EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Pardubická RETIA a její současné projekty v oblasti obranného průmyslu

 10. 01. 2020      kategorie: Události      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

Letošní rok je pro společnost RETIA přelomovým, představila totiž první český 3D radar, který má široké možnosti uplatnění. Radar dostal pojmenování ReGUARD a je určen jak pro vojenské, tak civilní použití. Co se týče vojenské sféry, RETIA se také stala významnou součástí projektu radarů MADR pro AČR a pracuje i na dalších programech. Na současné aktivity i plány pardubické společnosti jsme se zeptali Romana Bohuňka, předsedy představenstva společnosti RETIA.

Na veletrhu IDET 2019 jste v české premiéře představili nejnovější přírůstek v nabídce vaší společnosti. Šlo o radar ReGUARD. Čím je výjimečný?

Především jde o třídimenzionální radar, jsme tedy první česká firma, která takovýto typ radaru zkonstruovala. Spadá do kategorie pulsně-dopplerovských 3D radarů, což přináší výhodu většího dosahu a lepšího rozlišení v dálce oproti radarům se stálou vlnou. Použitá technologie též dovoluje aplikovat oproti radarům se stálou vlnou sofistikovanější metody pro rozpoznání typu cíle. Specifickou vlastností ReGUARDu je dále to, že při prohledávání zájmového prostoru využívá jak technologii elektronického vy¬chylování svazků radarových paprsků, tak i mechanické otáčení radarové hlavy. V neposlední řadě je výjimečný i svými rozměry, je velmi kompaktní a poměrně lehký, radarová hlava například váží jen 65 kg.

ReGUARD (4)
Foto: První český 3D radar ReGUARD je určen jak pro vojenské, tak civilní použití. | DP

K čemu je primárně určen? Dá se považovat za nástupce radaru ReVISOR, který v několika exemplářích vaše firma dodala české armádě?

Ano, ReGUARD je do určité míry pokračovatelem ReVISORu, ale samozřejmě nabízí nové možnosti použití díky přechodu z 2D technologie na technologii 3D. ReGUARD jsme vytvořili primárně pro detekci a současné sledování pozemních cílů a pomalých níz¬koletících objektů s malou odraznou plochou, a to ještě menších, než detekuje radar ReVISOR. Je tedy vhodný i pro detekci bezpilotních prostředků, což mu dává předpoklady uplatnit se ve stále více diskutované oblasti ochrany proti nejrůznějším dronům. Jejich počet velmi rychle narůstá, a to nejen u ozbrojených a bezpečnostních složek. Kontrola jejich provozu a s tím spojená jejich lokalizace se stává akutní potřebou jak u ozbrojených složek, tak například v systémech řízení letového provozu. Drony totiž mohou představovat vojenskou hrozbu, ale také bezpečnostní riziko pro leteckou dopravu.

ReVISOR..
Foto: Radar ReVISOR ve službách AČR

Před pár měsíci v Saudské Arábii zaútočily na ropná zařízení ozbrojené drony. Byl by ReGUARD útočníky tohoto typu schopen lokalizovat a umožnit protiletadlové obraně patřičně reagovat? | DP

Ano, jak jsem již řekl, ReGUARD je schopen lokalizovat a sledovat i pomalé níz¬koletící letouny s malou odraznou plochou, což jsou typické vlastnosti dronů. ReGUARD je vhodný k ochraně hranic nebo důležitých infrastrukturních komplexů např. jaderných elektráren nebo chemických závodů, uplatní se dobře i ve specializovaných protidronových systémech např. při ochraně letišť, ale i ve vojenských systémech protivzdušné obrany. Je to dáno jeho univerzálností, lze jej totiž použít jako samostatného čidla nebo ho je možné zapojit do vyššího systému jako jednu z jeho složek. Informace o cílech, které ReGUARD získá, lze tedy přes digitální systémy velení a řízení posílat například nadřízenému velitelskému stupni či přímo protiletadlovým systémům.
ReGUARD díky schopnosti elektronického vychylování svazků radarových paprsků umožňuje rychle prohledávat zájmový prostor, takže dokáže určit a sledovat prioritní cíle během několika málo sekund. V případě objektů s malou odraznou plochou, jako jsou právě drony, činí jeho přístrojový dosah 18 km s výškovým stropem do 3 km, v režimu pozemních cílů je přístrojový dosah rovněž 18 km. 

Můžete ve stručnosti popsat, jak ReGUARD pracuje? Jak náročný je na údržbu a opravy?

ReGUARD nabízíme v přenosné, statické nebo mobilní konfiguraci. Všechna provedení mohou pracovat nepřetržitě po neomezenou dobu, přičemž uvedení do operační činnosti od zapnutí netrvá déle než deset minut. ReGUARD pracuje ve dvou základních režimech, sektorovém nebo celokruhovém. Režimy se od sebe liší způsobem prohledávání prostoru v azimutu. V sektorovém režimu je svazek radarových paprsků vychylován pouze elektronicky v azimutu i eleva¬ci. V celokruhovém se radarová hlava senzoru otáčí na rotující základně rychlostí 15 otáček za minutu a elektronické vychylování svazku se používá především k vychylování v elevaci.

Součástí systému ReGUARDu je i kompaktní výnosné pracoviště pro obsluhu, které lze umístit i do vzdálených prostor od pozice radarového senzoru. ReGUARD má zabudovaný automatizovaný diagnostický systém, což usnadňuje jeho údržbu a obsluha má neustálý a okamžitý přehled o technickém stavu radaru. Koncepce radaru se skládá ze sítě identických modulů, což dovoluje provozovat radar i při výpadku či poruše některých komponent a též dovoluje jejich rychlou výměnu.  Kvůli odolnosti a snížení nároků na údržbu jsme také zvolili pasivní chlazení radarového senzoru bez ventilátorů. To umožňuje ReGUARD nasazovat i ve velmi náročných klimatických podmínkách. 

ReGUARD
Foto: Součástí systému ReGUARDu je i kompaktní výnosné pracoviště pro obsluhu, které lze umístit i do vzdálených prostor od pozice radarového senzoru. | DP

Vedle radarů ReVISOR jste v posledních letech české armádě dodali i terminály palebného prvku pojmenované ReWET pro protiletadlové systémy RBS 70. Armáda nyní pořizuje další komplety ve verzi RBS 70 NG. Budete se podílet i na tomto modernizačním projektu? 

Ano, podílíme se na dodávkách kompletů RBS 70 NG pro českou armádu. Vyvinuli jsme pro tyto komplety nový terminál palebného prvku ReWET NG, a to tak, aby je česká armáda mohla bez problémů a ihned po dodání integrovat do automatizovaného systému velení a řízení RACCOS, který jsme pro AČR také vytvořili. ReWET NG je mobilní řídící modul velitele družstva protiletadlového kompletu a představuje základní propojovací prvek kompletu s nadřízeným systémem velení a řízení palby. Vytvořili jsme tak pro českou armádu ucelenou soustavu detekčních a řídících systémů pro protiletadlové systémy krátkého dosahu a máme od armády velmi dobré reference. Ostatně výrobce kompletů RBS 70, tedy společnost Saab, plánuje nabízet svůj protiletadlový systém s naším prvkem ReWET NG i zahraničním zákazníkům.

Jaká je podstata použití terminálu palebného prvku ReWET NG?

Primárním zdrojem informací o vzdušné situaci a cílech jsou pro komplety RBS 70 v české armádě radiolokátory ReVISOR. Právě informace získané prostřednictvím tohoto radiolokátoru jsou zobrazovány na terminálech ReWET NG. Jde ve své podstatě o komunikační a informační terminál, který poskytuje veliteli družstva ovládajícího protiletadlový komplet informace o vzdušné situaci i o cílech přidělených vyšším stupněm velení. ReWET NG zobrazuje povely a signály od nadřízeného prvku systému velení a řízení palby, je schopen zobrazovat současně více než 100 cílů přímo na digitálním mapovém podkladu a také kalkulovat a indikovat střelecké časové okno, přičemž počítá s okolním terénem i typem použité střely. Velitel družstva může na zobrazovací jednotce terminálů sledovat v reálném čase i obraz snímaný zaměřovačem RBS 70 NG. Terminál také dokáže zobrazit směrový vektor pohybu cíle a historii jeho pohybu. Pro přesnou orientaci a lokalizaci pozice jsou v terminálu zabudovány hned dva přijímače GPS.

ReWET NG
Foto: Terminál palebného prvku ReWET NG | DP

Velmi zajímavým a ojedinělým produktem je i radar ReTWis, který je schopen detekovat osoby za pevnými překážkami. Můžete nám jej více přiblížit?

Na vývoji ReTWisu pracujeme již řadu let a stále jej zdokonalujeme, v současnosti nabízíme již pátou evoluci. Jsme také celosvětově jednou z mála firem, která tento druh radaru vyvíjí a vyrábí. ReTWis 5 je malé přenosné radarové zařízení, které dokáže detekovat a sledovat živé osoby ale i zvířata, která se nacházejí za zdí nebo za jinou nekovovou překážkou. Díky tomu, že využívá ultraširokopásmovou (UWB) radiolokační technologii, která je specifická vysokou rozlišovací schopností, snadno pronikne i silnými nekovovými překážkami, jako jsou třeba už zmiňované zdi. ReTWis 5 dokáže zachytit i velmi malé pohyby, a tak je možné lokalizovat stojícího člověka i na základě pouhého dýchání.

ReTWis 5 (1)
Foto: ReTWis 5 je malé přenosné radarové zařízení, které dokáže detekovat a sledovat živé osoby ale i zvířata, která se nacházejí za zdí nebo za jinou nekovovou překážkou. | DP

Kde všude se může ReTWis 5 uplatnit? Můžete říci, zda je toto unikátní zařízení používáno v praxi, už si našlo své zákazníky?

ReTWiS 5 navazuje na náš dlouholetý výzkum a vývoj v oblasti UWB technologie. Jelikož jde o zařízení, které dokáže detekovat přítomnost a pohyb osob v objektech bez nutnosti přímého přístupu nebo přímého sledování je určen především pro bezpečnostní složky jako např. policie nebo soukromé bezpečnostní agentury. Spolupracujeme s několika bezpečnostními složkami u nás i zahraničí, pro které je tento typ radaru velkým přínosem. Nejnověji nyní například ReTWiS 5 testují bezpečnostní složky v USA.

Připravujete nějaké další novinky na poli radarových systémů?

Abychom se byli schopni udržet na trhu v oblasti high-tech technologií, musíme neustále vyvíjet nové produkty a inovovat své stávající výrobní portfolio. Jen tak můžeme být konkurenceschopní ve srovnání s ostatními výrobci. Příkladem novinky je právě radar ReGUARD, který jsme poprvé veřejně prezentovali teprve loni na jaře. Nyní se chceme zaměřit především na rozvoj tohoto radaru, další novinky chystáme, ale nemohu být nyní konkrétní.  

Vedle radarové techniky pracujete i na jiných projektech českého obranného průmyslu. Nedávno úspěšně prošly vojskovými zkouškami nové speciální verze vozidel Pandur II pro AČR a první kusy si armáda již převzala. O jaká vozidla jde a jaká je role společnosti RETIA v tomto projektu?

Jedná se o varianty kolové obrněné vozidlo spojovací (KOVS) a kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní (KOVVŠ) a k nim příslušející pracoviště štábu. RETIA se na tomto projektu podílela jako hlavní dodavatel a integrátor elektronického a komunikačního vybavení vozidel, které si nadefinoval budoucí uživatel, tedy česká armáda. Naši specialisté měli na starosti především zajištění požadované funkcionality systémů s ohledem na předepsané normy a standardy.  

KOVS Pandur II CZ
Foto: Nedávno úspěšně prošly vojskovými zkouškami nové speciální verze vozidel Pandur II pro AČR | DP

Před nedávnem česká vláda podepsala objednávku na 62 obrněných vozidel TITUS. Bude se RETIA jako specialista na špičkové elektronické systémy podílet i na dodávkách těchto strojů pro AČR a popřípadě co bude mít konkrétně na starosti?

Ano, i na tomto projektu se bude RETIA podílet. Role naší společnosti bude v projektu TITUS pro AČR obdobná jako v případě speciálních verzí KOVS a KOVVŠ vozidel Pandur II. Technicky se vlastně jedná o navazující projekt, ve kterém budeme moci efektivně využít získané know-how. Je tu ale jeden významný rozdíl. Zatímco pandury už v armádě několik let slouží a nové speciální verze z nich technicky vycházejí a doplňují je, v případě vozidla TITUS jde o zcela nový typ, který armáda zavede do své výzbroje. Práce na integraci elektronického a komunikačního vybavení do vozidel TITUS tedy bude pro naši společnost novou výzvou, určitě přispěje k dalšímu rozvoji schopností našich specialistů a získáme i nové technologické a projektové zkušenosti.  

Na už zmiňovaném veletrhu IDET 2019 jste podepsal společně s Jensem Bauerem, ředitelem pro mezinárodní spolupráci společnosti GDELS, memorandum o možné spolupráci na výrobě a dodávkách vozidel ASCOD 2, pokud by je Ministerstvo obrany vybralo v rámci probíhajícího výběrového řízení na nová pásová vozidla pro AČR. Jak by případná spolupráce vypadala a jakým způsobem by se RETIA na projektu podílela?

RETIA je připravena spolupracovat na projektu pásových obrněných vozidel pro AČR v podobném formátu jako na projektech speciálních verzí vozidel Pandur II a TITUS pro AČR. Případnému dodavateli pásových vozidel může naše společnost nabídnout znalost místního prostředí, norem i standardů, máme schopnosti a kapacity pro spolupráci v oblasti integrace potřebného elektronického vybavení, bezpečnostních systémů a subdodávek. Můžeme například zajistiti integraci IT struktur a elektronických komponent jako jsou speciální počítače, interkom, komunikační zařízení, kamerové systémy, anténní systémy, softwarové vybavení a diagnostika atd. Máme také zkušenosti s integrací bojových prvků do operačně taktického systému velení a řízení pozemních a vzdušných sil.

ASCOD 2
Foto: RETIA je připravena spolupracovat na projektu pásových obrněných vozidel pro AČR v podobném formátu jako na projektech speciálních verzí vozidel Pandur II a TITUS pro AČR. | DP

Ministerstvo obrany také podepsalo s izraelskou stranou smlouvu na dodávku 3D radarů kategorie MADR pro českou armádu. Zároveň RETIA podepsala smlouvu o průmyslové spolupráci s Elta Systems na dodávkách radarů Elta EL/M-2084 pro českou armádu. Jaká je role společnosti RETIA v tomto velkém a pro AČR zásadním modernizačním projektu?

Naše firma se pro společnost Elta Systems stává na základě podepsaných smluv hlavním a strategickým průmyslovým partnerem v rámci projektu dodávek radarů MADR české armádě. Díky svým znalostem a zkušenostem s českým i aliančním systémem protivzdušné obrany se bude RETIA významně podílet na integraci izraelských radarů do PVO České republiky a na napojení do systémů NATO. Specialisté naší společnosti se budou podílet i na certifikaci radarů, tvorbě technické dokumentace, zajistíme ve spolupráci s izraelským partnerem i výcvik obsluh z řad příslušníků české armády, aby mohla využívat všechny schopnosti této moderní techniky, a také celý projekt logisticky zabezpečíme. 

RETIA také bude integrovat do systémů radarů komponenty dalších výrobců, jako jsou například podvozky v konfiguraci 8x8 od společnosti TATRA TRUCKS. Ve spolupráci s kopřivnickou automobilkou vytvoříme technické řešení mobilní platformy přesně podle potřeb české armády. 

Můžete specifikovat, co konkrétně bude RETIA v rámci projektu nových radarů MADR pro AČR vyrábět a co bude po technologické stránce spolupráce s Elta Systems znamenat pro vaši společnost?

Hodnota kontraktu uzavřeného mezi naší společností a izraelským partnerem se pohybuje v řádu stovek miliónů korun, přičemž výroba komponent radarů určených pro AČR začne již v tomto roce. Co se týče konkrétních položek výroby, bezesporu nejdůležitější bude výroba anténních modulů pro radary MADR na bázi pokročilé galium-nitridové technologie. Společnost Elta Systems k nám do podniku přenese potřebné know-how a instaluje výrobní linku. Ta bude sloužit nejen k výrobě komponentů pro radary Elta EL/M-2084, ale také k jejich udržování v provozuschopném stavu po dobu až desítek let plánované životnosti. Přenos know-how a výroby pro nás tedy bude znamenat vedle ekonomického efektu i další technologický vývoj a získávání nových zkušeností a znalostí, které budeme moci uplatnit v budoucích projektech.

ELTA  ELM-2084
Foto: Nová výrobní linka bude sloužit nejen k výrobě komponentů pro radary Elta EL/M-2084 (na snímku), ale také k jejich udržování v provozuschopném stavu po dobu až desítek let plánované životnosti. | IAI

Vedle vývoje a výroby radarů a speciálních elektronických systémů vaše firma působí i v oblasti speciálních záznamových systémů. Co je v současnosti vaším hlavním produktem v této oblasti?

V této oblasti nabízíme záznamový a analytický systém ReDat, který je určen především pro civilní sféru. ReDat je velice sofistikovaný systém pro záznam hlasu, obrazu a dalších relevantních dat, která jsou automaticky analyzována, aby byla v přehledné a strukturované formě předložena lidem pracujících v řídících procesech. ReDat nachází své využití především v oblasti řízení letového provozu, v kontaktních centrech, dispečincích a zároveň je systém také poskytován pro správu železničních dopravních cest. Co se týče například principu fungování v oblasti řízení letového provozu, ReDat umožňuje krátkodobé i dlouhodobé archivování pořízených záznamů hlasové komunikace, záznam obrazovek dispečerů letového provozu, synchronní simultánní přehrávání audio, video a radarových dat, transkripci a živý příposlech. S ReDatem se lidé mohou setkat také například při komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému, nebo třeba při komunikaci s kontaktními centry bank, operátorů či různých institucí. 

ReDAT (1)
Foto: Záznamový a analytický systém ReDat | DP

Dá se tedy říci, že jde o velmi rozšířený systém a máte s ním komerční úspěch?

S vývojem jsme začínali v roce 1995, kdy jsme vyrobili první záznamový systém radarových dat pro vojenské uživatele. Úspěch nás přesvědčil o rozšíření platformy pro komerční využití a ReDat tak doznal rozšíření do několika oblastí, o kterých už jsme se zmiňovali. RETIA tento systém dodává do mnoha zemí několika kontinentů. Jen v oblasti řízení letového provozu jsou velmi cennými referencemi dodávky a instalace ReDatu v zemích EU, ale i v Africe či Asii. V Indii například systémy ReDat pomáhají s provozem na 41 letištích.

 Autor: Petr Žák

Komentáře

Servuz

15. 01. 2020, 20:09

ReGUARD má zajímavý chladič, asi bude pekelně topit? Jaká bude jeho spotřeba vs dosah?