EXCALIBUR
CZUB
CZUB

Příprava občanů k obraně – vojenská první pomoc (CLS 1. díl)

 26. 05. 2014      kategorie: Armáda ČR v akci      0 bez komentáře

Po stručném zopakování laické civilní první pomoci se nyní budeme podrobně věnovat tomu, jak poskytnout předlékařskou péči v bojových podmínkách. V mnoha ohledech se liší od toho, co známe z běžného života, nejen povahou zranění a jejich ošetření, ale už proto, že zachránce je sám v ohrožení. Pro výklad využijeme skripta kurzu CLS.

CLSáci trénují i během nasazení v misi
Foto: CLSáci trénují i během nasazení v misi

Kurz Combat Lifesaver (CLS) je podle amerického vzoru v rámci Armády České republiky zabezpečován relativně krátce (od roku 2008), a sice původně 25. protiletadlovou raketovou brigádou (nyní plukem) ve Strakonicích, než byl certifikován i jinde. Účastní se jej přednostně vojáci, které čeká vyslání do zahraniční mise.

Psali jsme: Krátký videoreport z akce BAHNA 2018

Je nasnadě, že pro reálné dosažení kvalifikace Combat Lifesaver je bezpodmínečně nutný praktický výcvik. Náš seriál rozvíjejí základní znalosti první pomoci o zásady jejich praktikování na bojišti, a to v deseti na sebe navazujících lekcích. Zapamatování a pochopení probírané látky si budete moci ověřit v závěrečném testu.

Oproti zdravotníkům nejsou combat lifesaveři chráněni označením červeným křížem
Foto: Oproti zdravotníkům nejsou combat lifesaveři chráněni označením červeným křížem

Seriál vychází z americké předlohy Subcourse ISO0871 Edition C, která je vhodná pro samostudium (korespondenční studium). Dále je rozšířen o některé informace ze skript ke kurzu BATLS/BARTS vydaných na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Je třeba brát v potaz, že poznatky o taktické medicíně se neustále vyvíjejí, jsou nacházeny efektivnější metody a prostředky k záchraně životů, proto některé detaily už mohou být překonány.

Psali jsme: AZ 72. Mechanizovaného praporu Přáslavice se rozrůstá z čety na rotu a nabírá nové členy

1.1 KDO JE COMBAT LIFESAVER

Je třeba si uvědomit, že Combat Lifesaver (doslova bojový zachránce životů) nepatří mezi zdravotnický personál. Jedná se o řadového vojáka, který ale disponuje pokročilými znalostmi poskytování první pomoci a také disponuje rozšířenou lékárničkou. Je mezičlánkem mezi první pomocí, kterou poskytuje raněný voják sám sobě (self-aid) či kolegovi (buddy-aid), a pomocí kvalifikovaného polního zdravotníka (combat medic).

pkos
Foto: Cílem CLS je přežití zraněného do jeho evakuace a lékařského ošetření

Combat Lifesaver se angažuje od doby, kdy mu v tom nebrání jeho primární bojový úkol, po dobu předání raněného kvalifikovanému zdravotníkovi (tomu podle potřeby pak asistuje).

COMBAT LIFESAVER VŽDY PLNÍ PŘEDEVŠÍM SVÉ BOJOVÉ POSLÁNÍ ŘADOVÉHO VOJÁKA A VE PROSPĚCH RANĚNÝCH SE ANGAŽUJE, AŽ KDYŽ TO SITUACE UMOŽŇUJE.

Výcvik CLS by měl mít vždy aspoň jeden člen družstva (či obdobně velké jednotky). Tím bude zajištěno, že dojde-li ke zranění, bude nablízku a pomůže (oproti zdravotníkům a lékařské péči, jejichž dosažení může trvat desítky minut až hodin).

Zachraňovat a opětovat palbu nepříteli
Foto: Zachraňovat a opětovat palbu nepříteli

1.2 ZROD KONCEPCE CLS

Koncepce taktické bojové péče o raněné a funkce Combat Lifesavera nebývala (a mnohdy stále není) samozřejmostí. Vyvinula ji americká armáda po zkušenostech z Vietnamu. V něm 90 % úmrtí raněných vojáků nastalo před tím, než byli dopraveni do zdravotnického zařízení. Nabízela se logicky otázka: Nemohou-li být vojáci evakuováni a přepraveni k lékařům rychleji, mohou být na místě ošetřeni tak, aby zůstali naživu do evakuace? Po zavedení CLS klesl počet těch, kdo na své zranění zemřeli na bojišti, na zhruba 73 %.

vietnam
Foto: Úmrtnost vojáků ve Vietnamu byla obrovská i přes snahu spolubojovníků

Pokud se vám i toto číslo zdá vysoké, je třeba si uvědomit, že podle statistik z vietnamské války utrpělo asi 30 % zesnulých vojáků pronikající poranění hlavy, dalších 25 % chirurgicky nenapravitelný úraz trupu. Na druhé straně dalších 35 % vojáků umíralo v důsledku chirurgicky napravitelných úrazů – krvácení z končetin, amputace končetin, tenzního pneumotoraxu a poškození dýchacích cest.

Navíc 5 % raněných umíralo krátce po přepravě do zdravotnického zařízení v důsledku šoku či infekce. Statistiky z operací Operation Iraqi Freedom a Operation Enduring Freedom ukázaly, že největšími riziky nadále zůstávají tepenná krvácení z končetin, tenzní pneumotorax a obstrukce dýchacích cest. Po první pomoci (self-aid, buddy-aid) je prevencí proti smrtelným komplikacím právě CLS.

Moderní vojenské škrtidlo si zraněný dokáže nasadit i sám
Foto: Moderní vojenské škrtidlo si zraněný dokáže nasadit i sám

1.3 TAKTICKÁ BOJOVÁ PÉČE O RANĚNÉ

Taktická bojová péče o raněné (Tactical Combat Casualty Care, TCCC) má 3 fáze:

I. Péče pod palbou = Care Under Fire

  1. Combat Lifesaver je v takové situaci velmi limitován;
  2. péče se omezuje na nasazení škrtidla (v případě silného krvácení) a přesunutí raněného do bezpečí;
  3. primárně ale Combat Lifesaver jedná jako voják – opětuje střelbu a usiluje o likvidaci nepřítele.

II. Taktická polní péče = Tactical Field Care

  1. Započíná ve chvíli, kdy Combat Lifesaver ani raněný nejsou pod přímou palbou;
  2. stále je třeba být ve střehu, protože situace by se mohla změnit;
  3. k dispozici jsou jen takové záchranné prostředky, kterými disponuje Combat Lifesaver a případně další vojáci.

III. Taktická evakuační péče = Tactical Evacuation Care

  1. Jedná se o přesun raněného na sběrné místo nebo do zdravotnického zařízení;
  2. Combat Lifesaver se na evakuaci angažuje, probíhá-li nezdravotnickými dopravními prostředky = CASEVAC = casualty evacuation;
  3. naopak nepodílí se na ní, byl-li raněný předán do ambulance (vozu, vrtulníku), která disponuje zdravotnickým personálem = MEDEVAC = medical evacuation.

V dalších dílech seriálu budeme podrobně probírat postupy a úkony první pomoci v průběhu jednotlivých fází.

 Autor: Redakce

CENOVÉ BOMBY (328)

Komentáře

Článek nemá žádný komentář. Buďte první!

Přidat komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací