EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Operace Lizzard VI. - Ofenzíva

 04. 07. 2015      kategorie: Airsoftové akce      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

„Delto 30, Delto 30, já Bunker, sitrep"
„Bunker, já Delta 30, byli jsme úspěšně vysazeni 100 metrů jihozápadně od bodu 46, zahajujeme postup směrem k bodu 45"
„Delto 30, já Bunker, v oblasti působí roty Alfa, Delta a četa Foxtrot 10, spojte se s velitelem roty Delta a společně zajistěte oblast zřícení dronu"
„Delta 30 rozumí, konec" (družstva CJTF 82 zajistila celou oblast a připravila se na obranu)

lizzardVI_00
Foto: Momentka z operace Lizzard VI

Combined Joint Task Force 82 bylo samostatné bojové uskupení v rámci mise ISAF v roce 2003 a následně ještě v letech 2007 až 2009. Součástí tohoto uskupení byly nejenom US jednotky ale i síly jejich evropských spojenců. Úkolem uskupení CJTF 82 bylo vyhledávání a ničení uskupení povstaleckých sil, dohled nad spojeneckou leteckou základnou Baghram a mimo jiné také úspěšné provedení Operace Anakonda. Součástí uskupení byly i provinční rekonstrukční týmy.

V roce 2015 se CJTF 82 „vrací" do Afghánistánu pro potřeby airsoftového milsim eventu Operace Lizzard VI. pořádaný občanským sdružením Airsoftwars. Uskupení byla přidělena nová bojová zástava a bylo umístěno na zábulskou operační základnu Fort Protector poblíž hlavního města provincie – Khas Konar.

lizzardVI_01
Foto: Momentka z operace Lizzard VI

„Delto 30, Delto 30, já Foxtrot 10"
„Foxtrot 10, já Delta 30, příjem"
„Delto 30, ze severu se k vám blíží odhadem 15 nepřátel, směr pohybu do oblasti zříceného dronu"
„Delta 30 rozumí, jsme k nim čelem a útočíme" (družstva CJTF 82 na vnějším obranném perimetru odrážela úspěšně útoky povstaleckých skupin)

Když v roce 2013 přebíralo Airsoftwars o.s. tuto akci od předchozího organizátora, měla akce obecně špatnou reputaci, zároveň však s velkým potenciálem. Věděli jsme, do čeho chceme jít a do čeho budeme investovat čas, ale nebyli jsme si zcela jisti výsledkem. Operace Lizzard IV. byla úspěšná a napověděla hodně o budoucnosti a dalším vývoji. V roce 2015 proběhl již 6. ročník (3. pod patronátem Airsoftwars o.s.) a důvěru nám svým příjezdem na akci dalo téměř 900 účastníků. Akce trvala bez přerušení 50 hodin čistého času s výsledkem ve velmi kladném přijetí ze strany účastníků na obou stranách.

„Delto 10, Delto 10, já Delta 30"
„Delta 10 na příjmu"
„Delto 10, já Delta 30, skupina povstalců ve východní čási perimetru byla zničena, vracíme se do ....... Delto 30, Delto 30, já Alfa 10, jsme pod útokem, přicházejí z druhé strany!"
„Alfo 10, Alfo 10, já Delta 30, jdeme k vaší pozici, vydržte!"
„Alfo 10, já Delta 30, jaká je vaše situace?"
„ ..........................." (Alfa 10 byla během několika vteřin zničena velkým povstaleckým útokem, krátce poté byla zničena i Delta 30 a povstalci prolomili vnější obranný perimetr. Nebyli však schopni obsadit bod sestřelu dronu, bitva trvala několik hodin)

lizzardVI_02
Foto: Momentka z operace Lizzard VI

Do klasického scénáře z minulých let jsme nově zapojili tzv. časové eventy, které nyní již dokážeme zhodnotit – byly úspěšné a líbily se. Přesto je nutné je pro příští ročník více či méně doladit. A co že to vlastně jsou ty časové eventy? Jedná se o předem připravené úkoly, které se oboum stranám otevírají postupně nebo i naráz v předem daných časových intervalech. Mezi úkoly bylo například zajistit po dobu několika hodin oblast, kde došlo k sestřelení průzkumného dronu, nebo zajistit v noci křižovatku, opět ji po dobu několika hodin držet pod kontrolou a zničit veškeré pokusy nepřítele o její obsazení, anebo doprovodit agenty k radiologické stanici a zajistit bezpečné odvysílání zajištěných informací. A další, celkem bylo do 20-ti takových misí a úkolů pro všechny zúčastněné strany, z nichž některé byly společné a některé samostatné.

„Foxtrot 10, Foxtrot 10, já Delta 30, zaujali jsme obrannou linii na kraji lesa mezi bodem zájmu a vesnicí Asmar, Delta 30 o síle 1 družstva"
„Foxtrot 10 rozumí"
„Bunker, Bunker já Foxtrot 10, bod zájmu obsazen, vyčkáváme"
„Foxtrot 10, Delta 30, já Bunker, rozumím, dáváme dohromady posily, informujte nás o situaci" (družstva Foxtrot 10 a Delta 30 obsazují oblast kolem Zaječího vrchu s úkolem narušit pohyb povstaleckých sil, čas začátku mise 22:00, čas konce mise 04:00)

lizzardVI_03
Foto: Momentka z operace Lizzard VI

Jak bylo zmíněno výše, 6. ročníku Operace Lizzard VI. se zúčastnilo téměř 900 hráčů, na straně vojáků ISAF a kontraktorů z agentury Black Sword Global téměř 500, a na straně povstalců a místních bojůvek bez mála 400 bojovníků. Vojáci uskupení CJTF 82 byli jako obvykle umístěni na stálé základně Fort Protector, povstalečtí bojovníci byli rovnoměrně rozmístěni ve třech sídelních místech – Khas Konar, Asmar a Herat. Velitelem základny a celého bojového uskupení byl Harry, který měl pro svou práci na štábu ISAF k dispozici 6 stálých pobočníků a další počet pomocníků. Na opačné straně barikády velel každé povstalecké vesnici pečlivě vybraný a léty spolupráce prověřený a (všeho)schopný stařešina se svými nejvěrnějšími.

„Foxtrot 10, Foxtrot 10, já Delta 30, z Asmaru hraje skvělá hudba, začínají se nám vlnit boky, asi chtějí skrýt pohyb lesem"
„Delto 30, já Foxtrot, i my to slyšíme, buďte ve střehu"
„Foxtrot 10, já Delta 30, máme kontakt, jedno vozidlo s kulometem, zhruba 40 pěších na cestě z Asmaru směrem vaše pozice přímo přes nás!"
„Delto 30, já Foxtrot 10, rozumím, musíte je zastavit, my máme nepřátelský kontakt z druhé strany o síle čety, konec" (krátce poté zahájila Delta 30 za zelené záře měsíce palbu a povstalci se začali za světel desítek baterek, sborového řevu a podpory bojového vozidla valit lesem a po silnici)

lizzardVI_04
Foto: Skupinové foto z operace Lizzard VI

Operace Lizzard je svým nastavením a obecně i scénářem a předem prezentovanou myšlenkou čistě bojová akce s minimálními prvky LARP ale za to s velkým důrazem na systém velení, komunikace a organizace na straně jednotek CJTF 82 a houževnatostí, nepředvídatelností a lstivostí na straně povstalců. A přesně taková byla skutečnost – obě strany splnili předpoklady do posledního puntíku a v provincii zuřila od pátku od rána do neděle do pravého poledne nepřetržitá a intenzivní bitva. Rozhodně ke spokojenosti organizátorů a snad i ke spokojenosti většiny účastníků.

„Bunker, Bunker já Delta 30, obrannou linii držíme ale jsme pod silným útokem, máme ztráty a dochází nám munice, Foxtrot 10 je taktéž pod silným tlakem, žádáme urychleně o posily"
„Delta 30, já Bunker, posily jsou na cestě, ETA 15 minut, vydržte!" (posily nakonec dorazily jen z části, okolní oblast byla plná povstaleckých bojůvek a značná část posil ze základny byla po cestě zničena nebo dlouhodobě zdržena)

lizzardVI_05
Foto: Rozdělení ISAF

6. díl Lizzardu je za námi a už nyní začínáme pracovat na pokračování. Lizzard nebyl dokonalý a našlo by se nemálo chyb a míst pro zlepšení. Na druhou stranu Lizzard nastavil laťku bojově zaměřených akcí o řádný kus nahoru a my se těšíme na další ročník, v který věříme, že bude zase o něco lepší. Děkujeme všem za účast a za nasazení a ve většině případů i předvedenou fairplay. Děkujeme Harrymu a klukům z SFOD Praha a Fox Foce, že to na štábu ISAF zvládli s takovou grácií. Děkujeme také stařešinům, že zvládli ukočírovat a uřídit povstalecké aktivity. V neposlední řadě děkujeme fotografům za bezva fotky a těšíme se společně na video z akce, které bude brzy veřejné.

„Foxtrot 10, já Delta 30, máme 80-ti procentní ztráty a došla munice, stahujeme se z boje. Je to ná vás" (Foxtrot 10 následně ustál poslední pokusy povstalců obsadit bod zájmu a úspěšně vydržel na místě až do ranních hodin).


Video: Operace Lizzard VI. 2015 / YouTube

Operace Lizzard VII. se bude v roce 2016 konat jako obvykle na přelomu jara a léta, bude obsahovat nové prvky, nové technologie a novou dávku zábavy. Takže za rok zase v Zábulu?

 Autor: Igor

Komentáře