EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Proč mohou být tanky Leopard 2 zásadním faktorem v ukrajinském konfliktu

 14. 05. 2023      kategorie: Úvaha      14 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Jedním z nejvýraznějších symbolů vojenské pomoci západních států bojující Ukrajině se staly tanky Leopard 2. Je to přitom dáno hned několika důvody. Tanky Leopardy 2 se staly prvním tankem západní konstrukce, který byl dodán ukrajinské armádě. Tanky Leopard 2 byly či budou dodány hned od několika států – uživatelů tanků Leopard 2. Vše navíc naznačuje tomu, že tanky Leopard 2 se stanou nejpočetnějším typem tanku západní konstrukce v ukrajinské armádě, jelikož ostatní typy západních tanků (např. britský typ Challenger 2) nemohou být dodány ve významnějších počtech, a to jednoduše proto, že jejich celkový počet je výrazně nižší než u rozšířených tanků Leopard 2.

leop_TITFoto: Vše naznačuje tomu, že tanky Leopard 2 se stanou nejpočetnějším typem tanku západní konstrukce v ukrajinské armádě. Např. tanky Leopard 2A6 byly na Ukrajinu dodány přímo z výzbroje Bundeswehru | 7th Army Training Command / Grafenwoehr / CC BY 2.0

I přesto jsou jak dodávky tanků Leopard 2 Ukrajině, tak i tanky samotné někdy kritizovány. Zpochybňovány jsou technické kvality tanku Leopard 2; to, zda může obstát v soubojích s tanky T-90 ruské konstrukce. Obdobně jako v případě dodávek tanků Leopard 2 pro AČR je poukazováno i na stáří těchto tanků; to, že tyto tanky jsou již zastaralé. Někdy tato kritika argumentuje dokonce reminiscencemi z druhé světové války, kdy tehdejší německé tanky i přes své vysoké kvality nedokázaly obstát proti lavině sovětských tanků. Je ale tato kritika oprávněná?

Existují alternativy dodávkám západních tanků?

Dnes v podstatě neexistuje nějaká reálná, natož lepší alternativa dodávkám západních tanků. Je sice faktem, že ukrajinská armáda i přes vysoké ztráty tankové techniky disponuje velkými počty tanků, především typu T-64, ale také typů T-72 či T-80. Jenže se jedná převážně o starší, opotřebované tanky, jejichž opotřebení výrazně vzrostlo po vypuknutí války. Ta se přitom vleče již od roku 2014. Velká část z těchto tanků proto již není schopna provozu, případně již není efektivní, natož ekonomické je modernizovat, či na nich alespoň vykonávat generální opravy.

Situaci nemohou řešit ani dodávky zmíněných tanků východní konstrukce od středoevropských států. Tyto státy přitom disponovaly či dosud disponují velkými počty tanků T-72 různých verzí. Jenže většina těchto nadpočetných tanků již byla různě prodána, nebo již byly Ukrajině dodány. K dispozici tak zůstávají jen menší počty těchto tanků. Objevily se i možnosti realizovat dodávky těchto tanků od některé z rozvojových zemí, kam byly tanky T-72 v posledních desetiletích dodány – např. z Maroka byly Ukrajině dodány tanky T-72, které byly této zemi dodány z přebytků běloruské armády. Jenže na dnešním trhu je již jen poměrně malé množství tanků T-72, které mohou být k dispozici pro dodávky pro Ukrajinu.

Stejně tak nemohou být řešením dodávky tanků T-84, které jsou produktem ukrajinského zbrojního průmyslu a které dál rozvíjejí konstrukci tanku T-80. Je to přitom škoda, tanky T-84 se v ukrajinském konfliktu neobyčejně osvědčily, a to i přes své nižší množství. Jenže v současné době, kdy v důsledku války byl porušen i ukrajinský zbrojní průmysl, Ukrajina patrně ztratila schopnost produkovat moderní tanky. Její zbrojní průmysl může jen opravovat, resp. modernizovat již zavedené tanky.

Za této situace jsou jedinou smysluplnou alternativou dodávky západních tanků, a to včetně tanků Leopard 2. Západní tanky navíc přinášejí na ukrajinské bojiště zásadní kvalitativní výhodu. Velkou nevýhodou všech zmíněných tanků sovětské konstrukce je totiž nevhodné uložení munice, ze které je jen část uložena v nabíjecím automatu. V případě zásahu tak může dojít k výbuchu volně uložené munice, což může vést k sekundárnímu výbuchu, který má fatální následky jak pro samotný tank, tak i pro jeho obsluhu. Ani řešení samotného nabíjecího automatu není ideální, což vede k jeho časté poruchovosti. Faktor nevhodného umístění munice je opakovaně zmiňován, a to už léta. Právě na Ukrajině se ale ukázalo, jak moc je důležitý. Nevhodné umístění munice je důvodem tak obrovských ztrát tankové techniky v ukrajinském konfliktu – a nutno podotknout, že na obou stranách. Není to tedy výsledek nižší bojové úrovně té či oné strany, ale právě nevhodné koncepce sovětských tanků, vyplývající z použití nábojového automatu a umístění zásoby munice.

Velkou nevýhodou tanků sovětské konstrukční filozofie jsou i stísněné prostory a celkově nevhodně řešený interiér věže. I ten hraje mnohem důležitější roli, než se může zdát, protože nevhodně řešený interiér výrazně zhoršuje práci osádky, její schopnost rychle reagovat atd. V tankovém boji přitom často jde o pouhé sekundy. Proto ani modernizované tanky T-72, které mají modernizovány systémy řízení palby, nedosahují výkonů západních tanků. Dodávky západních tanků tedy mohou ukrajinské armádě přinést kvalitativní výhodu, která je právě v takovémto konfliktu příznačném rozsáhlým nasazením obrněné techniky naprosto zásadní. Týká se to přitom i tanků Leopard 2.

Tanky Leopard 2  

Tanky Leopard 2, resp. jejich dodávky Ukrajině, jsou občas terčem kritiky, kdy je tankům často vytýkáno, že vlastně také představují zastaralou techniku, protože výroba tanků Leopard 2 byla zahájena již roku 1978. Obdobně jako v případě AČR, která postupně přebírá darované tanky Leopard 2A4, je i ukrajinské armádě někdy vytýkáno, že jen mění staré tanky (T-64/72 atd.) za přibližně stejně staré tanky Leopard 2. Jenže toto tvrzení je nepravdivé. Je sice faktem, že výroba tanků Leopard 2 byla zahájena již v r. 1978, tehdy šlo ale o první, úvodní verze. Tanky Leopard 2 ovšem obdobně jako i jiné typy vojenské techniky prošly vývojovým zráním, bylo již představeno 8 základních variant tohoto tanku (plus četné subverze, odvozené varianty atd.)  Dnešní verze tanků Leopard 2 mají oproti původnímu vzoru jiné přístrojové vybavení, mají vylepšený systém řízení palby atd. Jde tak de facto o zcela jiné tanky.

Mnohem důležitější než samotné technické typové stáří je to, že tanky Leopard 2 představují moderní západní koncepci tankové techniky. Dobře řešený interiér, zásoba munice uložená odděleně od prostoru posádky– to vše jsou prvky, díky kterým tank Leopard 2 i nadále splňuje všechny požadavky na moderní tank. Co se týče řešení interiéru patří tanky Leopard 2 k tomu nejlepšímu, co na západě existuje! Oproti tomu i nejnovější verze tanku T-90 přebírají základní, nevyhovující prvky tanku T-72.

Pro hodnocení tanku je vždy klíčovým prvkem systém řízení palby - právě ten nejvíc určuje bojovou hodnotu tanku. Systém řízení palby tanku Leopard 2 přitom patří k nejlepším na světě, a převyšuje i mnohé systémy řízení palby použité u zdánlivě novějších tanků. Rozhodně je lepší než systém řízení palby použitý u tanku T-90, a to včetně jeho nejnovějších verzí. I z těchto důvodů je ostatně o tanky Leopard 2 stále ve světě zájem. Zdaleka se přitom nejedná jen o evropské státy, potažmo státy střední Evropy, kdy si tyto tanky nedávno pořídil i bohatý Katar. A nejspíš přibudou i další zájemci.

Faktem je, že tanky Leopard 2 verze 2A4, které zatím byly či brzy budou ukrajinské armádě dodány, nedosahují pochopitelně výkonů nejnovější verze Leopard 2A7, či připravované verze Leopard 2A8. Jenže i tanky Leopard 2A4 se ukázaly jako lepší než tanky T-72, a to včetně modernizovaných verzí. Tuto zkušenost zaznamenala např. polská armáda, která je velkým uživatelem jak tanků T-72 (a jejich modernizovaných variant), tak i tanků 
Leopard 2A4. I zde se tanky Leopard 2 ukázaly jako lepší díky systému řízení palby, ale i lépe řešenému pancéřování atd.

Tanku Leopard 2 je někdy vytýkáno i to, že tyto tanky také zaznamenaly v ostrých bojích ztráty, především při nasazení těchto tanků tureckou armádou v jejím boji proti kurdským separatistům. Jenže když se podíváme na to, kolik v těchto bojích bylo skutečně ztraceno tanků, a to nenávratně, pak zjistíme, že šlo jen o malé číslo. Je třeba také vzít v potaz, že žádný tank není nezranitelný, a že k bojovým ztrátám může dojít u jakéhokoliv typu tanku. Mnohem důležitější je proto procento ztrát, které je u tanku Leopard 2 mimořádně nízké – a také to, jakou má posádka šanci na přežití. A i v tomto ohledu patří tank Leopard 2 k těm nejlepším.

Leopardům je často – a to nejen v souvislosti s jejich dodávkami  Ukrajině - vytýkána jejich vysoká hmotnost, která může komplikovat především přepravu těchto tanků.  V této souvislosti lze jen kvitovat, že Ukrajině byla dodána i příslušná mostní technika. Její dodávky mohou faktor vysoké hmotnosti minimálně zčásti eliminovat. A co se týče průchodnosti terénem, pak tanky Leopard 2 díky svému výkonnému motoru i přes svou vysokou hmotnost patří k těm nejlepším současným tankům.

Historická reminiscence z druhé světové války 

Při posuzování tanků Leopard 2 a jejich dodávek Ukrajině je někdy poukazováno na zkušenost z druhé světové války. Také tehdy byla na Ukrajině, potažmo i na dalším území tehdejšího Sovětského svazu masově nasazena německá tanková technika, a to včetně tanků Panther a Tiger. Tyto tanky ovšem v mnoha směrech zklamaly. A ani později, po jejich vylepšení, kdy technicky převyšovaly sovětské tanky, nedokázaly tyto tanky vzhledem k svým nižším počtům zastavit výraznou početní přesilu sovětských tanků.

Tyto úvahy jsou ovšem zcela nesmyslné. Předně je třeba říci, že i z hlediska politického je situace principiálně odlišná. Zatímco v druhé světové válce bylo Německo agresorem a Sovětský svaz napadeným, dnes je to do značné míry naopak. Je to Rusko, dědic Sovětského svazu, které je agresorem, a které napadlo Ukrajinu. Ta se navíc brání nikoliv jen díky pomoci Německa (to je naopak v poskytování vojenské pomoci Ukrajině vlažné), ale díky široké koalici evropských států. Z tohoto důvodu je nesmyslná i často se objevující kritika, že na Ukrajině opět válčí německé tanky. Kdyby nebylo ruské agrese, kdyby Rusko nenapadlo Ukrajinu – zcela zbytečně i z hlediska ruských národních zájmů – pak by se německé tanky či spíše tanky německé konstrukce na Ukrajině nikdy neobjevily, a ukrajinská armáda by se spoléhala na tanky své vlastní konstrukce.

Přesto je ona druhoválečná zkušenost zajímavá, protože nám ukazuje i na výhodnost dodávek právě tanků Leopard 2. Pokud se totiž podíváme na genezi druhoválečných tanků Panther a Tiger, resp. Tiger II, pak je třeba si připomenout, že tyto tanky byly zkonstruovány s cílem vyvážit obrovskou početní převahu sovětských tanků. Sovětský svaz totiž na počátku války měl mnohem více tanků, než původně nacistické Německo předpokládalo. Tehdejší německé tanky si s touto přesilou nedokázaly poradit. A to i přesto, že dosáhly celé řady vítězství, a dokázaly zničit mnohem víc sovětských tanků, než kolik bylo zničeno tanků německých. Právě to vedlo k vývoji nové generace tanků, ve které byly zúročeny válečné zkušenosti. Nutno říci, že se to skutečně povedlo, a tanky Panther a Tiger převyšovaly své sovětské protějšky, tanky T-34 a těžké tanky KV či IS. Převyšovaly je svou výzbrojí, průbojností svých kanonů, ale i svým technickým zpracováním atd. Jenže velkým problémem těchto  německých tanků bylo to, že v důsledku špatné situace na frontě byly nasazeny předčasně. U obou tanků tak nebyl plně dotažen jejich vývoj; oba tanky trpěly celou řadou závad, které byly odstraněny až postupně.

Velkou nevýhodou německých tanků bylo i to, že mohly být – i vzhledem k svému kvalitnímu technickému zpracování – vyrobeny jen v poměrně nízkých počtech, řádově nižších než v případě analogických sovětských typů T-34, resp. KV a IS. Německé tanky obvykle dokázaly vítězit v tankových soubojích, a zlikvidovaly mnohem víc sovětských tanků, než jaké byly jejich vlastní ztráty. Jenže sovětské tanky dokázaly svou obrovskou početností tyto ztráty vyvážit, a tak nakonec německé tankové jednotky dokázaly porazit.

Zásadní nevýhodou těchto německých druhoválečných tanků bylo i to, že jejich vývoj byl realizován až v půli války. Realizovat vývoj až  průběhu války je totiž vždy složitější než v dobách míru. I v důsledku toho byl vývoj těchto tanků urychlen, a i to vedlo k nedodělkům. K tomu je třeba připočíst rozsáhlé bombardování nacistického Německa letectvy západních států, Velké Británie a USA. To ničilo jak továrny produkující tanky, tak především celý rozsáhlý komplex subdodavatelských firem, podílejících se na výrobě tanků. Právě toto bombardování dokázalo zabránit výraznějšímu navyšování produkce tanků Panther a Tiger, kterých proto nikdy ani zdaleka nebylo tolik, kolik jich německá armáda požadovala.  

Oproti tomu zásadní výhodou Sovětského svazu bylo to, že jeho území, jeho továrny produkující tanky, nebyly nijak bombardovány. Mohly tedy klidně navyšovat produkci. Sovětský svaz se navíc těšil obrovské materiální a technické pomoci USA a Velké Británie, které mu dodávaly jak samotné zbraně, tak i potřebné suroviny a technologie. Sovětský svaz navíc mohl navyšovat svou tankovou výrobu na úkor jiné techniky (např. automobilové), která mu byla v rámci této pomoci dodávána. Oproti tomu vzhledem k tomu, že dnes je to Rusko, které je agresorem, nedostává žádnou pomoc, která by mu pomohla kompenzovat obrovské ztráty jeho armády. I v tomto směru je dnešní situace zcela odlišná od scénáře druhé světové války!

Silné stránky tanků Leopard 2

I srovnání s touto zkušeností z druhé světové války (nutno říci, ne zcela úplné) nám ukazuje na silné stránky tanků Leopard 2. Ty jsou přitom platné jak pro ukrajinskou armádu, ale také pro Armádu České republiky.

Velkou, možná tou nejdůležitější výhodou tanků Leopard 2 je paradoxně právě to, že představují již starší konstrukci, a to i přes modernost jejich koncepce. Ona zdánlivá věkovitost totiž v případě vojenské techniky může být často spíše kladem. Díky tomu, že jsou tanky Leopard 2 vyráběny již celá desetiletí, představují konstrukci ověřenou, vyzrálou. Tyto tanky jsou dávno technicky vyzkoušeny, jsou odstraněny všechny problémy, které se vyskytují při vývoji každého tanku. Týká se to přitom jak starších verzí, jako je verze dodávaná Ukrajině, tak i nejnovějších verzí Leopard 2A7 a Leopard 2A8, protože ty byly vyvinuty již před několika lety.

Další významnou výhodou je i to, že výroba těchto tanků, realizovaná firmou KMW, bezproblémově funguje. Výroba těchto tanků je dobře zaběhána, a především funguje celá rozsáhlá síť subdodavatelů. Díky tomu, že tato výroba tak dobře funguje, může být dál navýšena – a to, že se dosud tomu tak nestalo, je dáno spíš politickými faktory, neochotou německé vlády k takovému kroku. Vzhledem k politickému vývoji posledních měsíců lze ale očekávat, že i tento přehnaně opatrnický přístup německé vlády se změní.

Důležitým faktorem je i to, že tank Leopard 2 má stejnou hlavní výzbroj, tedy kanon ráže 120 mm o délce 55 ráží, jaký mají i další západní tanky, např. americký tank M-1 Abrams atd.  Díky tomu funguje rozsáhlá výroba tankových kanonů, především ale díky tomu existuje celá široká škála 120 mm munice (která navíc svými výkony předčí ruskou 125 mm munici). Tato munice je navíc masově vyráběna hned několika muničními podniky v zemích NATO. I to je nesmírnou výhodou, zvlášť když si uvědomíme zkušenost z ukrajinského konfliktu, který nás upozornil na obrovskou spotřebu munice v současných konfliktech.

Právě tyto faktory jsou přitom zásadní výhodou proti jinému německému tanku, nedávno představenému typu Panther, vyvinutému společností Rheinmetall. Německý tank Panther nabízí na první pohled některé lepší vlastnosti než tank Leopard 2. Má o několik tun nižší hmotnost, a to při zachování stejné úrovně pancéřování. Velkou předností tanku Panther je i jeho mimořádně mohutný kanon 130 mm, který přirozeně nabízí vyšší výkony než kanon 120 mm použitý u tanku Leopard 2. Jenže samotné kanony 130 mm nejsou dosud sériově vyráběny. Možná ještě větší nevýhodou je to, že není sériově produkována ani 130 mm munice, u které je navíc k dispozici mnohem užší typové spektrum než u 120 mm munice. Především ale dosud nebyl vytvořen tolik potřebný řetěz subdodavatelských firem, které by se na výrobě tanku Panther podílely. Jako spíše sci-fi pak zní nedávno široce prezentovaná zpráva, že by firma Rheinmetall mohla vystavět na Ukrajině továrnu produkující tyto tanky. Lze silně pochybovat, zda by něco takového na dnešní Ukrajině bylo realizovatelné Celkově lze tank Panther hodnotit jako sice technicky mimořádně zajímavou, ale nevyzrálou konstrukci, která potřebuje ještě několik let zrání. Totéž se týká i dalšího evropského tanku EMBT, jehož technologický demonstrátor byl nedávno představen. I v tomto případě platí, že od technologického demonstrátoru je ještě dlouhá cesta k dokončení vývoje, natož k zahájení sériové výroby.

Za této situace je pro mnohé státy stále tím nejlepším řešením tank Leopard 2. Platí to pro Ukrajinu, stejně tak to ale platí i pro Českou republiku. V případě Ukrajiny pak velkou roli hraje i další faktor, a to ten, že tanky Leopard 2 starších verzí disponuje hned celá řada evropských zemí, členských zemí NATO, byť v některých armád jen nižšími počty. Prakticky všechny tyto státy pomáhají Ukrajině právě dodávkami tanků Leopard 2 – zaslalo je již Polsko, Finsko, Španělsko atd. Někdy jde o dodávky nízké, např. Portugalsko poslalo pouhé tři tanky Leopard 2. Ale pokud se tyto dodávky od jednotlivých států sečtou, jde o významné počty.

Lze navíc počítat s tím, že tyto počty se budou dál navyšovat. Je tomu i díky pokračující výrobě tanků Leopard 2, a stejně tak i přetrvávajícímu zájmu o ně. Patrně také bude docházet k tomu, že mnozí současné uživatelé tanků Leopard 2 starších verzí budou nahrazovat tyto tanky novými verzemi Leopard 2A7 či Leopard 2A8, což mimochodem vypovídá o neuvěřitelné životnosti tohoto typu. Takto postupuje např. norská armáda, která je významným uživatelem tanků Leopard 2A4, a jako jejich náhradu si vybrala tanky Leopard 2A7. A zde lze podotknout, že v tomto nesmírně náročném výběrovém řízení tanky Leopard 2A7 zvítězily nad jihokorejskými tanky K2 Black Panther. Pokud budou takto postupovat i další státy, pak bude k dispozici bude větší množství tanků Leopard 2A4/A5/A6. Tyto tanky sice budou částečně opotřebované provozem, přesto jsou stále v dobrém technickém stavu. Mohou tedy být následně dodány Ukrajině – ať již zdarma,v rámci vojenské pomoci, nebo jí mohou být prodány za výhodných finančních podmínek, zatímco na nové tanky Leopard 2 by Ukrajina neměla. Tento scénář lze přitom očekávat především u Polska, které je nejvýznamnějším podporovatelem Ukrajiny, a jehož armáda disponuje velkým počtem tanků Leopard 2A4/A5, ale i u dalších zemí.

Díky tomu se tanky Leopard 2 stanou v ukrajinské armádě zřejmě nejpočetnějším typem západního tanku. Tanky Leopard 2 tak přinesou nejen kvalitativní převahu, schopnou eliminovat i přísun ruských tanků T-90 M, ale navíc budou k dispozici v dostatečném množství. Díky tomu mohou tanky Leopard 2 významně přispět k vítězství Ukrajiny. Samozřejmě, nebude to dáno jenom tanky Leopard 2 – neméně důležité jsou dodávky i dalších zbraňových systémů, finanční a politická pomoc Ukrajině, nátlak západních zemí na Rusko atd. Přesto k tomu vítězství tanky Leopard 2 mohou přispět víc, než je na první pohled zřejmé.

Zdroj: armyrecognition.com, AČR, foreignpolicy.com

 Autor: David Khol

Komentáře

Czertik

26. 09. 2023, 05:23

realita o par mesicu pozdeji.
tanky leopard 2 byly dodany, a zadny zazrak na fronte se nekonal. ukrajinska ofenziva selhala< dobyla jen kus uzemi. k tomu aby pretala okupovane uzemi ve dvi, ci dkonce dobyla krym maji hoooooodne daleko.

David

15. 05. 2023, 14:50

Pro Jan Čejka ještě jednou - autor otázce nasazení tanků rozumí, daný článek je o něčem zcela jiném

David

15. 05. 2023, 14:48

Pro Jan Čejka - coby autor podotýkám, že slovní zásobu mám dobrou. Leopard 2 je skutečně tankem, považuji za mylné jej označovat jako stroj či vozidlo. Stejně tak letadla zásadně označuji jako letadla, resp. letouny, a nikoliv jako stroje, přijde mi to jako i neúcta k danému pojmu, případně k popisované technice. Obdobně postupuje i většina autorů odborné literatury

JanČejka

15. 05. 2023, 21:37

Vaší slovní zásobu posoudí druzí, pane autore, takto obvykle posudky fungují a kritiku Vašeho textu jste nepochopil... Z kritiky se máte především poučit.
Nemám nic proti Vaší odbornosti jako spíše proti tomu jakým způsobem podáváte informace.
Leopard 2 je vše z toho co jste vyjmenoval, je to tank, vozidlo i stroj. Můžete ho tedy nazývat libovolně každým z těchto termínů, ale to samozřejmě není podmínkou. Dobré je zkrátka se v textu vyhnout častému opakování jednoho slova, či ho nahradit jiným...
Např. úvod. Jak bych ho napsal já?

,,Jedním z nejvýraznějších symbolů vojenské pomoci západních států bojující Ukrajině se staly tanky Leopard 2. Je to přitom dáno hned několika důvody. Leopardy 2 se staly prvními tanky západní konstrukce, které byly dodány ukrajinské armádě. Předpokládá se, že byly či budou dodány hned několika státy, a těmi jsou Německo, Nizozemsko, Dánsko, Španělsko a možná i Finsko a Norsko. Vše navíc nasvědčuje tomu, že se tyto tanky stanou nejpočetnějšími typy tanků západní konstrukce dodaných ukrajinské armádě, a to především z toho důvodu, že ostatní typy (např. britský typ Challenger 2) nemohou být dodány ve významnějších počtech, jednoduše proto, že se jich nevyrobilo mnoho.

A teď si přečtěte svůj text. :)


Odborné literatury jsem přečetl dost na to abych věděl jak v ní autoři postupují, od Vás bych si knihu tedy nekoupil.

JanČejka

15. 05. 2023, 21:43

Ty důvody proč byly zrovna tyto tanky dodány bych samozřejmě vyjmenoval ( když už o nich píšete) - nejpočetnější tank ve službách EU, logistická dostupnost náhradních dílů, munice apod., ale samozřejmě nemám v úmyslu přetvářet Váš styl. Píšu na něj jen svůj názor, obvykle se nevyjadřuji k tomu jak autor píše, ale spíše k obsahu článku, tohle je i pro mě osobně mimořádný text.

Béďa2

16. 05. 2023, 22:17

Článek, pokud je určen neznalému publiku je velmi dobré shrnutí situace, ale pokud je myšlen pro publikum, které se o dané téma obšírněji zajimá tak plný az velkých zjednodušení...počínaje exkurzí do WWII, kde to jak je to řečeno platí jen pro část válečných událostí, přes hodnoceni pozdějších typu ruských tanků jako JS2, kdy s nazorem lze velmi polemizovat az po hodnocení ruské konstrukční školy, která dala vzniknout T64 a T72. Hodnotit jejich konstrukci jako konstrukční chybu je mylné...v době kdy vznikly a slo naopk o výhodu...a umístění munice jen v automatu,.pokud neni vezena dodatecna zásoba, prokazalo, viz 2.Čečenska válka, ze automat je naopak pod linií strelby...problem je v tom, ze SSSR, potazmo Rusko, jiz neměly finanční prostredky prjit s novou generaci tanků jako se to poovedlo na Západě.
Presto ani toto neznamená, že Leopard hlavně starší A4 bude králem bojiště. Už T80U měl FCS na stejné úrovni, stejně jako čelní odolnost...
Nejmodernejsi verze dodané na UA jsou A6, které co domodol ostina FCS jiste překonávají starší ruske tanky jeste zdob SSSR, ale nove verze T72B3, T90 se mu z pohledu FCS vyrovnají, pripadne v nekterych aspektech předčí. T90M ho.prekonava jednoznačně, nastesti nich podle vseho Rusove mají málo.

Hlavní vyhodou jak autor správně uvádí je dos že dostatek munice raze 120mm, kdy u sovetskych 125mm kanónů je uz údajně pociťován její nedostatek.

JanČejka

15. 05. 2023, 13:57

Oprava: Stroj, v hlavě... Možnost editace by neuškodila.

JanČejka

15. 05. 2023, 13:27

Asi 100x zmíněný výraz ,,tanky Leopard 2" (jen v prvním odstavci je to napsáno 5x), či tank, tank, tanky, tanky, tanků, tanků, tanků, tank, tank, tank, tanky, tanky, tank, tank, tank, tank, tank, je to otravné? Ano je... Skutečně není povinnost opakovat jeden výraz 100x, čtenář ví o čem je řeč.

Autorovi by skutečně prospělo rozšíření slovní zásoby a zamyšlení se nad strukturou textu, protože slohová úroveň článkuje je velice nízká. Bylo by vhodné opakování jednoho slova jak zmírnit, nebo ho nahradit jiným ekvivalentem, stoj, vozidlo... Mně po přečtení části článku zůstaly v hlavně jen tato slova.

Už na střední škole učí studenty aby při psaní odborných prací neopakovali stejný výraz stále dokola, protože pak čtenář ztrácí pointu a přestává se soustředit, jelikož vnímá jen to stále opakující se slovo.
Já osobně jsem to vzdal a do konce nedočetl, což v tomto případě nepovažuji za škodu. Divím se, že jsem jediný koho to tu bije do očí. :D
Doufám, že to budete brát jako možnost ke zlepšení, děkuji.

David

15. 05. 2023, 13:09

Pro Václav Flek - to, že dnešní situace je odlišná i politicky, bylo dodáno spíše na okraj, jako upozornění na to, že kdyby Rusko nezaútočilo na Ukrajinu, tak by se na Ukrajině německé tanky nikdy neobjevily.
A co se týče oné druhé světové - to, že Němci podcenili počty sovětské techniky, že se domnívali, že Rusko má tanků mnohem méně, se objevuje prakticky ve všech zdrojích, ve vzpomínkách různých představitelů německé generality atd. Je faktem, že Němci zavedli řadu zbraňových systémů, díky nimž dokázali zničit mnohem vyšší počty sovětských tanků, než jaké byli jejich vlastní ztráty. Ale samozřejmě si s tou lavinou sovětské techniky plně poradit nedovedli, jinak by ty sovětské tanky nedojely až do Berlína

Vaclav Flek

15. 05. 2023, 22:25

pro David :

Myslim (ale to jsem jiz asi vyjadril drive), ze by vasi diskusni prestizi prospelo, pokud byste diskutoval pod svym jmenem a prijmenim, tak jak vystupujete jako autor clanku, jinak neni hned kazdemu jasne, ze jde o autora (vidite, ja to take tak delam, i kdyz zrovna na tento web clanky nepisu).

Co se tyce objeveni nemeckych tanku na Ukrajine, chapu, co jste chtel asi sdelit, otazkou pouze je, nakolik relevantni pro clanek o kvalitach bojove techniky je tato zjevna skutecnost. Ja myslim, ze prakticky nulova, jak je treba videt na arabsko-izraelskych valkach, kde izraelsti tankiste nekdy utocili,, a jindy se zase branili, pritom pouzivali stale ty same obrnence... Proste na takticke urovni je rozdil mezi agresorem a obrancem minimalni.

V casti, kdy pisu,ze nesouhlasim s autorovym tvrzenim a cituji vase dve vety, mam samozrejme na mysli tu druhou vetu, ta prvni je tam uvedena jen kvuli pochopeni kontextu. Je nepochybne, ze nemecky generalni stab s tak velkym mnozstvim tanku na sovetske strane nepocital, ale i tak predpokladal, ze Ruda armada disponuje nekolikrat vyssim poctem, nez wehrmacht. Naopak je desive, z jak spatnych odhadu protivnika vychazel pred operaci Barbarossa sovetsky generalni stab, ale to je jiz tema na jinou diskusi...

Vaclav Flek

14. 05. 2023, 23:56

Zajimavy clanek s radu technickych podrobnosti, se kterymi nepolemizuji, nebot nejsem v dane otazce odbornikem. Presto vidim v clanku dve pasaze, se kterymi nemohu souhlasit.

Prvni z nich je autoruv vyrok : ... " Předně je třeba říci, že i z hlediska politického je situace principiálně odlišná. Zatímco v druhé světové válce bylo Německo agresorem a Sovětský svaz napadeným, dnes je to do značné míry naopak. Je to Rusko, dědic Sovětského svazu, které je agresorem, a které napadlo Ukrajinu."S tim souhlasim, ale priznam se, ze nechapu, co chtel autor timto sdelenim vyjadrit v casti, srovnavajici kvalitu tankove techniky obou valcicich stran. Dle meho nazoru se lepsi vlastnosti obrnene techniky jedne ze stran projevi bez ohledu na to, zda je tato strana agresorem nebo napadenym.

Druha pripominka je zasadnejsi. Nesouhlasim s autorovym tvrzenim : "... Sovětský svaz totiž na počátku války měl mnohem více tanků, než původně nacistické Německo předpokládalo. Tehdejší německé tanky si s touto přesilou nedokázaly poradit."... Myslim naopak, ze si wehrmacht s touto presilou poradil velmi dobre, behem prvnich sesti tydnu po zahajeni operace Barbarossa prisla Ruda armada o vice nez 20 000 z puvodnich 25 000 tanku, pripravenych na zapadnich hranicich SSSR. Proto take dalsi sve bitvy v roce 1941 (Smolensk, Kyjev, Brjansk, pristupy k Moskve) vedla Ruda armada jiz jen s velmi slabymi tankovymi silami.

JanČejka

15. 05. 2023, 13:55

Víceméně s oběma připomínkami souhlasím.

Tanky wehrmachtu si totiž ne, že nedokázaly s přesilou sovětských typů poradit. On to ani nebyl záměr. Německé tanky nebyly ani určeny k tomu aby si ,,poradily" s těmi sovětskými... Zde je vidět, že autor vůbec nerozumí konceptu využití tanku, jako bojového prostředku, který není zaměřený na to aby ničil tanky nepřítele.
Což ani nebyl záměr wehrmachtu. Taktika Blitzkriegu s tankem jako s bojovým vozidlem vůbec nebyla koncipována tak jak to chápe autor. Tedy, že by Němci se zrhuba 3 tisíci ( většinou lehkými) tanky měli zdolat 25 tisícovou lavinu oceli...

Tank bylo vozidlo určené k průnikům a obchvatným manévrům nepřítele, na tu dobu rychlý bojový prostředek s dělem a kulometem. To, že pak Němci začali s prodlužující se válkou na východě svou techniku vybavovat delšími hlavněmi aby dokázali penetrovat ty Sovětskou je logické, jelikož jim při udržení pozic a selhání operace Barbarossa nic moc jiného nezbývalo, již nebyli schopni po druhé zahájit něco tak velkého.

Je ale třeba připomenout, že ztráty techniky byly u SSSR z kombinovaných důvodů, což jste si nejspíše vědom, takže to tu píši spíše pro autora.
- rychlý postup wehrmachtu s tím, že Sověti mnohdy dezertovali i z bojeschopných strojů
- nedostatečné logistické zabezpečení a s tím související nedostatek paliva, či munice a následné ponechání stroje na cestách
- převaha Němců ve vzduchu, neustále narušování logistických tras a ničení tanků již za přesunu na bojiště
- léčky Němců propracovaná taktika manévrů a vlákání do vlastních protitankových děl
- téměř nulová priorita tanky opravovat a odtahovat poškozené
- nedostatečné zajištění opravárenských čet
- celkově nedostatečný počet vozidel a nákladních automobilů, motorizované divize byly motorizované jen na papíře ( nedostatek čehokoliv co by mohlo tanky odtáhnout).
A tak dále důvodů byla celá řada.

Za mě největší problém SSSR byl obrovský počet tanků, ale nízký počet jiných vozidel, které jim měly zajišťovat přísun paliva a munice (proto spoustu fotek ze SSSR odstavených tanků podél cest), což v další fázi války vyřešily hlavně spojenecké dodávky. Takže správně píšete, že o ně Rudá armáda přišla, nikoliv, že je wehrmacht zničil.

Vaclav Flek

15. 05. 2023, 22:08

pro JanČejka :

Se vsim, co ve vasem prispevku pisete, zcela souhlasim. Je to v nasi vzajemne vymene divny ukaz, ale i takove veci se stavaji...

Svuj prispevek jsem chtel mit strucny, vy jste vse vice rozvinul, ale myslim, ze tim spravnym smerem. Ukolem nemeckych tanku skutecne bylo provadet hluboke vypady do nitra sestavy protivnika,, nikoliv vyhledavat celni strety s nepratelskymi obrnenci. Klasickou bitvou v tomto smyslu je pro mne bitva u Sidi Rezegh v libyjske pousti, kde nemecti tankiste dostavali klamnym ustupem britske obrnence pred hlavne sveho protitankoveho delostrelectva. Take souhlasim s tim, ze vetsina ztrat sovetske tezke techniky sla na vrub jejiho odstaveni nekde u cesty v dusledku mechanicke poruchy nebo nedostatku pohonnych hmot, pripadne uviznuti v bazinach, pouze mensina byla primo fyzicy znicena.

Jenom pro uplnost uvadim, ze na samem konci II. svetove valky cinil sovetsky tankovy park asi 25 200 tanku, tedy zhruba tolik, kolik jich mela Ruda armada pred operaci Barbarossa. Pritom v prubehu valky ztratili sovetske jednotky nenavratne 83 500 tanku a 13 000 samohybnych del. Tankova vojska predstavovala o bazen, ktery se nedari naplnit, nebot rychlost odtoku byla stejna, nebo casto vetsi, nez rychlost pritoku. K tomu je treba pricist jeste asi 19 000 obrnenych vozidel z programu Lend-Lease, ale toto cislo asi zahrnuje nejenom tanky, ale take obrnena vozidla.

Refael

14. 05. 2023, 11:05

Měl jsem za to, že podle počtu by měl být nejpočetnějším tankem na Ukrajině Leopard 1.