EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Pardubická RETIA se bude podílet na vývoji a integraci elektronických systémů do vozidel ASCOD 2 pro AČR

 21. 06. 2019      kategorie: Vojenská technika      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V rámci veletrhu IDET 2019 bylo podepsáno významné memorandum mezi společnostmi General Dynamics European Land Systems (GDELS) a pardubickou firmou RETIA. Jens Bauer, ředitel pro mezinárodní spolupráci GDELS, a Roman Bohuněk, generálním ředitel společnosti RETIA, stvrdili svým podpisem spolupráci na výrobě bojových vozidel pěchoty ASCOD 2, pokud GDELS uspěje v tendru vypsaném Ministerstvem obrany ČR.

ASCOD (18)
Foto: Bojové vozidlo pěchoty ASCOD 2

Zapojení pardubického výrobce radarů a speciální elektroniky do projektu přispěje ke splnění požadavku ministerstva, aby alespoň 40 % kontraktu na pořízení nových bojových vozidel pěchoty připadlo českým firmám. Společnost RETIA může přispět v oblasti integrace IT struktury a elektronických komponent, jako jsou speciální počítače, interkom, komunikační zařízení, kamerové systémy, anténní systémy, softwarové vybavení a diagnostika. Dále může zajistit integraci IFF do radarů a zbraňových systémů a integraci radarů do AD sítí.

ASCOD (16)
Foto: Zapojení pardubického výrobce radarů a speciální elektroniky do projektu přispěje ke splnění požadavku ministerstva, aby alespoň 40 % kontraktu na pořízení nových bojových vozidel pěchoty připadlo českým firmám.

Komunikační moduly společnosti RETIA umožňují integraci bojových prvků do operačně taktického systému velení a řízení pozemních a vzdušných sil. Tuto schopnost je RETIA schopna doložit odpovídajícími certifikáty a výsledky na cvičeních NATO Tobruq Legacy.  Nedílnou součástí je softwarové aplikační programové vybavení pro podporu velení a řízení bojové činnosti. 

V těchto oblastech má společnost RETIA více než 25leté zkušenosti podložené skutečnými realizacemi systémů AGS, ASVŘP RACCOS, IT integrací do vozidel Pandur pro AČR, do vozidel TITUS či např. modernizačním projektem DANA M2. Vysokou profesionalitu a odbornost společnosti potvrzují realizované zakázky nejen pro armády členských států NATO.

ASCOD (21)
Foto: Komunikační moduly společnosti RETIA umožňují integraci bojových prvků do operačně taktického systému velení a řízení pozemních a vzdušných sil

Vzhledem k těmto schopnostem je začlenění společnosti RETIA do připravovaného projektu logickým vyústěním a dalším krokem společnosti GDELS k tomu, aby v případě úspěchu v tendru na bojová vozidla pěchoty splnila požadavek na účast českého průmyslu. V případě IT struktury a schopnosti vozidel komunikovat jde navíc o spolupráci strategického významu, protože přispěje k tomu, aby byla vozidla v této citlivé oblasti méně závislá na zahraničních dodavatelích.

Kromě společnosti RETIA počítá GDELS se spoluprací například se společností Ray Service, předním dodavatelem kabelových svazků a elektromechanických celků. Kromě toho se na veletrhu IDET v Brně podepsalo také další memorandum, konkrétně mezi společnostmi ELBIT Systems a Excalibur Army, které předpokládá, že věže do vozidel ASCOD by byly licenčně vyráběny ve Šternberku. 

ASCOD (8)
Foto: Osádková verze věže MT-30 Mk2

Kromě průmyslových podniků se GDELS zaměřuje též na navázání spolupráce s vysokými školami a vědeckými pracovišti. Konkrétně s Fakultou strojní při ČVUT plánuje spolupráci v oblasti optických senzorů a 3D tisku, s Fakultou elektrotechnickou v oblasti robotických systémů a 3D kartografických oblastí. S VŠB – Technickou univerzitou Ostrava plánuje GDELS spolupráci v oblasti robotiky a rozšířené reality. Se společností VR Group má dohodnutou spolupráci na tvorbě simulačních systémů pro vozidlo ASCOD 2 a konečně s brněnským výzkumným centrem CEITEC by chtěla společnost GDELS na základě podepsaného memoranda zahájit spolupráci v oblasti vývoje nanomateriálů a velmi lehkých materiálů.

 Autor: Petr Žák

Komentáře