EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Oslava Dne učitelů na Univerzitě obrany

 25. 03. 2014      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V letošním roce si Univerzita obrany připomíná 10. výročí svého vzniku. Jednou z mnoha akcí tvořících mozaiku oslav desetiletého výročí bude Den učitelů, který proběhne na Univerzitě obrany ve čtvrtek 27. března 2014. Oslava tohoto významného dne se ponese především v duchu poct pedagogům Univerzity obrany.

unob_vyroci_00
Foto: Momentka z výuky na UNOB

Oslava Dne učitelů na Univerzitě obrany začne v 8.30 hodin v aule Fakulty stavební VUT v ulici Veveří 95 slavnostním shromážděním všech pedagogů, na němž budou představeni tři noví profesoři a devět novopečených docentů univerzity. Rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl přednese slavnostní projev a ocení svojí plaketou sedmnáct vědeckopedagogických pracovníků školy. Shromáždění zakončí hudební matiné. Bezprostředně po akademickém ceremoniálu bude v aule následovat beseda pedagogů Univerzity obrany s pozvanými válečnými zpravodaji, kteří působili na různých krizových místech naší těžce zkoušené planety.

unob_vyroci_01
Foto: Momentka z výuky na UNOB

Odpoledne od 13.30 hodin proběhne v aule Univerzity obrany, Kounicova 44 slavnostní promoce absolventů doktorských studijních programů Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií. Vysokoškolský diplom od děkanů obou brněnských fakult obdrží celkem 28 úspěšných absolventů doktorských studijních programů.

unob_vyroci_02_1
Foto: Momentka z výuky na UNOB

Univerzita obrany je dnes jediná vojenská vysoká škola v České republice a jako státní škola vzdělává vojenské profesionály pro potřeby Armády ČR a civilní odborníky zejména ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného průmyslu a veřejné správy. Univerzitu obrany tvoří tři fakulty: Fakulta ekonomiky a managementu (Brno), Fakulta vojenských technologií (Brno) a Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové). Na univerzitě studuje přes 2000 studentů ve všech typech a formách studia.

Kontaktní osoba: Pavel Pazdera, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany, tel.: 973 442 636, 724 692 586, e-mail: pavel.pazdera@unob.cz

 Autor: Pavel Pazdera

Komentáře