EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Okno do historie - Masakry ve varšavské čtvrti Wola

 10. 08. 2022      kategorie: Vojenská historie      69 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Masakry ve Wole resp. vyvraždění obyvatel varšavské čtvrti Wola provedené oddíly SS, německé policie a ruskými kolaboračními jednotkami RONA se odehrál v prvních dnech varšavského povstání. Tento počin byl proveden na bezprostřední rozkaz Adolfa Hitlera, který nařídil zbourat Varšavu a vyvraždit všechny její obyvatele. Masakru, který vyvrcholil ve dnech 5.-7. srpna 1944, padlo tehdy za oběť 30 až 65 tisíc polských mužů, žen a dětí. Jednalo se pravděpodobně o největší jednorázový masakr civilního obyvatelstva spáchaný v Evropě během celé 2. světové války, a zároveň pravděpodobně největší jednotlivý zločin proti polskému národu v historii.

Hitlerův rozkaz zničit Varšavu

Němečtí okupanti považovali Varšavu za centrum polského odboje proti nacistickému „novému řádu“. Ačkoli se v rámci Generálního gouvernementu snažili polské hlavní město degradovat do role provinčního města, Varšava byla stále centrem polského politického, intelektuálního a kulturního života. Sídlilo zde také velení Polského podzemního státu a fungovaly zde také obzvláště silné a dobře organizované struktury odbojového hnutí. Generální guvernér Hans Frank si 14. prosince 1943 zapsal do deníku: „Máme v této zemi jeden bod, z něhož pochází veškeré zlo: je to Varšava. Kdybychom v Generálním gouvernementu neměli Varšavu, neměli bychom 4/5 obtíží, s nimiž musíme bojovat. Varšava je a zůstane ohniskem nepokojů, místem, z něhož se neklid rozšiřuje do celé země.“

Vypuknutí varšavského povstání 1. srpna 1944 bylo v této situaci nacistickými vůdci vnímáno jako dokonalá příležitost vyřešit „polskou otázku“. Během projevu k vůdcům vojenských obvodů a velitelům škol, který pronesl v Jägerhöhe 21. září 1944 vzpomínal Reichsführer-SS Heinrich Himmler, že když dostal zprávu o vypuknutí povstání, vyrazil okamžitě za Hitlerem a řekl mu: „Můj Vůdce, není to pro nás příliš vhodná chvíle. Z historického pohledu je [však] požehnání, že to Poláci udělali. Za pět, šest týdnů se z toho dostaneme. A potom bude Varšava – hlavní město, hlava, inteligence toho bývalého 16-, 17milionového národa Poláků – zničena. Tento národ nám už 700 let blokuje Východ a od první bitvy u Tannenbergu nám stojí v cestě. Ale tento historický polský problém už brzy nebude představovat velký problém pro naše děti a pro všechny, kteří přijdou po nás – a dokonce už ani pro nás.“

Během porady, která se odehrála večer 1. srpna 1944 nebo následující den ráno, dal Hitler Himmlerovi a šéfovi generálního štábu Vrchního velení pozemních vojsk (OKH) generálu Heinzovi Guderianovi ústní rozkaz srovnat Varšavu se zemí a vyvraždit všechny její obyvatele. Podle zprávy SS-Obergruppenführera Ericha von dem Bach-Zelewski, který byl jmenován velitelem sil určených k potlačení povstání, zněl rozkaz takto: „každého obyvatele je třeba zabít, brát zajatce je zakázáno. Varšava má být srovnána se zemí. Tímto způsobem vznikne odstrašující příklad pro celou Evropu.“ Šéf von dem Bachova štábu, SS-Brigadeführer Ernst Rode, po válce vypověděl, že SS-Oberführer Oskar Dirlewanger – velitel jedné z jednotek zaměřených na boj proti povstání – obdržel od Himmleta tužkou ručně psaný rozkaz, v němž mu Reichsführer-SS jménem Hitlera oznamoval, že Varšava bude srovnána se zemí a sám Dirlewanger je oprávněn „zabíjet, koho se mu zachce, jak se mu zlíbí“. Hitlerův rozkaz zničit Varšavu dostali také velitelé německé posádky ve Varšavě. SS-Oberführer Paul Otto Geibel, velitel SS a Policie (SS- und Polizeiführer) ve varšavském distriktu, po válce vypověděl, že mu Himmler již 1. srpna večer po telefonu doporučil: „zničte jich desítky tisíc“. Hitlerův rozkaz však platil nejen pro Himmlerovi podřízené útvary SS a policie, ale také pro jednotky Wehrmachtu.

dirlewFoto: Esesmani z Dirlewangerovy brigády pochodují Chłodnou ulicí směrem na varšavské Śródmieście | Bundesarchiv

Německé zločiny na Wole ve dnech 1. až 4. srpna 1944

Od prvních hodin povstání se oddíly německé posádky ve Varšavě dopouštěly mnoha válečných zločinů. Zajaté povstalce stříleli, raněné dobíjeli. Došlo také k prvním vraždám civilního obyvatelstva. K jejich zahájení nebyl potřeba zvláštní Hitlerův rozkaz, protože generál Reiner Stahel měl jako velitel varšavské posádky právo „použít vůči civilnímu obyvatelstvu ve Varšavě všechny prostředky nezbytné k udržení klidu, bezpečnosti a pořádku“.

Zločiny, které Němci ve Wole páchali, neměly zpočátku za cíl kompletní vyvraždění obyvatel čtvrti, ale měly spíše představovat ráznou odvetu za vypuknutí povstání. Za oběť popravám padali především muži podezíraní z účasti v bojích. 1. srpna brzy odpoledne – tedy ještě před vypuknutím povstání – vykonali Němci hromadnou popravu u domu č. 28 v Sowińského ulici (na rohu s Karlińského). Jako odvetu za dřívější potyčku s vojáky Zemské armády, kteří mířili na shromaždiště, zde bylo zastřeleno osm náhodně zadržených Poláků. Na úplném počátku povstaleckých bojů zase německá pěchota s podporou tanků zaskočila v části Woly zvané Koło jednotky poručíků „Ostoji“ a „Gromady“ z obvodu Zemské armády (AK) „Wola“. Když rozprášili polské oddíly, podnikli Němci v ulicích Koła štvanici, dobíjeli raněné a zabíjeli zajaté vojáky AK. 1. srpna zabili Němci také několik civilních obyvatel domu na Okopowé ulici č. 20 a zapálili dům č. 165 na Wolské ulici zvaný Pekiełko, kde zastřelili šest polských mužů.

Vzhledem k početní i technické převaze nepřítele nedokázaly oddíly obvodu AK „Wola“ dobýt většinu určených cílů. Pouze část této čtvrti se na přechodnou dobu dostala pod kontrolu povstalců. Zásadní vliv na průběh bojů ve Wole mělo to, že touto čtvrtí procházela jedna z nejdůležitějších komunikačních tepen města, trasa Wolska – Chłodna – Elektoralna – Senatorska – Kierbedziův most (tzv. wolská tepna). V létě 1944 to byla jednak z nejdůležitějších zásobovacích tras na centrálním úseku východní fronty, která spojovala se zázemím německé oddíly na pravém břehu Visly. Již od ranních hodin 2. srpna se německé frontové oddíly snažily tuto neuralgickou linii odblokovat. Kvůli tomu se polské oddíly ve Wole již na úplném začátku povstání dostaly do intenzivních obranných bojů. Nepřítel útočil každý den silněji, přičemž se dopouštěl mnoha zločinů na zajatcích i civilním obyvatelstvu. Jak se později ukázala, Wola se stala jednou z varšavských čtvrtí, kde se ještě před příchodem Himmlerem zorganizovaných „posil“ Němci dopustili největších porušení válečného práva.

Vojáci divize „Hermann Göring“, kteří ve Wole bojovali ve dnech 1.–4. srpna, zavraždili cca 400 zajatých povstalců včetně mnoha raněných. Jednotky této divize zároveň – s podporou vojáků 608. obranného pluku – systematicky vyháněly z obytných budov polské civilní obyvatelstvo. Vojáci se přitom dopouštěli vražd, loupeží a znásilnění. 2. srpna shromáždili v zahradě domu č. 43 v ulici Zawiszy dvacet tři polských mužů, které následně zabili granáty. Dalších patnáct mužů Němci zavraždili poblíž na Magistracké ulici č. 9/11. Téhož dne zastřelili také skupinu mužů z domu na Sokołowské č. 26 (roh s Górczewskou) a sedm mužů, které vyvedli z domů č. 17 a 19 na Prądzyńského ulici. Kromě toho 2. srpna Němci uvěznili první skupinu civilních obyvatel v budově kostela sv. Vojtěcha na Wolské č. 76 (další skupiny vyhnanců, zpočátku nevelké, sem přišly 3. a 4. srpna). 3. srpna si němečtí vojáci oblékli bílé pásky, kterými se identifikovali povstalci, a díky tomuto úskoku se jim podařilo dobýt domy č. 12, 14 a 16 na Młynarské ulici. Obyvatele domů ukrývající se ve sklepech zavraždili mj. pomocí granátů, které vhazovali dovnitř.

1280px-Victims_of_Wola_MassacreFoto: Polští civilisté zavraždění ve Wole | Wikimedia Commons / Public domain

Německé oddíly bojující na Wole často využívali polské civilisty, zejména ženy a děti, jako živé štíty kryjící útok pěchoty nebo tanků. Chycené Poláky nutili také k rozebírání barikád přímo uprostřed bojů. Tuto zločinnou taktiku jako první ve Varšavě použily oddíly Wehrmachtu, teprve později jednotky SS a policie. 2. srpna vojáci divize „Hermann Göring“ použili 50 Poláků přivázaných k žebříku jako krytí pro tanky, které se blížily k pozicím povstalců v oblasti Okopowé ulice. Byl to první zaznamenaný případ, kdy byli polští civilisté během povstání využiti jako živé štíty. Následující den, když německé tanky zaútočily na povstalecké barikády na Wolské ulici, Němci hnali před kolonou tanků skupinu mužů a žen, kteří měli posloužit jako štíty vozidel i pracovní síla k rozebrání barikád. Útok byl zastaven, část civilistů se povstalcům podařilo osvobodit, ale mnoho dalších zemřelo uprostřed křížové palby. V dopoledních hodinách početná skupina tanků z divize „Hermann Göring“ opět udeřila podél Wolské. Před tanky šlo jako krytí přibližně 300 polských civilistů (mužů i žen). Německé koloně se podařilo proniknout přes barikády povstalců a následně přes Towarowou ulici a Aleje Jerozolimskie až k mostu Poniatowského. Teprve tady propustili zbylé přeživší civilisty. Němečtí tankisté využívali polské civilisty jako živé štíty také během bojů na Wole 4. srpna.

Příchod německých posil

Ačkoli vypuknutí povstání Němce nezaskočilo po taktické stránce, po operativní stránce se jednalo o neočekávanou událost. Německé velení proto mohlo do boje ve Varšavě poslat pouze ty jednotky, jejichž převelení do Varšavy umožňovala situace aktuálně panující na východní frontě. Již 2. srpna Reichsführer-SS Heinrich Himmler vyrazil letadlem do Poznaně, kde společně s místním gauleiterem Arthurem Greiserem a velitelem 21. vojenského obvodu generálem Walterem Petzelem vytvořili policejní skupinu, která měla vyrazit na pomoc německé posádce ve Varšavě; její velení svěřil Himmler SS-Gruppenführerovi Heinzi Reinefarthovi.

V první skupině německých sil převelených na boj proti povstání se nacházely následující oddíly:

• improvizovaná policejní skupina z Vartské župy pod velením SS-Gruppenführera Heinze Reinefartha (dvě a půl roty motorizované policie, rota motorizovaných četníků, rota SS „Röntgen“, prapor kadetů z 5. důstojnické pěchotní školy);

• zvláštní pluk SS „Dirlewanger“ pod velením SS-Oberführera Oskara Dirlewangera. Tato jednotka se doposud specializovala na provádění brutálních pacifikačních akcí v zázemí východní fronty. Většina jejích vojáků byli němečtí zločinci povolaní z vězení a koncentračních táborů, kterým bylo slíbeno zmírnění trestu výměnou za boj ve jménu Třetí říše;

• útočná brigáda SS RONA (Ruská osvobozenecká lidová armáda) pod velením SS-Brigadeführera Bronislava Kaminského. Byla to kolaborační formace složená převážně z Rusů a Bělorusů. Po vypuknutí povstání se z vojáků z této brigády zformoval útočný pluk (složený z cca 1700 svobodných mužů) pod velením majora Ivana Frolova (Frolov byl majorem v Rudé armádě, během bojů v r. 1941 byl zajat a dal se na kolaboraci s Němci. Během varšavského povstání povýšen do hodnosti Waffen-Sturbannfűhrera der SS);

• 608. obranný pluk pod velením plukovníka Williho Schmidta;

• dva ázerbájdžánské prapory (prapor ze Zvláštní skupiny „Bergman“ a 1. prapor 111. pluku)

reinefahrtFoto: SS-Gruppenführer Heinz Reinefarth s vojáky 3. kozáckého pluku | Wikimedia Commons / Public domain

4. srpna ukončila první vlna německých posil koncentraci na předměstích Varšavy. Oddíly se hned následujícího dne zapojily do akcí. General Nikolaus von Vormann, velitel působící v oblasti města německé 9. armádě jí posílit záložním praporem výsadkářů obrněné divize „Hermann Göring“ (cca 800 vojáků). Německé plány předpokládaly, že hlavní úder bude veden ve směru Wola, kde budou následně posíleny Dierlewangerovým plukem a policejní skupinou z Vartské župy, posílené o azerbajdžánské oddíly a prapoz z divize

„Hermann Göring“. Cílem útoku mělo být uvolnění guvernéra Fischera a generála Stahela, odříznutých povstalci ve „vládní čtvrti“ v oblasti nám. Maršála Józefa Piłsudského a odblokování wolské magistrály. Brigáda RONA měla udeřit na čtvrt Ochota a odblokovat přístupy k Mostu Poniatowského.

Himmler svěřil úkol potlačení povstání SS-Obergrupenführerowi Erichovi von dem Bach-Zelewskému, který byl dosud zodpovědný za boj proti partyzánům v okupované Evropě (Chef der Bandenbekämpfungsverbände). Ten dosáhl Varšavy teprve 5.srpna odpoledne. Do této doby velení 9. armády uznalo, že oddíly přicházející na pomoc německé varšavské posádce podléhají hodnostně nejvyššímu veliteli SS a policie, SS Grupenfűhrerovi Reinefarthovi. Ten neměl dostatečné vojenské zkušenosti, a tak mu byl přidělen jako šéf štábu důstojník Wehrmachtu, podplukovník Kurt Fischer. V praxi však jak Dirlewanger, tak i Kaminski, se jen neochotně podřizovali jeho rozkazům s odkazem na přímé pokyny od Himmlera. Právě oddíly Reinefartha začaly vraždění už 4.8. v továrně Kazimierza Franaszka, ul. Wolska 41/45 a při železničním viaduktu na ul. Górczewska.

Černá sobota – 5. srpna 1944

V časných ranních hodinách dne 5.8. proběhla porada vedena Reinefarthem. O čem bylo jednáno se dozvídáme z výsledků vyšetřování vedeného proti Reinefarthovi po 60. letech v NSR. Na čem se všichni shodli bylo to, že Reinefarth hodlal přesně vyplnit vůdcův rozkaz likvidace veškerého obyvatelstva Varšavy a srovnání města se zemí. Z vyšetřování vyplynulo, že Reinefarth vydal rozkaz velitelům oddílů, aby s každou osobou potkanou na ulici bylo nakládáno jako s povstalcem a každý, kdo neprojeví dostatek energie během akce, bude postaven před válečný soud. Jednoznačné rozkazy obdrželi všichni vojáci. Jak vzpomínal poddůstojník SS Helmut Wagner, velitel čety v Dirlewangerově pluku, byl jeho jednotce přečten Himmlerův rozkaz o zabíjení povstalců i civilního obyvatelstva a o systematickém ničení města. Byl vydán zákaz braní zajatců. Ti měli být na místě likvidováni.

obyvateleFoto: Obyvatelé Woly vyhánění ze svých domovů v srpnu 1944 | Wikimedia Commons / Public domain

Dne 5.8. v 7:00 hod. začal útok na čtvrt Wola za podpory letectva, dělostřelectva a tankových jednotek. Útok byl veden na frontě o délce cca 1km. Proběhly intenzivní boje s dílčími úspěchy na obou stranách. Večer však musela německá strana uznat, že i přes použití střemhlavých bombardérů a tanků, nebylo zpozorováno podstatnější ochabnutí odporu povstalců. Ztráty na straně Němců byly vážné, hlavně mezi nezkušenými v boji ve městě z Dirlewangerova pluku.

Mezitím už od ranních hodin na Wole probíhal masakr civilního obyvatelstva. Esesáci a policie do písmene vyplňovali Führerův rozkaz a vraždili každého bez ohledu na věk a pohlaví. Právě čtvrt Wola se dostala do rukou Němců jako první. Masové exekuce provázelo násilí na ženách a dívkách a drancování ve velkém. Civilisté, kteří nebyli popraveni ihned, byli použití jako živé štíty během útoků na barikády povstalců. Tento den přešel do historie Wole jako „černá sobota“. Zpočátku mělo vraždění chaotický a náhodný charakter. Vraždy probíhaly v jednotlivých bytech, domech, sklepech, domy byly vypalovány a utíkající obyvatelstvo bylo stříleno z automatických zbraní. Tímto způsobem bylo zavražděno v ul.Wolska 105/109 cca 2 tis. lidí, v domech při ul. Gorczewska 15 celkem 2-3 tis. lidí. Ukrývající se ve sklepech byli zabíjení vhazováním granátů do sklepů. Toho dne došlo k obzvláště bestiálnímu vraždění – probodávání bezbranných civilistů bajonety, zakopávání živých raněných, brutální vraždy malých dětí pomocí pažeb zbraní (šetření municí) a vhazování spolu s matkami do hořících budov. Nejméně 20 dětí bylo surově zavražděno v pravoslavném sirotčinci na ul. Wolska 140 (některé zdroje uvádějí až 100 zavražděných). Ve druhé polovině dne způsoby exekucí již měly systematičtější charakter. Velké skupiny obyvatelstva byly naháněny na nádvoří továren, do parků, na hřbitovy, větší nádvoří obytných domů. Obyvatelstvo Wole - muži, ženy i děti – zde byli systematicky likvidováni výstřelem do týlu nebo pomocí kulometů. Často se stávalo, že lidé byli nuceni šplhat na hromady mrtvých těl. Tyto hromady dle vzpomínek svědků měly rozměry 25-35m na délku, 15-20 m na šířku a výška dosahovala 2 metry. Masakr nabyl takových rozměrů, že mezi vojáky, kteří jej pozorovali, byly zaznamenány případy nervového zhroucení.

Během „černé soboty“ dne 5.8. proběhly největší popravy obyvatel Wole na těchto místech:

- oblast ul. Górczewska a Moczydła – haly železničních dílen byly proměněny na sběrné místo. Zde byly nahnány tisíce Poláků, kteří namačkaní, v úporném horku, bez vody, museli čekat na svůj osud. Odpoledne Němci vytahovali z davu skupiny mužů a chlapců, později ostatní civilisty, údajně na práci při rozebírání barikád. Ve skutečnosti byli odvedeni do prostranství kolem hal, kde byli zastřeleni palbou z kulometů. Takto bylo na těchto místech zavražděno na 4,5 až 10 tisíc obyvatel Wole, některé zdroje uvádějí až 12 tis. zavražděných. Mezi nimi byli i pacienti a personál wolské nemocnice.

- Továrna „Ursus“, ul. Wolska 55 – zde Němci a ruskojazyční kolaboranté vraždili masově obyvatelstvo ulic Wole. Historici odhadují, že zde 5.8. bylo střelou do týlu zavražděno 6-7,5 tis. Poláků. Na seznamu obětí byla i trojice dětí Wandy Lurie, ženy, která byla nazývaná „Polská Niobe“ (o osudech této ženy přinesu článek).

- Papírenská továrna Józefa Franaszka, ul. Wolska 41/45 – Němci vkročili do továrny kolem poledne. V budovách továrny a ve velkém protileteckém krytu se ukrývali pracovníci firmy a obyvatelé domů z okolí továrny. Němci většinu lidí zavraždili, zbytek pohnali jako živé štíty proti povstaleckým barikádám. Zavražděn byl i majitel továrny Kazimierz Franaszek. I později byla továrna sběrným bodem pro další popravy. Odhad obětí na tomto místě je 4-6 tis. Těla obětí byla na místě spalována. Po osvobození Varšavy zde bylo nalezeno na 600 kg lidského popela.

- Tramvajová vozovna na ul. Młyńska 2 – ve vozovně a přilehlém parku bylo zavražděno během „černé soboty“ cca 1 tisíc mužů, žen a dětí.

- Park Sowinského – místo popravy civilního obyvatelstva ulic ze čtvrti Wola. Toho dne zde bylo zavražděno 1500 obyvatel. V dalších dnech zde byly spalovány mrtvoly z ostatních míst poprav. Po válce zde bylo objeveno na 1120 kg lidského popela.

- Ul. Wolska 120 – palbou z kulometů zde bylo postříleno kolem 1000 obyvatel Wole.

- Kovárna na ul. Wolska 122/124 – na prostranství před kovárnou bylo postříleno a granáty zabito cca 700 obyvatel ulic Wolska a ul. Grabowskiego.

- Zámeček Biernackých, ul. Wolska 29 – klášter sester karmelitánek dobytý Němci toho dne k večeru. Životy sester a žen s dětmi zřejmě zachránila jedna ze sester ovládajících němčinu a intervence německého důstojníka. Příčinou takového přístupu byl zřejmě i fakt, že sestry odmítly vpustit na území kláštera povstalecké oddíly. Nicméně zavražděni byli všichni muži, kteří se zde ukrývali. Kromě toho v dalších dnech na území kláštera bylo zastřeleno cca 600 mužů, žen a dětí.

- Továrna „Bramenco“ na ul. Wolska 60 – mezi hod. 12 a 18 zde bylo zavražděno na 500 obyvatel Wole. Byla zde i spálená těla obětí z jiných míst. Objeveno zde bylo 1029 kg lidského popela.

- Ulice Staszica 15 – na nádvoří domu palbou z kulometů zavraždili toho dne na 500 polských mužů, v tom i určitý počet chlapců ve věku 10-12 let.

- Pravoslavný hřbitov, ul. Wolska 138 a domy pravoslavné farnosti sv. Jana Klimaka, ul. Wolska 147 – zde bylo popraveno několik set obyvatel Wole a taky představený farnosti, archimandrita Teofan, spolu s celým duchovenstvem farnosti i dětmi z farního sirotčince.

- Kostel sv. Vavřince, ul. Wolska 140A – popravy se konaly v přilehlé zahradě. Mezi 5. a 8. srpnem zde bylo popraveno několik set mužů, žen a dětí, vč. faráře, který byl zavražděn přímo před oltářem v průběhu mše svaté. Zde byla zavražděna i žena majitele továrny Kazimierza Franaszka, Janina se svým 1,5 letým synem.

Německé velitelství si dobře uvědomovalo rozsah masakru. Během telefonického hovoru 5.8., mezi Reinefarthem a gen. von Vormannem, byl generál informován o tom, že je víc zadržených než munice. Na otázku na vlastní ztráty ihned odpověděl: 6 mrtvých, 24 těžce a 12 lehce raněných. Ztráty protivníka činí i s popravenými 10 tisíc. Ve skutečnosti počet obětí „černé soboty“ byl daleko větší. 5. srpna na Wole bylo popraveno na 20 tisíc obyvatel, jiné zdroje uvádějí 45,5 tis. obyvatel Wole.

Likvidace nemocnic na Wole

Dne 5. Srpna se obětí německého řádění stali i pacienti a personál wolských nemocnic. Brzy odpoledne vtrhli Němci do nemocnice na ul. Płockiej 26. Lékaři byli stříleni ránou do týlu ihned na místě. Byli zavražděni i ranění, kteří se ukryli ve sklepích nemocnice. Zástup pacientů byl odveden do železničních dílen na ul. Moczydło, kde byli všichni postřílení u železničního viaduktu. Celkem zahynulo 60 pracovníků nemocnice a cca 300 pacientů.

Mezi 16:00 a 19:00 se do německých rukou dostala nemocnice sv. Lazara. Kromě personálu a pacientů zde přebývalo mnoho civilistů z okolních domů, kteří doufali, že zde najdou úkryt. Vojáci nemocnici zapálili, většinu ze zde přebývajících zastřelili nebo pozabíjeli pomocí granátů. Část osob zahynula v plamenech. Počet obětí se zde odhaduje na 1200. Mezi zavražděnými byly ještě nezletilé ošetřovatelky raněných z povstaleckých skautských (harcerských) oddílů z obvodu AK „Wola“ a sestry benediktinky sloužící raněným a nemocným. Zahynulo zde i na 40 bojovníků z řad AK.

Jedinou nemocnicí, která unikla celkové zkáze, byla nemocnice sv. Stanislava na ul. Wolska 37. I zde bylo přistoupeno k vraždění oddíly Dirlewangera, avšak v kritickém momentě zasáhl rozhodně ředitel nemocnice dr. Paweł Kubica a svou dokonalou němčinou přesvědčil důstojníka SS, aby zasáhl. Exekuce byly zastaveny, i když i dál probíhaly „namátkové“, ale již jednotlivé exekuce. Následně byli pacienti posláni do sběrného tábora v Pruškově u Varšavy. Nemocnice sloužila jako Dirlewangerův štáb a ošetřovací bod pro raněné Němce.

Příjezd Ericha von dem Bach-Zelewski

Dne 5. srpna odpoledne do Varšavy přijíždí SS-Obergruppenfűhrer Erich von dem Bach-Zelewski, který přejímá velení nad silami určenými pro potlačení povstání. Během porady svých důstojníků poukazuje na „velký chaos a bezhlavý postup“. Vydává rozkaz utlumení masových vražd, který se týkal hlavně žen a dětí, likvidace mužského obyvatelstva zůstává beze změny. Ženy a děti jsou od teď směrovány do nově zřízeného sběrného tábora Durchgangslager 121 (Dulag) v místě dílen pro opravu kolejových vozidel v Pruškově. Von dem Bach ve svém deníku píše, že „jsem zachránil tisíce žen a dětí, i když to byli Poláci“. Ve skutečnosti se jim neřídily humanitární pohnutky, ale vědomí, že masové vraždění civilního obyvatelstva jen posiluje odpor povstalců a vojáci, kteří se měli soustředit na potlačení povstání, se zabývali rabováním, vražděním a znásilňováním a tím nebyli schopni podnikat akce proti povstalcům. Bylo přistoupeno k vysídlování varšavského obyvatelstva, byla zřizována sběrna místa. Jedním z takových míst byl kostel sv. Vojtěch na ul. Wolska 76. Přes toto místo od 6. do 10. srpna přešlo na 90 tis. vysídlenců. Natlačení lidé v kostele byli zbaveni možnosti osobní hygieny, bylo s nimi zacházeno brutálním způsobem, mladé ženy a dívky byly vyváděny z kostela a znásilňovány. V těchto dnech bylo v okolí kostela postříleno na 400 zadržených mužů, zadržení byli často používání jako „živé štíty“ pro boj na varšavských barikádách.

Masakry dne 6. srpna 1944

V noci z 5. na 6. srpna Němcům byly přisunuty značné posily. I přesto stále nemohli dosáhnout zásadních strategických cílů, povstalci drželi ve svých rukách hlavní objekty a komunikace.

Rozkazy von dem Bacha nebyly ihned důsledně plněny a masakry na Wole pokračovaly. Bylo likvidováno obyvatelstvo ulic Chłodna, Leszno, Towarowa, Żelazna, pokračovalo vraždění v již dříve dobytých částech Woli. Masové exekuce provázelo rabování a znásilňování. Ušetřené ženy a děti byly hnány hořícími ulicemi do kostela sv. Vojtěcha. Historici odhadují, že toho dne bylo zavražděno na 10 tisíc obyvatel Wole.

Hlavním místem masových vražd bylo skladiště zemědělských strojů továrny Kirchmajer-Marczewski, ul. Wolska 79/81. Zde toho dne bylo zastřeleno na 2 tis. obyvatel Wole. Mezi popravenými byli i řečtí, maďarští a rumunští Židé z KL Warschau, kteří byli den předtím osvobozeni povstalci. Popraveni bylo i 30 řeholníků redemptoristů z kláštera Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. V blízkosti wolské nemocnice bylo zastřeleno několik set zajatých povstalců, včetně mladistvých ve věku 12-16 let. Odpoledne do nemocnice na ul. Leszno 136 vtrhlo komando německých a ázerbajdžánských vojáků. Nemocnice byla vypálená, cca 200 raněných a nemocných, včetně dětí, bylo povražděno.

V tu dobu byly ulice ve čtvrti Wola posety hromadami mrtvol. Srpen byl horký a hrozilo šíření epidemie. Dne 6. 8. byly vytvořeny tzv. Verbrennungskommanda, složené z asi 100 mladých a silných polských mužů, kteří byli vyloučeni ze skupin vyznačených na popravu. Tato komanda měla za úkol shromažďovat mrtvoly a pálit je na velkých hromadách. Členové komand, jako bezprostřední svědci masakrů, byli následně likvidováni a jen nemnohým se podařilo uprchnout a válku přežít.

Toho dne z kostela sv. Vavřince a ostatních sběrných míst byly uskutečněny pěší přesuny asi 5 tisíc obyvatel Wole do Dulagu Pruškov. Kolona dorazila do Pruškova po 15 kilometrovém pochodu o hladu a žízní. Cestou byly zcela běžné vraždy těch, kteří nestačili nebo se snažili utrhnout ovoce či zeleninu z míjených zahrad. V kostele sv. Vavřince zůstalo jen 40 starců, raněných a nemocných. Po nich jakákoliv stopa zmizela.

Masakry dne 7. srpna 1944

Němcům se podařilo částečně dobýt další ulice a důležité budovy, odblokovat některé důležité komunikace a odříznout Staré Město od Śródmieścia. Boje však na Wole trvaly až do 11. srpna, kdy se jednotky stáhly přes ruiny ghetta na Staré Město. Bylo zcela běžné, že v bojích byly nadále používány živé štíty, přeživší byli pak likvidováni. Počet zavražděných toho dne se odhaduje na 3800 obyvatel Woli. Nadále trvalo vysidlování obyvatel města. Hořícími ulicemi byly vedeny tisíce lidí do Dulagu Pruškov. Pokračovalo rabování a znásilňování. Dle libosti Němci vytahovali s kolon muže a na místě je stříleli. Zcela běžné bylo vraždění těch, kteří nestačili pochodu. Podle svědků toho dne byly z mnoha desítek lidí vytvářeny řetězce, které kryly německé vojáky ostřelující pozice povstalců. Toto se dělo například v oblasti náměstí Kercelego na Wole.

Zvěsti o hrůzách na Wole se šířily mezi obyvatelstvem ostatních čtvrtí Varšavy. Obyvatelstvo z dosud Němci neobsazených částí města v panice utíkalo ve směru na Staré Město.

Zločiny na Wole v dalších dnech povstání

Od 8.srpna tempo exterminace pokleslo. 12. srpna Bach ještě víc otupil příkaz Hitlera a zakázal další vraždění mužů-civilistů. I teď ho k tomu nevedly humanitární pohnutky, ale čistě ekonomické. V této etapě války si Německo už nemohlo dovolit na mrhání pracovními silami. SS-Oberführer Geibel během poválečného výslechu uvedl, že mu Bach citoval Hitlerova slova, že:“500 000 pracovních sil v říši se rovná vyhrané bitvě“.

Pokračovaly odsuny obyvatel Varšavy do Dulagu Pruškov, avšak Němci nerezignovali z exterminačních akcí. V rámci skupiny „Reinefarth“ začala působit speciální jednotka Einsatzkommando der Sicherheitspolizei bei der Kampfgruppe Reinefarth(známá taky jako Sonderkommando „Spilker”). Úkolem jednotky, které velel SS-Hauptsturmfűrer Alfred Spilker, byla selekce vyháněného obyvatelstva vyčleňováním z davu osob, které byly uznány jako „nežádoucí“. K těm patřili všichni podezřelí z účastí v povstání, podezřelí z židovského původu, osoby nemocné, raněné, staré, prostě lidé neschopni práce. Také příslušníci některých společenských skupin, hlavně inteligence a duchovenstvo. Praxe byla taková, že s davu mohl být vytažen kdokoliv a na místě zastřelen.

Sonderkomando „Spilker“ se usídlilo na faře kostela sv. Vojtěcha, selekce byla prováděna na různých sběrných místech města. Popravy probíhaly ihned po selekci, hlavně v areálu koželužny Pfeiffera. Zde bylo během povstání povražděno na 2-5 tis. lidi. Dalšími místy masových poprav, které provádělo Sonderkommando „Spilker“ byly:

- Ruiny kupeckého gymnazia Roeslerů na ul. Chłodna 33 – selekce z kostela sv. Vojtěcha - asi 200 popravených

- Pravoslavný hřbitov na ul. Wolska – selekce z kostela sv. Vavřince, hlavně lidé staří a nemocní a taky děti. Zachránivší se členové Verbrennugskommanda vypověděli, že byli svědky pohřbívání několikaset obětí poprav.

- 8. srpna na budově č.44 na ul. Bema Němci vyvěsili vlajku Červeného kříže s nápisem informujícím, že zde se nachází „azyl pro osoby staré a slabé“. Brzy se zde shromáždilo na 100 osob vč. žen s dětma, těhotné ženy. 11. Srpna Němci okna a dveře zatloukli prkny a dům zapálili plamenomety. Všichni zahynuli v plamenech.

- 10. srpna v areálu továrny „Bramenco“ bylo zastřeleno více než 40 vyselektovaných mužů a chlapců

- Ul. Żelazna – místo, kde se mnohokrát opakovaly masové exekuce. Jen dne 2. září bylo v tomto místě popraveno až 170 osob, 23. září pak dalších 350.

- Ul. Leszno – 16. září poprava asi 30 civilistů hnaných ze Starého Města ve směru kostela sv. Vavřince.

Oběti

Vyhlazování obyvatel Wole, které prováděly jednotky Reinefartha a Dirlewangera, bylo přímým důsledkem rozkazů Hitlera a Himmlera, které jasně formulovaly úplné zničení Varšavy a vyvraždění všech jejich obyvatel. Polský historik Szymon Datner nazval toto vražedné šílenství „jednou z nejkrvavějších stránek polského národa“. Historik Norman Davis označuje dny 5. a 6. srpna 1944 za „dva nejtemnější dny v historii Varšavy.“ Piotr Gursztyn, historický novinář mluví o největším jednorázovém zločinu proti lidskosti v Evropě za 2. světové války a zřejmě největším zločinu na polském národě.

Zjištění přesného počtu obětí masakru na Wole je nemožné. Většina těl obětí byla spálená, během akce byly vyvražďovány celé bezejmenné rodiny. Historik Antoni Przygoński stanovuje počet obětí na 65 tisíc, z čehož 59 400 mělo být zavražděno ve dnech 5.-7. srpna. Další stránkou řádění německých jednotek byla devastace 81% obytné zástavby městské části Wola, zničena byla i průmyslová část Wole. Předválečná Wola se svým komplexním specifikem a originálním folklorem přestala existovat.

Zodpovědnost viníků

Žádný z pachatelů wolské genocidy nebyl po válce stíhán! Několik měsíců po skončení války byl Erich von dem Bach-Zelewski zatčen Američany. Během norimberského procesu podal řadu svědectví proti nacistickým vůdcům, díky tomu jej Spojené státy odmítly vydat do Polska. Objevil se krátce v Polsku v únoru 1947, aby vypovídal jako svědek během soudního procesu s guvernérem varšavského distriktu Ludwigem Fischerem. V roce 1951 jej denacifikační soud v Mnichově odsoudil na 10 let vězení, ale polovina trestu byla považována za vykonanou, výkon zbývající části trestu byl omezen na domácí vězení. Brzy na to se Bach usadil v obci Eckersműhlen nedaleko Norimberku, kde pracoval jako noční hlídač. V roce 1958 byl zatčen za obvinění z účasti na vraždách během „Noci dlouhých nožů“ a odsouzen na 4,5 roků odnětí svobody. V roku 1962 stojí opět před soudem obviněn z vražd několika německých komunistů a je odsouzen na doživotí. Zemřel ve vězeňské nemocnici v březnu 1972. Nikdy nebyl souzen za tlumení povstání a masakry na Wole.

SS-Gruppenführer Heinz Reinefarth nebyl vydaný do Polska, protože okupující orgány USA s tím nesouhlasily. V letech 1951-1967 byl starostou města Westerland na ostrově Sylt; od roku 1958 zasedal v Landtag spolkové země Schleswig-Holstein. Teprve v roce 1961 bylo proti němu zahájeno vyšetřování v souvislosti se zločiny spáchané ve Varšavě jeho podřízenými jednotkami. Nicméně soudní řízení zahájené v roce 1963 bylo umořeno po čtyřech letech soudem ve Flensburgu kvůli údajnému "nedostatku průkazných důkazů o vině" (Reinefarth navíc získal dodatečnou náhradu ve výši 100 tis. marek!!!). V roce 1967 Reinefarth ukončil svou politickou kariéru a začal pracovat jako právník a současně pobíral generálskou rentu. Zemřel v květnu 1979 - nebyl nikdy potrestán za zločiny spáchané ve Varšavě.

V souvislosti s probíhajícím vyšetřováním proti Reinefarthovi německá prokuratura vyslechla v letech 1962-1964 téměř tisíc německých důstojníků a vojáků, kteří bojovali ve čtvrti Wola v srpnu 1944. Přestože mnoho z nich mohlo být obviněno přinejmenším ze spoluviny na spáchání trestných činů, nikdo z nich nikdy nestanul před soudem. Mnoho členů z policejní skupiny „Reinefarth“ zastávalo po válce významné posty ve státním aparátu Spolkové republiky Německo. Reinefarthův náčelník štábu - podplukovník Kurt Fischer - pracoval jako policejní důstojník v Erbachu v Hessensku. Günther Bock, velitel policejní podjednotky ve skupině Reinefarth, sloužil jako šéf policie ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Werner Fritz, velitel roty v praporu V. důstojnické školy v Poznani, po válce působil jako soudce a vysokoškolský pedagog. Navzdory protestům organizací seskupujících oběti nacismu se dokonce stal předsedou Federálního správního soudu.

Někteří pachatelé masakru na Wole zemřeli během nebo brzy po válce. SS-Oberführer Oskar Dirlewanger zemřel v červnu 1945 v Altshausenu v Bádensku-Württembersku. Jeho smrt nastala za nevysvětlených okolností, krátce poté, co byl zatčen ve francouzské okupační zóně. Pravděpodobně byl rozpoznán bývalými polskými vězni a byl ubit k smrti. Osud SS-Hauptsturmführera Alfreda Spilkera je neznámý. Podle některých zdrojů zemřel v únoru 1945 během obrany Poznaňské pevnosti nebo v rakouském Kremsu nad Dunajem. V roce 1961 ho soud v Kielu prohlásil za formálně zemřelého.

Závěr

Dne 6. srpna 1946 proběhl Velký pohřeb popela obětí varšavského povstání. Nákladní automobily převezly v rakvích až 12 tun lidského popela, což odpovídá cca 50 tisícům obětí. Popel spočinul v hrobech na hřbitově varšavských povstalců na Wole.

Zdroj: historie válek

Komentáře

Vaclav Flek

19. 08. 2022, 21:29

pro V. Novák

Nepisete, komu vas posledni prispevek adresujete, mozna mne, i kdyz jist si tim nejsem. Pokud mam byt skutecne ja tim planovanym prijemcem, je dobre, ze se na tom rozejdeme, nebot nase vzajemna diskuse zacina byt jiz zcela neproduktivni. Vsimnete si nicmene, ze jsem se ve sve "bubline(?)" vzdy snazil o urcity protiargument, ale vidim, ze jste se nad temito namitkami nezamyslel, tak je skutecne rozumne tuto debatu ukoncit. Obcas diskutujicimu podekuji za debatu, ktera mne necim obohatila, tentokrat to ucinit nemohu.

V.Novák

19. 08. 2022, 09:19

Nevěříte - nevěříte. Co se dá dělat, přes to nejede vlak. Tak si zůstaňte ve své bublině a prohlašujte i nadále za lež všechno, co se vám nehodí.
Přesvědřčit vás nemůžu, když arumentům apriori nevěříte. Vaše věc...

Vaclav Flek

18. 08. 2022, 22:57

pro V.Novák :

Pisete mi to dost obsirne, mne se jiz nechce prilis reagovat na postulaty, pochazejici zcasti jeste z komunistickych casu, tak odpovim jenom strucne :

1) Polaci meli k Sovetskemu svazu zasadni neduveru pote, co jim v zari 1939 vpadla Ruda armada do zad. Masakr polskych dustojniku v Katyni to samozrejme jeste prohloubil. Nicmene predpokladali, ze spolecny nepritel sjednoti vsechny frakce alespon na dosazeni vitezstvi, v tom hodne spolehali na zapadni Spojence. Nicmene ti prave behem jednani o pomoci Varsavskemu povstani zjistili, jak chladnokrevny a bezcitny hrac je Stalin.

2) Proc by mel Mikolajczyk uznavat prosovetsky Lublinsky vybor, kdyz legitimnim organem zastupujicim Polaky byla exilova vlada v Londyne ? Dodejme, ze Benesova londynska vlada podobne dilema nemela.

3) Vojaci Armii Krajowej jiste nepredpokladali, ze se "bez vetsich boju zmocni celeho mesta", naopak predpokladali, ze zde sehraje zasadni roli Ruda armada.

4) Pri priblizeni Rude armady k predmesti Praga vyzyval sovetsky rozhlas Varsavany k povstani, nebot "pomoc je jiz blizko".

5) O tom, ze Varsava nemela "zadny geopoliticky vyznam" se mi nechce ani diskutovat. Ona ho bezesporu mela, navic se tato valka vedla casto o symboly (viz napr. Stalingrad).

6) Vasi zmince o tom, ze zapadni Spojenci "nechali cast obklicenych nemeckych vojsk vyklouznout z kapsy u Falaise" nerozumim. To myslite, ze tak ucinili schvalne ? Pokud ano, nechci ani zacinat diskusi, nebot u Falaise jsem byl, a ta mista boju si podrobne prosel.

7) O vyznamu Prahy a tom, co americka vojska udajne "ukradla" z Cech se mi rovnez nechce diskutovat. Nevim, odkud mate informace, ja jim neverim.

Secteno a podtrzeno, nemohu akceptovat vubec nic z toho, co jste mi zde napsal. Asi mame jine zdroje nebo je jinak interpretujeme.

V.Novák

18. 08. 2022, 10:29

V.Flek:
Jak mohli Poláci z AK počítat se spojenectvím s SSSR, když oni sami spojenectví s SSSR odmítali? V létě 44 měli přerušené diplomatické vztahy (po odhalení Katyně se není co divit), Mikolajczyk odmítal Lublinský výbor a nikdo se nenamáhal Sověty na povstání vůbec upozornit. Ve skutečnosti prostě ve své polské namyšlenosti předpokládali, že Varšava je tak důležitá, že "moskali" na ni nemohou nezaútočit, oni vpadnou Němcům zaměstnaným boji s RA do zad a bez větších bojů se zmocní celého města. Což už v okamžiku vyhlášní povstání byl nesmysl. Uznávám, že mohli zvuky bitvy u Radziminu považovat za začátek sovětského útoku na Varšavu, ale o to se měla postarat jejich rozvědka. A kdyby skutečně chtěli pomoc, měli si o ni požádat. Jenže oni ji nechtěli, v době obsazování Pragy v září Komorowski zopakoval rozkaz s RA i PAWP nespolupracovat, na povstalecká území je nepouštět, barikády před RA nerozebírat.A na samém konci povstání dokonce Komorowski v rozkaze o kapitulaci prohlásil Němce za ochránce Poláků před bolševismem. Mohla to být úlitba, aby Bach-Zelewski uznal AK za válečné zajatce (na ostatní se AK vykašlala), ale o něčem to svědčí.
Geopolitika - v létě 44 neměla Varšava žádný geopolitický význam, jaký by taky mohla mít, když Spojenci byli stovky kilometrů na západě, před nedávnem se konečně dostali z Normandie, po 40 dnech místo plánovaného 1 dobyli (a před tím totálně zničili) Caen, Němci útočí na Avraches a Spojenci nechají velkou část obkíčených vyklouznout z Falaiské kapsy? Varšava byl symbol - a to jen pro Poláky a zejmény pro ty, kteří se podřizovali londýnské vládě. Stalin měl všechny trumfy - to jeho vojska vyháněla Němce z Polska, on uznal jako prozatímní vládu levicový Polský výbor národního osvobození (Lublinský výbor) a nechal ho přebírat vládu na osvobozeném území, Pierwsza armia wojska polskiego (PAWP) byla pod velením jeho 1. běloruského frontu, zásobování osvobozených území záviselo na SSSR, totéž s opravu infrastruktury,...
Praha byl jiný případ - tam šlo o dodržení demarkační linie a Stalin se už přesvědčil, že Američani si nedělají starosti s dodržováním dohod z Jalty a odvážejí německý majetek ze všech dobytých území bez ohledu na to, že patřila do sovětské okupační zóny a tedy ten majetek měl patřit SSSR jako záloha na reparace. USArmy tak odvezla 1100 tun UO2 a uranové rudy i všechnu těžkou vodu z Haigerlochu a všechny smontované V2 z Mittelwerke Dora. Ostatně ještě po válce odvezli (ukradli) Američané německé bedny ze Štěchovic, netřeba chodit daleko. Praha měla geopolitický význam. Varšava by ho měla, kdyby Spojenci stáli za Vislou - jenže to o 2 roky prošvihli.

Im Bier steckt Wahrheit

17. 08. 2022, 13:36

Pan Flek
Děkuji za odpověď, která mě rovněž nepřesvědčí, ale snaha se počítá. Je příjemné diskutovat s odborníkem i když není vzájemná shoda. To není zde standardní bez invektiv a jiné, ale jistě víte.
Přeji pěkný den.

Veritas vincit

17. 08. 2022, 00:00

Vaclav Flek
Znalosti a přesné, kultivované formulace. :thumbsup:
Vaše reakce na články i komentáře čtu pomalu a celé, někdy i opakovaně. Mozek mi už tolik neukládá. Vždy se dovím něco zajímavého a často pro mě neznámého. Děkuji.

Vaclav Flek

16. 08. 2022, 23:22

pro Im Bier steckt Wahrheit :

Bohuzel jste mne vubec nepresvedcil. Podival jsem se do vice knih zapadnich autoru, pisicich o varsavskem povstani, a nasel prakticky vsude nazory, odovidaici tomu, co jsem zde vyjadril ja. Co se tyce Vysinskeho, co chcete jeho oznamenim dokazat ? On pouze tlumocil Stalinova slova, a Stalinuv nazor na povstani je znamy. Bylo pro nej neprijatelne, pokud by se o vitezstvi mel delit s bojovniky Armiji Krajowej, pripadne jim ho cele precenechat. Pritom Varsava urcite nebyla bezvyznamnym cilem, at jiz pro svuj geopoliticky vyznam, klicovou roli dopravniho uzlu a v neposledni rade vyznamneho symbolu. Polaci rozpoutali povstani v domneni, ze v teto valce jsou s Rudou armadou spojenci, bojujici proti stejnemu nepriteli. Prave udalosti dalsich nekolika tydnu ukazaly, jak hluboce se mylili.

Se Stalinovou snahou nereagovat na agonii Varsavy prudce kontrastuje pozdejsi zoufala snaha pomoci Praze, ktera jiz zadnou pomoc nepotrebovala a v dobe prichodu Rude armady byla jiz prakticky osvobozenym mestem. I zde vsak doslo alespon zpetne k pokusum prekreslovat historii, nejenom ucast Vlasovovy armady v bojich, ale take ucast Ceske narodni rady na uzavreni dohody o odchodu jednotek wehrmachtu z mesta. Myslim, ze se dnes nemusime ucit o proradnosti stalinske politiky z ucebnic dejepisu, nebot kazdodenni praxe putinovskeho Ruska nam prinasi nove a nove priklady.

A jeste jeden priklad - osvobozeni Parize ve stejnou dobu, kdy horela Varsava. Zapadni Spojenci pochopili ohromnou symbolickou hodnotu mesta (ktera neodpovidala jeho hodnote vojenske) a osvobzeni metropole ucinili svoji prioritou. Pred branami mesta se americke jednotky zastavily a pustily pred sebe vojaky francouzske obrnene divize, velkoryse gesto, ktere je v sovetskych podminkach nemyslitelne.

Veritas vincit

16. 08. 2022, 16:53

V.Novák
P.S.
Že ty chceš, abych si tu beletrii koupil a přečetl.
Možná to i udělám.
U nás v antikvariátu ji mají za 15,- Kč.
Evidentně historie faktů. :slight_smile:

Veritas vincit

16. 08. 2022, 16:44

V.Novák
"Důkaz jsem uvedl -"
"O povražděných sovětských důstojnících píše Zdráhala R.: Válčil jsem v poušti."
*
Tomu říkáš důkaz ?
Já tomu říkám lež.
Nikdo jiný na světě o  tom nepíše. A Bůh ví, jestli "o tom" Zdráhala vůbec píše. :slight_smile:

Im Bier steckt Wahrheit

16. 08. 2022, 16:29

Kdy si změniš "Veritas vincit" na Proradný lhář?
S počátku jsem si myslel, že ten nick máš z recese, ale ty jím skrýváš svoji skutečnou identitu.
Poznal jsem několik trapáků, ale ty všechny překonáváš. Lžeš, překrucuješ fakta a znalosti máš velice chabé.

Znal jsem jednoho takovýho chlápka
Co moudrosti moc nepobral
A studu ani kapka a lhal
A přesně jak se říká
Rozum mdlý vůle chabá
Ale touha po novotách veliká
Tak ten pán se o vše nové velmi interesoval

Doporučuji ti, piš o Munzarovi a jeho zavodech a jako bonus přidej Hlaváčovou jak měnila pneumatiky.

Tim končím veškeré diskuze s tebou.

V.Novák

16. 08. 2022, 15:12

Důkaz jsem uvedl - a co piští kdokoli, kdo staví vlastní předsudky nad realitu i důkazy, je mi lhostejné. Tudíž jseš mi lhostejný, Pravdou vyděšený, a tím končím naši výměnu názorů - diskuze má smysl pouze s člověkem, jehož mozek není ve stavu PROM.

Veritas vincit

16. 08. 2022, 11:48

V.Novák
"A ještě něco, veritasi - Sovětům a Rusům je ukradené nějaké polské pištění o tom, jak nechali vykrvácet Varšavské povstání."
*
Co kdybs tady s"Im Bier steckt Wahrheit" ukončil to trapné slovanské okecávání a konečně vynesl jasný důkaz o vašich podle mě lživých tvrzeních, že Poláci ve Varšavě (1944) popravili nějaké "styčné sovětské důstojníky"?
Sověti a Rusáci jsou pro mě okupantský odpad, ale není mi lhostejné ani ukradené co lže jejich služebnictvo v ČR. :slight_smile:

V.Novák

16. 08. 2022, 11:39

IBSW:
Ovšem ty statisíce, to jsou započítán všichni, kdo se nějak podílel na činnosti AK v celém Polsku, včetně těch, kdo kradli nebo falšovali lístky na jídlo. Většina členů AK se zabývala shromažďováním informací, řekněme zpravodajskou činností. Zbraní měli pomálu, do některých pár kousků munice. Odhadem se VP zúčastnilo 45 tisíc osob včetně kluků-spojek. Zbraně měla sotva třetina. Povstalci optimisticky počítali, že je získají od Němců.
Sumou - povstání vypuklo na základě mylného odhadu, bylo mizerně připravené, mizerně vyzbrojené, amatérsky řízené (sám Komorowski byl většinu času nemocný a "řídil"boje z postele), neexistoval plán "B" a už vůbec ne plán na ochranu civilního obyvatelstva.

V.Novák

16. 08. 2022, 11:25

No, mohli zaútočit na Varšavu - a co by tím získali?
Znamenalo by to vyklidit předmostí, z nichž půl roku nato smetli Wehrmacht během několka dní. Uvízli by v bojích ve městě, kterým se vyhýbali v průběhu celé Operace Bagration. Boje ve městech jsou vždy nejtěžší a nejdražší, nemohli by využít svou převahu v tancích, tank je ve městě hlavně málo pohyblivý cíl. Bojovali by na dvou frontách, protože bojovníci AK považovali Sověty za stejné nepřátele jako Němce a o součinnost nestáli, dokonce se jí bránili. Do Varšavy by se museli nejdřív nějak dostat - a už útok na Pragu se nezdařil a musel být zopakován v září 1944, ovšem přechod řeky zase nedopadl dobře.
V důsledku uvedeného by měli mnohem větší ztráty, jak v technice, tak v lidech a na další by si zadělali zrušením přemostí a nutností zahajovat viselsko-oderskou operaci násilným přechodem řeky proti německé obraně. Přitom se rozhodně neflákali - jen 1.běloruský front měl jen v srpnu 44 přes 30 tis. mrtvých, násobně těžce zraněných a vyřazených z boje, asi 2000 nezvěstných. Jen mezi 31.červencem a 5. srpnem ztratila jediná 2.TA u Radzimina asi 1500 mužů a kolem 300 tanků (Sověti hlásili méně, Němci víc).
Zisk žádný, a to ani vojenský ani politický - ztráty veliké.
Odpovědnost za povstání nese velení AK, které je vyvolalo a londýnská vláda, která se nakonec nechala přesvědčit a povstání schválila. Hlavní odpovědnost nesou Komorowski, Chrusciel (ten aspoň před kapitulací požadoval požádat o pomoc RA - a Komorowski ho za to jako zrádce "odsoudil" k smrti) a málo zmiňovaný Okulicki, který s tím šíleným nápadem přišel zřejmě jako první.
Příliš mnoho bylo vsazeno do bojů od Finska po Rumunsko a každý z jednotlivých cílů byl důležitejší a měl na další vývoj války větší vliv než Varšava. Namátkou - vystoupení Finska, Rumunska a Bulharska z OSY, obsazeí ropných polí u Ploiesti, zmíněná předmostí, otevřená cesta na Bělehrad a Budapest a tedy odříznutí Balkánu,...
A mimochodem - nebýt povstání, mohla Varšava dopadnout jako Krakov.

Im Bier steckt Wahrheit

16. 08. 2022, 09:45

Pan Flek
Čerpám z historie a to západní.
Američtí náčelníci štábů pouze doporučili minimální činnost nočních operací anglo-amerických jednotek.
Višinský oznámil velvyslanci Harrimanovi a ten předal do Washingtonu dne 15.srpna, že vypuknutí povstání ve Varšavě bylo nepromyšlenou a neseriózní záležitost, a vubec neovlivní budoucí průběh války.

AK měla podle polských zdrojů kolem 320 000 členů, ale málo zbraní, přibližně 40 000 kusů.
Udělejte si "obrázek" o naprosté naivitě a nepřipravenosti Poláků.
Na co oni spoléhali opravdu nechápu, možná na Santa Klause.

Vaclav Flek

15. 08. 2022, 22:34

pro V.Novák :

Diky za vasi reakci, se kterou ovsem vubec nesouhlasim, nebot ji povazuji za opakovani sovetskych a nekterych soucasnych ruskych klise. Podstata je v tom, ze milion muzu 1. beloruskeho frontu, jakkoliv vycerpanych predchozimi boji, mohlo zcela jiste uskutecnit ten posledni skok a pomoci tezce zkousene Varsave. Do teto hry bylo vsazeno prilis mnoho.

Podstata tragedie je samozrejme v tom, ze Stalin Varsavanum pomoci nechtel. Z pohledu jeho chladnokrevneho kalkulu o uchopeni moci v Polsku (pote, co esesmani vybiji nejlepsi muze Armiji Krajowej) se tento krok zda logicky. Pak ovsem nemuzeme prezentovat II. svetovou valku jako zapas dobra se zlem, ale jako boj dvou totalitnich diktatur, ke kteremu Zapad pouze "pragmaticky" prihlizel, a dokonce si "nevsimal" ani zprav o masakru v Katyni. Muzeme se ptat, kam se podely ty vznesene cile valky, vytycene Roosveltem a Churchillem v Atlanticke charte ?

Im Bier steckt Wahrheit

15. 08. 2022, 21:26

V. Novák
Pane, je to někdy lopota diskutovat s totalnimi i částečnými zabedněnci. Před 32mi lety mávali vlajkou se srpem, kladivem i za chvilku se cítí ukřivdění a ponížení. Nezatracuji čas z té doby, tak to prostě bylo, ale překrucovat historii se mi opravdu nelíbí. Bohužel, poslední dobou se tak děje a plive se na statečné občany i vojáky.
Přeji hezké časy a zdraví.

Im Bier steckt Wahrheit

15. 08. 2022, 14:26

Stalin nabídl Polákům stahující se z Varšavy ochranu, ale polská nabubřelost a slavný Bór tuhle pomoc odmítnul. Jen malá část se pod ochranou u stáhla a zachránila si zivot i případný koncentrák.
A tak skončila jedna epizodka polského oporu. Tisice nevinných obětí a stovky mrtvých dětí, které se zúčastnili války v kanálech i ulicích.

V.Novák

15. 08. 2022, 14:10

A ještě něco, veritasi - Sovětům a Rusům je ukradené nějaké polské pištění o tom, jak nechali vykrvácet Varšavské povstání. Neměli žádnou povinnost mu pomáhat, zvlášť když bylo namířeno i proti nim. A Poláci je samozřejmě neupozornili, že nějaké povstání chystají a o pomoc nepožádali.
V kontextu VVV, nebo i jen Operace Bagration bylo Varšavské povstání pšouk, který ničemu a nikomu nepomohl a nic neovlivnil. Žukovovi stálo za jeden odstavec v pamětech a ztracení důstojníci za půl věty v některých vydáních.
Těch údajných 200 000 civilních obětí jde za "autory" povstání, kteří vycházeli ze špatných předpokladů, špatně ho zabezpečili a špatně vedli a neměli plán na ochranu civilistů - a nedokázali to přiznat. Snad ani sobě. I gen. Anders, velitel Polské armády na Západě, považoval - a netajil se tím - VP za zločin. Neumím dost dobře pochopit velitele, který pošle své (většinou neozbrojené a zbytek ozbrojený mizerně) bojovníky do akce proti dvěma nepřátelům, přičemž k porážce jednoho potřebuje pomoc druhého - ale nedokáže si o tu pomoc říct...

V.Novák

15. 08. 2022, 13:54

IBSW:
Poláci namíchli všechny - povstání totiž vyvolali aniž by to konzultovali s Brity, Američany - natož se Sověty. Američani rovnou řekli, že ať se starají sami, Britové sa neradi rozhoupali k pomoci, Poláci v RAF samozřejmě na pomoci trvali a létali na vysloveně sebevražedné mise nad Varšavu. Dokonce i proti rozkazu nad Varšavu nelétat. Jeden polský wing měl 120% ztráty - původně měl 10 letadel, v důsledku doplňování jich ztratil 12. A přijít o 12 Lancasterů nebo Halifaxů, aniž by na Němce shodily jedinou bombu, to bylo plýtvání. Nemluvě o tom, že tyhle stroje nebyly jediné ztracené.
Ale o žádné letadlo nepřišli kvůli zákazu použít sovětská letiště, jak pábí vypravěči polského mýtu. Koncem srpna 44 děkoval americký vyslanec v Moskvě Stalinovi, že žádnému poškozenému spojeneckému letadlu nebylo zabráněno přistát na sovětském letišti.
Ještě k povstání - ještě 10 dnů před jeho vyhlášením platilo, že Operace Bura bude provedena ve všech větších městech MIMO VARŠAVU - s zdůvodněním, že tam hrozí velké a neúměrné ztráty lidské i materiální. Ta směrnice měl naprstou pravdu - vtší, než nejspíš její autoři počítali... Mikolajczyk tou dobou jednal v Moskvě, ale ani ho nenapadlo upozornit Molotova nebo Stalina, že se chystá povstání a požádat o součinnost. Důvod? Protože povstání bylo namířeno jak proti Němcům, tak proti Sovětům.

V.Novák

15. 08. 2022, 13:37

Ne, veritasi, chci tím říct, že kniha Richarda Zdráhaly jsou vzpomínky bývalého fronťáka. Z takových svědectví obvykle vycházejí historikové a dokonce i uznávané učebnice dějepisu.
Ale ono je to vlastně jedno - kdyby to byla uznávaná učebnice dějepisu, samozřejmě byste zpochybnil KÝM uznávaná, PROČ uznávaná a vyptával byste se KOMU slouží. Natolik už vás z vašich reakcí znám, že vím, že bojovat proti vašemu Pevnému Přesvědčení je zbytečné.

Im Bier steckt Wahrheit

15. 08. 2022, 13:06

Podporou Overlord.
Vv
O Sokolovu příště, ted je Varšava.

Im Bier steckt Wahrheit

15. 08. 2022, 12:36

Jak jsem již napsal, Stalin neměl ve svém zájmu pomoci v počáteční fázi Polákům. Za prvé se začal řešit masakr v Katyni a za druhé neuznávál Polskou vládu v Londýně.
Velkou smůlou pro Varšavské povstání bylo a to se málo zveřejňuje, souběžná vojenska akce Usa Dragoon. Tako akce znamenala vylodění na jihu Francie a proto vláda Usa nechala Britanii na holičkách a myslela si, že Stalin bude od začátku svolný. Dragoon podle vyjádření historiků byla další ranou Polákům, kteří ještě zoufale bojovali ve Varšavě. Veškeré sily Us armády směřovaly na podporu vylodění, které bylo přípravou na Overlord.

Veritas vincit

14. 08. 2022, 16:53

V.Novák
P.S.
O pravdomluvnosti některých "československých fronťáků" dnes již také víme své.
"Sokolovo, odvrácená tvář legendy. Marný boj na nevhodném místě..."
"... proč by Ludvík Svoboda přeháněl o počtu tanků, které údajně jeho jednotka zničila."

https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/sokolovo-odvracena-tvar-legendy.A130312_174630_vojenstvi_kuz

Veritas vincit

14. 08. 2022, 15:42

V.Novák
"Vzpomínka fronťáka, který byl s Komorowskim internován Oflag IV-C Colditz a jemuž to Komorowski osobně potvrdil jsou "beletrie"?"
*
Chceš snad říct, že kniha "Válčil jsem v poušti" je uznávanou učebnicí dějepisu??
Kdyby to napsal Karel Pacner, tak bych tomu věřil.
Hodně zvláštní je, že si "něco" potvrzovali froňtáci a nic oficiálního polská ani ruská strana nevydala.
Dovedu si představit to ruské pištění, když byli obviněni z úmyslného vykrvácení Varšavského povstání... A že by nepoužili na svoji obhajobu takový bombastický "důkaz", argument, který by je očistil se ani nedá věřit.
Ještě mnohem podivnější je, že tato "zvěst" koluje pouze a jedině mezi zdejším proruským houfem. :slight_smile:

V.Novák

14. 08. 2022, 15:22

Vzpomínka fronťáka, který byl s Komorowskim internován Oflag IV-C Colditz a jemuž to Komorowski osobně potvrdil jsou "beletrie"?
Máte zajímavý vztah k důkazům...

Veritas vincit

14. 08. 2022, 13:29

V.Novák
"Veritas má se čtěním delších reakcí zjevné potíže."
*
Nemám problémy se čtením jakkoliv dlouhých příspěvků, pokud přinášejí hodnotné informace.
Stále jsem se ovšem nedočkal věrohodných důkazů k tvrzení, že v roce 1944 ve Varšavě "Poláci popravili jakési sovětské styčné důstojníky..."
Oficálně nic takového netvrdí ani sovětské a ruské zdroje.
Jakési neurčité "zmínky" v beletrii nemá tedy cenu brát vážně. :slight_smile:

V.Novák

14. 08. 2022, 10:59

Pro V.Flek:
Varšava byla naprosto bezvýznamná. Ležela na konci ofenzívy, během níž RA postoupila o 600 a místy o 800 km, měla už zásobovací potíže a Stavka plánovala přechod do obrany opřené o Vislu. Nikde dál na západ od Visly nebyla vhodná přírodní překážka až po Odru a Nisu. O totéž se pokoušel W.Model, "Hitlerův hasič" a v rámci toho poslal před Pragu 5 tankových divizí, z toho 3 elitní - Tankovou a výsadkovou divizi Germann Göring, Waffen SS tankové divize Wiking a Totenkopf a 2 divize Wehrmacht. Ty přečíslily 2.TA RA v poměru 5:3 a v bitvě u Radzimina (také b. u Wolomina nebo b. u Varšavy) ji porazily a zatlačily o víc než 30 km na východ.
Bezvýznamná byla, protože Stalin měl levicový polský Výbor národního osvobození a PAWP a symboly nepotřeboval - osvobozené území skutečně ovládal, zatímco londýnská vláda měla sice Adersovu armádu - jenže ta osvobozovala Itálii...
Boje se soustředily na předmostí - sovětské Sandoměřské, Pulavské a Mangnuszevské a německé v Praze. Že to bylo správně, ukázala následná viselskooderská operace, která vyěla z předmostí a doslova smetla Wehrmacht. Varšavu její posádka opustila navzdory Hitlerovu rozkazu (velitel šel rovnkou do Flossenbürghu) a PAWP (které Žukov - a tedy Stalin přenechal čest ji osvobodit, žádnému útvasu RA) měla při jejím obsazování minimální ztráty, něco přes 600 mužů. Krakov následně osvobodila RA tak rychle, že Němci nestihli ani aktivovat už rozmístěné nálože, takže Krakov zůstal stát na rozdíl od postalecké Varšavy.
Doufám, že to nebylo moc dlouhé - Veritas má se čtěním delších reakcí zjevné potíže.

Vaclav Flek

14. 08. 2022, 01:16

pro V.Novák :

Nesouhlasim s vasi interpretaci, Varsava jiste nebyla v evropskem, a dokonce ani ve svetovem kontextu bezvyznamnym cilem. Pro nejvyssi sovetske veleni urcite nebyla Varsava nezajimava, naopak, ovsem mela byt osvobozena pouze a vyhradne Rudou armadou. Proto nereagoval 1. belousky front na  brutalni potlaceni varsavskeho povstani, na pouhy dohled od mista boju. V primem kontrastu s tim je "osvobozeni" Prahy, v podstate pouhy prijezd Rude armady do jiz osvobozeneho mesta, ze ktereho se Nemci na zaklade dohod stahovali. Z vojenskeho hlediska slo o nepodstatnou udalost, ktera ovsem byla a dosud je v ruskojazycnem prostredi velmi "nafouknuta", v primem kontrastu s denim kolem Varsavy.

Veritas vincit

14. 08. 2022, 00:31

V.Novák
Nagrafomanil jsi toho hodně, ale žádné hodnověrné a ověřitelné svědectví o zavraždění "jakýchsi sovětských styčných důstojníků" jsi nepředvedl. Jejich jména neznáš, žádný úkol, který by plnili neznáš,.... a Rusáci drží hubu, takže se evidentně nic nestalo. :slight_smile:

V.Novák

13. 08. 2022, 19:53

Veritasi, vykládáte nesmysly. Rusové nevidí a nemají žádný důvod ospravedlňovat se za neútočení na Varšavu. To je jen polské trauma, ne ruské, že je velitelé AK hnali do nesmyslného povstání proti dvěma protivníkům, přičemž k porážce jednoho potřebovali pomoc druhého, ale ani nedokázali si o tu pomoc říct. Udělali obrovskou chybu, když svoje přesvědení o významu Varšavy považovali za objektivní nutnost, které povede RA k útoku - Varšava byla přitom naprosto nezajímavá pro každého kromě Poláků. Sověti nepotřebovali Varšavu ani z vojenských, ani politických důvodů, vyhýbali se bojům ve městech a rozhodně nemínili bojovat ve městě na dvou frontách - proti Němcům i proti AK.
Že považují SSSR za nepřítele, se velitelé ani bojovníci AK netajili ani před povstáním, ani během něho. Komorowski odsoudil k smrti (s odkladem do konce války) svého zástupce, protože ke konci, když už se povstalci mohli pohybovat jen sklepy a kanály, chtěl požádat RA o pomoc. A stejně se chovali i k PAWP a i k levicové AL - když s Bach-Zelewskim vyjednal status válečných zajatců, vyjednal je jen pro AK - příslušníky AL Němci povraždili jako partyzány.
Uvedli jsme svědectví dvou svědků z té doby - domnívám se, že to je víc, než vaše předsudečné blábolení o "dutých hlavách".

Veritas vincit

13. 08. 2022, 17:34

V.Novák
"Veritasi, odkaz na informaci o zavaždění sovětských důstojníků dával jak INSW, tak já."
*
Tvoje zmínka o Zdráhalově knize "Válčil jsem v poušti." pro mě není žádný důkaz.
O "Im Bier steckt Wahrheit" nemá cenu ani psát.

Kdyby to byla pravda, tak Rusáci dodnes argumentují tím, že nemohli osvobodit Varšavu, protože jim Poláci zabili "styčné důstojníky".
Podle mě je to ničím nepodložený výmysl, který se zrodil v dutých hlavách ve snaze omluvit sovětský naschvál.

V.Novák

13. 08. 2022, 17:11

Veritasi, odkaz na informaci o zavaždění sovětských důstojníků dával jak INSW, tak já.
I mě obviníte, ze lži? I autory těch odkazovaných knih?
Máte pozoruhodně nevhodně zvolený nick...

Veritas vincit

13. 08. 2022, 13:26

Im Bier steckt Wahrheit
"Již několikrát jsem tě upozorňoval na faktickou věc, piš k článkům odborné a diskuze schopné připomínky."
*
Stále jsi nám tady nepředložil žádná fakta o tvém "... zavradžení Sovětských komisařů Poláky...", stejně jako "garik", který najednou zmizel, když měl doložit své tvrzení: "...první soětské styčné důstojníky popravili..."

Podle mě jste oba lhali.

Im Bier steckt Wahrheit

13. 08. 2022, 08:40

Vv
Již několikrát jsem tě upozorňoval na faktickou věc, piš k článkům odborné a diskuze schopné připomínky.
Pokud zase budeš mimo v diskuzi, piš raději o Munzarovi a jeho závodech.
Opravdu nikoho nebaví tvá informace jak jsi trpěl a na kolik procent jsi slovan. Howg

Karel

12. 08. 2022, 20:23

podstatně větší masakry predvedli Banderovci na Volyni, Polesí a Haliči.

Im Bier steckt Wahrheit

12. 08. 2022, 19:48

Vv
Ano, sssr a usa nejlepší co nás mohlo potkat.
Ty me bavíš:smile:

Veritas vincit

12. 08. 2022, 19:27

Im Bier steckt Wahrheit
"Děkuji a souhlasím. O zavradžení Sovětských komisařů Poláky se zmiňuje i Michálek v knize Východní fronta."
*
Velmi úsměvné.
Jak ti nikdy ani jména národů a států nestojí za počáteční velké pímeno, ale jak se jedná o "Sovětských", dokonce přídavné jméno, kde normální člověk napíše malé písmeno, tobě mozeček a ruka automaticky vystřelí velké "S" z oddanosti a poslušenství k vrchnosti i když je to špatně. :joy:

O zavraždění jakýchsi komisařů, nebo "styčných důstojníků", což není vůbec jedno a totéž se zmiňuje kdejaká paní u nákupního centra, jenom ty důkazy nějak chybí...
V normální zemi se okupanti zabíjejí ne tak v Československu. Tam se s nimi vesele kolaboruje.
A i kdyby...
17.září 1939 po domluvě s Adolfem Hitlerem, vtrhly primitivní sovětské hordy do Polska a okupovaly jeho východní část. Je pochopitelné, že pro většinu Poláku to byli i za 5 let stále jenom okupanti i když teď válčili se svým tehdejším nacistickým spojencem.

Im Bier steckt Wahrheit

12. 08. 2022, 16:42

nobody
A co zdraví!? Už zvládneš dojít si na wc?

nobody

12. 08. 2022, 16:26

Im Bier steckt Wahrheit
ako pozeram, si este aj dusevny analfabet. Varsava bola v dosahu zasobovania zo strany RuSSakov - nakoniec, zasoby tam zhadzovali o.i. Kukuruzniky s nijak extremnym doletom. Lenze ich zasobovali tak, aby zhodene zasoby boli znicene a neupotrebitelne.
Briti by boli zasobovali povstalcov, lenze bolsevicki smradi tomu zabranili.

garik
pokial na tej rozpravke o poprave bolsevickych agentov je nieco pravdive, tak potom ak by slo o obdobu toho, co zhodili na Slovensko pred Povstanim by som sa takej poprave ani nedivil. Sem tiez prisla rabujuca a vrazdiaca cervena zberba, len kvoli nedotknutelnemu SNP sa o tom nesmie nahlas hovorit.

Im Bier steckt Wahrheit

12. 08. 2022, 10:09

V. Novák
Děkuji a souhlasím. O zavradžení Sovětských komisařů Poláky se zmiňuje i Michálek v knize Východní fronta.

V.Novák

12. 08. 2022, 07:47

Varšavské povstání bylo namířeno proti Sovětům stejně jako proti Němcům a Poláci se tím ani netajili. Bylo vyhlášeno na základě chybného vyodnocení situace a velitelé AK počítali s tím, že RA připravuje útok na Varšavu, což nebyla pravda. Připravoval se útok na Pragu na východním břehu Visly a dál mělo pokračovat čištění pravého břehu až k řece Narew a vytvoření předmostí.
Ve dnech 1. až 5. srpna bojovaly div. Hermann Göring spolu s div. SS Wiking a Totenkopf a 2 divizemi Wehrmacht v bitvě u Radziminu, kde společně porazily sovětskou 2. tankovou armádu. Pak byla DHG přesunuta do boje proti předmostím na levém břehu Visly a zbytky 2.TA na jejich obranu.
O spoluráci velení AK nestálo, zemský velitel Komorowski ještě v září, v době bojů o Pragu, 3 týdny před kapitulací, nařizoval nespolupracovat, nevpouštět ani RA ani Pierwszu Armiju Wojska Polskiego (PAWP) na povstalecká území (která už skoro neexistovala). O povražděných sovětských důstojnících píše Zdráhala R.: Válčil jsem v poušti. Při (neúspěšném) pokusu o násilný přechod Visly pomáhala PAWP jen AL, což byl levicový odboj, konkureční k AK.
Příslušníci RONA byli nespolehliví až tak, že Kaminského pro nezvládnutí podřízených Němci popravili. RONA pak byla zařazena do Vlasovovy ROA, konkrétně do Buňačenkovy divize - to je ta, které postavili v Řeporyjích pomník. Nespolehliví a zrádní do konce...

Veritas vincit

11. 08. 2022, 16:31

"Stalin nechtěl Varšavě pomoci, zaměstnávala totiž Němce."
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1023373-historik-stalin-nechtel-varsave-pomoci-zamestnavala-totiz-nemce

Veritas vincit

11. 08. 2022, 16:31

Pane Fleku, dovolím se připojit k bomberovi.
Přehled a kvalita příspěvků. :thumbsup:

Veritas vincit

11. 08. 2022, 16:00

garik
"Povstalci pomoc Rudé armády nechtěli , chtěli si osvobodit Varšavu sami , o povstání Rusy neinformvali a první soětské styčné důstojníky popravili !"
*
Když s tebou "Im Bier steckt Wahrheit" souhlasí, tak bych si o té popravě prvních styčných sovětských důstojníků rád něco přečetl. Děkuji.

Im Bier steckt Wahrheit

11. 08. 2022, 15:30

garik
Ano, je to pravda.

bombero
Na ruských webech nehledám, rusky neumím.

bombero

11. 08. 2022, 14:42

IBSW- blablabla,blablabla.To je asi to samý, co jste napsal mě. Karma proruských kolaborantů- na netu je toho spousta, ale dohledej si to sám. Je zajímavé, že každý prorusský troll má problém uvést odkazy.
Ale jestli používáte vyhledávače z russka, tak je jasné, že většina čechů to má problém najít
nevím, proč bych se měl honit za lží jako pes za svojím ocasem...

Im Bier steckt Wahrheit

11. 08. 2022, 14:19

bombero
Celkem podrobný článek o AK vyšel i v českých časopisech a nebyl to čtyřlístek. Na internetu dohledáš hodně, ale záleží na vyhledávači.

bombero

11. 08. 2022, 14:00

IBSW- ty vaše zdroje jsou stejné, jako jitrnice z "obušku z pytle ven" . Také je ostatní svět neviděl...Jestli to nemáte nějaký paralelní vesmír(nejspíš ten russký)....
https://www.youtube.com/watch?v=yfvEUanfb1U

Im Bier steckt Wahrheit

11. 08. 2022, 13:51

bombero
Když dva hledají totéž, nemusí najít totéž. Zřejmě máš špatné zdroje, ale o tom jsem se již několikrát přesvědčil. Polská AK nebyl klub Mirka Dušína, ale banda i slušných, ale převážně nacionalisticky smýšlejících občanů. Nesli v sobe zlost na vše kolem, od Stalina, Hitlera az po Litevce a jiné menšiny.
U Litevců mě to prekvapuje, měli kdys společný stát :crazy_face:

bombero

11. 08. 2022, 13:04

IBSW- samozřejmě další výkřik do tmy bez důkazů. Nemají náhodou na svědomí i indiány v emerice?

Im Bier steckt Wahrheit

11. 08. 2022, 12:26

bombero
Malá nápověda a co Litevci i jiné menšiny na kterých se vyřádila AK? AK se podílela i na osvobození Čech, aby odčinila své činy, ale málo platné, soud byl nemilosrdný.

Marty

11. 08. 2022, 12:23

Im Bier steckt Wahrheit
konečně se ukázalo jak doopravdy přemýšlíte, podle "vaší logiky" bylo zločinné i Slovenské či Pražské povstání...

bombero

11. 08. 2022, 11:15

IBSW- "AK, která byla svým způsobem zločineckou organizací a jeji válečné zločiny lze snadno dohledat."
koukám, pohádkář opět v akci.To psali na nějakém blogu? Ale máte pravdu, pro sssr a komunisty to byla zločinecká armáda, russ dokonce posílal do polska partyzány, ale aby nebojovali proti němcům, ale proti polským partyzánům....
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proklet%C3%AD_voj%C3%A1ci

Im Bier steckt Wahrheit

11. 08. 2022, 10:50

Kalkul, že Stalin bude jednat s polskou vladou v Londýně je opravdu mylný. Stalin neměl potřebu ani jednat s velenim AK, která byla svým způsobem zločineckou organizací a jeji válečné zločiny lze snadno dohledat.
Možná i Katyň byla jedním z důvodů, proč Stalin nechtěl pomoci povstalcům ve Varšavě.
Je na místě zmínit, že AK chtěla Varšavu osvobodit před příchodem RA. Což se ukázalo jako veliké sousto a podcenění síly SS, která stále byla schopná uhájit získané pozice za cenu vraždění civilistů a zničení města.

bombero

11. 08. 2022, 07:15

Václav Flek :thumbsup:děkuji za kvalitní komentáře

Vaclav Flek

10. 08. 2022, 22:49

pro garik

K vasi pripomince : "Je to smutné , ale co ti povstalci čekali ?" je samozrejme jedina odpoved :

Cekali pomoc od Rude armady, ktera jiz stala na pravem brehu Visly na dohled od Varsavy. Armija Krajowa nacasovala sve povstani tak, aby Nemce prekvapila, ovladla klicove body a dokazala je udrzet tak dlouho (ovsem po velmi kratkou dobu) nez jim prijde Ruda armada na pomoc. Nenapadlo je, ze se Stalin zachova jako chladnokrevny politicky hrac a necha je vykrvacet. Anebo je to mozna napadlo, ale neverili tomu. Byli prece vsichni spojenci ve valce proti "zlu". To se prave ukazalo (a nejenom ve Varsave) jako fatalni omyl.

Vaclav Flek

10. 08. 2022, 22:33

pro Waki

K vasemu vyjadreni : " Otřesné. A to máme plakat za jejich odsuny ?"

Predpokladam, ze minite vyhnani sudetskych Nemcu z Ceskoslovenska, ktere omlouvate zverstvy zpusobenymi pri potlacovani Varsavskeho povstani. K tomu bych se zeptal, zda jste si uvedomil dve veci :

1) Nejbrutalnejsi jednotky, ktere zpusobily ve Varsave nejvice krutosti, byly slozene ze Slovanu, predevsim Rusu a Belorusu (neslo o Vlasovovu Ruskou osvobozeneckou armadu, jak nekteri diskutujici mylne pochopily). Nakonec i na ilustracni fotografii, ktera nicmene pochazi z mist boju, je zobrazen kozacky dustojnik.

2) Drtiva vetsina sudetskych Nemcu zijicich na uzemi byvaleho Ceskoslovenska (jiste 99 % z nich) s varsavskymi zlociny proti lidskosti nemela nic spolecneho. Myslim, ze vyhnani teto skupiny lidi, ktera zde s nami zila 800 let, je nejenom lidskou tragedii a hanbou ceskeho naroda, ale take jeho velkym oslabenim. O kolik vice sikovnych mozku a rukou jsme dnes mohli mit ?

K vasi otazce - plakat neni na miste, spise je treba znovu navazovat na ty tak brutalne prervane vztahy.

Vaclav Flek

10. 08. 2022, 22:13

Clanek povazuji za nedotazeny - podrobne a zasvecene komentuje nemecke zlociny ve Wole, ale nikde jsem nenasel zminku o tom, kdo tyto zlociny toleroval, ac jim mohl ucinne zabránit - totiz o Rude armade, stojici na pravem brehu Visly na dohled od Varsavy. Ti z diskutujicich, kteri tvrdi, ze byla predchozi ofenzivou prilis vycerpana, se myli, vojaci Rokossovskeho 1. beloruského frontu (s vice nez milionem muzu v sestave) by zcela urcite dokazali tento posledni krok ucinit, zejmena s vedomim, ze je ve Varsave ceka tak silny spojenec, jakym byla povstalecka Armija Krajowa.

Slo o Stalinuv cynicky politicky kalkul, kterym nechtel pripustit, aby si Polaci pripsali byt jen cast podilu na osvobozeni Varsavy. Proto se mu tolik hodilo zastavit sve frontove jednotky na Visle a vyckat, az ty nejohavnejsi jednotky, ktere ani Waffen-SS nechtely do svych rad, udelaji svou spinavou praci a zlikviduji vetsi cast polske povstalecke armady. Ostatne i tak toho pozdeji zbylo dost na jednotky NKVD...

Jinymi slovy, II. svetova valka rozhodne nebyla tim skvelym bojem za idealy svobody, demokracie a sebeurceni pro vsechny, jak jej prezentovala treba Atlanticka charta, ale pragmatickym kalkulem na strategicke sachovnici. V teto sachove hre se Stalinem se v roli obetovanych pescu bohuzel objevily narody stredni a vychodni Evropy, a polsky narod predevsim.

Tomáš

10. 08. 2022, 17:36

Varsavské povstáni bylo velké vzepěti polského národa proti genocide.Ruda armáda byla na brehu Visly,Stalinuv rozkaz byl splněn,dustojnici RA pozorovali průbeh povstáni dalekohledy.Byla to součást přípravy na závěrečnou ofenzivu RA.Protektorátní představitelé tisk a rozhlas komentoval tento tragicky konec VP.Prubeh každé valky ma desivé epizody,použití JZ USA proti Japonsku ,také nebylo vojenské řeseni,kterým se armádní dějiny USA mohou prezentovat.

Petr C.

10. 08. 2022, 16:27

Chevy:
RONA byla něco jiného než ROA. Autor to má správně.
Této formaci se rovněž říkalo ,,Kaminského brigáda", podle jejího velitele. Vznikla v Bělorusku a byla tam využívána k boji proti partyzánům a už tam její členové prosluli krutostí. Po ústupu z Běloruska do Polska byla následně použita k potlačení Varšavského povstání, přičemž si její příslušníci počínali tak zvěrsky, že velení SS, pod které tato jednotka spadala, nechalo Kaminského popravit a jednotku odzbrojilo a zrušilo. Protože se ale nemohlo v týlu bez kontroly potloukat tolik lidí, naložili je do dobytčáků a odvezli je Vlasovovi, aby je vzal do stavu.
Důstojníci ROA byli zděšeni, co je to za sebranku bez jakékoliv kázně a disciplíny, ale vzít je museli.
(Karel Richter - Případ generála Vlasova)

Petr C.

10. 08. 2022, 16:19

Varšavské povstání bylo nedomyšleným hurá-podnikem generála AK Bór-Komorowského.
Bylo zahájeno 1.srpna, tedy týden poté, co se postup RA zastavil. Otázka je, jak přesné měli ve Varšavě informace. Bór-Komorowski (a možná i další vůdci AK) se rozhodl, že si Poláci osvobodí Varšavu sami, bez pomoci Rusů, jiného generála (jméno mi vypadlo), který se chtěl s nimi domluvit na spolupráci nechal zatknout a jenom kvůli potlačení povstání ho nestihl nechat popravit. Potom spolu seděli v jedné cele v zajateckém táboře a ostaní zajatci se divili, že spolu nemluví. (Richard Zdráhala - Válčil jsem v poušti)
Rokossovský, který byl sám národností Polák, nechal shodit ve Varšavě skupinu osmi spojovacích důstojníků pro zajištění šifrovaného spojení, přežil to jeden, ostatní byli popraveni Poláky. To je potom těžká spolupráce a podpora. Nějaké zbraně jim tam přeci jenom shodili, ale kvůli absenci přesných informací o postaveních povstalců jich víc než půlka padla do rukou Němcům.

Chevy

10. 08. 2022, 15:17

no,tak ROA jsko zkratka je ruska osvobozenecka armada,ve ktere bojovali vsichny narody sovetskeho svazu. Ano aji ti vasi uctivani ukrajinci. Tak pane redaktore,nedelejte s ROA jen armadu narodnosti Ruska a Běloruska. neprekrucujte dejiny. V ROA bojovali vsechny narodnosti SSSR.

Im Bier steckt Wahrheit

10. 08. 2022, 15:11

Ano, Churchil byl bolševik. :crazy_face: Přečti si co projednali ohledně příprav WP. Stalin jednoznačně nebyl svolný nic udělat na podporu WP. Churchil to věděl.

nobody

10. 08. 2022, 14:55

garik
a co rovnako cakali Rusaci, ze?

Im Bier steckt Wahrheit
standardne bolsevicke vyhovorky. Varsava o.i. bola v dolete bolsevickychch lietadiel, navyse bolsevici nedovolili ani Britom, aby povstanie zasobovali. A ked uz ich sami museli nejako zasobovat, tak umyselne zhadzovali zasoby bez brzdiacich padakov, aby sa pri dopade na zem znicili.

Im Bier steckt Wahrheit

10. 08. 2022, 12:53

Varšavské povstání bylo řízeno z Londýna a Churchil věděl, že Sov. svaz se nebude v této akci Londýna angažovat. To ostatně sdělil Stalin Chuechilovi. Právě končila operace Bagration, která poměrně vyčerpala útočnou silu RA a ta byla i velice vzdálená od zásobování.

Heinz

10. 08. 2022, 12:09

Jinak o zmasakrovaných vojenských lazaretech a záložních posádkách ani slovo. Ono je taky pěkné bojovat v civilu a pak najednou odhodit zbraň a bílou pásku a tvrdit ,, já nic já muzikant ,, . Jinak Poláci meli v té dobe v Evropě nejhorší statut.

bombero

10. 08. 2022, 09:01

garik- třeba pomoc rudé armády, která byla kousek od varšavy?Která se zastavila a odmítla, aby povstání pomohla aspon materiálně?Kdy russ nedovolil spojeneckým letadlům přistát na úzení pod kontrolou sssr, protože zpět by nezvládly doletět, když je spojenci chtěli aspon zásobovat letecky?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1avsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD

Waki

10. 08. 2022, 08:23

Otřesné. A to máme plakat za jejich odsuny ?