02. 2022, 08:07

Pekne popsana slozita historie, kdy neni nic cernobile, a ze delat jen spatneho milosevice a svate z uck byla historicka chyba.
Jo, neni nad to zajet do dnesniho kosova a videt ze veskera krestanska minulost kosova byla vymazana.

Vaclav Flek

18. 02. 2022, 21:00

pro Vladimír :

K vasemu vyjadreni : "Pro Flekatého : Měl tedy R.Heydrich-Süs vlastně kliku..." sdeluji :

Vsimnete si, ze diskutuji pod svym plnym jmenem, nikoliv pod prezdivkou, nebot se za sve jmeno nestydim. Vam vsak pisobi zjevnou radost me jmeno komolit do nejake neuctive formy. V psychiatrii se tato porucha osobnosti oznacuje jako "gatismus" (z francouzskeho gater = kazit). Postizeny jedinec umyslne prekracuje vsechny spolecenske normy a ma patologickou radost z reakci, ktere jeho aberantni jednani vyvolava. Ja z toho nijak pohorsen nebo zdesen nejsem, spise je mi vas lito. Co to priste zkusit slusneji ?

Vse ostatni, co pisete, nestoji za komentar, proto se ho take zdrzim.

Vaclav Flek

17. 02. 2022, 20:01

pro Vladimír :

Ve vas prvni vete sdelujete nepravdu : "R.Heydrich měl židovskou babku, to se ví všeobecně." Krome toho, ze to neodpovida skutecnosti, se to ani vseobecne nevi, takze dve nepravdiva tvrzeni v jedne kratke vete.

Slo o to, ze Heydrichova babicka z otcovy strany se po smrti manzela podruhe vdala a vzala si zamecnika se jmenem Süs. Nekde se proto jmeno Heydrichova otce psalo jako Heydrich-Süs. Bylo to caste zidovske jmeno, ovsem Heydrichuv druhy (nevlastni) ded zidem nebyl.

Zbytek vase pisemneho projevu, obsahujici vulgarni urazky prezidenta Vaclava Havla, nestoji za komentar. Spinite pamatku nejlepsiho prezidenta, jakeho jsme v teto zemi meli, a take politika, ktereho nam Evropa zavidela.

Vaclav Flek

17. 02. 2022, 01:23

pro Parlamentni :

K vasemu vyjadreni : " Premyslim na jakou adresu bych vam zaslal růžové košile." sdeluji, ze za sebe od vas o zadnou kosili nestojim. Vice by mne potesilo, pokud byste ten cas a energii venoval hledani dukazu o tom, ze mel Heydrich maleho Vaclava Havla na kolenou.

Pokud nic nenajdete, coz predpokladam, zkuste si zjistit vice o Vaclavu Havlovi, treba proc se stal v listopadu 1989 symbolem odporu proti komunisticke moci, a proc je tak uznavan mezinarodni verejnosti. Jenom pro ilustraci - me krestni jmeno Vaclav je v zapadni Evrope i USA nezname, a mel jsem s tim zpocatku potize. Pote, co jsem zacal rikat, ze je me krestni jmeno stejne jako ve jmenu Vaclav Havel, bylo vse rychle jasne, myslim, ze jsem nenarazil na nikoho, kdo by to jmeno Vaclav Havel neznal.

Myslite si, ze bych podobne uspel treba se jmenem Milos ?

Vaclav Flek

17. 02. 2022, 01:02

pro Parlamentni :

Muzete mi, prosim, dat (jakykoliv) odkaz pro vase tvrzeni, ze : "Zastupujici rižsky protektor Heydrich byl žid" (?). Asi se vam to bude tezko hledat, stejne jako Zemanovi Peroutkuv clanek.

Vase ubohe urazky byvaleho prezidenta Vaclava Havla ponechavam bez komentare, jen se zeptam : Napadlo vas nekdy, proc mel tento nas prezident ve svete tak vysokou prestiz, ? A proc jeho nastupci, Vaclav Klaus a Milos Zeman nemeli ani zlomek z teto mezinarodni ucty ?

Veritas vincit

17. 02. 2022, 00:01

Parlamentní
Jsi nositelem pouze hloupých lží.
Každý IQ "houpacího koně" tvého rozhledu by si takovou fotku hned uložil, aby s ní mohl mávat před očima, kdyby taková fotka existovala.
Žádná cenzůra. Nesmysly "důchodcovského samizdatu". :-)
Kdyby to vaší skupině alespoň malinko pod kulichem fungovalo, tak by vám došlo hned na začátku, že Reinhard Heydrich by nikdy nic neárijského na koleni nehoupal. :-)

Parlamentní

16. 02. 2022, 22:25

Protože cenzura funguje a mnoho clanku i fotek mizi rychlosti blesku, protoze v Cedkoslovensku byl prezident, ktery mel velke renome ve svete. Mozna ve svete chlastu a prostopasnosti. Ano, ja rovněž videl fotku malyho V. Havla na klíně Heydricha. Zastupujici rižsky protektor Heydrich byl žid a rodina Havlu rovněž. Maly Vašek Flaška Havel mu R. H. sedel na klíně v kratasech. Tuhle fotku videlo tisice lidi a ti nikdy nezapomenou. Priznam se, ze nevim, kde ma Flaška Havel hrob ci byl spalen, coz u Židů neni koser. Od jiste doby se o tenhle lidsky odpad jmenem Vaclav Havel nezajimam.

Veritas vincit

16. 02. 2022, 20:37

Vladimír
Viděl jsi jedině kulový, prolhaná slovanská trapko. :-)

Parlamentní

16. 02. 2022, 17:01

Dodatek k V. Havlovi. Když jsem procital vsechny informace o jeklho osobe a charakteru, tak se mi udelalo fyzicky tal zle, ze jsem se musel vyzvracet. I Manson byl proti nemu charakterni clovek.

Parlamentní

16. 02. 2022, 15:49

Flek
Nejde o to kdo s kym, ale jak. To presne naplnujete s Veritas. Premyslim na jakou adresu bych vam zaslal růžové košile.

Parlamentní

16. 02. 2022, 15:28

Vladimire
Rovněž jsem se zajímal o Vaška Flašku Havla již v roce 1990. Vrtalo mi hlavou jak se takový zjev mohl stát prezidentem. Dokonce jsem několikrát tuhle figuru V. H. probiral s bývalým porucikem STB M. D.. Informace, které jsem ziskal mi nedali klidu, protoze ty naprosto změnili můj názor a dal pátral jaký byl a je Vašek Flaška Havel. Vše co jsem o Vaškovi Havlovi zjistil lze vyjádřit dvěmi slovy: MORÁLNÍ ŽUMPA.

Veritas vincit

16. 02. 2022, 10:28

Vladimír Iljič Uljanov
Nikdo nikdy tu forku neviděl, ale "všichni" (Slované) nevzdělaní ten dojemný příběh o osmiletém Václavu Havlovi sedícího na kolenou Reinharda Heydricha šíří. :-) Inu Slované.
Možná, že ještě nikoho nenapadlo se podívat na datum narození Václava Havla a datum úmrtí Reinharda Heydricha. Když bylo Václavu Havlovi 8 let, tak byl Reinhard Heydrich již 2 roky po smrti.
:-) Inu Slované.

Vaclav Flek

15. 02. 2022, 19:43

pro Vladimír :

Udivila mne vase veta o Peroutkove clanku : "To, že se ho nedaří najít neznamená, že ho F.Peroutka nenapsal."

Asi toho malo vite o modeni knihovnicke praci - katalogizaci, trideni, systematickem usporadani apod. Soucasny knihovnicky system umoznuje najit prakticky kazdy clanek velmi rychle. Pokud by ten clanek Peroutka skutecne napsal (a Zeman jej cetl, z jeho vyjadreni vyplyva, ze necetl rukopis, ale tisteny clanek), urcite by byl velmi lehce nalezen. Vase tvrzeni je stejne na vode jako to Zemanovo, a take uplne stejne bezcenne. Jen ukazujete melkost vaseho uvazovani.

Vidim, ze jste si zde nasel kamarada, diskutujiciho pod prezdivkou "Parlamentni". Myslim, ze vy dva si budete skvele rozumet, zato ja vam vas prispevek bohuzel pochvalit nemohu.

Parlamentní

15. 02. 2022, 09:32

Vladimir
Divim se, ze diskutujes se zamindrakovanym ceskym kolaborantem Veritas.... Preji ti velky nadhled a pohodu.

Veritas vincit

14. 02. 2022, 22:09

Vladimír
Oni už nezvali V.Klause st., když zjistili, že je to slovanskej kydoň. Neužitečný narcis.
"Pravicovej" kecal a levicovej skutkař. Což potvrzuje každý rok, když chodí s Kanimůrou každý ruský svátek žmoulat čepici na dvůr ruský ambasády. :-)
Vzpomínám, jak jim MZ usnul na sumitu NATO a museli ho strčit i s židlí do kouta mimo záběry kamer. Nechtěli riskovat, že jim po probuzení na kameru poblije Slovan koberec... :-)))

Veritas vincit

14. 02. 2022, 20:31

Vladimíre Iljiči Uljanove, (originál byl poloviční čuvaš)

Nepamatuji se, že by někdy nastoupil Václav Havel vylitej před kamery, například ke korunovačním klenotům, jako ten váš ruskej mužik MZ rovnou od pisoáru na ruské ambasádě a sunul se podle zdi, jako mátoha, hledající stěnovou lišej... :-)

Václav Havel proslavil ČR ve světě na dlouhá léta.
Slavné osobnosti si pokládali za čest, když přijal jejich pozvání.
Václav Havel se sešel se čtyřmi prezidenty USA. Což já považuji za top.
S tím vašim MZ se nechtěl žádný potkat ani letmo na chodbě. A už se ani nepotká, když ho teď nepouštějí z dohledu statného ošetřovatele ... :-)

19. listopad 2014 - V budově amerického Kongresu odhalili bustu
bývalého českého prezidenta Václava Havla.
Stal se tak čtvrtým Evropanem,kterému se dostalo podobné cti.

Veritas vincit

14. 02. 2022, 16:21

Vladimír
Jdi se vycpat i se svejma Slovanama. :-)
Je vás v ČR 1/3, ale bordel děláte za 3/4.
Alespoň, kdybyste měli funkčního, chtrýho a střízlivýho prezidenta.
Václav Havel taky zapařil, ale fungoval ve prospěch ČR.
Pamatuje si ho celý svět a díky němu i ČR.

Germáni v Německu dostali ve 2. sv. válce na prdel. To souhlasí.
Vy jste ovšem těch dalších 44 let po slovansku prováleli.
Němci jsou už opět evropský Top.
Dnešní vývoz ČR do Německa je asi 33% a do zemí EU celkem 84% z celkového exporu ČR.
Naše životní úroveň je přímo spojená s německým úspěchem...

Veritas vincit

14. 02. 2022, 11:16

bratr Slovan
Slované zase slyší růst konspirační trávu... :-)
Samotný titulek pro video je manipulativní.
"Uloupené Kosovo (zakázaný dokument ČT)".
Není to žádný (zakázaný dokument ČT). Čt je jednou vysílala, je dostupný na youtube a ke stažení na "ulozto. cz i sk.
Existuje k němu také stránka na wikipedii:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uloupen%C3%A9_Kosovo

Veritas vincit

14. 02. 2022, 10:56

bratr Slovan
"Když vznikla mnichovská dohoda zrada Československa v roce 1938 ..."
*
Žádná výmluva nemůže ospravedlnit selhání obyvatel ČSR, kteří se nepostavili 30.září 1938 papírovému diktátu, nepříteli a nebojovali za svoji rodnou zemi stejně, jako všechny ostatní země v Evropě a ve světě.

Veritas vincit

14. 02. 2022, 10:25

bratr Slovan
"Zajímavý dokument, který stojí za zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=62Ko2QahdJ4"
*
Ještě, že Čechové mají 2/3 genů keltských a germánských, tedy předslovanských. :-)
Ufňukaní Slované jsou k vidění každý den i v českých médiiích. :-)
Srbové při rozpadu Jugoslávie nebyli žádní chudáčci, ale komunističtí iniciátoři všech 4 ozbrojených konfliktů se svými jugoslávskými sousedy. Srbské chování komunistického papalášství nemohlo zůstat u ostatních bez patřičné odezvy.
Začátek musíme hledat v roce 1918, kdy vznikl nesourodý slepenec Jugoslávie, stejně jako slepenec Československo. V podstatě účelová spojení, která by nikdy přirozenou cestou nemohla vzniknout a jejich "význam" s rokem 1989 zmizel.
Po roce 1989, kdy nastal rozpad totalitního, komunistického světa hrůzy, mohli Srbové v čele s Miloševičem dát všem národům svobodu, dohodnout se jako ČR a SR, což neudělali. Zvolili cestu balkánských válek.
Pokud chtějí srbští Slované někde fňukat, tak jedině u svých papalášů. :-)

Slavoslav

14. 02. 2022, 09:56

@bratr Slovan

ehm, v case Mnichovskej krizy Slovaci mobilizovali a na Hitlerove udicky kde nadhadzoval riesenie Slovenskej otazky este aj Sidor co blo radikalnejsie kridlo z HSLS toto odmietol a podporil Benesa

bratr Slovan

14. 02. 2022, 08:49

Zajímavý dokument, který stojí za zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=62Ko2QahdJ4

bratr Slovan

14. 02. 2022, 08:48

Když vznikla mnichovská dohoda zrada Československa v roce 1938 Srbové se dobrovolně přihlásily že nám přijdou napomoc.11tisic statečných dobrovolníků bylo okamžitě připraveno .V době kdy nás všichni opustily .Dokonce i slovenští bratři.

Vaclav Flek

12. 02. 2022, 22:32

pro Slavoslav :

Dekuji za vase vyjadreni : "@Vaclav Flek @Veritas vincit suhlasim s vami, ze Ceskolsovensko ako stat nemalo sancu."


Asi nema cenu dale diskutovat, myslim, ze jsme se pochopili. Jenom pro uplnost - pri vzniku Ceskoslovenska se udelalo mnoho chyb, kterym slo zabranit. Mam na mysli predevsim nedodrzeni tzv. Pittsburghskych dohod o slovenske autonomii a naprosto nezivotnou koncepci "ceskoslovenskeho naroda". Hlavnimi viniky byli Masaryk a Benes, kteri zde - spolu s necitlivym vztahem k nemecke mensine - polozili zaklad ke vsem budoucim otresum nove republiky.


Mate pravdu v tom, ze kratce po listopadu 1989 zacalo vzajemne osocovani, kdo na koho doplaci, pomlckova valka a mnoho dalsich uplne zbytecnych obstrukci, takze ja jsem ten rozpad spolecneho statu privital s ulehcenim. Pro mne osobne se toho moc nezmenilo, az na ten zmatek s okolkovanymi bankovkami. Na Slovensku mam radu pribuznych a znamych, a jezdim tam se stejnou intenzitou jako pred rozpadem statu. Obecne si nemohu vazit Meciara a (bohuzel) ani Klause, ale za tento statnicky cin je uznavam.


Rychlym rozdelenim statu se nam vyhlo to peklo, ktere prozily narody byvale Jugoslavie, a ktere nelze pouze svadet na balkansky temperament. Mam treba kamarada z Irska, ktery se mne pri kazdem setkani pta, jak je mozne, ze se rozchod nasich narodu obesel bez nasili, zatimco u nich ve studenem Irsku staly ty spory tolik zivotu (a jeste jim asi neni konec).

Veritas vincit

12. 02. 2022, 21:46

Mírovy zdroje:
http://www.svornost.com/cedomir-prlincevic-jak-nato-zinscenovalo-utek-albancu-behem-bombardovani-v-roce-1999/
https://www.kosovoonline.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1192%3Ajak-nato-zinscenovalo-utk-albanc-bhem-bombardovani-v-roce-1999&catid=76%3Arozbijeni-jugoslavie&Itemid=162&lang=cs
http://emperors-clothes.com/interviews/keys.htm

Slavoslav

12. 02. 2022, 20:14

inak, ked uz bola rec o Juhoslavii. Zaujimalo by ma kolko miestnych "uzitocnych idiotov" (terminus technicus) tusi co tomu predchadzalo. Ci vedia, ze pred rozpadom:
- Srbsko ucelovo zmenilo svoju ustavu tak aby dovtedy autonomne oblasti ktore mali zastupenie v Republikovej rade o to prisli cim sa zmensil pocet hlasujuich a cim Srbsko dokazalo ucine blokovat kazde jej rozhodnutie ak sa mu nepacilo
- ze vdaka hore uvedenemu zablokovali pravidelnu rotaciu predsedu Predsednictva federacie aby sa predsedom nestal predstavitel ktory na to sice mal narok, ale nebol poskok Srbov
- ze Srbsko vykradlo federalny rozpocet skade si vzalo bez vedomia ostatnych peniaze spolocne peniaze

ono sa tam dialo mnoho spinavosti a ukrutnosti pricom kazda strana ma svojich vojnovych zlocincov no nie je nahoda, ze zo Srbmi nik v jednom state nevydrzal

Slavoslav

12. 02. 2022, 19:58

@Vaclav Flek
@Veritas vincit

suhlasim s vami, ze Ceskolsovensko ako stat nemalo sancu. Uz na zaciatku to bol ucelovy zlepenec s konstruktom Cechoslovaka ako narodnosti ktory mal len zabezpecit, aby Nemecka mensina bola mensinou a nie skupinou ktora jeden statotvorny narod precisluje a druhemu do poctu nema tak daleko. Na jednej strane som smutny, ze sa rozpadlo, ale vzdy ma z toho smutku vylieci kazda jedna internetova diskusia. Ak by sme bol stale jeden stat tak by to bolo same vyhadzovanie si na oci od hejnardovcov z oboch stran ako kto na koho doplaca a kto za co moze. Takto kazdy mohol ist vlastnou cestou a myslim, ze to prispelo k dobrym vztahom medzi nasimi narodmi.

PS: Mira, ty mas na nieco aj vlastny nazor, alebo dokazes len kopirovat pamflety ktorym nerozumies a ktore ucelovo prekrucaju?

Olga Ducháčková

12. 02. 2022, 16:54

Výborně a přehledně sepsaná historická fakta.

Veritas vincit

12. 02. 2022, 15:55

Parlamentní
Hloupější okecávání svých plytkých komentářů, bez jakýchkoliv důkazů tam nemáš ?
(plytký · povrchní, jalový, bezvýznamný...)

Parlamentní

12. 02. 2022, 15:49

Veritasko
Ja nejsem od toho, abych neco dokazoval. To musis na policii:smile:Pisu co vim z knih, clanku nebo netu. Mas ruce a nohy, mas pocitac, mas penize, tak neotravuj a zajisti si informace. Pokud jsi linej clovek, tak samozrejme hledas zdroje od jinych, ale ja to nebudu:middle_finger:

Veritas vincit

12. 02. 2022, 15:46

Vaclav Flek
Postupně (posledních 30 let), kdy je relativně dostatek informací, docházím ke stejnému závěru.
Československo mělo veliké štěstí na náhody při svém vzniku a štěstí i při svém rozpadu.
Z dlouhodobého hlediska neudržitelný projekt.
Je zajímavé sledovat, jak se to v  obou vzniklých státech zjednodušeně řečeno společensky mele.
Z ryze praktického a ekonomického hlediska je podle mě veliká škoda, že se Rakousko-Uhersko rozpadlo.

Na knihu Mary Heimann jsem zvědavý. Nemám ještě tolik času jako kolega v důchodu, tak mi ten jeho český překlad ulehčí život a musí stačit. Je to "na oplátku". Před pár lety, když se stal čerstvým důchodcem, jsem mu půjčil "Osudové okamžiky Československa" od Karla Pacnera.

Veritas vincit

12. 02. 2022, 15:14

Parlamentní
"UCK, spolecny výcvik s Al kaidou, sponzorovany Německem,"
*
Tvrzení bez důkazů.

MXM

12. 02. 2022, 13:53

prostě ami využili národnostního pnutí aby si vybudovali svoji megazákladnu na Balkáně. Z jejich strany nic osobního, pouze byznys a "vedlejší škody" je pochopitelně nezajímají...
Mimochodem, u nás v době kdy vrcholil spor o radar v Brdech se odkudsi vynořili jacísi jedinci co začali vyřvávat o autonomii "moravské země". Poté když bylo jasno že proamerická politika v Praze je ukotvena tak stejně tajemně zase zmizeli. Tolik pro zamyšlení nad americkou politikou.

Parlamentní

12. 02. 2022, 10:05

UCK, spolecny výcvik s Al kaidou, sponzorovany Německem, ma na svedomi genocidu, valecne zlociny a obchodovani s lidskými organy z valecnych zajatcu. Vznik republiky Kosovo za přispění Usa, kde znikla vojenska zakladna Usa.

Vaclav Flek

12. 02. 2022, 02:18

pro Veritas vincit

Jeste ke knize Mary Heimann: Vysla v Londyne v roce 2009, ja jsem si ji v originale koupil v prazskem knihkupectvi Luxor hned v lednu 2010, takze to neni zadna zhava novinka. Nevim, proc ten cesky preklad trval tak dlouho. Ovsem, jak pisi v ceskemvydani editori - byl to dost slozity proces, nez se podarilo cesky preklad vydat.

Obsah neni zadnou "bombou", pani Heimann pouze podrobne a se znalosti veci analyzuje cesko-slovenske vztahy od zacatku ceskoslovenskeho statu az po jeho rozpad. Hlavni poselstvi knihy je vyjadreno jiz v jejim nazvu - ten stat nemel sanci na dlouhodobe trvani, a jednou (brzy) by se rozpadl tak jako tak. Nasim jedinym stestim bylo, ze jsme nekopirovali jugoslavsky model krvaveho rozchodu.

Veritas vincit

12. 02. 2022, 01:08

Martin Vaněk
Pro svá tvrzení jsi nepředložil jediný věrohodný důkaz.
Tvých 8 a půl řádku konspiračních teorií je čtení o ničem. :-)

Důkazy nejsou, tak tam pro prosťáčky dáme Václava Havla ... :-)
Ta tvoje důkazní nouze je už docela nuda. Domluv se soukmenovci a požádejte Moskvu o nové "noty" instrukce. :-)

Veritas vincit

12. 02. 2022, 00:58

Vaclav Flek
Mary Heimann " Czechoslovakia - The State that Failed" (Ceskoslovensko - stat, ktery selhal).
Údajně skvělá kniha. Kolega v důchodu ji právě čte a avizoval, že "budu zírat...", až mi ji zapůjčí.

Vaclav Flek

11. 02. 2022, 23:53

pro Veritas vincit :

Dekuji za vasi odpoved diskutujicimu Tomasovi. Take jsem ji zaznamenal s tim, ze odpovim, ale predtim jsem sel vyvencit nase tri psy. Nez jsem se vratil, jiz jste Tomasovi odpovedel. S vasim pohledem naprosto souhlasim, a nemam k tomu jiz co dodavat.

Vaclav Flek

11. 02. 2022, 23:44

pro Tomáš :

K vasemu vyjadreni : "Mezi tyto strategicke operace patřil i rozpad ČSSR, a také SSSR..." sdeluji svuj nazor. Je u nas asi tradici, ze se pri podobnych diskusich vzdy objevi nekdo s konspiracni teorii, patri to k folkloru ceskych diskusi, asi jako cert k Mikulasovi. Je to samozrejme nesmysl. Nevim, koho mate konkretne na mysli temi " špičkovými důstojníky tajných služeb několika evropských zemí..." (?).

V zasade vam jiz odpovedel diskutujici pod prezdivkou Veritas vincit, ja jej jiz nechci opakovat, jen doplnim, ze k tematu vysla skvela kniha britske historicky Mary Heimann " Czechoslovakia - The State that Failed" (Ceskoslovensko - stat, ktery selhal)., ktera vysla nedavno i v ceskem prekladu, s - podle mne - mene presnym nazvem "stat, ktery zklamal". Pani Heimann ukazuje, ze cele cesko-slovenske souziti bylo postaveno na velmi vratkych zakladech a drzelo se v podstate diky nadvlade statnich instituci. Jakmile se tyto instituce oslabily, at jiz v roce 1938, 1968 nabo 1989, vzdy velmi rychle nastoupily odstredive tendence Slovaku i dalsich narodnostnich mensin. Takze Ceskoslovensko, vznikle na velmi vratkych zakladech Masarykem porusene pittsburghske dohody, nemelo prilis velkou sanci na dlouhodobe preziti. Proto v rozdeleni Ceskoslovenska nemohu ani nahodou videt spiknuti zahranicnich zpravodajskych central.

Vaclav Flek

11. 02. 2022, 23:18

Pripojuji se k tem, kteri tento clanek chvali jako prehledny a objektivni, umoznujici rychlou orientaci v te slozite problematice po rozpadu Jugoslavie. Autorovi dekuji.

Nam, s nasimi historickymi zkusenostmi, asi ta slozitost situace, kde nikdo neni moralne bily ani cerny, trochu unika. Ma prvni zkusenost s Jugoslavii je ze srpna roku 1968, kdy se dalo poprve (a bohuzel i naposledy) do te zeme vyjet. Byl jsem tehdy adolescent, a s rodici jsme tu zemi projeli celou. Vnimali jsme rozdily mezi jednotlivymi jazyky, ale protoze jsme vsem tak nejak rozumeli, moc jsme to neresili. Zde nas take zastihla sovetska invaze do Ceskoslovenska, a uprimne nas dojala podpora a pomoc vsech Jugoslavcu, jak v rovine moralni, tak i materialni (vraceli jsme se, tak jako mnoho rodin, v te dobe domu, penize utratili, a nahle jsme museli kvuli zavrenym hranicim zustat v Jugoslavii o radu dnu dele.).

Pak se do Jugoslavie po dve desetileti bezne jezdit nemohlo, a pak se ten mnohonarodnostni slepenec rozpadl. O tom jsem slysel protichudne informace od svych "jugoslavskych" kolegu, se kterymi jsem se v ramci prace pro mezinarodni spolenosti potkaval. Kazdy to licil jinak, bylo tezke udelat si presny obraz, krome zaveru, ze ty narody spolu zit nechteji. K tomu jsme dosli i my v Ceskoslovensku, je jen velmi smutne, ze to v byvale Jugoslavii stalo tolik obeti ...

Veritas vincit

11. 02. 2022, 23:03

Tomáš
"Mezi tyto strategicke operace patřil i rozpad ČSSR, "
*
Nesmysl.
Rozpad Československa byl jenom otázkou času.
Slepenec "z nouze ctnost". Čecháčci nedodželi původní dohodu se Slováky na vytvoření konfederace...

Pittsburská dohoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pittsbursk%C3%A1_dohoda

Tomáš

11. 02. 2022, 21:52

Jugoslávie byla dlouho preferovana Versailskou smlouvou, ale všeho dočasu. Rozpad Jugoslávie nebyla náhoda, to že neproběhla mírove, ale nebyla z toho světová válka jako po Sarajevskem atentatu byla strategie vypracována špičkovými důstojníky tajných služeb několika evropských zemí. Stačilo podpořit nacionalisty ve svazovych republikach, Kosovo bylo poslední, ale nejslozitejsi. Mezi tyto strategicke operace patřil i rozpad ČSSR, a také SSSR. Prez. Putin nepřipusti další obklicovani Ruska, po převrat na Majdanu, následovalo odtržení Krymu s následným referendem. To co se děje nyní okolo Ukrajiny je jen pokus o získání strategické iniciativy, to je proflakle, ZOH v Pekingu je jiný šálek kávy jak ZOH v Soci, kdy se odehrál Majdan. Není to náhoda.

Veritas vincit

11. 02. 2022, 20:35

"...přijít v r.1938 bratrským Čechům doopravdy na pomoc, na rozdíl od fajnových Francouzů a Anglánů, kteří nás prodali za pár měsíců "mírové iluze".."
*
Srbové jsou genetická přízeň s Čechy max. 30%. Žádní bratři.
Slabá výmluva pro zbabělce, kteří se v září 1938 vzdali bez boje a jako jediní v Evropě na nacisty nestříleli. :-)

Veritas vincit

11. 02. 2022, 18:26

Míra
"Etnické čistky takéhoto nevídaného rozsahu, najväčšieho od druhej svetovej vojny odsúdila väčšina štátov s výnimkou USA a Nemecka."
*
Kdy to prosím tě odsoudila ta většina států ?
Myslím samozřejmě datum, abych si o tom mohl něco přečíst a podívat se na seznam "většiny států". Existuje na to nějaká společná rezoluce, nějaký dokument ? Zajímá mě to. Díky.

Veritas vincit

11. 02. 2022, 18:20

Míra
To jsi sesmolil ty sám Míro, nebo ještě Vasil Biľak ? :-)

Veritas vincit

11. 02. 2022, 16:13

Článek není o znalostech, tak přikvačila proruská hlásná trouba Míra. :-)
Je úplně jedno s kým je "Západ" Míro.
Důležité je, že ČR už není "Východ" a já si mohu vybrat. :-)

Veritas vincit

11. 02. 2022, 16:03

O-leg BOR-isovič
"Kadlíku88 pořád ti říkám, více čti a vzdělávej se... "
*
Tu fotku zná asi každý.
Opravdu nevím, kdo by tady ovšem měl více číst ?

Honzas napsal:
"Dnes vypalují kostely albánci a to pod dohledem OSN."
Dnes je 11.února 2022.
Ta fotka ovšem není dnešní , ale z března roku 2004. Tedy pořízená před 18 lety...
Jednotka, která to tam "střežila" byla součástí KFOR, nikoliv OSN, jak píše "Honzas"
KFOR (Kosovo FORce) je označení pro mezinárodní mírové operace v rámci NATO na území Kosova,...
Blbý co? :-)

Karlik

11. 02. 2022, 15:58

Nic ve zlým, ale já těm srbůmopravdu přeji vítězství.

OBOR

11. 02. 2022, 15:27

Kadlíku88 pořád ti říkám, více čti a vzdělávej se... March Riots ti evbidentně nic neříká, tak třeba ta slavná událost v Podujevu za hrdiné účasti našich vojáku z KFOR http://www.vhu.cz/exhibit/vypaleny-pravoslavny-kostel-v-kosovskem-podujevu/

Veritas vincit

11. 02. 2022, 13:53

Honzas
Co kdybys byl trochu konkrétní. Díky.

Honzas

11. 02. 2022, 13:21

Trošku tam chybí ta koncovka. Dnes vypalují kostely albánci a to pod dohledem OSN.

Glock

11. 02. 2022, 13:16

P.S. Je-li UCK v textu označna jako "teroristická", co potom byla srbská armáda, která se (v odvetě) dopouštěla téhož? A co byl potom Miloševičův režim, který dával téhle armádě rozkazy?

Glock

11. 02. 2022, 13:13

Ano, oba národy nemohou žít ve stejném státě... anebo mohou, ale musí tam být nějaká forma mezinárodního dohledu (je ne Modré přilby OSN, které se na Balkáně neosvědčily). Aktuálně se zase hroutí Bosna a Hercegovina a zase u kořenů stojí velkosrbští šovinisti.

liberal shark

11. 02. 2022, 12:20

Dobrý přehled. Jasný a stručný.

Veritas vincit

11. 02. 2022, 09:22

Zajímavé a poučné čtení od začátku až do konce. :thumbsup: